Podmínky používání

Než začnete používat naše výrobky a služby, pečlivě si přečtěte tyto podmínky.

Obecná ustanovení

Ochrana údajů

Vytvoření a spravování uživatelského účtu

Používání služeb

Samostatný režim

Platnost

Obsah služby

Uživatelský obsah

Komunity

Poplatky

Služby třetích stran

Soutěže

Přímý marketing

Vyloučení odpovědnosti

Povinnosti uživatele

Vyšší moc

Převod práv

Všeobecné podmínky, platné právní předpisy a řešení sporů

Doplňující podmínky používání týkající se konkrétních služeb

Obecná ustanovení

Společnost Polar je předním průkopníkem technologie v oblasti sledování tepové frekvence a sportů, které důvěřují profesionální sportovci i nadšenci pro fitness. Pomáháme sportovcům na všech úrovních dosahovat cílů a optimalizovat výkonnost. Poskytujeme nejlepší nástroje pro dosažení pokroku, bez ohledu na to, zda je vaším cílem absolvovat první závod, nebo pokořit světový rekord.

Poskytujeme vám rovněž řadu on-line nástrojů, které vám pomohou mnohem snadněji splnit osobní tréninkové i zdravotní cíle. Chceme vás podporovat prostřednictvím naší komunity a poskytnout vám příležitost sdílet zkušenosti s ostatními podobně smýšlejícími sportovci. Přístroj společnosti Polar spolu s webovou službou Flow vám pomohou maximalizovat přínosy tréninku.

Chcete-li používat služby Polar, musíte přijmout níže uvedené podmínky. Souhlasem s podmínkami uzavíráte právně závaznou dohodu se společností Polar. Doporučujeme vám, abyste si podmínky pečlivě přečetli. K používání některých služeb (například služeb poskytovaných podnikům a organizacím) je navíc potřeba přijmout doplňující nebo zvláštní podmínky používání daných služeb. Doplňující podmínky používání týkající se konkrétních služeb jsou uvedeny níže po všeobecných podmínkách používání.

Chcete-li služby používat, musíte si vytvořit účet u Polaru. Doporučujeme, abyste si nejprve přečetli Prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů, kde upřesňujeme, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak je používáme. Podrobnější informace o ochraně údajů najdete v sekci Často kladených otázek.

Ochrana údajů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví, a to obecně i pro každý výrobek, jaké osobní údaje od vás u každé z našich služeb shromažďujeme, jak údaje používáme a kde je uchováváme. Prohlášení o ochraně osobních údajů také podrobně stanoví vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a uvádí, kdo má k vašim údajům přístup, kam se můžete obrátit pro pomoc a jak můžete změnit nastavení. Prohlášení o ochraně osobních údajů si musíte přečíst, než se zaregistrujete u služeb Polar a začnete naše služby používat.

Vytvoření a spravování uživatelského účtu

Chcete-li používat naše služby, musíte si nejprve vytvořit uživatelský účet. K tomu od vás potřebujeme několik informací, jako je jméno, e-mailová adresa a země. Při vytváření účtu budete též požádáni o informace potřebné k fungování poskytovaných služeb (věk, pohlaví, výška, hmotnost, úroveň fyzické aktivity). Tyto informace vyžadujeme, abychom vám mohli poskytovat co nejpřesnější tréninková data, protože spotřeba kalorií a další výpočty, které vám poskytujeme, závisí na vašich osobních charakteristikách, jako je věk. Věříme, že nám poskytnete správné údaje.

Jakmile se zaregistrujete, potvrdíme vaši e-mailovou adresu a v souladu s právními přepisy vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů: souhlas se zpracováváním osobních údajů, souhlas se zpracováváním citlivých osobních údajů (jako jsou údaje o tepové frekvenci) a souhlas s předáváním údajů mimo vaši domovskou zemi (Polar k poskytování služby Flow používá servery třetí strany). Tyto servery se mohou nacházet buď v EU, nebo mimo Unii. Vlastní údaje uživatelů se uchovávají na serverech nacházejících se v EU, ale informace, jako jsou údaje o monitorování systémů, se ukládají na serverech poskytovatelů služeb nacházejících se mimo EU. Jste-li mladší 13 let, vyžadujeme též souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, abychom vám mohli vytvořit účet. Jakmile si založíte účet, můžete své souhlasy a údaje poskytnuté při registraci vždy změnit v Nastavení u jakékoli z našich služeb.

Pokud se kdykoli rozhodnete přestat naše služby používat a zrušit svůj účet, můžete to provést buď přímo v dané službě, nebo požádat o pomoc naše oddělení péče o zákazníky. Vezměte na vědomí, že v případě zrušení účtu budou všechny vaše údaje vymazány a po vymazání je již nebude možné obnovit. Než zrušíte účet, nezapomeňte si všechny údaje uložit na jiném místě.

Používání služeb

Většina výrobků značky Polar je navržena tak, aby mohly být používány se službou Polar Flow. Výrobek značky Polar se službou Polar Flow vytvářejí systém, který automaticky uchovává všechna vaše data o tréninku, aktivitě a spánku. Pomocí nástrojů, které služba poskytuje, můžete analyzovat výkon a sledovat pokrok a plnění cílů. Můžete například zobrazit zprávu o tréninku za libovolné období, které zvolíte, nebo si vytvořit osobní běžecký program s jednotlivými tréninky, který se přenese rovnou do vaší zápěstní jednotky (programy nejsou k dispozici pro všechny přístroje).

Abyste mohli naši službu využívat, potřebujete přístroj značky Polar (např. sportovní hodinky nebo snímač tepové frekvence) a chytrý telefon, tablet nebo počítač, abyste si mohli založit a spravovat účet. Řada výrobků značky Polar obsahuje přístroje různých generací. Upozorňujeme, že starší přístroje nepodporují např. službu Polar Flow. Některé z našich přístrojů lze nastavit a používat bez registrace v tzv. samostatném režimu nebo s aplikací pro chytrý telefon, ale některé z našich přístrojů vyžadují registraci a připojení k naší službě, aby mohly správně fungovat. Před zakoupením přístroje zkontrolujte funkce uvedené na balení nebo na našich stránkách k výrobkům. Více informací o výrobcích značky Polar najdete v této části.

Přístroje a služby společnosti Polar jsou určené zejména pro trénink a zlepšování fyzické kondice. Pokud trpíte nějakým onemocněním, nejste si jisti, zda můžete cvičit, nebo nevíte, jaké sporty jsou pro vás vhodné, měli byste se obrátit na svého lékaře. Společnost Polar neodpovídá za vaše zdraví a nemůže zaručit, že jste schopni trénovat.

Polar také nabízí řadu služeb v oblasti koučování a fitness programů. Přímo v naší službě si můžete vytvářet různé tréninkové programy, i takové zahrnující vysoce náročný trénink. Nejste-li si jisti, zda je pro vás tréninkový program vhodný, poraďte se před zahájením programu s lékařem. Více informací o zdravotních aspektech najdete v návodu k výrobku značky Polar, který jste zakoupili.

Součástí některých našich tréninkových programů je dotazníkové šetření o zdravotním stavu. Tento dotazník není ekvivalentem lékařské prohlídky a není určen k posouzení vašeho zdravotního stavu. Na základě vašich odpovědí na otázky pouze zjistíme, jestli je možné pro vás vytvořit program.

Jako uživatel služeb a výrobků značky Polar můžete příležitostně dostávat důležitá sdělení. Tato důležitá sdělení se týkají používání výrobků a služeb a nejedná se o marketingová sdělení, ale o zásadní informace o našich výrobcích a službách a jejich používání. Proto není možné vyjádřit nesouhlas s jejich zasíláním. Zákazníky rovněž informujeme o veškerých změnách našich podmínek používání a prohlášení o ochraně osobních údajů, a to i ty zákazníky, kteří vyjádřili nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení. Doufáme, že si tato sdělení přečtete, protože mohou obsahovat pro vás důležité informace.

Samostatný režim

Naše přístroje jsou navrženy tak, aby mohly být používány s aplikací a webovou službou Polar Flow. Při používání Polar Flow máte přístup k veškerým různým funkcím přístroje, a můžete ho tak používat v plném rozsahu, jak jsme ho navrhli. Některé přístroje Polar však lze používat i bez registrace k našim službám („samostatný režim“). V tomto případě není přístroj propojen s žádnou z našich služeb a vaše osobní údaje se do systémů společnosti Polar nepřenášejí. Upozorňujeme, že v samostatném režimu nemusí být k dispozici všechny funkce přístroje.

Když používáte přístroje Polar v samostatném režimu, společnost Polar neshromažďuje žádné vaše osobní údaje související s používáním přístrojů Polar. Polar však může shromažďovat nezbytné údaje o vás z jiných důvodů (např. při nákupu výrobků v e-shopu Polar nebo při kontaktování oddělení péče o zákazníky společnosti Polar). Jestliže si chcete koupit přístroj, který lze používat v samostatném režimu, ujistěte se nejprve, zda se přístroj dá v samostatném režimu nastavit a používat.

