Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Polar respektuje vaše soukromí a usiluje o to, aby vám nabízela bezpečné služby. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme, když používáte naše výrobky a služby, a jak tyto údaje používáme a zpracováváme. Dozvíte se také, kde najdete více informací o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje a jaká práva v souvislosti s těmito údaji máte.

„Polar“ označuje společnost Polar Electro Oy a její dceřiné společnosti. Proto když používáte služby nebo výrobky Polar, může vaše údaje používat a zpracovávat jedna či více společností Polar.

Obsah:

Používání služeb Polar v krátkosti

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Zabezpečení

Jak zpracováváme citlivé osobní údaje

Zpracování osobních údajů a jejich předávání mimo EU

Uchovávání a přesnost údajů

Vaše práva

Soubory cookie a třetí strany

Používání údajů zákazníků při marketingu

Používání údajů zákazníků při výzkumu a vývoji

Chybové protokoly

Protokoly telemetrických údajů

Uživatelé mladší 13 let

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Polar Flow a aplikace Flow

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Podpora / péče o zákazníky

Polar.com

Account.polar.com

Internetový obchod a platby online

Platforma Polar Retail a internetové obchody pro distributory

Polar Club

Řešení Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Zásady používání souborů cookie

Používání služeb Polar v krátkosti

Když používáte služby Polar, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje. Tyto údaje jsou používány pouze k nabízení dotyčných služeb, k ničemu jinému. Společnost Polar vaše údaje nikomu nezpřístupňuje, nepředává ani neprodává, s výjimkou případů, kdy to po nás požaduje ustanovení zákona. Některé údaje můžeme používat k výzkumu a vývoji v rámci zlepšování našich služeb. Pro tyto účely však z údajů v maximální možné míře odstraníme osobní identifikátory.

Polar je globálně působící společností a své výrobky prodává zákazníkům z celého světa. Z tohoto důvodu jsou ve většině případů vaše údaje předávány do vaší domovské země. Vaše údaje jsou uloženy na serverech ekosystému Polar a nacházejí se v EU/EHP. Vaše e-mailová adresa nebo ID uživatele mohou být ve výjimečných případech předány mimo EU/EHP na servery našich poskytovatelů služeb pro účely automatických upozornění nebo hlášení chyb. Dokonce ani v těchto případech nemají poskytovatelé služeb k vašim údajům přístup.

Případné předávání údajů probíhá pouze pro účely poskytování služeb. Vaše údaje nezpřístupňujeme ani nepředáváme žádné třetí straně. Jsou neustále pod kontrolou společnosti Polar a ve vašem vlastnictví.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Při vytváření uživatelského účtu ke službám Polar vás požádáme o několik osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa, pohlaví a věk). Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované služby. Například váš věk používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat přesnější výpočet spálených kalorií. Pokud uvedete nepravdivé údaje o svém pohlaví, věku, výšce nebo váze, naše algoritmy vám nevypočítají správné výsledky. Z tohoto důvodu tedy důvěřujeme přesnosti všech údajů, které nám poskytnete.

Můžeme o vás shromažďovat určité informace, když kupujete produkty v našem internetovém obchodě, používáte služby Polar nebo kontaktujete naše oddělení péče o zákazníky . Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje společnosti Polar, jediný údaj, o který vás požádáme, je vaše e-mailová adresa. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a pro účely specifické pro jednotlivé služby. Více informací o těchto účelech se dozvíte, když kliknete na uvedené odkazy. Můžete se obrátit také na naše oddělení péče o zákazníky , které vám poskytne více informací o zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s každou službou.

Když používáte výrobky nebo služby Polar, společnost Polar shromažďuje vaše údaje a může je kombinovat s jinými osobními údaji, které o vás shromáždila pro stejné účely. Pokud jsme shromáždili vaše údaje pro jiné účely, tyto údaje nekombinujeme. Vaše osobní údaje můžeme dále používat k tomu, abychom zajistili řádné fungování a bezpečnost výrobků značky Polar, ověřili vaši totožnost a vyšetřili podvody a jiné zneužívání výrobků. Vaše údaje můžeme zpracovávat také v rámci našeho výzkumu a vývoje výrobků, jelikož neustále vyvíjíme nové funkce a zlepšujeme ty stávající.

Používáte-li placené služby, můžeme s vaším svolením uložit údaje o vaší platební kartě k usnadnění plateb v budoucnosti. Tyto údaje se uchovávají v šifrované podobě v systému třetí strany. Poskytovatele služeb vybíráme velmi pečlivě a dbáme na to, aby splňovali požadavky na bezpečné a spolehlivé zpracování údajů stanovené pro dané odvětví. Při zpracování údajů o platbách dodržujeme platné právní předpisy a podmínky stanovené a monitorované poskytovateli platebních služeb.

Pokud chcete, můžete také sdílet údaje ze služeb Polar se systémy či službami nabízenými třetí stranou, jako je Facebook nebo Strava. Společnost Polar neodpovídá za žádné údaje předávané jinam ani za přesnost údajů mimo systém společnosti Polar. Každý poskytovatel služeb pro takové údaje uplatňuje vlastní postupy v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Zabezpečení

S poskytováním osobních údajů, ať již osobně, telefonicky nebo přes internet či prostřednictvím jiných technologií, jsou vždy spojena určitá rizika a žádný systém nebo technologie nejsou zcela bezpečné nebo odolné vůči „neoprávněné manipulaci“ / „hackerům“. Společnost Polar používá odpovídající technická a organizační opatření (např. šifrování) a také preventivní opatření ke shromažďování a zpracování vašich osobních údajů a k zamezení neoprávněnému přístupu k nim a jejich nezákonnému používání. Pokud stránky společnosti Polar podporují on-line transakce, budou používat standardní bezpečnostní opatření k ochraně důvěrnosti těchto transakcí a jejich zabezpečení. Používáme standardní bezpečnostní opatření v odvětví, jako je ověřování protokolem SSL, abychom zajistili, že údaje o vaší kreditní kartě i další osobní údaje poskytované při nákupu nemůže neoprávněně získat žádná třetí strana.

Jak zpracováváme citlivé osobní údaje

Většina služeb Polar je založena na údajích shromažďovaných našimi výrobky. Některé shromažďované údaje (jako jsou údaje o tepové frekvenci) jsou ze své podstaty takové, že k jejich shromažďování a zpracování musíme mít vaše svolení. Toto svolení se požaduje zvlášť pro každou službu, která zpracovává údaje vyžadující zvláštní svolení.

