check tag wrench cart

Recovery Pro

Recovery Pro

Měření a sledování regenerace

Funkce Recovery Pro vás informuje o tom, jak vaše tělo reaguje na trénink a zda jste připraveni na další.

Úplný přehled o vaší regeneraci

Recovery Pro vám poskytne celkový obraz o regeneraci vašeho těla. Společně s funkcí Training Load Pro vám každý den sdělí, zda jste připraveni na další trénink, a pomůže vám udržet rovnováhu mezi tréninkem a regenerací.

Trénink a regenerace v rovnováze

Funkce Recovery Pro měří denně míru regenerace těla a monitoruje dlouhodobou rovnováhu mezi tréninkem a regenerací.

Zjistěte svou míru regenerace

Funkce Recovery Pro míru regenerace neodhaduje, ale skutečně měří.

Další informace

Naučte se trénovat správně

Funkce Recovery Pro vám řekne, jak vaše tělo reaguje na trénink a zda jste připraveni na další tréninkovou zátěž.

Předcházejte přetrénování

Recovery Pro poskytuje zpětnou vazbu k regeneraci a tréninkové tipy, které vám pomohou cvičit správně.

Vědecky podloženo

Je známo, že při sledování regenerace a připravenosti k tréninku není tréninková zátěž jediným faktorem, který ovlivňuje dobu regenerace. Proto funkce Recovery Pro vychází z tepové frekvence a jejích změn a zohledňuje stres způsobený tréninkovou zátěží i stres způsobený jinými životními aspekty, jako je špatný spánek nebo pracovní tlak.

Jak funguje Recovery Pro

Recovery Pro na základě údajů, které shromažďuje váš výrobek značky Polar, např. tréninková zátěž, výsledky ortostatického testu a odpovědi týkající se regenerace, poskytuje detailní údaje o míře regenerace.

Další informace

Kompatibilní sporttestery

Related blog posts

301 Moved Permanently

Read story

Recovery After Running – Post Marathon And Short Races

When running is your job, recovery is all in a day’s work. Here's how U.S. Olympian Molly Huddle recovers from hard workouts.

Read story

How to Balance Training and Recovery I Sebastian Kienle 

Sometimes it's hard to know how much is too much. Discover how pro athlete Sebastian Kienle finds the balance between training and recovery.

Read story

How Often Should I Work Out? Training Load Pro™ Knows

'How often should I work out?' may sound like a newbie question, but even seasoned athletes need training load data to find out the answer.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Recovery Pro

Funkce Recovery Pro ukazuje toleranci vašeho těla na tréninkovou zátěž. Pomáhá sledovat míru regenerace a předcházet přetrénování. S funkcí Recovery Pro můžete zjistit skutečnou míru regenerace vašeho kardio systému a získat zpětnou vazbu a pokyny k regeneraci.

Bere v úvahu také další stresové faktory, které nesouvisejí se sportem, ale přesto mohou mít na regeneraci vliv, např. nekvalitní spánek nebo pracovní zátěž. Tyto faktory se obvykle obtížně měří, a proto Recovery Pro používá krátký dotazník týkající se regenerace a odpovědi započítává do hodnocení.

Připraveni každý den

Prostřednictvím ortostatického testu můžete zjistit svou denní připravenost na kardio trénink. Tento test vychází z variability tepové frekvence. Měli byste jej provádět pravidelně, abyste stanovili a udržovali svoji individuální výchozí hodnotu.

Rovnováha mezi tréninkem a regenerací

Recovery Pro kombinuje dlouhodobé údaje o regeneraci s dlouhodobou tréninkovou zátěží za účelem sledování vyváženosti tréninku a regenerace. Pomůže vám zjistit, zda jste trénovali moc, málo nebo tak akorát, díky čemuž snadno poznáte své osobní limity.

Tato funkce též rozpozná, když vás příliš zatěžují jiné faktory než trénink.

Zpětná vazba k regeneraci

Recovery Pro nabízí hodnocení aktuální úrovně kardio regenerace i dlouhodobé vyváženosti tréninku a regenerace. Toto hodnocení má formu každodenní zpětné vazby k regeneraci a osobních tréninkových tipů.