Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Polar respektuje vaše soukromí a usiluje o to, aby vám nabízela bezpečné služby. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme, když používáte naše výrobky a služby, a jak tyto údaje používáme a zpracováváme. Dozvíte se také, kde najdete více informací o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje a jaká práva v souvislosti s těmito údaji máte.

„Polar“ označuje společnost Polar Electro Oy a její dceřiné společnosti. Proto když používáte služby nebo výrobky Polar, může vaše údaje používat a zpracovávat jedna či více společností Polar.

Obsah:

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Zabezpečení

Jak zpracováváme citlivé osobní údaje

Zpracování osobních údajů a jejich předávání mimo EU

Uchovávání a přesnost údajů

Vaše práva

Cookies

Chybové protokoly

Uživatelé mladší 13 let

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Polar Flow a aplikace Flow

Polar Flow pro kouče

Polar Beat

Podpora / péče o zákazníky

Polar.com

E-shop

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Řešení Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Zásady používání souborů Cookie

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Při vytváření uživatelského účtu ke službám Polar vás požádáme o několik osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa, pohlaví a věk). Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované služby. Například váš věk používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat přesnější výpočet spálených kalorií. Věříme, že všechny údaje, které nám sdělíte, jsou přesné.

Můžeme o vás shromažďovat určité informace, když kupujete produkty v našem e-shopu, používáte služby Polar nebo kontaktujete naše oddělení péče o zákazníky. Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje společnosti Polar, jediný údaj, o který vás požádáme, je vaše e-mailová adresa. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a pro účely specifické pro jednotlivé služby. Více informací o těchto účelech se dozvíte, když kliknete na uvedené odkazy. Můžete se obrátit také na naše oddělení péče o zákazníky, kde vám poskytnou více informací o zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s každou službou.

Když používáte produkty nebo služby Polar, společnost Polar shromažďuje vaše údaje a může je kombinovat s jinými osobními údaji, které o vás shromáždila za stejným účelem. Pokud jsme shromáždili vaše údaje pro jiné účely, tyto údaje nekombinujeme. Vaše osobní údaje můžeme dále používat k tomu, abychom zajistit řádné fungování a bezpečnost výrobků značky Polar, ověřili vaši totožnost a vyšetřili podvody a jiné zneužívání produktů. Vaše údaje můžeme zpracovávat také v rámci našeho výzkumu a vývoje výrobků, jelikož neustále vyvíjíme nové funkce a zlepšujeme ty stávající. Pro tyto účely se vaše údaje vždy anonymizují a nelze je spojit s vámi.

Používáte-li placené služby, můžeme s vaším svolením uložit údaje o vaší platební kartě k usnadnění plateb v budoucnosti. Tyto údaje se uchovávají v šifrované podobě v systému třetí strany. Poskytovatele služeb vybíráme velmi pečlivě a dbáme na to, aby splňovali požadavky na bezpečné a spolehlivé zpracovávání údajů stanovené pro dané odvětví. Při zpracování údajů o platbách dodržujeme platné právní předpisy a podmínky stanovené a monitorované poskytovateli platebních služeb.

Pokud chcete, můžete také sdílet údaje ze služeb Polar se systémy či službami nabízenými třetí stranou, jako je Facebook nebo Strava. Polar neodpovídá za žádné údaje předávané jinam ani za přesnost údajů mimo systém Polar. Každý poskytovatel služeb na takové údaje uplatňuje vlastní postupy v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Zabezpečení

S poskytováním osobních údajů, ať již osobně, telefonicky, nebo přes internet či prostřednictvím jiných technologií, jsou vždy spojena určitá rizika a žádný systém nebo technologie nejsou zcela bezpečné nebo odolné vůči „zneužití“ / „hackerským útokům“. Polar má přijata odpovídající preventivní opatření k zamezení neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich nezákonnému používání. Polar například používá při shromažďování osobních údajů šifrování a technologii firewallu. Pokud stránky společnosti Polar podporují on-line transakce, budou použita standardní bezpečnostní opatření k ochraně důvěrnosti těchto transakcí a jejich zabezpečení. Používáme standardní bezpečnostní opatření v odvětví, jako je ověřování protokolem SSL, abychom zajistili, že údaje o vaší kreditní kartě i další osobní údaje poskytované při nákupu nemůže získat žádná třetí strana.