Zpracování osobních údajů a jejich předávání mimo EU

Služby a výrobky Polar mohou být dodávány prostřednictvím zdrojů a serverů nacházejících se v různých zemích. Skutečné údaje služby (údaje o vašem účtu a údaje pocházející z vašich zařízení Polar) jsou uložena na serverech umístěných v EU/EHP, Irsku, Finsku a Švédsku, ale při některých monitorovacích a doplňkových činnostech ekosystému Polar (například zasílání automatických zpráv) může být e-mailová adresa nebo ID zákazníka přenesena na server poskytovatele služeb mimo EU.

Vaše údaje tedy mohou být zpracovávány i v jiné zemi, než ve které působí služba, kterou používáte, a to včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), v nichž standardy ochrany osobních údajů nutně nemusí splňovat požadavky stanovené Evropskou komisí (jako je USA).

Pokud se zaregistrujete ke službě (například Polar Flow), která může vyžadovat předávání údajů do jiné země za účelem zpracování, požádáme vás o svolení s tímto předáváním. Při případném předávání údajů dodržujeme všechny platné zákony, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Obecně při předávání vašich osobních údajů mimo EU/EHP uplatňujeme podmínky dohod vycházejících ze standardních smluvních doložek Evropské komise.

Při přenosu dat se přenos provádí pouze za účelem poskytování služby. Vaše údaje nebudou zpřístupněny ani předány žádné třetí straně. Jsou neustále pod kontrolou společnosti Polar a ve vašem vlastnictví. Všichni poskytovatelé služeb Polar a jejich místa působení jsou uvedena zde . Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících bezpečnostních opatřeních najdete v naší části často kladených dotazů . Můžete se na nás také obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

V souladu s výše uvedenými zásadami mohou být vaše údaje předávány subdodavatelům společnosti Polar (jako je dodavatel našeho systému péče o zákazníky), kteří provádějí úkony související s webem, výrobky a službami Polar, nebo těmto subdodavatelům může být k vašim údajům poskytnut přístup. Naši subdodavatelé nejsou oprávněni používat vaše osobní údaje pro jiné účely a na služby subdodavatelů společnosti Polar se vždy vztahuje doložka o mlčenlivosti.

Společnost Polar nikdy nezpřístupňuje žádné vaše osobní údaje bez vašeho zvláštního svolení, pokud to není nutné k vyřízení vaší objednávky, zpracování vašeho požadavku či správě našich interaktivních programů pro zákazníky. Údaje však mohou být zpřístupněny, vyžaduje-li to zákon, soudní příkaz nebo nařízení či žádost orgánů.

Společnost Polar může poskytovat shromážděné anonymizované statistické údaje o svých zákaznících, tržbách, druzích provozu, cvičení a podobné informace z webu renomovaným třetím stranám pro statistické účely. Tyto statistické údaje neobsahují osobní údaje, na jejichž základě lze určit totožnost osoby.

Uchovávání a přesnost údajů

Chceme, aby naše databáze byla stále aktuální, a pravidelně mažeme zastaralé a nepotřebné osobní údaje. Údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro něž byly shromážděny, nebo jak vyžadují zákony. Podrobnější informace o době uchovávání údajů najdete v oddílech věnovaných jednotlivým službám. Můžete se na nás také obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

U většiny služeb Polar si můžete spravovat své osobní údaje sami. Doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali přesnost svých údajů a v případě potřeby je opravili. Odpovídáte za přesnost údajů, které poskytujete.

Vaše práva

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům . U většiny služeb je možný přímý přístup a v případě potřeby vám může pomoci naše oddělení péče o zákazníky a poskytnout vám kopii vašich osobních údajů, které uchováváme. Máte právo vědět, jaké údaje o vás jsme shromáždili, k čemu se používají a jakým stranám byly případně zpřístupněny. Při ověřování vaší totožnosti vás můžeme požádat o doplňující údaje, abychom mohli zpracovat váš požadavek.

Společnost Polar může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je toto zpracování založeno na oprávněném zájmu. Tento právní základ uplatňujeme v některých případech na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jelikož se neustále snažíme rozvíjet a vylepšovat naše služby. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. Avšak vaše právo vznést námitku není absolutní. Tento typ zpracování údajů je pro společnost Polar zásadní, protože slouží k vývoji a nabízení lepších funkcí a aktualizovaného technického know-how.

Vždy máte právo zakázat přímý marketing. Pokud jste udělili souhlas se zasíláním marketingových zpráv od společnosti Polar, můžete jejich zasílání ukončit podle pokynů k odhlášení odběru uvedených v každé e-mailové komunikaci. Pokud jste si vytvořili uživatelský účet, můžete to provést přímo prostřednictvím naší služby. Společnost Polar neposkytne třetím stranám ani s nimi nebude sdílet žádné seznamy adres pro propagační účely. E-maily týkající se služeb (např. potvrzení nákupu atd.) zpravidla nenabízejí možnost odhlášení odběru, jelikož jsou nezbytné k poskytnutí služby, kterou požadujete. Tyto e-maily dále obsahují upozornění na změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínek užívání služby.

Máte právo na opravu či výmaz jakéhokoli ze svých údajů , což můžete provést sami v rámci služeb Polar nebo na webu account.polar.com, případně můžete zaslat žádost našemu oddělení péče o zákazníky . Jestliže chcete, aby byly vaše údaje vymazány, vymažeme vaše přihlašovací údaje uživatele a veškeré údaje, které se vás týkají. To zahrnuje údaje ze všech služeb Polar, které jste používali (např. Polar Flow a služby podpory). Vymazané údaje nelze znovu získat. Po výmazu vašich údajů můžete službu používat jen za předpokladu, že si vytvoříte nový uživatelský účet. Některé vaše údaje (jako jsou údaje o nákupu) budeme uchovávat po určitou dobu z důvodu požadavků ustanovení zákona.

V souladu se zákony máte právo odmítnout profilování a automatizované rozhodování. Kategorizaci údajů můžeme provádět například při cílení marketingových zpráv na vás, pokud k tomu máme váš souhlas. Tento typ profilování však pro vás nemá žádné významné důsledky, proto není považován za profilování podle definice uvedené například v obecném nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR). Dále neprovádíme žádné automatizované rozhodování o vás nebo vašem chování. Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů také tehdy, když jste zakázali zpracování svých údajů a posouzení právního základu pro zpracování vašich údajů nebylo dokončeno.

U některých našich služeb vyžadujeme váš souhlas. Souhlas vyžadujeme pouze v případech, kdy je to nezbytné k nabízení služby. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat v rámci dané služby. Vezměte na vědomí, že u některých služeb vám nebudeme moci danou službu dále nabízet, pokud souhlas odvoláte.

Máte právo ze systémů Polar obdržet své údaje ve strojově čitelném formátu, když je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu nebo na plnění dohody. Své údaje si můžete stáhnout přímo na adrese account.polar.com.

