Privacybeleid

Polar respecteert je privacy en streeft ernaar je een veilige klantervaring te bieden. In dit privacybeleid van Polar willen we je informeren welke gegevens we verzamelen wanneer je onze producten en services gebruikt, en hoe we deze gegevens gebruiken en verwerken. We vertellen je ook waar je meer informatie kunt vinden over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt met betrekking tot deze gegevens.

“Polar” verwijst naar Polar Electro Oy en haar dochterondernemingen. Wanneer je de services of producten van Polar gebruikt, kunnen je gegevens dus worden gebruikt en verwerkt door één of meerdere bedrijven van Polar.

Inhoud:

Gebruik van Polar-services in het kort

Hoe verwerken we je persoonsgegevens

Beveiliging

Hoe verwerken we gevoelige persoonsgegevens

Verwerken van persoonsgegevens en de doorgifte daarvan buiten de EU

Opslag en juistheid van gegevens

Je rechten

Cookies en derden

Gebruik van klantgegevens voor marketing

Gebruik van klantgegevens voor onderzoek en ontwikkeling

Foutlogbestanden

Telemetrie-gegevensbestanden

Gebruikers jonger dan 13 jaar

Wijzigingen in het privacybeleid van Polar

Polar Flow en Flow app

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Support/Klantenservice

Polar.com

Account.polar.com

Webshop en online betalingen

Polar Retail- en Distributorwebshops

Polar Club

Polar Team-producten

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Cookiebeleid

Gebruik van Polar-services in het kort

Wanneer je diensten van Polar gebruikt, kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betreffende service te leveren, en nergens anders voor. Polar verstrekt, geeft of verkoopt uw gegevens aan niemand, tenzij we hiertoe verplicht zijn op grond van een dwingende wetsbepaling. We kunnen sommige gegevens gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling om onze services te verbeteren, maar voor dergelijke doeleinden worden er zoveel mogelijk persoonlijke identificatoren uit de gegevens verwijderd.

Polar is een wereldwijd opererend bedrijf met klanten over de hele wereld. Om deze reden worden je gegevens in de meeste gevallen naar een ander land overgedragen. Je gegevens worden opgeslagen op servers binnen het Polar-ecosysteem die zich in EU/EER-gebied bevinden. Je e-mailadres of je gebruikers-ID kan in zeldzame gevallen naar de servers van onze serviceproviders buiten de EU/EER worden overgebracht ten behoeve van automatische kennisgevingen of foutmeldingen. Zelfs in die gevallen hebben serviceproviders geen toegang tot je gegevens.

Wanneer gegevens worden overgedragen, gebeurt dit alleen met het doel de service te verlenen. Je gegevens worden niet verstrekt of doorgegeven aan derden; het is toezicht ligt nog steeds bij Polar en ze zijn jouw eigendom.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens

Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt voor Polar-services, vragen we je om enkele persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, geslacht en leeftijd). Wij hebben deze informatie nodig om je een op maat gemaakte ervaring met onze services te kunnen bieden. Wij gebruiken je leeftijdsgegevens bijvoorbeeld om je een nauwkeurigere berekening van het calorieverbruik te kunnen geven. Als je ons onjuiste informatie geeft over je geslacht, leeftijd, lengte of gewicht, zullen onze algoritmen geen correcte resultaten voor je berekenen. Daarom vertrouwen we erop dat alle informatie die je ons geeft juist is.

We kunnen ook informatie over je verzamelen wanneer je producten koopt in onze webshop, gebruik maakt van de Polar-services, of contact opneemt met onze klantenservice . Als je je alleen abonneert op de Polar-nieuwsbrief, dan is je e-mailadres de enige informatie waarnaar we vragen. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid van Polar worden genoemd en voor servicespecifieke doeleinden. Via de desbetreffende links kun je daar meer informatie over vinden. Voor meer informatie over het verwerken van je persoonsgegevens met betrekking tot elke service kun je ook contact opnemen met onze klantenservice .

Wanneer je gebruikmaakt van de Polar-producten of -services, verzamelt Polar informatie over jou. Polar kan deze informatie combineren met alle andere persoonsgegevens die Polar voor hetzelfde doel over jou heeft verzameld. Als we informatie over jou hebben verzameld voor andere doeleinden, combineren we deze niet. Daarnaast is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens gebruiken om de goede werking en veiligheid van Polar-producten te waarborgen, om je identiteit te verifiëren en om fraude en ander misbruik van de producten te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat we je informatie gebruiken in het kader van onze onderzoeks- en productontwikkelingsactiviteiten. Polar werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande toepassingen.

Als je gebruikmaakt van een van onze betaalde services, kunnen we je betaalkaartgegevens opslaan (als je daarvoor toestemming hebt gegeven) om verdere betalingen te vereenvoudigen. Deze informatie wordt versleuteld opgeslagen in een systeem van een derde. Wij selecteren onze serviceproviders zorgvuldig en zien erop toe dat zij voldoen aan de eisen die voor die sector zijn vastgesteld voor een veilige en betrouwbare verwerking van de informatie. Bij de verwerking van betalingsinformatie houden wij ons aan de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden die door betalingsdienstaanbieders worden vastgesteld en gecontroleerd.

Als je dat wilt, kun je informatie afkomstig uit Polar-services ook delen met systemen of services die worden aangeboden door een derde partij, zoals Facebook of Strava. Polar is niet verantwoordelijk voor informatie die naar een andere locatie wordt doorgegeven of voor de juistheid van de informatie buiten het Polar-systeem. Op deze informatie zijn de informatiebeveiliging en het privacybeleid van de betreffende serviceprovider van toepassing.

Beveiliging

Er zijn altijd risico's verbonden aan het verstrekken van persoonsgegevens, ongeacht of dit persoonlijk, per telefoon of via internet of andere technologieën gebeurt, en geen enkel systeem of geen enkele technologie is volledig veilig, waterdicht gezekerd of hacker-bestendig. Polar gebruikt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (zoals versleuteling) en voorzorgsmaatregelen om gegevens te verzamelen en te verwerken en om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Als Polar-sites online transacties ondersteunen, gebruikt Polar standaardbeveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn in deze branche om de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze transacties te waarborgen. We gebruiken standaardbeveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn in deze branche, zoals SSL-verificatie, om te zorgen dat creditcardgegevens en andere persoonsgegevens die tijdens een aankoopprocedure worden verstrekt, op passende wijze worden beschermd tegen onderschepping door derden.

Hoe verwerken we gevoelige persoonsgegevens

Verreweg de meeste services van Polar zijn gebaseerd op gegevens die worden verzameld via onze producten. Sommige gegevens (zoals hartslaggegevens) zijn dusdanig vertrouwelijk van aard, dat we je toestemming moeten vragen om ze te verzamelen of te verwerken. Deze toestemming wordt afzonderlijk aangevraagd voor elke service die gegevens verwerkt waarvoor specifieke toestemming nodig is.

