FAQ OVER PRIVACY

Wat betekent EU GDPR?

Moet ik iets doen?

Waarom moet ik mijn e-mailadres verifiëren? Wat gebeurt er als ik dat niet doe?

Welke toestemmingen moet ik geven?

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef om mijn persoonsgegevens te gebruiken?

Waarom moet ik zoveel vakjes aanvinken en zoveel toestemmingen geven om Flow/polarpersonaltrainer.com te kunnen gebruiken?

Is de manier waarop Polar klantengegevens gebruikt anders nu de AVG van toepassing is?

Kunnen jullie bevestigen dat Polar mijn gegevens niet verkoopt, of mijn gegevens ooit aan een derde partij heeft verkocht?

Verzamelt Polar gegevens over mij en waarvoor worden deze dan gebruikt?

Ik wil mijn recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Hoe doe ik dat?

Ik wil geautomatiseerde besluitvorming weigeren/verzoeken om de verwerking van mijn persoonsgegevens te beperken. Hoe doe ik dat?

Ik wil mijn recht uitoefenen om profilering te weigeren. Hoe doe ik dat?

Waar worden mijn gegevens opgeslagen? Wat is de locatie van de cloudservice van Polar?

Is het doorgeven van gegevens buiten Europa veilig?

Hoe worden de gegevens beschermd? Wat doet Polar om de gegevens te beschermen?

Hoeveel geregistreerde Flow-gebruikers zijn er?

Wie kan mijn gegevens verwerken? Wie heeft toegang tot de gegevens van de gebruikers? Hoeveel personen hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers? Hoe worden de gegevens met derden gedeeld?

Is het wachtwoord van mijn account versleuteld, en welke algoritmen zijn daarvoor gebruikt?

Welke informatie hebben jullie over mij?

Waarom heb ik een nieuwsbrief ontvangen over wijzigingen in het privacybeleid van Polar, ook al ben ik er niet op geabonneerd?

Hoe kan ik het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen?

Wat is een Polar-account?

Hoe kan ik al mijn gegevens uit jullie database verwijderen en mijn account sluiten?

Hoe kan ik de gegevens bekijken die jullie over mij hebben?

Hoe exporteer ik mijn gegevens uit Flow?

Hoe exporteer ik mijn gegevens uit polarpersonaltrainer.com?

Zijn mijn gegevens versleuteld wanneer ze worden opgeslagen en doorgegeven? Ondersteunt Polar het Perfect Forward Secrecy-protocol?

Als ik voor mijn profiel-/trainings-/activiteitsoverzichten de privacyinstelling “Privé” heb geselecteerd, betekent dit dan dat de informatie die ik bijvoorbeeld op Facebook heb gedeeld ook privé is?

Ik ga niet akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Polar en wil slechts een paar services gebruiken. Kan dat?

Welke soorten gegevens worden buiten de EU/EER doorgegeven?

Zijn er gegevens buiten de EU doorgegeven toen het vorige privacybeleid van Polar werd gebruikt?

Als ik vraag om mijn gegevens te verwijderen uit de Polar-services, kunnen jullie dan garanderen dat mijn gegevens worden verwijderd uit alle locaties waarnaar ze zijn doorgegeven vanuit de Polar-services, met inbegrip van systemen van derden?

Wat houdt gegevensbescherming in?

Wat houden de verschillende beschermingstechnieken in?

Wie zijn de dochterondernemingen en toeleveranciers van Polar?

Waar kan ik de contactgegevens van de bevoegde instantie voor gegevensbescherming in mijn land vinden?

 

 

Wat betekent EU GDPR?

EU GDPR staat voor European Union General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG - van de Europese Unie). Dit verwijst naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, die in mei 2018 in werking is getreden. Het doel van de verordening is om de gegevensbeschermingspraktijken van de EU-landen en -organisaties die in de EU actief zijn te harmoniseren en de gegevensbeveiliging voor de burgers van de lidstaten te verbeteren.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de AVG van de EU willen wij als bedrijf de transparantie van onze activiteiten verbeteren. We hebben ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden vernieuwd om u meer informatie te geven over hoe en voor welke doeleinden uw gebruikersgegevens worden gebruikt.