Právo na přenositelnost dat se vztahuje pouze na vámi poskytnutá data, nikoli na odvozená data, která vidíte ve službě Polar Flow, s nimiž bylo manipulováno prostřednictvím algoritmů společnosti Polar. Více informací naleznete na stránce Často kladených dotazů o ochraně osobních údajů.

Můžete také požádat o předání svých údajů třetí straně . Společnost Polar neodpovídá za schopnost systémů třetích stran zpracovávat údaje ve formátu použitém k předání.

Máte-li podezření na zneužití údajů, můžete podat stížnost veřejnému ochránci práv pověřenému ochranou údajů nebo podobnému orgánu. Kontaktní informace na veřejné ochránce práv pověřené ochranou osobních údajů v různých zemích najdete na naší stránce často kladených dotazů o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie a třetí strany

Společnost Polar používá technologie sledování webu, mobilu a cílenou reklamu. Při přístupu na weby pod doménou Polar.com budete požádáni o souhlas s používáním souborů cookies a s dalšími metodami sledování. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, budou tyto metody použity ke shromažďování informací o zařízení a síti, sledování vašeho využívání našich služeb a případně poskytování cílené reklamy na jiných stránkách naší společnosti nebo prostřednictvím našich reklamních partnerů. Analytická data budou také použita ke zlepšení našich služeb. Další informace o tom, jak společnost Polar používá soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .

Společnost Polar využívá nástroje poskytované společnostmi Google, Facebook (např. Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIn a Criteo. S těmito poskytovateli služeb však bez vašeho svolení nesdílíme žádné osobní údaje související se službou Polar. Více informací najdete zde: Jak Google používá informace z webů nebo aplikací, které využívají naše služby , Zásady užívání dat (Facebook) , Co je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? (Facebook) .

Společnost Polar používá nástroj Google reCaptcha v našem oprávněném zájmu, aby zabránila zneužití našich služeb. Použití nástroje reCaptcha je nezbytné pro zabezpečení služeb Polar. Rozhraní pro programování aplikací (API) společnosti reCaptcha odesílá informace o hardwaru a softwaru, včetně dat zařízení a aplikací, zpět společnosti Google k analýze. Google zase využívá analýzu dat k boji proti spamu a zneužívání. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google .

Některé internetové prohlížeče mají funkci „Nesledovat“. Pokud je tato funkce zapnuta, vyšle signál online službě, že uživatel nechce být sledován. Služby Polar nereagují na signály „Nesledovat“, ale návštěvníci našich stránek si mohou vždy ručně nastavit, že během návštěvy nechtějí přijímat žádné soubory cookies.

Používání údajů zákazníků při marketingu

Když se přihlásíte k odběru zpravodaje nebo se zaregistrujete ke službám Polar, požádáme vás o souhlas se zasíláním marketingových sdělení od společnosti Polar. Pokud souhlas udělíte, budete dostávat sdělení od společnosti Polar, mezi něž mohou například patřit zpravodaje, informace o nových výrobcích a službách nebo cílené reklamy na sociálních sítích. Dále můžete být přidáni do cílového publika na Facebooku nebo můžete dostávat cílené dotazníky zjišťující míru loajality zákazníků týkající se marketingových a jiných materiálů. Některé materiály můžeme cílit na určitou skupinu uživatelů například na základě preferovaného sportu nebo používaného přístroje. Některé materiály jsou cíleny na určité geografické oblasti.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoli odvolat, a to buď přímo v přijatých marketingových sděleních od společnosti Polar nebo v rámci služeb Polar. Odvoláním souhlasu odeberete své jméno ze všech marketingových seznamů společnosti Polar, na kterých se může vyskytovat.

Společnost Polar neprodává ani neposkytuje zákaznická data třetím stranám pro marketingové účely.

Používání údajů zákazníků při výzkumu a vývoji

Sportovní vědecký výzkum je základem všeho, co ve společnosti Polar děláme. Máme vlastní výzkumné středisko, v němž pracují experti na biosignální technologie, fyziologii, sportovní trénink, vědecké obory zabývající se zdravím a údaji, a provádíme inovativní studie týkající se nositelných technologií, sportovního tréninku, fyzické aktivity a spánku.

Různé typy výzkumu

Společnost Polar provádí pro účely vývoje vlastní výzkum, přičemž neustále vyvíjí nové technologie, výrobky a služby a snaží se vylepšovat ty existující. Vyvíjí a testuje nové algoritmy, k čemuž využívá hromadné údaje zákazníků (např. při hledání anomálií ve funkcích nebo zařízení, která nemusí správně fungovat). Tyto výsledky nejsou sdíleny s nikým mimo společnost ani zveřejňovány. Slouží společnosti pouze k jejímu vlastnímu vývoji.

Část vývoje probíhá ve spolupráci s výzkumnými partnery z řad třetích stran. Cílem spolupráce na výzkumu je vytvoření vědecké publikace o výsledcích. Skutečné výzkumné práce probíhají podle dohodnutého výzkumného protokolu a etických požadavků stanovených pro danou studii. Při těchto studiích nejsou výzkumným partnerům z řad třetích stran poskytovány žádné údaje zákazníků. Všechny údaje zpracovává společnost Polar a její výzkumný tým. Pokud jsou při výzkumu používány jakékoli osobní údaje zákazníků, jsou zákazníci požádáni o samostatný informovaný souhlas s použitím svých osobních údajů v konkrétním výzkumném projektu.

Marketingový výzkum se zaměřuje na lepší pochopení skupin uživatelů zařízení a služeb Polar, způsobu, jakým je používají, a nových funkcí, o které by měli uživatelé zájem. Marketingový výzkum probíhá na základě údajů uživatelů, kteří udělili svůj souhlas pro marketingové účely. Výsledky marketingového výzkumu (trendy chování zákazníků, oblíbené sporty atd.) mohou sloužit k vytváření obsahu pro sociální sítě (např. příspěvky na blogu společnosti Polar). Abychom mohli našim zákazníkům nabízet nejmodernější poznatky v podobě zařízení a služeb, potřebujeme od nich jejich údaje. Z údajů zákazníků používaných pro účely výzkumu a vývoje v maximální možné míře odstraňujeme osobní identifikátory.

Chybové protokoly

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší možné služby, ukládáme v případě problémů údaje o chybách v našich přístrojích (dále jen „chybový protokol“). Synchronizujete-li své zařízení se službou Polar, chybový protokol se zkopíruje na náš server a tam se uloží po dobu maximálně dvou let.

Chybový protokol se používá pouze pro analýzu chyb a statistické účely na základě našeho oprávněného zájmu. Lze jej použít například při kontaktu s naším oddělením zákaznické péče při řešení chyby nebo selhání vašeho zařízení. Jediným osobním identifikátorem v chybovém protokolu je ID zařízení, které je potřeba k propojení protokolu se správným zařízením.

