Sekretessmeddelande

Polar respekterar din integritet och strävar efter att erbjuda dig en säker kundupplevelse. Med detta Sekretessmeddelande vill vi informera dig om vilka uppgifter vi samlar in när du använder våra produkter och tjänster, och om hur vi använder och hanterar dessa uppgifter. Vi kommer också att informera dig om var du kan hitta mer information om hur personuppgifter hanteras och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifterna.

”Polar” syftar på Polar Electro Oy och dess dotterbolag. När du använder Polars tjänster eller produkter kan dina personuppgifter komma att användas och hanteras av ett eller flera av Polars bolag.

Innehåll:

Kort om hur du använder Polar-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter

Säkerhet

Hur vi hanterar känsliga personuppgifter

Hantering av personuppgifter och dess överföring utanför EU

Lagring av och riktigheten hos personuppgifter

Dina rättigheter

Cookies och tredje parter

Användning av kunduppgifter i marknadsföring

Använda kunduppgifter i forskning och utveckling

Felloggar

Telemetridataloggar

Användare under 13 år

Förändringar i Sekretessmeddelandet

Polar Flow och Flow App

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Support/Kundtjänst

Polar.com

Account.polar.com

Webshop och onlinebetalningar

Polar Retail Webshop och Distributor Webshop

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Policy för Cookies

Kort om hur du använder Polar-tjänster

När du använder Polar-tjänster kan vi samla dina personuppgifter. Uppgifterna används enbart för att erbjuda dig den aktuella tjänsten, ingenting annat. Polar varken avslöjar, ger ut eller säljer dina uppgifter till någon såvida vi inte är skyldiga att göra det utifrån aktuella lagar. Vi kan komma att använda vissa uppgifter i forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra våra tjänster, men i dessa fall använder vi alltid i anonymiserade uppgifter i största möjliga mån.

Polar är ett globalt företag med kunder över hela världen. Tack vare detta överförs i flesta fall dina uppgifter från ditt hemland. Dina uppgifter lagras på Polars ekosystem-servrar som finns i EU/EES-området. Din e-postadress eller ditt användar-ID kan i sällsynta fall överföras utanför EU/EES till våra tjänsteleverantörers servrar för automatiska aviseringsändamål eller för felrapportering. Även i dessa fall har inte tjänsteleverantörer tillgång till dina uppgifter.

När uppgifter överförs görs det endast för att tillhandahålla tjänsten. Dina uppgifter görs inte tillgängliga och ges inte till tredje part. Polar kontrollerar dem fortfarande och du äger dem.

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du skapar ett användarkonto för Polar-tjänster ber vi dig att lämna vissa personuppgifter (till exempel ditt namn, din e-postadress, ditt kön och din ålder). Vi behöver denna information för att tillhandahålla dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Till exempel använder vi uppgiften om din ålder för att ge dig en mer korrekt beräkning av brända kalorier. Om du anger felaktig information om kön, ålder, längd eller vikt kan inte våra algoritmer beräkna rätt resultat för dig. Vi antar därför att den information du lämnar till oss är riktig.

Vi kan samla in viss information om dig när du köper produkter från vår webshop, använder Polars tjänster eller kontaktar vår Kundtjänst . Om du endast prenumererar på Polars nyhetsbrev, kommer vi endast att be dig om din e-postadress. Vi hanterar endast dina personuppgifter för det syfte som anges i detta Sekretessmeddelande och för syften som är specifika för varje tjänst. Du kan hitta mer information om detta genom att klicka på länkarna. Du kan också kontakta vår Kundtjänst för mer information om hanteringen av personuppgifter beträffande varje tjänst.

När du använder Polars produkter eller tjänster samlar Polar in information om dig och kan kombinera informationen med alla andra personuppgifter som Polar har samlat in om dig för samma syfte. Om vi har samlat in uppgifter om dig för andra syften, kan vi inte kombinera dessa. Dessutom kan vi använda dina personuppgifter för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet hos Polar-produkter, för att verifiera din identitet och för att utreda bedrägerier och andra former av missbruk av produkterna. Vi kan också hantera din information som en del av vår forskning och utveckling av produkter. Vi utvecklar ständigt nya funktioner och förbättrar de befintliga.

Om du använder några av våra avgiftsbelagda tjänster kan vi spara information om ditt betalkort med samtycke från dig, för att underlätta framtida betalningar. Denna information sparas i krypterat format i ett tredjepartssystem. Vi väljer våra tjänsteleverantörer noggrant och säkerställer att de uppfyller alla branschmässiga krav för säker och tillförlitlig hantering av information. När vi hanterar betalningsinformation uppfyller vi tillämplig lagstiftning och de villkor som anges av och övervakas av betaltjänstleverantörer.

Om du vill kan du också dela information från Polars tjänster till system eller tjänster som erbjuds av en tredje part, såsom Facebook eller Strava. Polar är inte ansvarigt för någon information som överförs till någon annan plats eller riktigheten i information utanför Polars system. Varje tjänsteleverantörs säkerhets- och integritetspolicy tillämpas på sådan information.

Säkerhet

Det finns alltid risker med att lämna personuppgifter, vare sig det sker personligen, via telefon, på internet eller med hjälp av andra tekniker. Inget tekniskt system är helt säkert eller kan garanteras stå emot manipulering eller hackare. Polar vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (t.ex. kryptering) för att samla in och behandla data och för att förhindra obehörig åtkomst till och olämplig användning av dina personuppgifter. Om Polar-webbplatser stödjer elektroniska transaktioner, kommer de att använda säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten i dessa transaktioner. Vi använder säkerhetsåtgärder som är branschstandard, som SSL-autentisering, för att säkerställa att din kreditkortsinformation liksom andra personuppgifter som skickas inom köpprocessen är säkrad på lämpligt sätt från tredje parts obehöriga åtkomst.

Hur vi hanterar känsliga personuppgifter

Majoriteten av Polars tjänster är baserade på uppgifter som samlas in på våra produkter. Vissa av uppgifterna som samlas in (såsom puls) är av sådan natur att vi måste be om ditt samtycke för att samla in eller hantera uppgiften. Samtycket begärs separat för varje tjänst som hanterar uppgifter som kräver särskilt samtycke.

