ČASTO KLADENÉ DOTAZY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů?

Musím něco udělat?

Proč musím ověřit svoji e-mailovou adresu? Co se stane, když to neudělám?

K čemu musím poskytnout souhlas?

Co se stane, když neposkytnu souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Proč musím zaškrtávat tolik políček a poskytovat tolik souhlasů, abych mohl(a) používat aplikaci Flow / stránky polarpersonaltrainer.com?<

Změnilo se po vstupu nařízení GDPR v účinnost nějak to, jakým způsobem společnost Polar používá údaje zákazníků?

Můžete potvrdit, že mé údaje neprodáváte ani že jste je nikdy neprodali třetí straně?

Shromažďuje o mně společnost Polar údaje a k čemu se používají?

Chtěl(a) bych uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely výzkumu a vývoje. Jak to mám udělat?

Chtěl(a) bych odmítnout automatizované rozhodování / požádat o omezení nakládání s osobními údaji. Jak to mám udělat?

Chtěl(a) bych uplatnit své právo odmítnout profilování. Jak to mám udělat?

Kam se mé údaje ukládají? Můžete mi říct, kde se vaše cloudové služby nacházejí?

Je bezpečné předávat údaje mimo Evropu?

Jak jsou údaje chráněny? Co pro ochranu údajů děláte?

Kolik je registrovaných uživatelů služby Flow?

Kdo může mé údaje zpracovávat? Kdo má přístup k údajům uživatelů? Kolik lidí má přístup k údajům uživatelů? Jak jsou údaje sdíleny se třetími stranami?

Je heslo k mému účtu šifrované a jaké algoritmy se používají?

Jaké informace o mně uchováváte?

Proč mi přišel zpravodaj o změnách prohlášení o ochraně osobních údajů, i když jej neodebírám?

Jak mohu odhlásit odběr zpravodaje?

Co je účet u Polaru?

Jak mohu odstranit všechny své údaje z databáze a zrušit účet?

Jak získám údaje, které o mně uchováváte?

Jak exportuji údaje ze služby Flow?

Jak exportuji údaje ze služby polarpersonaltrainer.com?

Jsou moje údaje šifrované během uchovávání a přenosu? Podporujete protokol Perfect Forward Secrecy?

Pokud mám u profilu/cvičení / shrnutí aktivity zvoleno nastavení „Soukromé“, znamená to, že informace, které sdílím například na Facebooku, jsou také soukromé?

Nepřijímám vaše podmínky používání ani nesouhlasím s vaším prohlášením o ochraně osobních údajů a chci používat pouze některé služby. Je to možné?

Jaký druh údajů se předává mimo EU/EHP?

Předávaly se údaje mimo EU, i když platily předchozí zásady ochrany osobních údajů?

Pokud požádám o odstranění svých údajů ze služeb Polar, můžete mi zaručit, že budou odstraněny ze všech míst, kam byly ze služeb Polar předány, včetně systémů třetích stran?

Co se rozumí ochranou údajů?

Co se rozumí různými technikami ochrany?

Jaké má Polar dceřiné společnosti a subdodavatele?

Kde najdu kontaktní informace úřadu pro ochranu osobních údajů v mé zemi?

 

 

Co je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů?

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Jedná se o nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, které je účinné od května 2018. Účelem nařízení je harmonizovat postupy zemí EU a organizací působících v EU v oblasti ochrany údajů a zlepšit bezpečnost údajů občanů členských států.

Jelikož obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti, chceme jako společnost zlepšit transparentnost našich operací. Aktualizovali jsme prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání, abychom vám poskytli více informací o tom, jak a za jakým účelem se vaše uživatelské informace používají.

 

Musím něco udělat?

Žádáme vás o tři věci.

 1. Přečtěte si revidované prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání. Když se přihlásíte do aplikace Polar Flow, požádáme vás, abyste potvrdili, že jste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů a že souhlasíte s našimi podmínkami používání.
 2. Ověřte svoji e-mailovou adresu. Zašleme vám e-mail s ověřovacím odkazem, abychom se ujistili, že vaše e-mailová adresa nebyla zneužita a že osoba za touto e-mailovou adresou jste skutečně vy. Jakmile e-mail dostanete, otevřete jej a klikněte na ověřovací odkaz.
 3. Poskytněte souhlas s našimi službami. Více informací o poskytnutí souhlasu najdete zde.