Telemetrické protokoly

Některá zařízení značky Polar mohou shromažďovat telemetrické údaje. Právním základem pro shromažďování telemetrických údajů je náš oprávněný zájem. Telemetrické údaje zahrnují údaje o funkcích a stavu zařízení (např. výdrž baterie), statistické údaje o synchronizaci, o připojení USB, displeji, využití optického snímače tepové frekvence atd. Jediným osobním identifikátorem v telemetrickém protokolu je identifikační číslo zařízení. Údaje shromažďované v telemetrickém protokolu slouží k vývoji společnosti Polar vedoucímu ke zlepšování výkonu zařízení značky Polar a lepšímu pochopení běžného používání zařízení. Stejně jako chybový protokol může telemetrický protokol najít využití při opravách nebo řešení jiných chybových situací oddělením péče o zákazníky. Telemetrické protokoly se během synchronizace dat se službou přenášejí na servery společnosti Polar. Identifikační číslo zařízení je hashováno (jednosměrně), aby v údajích zpracovávaných společností Polar nebyly žádné jasné identifikátory. Údaje jsou uchovávány po dobu 60 dní a poté jsou automaticky vymazány. Tyto údaje nelze vymazat na požádání, pouze prostřednictvím automatizace. Pokud se tato funkce používá ve vašem zařízení, můžete se na stránce account.polar.com rozhodnout zamítnout přenos telemetrických protokolů.

Uživatelé mladší 13 let

Naše zásady vyžadují, aby zákazníci mladší 13 let nenakupovali ani neprováděli jiné právní úkony na webu Polar bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Uživatelský účet ve službě Polar lze například vytvořit pro uživatele mladšího 13 let pouze se svolením zákonného zástupce.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno 30. června 2021. Předchozí verze najdete zde . Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně měnit a o těchto změnách informujeme naše zákazníky e-mailem nebo prostřednictvím našich služeb. Pokud máte nějaké dotazy ke službám či výrobkům Polar, můžete se obrátit na naše oddělení péče o zákazníky . Informace o ochraně osobních údajů najdete také v často kladených dotazech o ochraně osobních údajů . Pokud budete mít nějaké dotazy nebo zpětnou vazbu k postupům společnosti Polar v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@polar.com .

Kontaktní informace:

Správce údajů:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINSKO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINSKO

Polar Flow a aplikace Flow

Polar Flow je bezplatná cloudová fitness a tréninková aplikace a webová služba, která vám pomáhá sledovat údaje o tréninku, aktivitě a spánku a analyzovat dosažený pokrok. Funguje s vaším výrobkem značky Polar a jako automatický tréninkový diář: veškeré údaje o tréninku, aktivitě a spánku se synchronizují z výrobku do vašeho účtu Polar Flow.

Než začnete službu používat, musíte si vytvořit uživatelský účet prostřednictvím registrace. Při registraci vás žádáme o schválení podmínek užívání služby a o udělení souhlasů s některými povinnými činnostmi zpracování. Tyto činnosti zpracování jsou povinné z dobrého důvodu: jsou nezbytné k poskytování služby. Tyto souhlasy také požadujeme, abychom vyhověli požadavkům zákonů různých jurisdikcí týkajících se ochrany osobních údajů. Pokud nechcete udělit jeden či více těchto povinných souhlasů, nebudeme vám bohužel moci službu poskytovat. Až na pár výjimek (snímače a některá starší zařízení) máte možnost používat své zařízení v samostatném režimu. Souhlasy nejsou obecné povahy. Udělením konkrétního souhlasu dáváte společnosti Polar svolení zpracovávat vaše údaje výhradně pro stanovený účel, žádný jiný.

Než se zaregistrujete ke službě Polar Flow, musíte si přečíst podmínky užívání služby a prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů. Budete požádáni o souhlas s podmínkami užívání služby. Souhlasem s podmínkami užívání služby uzavíráte dohodu se společností Polar. Požádáme vás rovněž o uvedení, že jste si přečetli prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali o novinkách, nabídkách a aktualizacích, a proto vás požádáme také o souhlas se zasíláním marketingových sdělení. U tohoto požadavku je vždy jako výchozí nastaveno odmítnutí. Svoji volbu můžete kdykoli změnit v nastaveních účtu. Podrobnější informace o tom, jak používáme vaše údaje při marketingu, najdete zde .

Žádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Mezi ně patří údaje, které uvedete při registraci: e-mail, jméno, věk, výška, pohlaví, frekvence tréninku a poloha. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat přesné osobní výpočty, jako jsou spálené kalorie a zpětná vazba v podobě přínosu tréninku. Nemusíte uvádět své skutečné jméno, ale jméno, které uvedete, se zobrazí v případě, že budete sdílet své cvičení nebo zveřejňovat komentáře v některé z našich komunit. Údaje o vaší poloze používáme hlavně k identifikaci jazyka, kterým mluvíte. Údaje o poloze také slouží k předávání vašich žádostí týkajících se péče o zákazníky správnému pracovišti oddělení péče o zákazníky, aby se vám dostalo podpory ve správném jazyce. Vaše e-mailová adresa je stejná jako název vašeho účtu a můžeme ji používat k vaší pozdější identifikaci, pokud se obrátíte na naše oddělení péče o zákazníky. Pro tento účel prosím používejte e-mailovou adresu, ke které máte přístup a která funguje (nikoli alias). Na tuto e-mailovou adresu také zasíláme veškerá důležitá upozornění. Svou e-mailovou adresu můžete kdykoli změnit, abyste nebyli nuceni navždy používat tu, kterou jste uvedli během registrace.

Žádáme vás o souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů. V případě společnosti Polar jsou citlivými údaji údaje o tepové frekvenci, které přijímáme prostřednictvím přístroje nebo snímače, který používáte. Služba Polar Flow je v podstatě na těchto údajích založena a bez nich bychom ji nemohli poskytovat.

Dále vás žádáme o souhlas s předáváním vašich údajů do zemí mimo vaši domovskou zemi. Společnost Polar používá k poskytování služby Polar Flow servery provozované třetími stranami, přičemž tyto servery se mohou nacházet v EU i mimo ni. Skutečné údaje uživatelů se uchovávají na serverech nacházejících se v EU, ale informace, jako jsou údaje o monitorování systémů nebo údaje o automatických e-mailových upozorněních, se ukládají na serverech poskytovatelů služeb, které se mohou nacházet mimo EU. Tyto údaje mohou obsahovat vaši e-mailovou adresu nebo ID uživatele. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde .

U osob mladších 13 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce se zpracováním údajů.