Verwerken van persoonsgegevens en de doorgifte daarvan buiten de EU

Het is mogelijk dat diensten en producten van Polar worden aangeboden via middelen en servers die zich in verschillende landen bevinden. De eigenlijke servicegegevens (je accountgegevens en de gegevens afkomstig van je Polar apparaten) worden opgeslagen op servers in de EU/EER; Ierland, Finland en Zweden, maar bij sommige monitoring- en nevenactiviteiten van het Polar ecosysteem (bijvoorbeeld het verzenden van automatische berichten) kan het e-mailadres of de ID van de klant worden overgedragen aan een server van een serviceprovider buiten de EU.

Dat wil zeggen dat je gegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waarin de service die je gebruikt is gevestigd, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de norm voor de bescherming van de privacy niet noodzakelijkerwijs voldoet aan de vereisten die door de Europese Commissie zijn gesteld (zoals de VS).

Als je je registreert voor een service (bijvoorbeeld Polar Flow) waarvoor de informatiedoorgifte naar een ander land is vereist voor verwerking, vragen wij je toestemming voor de doorgifte. Bij het doorgeven van gegevens houden wij ons aan alle van toepassing zijnde wetten om voldoende bescherming van je privacy te garanderen. In het algemeen passen wij bij het doorgeven van je persoonsgegevens buiten de EU/EER de voorwaarden toe die zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Wanneer gegevens worden overgedragen, gebeurt de overdracht alleen met het doel de service te verlenen. Je gegevens zullen niet worden verstrekt of doorgegeven aan derden; het toezicht ligt nog steeds bij Polar en ze zijn jouw eigendom. Je kunt alle Polar serviceproviders en hun locaties hier bekijken. Meer informatie over het doorgeven van informatie en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen vind je in het onderdeel FAQ . Je kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

In het verlengde van de hierboven vermelde principes kunnen wij je informatie doorgeven of kunnen we toegang tot je informatie verlenen aan toeleveranciers van Polar (zoals de leverancier van ons systeem voor klantenservice) die taken uitvoeren met betrekking tot de website, producten en services van Polar. Onze toeleveranciers mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en op de services van Polar-toeleveranciers is altijd een vertrouwelijkheidsclausule van toepassing.

Polar zal nooit persoonsgegevens verstrekken zonder hiervoor apart je toestemming te vragen, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van je bestelling, het uitvoeren van je verzoek of het beheren van onze interactieve klantenprogramma's. Informatie mag echter wel openbaar worden verstrekt indien dit noodzakelijk is op grond van de wet, een rechterlijk bevel of een verordening of verzoek van autoriteiten.

Polar kan voor statistische doeleinden geanonimiseerde statistische gegevens over haar klanten, verkopen, typen internetnavigatie, trainingsinformatie en soortgelijke website-informatie leveren aan betrouwbare derde partijen. Deze statistieken bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens.

Opslag en juistheid van gegevens

Wij willen onze database up-to-date houden en verwijderen regelmatig verouderde en onnodige persoonsgegevens. Wij slaan de informatie slechts op zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze is verzameld of zo lang dit wettelijk vereist is. Meer informatie over de bewaarperiode vind je in de hoofdstukken over de specifieke services. Je kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

In de meeste Polar-services kun je je persoonsgegevens zelf beheren. Wij raden je aan de informatie af en toe op juistheid te controleren en zo nodig te corrigeren. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je verstrekt.

Je rechten

Je hebt altijd recht op toegang tot je persoonsgegevens. Bij de meeste services is directe toegang mogelijk, en indien nodig kan onze klantenservice je helpen en je een kopie van de persoonsgegevens bezorgen die wij over je hebben verzameld. Je hebt het recht om te weten welke informatie over jou is verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en aan welke partijen, indien van toepassing, deze informatie is verstrekt. Om de informatie te controleren die nodig is voor het uitvoeren van je verzoek, moeten we mogelijk om aanvullende informatie vragen.

Polar is bevoegd je persoonsgegevens te verwerken als de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. We gebruiken deze rechtsgrond in sommige gevallen voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, omdat we onze services voortdurend willen ontwikkelen en verbeteren. Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden te weigeren. Je recht om bezwaar te maken heeft echter geen absolute gelding. Dit soort gegevensverwerking is van vitaal belang voor Polar om je betere functies en actuele technische knowhow te kunnen bieden.

Je hebt altijd het recht om het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketing te weigeren. Als je toestemming hebt gegeven om marketingberichten van Polar te ontvangen, en je deze niet meer wilt ontvangen, volg je de afmeldinstructies die in elk e-mailbericht zijn opgenomen. Als je een gebruikersaccount hebt aangemaakt, kun je je rechtstreeks via onze service afmelden. Polar verstrekt geen mailinglijsten aan en deelt geen mailinglijsten met derden voor reclamedoeleinden. E-mailberichten met betrekking tot services (om een aankoop te bevestigen e.d.) bevatten doorgaans geen optie voor afmelden, omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door jou gevraagde service. Tot dergelijke e-mails behoren ook kennisgevingen over wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Polar.

Je hebt het recht om je informatie te laten rectificeren of wissen . Dit kun je of zelf doen in Polar-services of account.polar.com of je kunt een verzoek hiertoe sturen naar onze klantenservice . Als je je gegevens wilt laten verwijderen, verwijderen wij je inloggegevens en alle informatie en gegevens die op jou betrekking hebben. Dit omvat gegevens in alle Polar-services die je hebt gebruikt (bijvoorbeeld Polar Flow en ondersteunende services). Eenmaal gewiste gegevens kunnen niet meer worden opgehaald. Nadat wij je gegevens hebben gewist, kun je de service alleen gebruiken door een nieuw gebruikersaccount aan te maken. Sommige van je gegevens, zoals aankoopgegevens, worden gedurende een bepaalde periode bewaard omwille van dwingende wettelijke bepalingen.

Volgens de wet heb je het recht om profilering en geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. Wij kunnen gegevenscategorisering uitvoeren, bijvoorbeeld als we met jouw toestemming marketingberichten aan jou versturen. Deze vorm van profilering heeft geen aanzienlijke gevolgen voor jou en valt daarom niet onder profilering zoals gedefinieerd in bv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 (GDPR). We nemen ook geen geautomatiseerde beslissingen over jou of je gedrag. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken , ook wanneer je de verwerking van onze gegevens hebt verboden en de beoordeling van de wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens nog niet is voltooid.

Bij sommige van onze services vragen we je om toestemming. We vragen alleen toestemming in gevallen waarin het nodig is om de service aan te bieden. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken . Je toestemming kan in de betreffende service worden ingetrokken. Voor bepaalde services kan de intrekking van je toestemming betekenen dat we je de service niet meer kunnen aanbieden.