 

Moet ik iets doen?

We vragen u om drie dingen te doen.

 1. Het bijgewerkte privacybeleid en de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden van Polar lezen. Wanneer u bij Polar Flow aanmeldt, vragen we u om te bevestigen dat u ons privacybeleid hebt gelezen en dat u met onze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Uw e-mailadres bevestigen. We sturen u een e-mail met daarin een verificatielink. We doen dit om te controleren of uw e-mailadres niet wordt misbruikt en dat u echt de eigenaar van dit e-mailadres bent. Open de e-mail wanneer u deze ontvangt en klik op de verificatielink.
 3. Ons bepaalde toestemmingen geven voor het gebruik van onze services. Meer informatie over toestemmingen leest u hier.

U kunt uw toestemmingen altijd wijzigen via de pagina Instellingen in onze service, of via account.polar.com. Als u uw toestemmingen wijzigt, betekent dit echter dat u geen gebruik meer kunt maken van onze services en worden uw account en gegevens na zes maanden verwijderd.

 

Waarom moet ik mijn e-mailadres verifiëren? Wat gebeurt er als ik dat niet doe?

Door uw e-mailadres te verifiëren, verzekeren wij ons ervan dat niemand anders uw e-mailadres gebruikt zonder dat u dat weet en dat u degene bent die de Polar-services gebruikt. Gebruikersidentificatie is in veel landen ook vereist in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Zodra u de verificatie-e-mail hebt ontvangen, hebt u 30 dagen tijd om uw e-mailadres te verifiëren. Als u uw e-mailadres niet binnen 30 dagen verifieert, wordt uw account vergrendeld en kunt u niet langer op uw account aanmelden. U kunt de gegevens van uw Polar-product echter nog steeds met uw account synchroniseren.

Als u geen verificatie-e-mail ontvangt, log dan in bij Polar Flow of een andere Polar-service die u gebruikt en vraag om een nieuwe verificatie-e-mail. Controleer of het bericht niet in uw spam-map terecht is gekomen. Als u de verificatie-e-mail zelfs na het aanvragen van een nieuw bericht niet ontvangt, neem dan contact op met onze Customer care-service.

Wanneer de periode van 30 dagen voor e-mailverificatie is verstreken, wordt uw account eerst vergrendeld en vervolgens na zeven maanden verwijderd. Er is een respijtperiode van zes maanden waarin u nog altijd uw e-mail kunt verifiëren en het verwijderen van uw gebruikersaccount kunt stoppen. Als u geen actie onderneemt, dan volgt de werkelijke verwijderingsperiode die een maand duurt; in totaal neemt het proces zeven maanden in beslag.

 

Welke toestemmingen moet ik geven?

Deze toestemmingen zijn in veel landen niet alleen in de privacynormen voor gegevens vereist, maar ze helpen u ook te begrijpen hoe wij uw gegevens gebruiken.

De toestemmingen zijn in twee groepen ingedeeld. De eerste groep bevat de verplichte toestemmingen die om juridische redenen in kleinere onderdelen worden opgesplitst. U moet deze toestemmingen geven om van de Polar-services gebruik te kunnen maken. U kunt uw toestemming ook op elk ogenblik herroepen, maar wees u ervan bewust dat als u dat doet, u geen gebruik van de Polar-services kunt maken en dat uw account na zes maanden en al uw gegevens definitief zullen worden verwijderd. Twee weken voordat we overgaan tot het verwijderen zullen we u per e-mail hierover informeren; u hebt dan nog steeds de mogelijkheid om uw toestemming te geven en de verwijdering te annuleren.