Společnost Polar používá na základě svého oprávněného zájmu při některých procesech služby Polar Flow nástroj Google reCaptcha. Více informací naleznete zde .

Po registraci obdržíte zprávu pro ověření vaší e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet musíte ověřit do 30 dnů. Pokud účet v této lhůtě neověříte, bude zablokován a nebude ho možné používat. Po 210 dnech bude účet vymazán. Během této lhůty 210 dnů můžete svou e-mailovou adresu kdykoli ověřit nebo si nechat znovu poslat zprávu pro její ověření.

Když si vytvoříte uživatelský účet, je výchozím nastavením soukromí možnost soukromé a vaše údaje se ostatním uživatelům nezobrazují. Pokud budete chtít, můžete údaje ze služeb Polar sdílet se systémy třetích stran (jako je Facebook nebo Strava). Jakmile budou údaje sdílené zákazníky předány mimo systém Polar, společnost Polar za ně neodpovídá a již je nemůže nijak ovlivnit. Odpovídáte za správu údajů, které sdílíte nebo předáváte mimo systém. Proto si pečlivě přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.

Jelikož se společnost Polar snaží neustále vyvíjet své služby, mohou být údaje o cvičení, které uložíte ve službě Polar Flow, použity k realizaci oprávněných zájmů společnosti Polar v oblasti výzkumu a vývoje výrobků. Další informace o používání údajů při výzkumu a vývoji najdete zde . Údaje mohou být rovněž používány k zasílání marketingových sdělení, pokud jste k tomu poskytli souhlas, a to buď při registraci nebo později. Tato marketingová sdělení jsou obvykle cílena na určitou věkovou skupinu, skupinu v daném místě, sportovní skupinu nebo uživatele konkrétních výrobků značky Polar.

V současné době se údaje uchovávají ve službě Polar Flow, dokud se nerozhodnete svůj účet smazat. Pokud odvoláte některý z povinných souhlasů nebo neověříte svou e-mailovou adresu, bude váš účet zablokován na 180 dní a poté převeden do odstraňovacího cyklu, v rámci něhož budou váš účet a veškeré vaše údaje po 30 dnech trvale smazány. V případě změn doby uchovávání údajů vás budeme informovat.

Mobilní aplikace Polar Flow

Chcete-li používat aplikaci Polar Flow, musíte si nejprve vytvořit účet Polar Flow. Poté se do aplikace Polar Flow přihlásíte pomocí uživatelského jména služby Polar Flow. Všechna vaše tréninková data se přenášejí přímo na server služby Polar Flow a v aplikaci Polar Flow se neukládají žádné údaje. Zpracování údajů se řídí prohlášením služby Polar Flow o ochraně osobních údajů.

Některá nastavení, která mohou mít vliv na vaše soukromí při používání aplikace Polar Flow, se provádějí v telefonu. Například oznámení: chcete-li umožnit jejich zobrazování na hodinkách, musíte je povolit nejprve v telefonu. Seznamte se s nastaveními telefonu a vyberte ta, která vám nejlépe vyhovují.

Společnost Polar používá nástroje třetích stran ke shromažďování údajů o používání našich aplikací v našem oprávněném zájmu. Děláme to proto, abychom zlepšili naše produkty a služby, zpříjemnili vám používání našich výrobků a rychleji reagovali na případné problémy se stabilitou. Tato data jsou svou povahou analytická a neobsahují žádné osobní údaje.

Shromažďovaná data zahrnují dobu synchronizace a to, zda byla úspěšná nebo neúspěšná, funkce, které se používají v aplikaci, potenciální informace o selhání aplikace a registrace nových produktů. Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Aplikace Polar Flow je k dispozici v obchodě Google Play, App Store a AppGallery. Při stahování aplikace z některého z těchto obchodů se na vás vztahují pravidla poskytovatele daného obchodu. Společnost Polar odpovídá za zpracování, které provádí sama prostřednictvím aplikace, nikoli za stažení aplikace z obchodu.

Při používání mapovacích služeb aplikace Polar Flow se připojujete ke službě třetí strany. Vždy věnujte pozornost prohlášením o ochraně osobních údajů, která se vám zobrazí při aktivaci či používání připojení. Společnost Polar spolupracuje pouze se spolehlivými partnery s dobrou pověstí a špičkovou kvalitou služeb.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach je bezplatná cloudová služba, která koučům a osobním trenérům poskytuje snadný přístup k tréninkovým datům jejich klientů. Prostřednictvím řady funkcionalit, jako je tréninkový diář, plánovací nástroje, zprávy a statistiky výkonnosti, mohou koučové sledovat pokrok svých klientů a poskytovat jim okamžité pokyny v reálném čase.

Sportovci kouči poskytují přístup ke svým údajům a vztah mezi koučem a sportovcem je založen na dohodě obou stran. Sportovci mohou přístup kouče k údajům kdykoli odmítnout. Všechna vaše tréninková data se přenášejí přímo na server služby Polar Flow. Zpracování údajů se řídí prohlášením služby Polar Flow o ochraně osobních údajů. Více informací je k dispozici v oddílu věnovaném službě Polar Flow .

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Polar Beat

Polar Beat je bezplatná fitness a tréninková aplikace pro mobilní zařízení. S aplikací Polar Beat můžete trénovat a přitom sledovat aktuální tepovou frekvenci (pokud používáte snímač tepové frekvence Polar) a dostávat hlasové vedení v reálném čase, sledovat svoji trasu a vzdálenost a ke každému cvičení získat personalizovanou zpětnou vazbu.

Údaje, které zadáte do aplikace, a nejnovější tréninková data zůstávají uložená v přístroji. Abyste mohli aplikaci Polar Beat využít co nejlépe, doporučujeme, abyste si také založili účet Polar Flow. Díky službě Polar Flow získáte rozsáhlý soubor nástrojů pro analýzu tréninku. Používáte-li aplikaci Polar Beat společně se službou Polar Flow, ukládají se vaše tréninková data také do služby Polar Flow. Jakmile se přihlásíte, přenášejí se všechna vaše tréninková data přímo na servery služby Flow. Zpracování údajů se řídí prohlášením služby Flow o ochraně osobních údajů. Více informací je k dispozici v oddílu věnovaném službě Polar Flow.

Některá nastavení, která mohou mít vliv na vaše soukromí při používání aplikace Polar Flow, se provádějí v telefonu. Například oznámení: chcete-li umožnit jejich zobrazování na hodinkách, musíte je povolit nejprve v telefonu. Seznamte se s nastaveními telefonu a vyberte ta, která vám nejlépe vyhovují.