Je hebt het recht om je informatie in Polar-systemen te ontvangen in een machineleesbare vorm wanneer verwerking van je informatie is gebaseerd op je toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst. Je kunt je informatie rechtstreeks downloaden van account.polar.com.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt alleen voor de door jou verstrekte gegevens, niet voor de daarvan afgeleide gegevens die zijn verwerkt met Polar algoritmen en die je ziet in de Polar Flow service. Meer informatie over het downloaden van gegevens vind je op de FAQ -pagina van het Privacybeleid.

Je kunt ook een verzoek indienen om je gegevens aan een derde door te geven. Polar is niet verantwoordelijk voor het vermogen van het systeem van deze derde om de informatie te verwerken in het formaat dat wordt gebruikt voor de doorgifte.

Als je vermoedt dat de informatie wordt misbruikt, kun je een klacht indienen bij de Ombudsman voor gegevensbescherming of een soortgelijke autoriteit. Contactinformatie voor ombudsmannen voor gegevensbescherming in verschillende landen is beschikbaar op onze FAQ -pagina over privacy.

Cookies en derden

Polar maakt gebruik van web- en mobiele traceertechnieken en gerichte reclame. Als je sites in het domein Polar.com bezoekt, word je gevraagd om toestemming te geven voor cookies en andere traceermethoden. Als je ons je toestemming geeft, zullen deze methoden worden gebruikt om apparaat- en netwerkinformatie te verzamelen, je gebruik van onze diensten bij te houden en eventueel gerichte reclame aan je te leveren op onze andere sites of via onze reclamepartners. De analytische gegevens zullen ook worden gebruikt om onze services te verbeteren. Meer informatie over Polar's gebruik van cookies vind je in ons Cookiebeleid .

Polar gebruikt tools verstrekt door Google, Facebook (zoals Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIn en Criteo. Er worden echter zonder jouw toestemming geen aan Polar gerelateerde persoonsgegevens gedeeld met deze serviceproviders. Lees hier meer: Hoe gebruikt Google informatie van sites of apps die gebruik maken van onze services , Gegevensbeleid (Facebook) , Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? (Facebook) .

Polar maakt gebruik van Google reCaptcha op grond van een gerechtvaardigd belang om misbruik van onze diensten te voorkomen. Het gebruik van reCaptcha is essentieel voor de beveiliging van de Polar service. reCaptcha's application programming interface (API) stuurt hardware- en software-informatie, inclusief apparaat- en applicatiegegevens, terug naar Google voor analyse. Google gebruikt op zijn beurt de gegevensanalyse om spam en misbruik te bestrijden. Meer informatie vind je in het Privacybeleid van Google .

Sommige internetbrowsers hebben een "Do Not Track”-functie. Deze functie signaleert aan de online service dat de gebruiker niet wil dat zijn/haar browseractiviteiten worden gevolgd. Polar services reageren niet op "Do Not Track”-signalen, maar de bezoekers van onze site kunnen altijd handmatig kiezen om geen cookies te accepteren tijdens hun bezoek.

Gebruik van klantgegevens voor marketing

Wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief of je registreert bij Polar-services, wordt je toestemming gevraagd om marketingberichten van Polar te ontvangen. Als je toestemming geeft, ontvang je berichten van Polar, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, informatie over nieuwe producten en diensten of gerichte advertenties op sociale media. Ook kun je toegevoegd worden aan een doelgroep van specifieke personen (custom audience) op Facebook of gerichte NPS-vragenlijsten (Net Promoter Score) ontvangen die gerelateerd zijn aan marketing en ander materiaal. We kunnen sommige materialen richten op bepaalde gebruikersgroepen op basis van bijvoorbeeld voorkeurssport of gebruikt apparaat. Sommige materialen zijn gericht op bepaalde geografische gebieden.

Je kunt je toestemming elk moment intrekken, hetzij via het marketingbericht dat je van Polar hebt ontvangen of via Polar-services. Wanneer je je toestemming intrekt, wordt je naam verwijderd van alle Polar-marketinglijsten waarop deze eventueel aanwezig is.

Polar verkoopt of geeft geen klantgegevens door aan derden voor marketingdoeleinden.

Gebruik van klantgegevens voor onderzoek en ontwikkeling

Sportwetenschappelijk onderzoek is de kern van alles wat we bij Polar doen. We hebben een intern onderzoekscentrum met deskundigen op het gebied van bio-signaaltechnologie, fysiologie, sporttraining, gezondheid en wetenschappelijk gegevensonderzoek, en we voeren innovatieve studies uit naar draagbare technologieën, sporttraining, lichamelijke activiteit en slaap.

Verschillende soorten onderzoek

Polar voert voortdurend intern onderzoek uit voor ontwikkelingsdoeleinden om nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren. Er worden nieuwe algoritmen ontwikkeld en getest, waarbij de gegevens van klanten worden gebruikt om bijvoorbeeld onregelmatigheden in de functies op te sporen of om apparaten te vinden die misschien niet juist werken. Deze resultaten worden niet buiten de onderneming gedeeld of gepubliceerd. Ze ondersteunen alleen het interne ontwikkelingsproces.

Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met externe onderzoekspartners. Het doel van deze onderzoekssamenwerking is een wetenschappelijke publicatie van de resultaten. Het eigenlijke onderzoekswerk wordt gedaan volgens een overeengekomen onderzoeksprotocol en de ethische vereisten die aan het onderzoek worden gesteld. Bij deze onderzoeken worden er geen klantgegevens aan de externe onderzoekspartners verstrekt. Alle gegevens worden binnen Polar en door een onderzoeksteam van Polar verwerkt. Als voor het onderzoek persoonsgegevens van klanten worden gebruikt, wordt er apart toestemming gevraagd aan de klanten of hun persoonsgegevens voor het specifieke onderzoeksproject gebruikt mogen worden.

Marketingonderzoek is gericht op een beter begrip van de gebruikersgroepen van Polar apparaten en diensten, hoe de apparaten worden gebruikt en wat de klanten aan nieuwe functies zouden willen zien. Marketingonderzoek wordt op basis van gegevens van gebruikers die hun toestemming hebben gegeven voor gebruik voor marketingdoeleinden. De resultaten van marketingonderzoek (trends in klantgedrag, favoriete sporten, enz.) kunnen ook gebruikt worden bij het maken van inhoud voor sociale media, bijvoorbeeld Polar blog-posts. We hebben gegevens van onze klanten nodig om hen de allernieuwste inzichten te kunnen bieden in de vorm van apparaten en services. Uit klantgegevens die worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling worden de persoonlijke identificatiegegevens zoveel mogelijk verwijderd.

Foutlogbestanden

Om je bij problemen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, slaan wij op onze apparaten foutgegevens op (“Foutlogbestand”). Wanneer je je apparaat synchroniseert met de Polar-service, wordt het Foutlogbestand naar onze server gekopieerd en daar gedurende een periode van maximaal twee jaar bewaard.