Jak zpracováváme citlivé osobní údaje

Většina služeb společnosti Polar je založena na údajích shromážděných v našich výrobcích. Některé shromažďované údaje (jako jsou údaje o tepové frekvenci) jsou ze své podstaty takové, že k jejich shromažďování a zpracovávání musíme mít váš souhlas. Tento souhlas se požaduje zvlášť pro každou službu, která zpracovává údaje vyžadující zvláštní souhlas.

Zpracování osobních údajů a jejich předávání mimo EU

Služby a výrobky společnosti Polar mohou být dodávány za použití zdrojů a serverů nacházejících se v různých zemích (jako je Finsko a USA). Vaše údaje tudíž mohou být zpracovávány i v jiné zemi, než ve které sídlí služba, kterou používáte, a to včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde standard ochrany osobních údajů nesplňuje požadavky stanovené Evropskou komisí (jako je USA). Pokud se zaregistrujete u služby (například Polar Flow), která vyžaduje předávání údajů do jiné země za účelem zpracování, požádáme vás o souhlas s tímto předáváním. Při předávání údajů dodržujeme všechny platné právní předpisy, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Obecně, když předáváme vaše osobní údaje z jedné země do jiné, uplatňujeme podmínky dohod o štítu EU-USA a Švýcarska-USA na ochranu soukromí nebo dohod založených na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících bezpečnostních opatřeních najdete v naší sekci často kladených dotazů. Můžete se na nás také obrátit na níže uvedených kontaktech.

V souladu s výše uvedenými zásadami mohou být vaše údaje předávány subdodavatelům společnosti Polar (jako je dodavatel našeho systému péče o zákazníky), kteří plní úkoly související s webovými stránkami, výrobky a službami společnosti Polar, nebo těmto subdodavatelům může být k vašim údajům poskytnut přístup. Naši subdodavatelé nejsou oprávněni používat vaše osobní údaje k jinému účelu a na služby subdodavatelů společnosti Polar se vždy vztahuje doložka o mlčenlivosti.

Společnost Polar nikdy nesděluje žádné z vašich osobních údajů bez vašeho zvláštního svolení, pokud to není nutné k vyřízení vaší objednávky, zpracování vašeho požadavku či spravování našich interaktivních programů pro zákazníky. Údaje však mohou být sděleny, je-li to vyžadováno ze zákona, na základě soudního příkazu nebo nařízení či žádosti orgánů.

Společnost Polar může poskytovat shromážděné anonymizované statistické údaje o svých zákaznících, tržbách, druzích provozu, cvičení a podobné informace z webových stránek renomovaným třetím stranám pro statistické účely. Uvedené statistiky neobsahují osobní údaje, na jejichž základě lze určit totožnost osoby.

Uchovávání a přesnost údajů

Chceme, aby naše databáze byla stále aktuální, a pravidelně mažeme zastaralé a nepotřebné osobní údaje. Údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro něž byly shromážděny, nebo jak vyžadují právní předpisy. Více informací o době uchovávání údajů najdete v oddílech věnovaných jednotlivým službám. Můžete se na nás také obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

U některých služeb Polar si můžete spravovat své osobní údaje sami. Doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali přesnost svých údajů a v případě potřeby je opravili. Odpovídáte za přesnost údajů, které poskytujete.

Vaše práva

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům. U některých služeb je možný přímý přístup a v případě potřeby vám může pomoci naše oddělení péče o zákazníky a poskytnout vám kopii vašich osobních údajů, které uchováváme. Máte právo vědět, jaké údaje se o vás shromažďují, k čemu se používají a případně, jakým stranám se sdělují. Za účelem ověření vašich údajů vás můžeme požádat o doplňující údaje, abychom mohli zpracovat váš požadavek.

Společnost Polar může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je toto zpracovávání založeno na oprávněném zájmu. Tento právní základ uplatňujeme v některých případech na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jelikož se neustále snažíme rozvíjet a vylepšovat služby. Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů pro tyto účely. Pro účely výzkumu a vývoje se vaše osobní údaje vždy anonymizují, a nelze je tudíž spojit s vámi.

Vždy máte právo zakázat direct marketing. Jestliže se rozhodnete, že nechcete dále dostávat e-maily od společnosti Polar, postupujte podle pokynů k odhlášení odběru uvedených v každé e-mailové komunikaci. Máte-li založený uživatelský účet, můžete to provést přímo prostřednictvím naší služby. Společnost Polar neposkytne třetím stranám ani s nimi nebude sdílet žádné seznamy adres pro propagační účely. E-maily týkající se služeb (např. potvrzení nákupu atd.) zpravidla nenabízejí možnost odhlášení odběru, jelikož jsou nezbytné k poskytnutí služby, kterou požadujete. Takové e-maily také obsahují oznámení o změnách našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínek používání.