Společnost Polar používá nástroje třetích stran ke shromažďování údajů o používání našich aplikací v našem oprávněném zájmu . Děláme to proto, abychom zlepšili naše produkty a služby, zpříjemnili vám používání našich výrobků a rychleji reagovali na případné problémy se stabilitou. Tato data jsou svou povahou analytická a neobsahují žádné osobní údaje.

Shromažďovaná data zahrnují dobu synchronizace a to, zda byla úspěšná nebo neúspěšná, funkce, které se používají v aplikaci, možné informace o selhání aplikace, podrobné informace o zařízení (model, hardware, operační systém) a registrace nových produktů. Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Podpora / péče o zákazníky

Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar vám pomůže s veškerými problémy, které můžete v souvislosti s našimi výrobky či službami mít. Naše oddělení péče o zákazníky vede dva registry: Formulář „Kontaktujte nás“ a „Servis“. V obou se údaje ukládají prostřednictvím webu Polar.com. Zákazníci sami vyplní nezbytné údaje ve formulářích a údaje odeslané pomocí tohoto formuláře se uloží do systému zákaznického servisu třetí strany. V tomto případě je třetí stranou pouze poskytovatel služby: systém zákaznického servisu a údaje uložené v něm používá společnost Polar. Údaje uložené v systémech Polar mohou být uloženy na serverech nacházejících se ve Finsku nebo na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar v EU nebo mimo ni. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde . Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar působí v různých zemích, abychom vám mohli poskytovat podporu v několika zemích a časových pásmech.

Formulář „Kontaktujte nás“ : Údaje zaznamenané do tohoto formuláře se předávají do systému péče o zákazníky třetí strany, který společnost Polar používá. Tento systém mají k dispozici všichni zaměstnanci oddělení péče o zákazníky společnosti Polar. Údaje zaznamenané do systému se uchovávají na serverech poskytovatele služeb nacházejících se v EU. V tomto formuláři vás žádáme o uvedení kontaktních údajů (jako je e-mailová adresa a země), abychom mohli na váš dotaz odpovědět. Vaše údaje jsou zpracovávány jako důvěrné a poskytovatel služeb nemá k vlastním údajům přístup. Údaje se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání, případně pokud nepožádáte o jejich výmaz.

Společnost Polar používá ve formuláři Kontaktujte nás nástroj Google reCaptcha. Více informací naleznete zde .

„Servis“ : Údaje zaznamenané v tomto formuláři se používají k přiřazení přístroje k vlastníkovi, doručení opraveného přístroje nebo objednaného náhradního dílu zákazníkovi, fakturaci a zpracování plateb, zaslání nálepek s adresou pro vracení výrobků, zasílání automatických e-mailů o průběhu a dokončení servisu, podání dalších žádostí týkajících se servisu a poskytování odhadu nákladů na servis. Údaje z formuláře „Servis“ se předávají do globálního systému servisu společnosti Polar. Údaje o adrese se také předávají externím poštovním službám pro účely doručení výrobků. Údaje se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

Odesílání zařízení k opravě

Odešlete-li zařízení Polar k opravě, možná bude nutné, aby si pracovníci servisu Polar prohlédli historii tréninků na dotyčném zařízení. Oprava může vyžadovat také prohlédnutí tréninkových jednotek zaznamenaných dotyčným zařízením na vašem účtu Flow. Naši servisní technici si nebudou prohlížet vaše osobní údaje. Budou se dívat pouze na tréninky, které mohou způsobovat problémy. Všichni naši pracovníci jsou dobře vyškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a budou s vašimi údaji zacházet s maximální úctou a respektem.

Pokud odešlete zařízení k opravě prostřednictvím prodejce Polar, vaše osobní údaje budou použity pouze k provedení opravy a k vrácení zařízení.

Telefonický kontakt s oddělením péče o zákazníky

Hovory na oddělení péče o zákazníky společnosti Polar mohou být v některých zemích nahrávány. Číslo, ze kterého voláte, se zaznamenává do systému péče o zákazníky a telefonního systému. Záznam se uchovává šest měsíců.

Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar můžete kontaktovat také prostřednictvím sociálních sítí (Twitter, Facebook a Google Play) a chatu (není k dispozici ve všech zemích). Informace o tom se zaznamenávají do systému péče o zákazníky.

Podrobnější informace o registrech formuláře „Kontaktujte nás“ a „Servis“ vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Pokud jste kontaktovali naše oddělení péče o zákazníky nebo servisní středisko a poskytli jste nám svou e-mailovou adresu, můžeme vám následně zasílat dotazníky zjišťující míru loajality zákazníků. Tyto dotazníky zasíláme, abychom od našich zákazníků získali zpětnou vazbu. Díky zpětné vazbě zákazníků zkoumáme a zlepšujeme naše služby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při podpoře a péči o zákazníky je plnění smlouvy.

Polar.com

Web Polar.com jsou veřejné stránky, které nabízejí informace o společnosti Polar a jejích výrobcích, službách a partnerech, s nimiž spolupracuje. Chcete-li tento web navštívit, nemusíte se registrovat ani poskytovat žádné osobní údaje. Společnost Polar však používá soubory cookie ke shromažďování informací o provozu na webu. Více informací o souborech cookie najdete zde .

Na webu Polar.com se můžete přihlásit k odběru zpravodaje společnosti Polar. Pro tento případ musíte uvést svou e-mailovou adresu. Odběr můžete kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených ve zpravodaji. Na webu Polar.com můžete také zakoupit výrobky značky Polar prostřednictvím odkazů, které obsahuje. Podrobnější informace o internetovém obchodě Polar najdete zde .

Account.polar.com

Pokud jste zaregistrování v nějaké službě Polar, můžete nastavení svého účtu spravovat také na platformě account.polar.com. Můžete tam spravovat své souhlasy a nastavení souborů cookie. Dále můžete změnit svou e-mailovou adresu a heslo. Platforma account.polar.com vám dále nabízí nástroje k exportování vašich údajů a smazání vašeho účtu. Tato služba nepředstavuje samostatné úložiště údajů, je to nástroj poskytující přímý přístup k nastavení služeb Polar. Vaše osobní údaje tedy nejsou při používání platformy account.polar.com nikam přesouvány ani kopírovány.

Internetový obchod a platby online

Internetový obchod společnosti Polar je veřejná maloobchodní služba, kde můžete kupovat výrobky jako registrovaný zákazník nebo jako host. S ohledem na infrastrukturu internetových obchodů dodržuje společnost Polar požadavky programu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Abychom vám mohli výrobek doručit, uložíme adresu, kterou uvedete, a vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli informovat o průběhu doručování. Budeme vás také e-mailem kontaktovat a požádáme vás o zpětnou vazbu ohledně vaší zkušenosti jako zákazníka s našimi službami. Díky tomu můžeme naše služby zlepšovat. Pokud si při zadávání objednávky vytvoříte zákaznický účet, uložíme tyto údaje pro případné další nákupy v budoucnosti.