Kromě samostatného režimu můžete používat některé výrobky, jako jsou snímače tepové frekvence, podporované mobilními aplikacemi třetích stran. U některých aplikací nemusí být nutné, abyste používali webové služby společnosti Polar, a společnosti Polar se nepředávají žádné údaje týkající se používání přístrojů. Více informací o výrobcích značky Polar najdete zde.

Platnost

Služby společnosti Polar můžete kdykoli přestat využívat. Používáte-li placené služby, možnost tyto služby používat končí s vypršením předplaceného období. Jestliže se rozhodnete službu přestat využívat před koncem předplaceného období, nemáte nárok na vrácení peněz.

Chcete-li přestat využívat služby společnosti Polar, zrušte svůj účet a vaše údaje budou vymazány. Pokud chcete své údaje přenést do služby třetí strany nebo si je uložit, musíte tak učinit předtím, než účet zrušíte. Smazané údaje nelze obnovit.

Abyste mohli služby používat, musíte potvrdit svoji e-mailovou adresu. Jestliže svoji e-mailovou adresu nepotvrdíte do 30 dnů po vytvoření účtu, bude váš účet zablokován. Budete vyrozuměni o tom, že jste v rámci služeb ještě nepotvrdili svoji e-mailovou adresu, a můžete požádat o opětovné zaslání potvrzovacího e-mailu, pokud jste jej neobdrželi. Je-li váš účet zablokovaný kvůli tomu, že jste nepotvrdili e-mailovou adresu, můžete si přesto sami zajistit opětovné zaslání potvrzovacího e-mailu na stránce přihlášení, i když se ke službě nemůžete přihlásit. Nepotvrzené účty budou vymazány sedm (7) měsíců od data vytvoření.

Jestliže vezmete zpět jakýkoli souhlas, který jste poskytli při vytváření účtu, bude váš účet zrušen a veškeré údaje vymazány. Právní předpisy nám zakazují uchovávat nebo zpracovávat osobní údaje, pokud zákazník nevyjádřil souhlas s jejich zpracováváním. Kdykoli vezmete zpět jakýkoli souhlas, který jste poskytli, budete vyrozuměni o vymazání vašich údajů. Jestliže však vezmete zpět souhlas se zasíláním marketingových sdělení, váš účet to nijak neovlivní. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete odvolat kdykoli. Pokud souhlas vezmete zpět, nebudete již dostávat marketingová sdělení, ale můžete službu dále používat jako obvykle.

Porušíte-li některé z těchto podmínek používání, může vám společnost Polar odebrat uživatelská práva a v takovém případě váš účet a údaje budou smazány.

Obsah služby

Vyjma uživatelského obsahu (vymezenému níže), obsah služeb společnosti Polar, jako jsou obrázky, ikony, fotografie, grafika, zvuky, hudba, videa, texty, software, zpětná vazba, data, sdělení, odpovědi, otázky, komentáře, návrhy, skóre, nápovědy, nápady, plány, příkazy, žádosti a podobně nebo jakékoli jiné materiály (dále jen „obsah“), vlastní nebo je v souvislosti s nimi držitelem licence společnost Polar a jsou chráněny v souladu s právními předpisy o autorském právu a jiných právech duševního vlastnictví. Veškeré názvy, ochranné známky výrobků a služeb vyskytující se v obsahu jsou ve vlastnictví společnosti Polar nebo třetích stran, které společnosti Polar poskytly licenci. Všechna práva k obsahu zde výslovně neuvedená jsou vyhrazena.

Veškerý obsah je určen výhradně k vašemu osobnímu nekomerčnímu použití a nesmí být používán, upravován, reprodukován, předáván, zveřejňován, prodáván, licencován nebo distribuován třetím stranám či jinak zneužíván bez písemného souhlasu společnosti Polar či příslušného držitele práv. Společnost Polar rovněž povoluje, abyste vytvářeli odkazy na materiály na stránkách Polar pro osobní a nekomerční použití. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat žádná upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva, pokud si stáhnete nebo vytisknete obsah. Rovněž souhlasíte s tím, že neobejdete ani neodstraníte žádné bezpečností nebo technické prvky, které zabraňují či omezují používání nebo kopírování obsahu.

Uživatelský obsah

Jak bylo uvedeno výše, údaje shromážděné pomocí přístrojů společnosti Polar můžete předávat do služeb poskytovaných společností Polar. Údaje shromážděné a zaznamenané přístroji se předávají do služeb Polar tak, jak byly zaznamenány.

Kromě údajů, které předáváte z přístrojů Polar, můžete v některých službách Polar rovněž ukládat nebo zveřejňovat obsah či jiné materiály, které jste sami vytvořili, jako jsou obrázky, videa, text, hudba, komentáře týkající se údajů předávaných z přístrojů a údaje o vašich trénincích. Můžete se také zapojit do diskusních fór, které Polar poskytuje, a zveřejňovat odkazy na údaje týkající se vašeho účtu u Polaru na poskytovaných sociálních sítích nebo odkazy na vaše příspěvky na těchto sítích. Veškerý obsah, který jste odeslali, uložili nebo předali do služeb poskytovaných společností Polar, se dále označuje jako „uživatelský obsah“.

Uložením, odesláním nebo předáním obsahu do služeb společnosti Polar poskytujete společnosti Polar právo používat, reprodukovat, zveřejňovat, upravovat, překládat a sdílet váš uživatelský obsah, přičemž toto právo nezakládá nárok na odměnu, je celosvětové, přenositelné a umožňuje udělovat dílčí licence. Vyjma práv týkajících se vašich osobních údajů jsou práva, která jste udělili společnosti Polar, neodvolatelná. Upozorňujeme, že i poté, co zrušíte účet a vaše osobní údaje budou vymazány ze systémů společnosti Polar, nebudou vymazány materiály, jako jsou komentáře v diskusních fórech. Než ale zrušíte účet, můžete vždy odstranit uživatelský obsah, který jste do služeb odeslali, včetně jakýchkoli zveřejněných komentářů.

Odesláním uživatelského obsahu do služeb společnosti Polar a používáním služeb společnosti Polar prohlašujete a zaručujete, že:

  1. jste vlastníkem uživatelského obsahu, který odesíláte do služeb společnosti Polar, nebo jste jinak oprávněni odesílat obsah do služeb poskytovaných společností Polar a udělovat společnosti Polar licence stanovené v tomto článku k obsahu, který jste odeslali;
  2. uživatelský obsah, který odesíláte, neobsahuje obsah, který je nezákonný, hanlivý vůči jakémukoli jednotlivci nebo komunitě, útočný, urážlivý, pomlouvačný, zastrašující, pornografický, obtěžující, nevhodný, urážlivý v souvislosti s rasou nebo etnickou příslušností nebo jinak nevhodný ke zveřejnění, nebo obsah, který podporuje jakoukoli nezákonnou činnost, trestný čin nebo občanskoprávní odpovědnost, zejména s ohledem na to, že k uživatelskému obsahu, který odesíláte, mohou mít přístup a zobrazovat jej nezletilé osoby;
  3. uživatelský obsah, který odesíláte, neobsahuje škodlivý softwarový kód, soubor, program nebo rutinu či jiné nakažlivé nebo ničivé prvky nebo kód či prvky, které mohou ohrozit bezpečnost nebo integritu počítačových systémů, sítí nebo internetových stránek nebo serverů společnosti Polar;
  4. uživatelský obsah, který odesíláte, neobsahuje reklamy či obchodní nabídky, propagační materiály, řetězové dopisy, spam, pyramidové hry nebo jiná podvodná sdělení;
  5. uživatelský obsah, který odesíláte, neporušuje žádný patent, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví;
  6. účet u Polaru nebo uživatelský obsah odeslaný prostřednictvím tohoto účtu nepoužíváte ke sběru dat nebo k pronásledování či obtěžování jiných uživatelů;
  7. nezískáte ani se nebudete snažit získat neoprávněný přístup do žádného počítačového systému společnosti Polar nebo jiných uživatelů služby společnosti Polar;
  8. nebudete narušovat diskuse na diskusních fórech urážlivými nebo jinak nepřístojnými výrazy ani jiným způsobem, včetně neustálého a opakovaného používání klávesy Enter nebo přidávání příspěvků s opakujícím se textem;
  9. souhlasíte s tím, že nevznesete žalobu proti společnosti Polar v souvislosti s uživatelským obsahem, který odešlete;
  10. Služby společnosti Polar nebo výrobky značky Polar nebudete používat pro účely, jež jsou život ohrožující, ani pro léčebné účely.