De verplichte toestemmingen zijn:

 • Toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens: e-mail, leeftijd en locatie. Dit is de informatie die u opgeeft als u een Polar-account aanmaakt. We gebruiken deze informatie om u te voorzien van nauwkeurige persoonlijke berekeningen, zoals calorieverbruik en feedback over het trainingseffect.
 • Toestemming voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens. Samen met uw persoonsgegevens vormen gevoelige persoonsgegevens de bouwstenen die de algoritmen nodig hebben om individuele berekeningen voor u te kunnen uitvoeren. Bij Polar hebben gevoelige persoonsgegevens betrekking op hartslaggegevens, activiteitsgegevens en slaapgegevens, met andere woorden: gegevens over uw gezondheid die onze producten en services over u verzamelen.
 • Toestemming voor het doorgeven van uw gegevens naar een locatie buiten het land waar u woont. Polar is een wereldwijd bedrijf dat over de hele wereld services aanbiedt en ondersteunt. De meeste van onze klantgegevens worden op servers in de EU (vb. Finland) gehost. Een gedeelte van de monitoringwerkzaamheden en de werkzaamheden op afstand wordt echter elders uitgevoerd. We maken gebruik van zeer betrouwbare en veilige gegevensopslagplatforms van wereldklasse. Alle partners die betrokken zijn bij het leveren van Polar-services aan onze klanten, zijn met de grootste zorg geselecteerd.
 • Toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een jongere (jonger dan 13 jaar). Voor klanten jonger dan 13 jaar is toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig voordat ze de Polar-services kunnen gebruiken.

De tweede groep bestaat uit één vrijwillige toestemming voor marketingberichten. Als u ervoor kiest om deze toestemming niet te geven, heeft dit geen invloed op uw gebruik van Polar-producten en -services:

 • Toestemming voor het verzenden van marketingberichten. Wij willen uw aandacht vestigen op nieuwe functies, systeemverbeteringen, updates en manieren om het maximum uit uw Polar-product te halen, en u ook informeren over nieuwe Polar-producten en exclusieve aanbiedingen voor Polar-klanten. U kunt deze toestemming op elk ogenlik herroepen. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw Polar-product en Polar-account.
 • Als gebruiker van Polar-services en -producten kunt u van tijd tot tijd belangrijke mededelingen over deze services en producten ontvangen. Deze belangrijke mededelingen over het gebruik van producten en services zijn geen marketingberichten, maar bevatten fundamenteel belangrijke informatie over onze producten en services en het gebruik ervan. U kunt u daarom niet afmelden voor ontvangst van deze berichten. We informeren al onze klanten – ook wie zich voor marketingberichten heeft afgemeld – eveneens over eventuele wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden of in het Privacybeleid van Polar. We hopen dat u deze berichten leest, want ze kunnen belangrijke informatie bevatten die op u van toepassing is.

 

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef om mijn persoonsgegevens te gebruiken?

Als u weigert om een van de verplichte toestemmingen te geven, kunt u geen gebruik meer maken van onze services en worden uw account en gegevens na zes maanden verwijderd. Twee weken voordat we overgaan tot het verwijderen zullen we u per e-mail hierover informeren; u hebt dan nog steeds de mogelijkheid om uw toestemming te geven en de verwijdering te annuleren.

Als u een van de toestemmingen wilt herroepen nadat u deze hebt gegeven, kunt u dit altijd doen via de pagina Instellingen in Polar Flow of op account.polar.com. Houd er echter rekening mee dat u hierdoor geen gebruik meer kunt maken van onze services.

De toestemming om marketingberichten te ontvangen is vrijwillig en heeft geen invloed op uw gebruik van onze producten of services.

 

Waarom moet ik zoveel vakjes aanvinken en zoveel toestemmingen geven om Flow/polarpersonaltrainer.com te kunnen gebruiken?

De toestemmingen en het akkoord gaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden dienen ervoor om te zorgen dat u, als klant van Polar, u gerust voelt over uw gegevens. We vragen u niet om met ons privacybeleid akkoord te gaan; we willen alleen dat u het vakje aanvinkt om ons te laten weten dat u het privacybeleid hebt gelezen, omdat daarin wordt uitgelegd wat we met uw gegevens doen.

De toestemmingen die wij u vragen, geven Polar niet meer rechten op het gebruik van uw gegevens dan dat we voorheen hadden. Integendeel, ze stellen meer beperkingen aan de rechten. Dit heeft dus allemaal tot doel om uw gegevens veilig te houden en u meer controle over uw gegevens te bieden. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat een aantal specifieke eisen voor bedrijven wat het gebruik van klantgegevens betreft. Als bijvoorbeeld toestemming wordt gebruikt als de wettelijke basis voor de verwerking van bepaalde soorten gegevens, kunnen wij uw gegevens niet zonder uw toestemming bewaren of verwerken. We hebben dus uw toestemming nodig om door te gaan met wat we in het verleden deden, anders moeten we uw gegevens verwijderen.