Hantering av personuppgifter och dess överföring utanför EU

Polars tjänster och produkter kan levereras med hjälp av resurser och servrar som är placerade i olika länder. Data för själva tjänsten (dina kontouppgifter och de data som kommer från dina Polar-enheter) lagras på servrar i EU/EES-området – Irland, Finland och Sverige – men vid vissa övervaknings- och tilläggsaktiviteter i Polars ekosystem, till exempel automatiska meddelanden, kan kundens e-postadress eller ID överföras till tjänsteleverantörens server utanför EU.

Därför kan dina personuppgifter hanteras utanför det land där tjänsten som du använder är baserad, inkluderat länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där standarden för integritetsskydd inte uppfyller kraven som anges av Europeiska kommissionen (såsom USA).

När du registrerar dig för en ny tjänst (till exempel Polar Flow) där uppgifter kan behöva överföras till ett annat land för bearbetning, ber vi om ditt samtycke till överföringen. Om och när vi överför information uppfyller vi alla tillämpliga lagar för att säkerställa tillräckligt skydd av din integritet. Generellt gäller att när vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES tillämpas villkoren i de avtal som är baserade på Europeiska kommissionens standardvillkor.

När data överförs, görs överföringen i det enda syftet att tillhandahålla tjänsten. Dina uppgifter görs inte tillgängliga och ges inte till tredje part. Polar kontrollerar dem fortfarande och du äger dem. Du kan se alla Polars tjänstleverantörer och deras geografiska plats här . Mer information om uppgiftsöverföring och relaterade säkerhetsåtgärder finns i avsnittet Vanliga frågor . Du kan också kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

I linje med principerna som beskrivs ovan kan dina personuppgifter överföras, eller åtkomst till dem kan medges, till Polars underleverantörer (såsom leverantörer av vårt kundtjänstsystem) som genomför uppgifter som är relaterade till Polars webbplats, produkter och tjänster. Våra underleverantörer är inte behöriga att använda personuppgifterna för några andra syften och Polars underleverantörers tjänster omfattas alltid av en sekretessklausul.

Polar avslöjar aldrig några av dina personuppgifter utan att du särskilt har samtyckt till detta, förutom om det är nödvändigt för att hantera din beställning, genomföra din begäran eller hantera våra interaktiva kundprogram. Personuppgifter kan dock avslöjas om det krävs av lag, domstolsbeslut, förordning eller begäran från myndigheter.

I statistiska syften kan Polar samla in anonymiserade statistiska uppgifter om dess kunder, försäljningar, trafikformer, träningsinformation och liknande webbplatsinformation till ansedda tredje parter. Dessa statistiska uppgifter innehåller inte några identifierbara personuppgifter.

Lagring av och riktigheten hos personuppgifter

Vi vill hålla vår databas uppdaterad och vi raderar regelbundet inaktuella och onödiga personuppgifter. Vi lagrar endast informationen under så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen samlades in eller så lång tid som krävs av lag. Mer information om lagringstider finns i de tjänstspecifika avsnitten. Du kan också kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

I de flesta Polar-tjänster kan du hantera dina personuppgifter själv. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att dina personuppgifter stämmer och att du korrigerar dem vid behov. Du är ansvarig för riktigheten hos personuppgifterna som du lämnar.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till åtkomst till dina personuppgifter . I de flesta av tjänsterna är direktåtkomst möjlig, och om det behövs kan vår Kundtjänst hjälpa dig och lämna ut en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig, vad informationen används för, och de parter, i förekommande fall, som uppgifterna har visats för. För att verifiera dina uppgifter i syfte att genomföra din begäran, kan vi vara tvungna att be om ytterligare information.

Polar tillåts att hantera dina personuppgifter när det finns ett legitimt intresse för hanteringen. I vissa fall använder vi den legitima grunden för vår verksamhet inom forskning och utveckling, eftersom vi ständigt vill utveckla och förbättra våra tjänster. Du har rätt att motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter för dessa syften. Men din rätt att invända är emellertid inte absolut. Denna typ av uppgiftsbehandling är avgörande för att Polar ska kunna utveckla och erbjuda bättre funktioner och aktuellt tekniskt kunnande.

Du har alltid rätt att förbjuda direkt marknadsföring. Om du har gett ditt medgivande till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Polar och vill sluta ta emot dem, följer du instruktionerna för att ”avsluta prenumeration” som finns i varje e-postmeddelande. Om du har skapat ett användarkonto kan du göra detta direkt via vår tjänst. Polar kommer inte att tillhandahålla eller dela någon e-postlista till tredje part i marknadsföringssyfte. E-postmeddelanden relaterade till tjänster (till exempel för att bekräfta ett köp) ger vanligtvis inte någon möjlighet att avsluta en prenumeration, eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla dig den tjänst du begärde. Sådana e-postmeddelanden inkluderar även information om förändringar av vårt Sekretessmeddelande och våra Användarvillkor.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade antingen genom att göra det själv, direkt på våra Polar-tjänster eller på account.polar.com, eller genom att skicka en förfrågan till vår Kundtjänst . Om du vill att dina personuppgifter ska raderas, kan vi radera dina inloggningsuppgifter och alla personuppgifter som tillhör dig. Detta innefattar uppgifter i alla Polar-tjänster som du har använt (till exempel Polar Flow och kundtjänster). De raderade uppgifterna kan inte hämtas igen. Efter det att vi har raderat din information kan du endast använda tjänsten genom att skapa ett nytt användarkonto. Vissa av dina uppgifter, så som inköpsdata, kommer att behållas under en viss period på grund av obligatoriska lagbestämmelser.

Enligt lag har du rätt att neka till profilering och automatiskt beslutsfattande. Vi kan kategorisera uppgifter, till exempel när vi riktar marknadsföringsmeddelanden till dig med ditt medgivande. Denna typ av profilering har ingen stor påverkan på dig, så den gäller inte som profilering enligt definitionen i t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen GDPR, EU 2016/679. Vi fattar heller inga automatiska beslut om dig eller ditt beteende. Du kan också begära att hanteringen av dina personuppgifter ska vara begränsad , även när du har förbjudit hanteringen av din information och bedömningen av den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter inte har uppfyllts.

Vi kräver ditt samtycke för vissa av våra tjänster. Vi begär bara samtycke i de fall då det är nödvändigt för tjänsten i fråga. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Samtycket kan dras tillbaka inom tjänsten. Observera att för vissa tjänster innebär tillbakadragande av samtycke att vi inte längre kan erbjuda dig tjänsten.