Společnost Polar dále vyžaduje, abyste při výběru námětů fotografií nebo videí odesílaných do služeb společnosti Polar uplatňovali dobrý úsudek a soudnost. Upozorňujeme, že zákony o ochraně osobních údajů mohou chránit jednotlivce v souvislosti s pořizováním jejich fotografií či videonahrávek, a proto respektujte soukromí druhých a před tím, než pořídíte jejich fotografii či videonahrávku, k tomu získejte jejich svolení spolu se svolením k odeslání fotografií a videí do služeb společnosti Polar. Užívání služeb společnosti Polar, obsahu a uživatelského obsahu, které není v souladu s výše uvedeným, je přísně zakázáno. Společnost Polar výslovně odmítá odpovědnost plynoucí z uživatelského obsahu nebo s ním související.

Písemná upozornění na porušení autorských práv musí být vždy zasílána písemně. Upozornění zašlete společnosti Polar na tuto adresu:

Polar Electro Oy

Webmaster

Professorintie 5

FI-90440 Kempele, Finsko

e-mail: webmaster@polar.com

Upozorňujete-li na podezření na porušení práv duševního vlastnictví, žádáme vás, abyste nám poskytli tyto informace:

a) fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo;

b) identifikaci nebo popis díla chráněného autorským právem, k jehož porušení údajně došlo, a pokud možno reprodukci díla;

c) identifikaci nebo popis materiálu, který údajně porušuje autorské právo, a dostatečné informace k tomu, aby společnost Polar mohla materiál dohledat;

d) vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a veškeré další informace, na jejichž základě vás společnost Polar může kontaktovat;

e) potvrzení, že máte právo jednat jako zástupce vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo, nebo jeho jménem.

Písemná oznámení týkající se jakéhokoli jiného Uživatelského obsahu, který je nevhodný, nezákonný, pomlouvačný, urážlivý, hanlivý či jinak nevhodný ke zveřejnění, zasílejte na adresu webmaster@polar.com s uvedením vašeho celého jména a adresy, informace o umístění dotčeného Uživatelského obsahu a co možná nejpodrobnějšího vysvětlení, proč je nevhodný, urážlivý nebo nezákonný. Společnost Polar může odstranit nebo zmírnit uživatelský obsah, o němž se domnívá, že porušuje podmínky používání, nebo který může být urážlivý, nezákonný nebo porušovat práva či působit újmu nebo ohrožovat bezpečnost jakékoli osoby. Společnost Polar však nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je nějaký Uživatelský obsah nevhodný, nezákonný či jinak nevhodný ke zveřejnění.

Komunity

Společnost Polar v rámci svých služeb rovněž poskytuje prostor pro interaktivní diskuze, tzv. komunity. V těchto komunitách mohou naši uživatelé diskutovat o různých tématech. Společnost Polar chce, aby komunity byly bezpečným místem, kde je každý účastník oceňován a respektován. Upozorňujeme, že odpovídáte za veškerý obsah poskytnutý v rámci komunit a že nevhodné, neetické nebo nezákonné jednání je zakázáno. V případě zneužití vás může společnost Polar nebo moderátor komunity (pokud jím není společnost Polar) z diskuzního prostoru vyloučit a v případě potřeby zrušit vaše právo používat služby společnosti Polar z důvodu porušení smlouvy.

Polar neodpovídá za obsah poskytovaný uživateli komunit a všechny diskuse v komunitách představují obsah, který účastníci vytvářejí na vlastní riziko. Polar vyloučí uživatele z komunit jen v nezbytných případech.

Poplatky

Některé služby poskytované společností Polar mohou být zpoplatněné. Zakoupíte-li placenou službu, uplatní se na ni tyto všeobecné podmínky používání i jakékoli podmínky používání specifické pro danou službu. Upozorňujeme, že pokud si koupíte službu nebo aplikaci z obchodu s aplikacemi (App Store, Google Play atd.), na transakci se vztahují také obchodní podmínky tohoto obchodu.

K používání placené služby je nutno uhradit platné poplatky za danou službu. Žádné již uhrazené poplatky se nevracejí, pokud se zákazník rozhodne přestat službu používat před ukončením předplaceného období.

Služby třetích stran

Služby společnosti Polar mohou též zahrnovat možnost sdílet či předávat údaje do služeb třetích stran. Polar neodpovídá za údaje, jakmile jsou předány mimo systém Polar a již je nemůže nijak ovlivnit. Odpovídáte za správu údajů, které sdílíte nebo předáváte mimo systém. Pokud povolíte sdílení vašich informací nebo jejich předávání do služeb třetí strany, třetí strana zpravidla vyžaduje, abyste přijali její vlastní podmínky používání. Podmínky a zásady zpracovávání osobních údajů třetí strany si pečlivě přečtěte, než začnete služby používat. Polar nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním služeb třetí strany.

Soutěže

Tyto pravidla soutěží se uplatní na vztah mezi vámi a společností Polar Electro Oy, pokud se zúčastníte některé z našich soutěží nebo kampaní. Níže uvedené obecné definice platí pro všechny naše on-line soutěže a kampaně. Pokud jde o konkrétní soutěže/kampaně, měli byste na příslušné webové stránce podívat na odkaz na pravidla týkající se dané soutěže/kampaně.

Ceny nemohou získat zaměstnanci společnosti Polar Electro Oy a jejich příslušní zástupci, zaměstnanci poboček, dceřiných a mateřských společností, obchodní zástupci, zaměstnanci marketingových poboček a partneři, distributoři, zaměstnanci reklamních a propagačních agentur a jejich nejbližší rodinní příslušníci nebo členové domácnosti. Pokud se na získanou cenu vztahuje loterijní daň, uhradí ji pořadatel. Výherci odpovídají za úhradu veškerých ostatních daní spojených se získáním ceny. K účasti není vyžadován žádný nákup ani vstupní poplatek. Pořadatelem soutěže je společnost Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finsko.

„Soutěží“ se rozumí kterákoli z našich webových soutěží; pojmy „my“, „nás“, „náš“ označují společnost Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finsko; a „webovými stránkami“ se rozumí webové stránky, na kterých soutěž probíhá.

1. Účastí v kterékoli z našich soutěží přijímá účastník jako závazná tato pravidla (která můžeme občas pozměnit nebo upravit) a naše rozhodnutí, která jsou ve všech záležitostech týkajících se těchto soutěží rozhodující.

2. Žádná z cen není přenosná a nebude za ně nabízena žádná alternativa v podobě hotovosti. Předávání cen zařídí naše společnost. Vyhrazujeme si výhradní právo dle vlastního uvážení nahradit kteroukoli cenu či všechny ceny cenami srovnatelné hodnoty. Všechny ceny podléhají obchodním podmínkám výrobce nebo dodavatele.

3. K tomu, aby si výherce (a host, pokud byl pozván) mohl cenu převzít, musí 1) podepsat místopřísežné prohlášení o způsobilosti (je-li vyžadováno); 2) zprostit nás veškeré odpovědnosti, nároků, požadavků a opatření ve věci osobní újmy nebo poškození, krádeže či ztráty v souvislosti se soutěží nebo s užíváním či převzetím ceny nebo kterékoli její části, s výjimkou případů, kdy k nim došlo v důsledku naší nedbalosti; a 3) podepsat svolení k propagaci, kterým nám poskytne právo používat bez dalšího vyrovnání jeho jméno a fotografii pro reklamní a propagační účely. Přihlášením se do soutěže se výherce zavazuje, že takové svolení podepíše. Výherce (i host, pokud je pozván) musí vyplnit veškeré právní dokumenty a vrátit nám je do čtrnácti (14) dnů po jejich obdržení. Při nesplnění těchto podmínek bude výherce vyloučen a bude vybrán náhradní výherce.

4. Převzetí kterékoli části ceny za výhru v soutěži je podmíněno dodržením všech platných zákonů, pravidel a předpisů. Výherce plně zodpovídá za úhradu veškerého pojištění, příslušných daní a veškerých výdajů, které nejsou uvedeny jako součást výhry.

5. Vyhrazujeme si právo stanovit v případě potřeby věková omezení. Účastníci ve věku 12 let (v USA 17 let) a mladší musí mít před přihlášením do soutěže souhlas rodičů nebo opatrovníků. Soutěží se nemohou účastnit zaměstnanci společnosti Polar Electro Oy, jejích poboček a přidružených společností, ani jejich nejbližší příbuzní, a také žádný ze sponzorů. Vyhrazujeme si též právo geografických omezení účasti.

6. Přihlášením se do soutěže postupují všichni účastníci veškerá práva, vlastnický nárok a podíl týkající se veškerého tvůrčího materiálu, který odeslali na webové stránky.

7. Pro zaslání jména výherce do jednoho (1) měsíce po skončení soutěže zašlete ofrankovanou obálku se zpáteční adresou na adresu Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finsko s údajem, o kterou soutěž se jedná.