 

Is de manier waarop Polar klantengegevens gebruikt veranderd nu de AVG van toepassing is?

De manier waarop Polar klantengegevens gebruikt, is niet veranderd. Vanwege de AVG-vereisten zijn we nu echter verplicht om onze klanten te informeren over wat onze wettelijke basis is voor de verwerking van verschillende soorten gegevens.

Polar heeft gekozen voor toestemming als basis voor de meeste verwerkingshandelingen. Dus om te kunnen blijven doen wat we eerder hebben gedaan, moeten we u nu om toestemming vragen. We moeten uw toestemmingen ook in onze systemen hebben geregistreerd.

De wet bepaalt dat als u ons geen toestemming geeft of deze intrekt, wij niet het recht hebben om uw gegevens te bewaren en deze bijgevolg moeten verwijderen. We bewaren uw gegevens gedurende bepaalde tijd om er zeker van te zijn dat u ons echt geen toestemming wilt geven en wilt dat uw gegevens worden verwijderd, en gaan dan verder met het verwijderen ervan.

Als u de services van Polar al gebruikte voordat de AVG van kracht werd, gaf u ons op het moment dat u onze Gebruiksvoorwaarden aanvaardde met één klik toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken. Na de inwerkingtreding van de AVG moeten al onze klanten opnieuw bevestigen dat ze akkoord gaan met de verwerking van hun gegevens door Polar - zelfs als ze onze Gebruiksvoorwaarden eerder hebben aanvaard. U kunt de vorige en de huidige versie van de juridische teksten met elkaar vergelijken op:

 

Kunnen jullie bevestigen dat Polar mijn gegevens niet verkoopt, of mijn gegevens ooit aan een derde partij heeft verkocht?

U kunt er zeker van zijn dat we uw gegevens nooit aan een derde partij hebben verkocht, en dat ook nooit zullen doen.

 

Waar worden mijn gegevens opgeslagen? Wat is de locatie van de cloudservice van Polar?

De informatie in uw Polar-account en al uw Polar Flow-trainings- en activiteitsgegevens worden in het Polar Flow-ecosysteem opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen in databases die eigendom zijn van serviceproviders in de EU (vb. Finland, Ierland) en buiten de EU (vb. de VS). Sommige van de monitoring- en nevenactiviteiten van het ecosysteem (vb. het verzenden van automatische berichten) worden buiten de EU uitgevoerd, wat betekent dat uw gegevens aan locaties buiten de EU kunnen worden doorgegeven. De termen “doorgeven” en “doorgifte” hebben ook betrekking op het gebruik op afstand van gegevens, dus het is mogelijk dat uw gegevens die in de EU zijn opgeslagen, ook buiten de EU worden verwerkt. Als uw gegevens buiten de EU worden opgeslagen of verwerkt, worden altijd beschermingsmechanismen toegepast die door de EU zijn goedgekeurd, zoals het EU-VS-privacyschild of de modelcontractbepalingen van de EU.

 

Is het doorgeven van gegevens buiten Europa veilig?

Als Polar gegevens aan locaties buiten de EU en de EER doorgeeft, wordt de doorgifte beschermd door beschermingsmechanismen die zijn door de EU goedgekeurd. Dit zijn:

De daadwerkelijke fysieke doorgifte van gegevens wordt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding uitgevoerd.

 

Hoe worden de gegevens beschermd? Wat doet Polar om de gegevens te beschermen?

Polar beschermt de gegevens door gebruik te maken van technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om toegang tot Polar-systemen zonder toestemming te voorkomen. Polar gebruikt bijvoorbeeld versleutelingstechnieken, het werken met pseudoniemen/anoniel maken en andere beveiligingstechnologieën. Onze servers worden door firewalls beschermd.

 

Hoeveel geregistreerde Flow-gebruikers zijn er?

We kunnen deze informatie niet vrijgeven omdat dit onder de beveiligingsstrategie van de onderneming valt.