Souhlasy můžete kdykoli změnit na stránce Nastavení v naší službě nebo na stránkách account.polar.com. Pokud je však změníte, nebudete moci naše služby dále využívat a váš účet a údaje budou po šesti měsících vymazány.

 

Proč musím ověřit svoji e-mailovou adresu? Co se stane, když to neudělám?

Ověřením vaší e-mailové adresy se ujistíme, že nikdo vaši adresu nepoužívá, aniž byste o tom věděli, a že služby společnosti Polar používáte skutečně vy. Identifikace uživatele je také požadavek, který stanoví předpisy o ochraně údajů v mnoha zemích.

Jakmile obdržíte ověřovací e-mail, máte 30 dní na ověření své e-mailové adresy. Pokud ji během této doby neověříte, účet váš bude zablokován a již se k němu nebudete moci přihlásit. Budete však moci stále synchronizovat údaje z výrobku značky Polar do svého účtu.

Jestliže ověřovací e-mail neobdržíte, přihlaste se ke službě Polar Flow nebo k jakékoli jiné službě Polar, kterou používáte, a požádejte o zaslání nového ověřovacího e-mailu. Podívejte se, zda zpráva neskončila ve spamovém koši. Pokud ověřovací e-mail nedostanete ani poté, co jste požádali o jeho opětovné zaslání, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky.

Po uplynutí 30denní lhůty pro ověření e-mailu bude váš účet zablokován a po sedmi měsících smazán. Máte ještě šest měsíců, během nichž můžete svůj e-mail ověřit a zastavit tak proces vedoucí ke smazání účtu. Pokud tak neučiníte, následuje vlastní období pro smazání, které trvá jeden měsíc. Celkem tento proces trvá sedm měsíců.

 

K čemu musím poskytnout souhlas?

Souhlas nevyžadují jen normy mnoha zemí týkající se ochrany osobních údajů, ale pomůže vám také pochopit, jak vaše údaje používáme.

Existují dva druhy souhlasu. Za prvé je to povinný souhlas, který je z právních důvodů rozdělený na menší části. Tento souhlas musíte poskytnout, abyste mohli používat služby společnosti Polar. Můžete jej také kdykoli vzít zpět, ale měli byste pamatovat na to, že pak nebudete moci služby společnosti Polar používat a po šesti měsících budou váš účet a všechny vaše údaje trvale smazány. Dva týdny před smazáním vás budeme informovat e-mailem a ještě budete mít možnost poskytnout souhlasy a smazání zrušit.

Povinný souhlas se poskytuje v těchto případech:

 • Souhlas s používáním vašich osobních informací: e-mail, věk a poloha. To jsou informace, které nám poskytujete při vytváření účtu u Polaru. Používáme je k tomu, abychom vám mohli poskytovat přesné osobní výpočty, jako jsou spálené kalorie a zpětná vazba v podobě přínosu tréninku.
 • Souhlas se zpracováváním citlivých osobních údajů. Společně s osobními údaji jsou citlivé osobní údaje potřebné k tomu, abychom vám pomocí našich algoritmů mohli poskytovat výpočty šité na míru. V případě společnosti Polar se citlivými osobními údaji rozumí údaje o tepové frekvenci, aktivitě a spánku, jinými slovy údaje o zdravotním stavu, které naše výrobky a služby od vás shromažďují.
 • Souhlas s předáváním vašich údajů za hranice domovské země. Polar je globální společnost, která nabízí a podporuje služby po celém světě. Většina údajů o našich zákaznících je uložena na serverech nacházejících se v EU (např. ve Finsku). Některé monitorovací a vzdálené činnosti se ale provádějí jinde. Používáme vysoce renomované a zabezpečené platformy datových úložišť světové úrovně. Všichni partneři, kteří se podílejí na poskytování služeb společnosti Polar zákazníkům, jsou pečlivě vybíráni.
 • Souhlas rodiče v případě dítěte (mladšího 13 let). Zákazníci, kteří jsou mladší 13 let, potřebují souhlas rodiče, aby mohli používat služby společnosti Polar.

Za druhé se jedná o dobrovolný souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Rozhodnete-li se tento souhlas neposkytnout, neovlivní to vaši možnost používat výrobky a služby Polar.

 • Souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Chceme vás informovat o nových funkcích, systémových vylepšeních, aktualizacích a způsobech, jak můžete svůj výrobek značky Polar využívat co nejlépe, a také o nových výrobcích značky Polar a exkluzivních nabídkách pro zákazníky společnosti Polar. Tento souhlas můžete kdykoli vzít zpět a nebude to mít žádný vliv na používání vašeho výrobku značky Polar ani účtu u Polaru.
 • Jako uživatel služeb a výrobků společnosti Polar můžete také příležitostně dostávat důležitá sdělení. Tato důležitá sdělení se týkají používání výrobků a služeb a nejedná se o marketingová sdělení, ale o zásadní informace o našich výrobcích a službách a jejich používání. Proto není možné vyjádřit nesouhlas s jejich zasíláním. Zákazníky rovněž informujeme o veškerých změnách našich podmínek používání a prohlášení o ochraně osobních údajů, a to i ty zákazníky, kteří vyjádřili nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení. Doufáme, že si tato sdělení přečtete, protože mohou obsahovat pro vás důležité informace.

 

Co se stane, když neposkytnu souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Jestliže neposkytnete některý z povinných souhlasů, nebudete moci naše služby dále využívat a váš účet a údaje budou po šesti měsících smazány. Dva týdny před smazáním vás budeme informovat e-mailem a ještě budete mít možnost poskytnout souhlasy a smazání zrušit.

Chcete-li vzít jakýkoli ze souhlasů, které jste nám poskytli, zpět, můžete to udělat kdykoli na stránce Nastavení ve službě Polar Flow nebo na adrese account.polar.com. Vezměte však na vědomí, že potom nebudete moci naše služby používat.

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení je dobrovolný a nemá vliv na používání našich výrobků nebo služeb.

 

Proč musím zaškrtávat tolik políček a poskytovat tolik souhlasů, abych mohl(a) používat aplikaci Flow / stránky polarpersonaltrainer.com?

Souhlasy a přijetí nových podmínek používání slouží k tomu, abychom zajistili, abyste se jako zákazník společnosti Polar cítili bezpečně, pokud jde o vaše údaje. Nežádáme vás, abyste s prohlášením o ochraně osobních údajů souhlasili. Chceme jen, abyste zaškrtli příslušné políčko vyjadřující, že jste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů, v němž je uvedeno, jak s vašimi údaji nakládáme.

Souhlasy, o jejichž poskytnutí váš žádáme, nedávají společnosti Polar žádná další práva na používání vašich údajů, než jaká jsme měli dříve. Ve skutečnosti tato práva ještě více omezují. Účelem je tedy zajistit, aby vaše údaje byly v bezpečí a měli jste nad nimi větší kontrolu. Evropské nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje několik specifických požadavků týkajících se používání osobních údajů zákazníků společnostmi. Pokud například souhlas slouží jako právní základ pro zpracování určitého typu údajů, nemůžeme vaše údaje uchovávat ani zpracovávat bez vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu potřebujeme vaše svolení, abychom mohli pokračovat v tom, co jsme dělali předtím. V opačném případě budeme muset vaše údaje vymazat.

 

Změnilo se po vstupu nařízení GDPR v účinnost nějak to, jakým způsobem společnost Polar používá údaje zákazníků?

To, jakým způsobem společnost Polar používá údaje zákazníků, se nezměnilo. Vzhledem k požadavkům, které stanovuje nařízení GDPR, jsme však nyní povinni informovat naše zákazníky o našich právních základech pro zpracování různých typů údajů.

Společnost Polar se rozhodla používat souhlas jako základ pro většinu činností zpracování. Abychom mohli pokračovat v našich činnostech, musíme vás tedy nyní požádat o svolení. Vaše svolení musíme také zaznamenat v našich systémech.

Zákon stanovuje, že pokud nám neposkytnete souhlas nebo pokud jej odvoláte, nemáme právo vaše údaje uchovávat a musíme je vymazat. Vaše údaje uchováváme po určitou dobu, abychom se ujistili, že nám opravdu nechcete souhlas poskytnout a chcete, abychom údaje odstranili. Následně je vymažeme.

Jestliže jste služby společnosti Polar využívali před vstupem nařízení GDPR v účinnost, poskytli jste nám souhlas s uložením a zpracováním vašich údajů jedním kliknutím při přijímání našich podmínek používání. Po vstupu nařízení GDPR v účinnost musejí všichni zákazníci znovu potvrdit, že souhlasí s tím, aby společnost Polar zpracovávala jejich údaje, a to i v případě, že předtím přijali naše podmínky používání. Předchozí a současné právní znění můžete porovnat zde:

 

Můžete potvrdit, že mé údaje neprodáváte ani že jste je nikdy neprodali třetí straně?

