check tag wrench cart

Träningsbelastning

Träningsbelastning

Mät din träningsbelastning

Träningsbelastningen visar hur träningen påverkar din kropp och hjälper dig att jämföra belastningen mellan olika träningspass. Den är baserad på handledsacceleration och energiförbrukning.

Genom att mäta träningsbelastningen kontinuerligt kommer du lättare att kunna anpassa träningsintensiteten och varaktigheten efter dina mål.

Dina träningspass kan jämföras

Träningsbelastningen hjälper dig att förstå hur mycket du anstränger dig vid varje träningspass. Den gör det också möjligt att jämföra ansträngningen under ett kort högintensivt träningspass med ett lågintensivt träningspass. Du kan till exempel jämföra belastningen under ett långt och lågintensivt cykelpass med ett kort och högintensivt löppass.

Vetenskapen

Träningsbelastningen är baserad på puls och handledsaccelerationen. Beräkningen av träningspassets energiförbrukning och Polar-specifika ekvationer har behandlats och validerats i flera vetenskapliga publikationer.

Bakgrunden till och valideringen av att mäta energiförbrukning via handledsacceleration har också behandlats i många olika studier.

Så fungerar träningsbelastningen

Träningsbelastning är textuell feedback om hur ansträngande ett enskilt träningspass är. Det beräknas vid varje träningspass och är baserat på puls, intensitet, varaktighet och kolhydrats- och proteinförbrukning under träningen.

Träningsbelastningens värde visas som en ungefärlig återhämtningstid i dagar och timmar för att göra en mer detaljerad jämförelse mellan träningspass möjlig.

Läs mer

Related blog posts

Training Load

Polar Training Load gives you feedback on the intensity of your workout and makes different workouts comparable. Read how it helps you track your progress.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.