8. Výherce souhlasí s tím, že společnost Polar Electro Oy, její pobočky, přidružené společnosti, příbuzné společnosti, zaměstnanci ani žádní sponzoři neponesou žádnou odpovědnost v souvislosti s převzetím nebo využitím žádné z udělených cen. Vyhrazujeme si právo zcela dle našeho vlastního uvážení kteréhokoli účastníka nebo výherce diskvalifikovat.

9. Veškeré osobní údaje, včetně mj. jména účastníka, jeho věku, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, které naše společnost získá tím, že se soutěžící přihlásí do soutěže, mohou být se souhlasem soutěžícího využity nebo předány třetím stranám pro určité účely marketingu, výzkumu trhu, analýz a další podobné účely. Další údaje o využívání těchto osobních údajů a o vašem právu na odstranění vašich osobních údajů z naší databáze najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přímý marketing

Ve snaze informovat vás o důležitých novinkách, výrobcích a akcích vás při registraci do našich služeb požádáme o souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Máte právo odběr marketingových sdělení kdykoli zrušit a bez vašeho souhlasu vám marketingová sdělení nebudeme zasílat. Tento souhlas můžete kdykoli aktualizovat přímo v našich službách, nebo podle pokynů k „odhlášení odběru“ v každém jednotlivém marketingovém sdělení. Společnost Polar neposkytne třetím stranám ani s nimi nebude sdílet žádné seznamy adres pro propagační účely.

Vyloučení odpovědnosti

SLUŽBY POLAR I OBSAH A UŽIVATELSKÝ OBSAH V NICH OBSAŽENÝ POSKYTUJE SPOLEČNOST POLAR V TAKOVÉM STAVU, V JAKÉM SE NACHÁZÍ A V JAKÉM JSOU K DISPOZICI. SPOLEČNOST POLAR NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY POLAR BUDOU NEPŘETRŽITĚ K DISPOZICI A NEBUDOU SE V NICH VYSKYTOVAT CHYBY NEBO VIRY. SPOLEČNOST POLAR SI VYHRAZUJE PRÁVO SLUŽBY POLAR KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ ZMĚNIT NEBO ZRUŠIT K NIM PŘÍSTUP. SPOLEČNOST POLAR VÝSLOVNĚ VYLUČUJE JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY OHLEDNĚ MAJETKOVÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU SLUŽEB POLAR. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE A POTVRZUJETE, ŽE SLUŽBY POLAR POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE PROHLÍŽÍTE OBSAH Z RŮZNÝCH ZDROJŮ. SPOLEČNOST POLAR NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ UŽIVATELSKÝ OBSAH NEBO INFORMACE POSKYTOVANÉ JINÝMI UŽIVATELI SLUŽEB POLAR.

VYJMA ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT NEBO ÚJMU NA ZDRAVÍ ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ ÚMYSLNÝM POCHYBENÍM NEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ SPOLEČNOST POLAR, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PUNITIVNÍ, NÁSLEDNÉ ČI JINÉ ODŠKODNĚNÍ, UŠLÝ ZISK, OBCHODNÍ PŘÍJMY, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR NEBO DAT ZPŮSOBENOU POUŽÍVÁNÍM NEBO ZNEMOŽNĚNÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POLAR, I KDYBY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD BYLA INFORMOVÁNA. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ POVOLENO VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, A PROTO SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. NAŠE ODPOVĚDNOST JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TYTO PODMÍNKY SE ŘÍDÍ FINSKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM, PŘESTOŽE STRÁNKY MOHOU BÝT HOSTOVÁNY A ZPŘÍSTUPŇOVÁNY Z JINÉ JURISDIKCE V SOULADU S PROHLÁŠENÍM SPOLEČNOSTI POLAR O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD SLUŽBY POLAR VYUŽÍVÁTE Z JINÝCH JURISDIKCÍ NEŽ JE JURISDIKCE FINSKA, NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Povinnosti uživatele

ODPOVÍDÁTE ZA ZPŮSOB, KTERÝM POUŽÍVÁTE SLUŽBY SPOLEČNOSTI POLAR. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST POLAR, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE A DALŠÍ UŽIVATELE BUDETE BRÁNIT, ODŠKODNÍTE A ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S VEŠKERÝMI NÁROKY TŘETÍCH STRAN A VEŠKERÝMI ZÁVAZKY, ZTRÁTAMI, NÁKLADY NEBO ŠKODAMI, JEŽ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM SKUTEČNÝM ČI ÚDAJNÝM PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK NEBO VAŠÍM SKUTEČNÝM ČI ÚDAJNÝM PORUŠENÍM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, JINÝCH PRÁV NEBO SOUKROMÍ TŘETÍ STRANY.

Vyšší moc

Žádná ze stran nenese vůči druhé straně odpovědnost za neplnění smluvních povinností v případě a v rozsahu, v jakém k tomuto neplnění došlo v důsledku události nebo podmínek, které k datu účinnosti nejsou rozumně předvídatelné, které příslušná strana nemůže ovlivnit a jejichž účinkům nelze přiměřeně zabránit nebo je překonat (dále jen „vyšší moc“).

Případ vyšší moci zahrnuje zejména válku, havarijní situace, nepokoje nebo jiné krize, poskytování nouzových informací během krize nebo v případě narušení normálních situací, sabotáže nebo hrozby sabotáže, nebezpečná epidemie, bouře, povodně, nepříznivé počasí nebo jiné přírodní události (katastrofy), požár, výbuch nebo jiné podobné nehody, stávky, výluky, bojkot a další průmyslové akce (včetně interní stávky jedné ze stran), legislativní změny, jednání nebo opomenutí orgánů, devizová omezení, omezení vývozu a dovozu, přerušení všeobecného zásobování energií, všeobecnou nedostupnost dopravních zařízení, rušení komunikačních sítí, závady nebo zpoždění přenosových spojení či jiných spojení nebo vybavení, která byla získána od třetích stran nebo jsou pod kontrolou třetí strany, nebo z jiného podobného důvodu, který je mimo kontrolu smluvních stran.

Převod práv

Společnost Polar je oprávněna postoupit svá práva a povinnosti podle těchto podmínek používání třetí straně bez vašeho předchozího písemného souhlasu, avšak vy nejste oprávněni práva postoupit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Polar.

Všeobecné podmínky, platné právní předpisy a řešení sporů

Služby Polar se řídí právním řádem Finska bez ohledu na kolizi právních předpisů. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor, který vznikne na základě těchto podmínek k používání a prohlášení o ochraně osobních údajů bude rozhodován výhradně u obvodního soudu v Helsinkách, ve Finsku. Tyto podmínky používání společně s jakýmikoli zvláštními podmínkami platnými pro služby společnosti Polar, které používáte, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Polar o používání služeb společnosti Polar. Neuplatnění jakéhokoli práva společnosti Polar stanoveného v těchto podmínkách používání nepředstavuje vzdání se takového práva. Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek používání nezákonným či neplatným, zůstávají tyto podmínky používání v platnosti vyjma ustanovení považovaných za neplatná.

Doplňující podmínky používání týkající se konkrétních služeb

Polar Team Pro

1. SLUŽBA A PRÁVO K JEJÍMU POUŽÍVÁNÍ

1.1 Služba Polar Team Pro je tréninkové řešení určené pro týmové sporty, které nabízí a zaznamenává tréninková data v reálném čase, jako např. tepovou frekvenci, rychlost a vzdálenost, a zároveň umožňuje jejich analýzu a vytváření zpráv (dále jen „služba Team Pro“).

Služba se skládá z webové služby a kompatibilní aplikace Polar Team Pro (dále jen „aplikace“), kterou si budete muset samostatně stáhnout z obchodu Apple App Store a k níž je zapotřebí iPad jako ovládací zařízení. Dále je zapotřebí řádně fungující dokovací stanice Team Pro kompatibilní s iPadem pro trenéra a snímače Polar Team Pro pro hráče.

Služba Team Pro je kompatibilní se službou Polar Flow. Uživatel využívající službu Team Pro (např. hráč v týmu) může mít také osobní účet Polar Flow. Se souhlasem daného uživatele je možné osobní účet Polar Flow propojit se službou Team Pro. V takovém případě se údaje o cvičení tohoto uživatele předávají z jedné služby do druhé: uživatel má přístup k tréninkovým datům uloženým ve službě Team Pro prostřednictvím svého účtu Polar Flow, zatímco držitel licence ke službě Team Pro (např. trenér atd.) má přístup k tréninkovým datům hráče uloženým v účtu Flow. Upozorňujeme, že používání služby Polar Flow vyžaduje, aby uživatel měl přístroj nebo výrobek kompatibilní se službou Polar Flow.

1.2 Dohoda o používání služby se uzavírá mezi komunitou nebo organizací využívající službu (dále jen „držitel licence“) a společností Polar. Obě strany se dále označují jako „strany“.