Het Foutlogbestand wordt alleen gebruikt voor foutenanalyse en statistische doeleinden op grond van een gerechtvaardigd belang. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer je contact opneemt met de Polar klantenservice over een fout of een crash op je apparaat. De enige persoonlijke identificatie in het Foutlogbestand is de apparaat-ID die nodig is om het logbestand aan het juiste apparaat te koppelen.

Telemetriebestanden

Op bepaalde Polar apparaten kunnen telemetriegegevens van dat apparaat worden verzameld. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van telemetriegegevens is ons gerechtvaardigd belang. Telemetriegegevens omvatten gegevens over de functies en de status van het apparaat, zoals de levensduur van de batterij, statistische gegevens over synchronisatie, statistieken over USB-verbindingen, display, gebruik van optische hartslagmeting enz. De enige persoonlijke identificatie in het telemetriebestand is de apparaat-ID. Polar gebruikt de gegevens die in het telemetriebestand worden verzameld voor productontwikkeling, om de prestaties van Polar apparaten te verbeteren en een beter inzicht te krijgen in het gemiddelde gebruik van de apparaten. Net als het foutenlogboek kan het telemetriebestand worden gebruikt door de klantenservice bij reparaties of andere foutbeheersituaties. De telemetriebestanden worden naar Polar servers verzonden tijdens de synchronisatie van gegevens met de service. De apparaat-ID wordt met een hash-waarde versleuteld (eenrichtingsmethode) zodat de gegevens aan Polar's kant geen duidelijke identificatiemogelijkheid bevatten. De gegevens worden 60 dagen bewaard en vervolgens automatisch gewist. Deze gegevens kunnen niet op verzoek worden gewist, maar alleen via de hierboven vermelde automatische methode. Als deze functie op je toestel wordt toegepast en je de transmissie van telemetriebestanden wilt weigeren, kun je dit instellen op account.polar.com.

Gebruikers jonger dan 13 jaar

Polar hanteert het beleid dat klanten jonger dan 13 jaar wordt verzocht zonder toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger geen aankopen of andere rechtshandelingen te verrichten op Polar-websites. Een gebruiker jonger dan 13 jaar kan bijvoorbeeld alleen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger een account voor een Polar-service aanmaken.

Wijzigingen in het privacybeleid van Polar

Dit Privacybeleid van Polar werd bijgewerkt op 30 juni 2021. Je kunt eerdere versies hier bekijken. We kunnen incidenteel wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en stellen onze klanten per e-mail of via onze services van dergelijke wijzigingen op de hoogte. Bij vragen over de services of producten van Polar kun je contact opnemen met onze klantenservice . Je vind ook informatie over privacy in onze FAQ over privacy . Als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Polar, kun je ons bereiken via privacy@polar.com .

Contactinformatie:

Verwerkingsverantwoordelijke:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Functionaris voor gegevensbescherming:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow en Polar Flow app

Polar Flow is een gratis fitness- en trainingstoepassing en -webservice in de cloud waarmee je je trainings-, activiteits- en slaapgegevens kunt registreren en je vooruitgang kunt analyseren. Deze werkt in combinatie met je Polar-product en fungeert als je automatische trainingsdagboek: al je trainings-, activiteits- en slaapgegevens van je product worden gesynchroniseerd met je Polar Flow-account.

Voordat je de service kunt gebruiken, moet je een via een registratieproces gebruikersaccount aanmaken. Tijdens het registratieproces vragen wij je in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden en je toestemming voor enkele verplichte verwerkingsactiviteiten. Deze verwerkingsactiviteiten zijn verplicht met reden: ze zijn nodig om je de service te kunnen bieden. Je toestemmingen worden ook gevraagd om te voldoen aan de vereisten van wetgeving binnen meerdere rechtsgebieden met betrekking tot privacybescherming. Als je een of meer van de verplichte toestemmingen niet wilt geven, kunnen we je de service helaas niet aanbieden. Op enkele uitzonderingen na (sensoren en sommige oudere apparaten) heb je de mogelijkheid om je apparaat in standalonemodus te gebruiken. Toestemmingen zijn niet algemeen. Door een specifieke toestemming te geven, verleen je Polar toestemming om je gegevens uitsluitend voor het opgegeven doel te behandelen, niet voor iets anders.

Voordat je je registreert voor Polar Flow, moet je de gebruiksvoorwaarden van de service en het privacybeleid van Polar lezen. Je wordt gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de service. Door met de gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, sluit je een overeenkomst met Polar. We vragen je ook om aan te geven dat je het privacybeleid van Polar hebt gelezen.

En omdat we je graag op de hoogte willen houden van al onze nieuwtjes, aanbiedingen en updates, vragen we je ook toestemming te geven voor het ontvangen van marketingberichten. Weigeren is altijd de standaardinstelling voor dit verzoek. Je kunt je keuzes op elk moment wijzigen in de instellingen van je account. Lees hier meer over hoe wij je gegevens gebruiken voor marketing.

We vragen je om toestemming te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze informatie omvat de gegevens die je tijdens de registratie verstrekt: e-mail, naam, leeftijd, lengte, geslacht, trainingsachtergrond en locatie. Deze gegevens worden gebruikt om je te voorzien van nauwkeurige persoonlijke berekeningen, zoals calorieverbruik en Trainingseffect-feedback. Je hoeft niet je echte naam te geven, maar de naam die je geeft, is de naam die wordt weergegeven als je jouw oefeningen deelt of commentaar geeft op een van onze community's. We gebruiken je locatiegegevens voornamelijk om je taal te identificeren. Locatiegegevens worden ook gebruikt om je verzoeken aan de klantenservice te richten aan de juiste klantenservicelocatie, zodat je ondersteuning krijgt in de juiste taal. Je e-mailadres is je accountnaam en we kunnen je e-mailadres gebruiken om je later te identificeren als je contact opneemt met onze klantenservice. Gebruik daarom een e-mailadres dat voor jouw toegankelijk is en dat operationeel is (geen alias). We sturen ook alle belangrijke kennisgevingen naar dit e-mailadres. Je kunt je e-mailadres op elk gewenst moment wijzigen, zodat je niet altijd vastzit aan de e-mail die je ons tijdens het registratieproces verstrekt.

We vragen je om toestemming te geven voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens. In het geval van Polar zijn gevoelige gegevens hartslaggegevens, de gegevens die we ontvangen van het apparaat of de sensor die je gebruikt. De Polar Flow-service is hoofdzakelijk gebaseerd op deze gegevens en zonder deze gegevens kan de service niet worden aangeboden.

We vragen ook om je toestemming voor de doorgifte van je gegevens naar een ander land dan je eigen land. Polar gebruikt servers die door derden zijn geleverd om de Polar Flow-service te produceren, en deze servers bevinden zich mogelijk binnen de EU of daarbuiten. De feitelijke gebruikersgegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU, maar informatie zoals de monitoringgegevens van het systeem worden opgeslagen op servers van serviceproviders die zich buiten de EU kunnen bevinden. Die gegevens bevatten mogelijk je e-mailadres of gebruikers-ID-gegevens. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vind je hier .