Du har rätt att få dina personuppgifter från Polars system i ett format som är maskinläsbart när hanteringen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller verkställandet av ett avtal. Du kan ladda ner din information direkt från account.polar.com.

Rätten till dataportabilitet gäller endast för uppgifter som du har tillhandahållit och inte för härledda data som du ser i Polar Flow-tjänsten som har manipulerats med Polars algoritmer. Mer information om nedladdning av data finns under Vanliga frågor .

Du kan också begära överföring av dina personuppgifter till en tredje part. Polar är inte ansvarig för förmågan i tredje parts system beträffande hanteringen av personuppgifterna i det format som används vid överföringen.

Om du misstänker att personuppgifterna har missbrukats kan du skicka ett klagomål till Datainspektionen eller liknande myndighet. Kontaktuppgifter till datainspektioner i olika länder finns på vår sida med Vanliga frågor om integritet.

Cookies och tredje parter

Polar använder spårningstekniker för webb och mobil samt riktad annonsering. När du går in på webbplatserna under domänen Polar.com ombeds du att samtycka till cookies och andra spårningsmetoder. Om du ger oss ditt samtycke kommer dessa metoder att användas för att samla information om enheter och nätverk, registrera din användning av våra tjänster och eventuellt tillhandahålla riktad annonsering till dig på våra andra webbplatser eller genom våra annonspartner. Dessa analysdata kommer även att användas för att förbättra våra tjänster. Mer information om Polars användning av cookies finns i vår Policy för Cookies .

Polar använder verktyg som tillhandahålls av Google, Facebook (t.ex. Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIn och Criteo. Inga personuppgifter från Polar delas emellertid med dessa tjänsteleverantörer utan din tillåtelse. Läs mer här: Så använder Google information från sajter eller appar som använder våra tjänster , Datapolicy (Facebook) , Vad är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)? (Facebook) .

Polar använder Google reCaptcha i vårt legitima intresse för att förhindra missbruk av våra tjänster. Användning av reCaptcha är viktigt för säkerheten i Polars tjänster. reCaptchas API skickar information om hårdvara och mjukvara, inklusive uppgifter om enhet och applikation, tillbaka till Google för analys. Google i sin tur analyserar uppgifterna för att bekämpa spam och missbruk. Mer information finns i Googles sekretesspolicy .

Vissa webbläsare har en ”Spåra mig inte”-funktion. Om den är aktiv skickar den en signal till onlinetjänsten om att användaren inte vill bli spårad. Polars tjänster svarar inte på ”Spåra mig inte”-signaler, men våra besökare har alltid möjlighet att manuellt tacka nej till cookies vid sitt besök.

Användning av kunduppgifter i marknadsföring

När du prenumererar på ett nyhetsbrev eller registrerar dig till Polar-tjänster ombes du lämna samtycke för att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Polar. Om du ger ditt samtycke får du meddelanden från Polar, till exempel i form av nyhetsbrev, information om nya produkter och tjänster eller riktade annonser i sociala medier. Du kan också bli tillagd i en anpassad målgrupp på Facebook eller få riktade NPS-enkäter (Net Promoter Score) som är relaterade till marknadsföring och annat material. Vi kan rikta vissa material till vissa användargrupper baserat på, till exempel, idrottspreferens eller använda enheter. Vissa material är riktade mot särskilda geografiska områden.

Du kan dra tillbaka ditt marknadsföringssamtycke när som helst, antingen via marknadsföringsmeddelandena som du har fått från Polar eller via Polar-tjänsterna. När du drar tillbaka ditt samtycke rensas ditt namn från alla Polars marknadsföringslistor som det kan finnas på.

Polar säljer inte och ger inte bort kunduppgifter till någon tredje part i marknadsföringssyften.

Använda kunduppgifter i forskning och utveckling

Forskning inom idrottsvetenskap är kärnan i allt vi gör på Polar. Vi har ett eget forskningscenter med experter från områdena biosignalteknik, fysiologi, idrottsträning samt hälso- och datavetenskap, och vi genomför innovativa studier inom kroppsnära teknik, idrottsträning, fysisk aktivitet och sömn.

Olika typer av forskning

I utvecklingssyfte arbetar Polar kontinuerligt med intern forskning för att utveckla ny och förbättra befintlig teknik, produkter och tjänster. Nya algoritmer utvecklas och testas, och kundmassdata används för att t.ex. hitta anomalier i funktionerna eller identifiera enheter som kanske inte fungerar som de ska. Vi delar inte resultaten utanför företaget och publicerar dem heller inte. De stödjer endast vårt interna utvecklingsarbete.

En del av forskningen görs i samarbete med tredjeparts forskningspartner. Syftet med forskningssamarbete är att producera en vetenskaplig publikation med resultatet, och det egentliga forskningsarbetet sker i enlighet med ett överenskommet forskningsprotokoll med etiska krav som tillämpas på studien. I de här studierna lämnas inga kunduppgifter till den tredjeparts forskningspartnern utan alla uppgifter behandlas inom Polar av ett Polar-forskningsteam. Om kunduppgifter används i forskningen ombeds kunderna att ge separat, informerat samtycke till användning av deras personuppgifter för ett specifikt forskningsprojekt.

Marknadsundersökningar görs i syfte att bättre förstå de användargrupper som använder Polars enheter och tjänster, hur enheterna används och vilka nya enheter användarna kan vilja ha. Marknadsundersökningar utförs med hjälp av uppgifter från användare som har gett sitt samtycke till marknadsföring. Marknadsundersökningarnas resultat (trender inom kundbeteende, favoritsporter osv.) kan också användas när vi skapar innehåll för sociala medier, till exempel inlägg på Polar-bloggen. För att kunna ge våra kunder de senaste rönen i form av enheter och tjänster behöver vi uppgifter från våra kunder. De kunduppgifter som vi använder i forsknings- och utvecklingssyfte är alltid anonymiserade i största möjliga utsträckning.

Felloggar

För att kunna erbjuda bästa möjliga service om det skulle uppstå något problem, lagrar vi uppgifter om fel på våra enheter (”Fellogg”). När du synkroniserar din enhet med Polars tjänst kopieras felloggen till vår server och sparas där under en period om högst två år.