Ujišťujeme vás, že jsme nikdy neprodávali a nikdy neprodáme žádné údaje našich zákazníků třetí straně.

 

Kam se mé údaje ukládají? Můžete mi říct, kde se vaše cloudové služby nacházejí?

Informace ve vašem účtu u Polaru a veškeré vaše údaje o cvičení a aktivitě ve službě Polar Flow jsou uložené v ekosystému Polar Flow. Údaje se uchovávají v databázích, které vlastní poskytovatelé služeb sídlící v EU (např. ve Finsku, Irsku) a mimo EU (např. v USA). Některé monitorovací a doplňkové aktivity ekosystému (např. zasílání automatických zpráv) se provádějí ze zemí mimo EU, což znamená, že vaše údaje mohou být do takových zemí předávány. Pojmem „předávání“ se rozumí také vzdálené používání údajů, a proto je možné, že vaše údaje jsou uchovávány v EU, ale zpracovávány také mimo EU. Pokud jsou vaše údaje uchovávány nebo zpracovávány mimo EU, jsou vždy použity ochranné mechanismy, které EU schvaluje, jako je štít EU-USA na ochranu soukromí nebo vzorové smluvní doložky EU.

 

Je bezpečné předávat údaje mimo Evropu?

Pokud Polar předává údaje mimo EU a EHP, jsou uplatněny ochranné mechanismy schválené EU. Jedná se o:

Vlastní fyzické předávání údajů je vždy šifrované a probíhá přes zabezpečené připojení.

 

Jak jsou údaje chráněny? Co pro ochranu údajů děláte?

Polar chrání údaje pomocí technických, fyzických a administrativních bezpečnostních opatření, jejichž účelem je zamezit neoprávněnému přístupu do systémů společnosti Polar. Polar používá například techniky šifrování, pseudonymizaci/anonymizaci a další bezpečnostní technologie. Naše servery jsou chráněné firewally.

 

Kolik je registrovaných uživatelů služby Flow?

Tuto informaci bohužel nemůžeme z důvodu firemní bezpečnosti poskytnout.

 

Kdo může mé údaje zpracovávat? Kdo má přístup k údajům uživatelů? Kolik lidí má přístup k údajům uživatelů? Jak jsou údaje sdíleny se třetími stranami?

K údajům uživatelů mají přístup pouze osoby, které je musejí zpracovávat v rámci svých pracovních povinností (např. péče o zákazníky). Zpracování je z právního hlediska široký pojem, který zahrnuje také uložení údajů, přístup k nim (přímo či vzdáleně), předávání údajů atd. Ve velkém měřítku údaje uživatelů zpracovávají také třetí strany, které jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto třetí strany zahrnují například subjekty, které pro nás vytvářejí platformu Flow a uchovávají údaje. Do určité míry využíváme také subdodavatele při plánování a vývoji. Máme s nimi uzavřené přísné dohody o mlčenlivosti a ke skutečným údajům uživatelů mívají přístup jen zřídka. Jinými slovy, údaje sdílíme s třetími stranami pouze za účelem provádění údržby, monitorování a vývoje, a neumožňujeme jim přístup ke skutečným údajům uživatelů.

 

Je heslo k mému účtu šifrované a jaké algoritmy se používají?

Z bezpečnostních důvodů nesdělujeme, jaké šifrovací metody používáme.

 

Jaké informace o mně uchováváte?

Své údaje si můžete zkontrolovat přímo v aplikaci Polar Flow (https://flow.polar.com) nebo na stránkách polarpersonaltrainer.com. Informace o vašem účtu a veškeré údaje týkající se výrobků značky Polar, které máte, a služeb, které používáte, máme přímo od vás. Uchováváme informace, které jste nám poskytli (např. při zakládání účtu u Polaru nebo upravování svých údajů) a údaje, které obdržíme z vašich registrovaných přístrojů od Polaru. Když synchronizujete registrovaný přístroj se službou Flow, uloží se údaje z tohoto přístroje. Informace můžete také přidávat a upravovat ve službě Flow a v mobilní aplikaci Flow. Pokud nechcete službu Flow používat, můžete požádat naše oddělení péče o zákazníky o zaslání údajů o vašem účtu.