Bij personen jonger dan 13 jaar vragen we een wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de verwerking van gegevens.

Polar maakt gebruik van Google reCaptcha op grond van een gerechtvaardigd belang in sommige Polar Flow processen. Lees hier meer.

Na registratie ontvang je een bericht om je e-mailadres te verifiëren en om te bevestigen dat het account bewust is aangemaakt. Het account moet binnen 30 dagen worden geverifieerd. Als het niet binnen dit tijdsbestek wordt geverifieerd, wordt het account vergrendeld en kan het niet worden gebruikt. Na 210 dagen wordt het account verwijderd. Tijdens deze periode van 210 dagen kun je je e-mailadres verifiëren of de verificatie-e-mail op elk gewenst moment opnieuw laten sturen.

Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt, zijn je privacy-instellingen standaard ingesteld op privé en wordt je informatie niet aan andere gebruikers getoond. Als je dat wilt, kun je informatie van Polar-services delen met systemen van derden, zoals Facebook of Strava. Polar is niet verantwoordelijk voor de gegevens zodra deze uit het Polar-systeem worden doorgegeven en we hebben vanaf dat moment geen controle meer over de gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de informatie die je deelt of doorgeeft uit het systeem. Zorg dus dat je de privacyverklaringen van derden aandachtig leest.

Polar streeft ernaar haar services voortdurend te ontwikkelen. Daarom kunnen de trainingsgegevens die je opslaat in de Polar Flow-service worden gebruikt om de gerechtvaardigde belangen van Polar bij onderzoek en productontwikkeling te helpen realiseren. Lees hier meer over het gebruik van gegevens voor onderzoek en ontwikkeling. De informatie kan ook worden gebruikt voor het versturen van marketingberichten als je daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij tijdens de registratie, hetzij op een latere datum. Deze marketingberichten zijn gewoonlijk gericht tot een bepaalde leeftijd of locatie, een bepaalde sportgroep of gebruikers van een specifiek Polar-product.

Op dit moment blijft de informatie in de Polar Flow-service opgeslagen totdat je besluit je account te verwijderen. Als je een van de verplichte toestemmingen intrekt of je e-mailadres niet verifieert, wordt je account 180 dagen geblokkeerd en vervolgens overgezet naar een verwijderingscyclus, waar je account en al je gegevens na 30 dagen definitief worden verwijderd. Als wij wijzigingen aanbrengen in onze opslagperiodes voor gegevens, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Polar Flow mobiele app

Als je de Polar Flow app wilt gebruiken, moet je eerst een Polar Flow-account aanmaken. Vervolgens gebruik je je Polar Flow-gebruikersnaam om in te loggen bij de Polar Flow app. Al je trainingsgegevens worden rechtstreeks naar de server van de Polar Flow-service verzonden en er wordt geen informatie opgeslagen in de Polar Flow app. Het privacybeleid van Polar Flow is van toepassing op het verwerken van de gegevens.

Sommige instellingen die je privacy bij het gebruik van de Polar Flow app kunnen beïnvloeden, hebben te maken met je smartphone. Een goed voorbeeld hiervan zijn meldingen: als je deze wilt inschakelen op je polsapparaat, moet dit zijn toegestaan in de instellingen van je smartphone. Bestudeer de instellingen op je smartphone en selecteer de instellingen die jou het beste passen.

Polar maakt op grond van een gerechtvaardigd belang gebruik van tools van derden om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze apps. We doen dit om onze producten en diensten te verbeteren, om je klantervaring te verbeteren en om sneller te kunnen reageren op eventuele stabiliteitsproblemen. Deze gegevens zijn analytisch van aard en bevatten geen persoonsgegevens.

We verzamelen onder andere gegevens over: de tijd die nodig is voor de synchronisatie en of deze geslaagd of mislukt is, de functies die in de app worden gebruikt, informatie over eventuele crashes van de app en de registratie van nieuwe producten. Voor meer informatie over het Polar Flow-register kun je contact opnemen met onze klantenservice .

De Polar Flow app is beschikbaar in de Google Play Store, Apple App Store en AppGallery. Als je de app uit een van deze stores downloadt, zijn de regels van de store van toepassing. Polar is verantwoordelijk voor de verwerking die via de app zelf wordt uitgevoerd, niet voor het downloaden van de app uit de store.

Als je de kaartservices van de Polar Flow app gebruikt, maak je verbinding met een service van derden. Lees altijd de privacymeldingen die je ontvangt bij het activeren of gebruiken van de verbinding. Polar werkt alleen samen met betrouwbare partners met een goede reputatie en uitstekende kwaliteitsniveaus.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach is een gratis service in de cloud waarmee coaches en persoonlijke trainers eenvoudig toegang krijgen tot de trainingsgegevens van hun klanten. Dankzij meerdere functies zoals het trainingsdagboek, planningshulpmiddelen, rapporten en prestatiestatistieken kunnen coaches de vorderingen van hun klanten bijhouden en hen directe, realtime begeleiding geven.

De atleten verlenen de coach toegang tot hun gegevens en de coach-atleetrelatie is gebaseerd op de overeenkomst tussen de partijen. De atleten kunnen op elk moment de trainer de toegang tot hun gegevens ontzeggen. Al je trainingsgegevens worden rechtstreeks naar de server van de Polar Flow-service verzonden. Het privacybeleid van Polar Flow is van toepassing op het verwerken van de gegevens. Meer informatie is beschikbaar in het gedeelte over Polar Flow .

Voor meer informatie over het Polar Flow-register kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Polar Beat

Polar Beat is een gratis fitness- en trainingsapp voor mobiele apparaten. Met Polar Beat kun je trainen met je live hartslag (wanneer je een Polar-hartslagsensor gebruikt) en realtime spraakbegeleiding, je route en afstand registreren en persoonlijke feedback krijgen over elke training.

De informatie die je in de app toevoegt en je meest recente trainingsgegevens blijven op het apparaat staan. Voor een optimaal gebruik van Polar Beat raden wij je aan ook een Polar Flow-account aan te maken. Met Polar Flow krijg je een uitgebreide set trainingsanalysetools. Als je Polar Beat samen met Polar Flow gebruikt, worden je trainingsgegevens ook opgeslagen in de Polar Flow-service. Na het inloggen worden al je trainingsgegevens rechtstreeks aan de servers van de Flow-service doorgegeven. Het privacybeleid van de Flow service is van toepassing op het verwerken van de gegevens. Meer informatie is beschikbaar in het gedeelte over Polar Flow.

Sommige instellingen die je privacy bij het gebruik van de Polar Flow app kunnen beïnvloeden, hebben te maken met je smartphone. Een goed voorbeeld hiervan zijn meldingen: als je deze wilt inschakelen op je polsapparaat, moet dit zijn toegestaan in de instellingen van je smartphone. Bestudeer de instellingen op je smartphone en selecteer de instellingen die jou het beste passen.