Felloggen används bara för felanalys och statistiska ändamål baserat på vårt legitima intressse. Den kan till exempel användas när du kontaktar vår kundtjänst om ett fel eller en krasch på din enhet. Den enda personliga identifieraren i felloggen är enhetens ID, vilket krävs för att länka loggen till rätt enhet.

Telemetriloggar

Vissa Polar-enheter kan samla in telemetridata från enheten. Den lagliga grunden för insamling av telemetridata är vårt legitima intresse. Telemetridata omfattar data om enhetsfunktioner och enhetsstatus som batteritid, statistiska data om synkronisering, statistik om USB-anslutningar, display, OHR-användning osv. Den enda personliga identifieraren i telemetriloggen är enhets-ID. De data som samlas in i telemetriloggen används av Polars utvecklare för att förbättra prestanda i Polars enheter och för att få en bättre förståelse för den genomsnittliga användningen av enheterna. Telemetriloggen kan precis som felloggen användas av kundtjänst vid reparation eller annan hantering av felsituationer. Telemetriloggarna överförs till Polars servrar när data synkroniseras till tjänsten. Enhets-ID är hashat (envägs) så att det inte finns några tydliga identifierare i de data som behandlas på Polars sida. Data kvarhålls i 60 dagar innan de raderas automatiskt. Dessa data kan inte raderas på begäran utan endast automatiskt. Om den här funktionen används i din enhet kan du välja att neka överföring av telemetriloggar på account.polar.com.

Användare under 13 år

Vår policy är att kunder under 13 år inte får göra några köp eller åta sig några juridiska skyldigheter på Polars webbplatser utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Till exempel kan ett användarkonto för en Polar-tjänst endast skapas av användare under 13 år med samtycke från en vårdnadshavare.

Förändringar i Sekretessmeddelandet

Detta sekretessmeddelande uppdaterades den 30 juni 2021. Du kan se de föregående versionerna här . Vi kan då och då göra förändringar i detta Sekretessmeddelande, och vi meddelar våra kunder om sådana förändringar via e-post eller via våra tjänster. Om du har några frågor om Polars tjänster eller produkter, kan du kontakta vår Kundtjänst . Du kan också hitta information om integritet i avsnittet Vanliga frågor om integritet . Om du har frågor eller återkoppling beträffande Polars integritetspolicy, kan du kontakta oss på privacy@polar.com .

Kontaktinformation:

Personuppgiftsansvarig:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Dataskyddsombud:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow och Flow App

Polar Flow är en kostnadsfri molnbaserad app och webbtjänst för fitness och träning, som hjälper dig att följa dina uppgifter om träning, aktivitet och sömn, samt att analysera dina framsteg. Den fungerar tillsammans med din Polar-produkt och agerar som din automatiska träningsdagbok: alla dina uppgifter om träning, aktivitet och sömn synkroniseras från din produkt till ditt Polar Flow-konto.

Innan du kan börja använda tjänsterna måste du skapa ett användarkonto genom en registreringsprocess. Under registreringsprocessen ber vi dig att godkänna Användarvillkoren och ge samtyckte till vissa obligatoriska behandlingsåtgärder. Dessa behandlingsåtgärder är obligatoriska av en anledning: de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Dessa samtycken efterfrågas också för att uppfylla kraven i lagar i flera jurisdiktioner som rör integritetsskydd. Om du inte vill ge ditt samtycke till en eller fler av dessa obligatoriska medgivanden kan vi dessvärre inte erbjuda dig tjänsten. Med några få undantag (sensorer och en del äldre enheter) har du möjlighet att använda din enhet i fristående läge. Samtycken är inte generiska. Genom särskilt samtycke tillåter du Polar att hantera dina uppgifter endast för specifika syften och ingenting annat.

Innan du registrerar dig på Polar Flow måste du läsa tjänstens Användarvillkor och Polars Sekretessmeddelande. Vi kommer att be dig att godkänna tjänstens Användarvillkor. Genom att godkänna Användarvillkoren ingår du ett avtal med Polar. Vi kommer också att be dig att ange att du har läst Polars Sekretessmeddelande.

Vi vill hålla dig uppdaterad om alla våra nyheter, erbjudanden och uppdateringar, så vi kommer också att be om ditt samtycke för marknadsföringsmeddelanden. Standardinställningen för denna begäran är att du inte lämnar samtycke. Du kan ändra dina val när som helst i dina kontoinställningar. Läs mer om hur vi använder dina uppgifter i marknadsföring här .

Vi ber om ditt samtycke till hantering av dina personliga uppgifter. Denna information är de uppgifter som du uppger under registreringen: e-post, namn, ålder, längd, kön, träningsbakgrund och plats. Dessa uppgifter används för att ge dig exakta personliga uträkningar, som till exempel kaloriförbränning och återkoppling på träningseffekt. Du behöver inte ange ditt riktiga namn, men namnet som du anger är det som visas om du delar din träning eller skriver kommentarer i våra forum. Vi använder din platsinformation främst för att identifiera ditt språk. Platsinformation används också för att dirigera dina kundtjänstförfrågningar till rätt kundtjänstplats så att du kan få support på rätt språk. Din e-postadress är ditt kontonamn och vi kan använda din e-post för att identifiera dig senare om du kontaktar vår kundtjänst. Av denna anledning ber vi dig använda en e-postadress som du har tillgång till och som fungerar (inget alias). Vi skickar också alla viktiga meddelanden till den e-postadressen. Du kan ändra din e-postadress när som helst, så du är inte bunden till den e-postadress som du angav under registreringen.

Vi ber om ditt samtycke till hantering av känsliga personliga uppgifter. För Polar är känsliga uppgifter pulsuppgifter, det vill säga uppgifterna som vi tar emot från enheten eller sensorn som du använder. Polar Flow-tjänsten baseras i huvudsak på dessa uppgifter, och utan dessa uppgifter kan inte tjänsten erbjudas.

Vi ber även om ditt samtycke för överföringen av dina uppgifter till ett land som inte är ditt hemland. Polar använder servrar som tillhandahålls av tredje part för att producera Polar Flow-tjänsten, och dessa servrar kan ligga i eller utanför EU. De faktiska användaruppgifterna lagras på servrar inom EU, men information som systemets övervakningsuppgifter eller automatiska e-postaviseringar sparas på tjänsteleverantörers servrar som kan finnas utanför EU. Uppgifterna kan innehålla din e-post eller ditt användar-ID. Du kan läsa mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här .