Vlastní platba probíhá přes platební systém třetí strany. Platby online provádí přímo zákazník prostřednictvím služeb internetových plateb poskytovaných poskytovateli platebních systémů. Zaměstnanci společnosti Polar se v žádném okamžiku nebudou podílet na přijímání plateb tímto způsobem. Jediný údaj o platbě uložený v systému společnosti Polar je způsob platby a u výrobků B2B (Polar Club, Polar Team Pro) také tokenizované číslo kreditní karty. V případě plateb souvisejících s klubem Polar Club a Polar Team Pro žádáme o váš souhlas s uložením údajů o kreditní kartě.

Společnost Polar ve svém systému po určitou dobu uchovává některé údaje, jako je IP adresa, kterou používáte, na základě oprávněného zájmu zajištění zabezpečení služby. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v internetovém obchodě Polar nebo v souvislosti s jinými platbami online je plnění smlouvy.

Údaje o nákupu se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

Podrobnější informace o registru internetového obchodu vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Platforma Polar Retail a internetové obchody pro distributory

Polar Retail a internetové obchody pro distributory jsou platformy, jejichž prostřednictvím mohou prodejci a distributoři Polar zadávat své objednávky. Prodejci a distributoři, kteří chtějí používat platformu Polar Retail nebo internetový obchod pro distributory, obdrží údaje o účtu od společnosti Polar nebo si mohou vytvořit jeden či více uživatelských účtů sami. Jedinými shromážděnými osobními údaji jsou jméno a e-mailová adresa kontaktní osoby prodejce nebo distributora přidružené ke každému uživatelskému účtu.

Každý prodejce a distributor může na platformě Polar Retail nebo v internetovém obchodě pro distributory spravovat své vlastní uživatelské účty – to zahrnuje vytváření a deaktivaci uživatelských účtů. Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy.

Polar Club

Polar Club je aplikace pro skupinové cvičení a fitness na základě tepové frekvence, která umožňuje sledovat a zobrazovat údaje o výkonu členů klubu v reálném čase (např. tepovou frekvenci, intenzitu a spálené kalorie během tréninkové lekce). Výsledky cvičení účastníků se automaticky nahrají do služby Polar Flow, kde mohou účastníci sledovat svůj pokrok a dosahovat cílů. Když fitness klub zakoupí aplikaci Polar Club, uzavře se společností Polar dohodu. V souladu s touto dohodou společnost Polar plní úlohu zpracovatele údajů, přičemž klub je správcem údajů. Klub odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Klub také odpovídá za přesnost údajů uživatelů a za žádosti jednotlivých uživatelů týkající se údajů (např. žádosti o výmaz údajů).

Údaje o klubech, které tuto službu využívají, jsou shromažďovány v registru aplikace Polar Club. Správci, kterého klub určí, (dále jen „správce klubu“) je přiděleno uživatelské jméno. Pro tento účel se do systému uloží jeho e-mailová adresa.

Údaje o tréninkových lekcích se uchovávají v iPadu klubu po dobu jednoho měsíce. Ostatní údaje uložené v přístroji zahrnují údaje účastníků související s tréninkem a elektronický identifikační kód sloužící k identifikaci osob, na jehož základě lze propojit uživatelské jméno použité při registraci s databází služby Flow. Pomocí tohoto identifikačního kódu lze tréninková data účastníků přenášet do jejich osobního účtu Flow. Zaměstnanci klubu nemohou na základě těchto identifikačních kódů určit totožnost uživatelů. Identifikační údaje instruktora jsou rovněž uloženy v iPadu. Skutečná uživatelská jména účastníků používaná ve službě Flow se do iPadu neukládají. Veškeré uživatelské údaje uložené pod uživatelským jménem k účtu Flow se nacházejí ve službě Flow a klub nemá k těmto účtům přístup. Údaje ve službě Polar Flow jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tyto servery se mohou nacházet v EU i mimo ni. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde .

Zákazníci se mohou účastnit tréninkových lekcí prostřednictvím svých stávajících účtů Flow, mohou si vytvořit účet při registraci na lekci nebo se mohou přihlásit jako návštěvník.

Zákazníci s účtem Flow:

Zákazník se může na tréninkovou lekci klubu přihlásit pomocí stávajícího účtu Flow. Případně si uživatel může vytvořit účet Flow při registraci. Do iPadu se neukládají žádné osobní údaje uvedené při vytváření účtu Flow. Jediné údaje uložené v iPadu jsou elektronický identifikační kód účastníků a údaje o cvičení. Údaje o cvičení zákazníků, kteří se na lekci zaregistrují pomocí svého účtu Flow, se automaticky přenášejí z klubového iPadu do služby Polar Flow za použití identifikačního kódu.

Zákazníci, kteří se zaregistrují jako návštěvníci:

Zákazníci se na tréninkové lekce klubu mohou zaregistrovat také jako návštěvníci, přičemž v takovém případě uvedou jméno, které chtějí zobrazit na obrazovce během lekce, jako je přezdívka nebo jiné ID (např. slovo nebo iniciály). Žádné osobní údaje se neshromažďují ani neukládají. Účastníci, kteří se zaregistrovali jako návštěvníci, si mohou své údaje o cvičení uložit po lekci tak, že si vytvoří účet Flow nebo použijí stávající účet Flow.

Řešení Polar Club klubům a jejich zákazníkům nabízí také kanál pro diskuse o tréninkových lekcích a podobných záležitostech v rámci vlastní komunity klubu. Službu Komunita lze najít v části Komunita – Kluby ve službě Flow. Během účasti v diskusích v rámci této služby mohou účastníci sdílet informace, které se jich týkají, pokud chtějí. Klub odpovídá za moderování diskusí, je-li to potřeba.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Podrobnější informace o registru služby Polar Club vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Řešení Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro je řešení pro monitorování hráčů určené pro profesionální sportovní týmy. Kombinuje údaje z přijímače GPS a monitorování pohybu s údaji o tepové frekvenci. Pomocí řešení Polar Team Pro může trenér monitorovat trénink týmu pomocí iPadu (nutno zakoupit zvlášť) bez dokovací stanice nebo antény. Tréninková data lze shromáždit také po tréninku synchronizací snímačů Team Pro prostřednictvím dokovací stanice Team Pro. Monitorování výkonu hráčů nabízí cenné a přesné informace, které pomohou trenérskému týmu při analýze.

Když tým zakoupí řešení Polar Team Pro, uzavře se společností Polar dohodu o užívání této služby. V souladu s touto dohodou společnost Polar plní úlohu zpracovatele údajů, přičemž tým je správcem údajů. Tým odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Tým také odpovídá za přesnost údajů a za žádosti jednotlivých hráčů týkající se údajů (např. žádosti o výmaz údajů).