Máte právo na opravu či výmaz jakéhokoli ze svých údajů, což můžete provést sami, nebo můžete zaslat žádost našemu oddělení péče o zákazníky. Jestliže chcete, aby vaše údaje byly vymazány, vymažeme vaše přihlašovací údaje uživatele a veškeré údaje, které se vás týkají. Po výmazu vašich údajů můžete službu používat jen za předpokladu, že si vytvoříte nový uživatelský účet.

V souladu s právními předpisy máte právo odmítnout profilování a automatizované rozhodování. Můžete též požádat o omezení zpracování vašich údajů také tehdy, když jste zakázali zpracovávání svých údajů a posouzení právního základu pro zpracování vašich údajů nebylo dokončeno.

Máte rovněž právo vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů u každé služby, kde jsme o váš souhlas požádali. Souhlas lze vzít zpět v rámci dané služby. Vezměte na vědomí, že u některých služeb vám nebudeme moci službu dále nabízet, pokud souhlas vezmete zpět.

Máte právo ze systémů Polar obdržet své údaje ve strojově čitelném formátu, když je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu nebo na plnění dohody. Předání údajů lze provést přímo například prostřednictvím služby Flow. Můžete také požádat o předání svých údajů třetí straně. Polar neodpovídá za schopnost systémů třetích stran zpracovávat údaje ve formátu použitém pro předání.

Máte-li podezření na zneužití údajů, můžete podat stížnost veřejnému ochránci práv pověřenému ochranou údajů nebo podobnému orgánu. Kontaktní informace na veřejné ochránce práv pověřené ochranou osobních údajů v různých zemích najdete na naší stránce často kladených dotazů týkajících se ochrany osobních údajů.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookie. Více informací najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Chybové protokoly

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší možné služby, ukládáme v případě problémů údaje o chybách v našich přístrojích (dále jen „chybový protokol“). Když přístroj synchronizujete se službou Polar, chybový protokol se zkopíruje na náš server. Údaje z chybového protokolu se uchovávají maximálně dva měsíce, abychom je měli k dispozici pro případ, že se obrátíte na naše oddělení péče o zákazníky kvůli nějaké chybě nebo problému.

Uživatelé mladší 13 let

Naše zásady vyžadují, aby zákazníci mladší 13 let nenakupovali ani neprováděli jiné právní úkony na stránkách Polar bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Uživatelský účet ve službě Polar lze například vytvořit pro uživatele mladšího 13 let pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno 15. května 2018. Starší verze najdete zde. Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně měnit a o takových změnách informujeme zákazníky e-mailem nebo prostřednictvím našich služeb. Pokud máte nějaké dotazy ke službám či výrobkům společnosti Polar, můžete se obrátit na naše oddělení péče o zákazníky. Informace o ochraně osobních údajů najdete také v Často kladených dotazech o ochraně osobních údajů. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo zpětnou vazbu k praktikám společnosti Polar v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@polar.com.

Kontaktní informace:

Správce údajů:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINSKO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINSKO

Polar Flow a aplikace Flow

Polar Flow je bezplatná cloudová fitness a tréninková aplikace a webová služba, která vám pomáhá sledovat údaje o tréninku, aktivitě a spánku i analyzovat dosažený pokrok. Funguje s vaším výrobkem značky Polar a jako automatický tréninkový diář: veškeré údaje o tréninku, aktivitě a spánku se synchronizují z výrobku do vašeho účtu Polar Flow. Než se zaregistrujete do Polar Flow, musíte si přečíst podmínky používání této služby a prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů. Budete požádáni o souhlas s podmínkami používání služby. Souhlasem s podmínkami používání uzavíráte dohodu se společností Polar. Požádáme vás rovněž o uvedení, že jste si přečetli prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali o novinkách, nabídkách a aktualizacích, a proto vás požádáme také o souhlas se zasíláním marketingových sdělení. U tohoto požadavku je vždy jako výchozí nastaveno odmítnutí. Svoji volbu můžete kdykoli změnit v nastavení účtu.

Během registrace vás též požádáme o souhlas s několika věcmi týkajícími se zpracování údajů. O tyto souhlasy žádáme, abychom splnili požadavky na ochranu osobních údajů stanovené v různých zemích: souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů (včetně údajů o tepové frekvenci) a souhlas s předáváním údajů mimo vaši domovskou zemi (Polar pro poskytování služby Flow využívá servery poskytované třetí stranou). Tyto servery se mohou nacházet buď v EU, nebo mimo Unii. Vlastní údaje uživatelů se uchovávají na serverech nacházejících se v EU, ale informace, jako jsou údaje o monitorování systémů, se ukládají na serverech poskytovatelů služeb nacházejících se mimo EU. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde.