För personer under 13 år begär vi en vårdnadshavares samtycke för personuppgiftshanteringen.

Polar använder Googles reCaptcha i vårt legitima intresse i vissa Polar Flow-processer. Läs mer här .

Efter registreringen kommer du att få ett meddelande som bekräftar din e-postadress och att kontot skapades avsiktligt. Kontot måste verifieras inom 30 dagar. Om det inte verifieras inom denna tidsram kommer kontot att låsas och kommer inte att kunna användas. Efter 210 dagar kommer kontot att raderas. Under denna 210-dagarsperiod kan du bekräfta din e-post eller få bekräftelsemejlet skickat till dig igen när som helst.

När du skapar ett användarkonto kommer dina sekretessinställningar per automatik att ställas in på privat, vilket innebär att din information inte visas för andra användare. Om du vill kan du dela information från Polars tjänster till tredjepartssystem, som Facebook eller Strava. Polar ansvarar inte för uppgifter delade av kunder så snart de har överförts utanför Polars system och vi inte längre kan påverka dem. Du ansvarar för hantering av den information som du delar eller överför utanför systemet, så läs sekretessmeddelanden från tredje parter noggrant.

Eftersom Polar ständigt strävar efter att utveckla sina tjänster kan träningsuppgifterna som du sparar i Polar Flow-tjänsten användas för att genomföra de legitima intressen som Polar har gällande forskning och produktutveckling. Läs mer om dataanvändning i forskning och utveckling här . Informationen kan också användas för att skicka marknadsföringsmeddelanden om du har tillåtit detta i samband med registreringen eller vid ett senare tillfälle. Dessa marknadsföringsmeddelanden är vanligtvis riktade mot en viss ålders- eller platsgrupp, en viss idrottsgrupp eller användare av en särskild Polar-produkt.

För närvarande lagras informationen i Polar Flow-tjänsten tills du bestämmer dig för att radera ditt konto. Om du återkallar några av de obligatoriska samtyckena eller inte verifierar din e-postadress kommer ditt konto att låsas i 180 dagar och därefter överföras till en borttagningscykel där ditt konto och alla dina uppgifter raderas permanent efter 30 dagar. Om vi förändrar våra perioder för lagring av uppgifter kommer vi att meddela dig.

Mobilappen Polar Flow

För att använda Polar Flow-appen måste du först skapa ett Polar Flow-konto. Sedan använder du ditt Polar Flow-användarnamn för att logga in på Polar Flow-appen. Alla dina träningsdata överförs direkt till Polar Flow-tjänstens server och ingen information lagras i Polar Flow-appen. Polar Flows Sekretessmeddelande tillämpas på uppgiftshanteringen.

En del inställningar som kan påverka din integritet när du använder Polar Flow-appen beror på din telefon. Ett bra exempel är notiser: Om du vill aktivera dem på din handledsburna enhet måste telefonens inställningar tillåta detta. Studera inställningarna på din telefon och välj dem som fungerar bäst för dig.

Polar använder tredjepartsverktyg för att samla in data om användningen av våra appar i vårt legitima intresse. Vi gör det för att förbättra våra produkter och tjänster, för att förbättra kundupplevelsen och för att kunna agera snabbare på eventuella stabilitetsproblem. Uppgifterna är av analytisk natur och innehåller inga personuppgifter.

Uppgifterna vi samlar in omfattar tid för synkronisering och om den lyckades eller inte, funktioner som används inne i appen, eventuella kraschdata från appen samt nya produktregistreringar. Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Polar Flow-appen finns i Google Play-butiken, App Store och AppGallery. När du laddar ner appen från någon av de här butikerna gäller butiksleverantörernas regelverk. Polar ansvarar för den bearbetning som görs via själva appen, inte för nedladdningen av appen från butiken.

När du använder Polar Flow-appens karttjänst ansluter du till en tjänst från tredje part. Var alltid uppmärksam på de sekretessmeddelanden som du får när du aktiverar eller använder anslutningen. Polar använder endast pålitliga partner med gott rykte och hög kvalitet.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach är en kostnadsfri molnbaserad tjänst som ger tränare och personliga tränare enkel åtkomst till deras kunders träningsdata. Med hjälp av ett stort antal funktioner såsom träningsdagbok, planeringsverktyg, rapporter och prestationsstatistik kan tränare hålla koll på kundernas utveckling och ge dem vägledning med en gång i realtid.

Idrottare ger tillstånd till att tränaren får tillgång till uppgifterna och förhållandet mellan tränaren och idrottaren grundas på överenskommelsen mellan parterna. Idrottare kan när som helst neka tränaren åtkomst till uppgifterna. Alla dina träningsdata överförs direkt till Polar Flow-tjänstens server. Polar Flows Sekretessmeddelande tillämpas på uppgiftshanteringen. Mer information finns i avsnittet Polar Flow .

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Polar Beat

Polar Beat är en kostnadsfri fitness- och träningsapp för mobila enheter. Med Polar Beat kan du träna med puls (när du använder en Polar pulssensor) och röstvägledning i realtid, spåra din rutt och distans och få personligt anpassad feedback vid varje träningstillfälle.

Informationen du lägger in i applikationen och dina senaste träningsdata sparas på enheten. För att dra nytta av Polar Beat på bästa sätt rekommenderar vi att du även skapar ett Polar Flow-konto. Med Polar Flow får du ett omfattande paket med verktyg för att analysera din träning. När du använder Polar Beat tillsammans med Polar Flow kommer dina träningsdata också att sparas i Polar Flow-tjänsten. Alla dina träningsdata kommer att överföras direkt till Flow-tjänstens servrar efter att du har loggat in. Flow-tjänstens Sekretessmeddelande tillämpas på uppgiftshanteringen. Mer information finns i avsnittet Polar Flow.

En del inställningar som kan påverka din integritet när du använder Polar Flow-appen beror på din telefon. Ett bra exempel är notiser: Om du vill aktivera dem på din handledsburna enhet måste telefonens inställningar tillåta detta. Studera inställningarna på din telefon och välj dem som fungerar bäst för dig.