Polar maakt op grond van een gerechtvaardigd belang gebruik van tools van derden om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze apps. We doen dit om onze producten en diensten te verbeteren, om je klantervaring te verbeteren en om sneller te kunnen reageren op eventuele stabiliteitsproblemen. Deze gegevens zijn analytisch van aard en bevatten geen persoonsgegevens.

We verzamelen onder andere gegevens over: de tijd die nodig is voor de synchronisatie en of deze geslaagd of mislukt is, de functies die in de app worden gebruikt, informatie over eventuele crashes van de app, gegevens van het gebruikte apparaat (model, hardware, besturingssysteem) en de registratie van nieuwe producten. Voor meer informatie over het Polar Flow-register kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Support/klantenservice

De klantenservice van Polar helpt je bij eventuele problemen met onze producten of services. Onze klantenservice houdt twee registers bij: Contactformulier en Serviceformulier. Informatie wordt in deze twee registers opgeslagen via de website Polar.com. Klanten vullen de nodige informatie in de formulieren zelf in. De informatie die met dit formulier wordt verzonden, wordt opgeslagen in een extern klantenservicesysteem. De derde partij is in dit geval alleen een serviceprovider: het is Polar dat het klantenservicesysteem en de informatie daarin gebruikt. De gegevens die worden bewaard op de Polar-systemen kunnen worden opgeslagen op servers in Finland of op servers van de serviceproviders van Polar binnen of buiten de EU. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vind je hier . Om ervoor te zorgen dat we ondersteunende diensten kunnen aanbieden in verschillende landen en tijdzones is de Polar-klantenservice wereldwijd in een aantal landen actief.

Het Contactformulier : de informatie die op dit formulier wordt ingevuld, wordt doorgegeven aan een klantenservicesysteem van een derde, dat door Polar wordt gebruikt. Alle medewerkers van de klantenservice van Polar kunnen dit systeem gebruiken. De in het systeem bewaarde gegevens worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider op locaties in de EU. Je wordt gevraagd je contactgegevens (zoals e-mailadres en land) op dit formulier in te vullen, zodat wij je vraag kunnen beantwoorden. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de serviceprovider heeft geen toegang tot de feitelijke gegevens. De informatie wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft of wanneer je vraagt om de gegevens te wissen.

Polar maakt gebruik van Google reCaptcha op het Contactformulier. Lees hier meer.

Service : de informatie die op dit formulier wordt ingevuld, wordt gebruikt om het apparaat aan de eigenaar te koppelen, een gerepareerd apparaat of besteld reserveonderdeel aan de klant te leveren, voor facturering en de verwerking van betalingen, het verzenden van adreslabels voor retourzendingen, het verzenden van automatische e-mailberichten over de voortgang en voltooiing van de service, het indienen van aanvullende verzoeken in verband met service, en het verstrekken van een prijsopgave voor service. Gegevens uit het Serviceformulier worden doorgegeven aan het wereldwijde servicesysteem van Polar. Adresinformatie wordt ook doorgegeven aan externe postdiensten voor het bezorgen van de producten. De informatie wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft.

Je apparaat naar een reparatieservice sturen

Als je je apparaat naar Polar stuurt voor een reparatieservice, kan het zijn dat medewerkers van de Polar reparatieservice de trainingshistorie op het betreffende apparaat moeten bekijken. Het kan soms nodig zijn om ook de trainingssessies te bekijken die met het betreffende apparaat zijn geregistreerd op je Flow-account. De medewerkers van onze reparatieservice kijken niet naar je persoonsgegevens, maar alleen naar de trainingssessies die mogelijk problemen opleveren. Al onze medewerkers hebben een grondige training gehad op het gebied van privacy en zullen je gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en respect behandelen.

Als je je apparaat naar de reparatieservice stuurt via een Polar-verkooppunt, worden je persoonsgegevens alleen gebruikt om de reparatieservice uit te voeren en je apparaat naar je terug te zenden.

Bellen met onze klantenservice

In sommige landen kunnen gesprekken met de klantenservice van Polar worden opgenomen. Het telefoonnummer dat je gebruikt om de klantenservice e bellen, wordt opgeslagen in ons klantenservicesysteem en in de telefooncentrale. De loggegevens worden zes maanden bewaard.

Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Polar via sociale mediakanalen (Twitter, Facebook en Google Play) en via een chatdienst (niet in alle landen beschikbaar). Deze contacten worden vastgelegd in het klantenservicesysteem.

Voor meer informatie over het contactformulier en serviceregisters kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Wanneer je contact hebt gehad met onze klantenservice of onze reparatieservice en je ons je e-mailadres hebt gegeven, kunnen wij je achteraf een NPS-vragenlijst (Net Promoter Score) toesturen. We sturen NPS-vragenlijsten om feedback van onze klanten te krijgen. Met de hulp van feedback van klanten onderzoeken en verbeteren we onze services.

De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens in Support en Klantenservice is de uitvoering van een overeenkomst.

Polar.com

De website Polar.com is een openbare website die informatie biedt over Polar en haar producten, services en samenwerkingspartners. Je hoeft je niet te registreren of informatie over jezelf te verstrekken om de website te kunnen gebruiken. Polar gebruikt echter wel cookies om informatie te verzamelen over het verkeer op de website. Meer informatie over cookies vind je hier .

Op de website Polar.com kun je je abonneren op nieuwsbrieven van Polar. Daarvoor moet je dan je e-mailadres opgeven. Je kunt je op elk moment afmelden door de instructies in de nieuwsbrief op te volgen. Via de links op de website Polar.com kun je ook producten van Polar kopen. Lees hier meer over de webshop van Polar.

Account.polar.com

Als je je geregistreerd hebt voor een Polar service, kun je je accountinstellingen ook beheren in account.polar.com. Daar kun je je toestemmingen en je cookie-instellingen beheren. Je kunt er ook je e-mailadres en wachtwoord wijzigen. Account.polar.com bevat ook tools om je gegevens te exporteren en je account te verwijderen. Deze service is geen extra gegevensopslag, maar een tool die jou rechtstreeks toegang geeft tot de service-instellingen van Polar. Dat wil zeggen dat je persoonsgegevens niet worden verplaatst of gekopieerd als je account.polar.com gebruikt.

Webshop en online betalingen

De online winkel van Polar is een openbare verkoopservice waar je als geregistreerde klant of als gast een product kunt kopen. Polar volgt voor de infrastructuur van webshops de vereisten van het programma Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Om het product te kunnen bezorgen, slaan we de door jou verstrekte adresgegevens en je e-mailadres op, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de voortgang van de bezorging. We zullen ook contact met je opnemen op je e-mailadres om feedback te vragen over je klantervaring. Dit helpt ons om onze service te verbeteren. Als je een klantaccount aanmaakt in verband met het plaatsen van een bestelling, slaan we deze gegevens op om te gebruiken bij eventuele vervolgaankopen.

