check tag wrench cart

Polar Sleep Plus™

Polar Sleep Plus™

Vizualizace faktorů vašeho spánku

Polar Sleep Plus™ je aplikace pro sledování spánku umožňující vizualizaci faktorů, které společně přispívají ke kvalitnímu spánku. Zjistěte, jaké máte spánkové návyky, jak dlouho a jak kvalitně spíte, a pokud je to třeba, upravte je.

Pamatujte však, že spánek není sportovní disciplína. Jsou věci, které přispívají k lepšímu usínání i k lepšímu spánku, avšak velkým nepřítelem spánku je stres, a proto byste se neměli příliš snažit.

Sledujte a pak případně proveďte změny

Pravidelné návyky týkající se spánku a bdění jsou důležité a pomáhají vám zajistit dostatečnou délku spánku i jeho kvalitu. Polar Sleep Plus™ vám poskytuje informace o vašich spánkových návycích. Pokud to bude třeba, můžete je změnit, a zlepšit tak svůj spánek.

Faktory ovlivňující kvalitu spánku

Polar Sleep Plus™ sleduje faktory, které přispívají ke kvalitě spánku: podíl skutečného spánku a kontinuitu spánku. Tyto faktory jsou vizualizovány v denních a týdenních statistikách.

Bez odpočinku nelze růst

Chcete-li splnit své tréninkové cíle, potřebujete, aby vás spánek a odpočinek co nejvíce posiloval. Kvalitní noční spánek je ideální zakončení regenerace po tréninku.

Vědecky podloženo

Efektivita aplikace Polar Sleep Plus™ byla ověřena polysomnografií u dětí, adolescentů a dospělých. Polysomnografie (celonoční vyšetření ve spánkové laboratoři) je považována za metodu zlatého standardu v oblasti hodnocení spánku. Monitoruje činnost mozku, svalovou aktivitu a pohyby očí a vyžaduje manuální hodnocení stavu spánku a bdění.

Výsledky ověřovacích studií potvrdily, že aplikace Polar Sleep Plus™ detekuje fáze spánku a bdění stejně přesně jako moderní zařízení se snímáním ze zápěstí, která se běžně používají ve výzkumu a v klinické praxi.

Noste hodinky a sledujte statistiky

Stačí, abyste hodinky Polar měli neustále na ruce. Nastavte si preferovanou dobu spánku: spěte tak dlouho, abyste se ráno cítili odpočatě. Pro zdravého dospělého člověka se obecně doporučuje 7 až 9 hodin spánku.

Každé ráno sami zhodnotíte, jak se cítíte, a poté v aplikaci Flow či na webu můžete sledovat denní a týdenní zpětnou vazbu a spánkové vzorce.

Chcete lépe pochopit, jak funguje aplikace Sleep Plus?

Další informace

Kompatibilní sporttestery

Related blog posts

Sleep Tracking – Here's How It Helps To Improve Fitness

Introducing the next evolution of sleep tracking – Polar Sleep Plus™. Learn more about Polar's new intelligent sleep system.

Read story

Sleep hygiene tips | Infographic

Sleep plays an essential role in optimizing health and well-being. Good sleep hygiene is a step towards getting a great night's sleep and feeling fresh during the day.

Read story

Sleep Habits Around the Globe – Over 6 Million Nights

Ever wonder how people really sleep, like, really? Well, knowing beats wondering, so we tapped into data and put together this infographic about the real sleep habits of Polar Sleep Plus users around the globe.

Read story

How Athletes Sleep | A Peek Into The Habits And Data

Always wanted to get a glimpse of a professional athlete's sleep? We asked Bart Aernouts' to track his sleep data with a Polar A370 for 8 nights and share his data and insight.

Read story

How to Fight Jet Lag When Racing in a Different Time Zone?

Are you turning a blind eye to the good ol’ shut-eye when preparing for a race?

Read story

12 Essential Sleep Tips For Athletes | Improve Your Sleep |Polar Blog

Some people are naturally solid sleepers, while others require help to improve sleep quality. Try these simple but effective tips from well-rested athletes.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.