 

Wie kan mijn gegevens verwerken? Wie heeft toegang tot de gegevens van de gebruikers? Hoeveel personen hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers? Hoe worden de gegevens met derden gedeeld?

Alleen personen die in het kader van hun werk gebruikersgegevens moeten verwerken (vb. de klantenservice) hebben toegang tot gebruikersgegevens. Verwerken is juridisch gezien een brede term die ook de opslag van gegevens, toegang tot gegevens (rechtstreeks of op afstand), doorgifte van gegevens, enz. omvat. Gebruikersgegevens worden ook grootschalig door derden verwerkt. In het privacybeleid van Polar verwijzen we naar deze derden. Tot deze derden behoren bijvoorbeeld de organisaties die wij gebruiken om het Flow-platform te produceren en gegevens op te slaan. Ook gebruiken we tot op zekere hoogte toeleveranciers bij onze plannings- en ontwikkelingswerkzaamheden. We hebben strikte geheimhoudingsovereenkomsten met hen afgesloten, en ze hebben zelden toegang tot de daadwerkelijke gebruikersgegevens. Met andere woorden, we delen gegevens alleen met derden voor onderhouds-, monitoring- en ontwikkelingsdoeleinden en verlenen hen geen toegang tot daadwerkelijke gebruikersgegevens.

 

Is het wachtwoord van mijn account versleuteld, en welke algoritmen zijn daarvoor gebruikt?

Om beveiligingstechnische redenen maken we niet bekend welke versleutelingsmethoden we gebruiken.

 

Welke informatie hebben jullie over mij?

U kunt uw gegevens rechtstreeks inzien in de Polar Flow-service (https://flow.polar.com) of op polarpersonaltrainer.com. Uw accountinformatie en alle gegevens met betrekking tot uw Polar-producten en het gebruik van de services zijn rechtstreeks van u afkomstig. Wij slaan de door u verstrekte informatie op (vb. bij het aanmaken van uw Polar-account of het bewerken van uw informatie) en de gegevens die wij van uw geregistreerde Polar-apparaten ontvangen. Als u een geregistreerd apparaat met de Flow-service synchroniseert, worden de gegevens in het apparaat opgeslagen. U kunt ook informatie toevoegen en bewerken in de Flow-service en de mobiele Flow-app. Als u geen gebruik wilt maken van de Flow-service, kunt u onze klantenservice vragen om uw accountgegevens naar u te versturen.

Neem met de klantendienst contact op als u andere informatie wilt bekijken die wij over u hebben (zoals uw gegevens op polarpersonaltrainer.com, uw aankoopgeschiedenis, de geschiedenis van uw contact met de klantendienst of de servicegeschiedenis van uw apparaat).

 

Verzamelt Polar gegevens over mij en waarvoor worden deze dan gebruikt?

Wij gebruiken uw trainingsgegevens om de door u gevraagde service aan te bieden. Met andere woorden, om u de trainingsresultaten te geven en bijvoorbeeld te laten zien hoe actief u overdag bent. We gebruiken uw gegevens nergens anders voor en we kijken niet naar individuele klantgegevens zonder dat de gebruiker daarom vraagt.

Het is mogelijk dat we anonieme gegevens voor statistieken en voor onderzoek en ontwikkeling gebruiken. Deze gegevens bevatten echter geen persoonsgegevens die tot personen herleidbaar zijn. Het gebruik voor onderzoek en ontwikkeling is alleen om onze services te verbeteren, zodat we onze algoritmen nog nauwkeuriger kunnen maken of nieuwe functies kunnen ontwikkelen. Zonder gegevens is al dat werk niet mogelijk.

 

Ik wil mijn recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met onze klantenservice en geef ons een legitieme reden waarom u bezwaar wilt maken. Het recht om bezwaar te maken is geen absoluut recht en om het gebruik van uw gegevens voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden te beperken, dient u goede redenen te hebben om uw recht te kunnen uitoefenen.

Denk eraan dat alle gegevens die wij gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden anoniem zijn gemaakt en niet aan u kunnen worden gekoppeld.

 

Ik wil geautomatiseerde besluitvorming weigeren/verzoeken om de verwerking van mijn persoonsgegevens te beperken. Hoe doe ik dat?