Chcete-li zkontrolovat jakékoli další informace, které o vás můžeme uchovávat (například vaše údaje ve službě polarpersonaltrainer.com, historii nákupů, historii kontaktování oddělení péče o zákazníky nebo servisní historii), obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky.

 

Shromažďuje o mně společnost Polar údaje a k čemu se používají?

Vaše tréninková data používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu, kterou požadujete. Jinak řečeno, abychom vám mohli poskytovat tréninkové výsledky a například ukázat, jak aktivní jste během dne. Nepoužíváme je k žádným jiným účelům. Údaje jednotlivých zákazníků také neprohlížíme, pokud nás o to uživatel nepožádá.

Anonymizované údaje můžeme používat pro statistické účely a také v rámci výzkumu a vývoje. Takové údaje však neobsahují žádné osobní údaje, na základě nichž by bylo možné určit konkrétní osoby. Účely výzkumu a vývoje slouží pouze ke zlepšování našich služeb, zpřesnění našich algoritmů a vývoji nových funkcí. K tomu všemu jsou údaje potřeba.

 

Chtěl(a) bych uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely výzkumu a vývoje. Jak to mám udělat?

Obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky a zdůvodněte svou námitku. Právo vznést námitku není absolutní a abychom mohli omezit používání vašich údajů pro účely výzkumu a vývoje, musíte mít pro uplatnění vašeho práva pádné důvody.

Nezapomeňte, že všechny údaje, které používáme pro účely výzkumu a vývoje, jsou anonymizované a nelze je spojit s vámi.

 

Chtěl(a) bych odmítnout automatizované rozhodování / požádat o omezení nakládání s osobními údaji. Jak to mám udělat?

Toto právo není absolutní a lze ho uplatnit pouze v případě, že uvedené procesy pro vás mají právní důsledky nebo se vás významně dotýkají. Společnost Polar nepoužívá automatizované rozhodování, které by mělo významné důsledky.

Chcete-li omezit nakládání s vašimi osobními údaji, zašlete platný důvod našemu oddělení péče o zákazníky.

 

Chtěl(a) bych uplatnit své právo odmítnout profilování. Jak to mám udělat?

Toto právo není absolutní a lze ho uplatnit pouze v případě, že uvedené procesy pro vás mají právní důsledky nebo se vás významně dotýkají. Společnost Polar neprovádí tento druh profilování, a proto nemůže takovým požadavkům vyhovět.

Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů právo vznést námitku proti tomuto druhu profilování:
„Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.“

Společnost Polar provádí zcela odlišné profilování. Používáme velké objemy anonymizovaných údajů například k tomu, abychom nalezli skupiny zákazníků s podobnými cíli nebo zájmy v oblasti fitness (atd.) a mohli jim posílat články, které by je mohly zajímat, pokud poskytli souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Tento druh profilování tudíž nemá žádné právní důsledky ani se významné nedotýká životů našich zákazníků.

„Právo odmítnout profilování a automatizované rozhodování“ je uvedené s ostatními právy v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, protože chceme, aby naši zákazníci znali svá práva stanovená zákonem. Máte tudíž právo vznést námitku, a pokud bychom prováděli druh profilování, jehož se zákon týká, ukončili bychom je.

 

Proč mi přišel zpravodaj o změnách prohlášení o ochraně osobních údajů, i když jej neodebírám?

Zpráva, kterou jste obdrželi, není zpravodaj. V některých situacích je společnost Polar ze zákona povinna informovat všechny uživatele o změnách například podmínek používání nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto zprávy se zasílají všem uživatelům a nejenom těm, kteří se přihlásili k odběru našeho zpravodaje.

 

Jak mohu odhlásit odběr zpravodaje?

Možnost odhlásit odběr zpravodaje je k dispozici na konci každého zpravodaje od společnosti Polar. Můžete rovněž odmítnout marketingová sdělení v nastavení služby Polar Flow nebo na adrese account.polar.com. To můžete udělat (nebo zkontrolovat, jestli je nastavení zapnuté) tak, že se přihlásíte do služby Flow. Klikněte na své jméno, abyste mohli upravovat profil. Zvolte Nastavení – Soukromí a zkontrolujte, zda nemáte zvolený Zpravodaj.

 

Co je účet u Polaru?

Jedná se o uživatelský účet, jehož prostřednictvím se přihlašujete do aplikace Polar Flow a na stránky polarpersonaltrainer.com. Vaše uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa a se stejnou e-mailovou adresou si můžete založit pouze jeden účet u Polaru.

