Aktivitetsguide

Aktivitetsguiden visar hur aktiv du har varit under dagen. Den visar också hur mycket du behöver röra på dig för att nå rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Med praktisk vägledning, som "promenera 50 minuter” eller ”jogga 20 minuter", kan du välja hur du vill uppnå ditt dagliga aktivitetsmål. Uppfyll ditt mål snabbare med mer intensiva aktiviteter eller utför aktiviteterna i ett lugnare tempo som sträcker sig över hela dagen.

There is currently no content classified with this term.

Andra aktivitetsfunktioner

  • Aktivitetseffekt

    Aktivitetseffekt

    Ger feedback om dina dagliga, veckovisa och månadsvisa aktiviteter.

    Läs mer