Dit is geen absoluut recht; u kunt het uitoefenen als aan deze processen voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of als ze u anderszins in aanzienlijke mate treffen. Polar hanteert niet het soort geautomatiseerde besluitvormingsprocessen die u in aanzienlijke mate zouden kunnen treffen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, stuur dan een geldige reden hiervoor naar onze klantenservice.

 

Ik wil mijn recht uitoefenen om profilering te weigeren. Hoe doe ik dat?

Dit is geen absoluut recht; u kunt het uitoefenen als aan deze processen voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of als ze u anderszins in aanzienlijke mate treffen. Polar doet niet aan dit type profilering en daarom kunnen we niet aan deze verzoeken voldoen.

Volgens de AVG is het type profilering waartegen u als betrokkene terecht bezwaar kunt maken:
"De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar anderszins in aanzienlijke mate treft."

De profilering die Polar uitvoert, is totaal anders. We gebruiken geanonimiseerde gegevensmassa's om bijvoorbeeld groepen klanten te vinden met vergelijkbare doelen of fitnessinteresses (enz.) om hen artikelen te sturen die ze interessant zouden kunnen vinden, als ze toestemming hebben gegeven voor marketingboodschappen. Er zijn dus geen rechtsgevolgen of soortgelijke aanzienlijke gevolgen ten aanzien van het leven van onze klanten bij dit soort profilering.

We hebben het "recht om profilering en geautomatiseerde besluitvorming te weigeren" vermeld bij de andere rechten in ons privacybeleid omdat we willen dat onze klanten hun rechten kennen die in de wet zijn opgenomen. U hebt dus het recht om bezwaar te maken en als we het soort profilering zouden doen waar de wet naar verwijst, dan stoppen we daarmee.

 

Waarom heb ik een nieuwsbrief ontvangen over wijzigingen in het privacybeleid van Polar, ook al ben ik er niet op geabonneerd?

Het bericht dat u hebt ontvangen, is geen nieuwsbrief. In sommige situaties is Polar wettelijk verplicht om alle gebruikers op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van Polar. Deze berichten worden naar alle gebruikers verstuurd, niet alleen naar wie zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd.

 

Hoe kan ik mijn abonnement op de nieuwsbrief opzeggen?

Aan het eind van alle nieuwsbrieven van Polar is de mogelijkheid opgenomen om het abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. In de instellingen van de Polar Flow-service of op account.polar.com kunt u ook aangeven dat u geen marketingberichten wilt ontvangen. Om dit te doen (of om te controleren of deze instelling al is ingeschakeld), logt u in bij de Flow-service. Klik op uw naam om uw profiel te bewerken. Selecteer Instellingen - Privacy en controleer of Nieuwsbrief is uitgeschakeld.

 

Wat is een Polar-account?

Dit is de gebruikersaccount waarmee u zich bij Polar Flow en polarpersonaltrainer.com aanmeldt. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres, en u kunt slechts één Polar-account met hetzelfde e-mailadres aanmaken.

Uw Polar-account werkt niet alleen voor Polar Flow en polarpersonaltrainer.com, maar ook voor het abonnement op de Polar nieuwsbrief en Polar Club. Dit betekent dat als u zich op een bepaald moment hebt geabonneerd op de Polar nieuwsbrief of gebruik hebt gemaakt van Polar Club, u op dat moment een Polar-account hebt aangemaakt.

Let op, bij de Polar-webshop kunt u zich niet aanmelden met uw Polar-account. De account voor de Polar-webshop en de Polar-account zijn twee verschillende accounts.

 

Hoe kan ik al mijn gegevens uit jullie database verwijderen en mijn account sluiten?

U kunt uw account zelf verwijderen op account.polar.com. Meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord en klik op “Uw account afsluiten” aan de linkerkant om toegang te krijgen tot de knop Account afsluiten. Klik op de knop om verder te gaan en volg de aanwijzingen van de portal. Met deze procedure worden uw Polar Flow- en/of polarpersonaltrainer.com-account en gegevens verwijderd.