U osob mladších 13 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce se zpracováním údajů.

Po registraci obdržíte zprávu pro ověření vaší e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet musíte ověřit do 30 dnů.

Můžete si zvolit, zda se údaje o cvičení a trasách, které si uložíte ve službě Polar Flow, budou zobrazovat i ostatním uživatelům. Když si vytvoříte uživatelský účet, je výchozím nastavením soukromí možnost soukromé a vaše údaje se ostatním uživatelům nezobrazují. Toto nastavení můžete kdykoli změnit. Pokud chcete, můžete také sdílet údaje ze služeb Polar v systémech třetích stran, jako je Facebook nebo Strava. Polar neodpovídá za údaje, jakmile jsou předány mimo systém Polar a již je nemůžeme nijak ovlivnit. Odpovídáte za správu údajů, které sdílíte nebo předáváte mimo systém.

Jelikož se Polar snaží neustále rozvíjet své služby, mohou být údaje o cvičení, které uložíte ve službě Polar Flow, použity k realizaci oprávněných zájmů společnosti Polar v oblasti výzkumu a vývoje výrobků. Za tímto účelem se údaje používají v anonymizované podobě a nelze z nich určit totožnost jednotlivých uživatelů. Údaje mohou být rovněž používány k zasílání marketingových sdělení, pokud jste k tomu poskytli souhlas, a to buď při registraci, nebo později.

V současné době se údaje uchovávají ve službě Polar Flow, dokud se nerozhodnete svůj účet zrušit. V případě změn doby uchovávání údajů vás budeme informovat.

Mobilní aplikace Polar Flow

Chcete-li používat aplikaci Polar Flow, musíte si nejprve vytvořit účet Polar Flow. Poté se do aplikace Polar Flow přihlásíte pomocí uživatelského jména ve službě Polar Flow. Všechna vaše tréninková data se přenášejí přímo na server služby Polar Flow a v aplikaci Flow se neukládají žádné údaje. Zpracování údajů se řídí prohlášením společnosti Polar o ochraně osobních údajů.

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar Flow pro kouče

Polar Flow pro kouče je bezplatná cloudová služba, která koučům a osobním trenérům poskytuje snadný přístup k tréninkovým datům jejich klientů. Prostřednictvím řady funkcionalit, jako je tréninkový diář, plánovací nástroje, zprávy a statistiky výkonnosti, mohou koučové sledovat pokrok svých klientů a poskytovat jim okamžité pokyny v reálném čase.

Sportovci kouči poskytují přístup ke svým údajům a vztah mezi koučem a sportovcem je založený na dohodě obou stran. Sportovci mohou přístup kouče k údajům kdykoli odmítnout. Všechna vaše tréninková data se přenášejí přímo na server služby Polar Flow. Zpracování údajů se řídí prohlášením společnosti Polar o ochraně osobních údajů. Více informací je k dispozici v oddílu věnovanému službě Polar Flow.

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar Beat

Polar Beat je bezplatná fitness a tréninková aplikace pro mobilní zařízení. S aplikací Polar Beat můžete trénovat a přitom sledovat aktuální tepovou frekvenci (pokud používáte snímač tepové frekvence Polar) a dostávat hlasové vedení v reálném čase, sledovat svoji trasu a vzdálenost a ke každému cvičení získat personalizovanou zpětnou vazbu.

Údaje, které zadáte do aplikace, a nejnovější tréninková data zůstávají uložené v přístroji. Abyste mohli aplikaci Polar Beat využít co nejlépe, doporučujeme, abyste si také založili účet Polar Flow. Díky Polar Flow získáte rozsáhlý soubor nástrojů pro analýzu tréninku. Používáte-li Polar Beat společně s Polar Flow, ukládají se vaše tréninková data také do služby Polar Flow. Všechna vaše tréninková data se přenášejí přímo na servery služby Flow, jakmile se přihlásíte. Zpracování údajů se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů ke službě Flow. Více informací je k dispozici v oddílu věnovanému službě Polar Flow.