Kromě aplikace Polar Flow a stránek polarpersonaltrainer.com můžete účet u Polaru použít také při přihlášení k odběru zpravodaje společnosti Polar a ke službě Polar Club. To znamená, že pokud jste se přihlásili k odběru zpravodaje společnosti Polar nebo jste použili službu Polar Club, již jste si účet u Polaru založili.

Pozor: Do internetového obchodu Polar se nelze přihlásit prostřednictvím účtu u Polaru. Účet v internetovém obchodě Polar a účet u Polaru jsou dva různé účty.

 

Jak mohu odstranit všechny své údaje z databáze a zrušit účet?

Účet můžete smazat sami na stránkách account.polar.com. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla a klikněte na tlačítko „Zrušte svůj účet“ vlevo, čímž získáte přístup k tlačítku Zrušit účet. Klikněte na toto tlačítko a portál vás procesem provede. Tento proces odstraní váš účet a údaje z aplikace Polar Flow nebo stránek polarpersonaltrainer.com.

Pokud jste měli také například svůj přístroj v opravě nebo servisu, nakupovali jste v internetovém obchodě Polar nebo jste kontaktovali oddělení péče o zákazníky a chcete všechny údaje s tím související odstranit, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti Polar, abychom mohli zahájit proces výmazu. Výmaz proběhne ve dvou fázích.

 1. Zrušení účtu v aplikaci Polar Flow / na stránkách polarpersonaltrainer.com trvá jeden měsíc. Dva týdny od podání žádosti o smazání účtu obdržíte automatické oznámení s informací, že konečné smazání proběhne za dva týdny. V daném okamžiku ještě stále můžete smazání účtu zrušit. Jestliže nic neuděláte, bude váš účet a všechna vaše tréninková data trvale vymazány.
 2. Všechny vaše ostatní údaje, jako je servisní historie vašeho přístroje, historie nákupů a údaje o kontaktování oddělení péče o zákazníky, budou vymazány samostatně, pokud jejich uchování nevyžadují platné právní předpisy. Oddělení péče o zákazníky společnosti Polar vás bude o výmazu těchto údajů informovat.

Upozorňujeme, že po smazání účtu vám nebude k dispozici aplikace Polar Flow, stránky polarpersonaltrainer.com a některé funkce vašeho výrobku značky Polar. Nebudete moci synchronizovat údaje s naší službou nebo aktualizovat verzi firmwaru vašeho přístroje.

 

Jak získám údaje, které o mně uchováváte?

Své údaje si můžete zkontrolovat přímo v našich webových službách na stránkách https://flow.polar.com, polarpersonaltrainer.com nebo account.polar.com. Chcete-li zkontrolovat jakékoli další informace (například vaši historii nákupů, historii kontaktování oddělení péče o zákazníky nebo servisní historii), obraťte se na oddělení péče o zákazníky.

 

Jak exportuji údaje ze služby Flow?

Své údaje si můžete stáhnout na stránkách account.polar.com pomocí tlačítka „Stáhnout údaje“. Upozorňujeme, že export obsahuje všechny údaje z aplikace Polar Flow, které jste původně poskytli (například údaje uvedené při registraci), a většinu údajů z přístrojů Polar nebo aplikací Polar, které používáte. Tento export nezahrnuje žádné údaje odvozené z údajů, které jste poskytli, pomocí algoritmů společnosti Polar. Exportovaný soubor tedy například neobsahuje informace o aktivitě a spánku.

Tato funkce pro stažení údajů neslouží ke stahování cvičení, i když jsou všechna cvičení zahrnuta. Chcete-li si stáhnout kompletní cvičení, musíte se přihlásit do aplikace Flow a exportovat tréninky z ní. Pokyny najdete na adrese https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Jak exportuji údaje ze služby polarpersonaltrainer.com?

Pokyny najdete zde.

 

Jsou moje údaje šifrované během uchovávání a přenosu? Podporujete protokol Perfect Forward Secrecy?

Některé údaje se uchovávají šifrované, ale ne všechny. Všechny údaje jsou předávány šifrovaně, například když synchronizujete údaje z přístroje nošeného na zápěstí do mobilní aplikace Flow nebo prostřednictvím FlowSync do služby Flow. Protokol Perfect Forward Secrecy momentálně podporovaný není, ale plánujeme jeho podporu v budoucnosti.

