check tag wrench cart

Training Load Pro

Training Load Pro

Optimalizujte svůj trénink

Funkce Training Load Pro nabízí podrobný přehled o tom, jak trénink působí na vaše tělo. Společně s funkcí Recovery Pro vám pomůže najít rovnováhu mezi tréninkem a odpočinkem.

Ať víte, jak trénujete

Jestliže máte při tréninku konkrétní cíl, potřebujete najít rovnováhu mezi různými typy tréninku a odpočinkem. Díky funkci Training Load Pro lépe pochopíte, jak trénink namáhá různé části vašeho těla, a zjistíte, zda trénujete správně.

Komplexní sledování

Training Load Pro nabízí víc než jen obecný odhad tréninkové zátěže. Monitoruje interní i externí zátěž vašeho tréninku a poskytuje tři samostatné hodnoty tréninkové zátěže.

Co znamenají tři hodnoty tréninkové zátěže?

Nalezení rovnováhy podle dat

Pokud víte, jak váš trénink ovlivňuje vaše tělo, dokážete udržet produktivitu tréninků a zvyšovat svoji výkonnost.

Netrénujte ani moc, ani málo

Training Load Pro dokáže odhadnout, zda jste trénovali moc, málo nebo tak akorát.

Sledujte své úsilí v číslech a grafech

Funkce Training Load Pro a aplikace Polar Flow vyjadřují trénink v porovnatelných údajích, které prezentují v přehledných vizualizacích.

Data vycházející z vědy a výzkumu

Metody, které Training Load Pro využívá ke kvantifikaci tréninkové zátěže, např. TRIMP a RPE, jsou obecně uznávané v celém oboru sportovní vědy na celém světě.

Komplexní měření

Training Load Pro v souladu s doporučením Mezinárodního olympijského výboru používá k výpočtu tréninkové zátěže hodnoty interní i externí zátěže.

Jak funguje Training Load Pro?

Training Load Pro automaticky vypočítává na základě tréninkových dat kardio zátěž a svalovou zátěž (stanovení svalové zátěže při běhu a jízdě na kole vyžaduje zařízení pro měření výkonu). Pro stanovení subjektivní zátěže můžete sami definovat hodnotu RPE pro každý trénink.

Další informace

Kompatibilní sporttestery

Related blog posts

How Often Should I Work Out? Training Load Pro™ Knows

'How often should I work out?' may sound like a newbie question, but even seasoned athletes need training load data to find out the answer.

Read story

Meet Polar Vantage V – The Premium Multisport Watch

Polar Vantage V is a pro-level multisport watch with optical heart rate, wrist-based running power, plus personalized training load and recovery.

Read story

Do you know when it’s time to take a break? Recovery Pro™ will tell you

The new Recovery Pro feature considers strain from training, physical activity and stress caused by other factors to give you personalized recovery feedback.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Tréninková zátěž

Při tréninku namáháte různé části těla. Training Load Pro nabízí ucelený pohled na to, jakým způsobem jsou při tréninku tyto části namáhány. Během tréninku měří interní i externí zátěž – interní zátěž představuje úsilí, které tréninku věnujete, zatímco externí zátěž představuje vykonanou práci.

Training Load Pro zobrazuje úroveň tréninkové zátěže pro kardioavaskulární i pro muskuloskeletální soustavu (kardio zátěž a svalová zátěž) a rovněž zohledňuje, jakou únavu cítíte (subjektivní zátěž). Interní zátěž se vypočítává z hodnot kardio zátěže a subjektivní zátěže, externí zátěž z hodnoty svalové zátěže.

Pro každou tréninkovou zátěž získáte číselné a grafické hodnocení na bodové stupnici. Bodová stupnice zohledňuje vaši tréninkovou historii a znázorňuje, jak náročný byl trénink v porovnání s vaším tréninkovým průměrem za posledních 90 dní.

Kardio zátěž

Hodnota kardio zátěže vypovídá o tom, do jaké míry trénink zatěžuje váš kardiovaskulární systém. Vypočítává se po každém tréninku z údajů o tepové frekvenci.

Kardio zátěž se vypočítává metodou TRIMP (Training Impuls), což je obecně uznávaná metoda kvantifikace tréninkové zátěže.

Svalová zátěž

Svalová zátěž se vypočítává ze silového výkonu, a proto k jejímu stanovení při běhu a jízdě na kole potřebujete měřič výkonu (pokud máte hodinky Polar Vantage V, pro běh měřič výkonu nepotřebujete). Svalová zátěž vypovídá o tom, do jaké míry trénink namáhal vaše svaly. Svalová zátěž pomáhá kvantifikovat tréninkovou zátěž při velmi intenzivních trénincích, jako jsou krátké intervaly, sprinty a výběhy do kopce, kdy tepová frekvence nemá dost času reagovat na změny intenzity. Měří též aerobní a anaerobní práci, přičemž měřítkem aerobní práce je tepová frekvence.

Svalová zátěž ukazuje množství mechanické energie (kJ), kterou jste vyprodukovali během běžeckého nebo cyklistického tréninku. Odráží výdej energie, nikoli příjem energie potřebný k vynaložení uvedeného úsilí. Obecně se dá říct, že čím lepší máte fyzičku, tím efektivnější je poměr mezi příjmem a výdejem energie.

Subjektivní zátěž

Subjektivní zátěž je hodnota, která zohledňuje, jak subjektivně vnímáte náročnost tréninku.

Nedávný výzkum zdůrazňuje úlohu subjektivního pocitu jako prostředku hodnocení tréninkové zátěže. Je důležité umět naslouchat svému tělu a kombinace subjektivního pocitu a objektivního měření zátěže vám pomůže co nejlépe pochopit celkovou tréninkovou zátěž.

Subjektivní zátěž je kvantifikována pomocí míry vnímaného vypětí (RPE), což je obecně uznávaná metoda kvantifikace tréninkové zátěže. Hodnota RPE se poté násobí délkou tréninku.

Námaha a tolerance

Kromě tréninkové zátěže při jednotlivých trénincích můžete sledovat také námahu a toleranci a jejich vzájemný vztah.

Námaha vyjadřuje, nakolik jste se při tréninku v poslední době namáhali. Vychází z kardio zátěže a ukazuje průměrnou denní zátěž za posledních 7 dní.

Tolerance vyjadřuje, jak jste připraveni vydržet kardio trénink. Ukazuje průměrnou denní zátěž za posledních 28 dní. Chcete-li si zlepšit toleranci vůči kardio tréninku, po delší dobu pomalu zvyšujte tréninkovou zátěž. Čím vyšší máte toleranci, tím náročnější trénink dokáže vaše tělo snést.

Stav kardio zátěže sleduje vztah mezi námahou a tolerancí a odhaduje, jaký má trénink vliv na vaše tělo.