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Podpora / péče o zákazníky

Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar vám pomůže s veškerými problémy, které můžete v souvislosti s našimi výrobky či službami mít. Oddělení péče o zákazníky vede dva registry: Formulář „Kontaktujte nás“ a „Servis“. V obou se údaje ukládají prostřednictvím webu Polar.com. Zákazníci do formulářů sami uvedenou nezbytné údaje, které jsou poté předány do systémů společnosti Polar. Údaje v systémech společnosti Polar mohou být uloženy na serverech nacházejících se ve Finsku nebo na serverech poskytovatelů služeb pro společnost Polar v EU nebo mimo Unii. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde. Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar působí v různých zemích, abychom vám mohli poskytovat podporu v několika zemích a časových pásmech.

Formulář „Kontaktujte nás“: údaje zaznamenané do tohoto formuláře se předávají do systému péče o zákazníky třetí strany, který společnost Polar používá. Tento systém mají k dispozici všichni zaměstnanci oddělení péče o zákazníky společnosti Polar. Údaje zaznamenané do systému se uchovávají na serverech poskytovatele služeb nacházejících se v EU. Na tomto formuláři vás žádáme o poskytnutí kontaktních údajů (jako je e-mailová adresa a země), abychom mohli na váš dotaz odpovědět. Vaše údaje jsou zpracovávány jako důvěrné a poskytovatel služeb nemá k vlastním údajům přístup. Údaje se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

„Servis“: údaje zaznamenané na tomto formuláři se používají k přiřazení přístroje k vlastníkovi, doručení opraveného přístroje nebo objednaného náhradního dílu zákazníkovi, fakturaci a zpracování plateb, zaslání nálepek s adresou pro vracení výrobků, zasílání automatických e-mailů o průběhu a dokončení servisu, podání dalších žádostí týkajících se servisu a poskytování odhadu nákladů na servis. Údaje z formuláře „Servis“ se předávají do globálního systému Servis společnosti Polar. Údaje o adrese se také předávají externím poštovním službám za účelem doručení výrobků. Údaje se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

Telefonický kontakt s oddělením péče o zákazníky

Hovory do oddělení péče o zákazníky společnosti Polar mohou být v některých zemích nahrávány. Číslo, ze kterého voláte, je zaznamenáno do systému péče o zákazníky a do telefonního systému. Záznam se uchovává šest měsíců.

Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar můžete kontaktovat také prostřednictvím sociálních sítí (Twitter, Facebook a Google Play) a přes chat (není k dispozici ve všech zemích). Informace o tom se zaznamenávají do systému péče o zákazníky.

Podrobnější informace o registrech formuláře „Kontaktujte nás“ a „Servis“ vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar.com

Webové stránky Polar.com jsou veřejné stránky, které nabízejí informace o společnosti Polar a jejích výrobcích, službách a partnerech, kteří s ní spolupracují. Nemusíte se registrovat ani poskytovat nějaké osobní údaje, chcete-li tyto stránky navštívit. Polar však používá soubory cookie ke shromažďování informací o provozu na stránkách. Více informací o souborech cookie najdete zde.

Na webu Polar.com se můžete přihlásit k odběru zpravodaje společnosti Polar, při tom musíte poskytnout e-mailovou adresu. Odběr můžete kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených ve zpravodaji. Na webu Polar.com můžete také zakoupit výrobky značky Polar prostřednictvím odkazů tam uvedených. Více informací o e-shopu společnosti Polar najdete zde.

E-shop

E-shop společnosti Polar je veřejná maloobchodní služba, kde můžete zakoupit výrobek buď jako registrovaný zákazník, nebo jako host. Abychom vám mohli výrobek doručit, uložíme adresu, kterou uvedete, a vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli informovat a průběhu doručování. Budeme vás také e-mailem kontaktovat a požádáme vás o zpětnou vazbu ohledně vaší zkušenosti jako zákazníka s našimi službami. Díky tomu můžeme naše služby zlepšovat. Pokud si při zadávání objednávky vytvoříte zákaznický účet, uložíme tyto údaje pro případné další nákupy v budoucnosti. Vlastní platba probíhá přes platební systém třetí strany. Jediný údaj o platbě uložený v systému společnosti Polar je způsob platby a u výrobků B2B také tokenizované číslo kreditní karty. Polar ve svém systému po určitou dobu uchovává některé údaje, jako je IP adresa, kterou používáte, na základě oprávněného zájmu s cílem zajistit bezpečnost služby.

Údaje o nákupu se uchovávají po dobu 10 let, pokud místní právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

Podrobnější informace o registru e-shopu vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com je bezplatná fitness a tréninková webová aplikace navržená pro výrobky značky Polar starší generace. Umožňuje vám přenášet tréninková data do našich on-line systémů. Pomocí této aplikace můžete sledovat svůj pokrok a zlepšovat své výsledky. Tato služba nebude po roce 2019 již k dispozici.