Polar använder tredjepartsverktyg för att samla in data om användningen av våra appar i vårt legitima intresse . Vi gör det för att förbättra våra produkter och tjänster, för att förbättra kundupplevelsen och för att kunna agera snabbare på eventuella stabilitetsproblem. Uppgifterna är av analytisk natur och innehåller inga personuppgifter.

Uppgifterna vi samlar in omfattar tid för synkronisering och om den lyckades eller inte, funktioner som används inne i appen, eventuella kraschdata från appen, information om den använda enheten (modell, hårdvara, operativsystem) och nya produktregistreringar. Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Support/Kundtjänst

Polars kundtjänst hjälper dig med eventuella problem som du har med våra produkter eller tjänster. Vår kundtjänst upprätthåller två register: Kontaktformulär och Tjänst. Personuppgifterna i båda dessa register lagras via webbplatsen Polar.com. Kunder fyller själva i nödvändig information i formulären och uppgifterna som skickas i detta formulär sparas i ett kundtjänstsystem hos tredje part. Tredje parten är i detta fall endast en tjänsteleverantör: det är Polar som använder tjänstleverantörsystemet och uppgifterna i det. Uppgifterna som sparas i Polars system kan lagras på servrar i Finland eller på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantörer i eller utanför EU. Läs mer om överföringen av uppgifter och relaterade skyddsmekanismer här . Polars kundtjänst arbetar globalt i flera länder för att säkerställa att vi kan erbjuda supporttjänster i flera länder och tidszoner.

Kontaktformuläret : informationen lagras i detta formulär eller överförs till ett system som tillhör tredje parts kundtjänstsystem som används av Polar. Detta system är tillgängligt för all personal inom Polars kundtjänst. Uppgifterna som lämnas i systemet lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantörer i EU. I detta formulär ombeds du att lämna dina kontaktuppgifter (såsom e-postadress och land) så att vi kan besvara din förfrågan. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt och tjänsteleverantören har inte åtkomst till uppgifterna i fråga. Uppgifterna lagras i 10 år om inte den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid, eller om du begär att uppgifterna raderas.

Polar använder Googles reCaptcha i Kontakta oss-formuläret. Läs mer här .

Service : informationen som lämnas i detta formulär används för att koppla ihop enheten och dess ägare, leverera en servad enhet eller beställd reservdel till kunden, fakturera och hantera betalningar, skicka adressetiketter för returer, skicka automatiska e-postmeddelanden angående utvecklingen och fullgörandet av tjänsten, skicka ytterligare förfrågningar gällande tjänsten och tillhandahålla en offert för tjänsten. Uppgifter från serviceformuläret överförs till Polars globala tjänstesystem. Adressuppgifter överförs även till externa posttjänster för att leverera produkterna. Uppgifterna lagras i 10 år om inte den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid.

Att skicka enheten på reparation

När du skickar din enhet till Polar för reparation, kan det hända att Polars reparationspersonal måste titta på träningshistoriken på enheten. Ibland krävs även att man tittar på de träningspass som har registrerats med enheten på ditt Flow-konto. Vår reparationspersonal tittar inte på dina personuppgifter utan bara på de träningspass som kan orsaka problem. All personal är välutbildad i integritetsfrågor och kommer att hantera dina uppgifter med yttersta hänsyn och respekt.

Om du skickar din enhet på reparation via en Polar-återförsäljare kommer dina personuppgifter endast användas för att utföra reparationen och för att returnera enheten till dig.

Ring vår Kundtjänst

Alla samtal till Polars kundtjänst kan komma att spelas in i vissa av länderna. Telefonnumret du ringer från sparas i vårt Kundtjänstsystem och i telefonsystemet. Logginformationen lagras i sex månader.

Du kan också kontakta Polars kundtjänst via sociala mediekanaler (Twitter, Facebook och Google Play) och via chattjänsten (ej tillgänglig i alla länder). Dessa kontakthändelser lagras i Kundtjänstsystemet.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information i Kontaktformuläret och när du registrerar dig för tjänsterna.

När du har varit i kontakt med vår kundtjänst eller reparationsservice och du har angett din e-postadress, kan vi komma att skicka dig en NPS-enkät efteråt (Net Promoter Score). Vi skickar NPS-enkäter för att få feedback från våra kunder. Med hjälp av kundfeedback granskar och förbättrar vi våra tjänster.

Den lagliga grunden för personuppgifter i Support och Kundtjänst är att vi ska kunna genomföra vårt avtal.

Polar.com

Webbplatsen Polar.com är en offentlig webbplats som erbjuder information om Polar och dess produkter, tjänster och samarbetspartners. Du behöver inte registrera dig eller lämna några personuppgifter för att använda webbplatsen. Dock använder Polar cookies för att samla information om trafik på webbplatsen. Läs mer om cookies här .

Du kan prenumerera på Polars nyhetsbrev på webbplatsen Polar.com där du måste ange din e-postadress. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att följa instruktionerna som finns i nyhetsbrevet. Du kan också köpa Polar-produkter via länkarna som finns på webbplatsen Polar.com. Läs mer om Polars webshop här .

Account.polar.com

Om du har registrerat dig för en Polar-tjänst kan du även hantera dina kontoinställningar på account.polar.com. Där kan du hantera dina samtycken och cookie-inställningar. Du kan även ändra din e-postadress och ditt lösenord. På account.polar.com finns också verktyg för att exportera dina uppgifter och radera ditt konto. Den här tjänsten är ingen separat datalagring utan bara ett verktyg för direkt åtkomst till inställningarna för Polar-tjänsten, så dina uppgifter flyttas eller kopieras ingenstans när du använder account.polar.com.

Webshop och onlinebetalningar

Polars webshop är en offentlig återförsäljningstjänst där du kan köpa en produkt antingen som registrerad kund eller som gäst. För webshopens infrastruktur följer Polar kraven i programmet PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). För att möjliggöra produktleveransen sparar vi dina adressuppgifter och din e-postadress, så att vi kan hålla dig uppdaterad om leveransprocessen. Vi kommer också att kontakta dig via din e-postadress för att be om återkoppling på din kundupplevelse. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst. Om du skapar ett kundkonto i samband med att du gör en beställning sparar vi dessa uppgifter för att underlätta eventuella framtida köp.