Přijetím podmínek používání poskytujete souhlas jménem držitele licence, kterého zastupujete, a musíte zajistit, že jste oprávněni podmínky používání jménem držitele licence přijmout. Váš souhlas se týká jak všeobecných podmínek používání, tak těchto podmínek používání týkajících se konkrétní služby. Jako osoba, která přijala tuto dohodu a vytvořila uživatelský účet jménem držitele licence, jste dále označováni jako „vy“ a „správce“. „Držitelem licence“ se vždy rozumí držitel licence s přístupovým právem, tj. organizace nebo podnik, který službu používá. Na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli při přijetí dohody, vám bude zaslán e-mail pro ověření správnosti vaší e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet musíte ověřit do 30 dnů. Používání této služby je podmíněno poskytnutím ověřené e-mailové adresy. Účet správce vytvořený při registraci může být používán také jako soukromý uživatelský účet v jiných službách společnosti Polar. Při prvním přihlášení do jiné služby můžete být v závislosti na dané službě požádáni o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů různým způsobem a o přijetí podmínek používání jako soukromé osoby.

Jakmile přijmete tuto dohodu kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ a držitel licence společnosti Polar uhradí požadovaný poplatek, Polar vám poskytne přístup ke službě Team Pro jako správci a držiteli licence nevýhradní, osobní a nepřenositelné právo k používání služby. Datum aktivace služby je dále označováno jen jako „datum účinnosti“. Společnost Polar může držiteli licence za poplatek poskytovat služby podpory a údržby týkající se služby Team Pro, pokud se na tom strany zvlášť dohodnou. Tato dohoda neomezuje práva společnosti Polar nabízet, prodávat, udělovat licenci nebo jinak nabízet službu Team Pro třetím stranám.

1.3 Po ukončení této dohody právo držitele licence na používání služby Team Pro a povinnost společnosti Polar poskytovat službu skončí.

1.4 Tato dohoda nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami v souvislosti se službou Team Pro.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI POLAR

2.1 Služba Team Pro bude aktivována pro použití držitelem licence v přiměřené lhůtě, jakmile přijmete tyto podmínky a držitel licence uhradí požadovaný poplatek za službu. Službu poskytuje společnost Polar. Polar může k poskytování služby využívat vybrané dodavatele.

2.2 Společnost Polar má právo monitorovat používání služby Team Pro.

2.3 Společnost Polar má právo službu Team Pro nezávisle dále rozvíjet a provádět změny obsahu a technické realizace za předpokladu, že se celková úroveň služby Team Pro oproti úrovni k datu účinnosti nezhorší. Polar bude vaši osobu/držitele licence o jakýchkoli takových změnách a jejich datu účinnosti předem informovat, co nejdříve to bude možné.

2.4 Společnost Polar je vůči držiteli licence odpovědná za využitelnost služby Team Pro až do rozhraní internetové páteřní sítě. Společnost Polar nenese faktickou i právní odpovědnost za základní IT infrastrukturu držitele licence, jako je připojení k internetu, iPady, jejich verze operačního systému nebo řádné fungování jiného softwaru. Údržba a podpora snímačů tepové frekvence Polar Team Pro a dokovací stanice Team Pro není součástí této dohody.

2.5 V rámci této dohody je společnost Polar odpovědná pouze za poskytnutí přístupu držiteli licence ke službě Team Pro. Webové stránky zajišťující podporu služeb Polar obsahují základní informace o používání služby Team Pro (Začínáme, Časté dotazy a Tipy). Další služby týkající se tréninku a podpory se dohodnou se společností Polar zvlášť.

2.6 Ve službě Team Pro můžete vytvořit uživatelský účet pro držitele licence a nastavit heslo, aby držitel licence měl přístupová práva (dále jen „přístupová práva“). Když vytvoříte uživatelský účet, stanete se správcem služby a obdržíte práva správce ke službě, která platí po dobu platnosti dohody (dále jen „správce“). Společnost Polar může přístupová práva kdykoli změnit nebo odejmout, pokud držitel licence poruší tyto podmínky používání.

2.7 V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů, který ukládá a uchovává údaje zadané do služby Team Pro. Polar tyto údaje nezpracovává, vyjma případů, kdy k tomu dostane pokyn od správce údajů, a to v souladu s podmínkami používání.

2.8 Polar může poskytovat aktualizace, vylepšení a rozšíření služby Team Pro. Vylepšení a rozšíření služby Team Pro jsou zpoplatněna zvlášť. O případných vylepšeních, jejich dodacích lhůtách, harmonogramu a nákladech bude společnost Polar informovat zvlášť.

2.9 Údržba a servisní přestávky

Polar může přerušit poskytování služby Team Pro za účelem provedení základní údržby, výměny zařízení nebo provedení jiné údržby s cílem zachovat dostupnost služby Team Pro (dále jen „přestávka na údržbu“).

Všechny přestávky na údržbu se plánují předem. Držitelé licence jsou o těchto přestávkách na údržbu, které mají vliv na službu Team Pro, informováni dva (2) týdny před přestávkou. Je-li potřeba přestávku na údržbu provést dříve, Polar o tom každého držitele licence informuje předem, co nejdříve to je možné. Polar se snaží přestávky na údržbu plánovat tak, aby měly na službu Team Pro co možná nejmenší dopad. Vzhledem k tomu, že se služba používá ve všech časových pásmech, nelze přestávky na údržbu naplánovat na dobu, která bude optimální pro všechny uživatele.

Společnost Polar je oprávněna dočasně přerušit poskytování služby Team Pro bez předchozího upozornění v případě, že je toto přerušení nezbytné pro údržbu, opravu nebo kontrolu zařízení a/nebo softwaru nebo z jiných podobných důvodů v mimořádných situacích (dále jen „servisní přestávka“).

Polar o takové servisní přestávce informuje správce e-mailem, co nejdříve to je možné.

Údržba služby Team Pro nezahrnuje opravu chyb způsobených vaší osobou, držitelem licence, vaším subdodavatelem, třetími stranami, vyšší mocí nebo z jiných důvodů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Polar. V případě, že odpovědnost za takovou chybu nelze přičíst společnosti Polar, Polar o této skutečnosti informuje správce a může držiteli licence účtovat náklady spojené s vyhledáním či odstraněním těchto chyb podle obecného ceníku společnosti Polar.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

3.1 Držitel licence nese faktickou i právní odpovědnost za vlastní podnikání a používání služby Team Pro i za zajištění, že jedná v souladu s právními předpisy a pokyny úředníků.

3.2 Správce může jmenovat vedlejší uživatele služby Team Pro, jako je trenér.

3.3 Držitel licence plní úlohu správce údajů a odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Držitel licence rovněž odpovídá za přesnost údajů, které ve službě vytvořil, a za žádosti o zpracování údajů, jako je výmaz údajů, od jednotlivých hráčů, kteří službu používají.

3.4 Držitel licence do data splatnosti uhradí náklady spojené s používáním služby Team Pro, implementací softwaru a dalšími dohodnutými službami.

3.5 Držitel licence přijímá službu Team Pro tak, jak je.

3.6 Držitel licence se zavazuje, že společnosti Polar poskytne bezplatně informace o technických funkcích, rozhraních a charakteristikách vašeho síťového prostředí, které mohou mít význam pro používání nebo dostupnost služby nebo pro plnění této dohody společností Polar. Držitel licence plní své závazky a povinnosti podle této dohody profesionálním způsobem a s náležitou odborností a péčí.

3.7 Držitel licence není oprávněn provádět či nechat provést jakékoli změny služby Team Pro.

3.8 Držitel licence odpovídá za získání připojení k internetu, datové zařízení, přípojky, software a další potřebné dodatečné vybavení potřebné pro využívání služby Team Pro. Držitel licence též odpovídá za náklady, provoz, údržbu a podporu všech těchto zařízení, připojení a softwaru.

3.9 Držitel licence odpovídá za všechny činnosti nebo nečinnost v rámci jeho přístupových práv. Přístupová práva musí být spravována s náležitou péčí, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu ke službě Team Pro a softwarovému systému. Držitel licence nesmí informace o přístupových právech sdělovat žádné třetí straně. Přístupová práva jsou považována za důvěrné informace společnosti Polar.

3.10 Pokud je držitel licence přesvědčen, že bezpečnost přístupových práv byla ohrožena, pokud dojde k jejich ztrátě nebo zneužití, nebo pokud dojde ke změně přístupových práv nebo zaměstnanců v týmu (včetně mimo jiné ukončení pracovního poměru), neprodleně informuje společnost Polar. Držitel licence odškodní společnosti Polar za veškeré škody, náklady a výdaje vyplývající ze zneužití přístupových práv.

4. PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, účtuje Polar držiteli licence za používání služby Team Pro poplatky podle aktuálně platného ceníku. Polar účtuje poplatky za používání služby pravidelně podle aktuálně platného ceníku společnosti Polar, dokud není používání služby Team Pro ukončeno. V případě, že automatický proces fakturace nebude úspěšný, Polar držiteli licence vystaví fakturu. V takovém případě poplatky za bankovní převod a další výdaje spojené s platbou za poskytované služby hradí držitel licence. Služba Team Pro je aktivována, jakmile Polar obdrží platbu.

4.2 Polar má právo měnit poplatky za používání služby Team Pro. Polar informuje držitele licence o změnách cen nejméně jeden (1) měsíc před datem účinnosti nového ceníku.

4.3 Polar nevrací již uhrazené poplatky za službu, i když služba není dostupná nepřetržitě nebo když držitel licence nemohl službu Team Pro používat z jiného důvodu, například kvůli chybě nebo poruše zařízení držitele licence nebo datových komunikací.

4.4 Stížnosti týkající se poplatků za službu musí být zasílány písemně před datem splatnosti faktury. I v případě stížnosti držitel licence uhradí nespornou část poplatku za službu do data splatnosti. Prokáže-li se, že byl nárok týkající se poplatku za službu nepodložený, držitel licence do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl nárok shledán nepodloženým, uhradí splatnou fakturu včetně úroku vypočteného od původního dne splatnosti.

4.5 Úroková sazba za pozdní platby je jedenáct procent (11 %). Kromě toho držitel licence společnosti Polar uhradí poplatky za fakturaci a další náklady za inkaso.

4.6 V případě pozdní úhrady poplatků za službu je společnost Polar oprávněna pozastavit právo držitele licence na používání služby Team Pro. Nejsou-li splatné poplatky po upomínce zaslané společností Polar uhrazeny, může Polar tuto dohodu zcela nebo zčásti s okamžitou platností ukončit.

5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Každá strana musí udržovat v tajnosti všechny materiály a informace získané od druhé strany bez ohledu na typ materiálů včetně mj. informací týkajících se všech dat, zpráv, interpretací, předpovědí, záznamů, výkresů, dokumentace, vzorků, know-how, procesů, projektů, fotografií, specifikací, pokynů a veškerých obchodních, finančních a jiných informací, ať již v ústní, písemné, strojově čitelné nebo jakékoli jiné formě. Strana nesmí bez předchozí písemné dohody obou stran použít tyto důvěrné informace pro jiné účely než účely přímo související s touto dohodou. Povinnost zachování důvěrnosti informací platí pět (5) let od data účinnosti, nejméně však tři (3) roky od zveřejnění těchto informací. Ustanovení o důvěrnosti informací zůstává v platnosti i po ukončení této dohody.

6. UKONČENÍ PLATNOSTI

6.1 Tato dohoda je platná po dobu jednoho (1) roku od data účinnosti. Poté se platnost této dohody prodlužuje vždy o jeden (1) další rok, dokud ji neukončí některá ze stran zasláním písemné výpovědi jeden (1) měsíc před koncem tohoto období. V případě ukončení dohody je ukončeno právo držitele licence používat službu a povinnost společnosti Polar držiteli licence tuto službu Team Pro poskytovat.

6.2 Polar může tuto dohodu ukončit zcela nebo zčásti s okamžitým účinkem nebo pozastavit plnění svých smluvních povinností v následujících případech:

a) držitel licence nebo třetí strana podá návrh na konkurz nebo likvidaci svého podniku nebo podá veřejnou žalobu na své věřitele nebo není jinak schopen/schopna platit své závazky;

b) držitel licence do třiceti (30) dnů od původního data splatnosti faktury neuhradí dlužné poplatky za službu;

c) držitel licence závažným způsobem poruší nebo zanedbá plnění svých povinností podle této dohody a toto porušení či nedbalost nenapraví do třiceti (30) dnů od obdržení písemné žádosti od společnosti Polar.

6.3 Výpověď musí být společnosti Polar zaslána písemně.

6.4 Po ukončení dohody držitelem licence zůstává platební povinnost podle této dohody v platnosti do skončení současné doby platnosti dohody.

6.5 Polar uchovává údaje uložené ve službě Team Pro 6 měsíců od vypršení přístupových práv.

7. DALŠÍ PODMÍNKY

Vyjma případů, které upravují tyto zvláštní podmínky používání služby, se používání služby řídí všeobecnými podmínkami používání společnosti Polar.

Polar Club

1. SLUŽBA A PRÁVO K JEJÍMU POUŽÍVÁNÍ

1.1 Polar Club je cloudové řešení na bázi tabletu určené pro fitness kluby umožňující cvičení pod vedením trenéra a skupinové tréninkové lekce. Služba zaznamenává a v reálném čase zobrazuje tréninková data, jako je tepová frekvence, a ukládá tréninky do účtu uživatele ve službě Flow pro následnou analýzu (dále jen „služba Club“).

Dohoda o používání služby se uzavírá mezi komunitou nebo organizací využívající službu (dále jen „držitel licence“) a společností Polar. Obě strany se dále označují jako „strany“.

Služba držiteli licence poskytuje přístup ke konkrétním údajům členů, kteří se zapsali na skupinové lekce. Služba umožňuje během lekcí shromažďovat a ukládat určitá tréninková data. Službu tvoří aplikace Polar Club (dále jen „aplikace“), kterou si držitel licence musí stáhnout zvlášť z obchodu Apple App Store. K používání služby je potřeba iPad jako ovládací zařízení a uživatelským rozhraním je aplikace Polar Club pro iOS. Účastnící se členové budou navíc potřebovat řádně fungující snímače tepové frekvence Polar Bluetooth Smart nebo kompatibilní zápěstní jednotky značky Polar.

Služba Club je určena pouze k osobnímu použití držitele licence a tyto výhody ani údaje získané prostřednictvím služby nesmí být prodávány či jinak přenášeny na žádnou třetí stranu. Údaje týkající se výkonnosti může držitel licence získávat pouze od členů, kteří se přihlásili na jeho tréninkové lekce.

Jelikož služba je součástí ekosystému Polar Flow, všechna individuální tréninková data jsou zaznamenána a přímo synchronizována se službou Polar Flow na osobním účtu Polar Flow členů za předpokladu, že se přihlásili na lekce.

1.2 Pro vyloučení veškerých pochybností je společnost Polar považována za třetí stranu tohoto vztahu mezi vámi a členy, kteří se účastní vašich lekcí. Společnost Polar vám pouze poskytuje příležitost ke spolupráci. Všechna ujednání, dohody a záruky týkající se vztahu, vašich služeb nebo obsahu vašich cvičení a případně skupinových lekcí se uzavírají přímo mezi vámi a zúčastněnými členy. Společnost Polar neodpovídá za služby, které poskytujete svým zákazníkům.

1.3 Přijetím podmínek používání poskytujete souhlas jménem držitele licence, kterého zastupujete, a potvrzujete, že jste oprávněni podmínky používání jménem držitele licence přijmout. Váš souhlas se týká jak všeobecných podmínek používání, tak těchto podmínek používání týkajících se konkrétní služby. Jako osoba, která přijala tuto dohodu a vytvořila uživatelský účet jménem držitele licence, jste dále označováni jako „vy“ a „správce“. „Držitelem licence“ se vždy rozumí držitel licence s přístupovým právem, tj. organizace nebo podnik, který službu používá. Na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli při přijetí dohody, vám bude zaslán e-mail pro ověření správnosti vaší e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet musíte ověřit do 30 dnů. Používání této služby je podmíněno poskytnutím ověřené e-mailové adresy. Účet správce vytvořený při registraci může být používán také jako soukromý uživatelský účet v jiných službách společnosti Polar. Při prvním přihlášení do jiné služby můžete být v závislosti na dané službě požádáni o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů různým způsobem a o přijetí podmínek používání jako soukromé osoby.

Jakmile přijmete tuto dohodu kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, Polar vám poskytne přístup ke službě Club jako správci a držiteli licence nevýhradní, osobní a nepřenositelné právo k používání služby. Datum aktivace služby je dále označováno jen jako „datum účinnosti“. Společnost Polar může držiteli licence za poplatek poskytovat služby podpory a údržby týkající se služby Club, pokud se na tom strany zvlášť dohodnou. Tato dohoda neomezuje práva společnosti Polar nabízet, prodávat, udělovat licenci nebo jinak nabízet službu Club třetím stranám.

1.4 Po ukončení této dohody právo držitele licence na používání služby Club a povinnost společnosti Polar poskytovat službu skončí.

1.5 Tato dohoda nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami v souvislosti se službou Club.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI POLAR

2.1 Služba Club bude držiteli licence aktivována, jakmile přijmete tyto podmínky. Službu poskytuje společnost Polar. Polar může k poskytování služby využívat vybrané dodavatele.