Než se zaregistrujete do služby polarpersonaltrainer.com, musíte si přečíst podmínky používání této služby a prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů. Budete požádáni o souhlas s podmínkami používání služby. Souhlasem s podmínkami používání uzavíráte dohodu se společností Polar. Požádáme vás rovněž o uvedení, že jste si přečetli prohlášení společnosti Polar o ochraně osobních údajů.

Jelikož vás chceme informovat o všech důležitých novinkách společnosti Polar, požádáme vás také o souhlas se zasíláním marketingových sdělení. U tohoto požadavku je vždy jako výchozí nastaveno odmítnutí. Svoji volbu můžete později změnit v nastavení účtu.

Při vytváření uživatelského účtu vás také požádáme o souhlas týkající se několika záležitostí v souvislosti se zpracováním údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů (včetně údajů o tepové frekvenci) a souhlas s předáváním údajů mimo vaši domovskou zemi (Polar pro poskytování služby polarpersonaltrainer.com využívá servery poskytované třetí stranou). Tyto servery se mohou nacházet buď v EU, nebo mimo Unii. Vlastní údaje uživatelů se uchovávají na serverech nacházejících se v EU, ale informace, jako jsou údaje o monitorování systémů, se ukládají na serverech poskytovatelů služeb nacházejících se mimo EU. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde. U zákazníků mladších 13 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce se zpracováním jejich údajů. Po registraci obdržíte zprávu pro ověření vaší e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet musíte ověřit do 30 dnů.

Pokud chcete, můžete také sdílet údaje ze služeb Polar v systémech třetích stran, jako je Facebook nebo Strava. Polar neodpovídá za údaje, jakmile jsou předány mimo systém Polar a již je nemůže nijak ovlivnit. Odpovídáte za správu údajů, které sdílíte nebo předáváte mimo systém.

Jelikož se Polar snaží neustále rozvíjet své služby, mohou být údaje o cvičení, které uložíte ve službě polarpersonaltrainer.com, použity k realizaci oprávněných zájmů společnosti Polar v oblasti výzkumu a vývoje výrobků. Za tímto účelem se údaje zpravidla používají v anonymizované podobě a nelze z nich určit totožnost jednotlivých uživatelů. Údaje mohou být rovněž používány k zasílání marketingových sdělení, pokud jste k tomu poskytli souhlas, a to buď při registraci, nebo později.

Údaje se ve službě polarpersonaltrainer.com uchovávají do roku 2019, kdy služba přestane fungovat. Polar zákazníky informuje o jakýchkoli změnách doby uchovávání údajů.

Podrobnější informace o registru služby polarpersonaltrainer.com vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar Club

Polar Club je aplikace pro skupinové cvičení a fitness na základě tepové frekvence, která umožňuje sledovat a zobrazovat údaje o výkonu členů klubu v reálném čase, např. tepovou frekvenci, intenzitu a spálené kalorie během cvičební lekce. Cvičební přehledy účastníků se automaticky nahrají do Polar Flow, kde mohou účastníci sledovat svůj pokrok a dosahovat cílů. Když si fitness klub zakoupí aplikaci Polar Club, uzavře se společností Polar dohodu. V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů a klub je správcem údajů. Klub odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Klub také odpovídá za přesnost údajů uživatelů a za žádosti jednotlivých uživatelů týkající se údajů (např. žádost o výmaz údajů).

Údaje o klubech, které tuto službu využívají, jsou shromažďovány v registru aplikace Polar Club. Správci, kterého klub určí, (dále jen „správce klubu“) je přiděleno uživatelské jméno. Za tímto účelem se v systému uloží e-mailová adresa dané osoby.

Údaje o cvičebních lekcích se uchovávají v iPadu klubu po dobu jednoho měsíce. Ostatní údaje uložené v přístroji zahrnují údaje účastníků související se cvičením a elektronický identifikační kód sloužící k identifikaci osob, na jehož základě lze propojit uživatelské jméno použité při registraci s databází Flow. Pomocí tohoto identifikačního kódu lze tréninková data účastníků přenášet do jejich osobního účtu Flow. Zaměstnanci klubu nemohou určit totožnost uživatelů podle těchto identifikačních kódů. Identifikační údaje instruktora jsou uloženy na iPadu. Skutečná uživatelská jména účastníků používaná ve službě Flow se na iPadu neukládají. Veškeré uživatelské údaje uložené pod uživatelským jménem k účtu Flow se nacházejí ve službě Flow a klub nemá k těmto účtům přístup. Údaje ve službě Polar Flow jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tyto servery se mohou nacházet buď v EU, nebo mimo Unii. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde.