Själva betalningen görs via ett tredjepartssystem för betalning. Betalningar online görs diret av kunden med en tjänst för internetbetalning som tillhandahålls av betalningssystemleverantören. Inga Polar-anställda är vid någon tidpunkt involverade i godkännande av betalningar via denna metod. Den enda information som sparas i Polars system för betalningshändelsen är information om betalningsmetod och, för B2B-produkter (Polar Club, Polar Team Pro), även ett tokeniserat betalkortsnummer. För betalningar i samband med Polar Club och Polar Team Pro ber vi om ditt medgivande för att lagra kortuppgifterna.

Polar lagrar viss information, till exempel den IP-adress du använder, i systemet under en viss tid baserat på vårt legitima intresse för att säkerställa tjänstens säkerhet. Den lagliga grunden för hantering av dina personuppgifter i Polars webshop och i anslutning till andra onlinebetalningar är att vi ska kunna genomföra vårt avtal.

Uppgifterna om köpet lagras i 10 år om inte den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen på webshopen.

Polar Retail Webshop och Distributor Webshop

Polar Retail Webshop och Distributor Webshop är plattformar där Polar-återförsäljare och -distributörer kan göra sina beställningar. För att använda Polar Retail Webshop eller Distributor Webshop kan återförsäljare och distributörer få kontoinformation från Polar och skapa ett eller flera användarkonton. Den enda personliga information som samlas in är namn och e-postadress för återförsäljarens eller distributörens kontaktperson som är kopplad till respektive användarkonto.

Varje återförsäljare och distributör kan själv hantera sina egna användarkonton i Polar Retail Webshop och Distributor Webshop, vilket även omfattar att skapa och inaktivera sina användarkonton. Den lagliga grunden för behandling av ovan nämnda personuppgifter är att vi ska kunna genomföra vårt avtal.

Polar Club

Polar Club är en pulsbaserad fitness- och träningsapp för grupper som möjliggör mätning och visning av klubbmedlemmarnas prestationsuppgifter i realtid, såsom puls, intensitet och antal brända kalorier under ett träningspass. Deltagarnas träningssummeringar kommer automatiskt att laddas upp till Polar Flow där deltagarna kan hålla koll på sin utveckling och nå sina mål. När en fitnessklubb köper Polar Club undertecknar klubben ett avtal med Polar. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde, medan klubben är personuppgiftsansvarig. Klubben är ansvarig för att informationen sparas i systemet och hur den hanteras. Klubben är också ansvarig för riktigheten i användarnas information och uppgiftsrelaterade förfrågningar från individuella användare (såsom uppmaningar att radera informationen).

Information om klubbarna som använder tjänsten samlas in i registret Polar Club. Ett användarnamn skapas för administratören som utnämns av klubben (Klubbadministratör). Personens e-postadress sparas i systemet för detta ändamål.

Information om träningspass lagras i klubbens iPad under en månad. Andra uppgifter som sparas på enheten innefattar deltagarnas träningsrelaterade uppgifter och en elektronisk ID-kod som identifierar individerna och kan användas för att ansluta användarnamnet som har använts vid registrering till Flow-databasen. Med denna ID-kod kan deltagares träningsdata överföras till deras personliga Flow-konto. Klubbens personal kan inte identifiera användare utifrån dessa ID-koder. Instruktörens ID-uppgifter lagras också i iPaden. Deltagarnas faktiska Flow-användarnamn sparas inte i iPaden. Alla uppgifter om användarna som lagras under Flow-användarnamnet placeras i Flow-tjänsten , och klubben har inte åtkomst till dessa konton. Polar Flow-tjänstens uppgifter lagras på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Servrarna kan finnas antingen i eller utanför EU. Läs mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här .

Kunder kan delta i träningspass via deras befintliga Flow-konto, genom att skapa ett konto i samband med att de anmäler sig till ett träningspass eller genom att anmäla sig som gäst.

Kunder med ett Flow-konto:

Kunden kan anmäla sig till ett träningspass i klubben genom att använda ett befintligt Flow-konto. Alternativt kan användaren skapa ett Flow-konto i samband med anmälan. Inga personuppgifter som lämnas i samband med skapandet av ett Flow-konto lagras i iPaden. Den enda informationen som lagras i iPaden är deltagarnas elektroniska ID- och träningsdata. Träningsdata som tillhör kunder som använder sina Flow-konton för att anmäla sig till ett träningspass överförs automatiskt från klubbens iPad till Polar Flow-tjänsten med hjälp av ID-koden.

Kunder som registrerar sig som besökare:

Kunder kan också anmäla sig till klubbens träningspass som besökare. I så fall ska deltagare ange det namn som de vill ska visas på skärmen under träningspasset, exempelvis ett smeknamn eller någon annan identitet (till exempel ett ord eller en kombination av tecken). Inga personuppgifter samlas in eller lagras. Deltagare som anmäler sig som besökare kan lagra sina träningsdata efter träningspasset genom att skapa ett Flow-konto eller använda ett befintligt Flow-konto.

Polar Club Solution erbjuder även klubbar och deras kunder en kanal för att diskutera träningspassen och andra liknande ämnen med klubbens egna förening. Du hittar Community-tjänsten i avsnittet Flow Community - Club . I diskussioner inom tjänsten kan deltagarna dela uppgifter som är relaterade till dem, om de så önskar. Klubben är ansvarig för att moderera diskussionerna när det är nödvändigt.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal ska kunna genomföras. Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registrering i Polar Club.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

Polar Team Pro är ett verktyg för att hålla koll på spelare i professionella idrottslag. Den kombinerar GPS och rörelseregistrering med pulsinformation. Med Polar Team Pro kan tränaren hålla koll på lagets träningspass via en iPad (måste köpas separat) utan en basstation eller antenn. Träningsdata kan också samlas in efter träning genom att synkronisera Team Pro-sensorer via en Team Pro-docka. Att registrera spelarnas prestation ger värdefull och korrekt information för att hjälpa träningsteamets analysarbete.

När laget köper Polar Team Pro, undertecknar laget ett avtal med Polar om användningen av tjänsten. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde medan laget är personuppgiftsansvarig. Laget är ansvarigt för vilken information som lagras i systemet och hur den hanteras. Laget är också ansvarigt för riktigheten i spelarnas information och uppgiftsrelaterade förfrågningar från individuella spelare (såsom uppmaningar att radera informationen).