Als u ook bijvoorbeeld uw apparaat hebt laten repareren of service hebt laten uitvoeren, in de Polar-webshop aankopen hebt gedaan of contact hebt gehad met de klantenservice en u alle gegevens hierover wilt laten verwijderen, neem dan contact op met de Polar klantenservice, zodat we het verwijderingsproces kunnen starten. Het proces voor het verwijderen van alle gegevens bestaat uit twee delen.

 1. De verwijdering van de Polar Flow-/polarpersonaltrainer.com-account is een proces dat van begin tot eind een maand duurt. Twee weken na uw verzoek tot verwijdering krijgt u een automatische melding die u eraan herinnert dat de definitieve verwijdering binnen twee weken zal plaatsvinden. Op dat moment kunt u de verwijdering nog annuleren. Als u niets doet, dan worden uw account en al uw trainingsgegevens definitief verwijderd.
 2. Al uw andere gegevens, zoals de servicegeschiedenis van uw apparaat, uw aankoopgeschiedenis en uw gegevens over uw contact met de klantenservice, zullen afzonderlijk worden verwijderd, tenzij de geldende wetgeving vereist dat wij deze bewaren. De Polar klantenservice zal u informeren wanneer deze gegevens zijn verwijderd.

Houd er rekening mee dat de Polar Flow- en polarpersonaltrainer.com-service en sommige functies van uw Polar-product niet meer beschikbaar zullen zijn nadat wij uw account hebben verwijderd. U zult uw gegevens niet kunnen synchroniseren met onze service of de firmwareversie van uw apparaat bijwerken.

 

Hoe kan ik de gegevens bekijken die jullie over mij hebben?

U kunt je gegevens rechtstreeks inzien in onze webservices op https://flow.polar.com, polarpersonaltrainer.com of account.polar.com. Neem met de klantendienst contact op als u andere informatie wilt bekijken (zoals uw aankoopgeschiedenis, de geschiedenis van uw contact met de klantendienst of de servicegeschiedenis van uw apparaat).

 

Hoe exporteer ik mijn gegevens uit Flow?

U kunt uw gegevens downloaden op account.polar.com met de knop “Uw gegevens downloaden”. Houd er rekening mee dat de export alle Polar Flow-gegevens bevat die u oorspronkelijk hebt verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die u tijdens het accountregistratieproces hebt opgegeven), plus de meeste gegevens die afkomstig zijn van de Polar-apparaten of Polar-apps die u gebruikt. Deze export bevat geen gegevens die zijn afgeleid van de gegevens die u met behulp van de Polar-algoritmen hebt verstrekt; activiteiten- en slaapinformatie worden bijvoorbeeld niet in het geëxporteerde bestand opgenomen.

Deze functie voor het downloaden van gegevens is niet bedoeld als functie voor een massale download van trainingen, ook al zijn al uw trainingen inbegrepen. Als u uw volledige trainingen wilt downloaden, meldt u zich aan bij Flow en exporteert u uw trainingssessies van daaruit. Surf voor instructies naar https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Hoe exporteer ik mijn gegevens uit polarpersonaltrainer.com?

Bekijk de instructies hier

 

Zijn mijn gegevens versleuteld wanneer ze worden opgeslagen en doorgegeven? En ondersteunt Polar het Perfect Forward Secrecy-protocol?

Sommige gegevens worden versleuteld wanneer ze worden opgeslagen, maar niet allemaal. Alle gegevens worden versleuteld wanneer ze worden doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer u gegevens van uw polsapparaat met de mobiele Flow-app of via FlowSync met de Flow-service synchroniseert. Perfect Forward Secrecy wordt momenteel niet ondersteund, maar we zijn van plan om dit in de toekomst te ondersteunen.

 

Als ik voor mijn profiel-/trainings-/activiteitsoverzichten de privacyinstelling “Privé” heb geselecteerd, betekent dit dan dat de informatie die ik bijvoorbeeld op Facebook heb gedeeld ook privé is?

De instelling “Privé” is alleen van invloed op uw Flow-account en voorkomt dat Flow uw gegevens met derden deelt. Als u zelf informatie deelt in toepassingen van derden of bijvoorbeeld iets schrijft in het club-specifieke discussiegedeelte van de Club-app, kunnen andere gebruikers deze informatie gewoon zien, zelfs als u de privacy-instelling in Flow op “Privé” hebt ingesteld. Raadpleeg https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service voor uitgebreide uitleg over onze privacy-instellingen.