Zákazníci se mohou účastnit cvičebních lekcí prostřednictvím svých stávajících účtů Flow, mohou si vytvořit účet při přihlášení na lekci nebo se mohou přihlásit jako návštěvník.

Zákazníci mající účet Flow:

Zákazník se může přihlásit na cvičební lekci klubu za použití stávajícího účtu Flow. Případně si uživatel může vytvořit účet Flow při přihlášení. Žádné osobní údaje poskytnuté při vytváření účtu Flow se neukládají na iPadu. Jediné údaje uložené na iPadu jsou elektronický identifikační kód účastníků a údaje o cvičení. Údaje o cvičení zákazníků, kteří se na lekci přihlásí pomocí účtu Flow, se automaticky přenášejí z klubového iPadu do služby Polar Flow za použití identifikačního kódu.

Zákazníci, kteří se přihlásí jako návštěvníci:

Zákazníci se na cvičební lekce klubu mohou přihlašovat také jako návštěvníci, přičemž v takovém případě poskytnou jméno, které chtějí zobrazit na obrazovce během lekce, jako je přezdívka nebo jiný identifikátor (např. slovo nebo iniciály). Žádné osobní údaje se neshromažďují ani neukládají. Účastníci, kteří se přihlásili jako návštěvníci, si mohou své údaje o cvičení uložit po lekci tak, že si vytvoří účet Flow nebo použijí stávající účet Flow.

Řešení Polar Club klubům a jejich zákazníkům nabízí také kanál pro diskuse o cvičebních lekcích a podobných záležitostech v rámci vlastní komunity klubu. Službu Komunita lze najít v sekci Komunita – Kluby ve službě Flow. Během účasti v diskusích v rámci této služby mohou účastníci sdílet informace, které se jich týkají, pokud chtějí. Klub odpovídá za moderování diskusí, je-li to potřeba.

Podrobnější informace o registru služby Polar Club vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Řešení Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro je řešení pro monitorování hráčů určené pro profesionální sportovní týmy. Kombinuje údaje o GPS a monitorování pohybu s údaji o tepové frekvenci. Pomocí Polar Team Pro může trenér monitorovat trénink týmu pomocí iPadu (nutno zakoupit zvlášť) bez dokovací stanice nebo antény. Tréninková data lze shromáždit také po tréninku synchronizací snímačů Team Pro pomocí dokovací stanice Team Pro. Monitorování výkonu hráčů nabízí cenné a přesné informace, které pomohou trenérskému týmu při analyzování.

Když si tým zakoupí řešení Polar Team Pro, uzavře se společností Polar dohodu o používání této služby. V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů a tým je správcem údajů. Tým odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Tým také odpovídá za přesnost údajů a za žádosti jednotlivých hráčů týkající se údajů (např. žádost o výmaz údajů).

Polar Team Pro shromažďuje údaje o týmech, které službu používají, a o jejich členech. Správci, kterého tým určí, (dále jen „správce Team Pro“) je přiděleno uživatelské jméno. Za tímto účelem se v systému uloží e-mailová adresa dané osoby. Zašleme zprávu pro ověření e-mailové adresy a potvrzení, že účet byl vytvořen úmyslně. Účet je nutno ověřit do 30 dnů, aby bylo možné řešení Polar Team Pro používat. Správce v systému vytvoří tým tak, že přidává údaje o členech týmu (např. číslo hráče, jméno a datum narození) do služby Team Pro. Údaje jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tréninková data se uchovávají v iPadu týmu maximálně po dobu dvou měsíců a odtud se přenášejí do služby Team Pro. Osobní účty Polar Flow jednotlivých hráčů lze propojit se službou Team Pro, kde je může zobrazit trenér. Jednotlivé účty Polar Flow se nacházejí ve službě Polar Flow, kde se údaje uchovávají na serverech poskytovatelů služeb společnosti Polar. Tyto servery se mohou nacházet buď v EU, nebo mimo Unii. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde.

Podrobnější informace o registru služby Polar Team Pro vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar Team

Aplikace Polar Team je řešení pro monitorování hráčů, které poskytuje údaje o tepové frekvenci v reálném čase pro halové týmové sporty za použití snímačů tepové frekvence Polar a iPadu (nutno zakoupit zvlášť).