Polar Team Pro samlar in uppgifter om lag som använder tjänsten och deras medlemmar. Ett användarnamn skapas för administratören som utnämns av laget (Team Pro-administratör). Personens e-postadress sparas i systemet för detta ändamål. Vi kommer att skicka ett meddelande för att bekräfta e-postadressen och för att bekräfta att kontot skapades avsiktligt. Kontot måste verifieras inom 30 dagar i syfte att använda Polar Team Pro. Administratören skapar ett lag i systemet genom att lägga till lagmedlemmarnas information (såsom spelarens nummer, namn och födelseuppgifter) i Team Pro-tjänsten. Uppgifterna lagras på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Träningsdata lagras på lagets iPad i max två månader och överförs därifrån till Team Pro-tjänsten. Individuella spelares personliga Polar Flow-konton kan anslutas till Team Pro-tjänsten, där tränaren kan se dem. De individuella Polar Flow-kontona lagras i Polar Flow-tjänsten och därifrån lagras uppgifterna i servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Servrarna kan finnas antingen i eller utanför EU. Läs mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här .

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal ska kunna genomföras. Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Team Pro.

Polar Team

Polar Team-appen är ett verktyg som håller koll på spelare och ger pulsdata i realtid för lagidrotter som utövas inomhus med Polar-pulssensorer och en iPad (måste köpas separat).

Polar samlar inte in och lagrar inte några personuppgifter via Polar Team. Alla uppgifter lagras på iPaden.

Polar Team Pro-API

Polar Team Pro-API är ett gränssnitt som låter Team Pro-uppgifter överföras till ett tredjepartssystem. Team Pro-administratören kan ansluta Team Pro-tjänsten till en tredjepartsplattform som låter uppgifter överföras mellan tjänsterna. I dessa uppgifter kan exempelvis spelares privata träningsdata samt data från lagets träningspass ingå.

Polar GoFit

Polar GoFit är utformad för elever, lärare och skolpersonal så att de kan se och mäta elevernas puls och fysiska aktivitetsnivå och för att genomföra mätningar av fysisk förmåga i skolor. Tjänsten Polar GoFit består av Polar GoFit-appen, Polar GoFit-webbplatsen (www.polargofit.com) och Polars puls- och aktivitetsenheter som är kompatibla med GoFit.

När en skola köper GoFit ingår skolan ett avtal med Polar eller dess representant. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde medan skolan är personuppgiftsansvarig. I egenskap av personuppgiftsansvarig är skolan ansvarig för vilken information som lagras i systemet och hur den hanteras. Skolan är också ansvarig för riktigheten i studenternas information och uppgiftsrelaterade förfrågningar från individuella studenter (såsom uppmaningar att radera informationen). Skolan är också ansvarig för att be om tillstånd från elever eller, om det handlar om en minderårig, dess vårdnadshavare innan eleven anmäls till tjänsten.

Information om lärare och elever som använder tjänsten lagras i GoFit-registret. Ett användarnamn skapas för en kontaktlärare som utnämns av skolan (och för fler eventuella lärare). För detta kommer personens namn och e-postadress att sparas i systemet. Läraren lägger till elevens användarinformation såsom namn, födelsedatum, längd, vikt, kön och pass i systemet efter att ha mottagit samtycke från vårdnadshavarna. Alla dessa uppgifter behövs för att systemen och algoritmerna ska fungera korrekt. Polars enheter eller sensorer samlar träningsdata när systemet används och skickar dem till GoFit-servern. Dessa data används för att beräkna information som till exempel brända kalorier och aktivitet. I vissa fall väljer läraren vilka data som är synliga för användare. Till exempel kan kalorier döljas från skärmen från både GoFit-appen och webbtjänsten, men de sparas bland andra träningsdata i databasen. Läraren kan också välja om elevernas namn och elev-ID ska visas i GoFit-appen. Elev-ID bestäms av skolan och kan bestå av siffror och bokstäver. Elever kan också använda sina konton självständigt för att till exempel se sina träningsdata.

GoFit träningsdata lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantören. Dessa servrar finns antingen i EU eller USA. Läs mer om överföringen av uppgifter och relaterade skyddsmekanismer här . När det är nödvändigt och när man har fått samtycke från eleven eller elevens vårdnadshavare om eleven är minderårig, kan information delas med en tredje part inom skolans miljö. När det är nödvändigt kan information delas med en tredje part för syften som det avtalas om separat.

Informationen raderas från GoFit-systemet när avtalet mellan Polar och skolan löper ut.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal ska kunna genomföras. Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar GoFit.

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink är det egna programmeringsgränssnittet (API) på Polar som tillhandahåller en direkt informationsdelningslänk mellan Polars ekosystem och tredje parts uppgiftssystem. Med Polar Open AccessLink kan våra kunder överföra data som har att göra med deras personuppgifter, träning och fysiska aktivitet från Polar-enheter och Polar Flow-systemet till ett tredjepartssystem som finns i listan över tillgängliga system, som andra fitness- och träningsappar. Polar-kunder kan också överföra liknande data från tredjepartssystem till Polars enheter och Polar Flow (denna funktion är eventuellt inte tillgänglig vid tidpunkten då denna version av Sekretessmeddelandet publiceras).

För tredjepartsutvecklare:

Till tredjepartssystem erbjuder Polar gränssnittet Polar Open AccessLink med instruktioner som gör det möjligt för tredje part att registrera sin egen applikation i Polar-systemet och att utveckla en funktion för mottagande av data.

Utvecklarna kan använda sina Polar Flow -användarnamn för att logga in på Polar API/Polar Open AccessLink-tjänsten. En ny applikation registreras genom att tillhandahålla information om applikationen och bolaget. Godkännande av Användarvillkoren krävs. Inga personuppgifter samlas in i samband med registreringen. I stället är applikationen kopplad till det Flow-konto som användes vid registreringen. Diverse applikationer kan kopplas till samma Flow-konto.

Användare är ansvariga för att koppla de tredjepartstjänster som de önskar använda till deras Polar Flow-konto. Informationen inhämtas från tredjepartstjänster eller skickas av Polar Electro när användaren synkroniserar data till Polar Flow-tjänsten eller när användaren skickar sensordata till tredje part. Polar är inte ansvarig för uppgifterna så snart de har överförts utanför Polars system och Polar inte längre kan påverka uppgifterna. Användare är ansvariga för hantering av uppgifterna som de delar eller överför utanför systemet.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.