De feitelijke betaling vindt plaats via een betalingssysteem van derden. De klant doet de online betalingen rechtstreeks via de internetbetaaldiensten van de aanbieder(s) van het betalingssysteem. Medewerkers van Polar zijn op geen enkel moment betrokken bij het aanvaarden van betalingen via deze methode. De enige informatie over de feitelijke betaling die in het Polar-systeem wordt bewaard, is de informatie over de betalingsmethode en, voor B2B-producten (Polar Club, Polar Team Pro), ook het token dat aan het creditcardnummer is gekoppeld. Bij betalingen met betrekking tot Polar Club en Polar Team Pro vragen wij je toestemming om de creditcardgegevens op te slaan.

Bepaalde informatie, zoals het IP-adres dat je gebruikt, wordt door Polar enige tijd in het systeem opgeslagen op grond van een gerechtvaardigd belang voor het waarborgen van de veiligheid van de service. De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens in de Polar Webshop of in verband met andere online betalingen is de uitvoering van een overeenkomst.

De informatie over de aankoop wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft.

Voor meer informatie over het register van de webshop kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Polar Retail- en Distributorwebshops

Polar Retail- en Distributorwebshops zijn platforms waarop Polar verkooppunten en distributeurs hun bestellingen kunnen plaatsen. Verkooppunten en distributeurs ontvangen van Polar hun accountgegevens om de Polar Retail- en Distributorwebshops te gebruiken, of ze kunnen zelf één of meerdere gebruikersaccounts aanmaken. De enige persoonlijke informatie de we verzamelen zijn de naam en het e-mailadres van de contactpersoon van het verkooppunt of distributiepunt die aan elke gebruikersaccount is gekoppeld.

Alle verkoop- of distributiepunten kunnen zelf hun eigen gebruikersaccounts beheren in de Polar Retail- of Distributorwebshop, inclusief het maken en uitschakelen van de gebruikersaccounts. De rechtsgrond voor het verwerken van de hierboven vermelde persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst.

Polar Club

Polar Club is een app voor groepsfitness en -training op basis van je hartslag waarmee realtime prestatiegegevens van clubleden, zoals hartslag, intensiteit en calorieverbruik, tijdens een les kunnen worden geregistreerd en weergegeven. De trainingsoverzichten van de deelnemers worden automatisch geüpload naar Polar Flow, zodat ze hun voortgang kunnen volgen en hun doelen kunnen bereiken. Wanneer een fitnessclub Polar Club aanschaft, gaat de club een overeenkomst aan met Polar. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is de club de verwerkingsverantwoordelijke. De club is verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. De club is ook verantwoordelijk voor de juistheid van de gebruikersgegevens en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele gebruikers (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen).

Informatie over de clubs die gebruik maken van de service wordt verzameld in het Polar Club-register. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de beheerder die is aangewezen door de club (Club Admin). Hiervoor wordt het e-mailadres van deze persoon opgeslagen in het systeem.

De informatie over de groepslessen wordt gedurende één maand opgeslagen op de iPad van de club. Andere gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, zijn de trainingsgegevens van de deelnemers en een elektronische ID-code om de personen te identificeren. Deze kan worden gebruikt om de bij de registratie opgegeven gebruikersnaam te koppelen aan de Flow-database. Met deze ID-code kunnen de trainingsgegevens van de deelnemers worden doorgegeven naar hun persoonlijke Flow-account. Het personeel van de club kan gebruikers niet identificeren op basis van deze ID-codes. De ID-gegevens van de instructeur worden ook op de iPad opgeslagen. De werkelijke Flow-gebruikersnamen van de deelnemers worden niet op de iPad opgeslagen. Alle gebruikersinformatie die is opgeslagen onder de Flow gebruikersnaam bevindt zich in de Flow-service , en de club heeft geen toegang tot deze accounts. De gegevens van de Polar Flow-service worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider van Polar. Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vind je hier .

Klanten kunnen deelnemen aan groepslessen via hun bestaande Flow-account, door een account aan te maken bij het aanmelden voor de les, of door zich aan te melden als bezoeker.

Klanten met een Flow-account:

De klant kan zich aanmelden voor een club-les via een bestaand Flow-account. De gebruiker kan ook een Flow-account aanmaken bij het aanmelden voor de les. Er worden op de iPad geen persoonsgegevens opgeslagen die zijn verstrekt bij het aanmaken van het Flow-account. De enige informatie die op de iPad wordt opgeslagen, betreft de elektronische ID en de trainingsgegevens van de deelnemers. De groepslesgegevens van de klanten die hun Flow-account gebruiken om zich aan te melden voor de les, worden met behulp van de ID-code automatisch van de iPad van de club doorgegeven aan de Polar Flow-service.

Klanten die zich aanmelden als bezoeker:

Klanten kunnen zich ook als bezoeker aanmelden voor groepslessen van de club. In dat geval geven de deelnemers een naam op die ze op het scherm willen weergeven tijdens de les, zoals een bijnaam of een andere ID (bijvoorbeeld een woord of een tekenreeks). Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Deelnemers die zich hebben aangemeld als bezoeker kunnen hun trainingsgegevens na de les opslaan door een Flow-account aan te maken of een bestaande Flow-account te gebruiken.

Het Polar Club-product biedt clubs en hun klanten ook een platform voor het bespreken van de groepslessen en andere gerelateerde onderwerpen binnen de community van de club. De Community service is te vinden in het gedeelte Community - Clubs in Flow. Deelnemers aan discussies in de service kunnen desgewenst informatie over zichzelf delen. De club is verantwoordelijk voor het modereren van de discussies, wanneer nodig.

De rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Voor meer informatie over het register van Polar Club kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Polar Team-producten

Polar Team Pro

Polar Team Pro is een spelervolgsysteem voor professionele sportteams. Het combineert GPS- en bewegingsregistratiegegevens met hartslaginformatie. Met Polar Team Pro kan de coach de trainingssessie van het team volgen via een iPad (apart aan te schaffen), zonder basisstation of antennes. Na de training kunnen de trainingsgegevens worden verzameld door de Team Pro-sensoren te synchroniseren via Team Pro Dock. De registratie van de spelersprestaties levert waardevolle en accurate informatie die de trainers en begeleiders helpen bij hun analyses.

Wanneer een team Polar Team Pro aanschaft, gaat het een overeenkomst aan met Polar over het gebruik van de service. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is het team de verwerkingsverantwoordelijke. Het team is verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. Het team is ook verantwoordelijk voor de juistheid van de gebruikersgegevens en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele spelers (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen).