2.2 Společnost Polar má právo monitorovat používání služeb Club.

2.3 Společnost Polar má právo službu Club nezávisle dále rozvíjet a provádět změny obsahu a technické realizace za předpokladu, že se celková úroveň služby Club oproti úrovni k datu účinnosti nezhorší. Polar bude vaši osobu/držitele licence o jakýchkoli takových změnách a jejich datu účinnosti předem informovat, co nejdříve to bude možné.

2.4 Společnost Polar je vůči držiteli licence odpovědná za využitelnost služby Club až do rozhraní internetové páteřní sítě. Společnost Polar nenese faktickou i právní odpovědnost za základní IT infrastrukturu držitele licence, jako je připojení k internetu, iPady, jejich verze operačního systému nebo řádné fungování jiného softwaru.

2.5 V rámci této dohody je společnost Polar odpovědná pouze za poskytnutí přístupu držiteli licence ke službě Club. Webové stránky zajišťující podporu služeb Polar obsahují základní informace o používání služby Club (Začínáme, Časté dotazy a Tipy). Další služby týkající se tréninku a podpory se dohodnou se společností Polar zvlášť.

2.6 Ve službě Club můžete vytvořit uživatelský účet pro držitele licence a nastavit heslo k vytvoření přístupových práv držitele licence (dále jen „přístupová práva“). Když vytvoříte uživatelský účet, stanete se správcem služby a obdržíte práva správce ke službě, která platí po dobu platnosti dohody (dále jen „správce“). Společnost Polar může přístupová práva kdykoli změnit nebo odejmout, pokud držitel licence poruší tyto podmínky používání.

2.7 V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů, který ukládá a uchovává údaje zadané do služby Club. Polar tyto údaje nezpracovává, vyjma případů, kdy k tomu dostane pokyn od správce údajů, a to v souladu s podmínkami používání.

2.8 Polar může poskytovat aktualizace, vylepšení a rozšíření služby Club. Vylepšení a rozšíření služby Club jsou zpoplatněna zvlášť. O případných vylepšeních, jejich dodacích lhůtách, harmonogramu a nákladech bude společnost Polar informovat zvlášť.

2.9 Údržba a servisní přestávky

Polar může přerušit poskytování služby Club za účelem provedení základní údržby, výměny zařízení nebo provedení jiné údržby s cílem zachovat dostupnost služby Club (dále jen „přestávka na údržbu“).

Všechny přestávky na údržbu se plánují předem. Držitel licence je o jakýchkoli přestávkách na údržbu, které mají vliv na službu Club, informován dva (2) týdny před přestávkou. Je-li potřeba přestávku na údržbu provést dříve, Polar o tom každého držitele licence informuje předem, co nejdříve to je možné. Polar se snaží přestávky na údržbu plánovat tak, aby měly na službu Club co možná nejmenší dopad. Vzhledem k tomu, že se služba používá ve všech časových pásmech, nelze přestávky na údržbu naplánovat na dobu, která bude optimální pro všechny uživatele.

Společnost Polar je oprávněna dočasně přerušit poskytování služby Club bez předchozího upozornění v případě, že je toto přerušení nezbytné pro údržbu, opravu nebo kontrolu zařízení a/nebo softwaru nebo z podobných důvodů v mimořádných situacích (dále jen „servisní přestávka“).

Polar o takové servisní přestávce informuje správce e-mailem, co nejdříve to je možné.

Údržba služby Club nezahrnuje opravu chyb způsobených vaší osobou, držitelem licence, vaším subdodavatelem, třetími stranami, vyšší mocí nebo z jiných důvodů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Polar. V případě, že odpovědnost za takovou chybu nelze přičíst společnosti Polar, Polar o této skutečnosti informuje správce a může držiteli licence účtovat náklady spojené s vyhledáním či odstraněním těchto chyb podle obecného ceníku společnosti Polar.

2.9 Společnost Polar je oprávněna používat název a logo držitele licence pro marketingové účely a odkazovat na spolupráci stran po dobu platnosti dohody v souladu s dobrými mravy.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

3.1 Držitel licence nese faktickou i právní odpovědnost za vlastní podnikání a používání služby Club i za zajištění, že jedná v souladu s právními předpisy a pokyny úředníků.

3.2 Správce může jmenovat vedlejší uživatele služby Club, jako je instruktor.

3.3 Držitel licence plní úlohu správce údajů a odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Držitel licence rovněž odpovídá za přesnost údajů, které ve službě vytvořil, a za žádosti uživatelů služeb o zpracování údajů, jako je výmaz údajů.

3.4 Držitel licence do data splatnosti uhradí náklady spojené s používáním služby Club, implementací softwaru a dalšími dohodnutými službami.

3.5 Držitel licence přijímá službu Club tak, jak je.

3.6 Držitel licence se zavazuje, že společnosti Polar poskytne bezplatně informace o technických funkcích, rozhraních a charakteristikách vašeho síťového prostředí, které mohou mít význam pro používání nebo dostupnost služby nebo pro plnění této dohody společností Polar. Držitel licence plní své závazky a povinnosti podle této dohody profesionálním způsobem a s náležitou odborností a péčí.

3.7 Držitel licence není oprávněn provádět či nechat provést jakékoli změny služby Club.

3.8 Držitel licence odpovídá za získání připojení k internetu, datové zařízení, přípojky, software a jakékoli další doplňující vybavení potřebné pro využívání služby Club. Držitel licence též odpovídá za náklady, provoz, údržbu a podporu všech těchto zařízení, připojení a softwaru.

3.9 Držitel licence odpovídá za všechny činnosti nebo nečinnost v rámci jeho přístupových práv. Přístupová práva musí být spravována s náležitou péčí a takovým způsobem, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu ke službě Club a softwarovému systému. Držitel licence nesmí informace o přístupových právech sdělovat žádné třetí straně. Přístupová práva jsou považována za důvěrné informace společnosti Polar.

3.10 Pokud je držitel licence přesvědčen, že bezpečnost přístupových práv byla ohrožena, pokud dojde k jejich ztrátě nebo zneužití, nebo pokud dojde ke změně přístupových práv nebo zaměstnanců v týmu (včetně mimo jiné ukončení pracovního poměru), neprodleně informuje společnost Polar. Držitel licence odškodní společnosti Polar za veškeré škody, náklady a výdaje vyplývající ze zneužití přístupových práv.

4. PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Polar poskytuje třicetidenní (30) zkušební lhůtu, po jejímž skončení bude účtován licenční poplatek, a to za použití údajů o kreditní kartě, nebo fakturační adresy, kterou držitel licence uvedl při registraci. Pokud držitel licence před uvedenou platbou nezruší předplatné přes portál nebo nezašle písemnou výpověď uvádějící, že chce zrušit předplatné nebo že je nechce automaticky obnovit, souhlasí s tím, že účtování licenčního poplatku automaticky pokračuje, a opravňuje společnost Polar (bez předchozího upozornění, nestanoví-li platné právní předpisy jinak) účtovat aktuálně platný licenční poplatek a jakékoli daně pomocí schválené platební metody uložené v uživatelských údajích držitele licence.

Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, účtuje Polar držiteli licence za používání služby Club poplatky podle aktuálně platného ceníku. Polar účtuje poplatky za používání služby pravidelně podle aktuálně platného ceníku společnosti Polar, dokud není používání služby Club ukončeno. V případě, že automatický proces fakturace nebude úspěšný, Polar držiteli licence vystaví fakturu. V takovém případě poplatky za bankovní převod a další výdaje spojené s platbou za poskytované služby hradí držitel licence.

4.2 Polar má právo měnit poplatky za používání služby Club. Polar informuje držitele licence o změnách cen nejméně jeden (1) měsíc před datem účinnosti nového ceníku.

4.3 Polar nevrací již uhrazené poplatky za službu, i když služba není dostupná nepřetržitě nebo když držitel licence nemohl službu Club používat z jiného důvodu, například kvůli chybě nebo poruše zařízení držitele licence nebo datových komunikací.

4.4 Stížnosti týkající se poplatků za službu musí být zasílány písemně před datem splatnosti faktury. I v případě stížnosti držitel licence uhradí nespornou část poplatku za službu do data splatnosti. Prokáže-li se, že byl nárok týkající se poplatku za službu nepodložený, držitel licence do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl nárok shledán nepodloženým, uhradí splatnou fakturu včetně úroku vypočteného od původního dne splatnosti.

4.5 Úroková sazba za pozdní platby je jedenáct procent (11 %). Kromě toho držitel licence společnosti Polar uhradí poplatky za fakturaci a další náklady za inkaso.

4.6 V případě pozdní úhrady poplatků za službu je společnost Polar oprávněna pozastavit právo držitele licence na používání služby Club. Nejsou-li splatné poplatky po upomínce zaslané společností Polar uhrazeny, může Polar tuto dohodu zcela nebo zčásti s okamžitou platností ukončit.