Polar prostřednictvím aplikace Polar Team neshromažďuje ani neuchovává žádné osobní údaje. Všechny údaje jsou uložené na iPadu.

Polar GoFit

Služba Polar GoFit je určena pro studenty, učitele a zaměstnance školy a umožňuje jim zobrazovat a měřit tepovou frekvenci a úrovně fyzické aktivity studentů a provádět měření tělesné aktivity ve školách. Službu Polar GoFit tvoří aplikace Polar GoFit, webová stránka Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) a přístroje pro měření tepové frekvence a aktivity značky Polar kompatibilní se službou GoFit.

Když si škola zakoupí službu GoFit, uzavře dohodu se společností Polar nebo jejím zástupcem. V souladu s touto dohodou Polar plní úlohu zpracovatele údajů a škola je správcem údajů. Jako správce údajů škola odpovídá za to, jaké údaje se ukládají do systému a jak se zpracovávají. Škola také odpovídá za přesnost údajů studentů a za žádosti jednotlivých studentů týkající se údajů (např. žádost o výmaz údajů). Škola je rovněž povinna získat souhlas studenta nebo v případě nezletilé osoby zákonného zástupce předtím, než studenta do služby přidá.

Údaje o učitelích a studentech, kteří službu používají, jsou uloženy v registru GoFit. Učiteli, kterého škola určí jako kontaktní osobu, (a jakýmkoli dalším učitelům) je přiděleno uživatelské jméno. Za tímto účelem se v systému uloží e-mailová adresa dané osoby. Učitel do systému zadává uživatelské údaje studentů (jako je jméno) po obdržení souhlasu jejich zákonných zástupců. Studenti mohou své účty používat také sami například ke zobrazování svých údajů o cvičení. Tréninková data ve službě GoFit se ukládají na serverech poskytovatele služby. Tyto servery se nacházejí v EU nebo USA. Údaje o zákaznících používajících naši službu GoFit v Číně se ukládají na serveru poskytovatele služeb v Číně. Podrobnější informace o předávání údajů a souvisejících ochranných mechanismech najdete zde. V případě potřeby a se souhlasem studenta nebo v případě nezletilé osoby zákonného zástupce mohou být údaje sdíleny se třetí stranou v rámci školy. Je-li potřeba, mohou být údaje sdíleny se třetí stranou pro účely dohodnuté zvlášť.

Údaje se ze systému GoFit vymažou, jakmile vyprší platnost dohody mezi společností Polar a školou.

Podrobnější informace o registru služby Polar GoFit vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink je speciální aplikační programovací rozhraní (API) společnosti Polar, které poskytuje přímý odkaz pro sdílení údajů mezi ekosystémem Polar a datovými systémy třetích stran. Pomocí Polar Open AccessLink mohou naši zákazníci přenášet své osobní údaje a údaje o tréninku a fyzické aktivitě z přístrojů značky Polar a systému Polar Flow do systému třetí strany uvedeného na seznamu dostupných systémů, jako jsou jiné fitness a tréninkové aplikace. Zákazníci společnosti Polar mohou též přenášet podobné údaje ze systémů třetích stran do přístrojů Polar a do služby Polar Flow (tato funkce nemusí být v okamžiku vstupu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů v platnost k dispozici).

Pro vývojáře třetích stran:

Systémům třetích stran nabízí Polar rozhraní Polar Open AccessLink a pokyny, které třetí straně umožňují registrovat vlastní aplikaci v systému Polar a vyvinout funkci pro příjem dat.

Vývojáři se do služby Polar API/Polar Open AccessLink přihlašují pomocí svého uživatelského jména ve službě Polar Flow. Nová aplikace se registruje tak, že se poskytnou informace o dané aplikaci a společnosti. Je vyžadován souhlas s podmínkami používání. V souvislosti s registrací se neshromažďují žádné osobní údaje. Aplikace je místo toho propojena s účtem Flow použitým při registraci. Se stejným účtem Flow lze propojit několik aplikací.

Uživatelé odpovídají za propojení služeb třetí strany, které chtějí používat, se svým účtem Polar Flow. Údaje si načtou služby třetí strany nebo je zašle Polar Electro, když uživatel synchronizuje údaje do služby Polar Flow nebo předává údaje ze snímače třetí straně. Polar neodpovídá za údaje, jakmile jsou předány mimo systém Polar a již je nemůže nijak ovlivnit. Uživatel odpovídá za správu údajů, které sdílí nebo předává mimo systém.

Podrobnější informace o registru Polar Flow vám sdělí naše oddělení péče o zákazníky.