 

Pokud mám u profilu/cvičení / shrnutí aktivity zvoleno nastavení „Soukromé“, znamená to, že informace, které sdílím například na Facebooku, jsou také soukromé?

Nastavení „Soukromé“ ovlivňuje pouze váš účet Flow a znemožňuje, aby služba Flow sdílela vaše údaje se třetími stranami. Pokud sami sdílíte informace v aplikacích třetích stran nebo například napíšete něco do klubové diskusní sekce aplikace Club, mohou tyto informace běžně zobrazit ostatní uživatelé, i když máte ve službě Flow zvoleno nastavení „Soukromé“. Ucelené pokyny týkající se nastavení ochrany osobních údajů najdete zde https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service.

 

Nepřijímám vaše podmínky používání ani nesouhlasím s vaším prohlášením o ochraně osobních údajů a chci používat pouze některé služby. Je to možné?

Bohužel ne. Není možné používat aplikaci Polar Flow nebo stránky polarpersonaltrainer.com, aniž byste přijali podmínky používání a potvrdili, že jste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů. Některé z našich přístrojů lze používat i bez služby Polar Flow nebo polarpersonaltrainer.com, ale v takovém případě nebudou některé funkce k dispozici. Také nebudete moci synchronizovat údaje s naší službou nebo aktualizovat verzi firmwaru vašeho přístroje.

 

Jaký druh údajů se předává mimo EU/EHP?

Veškeré údaje v našich databázích mohou být v případě potřeby zálohovány na serverech nacházejících se mimo EU. Tréninková data a osobní údaje jsou uloženy primárně na serverech nacházejících se v EU a mimo EU jsou uloženy hlavně údaje o monitorování a automatizovaná sdělení. Pokud Polar předává údaje mimo EU a EHP, jsou vždy uplatněny ochranné mechanismy schválené EU. Jedná se o:

Vlastní fyzické předávání údajů je vždy šifrované a probíhá přes zabezpečené připojení.

 

Předávaly se údaje mimo EU, i když platily předchozí zásady ochrany osobních údajů?

Možnost předávání údajů je uvedena i v předchozích zásadách ochrany osobních údajů. V novém prohlášení o ochraně osobních údajů je však popsána podrobněji. Nová verze též podrobněji popisuje ochranné mechanismy používané při předávání údajů.

 

Pokud požádám o odstranění svých údajů ze služeb Polar, můžete mi zaručit, že budou odstraněny ze všech míst, kam byly ze služeb Polar předány, včetně systémů třetích stran?

Polar má důkladné procesy pro odstraňování údajů, aby se zajistilo, že jsou údaje odstraněny ze všech míst, kde mohou být uloženy. Polar však nemá přístup do systémů třetích stran, s nimiž jste své údaje sdíleli (např. Strava), a proto se budete muset se žádostí o odstranění údajů obrátit přímo na ně.

 

Co se rozumí ochranou údajů?

Ochrana osobních údajů je základním právem, které chrání vaše soukromí. Osobní údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a všechny další informace, jejichž prostřednictvím lze přímo či nepřímo určit vaši totožnost. Ochrana údajů zahrnuje metody a procesy k zajištění bezpečnosti těchto údajů. Ochranu údajů je nutno vždy zohlednit při zpracování osobních údajů.

 

Co se rozumí různými technikami ochrany?

Technikami ochrany se rozumí software a metody používané k ochraně údajů. Polar z bezpečnostních důvodů neuvádí, jaký software se používá. Techniky ochrany zahrnují také způsoby zpracování údajů, pravidla týkající se toho, kdo může údaje zpracovat, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti při spolupráci s třetími stranami atd.

 

Jaké má Polar dceřiné společnosti a subdodavatele?

Součástí skupiny Polar Group je mnoho různých společností z celého světa, ale převážně z EU. Díky pomoci dceřiných společností může Polar například zajistit větší srozumitelnost v různých jazycích. Polar spolupracuje se všemi svými dceřinými společnostmi ku prospěchu zákazníků. Polar také do určité míry využívá subdodavatelů, například pro dodávky služeb, infrastruktury služeb atd. Používáme pouze důvěryhodné partnery, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Kde najdu kontaktní informace úřadu pro ochranu osobních údajů v mé zemi?

Pokud jde o členské státy EU, jsou tyto informace k dispozici na stránce EU: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.