 

Ik ga niet akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Polar en wil slechts een paar services gebruiken. Kan dat?

Het is helaas niet mogelijk om Polar Flow of polarpersonaltrainer.com te gebruiken zonder akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en aan te geven dat u ons privacybeleid hebt gelezen. Sommige van onze apparaten kunnen ook zonder Polar Flow of polarpersonaltrainer.com worden gebruikt, maar in dat geval zullen sommige functies niet beschikbaar zijn. Ook zalt u uw gegevens niet met onze service kunnen synchroniseren of de firmwareversie van uw apparaat kunnen bijwerken.

 

Welke soorten gegevens worden buiten de EU/EER doorgegeven?

Alle gegevens in onze databases kunnen indien nodig naar servers buiten de EU worden gebackupt. Trainingsgegevens en persoonsgegevens worden hoofdzakelijk opgeslagen op servers in de EU, het zijn voornamelijk monitoringgegevens en geautomatiseerde berichten die buiten de EU worden opgeslagen. Als Polar gegevens aan locaties buiten de EU en de EER doorgeeft, wordt de doorgifte altijd beschermd door het gebruik van beschermingsmechanismen die door de EU zijn goedgekeurd. Dit zijn:

De daadwerkelijke fysieke doorgifte van gegevens wordt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding uitgevoerd.

 

Zijn er gegevens buiten de EU doorgegeven toen het vorige privacybeleid van Polar werd gebruikt?

De mogelijkheid van gegevensdoorgifte wordt ook genoemd in het vorige privacybeleid van Polar, maar wordt in het nieuwe Privacybeleid meer in detail beschreven. De nieuwe versie beschrijft ook meer in detail de beschermingsmechanismen die bij de doorgifte worden gebruikt.

 

Als ik vraag om mijn gegevens te verwijderen uit de Polar-services, kunnen jullie dan garanderen dat mijn gegevens worden verwijderd uit alle locaties waarnaar ze zijn doorgegeven vanuit de Polar-services, met inbegrip van systemen van derden?

Polar heeft gedetailleerde processen voor het verwijderen van gegevens om te zorgen dat de gegevens worden verwijderd uit alle locaties waar deze kunnen zijn opgeslagen. Polar heeft echter geen toegang tot systemen van derden waarmee u zelf uw gegevens hebt gedeeld (vb. Strava); u moet dan zelf met hen contact opnemen om te vragen deze gegevens te verwijderen.

 

Wat houdt gegevensbescherming in?

De bescherming van persoonsgegevens is een fundamenteel recht dat uw privacy beschermt. Persoonsgegevens omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere informatie waardoor u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Gegevensbescherming omvat methoden en processen om deze gegevens veilig te houden. Bij de verwerking van persoonsgegevens moet altijd met gegevensbescherming rekening worden gehouden.

 

Wat houden de verschillende beschermingstechnieken in?

Beschermingstechnieken verwijzen naar software en methoden die worden gebruikt om gegevens te beschermen. Uit veiligheidsoverwegingen specificeert Polar niet welke software wordt gebruikt. Tot de beschermingstechnieken behoren ook methoden voor de verwerking van gegevens, regels die bepalen wie gegevens kan verwerken, het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid bij samenwerking met derden, enz.

 

Wie zijn de dochterondernemingen en toeleveranciers van Polar?

De Polar Group bestaat uit veel verschillende bedrijven over de hele wereld; de meeste bevinden zich evenwel binnen de EU. Met de hulp van de dochterondernemingen kan Polar bijvoorbeeld nog beter in verschillende taalgebieden werken. Alle dochterondernemingen van Polar werken met Polar samen voor de belangen van de klanten. Polar maakt tot op zekere hoogte ook gebruik van toeleveranciers, bijvoorbeeld voor de productie van services, de service-infrastructuur, enz. Wij maken alleen gebruik van vertrouwde partners die tot geheimhouding verplicht zijn.

 

Waar kan ik de contactgegevens van de bevoegde instantie voor gegevensbescherming in mijn land vinden?

Voor EU-landen is deze informatie te vinden op de website van de EU: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.