Polar Team Pro verzamelt gegevens over de teams die gebruik maken van de service en over hun leden. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de beheerder die is aangewezen door het team (Team Pro Admin). Hiervoor wordt het e-mailadres van deze persoon opgeslagen in het systeem. We sturen een bericht om het e-mailadres te verifiëren en om te bevestigen dat het account bewust is aangemaakt. Het account moet binnen 30 dagen worden geverifieerd om Polar Team Pro te kunnen gebruiken. De beheerder maakt een team aan in het systeem door de gegevens van de teamleden (zoals het spelersnummer, de naam en de geboortedatum) toe te voegen aan de Team Pro-service. De gegevens worden opgeslagen op de server van de serviceprovider van Polar. Trainingsgegevens blijven maximaal twee maanden opgeslagen op de iPad van het team en worden van daaruit doorgegeven aan de Team Pro-service. De persoonlijke Polar Flow-accounts van de individuele spelers kunnen worden gekoppeld aan de Team Pro-service, waar de trainer ze kan bekijken. De individuele Polar Flow-accounts zijn opgenomen in de Polar Flow-service; van daaruit worden de gegevens opgeslagen op de servers van de serviceprovider van Polar. Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vind je hier .

De rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Neem voor meer informatie over het Polar Team Pro-register contact op met onze klantenservice .

Polar Team

De Polar Team app is een spelervolgsysteem voor indoor teamsporten dat realtime hartslaggegevens toont met gebruik van Polar-hartslagsensoren en een iPad (apart aan te schaffen).

Polar verzamelt via Polar Team geen persoonsgegevens en slaat deze ook niet op. Alle gegevens worden op de iPad opgeslagen.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API is een interface waarmee Team Pro-gegevens kunnen worden overgebracht naar een systeem van derden. De Team Pro admin-gebruiker kan de Team Pro-service verbinden met een platform van derden om gegevens tussen de services te kunnen overdragen. Deze gegevens kunnen de persoonlijke trainingsgegevens van spelers omvatten, evenals gegevens van teamtrainingssessies.

Polar GoFit

Polar GoFit is een service ontworpen voor leerlingen, leerkrachten en schoolpersoneel waarmee de hartslag en het niveau van lichamelijke activiteit van de leerlingen kan worden bekeken en op school kan worden gemeten. De Polar GoFit-service bestaat uit de Polar GoFit app, de Polar GoFit website (www.polargofit.com) en de hartslag- en activiteitsapparaten van Polar die compatibel zijn met GoFit.

Wanneer een school GoFit aanschaft, gaat deze een overeenkomst aan met Polar of haar vertegenwoordiger. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is de school de verwerkingsverantwoordelijke. De school is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. De school is ook verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de leerlingen en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele leerlingen en studenten (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen). De school is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de leerling, of, in het geval van een minderjarige, van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, voordat de leerling aan de service wordt toegevoegd.

Informatie over de leerkrachten en leerlingen die gebruik maken van de service wordt opgeslagen in het GoFit-register. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de leerkracht die de contactpersoon is (en voor eventuele andere leerkrachten). Hiervoor worden de naam en het e-mailadres van deze persoon opgeslagen in het systeem. De leerkracht voegt de gebruikersgegevens van de leerling, zoals naam, geboortedatum, lengte, gewicht, geslacht en klas, in het systeem toe na toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Deze gegevens zijn nodig voor een correcte werking van het systeem en de algoritmes. Bij gebruik van het systeem verzamelen Polar-apparaten of -sensoren trainingsgegevens die naar de GoFit-server worden verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om informatie te berekenen, zoals calorieverbruik en activiteit. In sommige gevallen kan de leerkracht kiezen welke gegevens zichtbaar zijn voor gebruikers. Calorieën kunnen bijvoorbeeld worden verborgen op het scherm van zowel de GoFit app als de webservice, en worden dan onder andere trainingsgegevens opgeslagen in de database. De leerkracht kan ook selecteren of de naam van de leerling of de studenten-ID in de GoFit-applicatie wordt getoond. De studenten-ID wordt bepaald door de school en kan bestaan uit cijfers en letters. Leerlingen kunnen hun accounts ook individueel gebruiken om bijvoorbeeld hun trainingsgegevens te bekijken.

De GoFit-trainingsgegevens worden op de servers van de serviceprovider opgeslagen. Deze servers bevinden zich in de EU of de VS. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vind je hier . Indien nodig en na toestemming van de leerling, of, in het geval van een minderjarige, van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, kan de informatie ook worden gedeeld met een derde binnen de schoolomgeving. Indien nodig kan de informatie met een derde worden gedeeld voor doeleinden die afzonderlijk zijn overeengekomen.

Wanneer de overeenkomst tussen Polar en de school ten einde komt, wordt de informatie uit het GoFit-systeem verwijderd.

De rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Voor meer informatie over het Polar GoFit-register kun je contact opnemen met onze klantenservice .

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink is Polar's eigen Application Programming Interface (API) die een directe koppeling biedt voor het delen van informatie tussen het Polar-ecosysteem en datasystemen van derden. Met Polar Open AccessLink kunnen onze klanten gegevens die hun persoonlijke info, training en lichaamsbeweging betreffen doorgeven van Polar-apparaten en het Polar Flow-systeem naar een systeem van derden dat op de lijst van beschikbare systemen staat, zoals andere fitness- en trainingstoepassingen. Klanten van Polar kunnen dergelijke gegevens ook doorgeven van systemen van derden naar Polar-apparaten en Polar Flow (het is mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is op het moment dat deze versie van het privacybeleid van Polar van kracht wordt).

Voor ontwikkelaars van systemen van derden:

Polar stelt de Polar Open AccessLink-interface en instructies aan ontwikkelaars van systemen van derden beschikbaar, zodat deze hun eigen applicatie in het Polar-systeem kunnen registreren en een functie voor het ontvangen van gegevens kunnen ontwikkelen.

De ontwikkelaars gebruiken hun Polar Flow -gebruikersnamen om in te loggen op de service Polar API/Polar Open AccessLink. Een nieuwe app wordt geregistreerd door informatie te verstrekken over de app en het bedrijf. Goedkeuring van de gebruiksvoorwaarden is vereist. Er worden geen persoonsgegevens verzameld in verband met de registratie; in plaats daarvan wordt de app gekoppeld aan het Flow-account dat bij de registratie werd gebruikt. Er kunnen meerdere applicaties aan hetzelfde Flow-account worden gekoppeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de services van derden die zij willen gebruiken aan hun Polar Flow-account te koppelen. De informatie wordt opgehaald door de services van derden of verzonden door Polar Electro wanneer de gebruiker gegevens synchroniseert met de Polar Flow-service of wanneer de gebruiker sensorgegevens doorgeeft aan derden. Polar is niet verantwoordelijk voor de gegevens zodra deze uit het Polar-systeem worden doorgegeven en heeft vanaf dat moment geen controle meer over de gegevens. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de informatie die ze delen of doorgeven uit het systeem.

Voor meer informatie over het Polar Flow-register kun je contact opnemen met onze klantenservice .