5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Každá strana musí udržovat v tajnosti všechny materiály a informace získané od druhé strany bez ohledu na typ materiálů včetně mj. informací týkajících se všech dat, zpráv, interpretací, předpovědí, záznamů, výkresů, dokumentace, vzorků, know-how, procesů, projektů, fotografií, specifikací, pokynů a veškerých obchodních, finančních a jiných informací, ať již v ústní, písemné, strojově čitelné nebo jakékoli jiné formě. Strana nesmí bez předchozí písemné dohody obou stran použít tyto důvěrné informace pro jiné účely než účely přímo související s touto dohodou. Povinnost zachování důvěrnosti informací platí pět (5) let od data účinnosti, nejméně však tři (3) roky od zveřejnění těchto informací. Ustanovení o důvěrnosti informací zůstává v platnosti i po ukončení této dohody.

6. UKONČENÍ PLATNOSTI

6.1 Tato dohoda je platná po dobu jednoho (1) roku od data účinnosti. Poté se platnost této dohody prodlužuje vždy o další jeden (1) roku, dokud ji neukončí některá ze stran zasláním písemné výpovědi jeden (1) měsíc před koncem tohoto období. V případě ukončení dohody je ukončeno právo držitele licence používat službu a povinnost společnosti Polar držiteli licence tuto službu Club poskytovat.

6.2 Polar může tuto dohodu ukončit zcela nebo zčásti s okamžitým účinkem nebo pozastavit plnění svých smluvních povinností v následujících případech:

a) držitel licence nebo třetí strana podá návrh na konkurz nebo likvidaci svého podniku nebo podá veřejnou žalobu na své věřitele nebo není jinak schopen/schopna platit své závazky;

b) držitel licence do třiceti (30) dnů od původního data splatnosti faktury neuhradí dlužné poplatky za službu;

c) držitel licence závažným způsobem poruší nebo zanedbá plnění svých povinností podle této dohody a toto porušení či nedbalost nenapraví do třiceti (30) dnů od obdržení písemné žádosti od společnosti Polar.

6.3 Výpověď musí být společnosti Polar zaslána písemně nebo přes portál.

6.4 Ukončíte-li tuto dohodu, zůstává vaše platební povinnost podle této dohody v platnosti do skončení současné doby platnosti dohody.

6.5 Polar uchovává údaje uložené ve službě Club 6 měsíců od vypršení přístupových práv.

7. DALŠÍ PODMÍNKY

Vyjma případů, které upravují tyto zvláštní podmínky používání služby, se používání služby řídí všeobecnými podmínkami používání společnosti Polar.

Polar GoFit

Přístup na stránky pomocí přístupového kódu ředitele školy a poskytování přístupových kódů podle licence ředitele školy

K přístupu na stránky pomocí přístupového kódu ředitele školy je potřeba, aby subjekt, který zastupujete a jehož jménem jednáte, získal od společnosti Polar licenci ředitele školy. Polar každému subjektu, kterému poskytl licenci ředitele školy, poskytne jeden přístupový kód ředitele školy. Podle dohodnuté oblasti působnosti licence může licence ředitele školy poskytovat přístup ke všem službám, které jsou na stránkách k dispozici, nebo k omezenému počtu dostupných služeb. Některé služby na stránkách mohou vyžadovat samostatný dodatečný licenční poplatek. Polar rovněž může na stránky příležitostně přidávat nové služby, které mohou být zpoplatněny dalším licenčním poplatkem.

Držitel přístupového kódu ředitele školy je oprávněn poskytovat přístupové kódy učitelů umožňující přístup na stránky dohodnutému počtu učitelů, kteří jsou zaměstnanci subjektu, který si od společnosti Polar zakoupil licenci ředitele školy.

Držitelé přístupového kódu učitele jsou oprávněni poskytovat kódy uživatelů umožňující přístup na stránky jejich studentům subjektu (školy), v němž jsou zaměstnáni.

Všechny přístupové kódy jsou osobní a nesmí být sděleny jiné osobě. Držitel přístupového kódu není oprávněn umožnit jiným osobám používat stránky pomocí jeho přístupového kódu. Přístup k některým službám na stránkách může být omezen oblastí působnosti platné licence ředitele školy.

Jestliže držitel přístupového kódu přestane v subjektu, který zakoupil licenci držitele školy, pracovat, tato osoba automaticky pozbývá práva na přístup na stránky. Její uživatelská práva mohou být postoupena jiné osobě zaměstnané v subjektu, avšak staré kódy nahradí nové osobní kódy nebo nový uživatel.

Držitel kódu učitele odebere uživatelská práva studenta, který přestane být studentem subjektu, který zakoupil licenci ředitele školy.

Doba platnosti práv k používání stránek

Práva každého uživatele na přístup na stránky (nebo jejich část) jsou podmíněna uhrazením uživatelské licence (licence ředitele školy) od společnosti Polar příslušným subjektem. Některé volitelné služby (např. služba Activarium) nabízené na stránkách mohou být zpoplatněné zvlášť a přístup k těmto volitelným službám může být podmíněn uhrazením samostatného licenčního poplatku za příslušnou volitelnou službu. Přístup všech zástupců subjektu na stránky (případně volitelnou část stránek) automaticky končí, jakmile skončí platnost licence nebo pokud subjekt neuhradil dohodnutý licenční poplatek. Polar si též vyhrazuje právo znemožnit přístup na stránky (případně volitelnou část stránek) všem držitelům přístupových kódů subjektu nebo jednotlivému držiteli přístupového kódu v případě porušení těchto podmínek.

Licence ředitele školy se uděluje a licenční poplatek se fakturuje na období jednoho (1) roku. Po skončení prvního licenčního období jednoho (1) roku se licenční období automaticky obnovuje a poplatky za licenci ředitele školy fakturují vždy na další jeden (1) rok, pokud není licence ukončena alespoň jeden (1) měsíc před skončením aktuálního ročního (1) období licence ředitele školy.

V případě ukončení licence nebo zrušení přístupu na stránky Polar vymaže veškeré údaje po šesti (6) měsících.

Společnost Polar není povinna vracet žádné uhrazené licenční poplatky, i v případě, že držitel licence stránky nepoužívá nebo je z jakéhokoli důvodu přestane používat nebo zašle výpověď kdykoli během licenčního období.

Právní odpovědnost za používání stránek studenty

Subjekt (škola), který od společnosti Polar zakoupil licenci ředitele školy, odpovídá za to, že jeho studenti budou stránky (případně omezený počet služeb na stránkách) používat v souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy.

POLAR ELECTRO/POLAR GOFIT FERPA AFFIDAVIT (USA)

Polar Electro Inc. (Polar) attests compliance of the Polar GoFit service with the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

1. Polar shall maintain Student Information for and on behalf of school district – in accordance with the Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g(a)(4)(A)(ii), 1232g(b)(1) -- for the purpose of providing Polar GoFit services pursuant to this License. Polar may use the Student Information to conduct data recording activities for the benefit of school district, including, but not limited to, longitudinal studies, alignment studies, and norming studies and/or for the collective benefit of multiple school district licenses, as permitted by FERPA. Personally identifiable information (“PII”) derived from Student Information provided to Polar may be disclosed only to Polar employees who have a legitimate educational interest in maintaining, organizing, or analyzing the data for uses authorized in this Subscription. PII derived from Student Information and maintained by Polar shall not be further disclosed by Polar, except as allowed by FERPA. School district is responsible for any notices to parents required under FERPA and for providing parents/guardians the opportunity to inspect and challenge the contents of the student records in question.

2. All student and employee data is owned by the relevant schools within the school district. If services are terminated, by either party, the vendor Polar agrees to permanently delete all school based data within the school district and provide written verification confirming permanent deletion. The request for deleting school based data permanently in Polar GoFit databases can be ordered either by a school or a school district from b2bhelpdesk@polar.com. The school district will be responsible to inform all relevant schools within the school district about the date of termination of the service and the deletion of data by Polar.

3. Data will be collected in Polar GoFit data bases that are protected by firewalls, passwords and other technical means. Databases and their backups are located in locked and secured locations, and the data is accessed only by persons named in advance.

4. Collection provisions – At the time of license registration, no PII is required. During the use of the services, the relevant schools within the school district will be able to store the following PII: Student’s name, birthdate, gender, height, weight, graduation year and school district assigned school identification.

5. Modification, duration, and termination provisions – The above referenced PII can only be modified by the schools’ designated users within the school district. Modification includes editing of PII as well as removal of information from the school wide data base.

6. Data access provisions – Access is restricted to designated personnel of relevant schools within the school district. Polar personnel have access solely for the purposes of troubleshooting and training school district personnel.

7. Data disclosure provisions, as aligned to FERPA (see above), COPPA, CIPA, and PPRA: Not applicable due to the nature of Polar GoFit license services.

8. Indemnification and warranty provisions – Not applicable due to nature of Polar Gofit license services.

V případě jakýchkoli dotazů k těmto podmínkám používání zašlete e-mail na adresu webmaster@polar.com.