Řešení Polar Team Pro shromažďuje údaje o týmech, které službu používají, a o jejich členech. Správci, kterého tým určí, (dále jen „správce Team Pro“) je přiděleno uživatelské jméno. Pro tento účel se do systému uloží jeho e-mailová adresa. Zašleme zprávu pro ověření e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet je nutno ověřit do 30 dnů, aby bylo možné řešení Polar Team Pro používat. Správce v systému vytvoří tým tak, že přidává údaje o členech týmu (např. číslo hráče, jméno a datum narození) do služby Team Pro. Údaje jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tréninková data se uchovávají v iPadu týmu maximálně po dobu dvou měsíců a odtud se přenášejí do služby Team Pro. Osobní účty Polar Flow jednotlivých hráčů lze propojit se službou Team Pro, kde si je může zobrazit trenér. Jednotlivé účty Polar Flow se nacházejí ve službě Polar Flow, kde se údaje uchovávají na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tyto servery se mohou nacházet v EU i mimo ni. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde .

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Podrobnější informace o registru služby Polar Team Pro vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Polar Team

Aplikace Polar Team je řešení pro monitorování hráčů, které poskytuje údaje o tepové frekvenci v reálném čase pro halové týmové sporty za použití snímačů tepové frekvence Polar a iPadu (nutno zakoupit zvlášť).

Společnost Polar prostřednictvím aplikace Polar Team neshromažďuje ani neuchovává žádné osobní údaje. Všechny údaje jsou uložené v iPadu.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API je rozhraní umožňující přenos údajů ze služby Team Pro do systému třetí strany. Správce služby Team Pro může připojit službu Team Pro k platformě třetí strany a povolit přenos údajů mezi oběma službami. Tyto údaje mohou zahrnovat osobní tréninková data hráčů a také údaje o trénincích týmů.

Polar GoFit

Služba Polar GoFit je určena studentům, učitelům a zaměstnancům škol a umožňuje jim zobrazovat a měřit tepovou frekvenci a úrovně fyzické aktivity studentů a provádět měření tělesné aktivity ve školách. Službu Polar GoFit tvoří aplikace Polar GoFit, web Polar GoFit (www.polargofit.com) a přístroje pro měření tepové frekvence a aktivity značky Polar kompatibilní se službou GoFit.

Když škola zakoupí službu GoFit, uzavře dohodu se společností Polar nebo jejím zástupcem. V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů, přičemž škola je správcem údajů. Jako správce údajů škola odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Škola také odpovídá za přesnost údajů studentů a za žádosti jednotlivých studentů týkající se údajů (např. žádosti o výmaz údajů). Škola je rovněž povinna získat souhlas studenta nebo v případě nezletilé osoby zákonného zástupce předtím, než studenta do služby přidá.

Údaje o učitelích a studentech, kteří službu používají, jsou uloženy v registru GoFit. Učiteli, kterého škola určí jako kontaktní osobu, (a jakýmkoli dalším učitelům) je přiděleno uživatelské jméno. Pro tento účel se do systému uloží jejich jméno a e-mailová adresa. Učitel do systému zadává údaje z uživatelského profilu studentů (jako je jméno, datum narození, výška, hmotnost, pohlaví a hodina) po udělení souhlasu jejich zákonných zástupců. Všechny tyto údaje jsou potřeba pro správné fungování systému a algoritmů. Při používání systémů shromažďují přístroje či snímače značky Polar údaje o cvičení a odesílají je na server služby GoFit. Tyto údaje slouží k výpočtu údajů, jako jsou spálené kalorie a aktivita. V některých případech může učitel vybrat, které údaje budou uživatelé moci zobrazit. Například kalorie lze skrýt, aby se nezobrazovaly v aplikaci GoFit a webové službě, uloží se však spolu s dalšími údaji o cvičení do databáze. Učitel dále může vybrat, zda se má v aplikaci GoFit zobrazovat jméno nebo ID studenta. ID studenta volí škola a může se skládat z číslic a písmen. Studenti mohou své účty používat také sami například k zobrazování svých údajů o cvičení.

Tréninková data ve službě GoFit se ukládají na servery poskytovatele služby. Tyto servery se nacházejí v EU nebo USA. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde . V případě potřeby a se souhlasem studenta nebo v případě nezletilé osoby zákonného zástupce mohou být údaje sdíleny se třetí stranou v rámci školy. Je-li potřeba, mohou být údaje sdíleny se třetí stranou pro účely dohodnuté zvlášť.

Údaje se ze systému GoFit vymažou, jakmile vyprší platnost dohody mezi společností Polar a školou.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Podrobnější informace o registru služby Polar GoFit vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink je speciální aplikační programovací rozhraní (API) společnosti Polar, které poskytuje přímý odkaz pro sdílení údajů mezi ekosystémem Polar a datovými systémy třetích stran. Pomocí rozhraní Polar Open AccessLink mohou naši zákazníci přenášet své osobní údaje a údaje o tréninku a fyzické aktivitě z přístrojů značky Polar a systému Polar Flow do systému třetí strany uvedeného na seznamu dostupných systémů, jako jsou jiné fitness a tréninkové aplikace. Zákazníci společnosti Polar mohou též přenášet podobné údaje ze systémů třetích stran do přístrojů značky Polar a do služby Polar Flow (tato funkce nemusí být v okamžiku vstupu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů v platnost k dispozici).

Pro vývojáře třetích stran:

Systémům třetích stran nabízí společnost Polar rozhraní Polar Open AccessLink a pokyny, které třetí straně umožňují zaregistrovat vlastní aplikaci v systému Polar a vyvinout funkci pro příjem údajů.

Vývojáři se ke službě Polar API / Polar Open AccessLink přihlašují pomocí svého uživatelského jména ve službě Polar Flow . Nová aplikace se registruje uvedením informací o dané aplikaci a společnosti. Je vyžadován souhlas s podmínkami užívání služby. V souvislosti s registrací se neshromažďují žádné osobní údaje. Aplikace je namísto toho propojena s účtem Flow použitým při registraci. Se stejným účtem Flow lze propojit několik aplikací.

Uživatelé odpovídají za propojení služeb třetí strany, které chtějí používat, se svým účtem Polar Flow. Údaje si načtou služby třetí strany nebo je zašle společnost Polar Electro, když uživatel synchronizuje údaje do služby Polar Flow nebo předává údaje ze snímače třetí straně. Jakmile budou údaje předány mimo systém Polar, společnost Polar za ně neodpovídá a již je nemůže nijak ovlivnit. Uživatelé odpovídají za správu údajů, které sdílejí nebo předávají mimo systém.

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky .