Privacybeleid

Polar respecteert uw privacy en streeft ernaar u een veilige klantervaring te bieden. In dit privacybeleid van Polar willen we u informeren welke gegevens we verzamelen wanneer u onze producten en diensten gebruikt, en hoe we deze gegevens gebruiken en verwerken. We geven u ook aan waar u meer informatie kunt vinden over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u hebt met betrekking tot deze gegevens.

"Polar" verwijst naar Polar Electro Oy en haar dochterondernemingen. Dit betekent dat wanneer u services of producten van Polar gebruikt, uw gegevens door één of meerdere bedrijven van Polar kunnen worden gebruikt en verwerkt.

Inhoud:

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens

Beveiliging

Hoe verwerken we gevoelige persoonsgegevens

Verwerken van persoonsgegevens en de doorgifte ervan buiten de EU

Opslaan en nauwkeurigheid van gegevens

Uw rechten

Cookies

Foutlogboeken

Gebruikers jonger dan 13 jaar

Wijzigingen in het privacybeleidr

Polar Flow en Flow-app

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Ondersteuning/klantendienst

Polar.com

Online winkel

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team-producten

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Cookiebeleid

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens

Wanneer u een gebruikersaccount voor Polar-services aanmaakt, vragen we u om persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geslacht en leeftijd). Wij hebben deze informatie nodig om u een gepersonaliseerde ervaring met onze services te kunnen bieden. Wij gebruiken uw leeftijdsgegevens bijvoorbeeld om u een nauwkeurigere berekening van het calorieverbruik te kunnen geven. Wij gaan ervan uit dat alle informatie die u ons geeft correct is.

We kunnen ook informatie over u verzamelen wanneer u producten in onze online winkel koopt, gebruik maakt van de Polar-services, of met onze Customer care contact opneemt. Als u zich alleen op de Polar-nieuwsbrief abonneert, dan is uw e-mailadres de enige informatie die wij u vragen. Wij verwerken iw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid van Polar worden opgesomd en voor servicespecifieke doeleinden. Klik op de vermelde links als u meer informatie daarover wilt hebben. U kunt ook contact opnemen met Customer care voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot elke service.

Wanneer u gebruikmaakt van de Polar-producten of -services, verzamelt Polar informatie over u. Polar kan deze informatie combineren met alle andere persoonsgegevens die Polar voor hetzelfde doel over u heeft verzameld. Als we informatie over u hebben verzameld voor andere doeleinden, combineren we deze niet. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om de goede werking en veiligheid van Polar-producten te waarborgen, om uw identiteit na te gaan en om fraude en ander misbruik van de producten te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat we uw informatie gebruiken in het kader van onze onderzoeks- en productontwikkelingsactiviteiten. Polar werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande activiteiten. Voor deze activiteiten wordt uw informatie altijd anoniem gemaakt; de informatie kan dus niet aan u persoonlijk worden gekoppeld.

Als u gebruikmaakt van een van onze services tegen betaling, kunnen we uw betaalkaartgegevens opslaan (als u daarvoor toestemming hebt gegeven) om verdere betalingen te vereenvoudigen. Deze informatie wordt versleuteld opgeslagen in een systeem van derden. Wij selecteren onze serviceproviders zorgvuldig en zien erop toe dat zij voldoen aan de eisen die voor die sector zijn vastgesteld voor een veilige en betrouwbare verwerking van de informatie. Bij de verwerking van betalingsinformatie houden wij ons aan de wetgeving die van kracht is en de voorwaarden die door betalingsdienstaanbieders worden vastgesteld en gecontroleerd.

Als u dat wilt, kunt u informatie afkomstig uit Polar-services ook delen met systemen of services die worden aangeboden door een derde partij, zoals Facebook of Strava. Polar is niet verantwoordelijk voor informatie die naar een andere locatie wordt doorgegeven of voor de nauwkeurigheid van de informatie buiten het Polar-systeem. De informatiebeveiliging en het privacybeleid van de betreffende serviceprovider worden op deze informatie toegepast.

Beveiliging

Er zijn altijd risico's verbonden met het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij persoonlijk, per telefoon of via internet of andere technologieën. Geen enkel systeem of technologie is volledig beveiligd of betand tegen “knoeiers”/”hackers”. Polar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Polar gebruikt bijvoorbeeld versleutelings- en firewalltechnologie bij het verzamelen van persoonsgegevens. Als Polar-sites onlinetransacties ondersteunen, gebruikt Polar standaardbeveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn in deze branche om de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze transacties te waarborgen. We gebruiken standaardbeveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn in deze branche, zoals SSL-verificatie, om te zorgen dat creditcardgegevens en andere persoonsgegevens die tijdens een aankoopprocedure worden verstrekt, op correcte wijze worden beschermd tegen onderschepping door derden.

Hoe verwerken we gevoelige persoonsgegevens

De meeste services van Polar zijn gebaseerd op gegevens die worden verzameld op onze producten. Sommige gegevens (zoals hartslaggegevens) zijn van een dergelijke vertrouwelijke aard dat we uw toestemming moeten vragen om ze te verzamelen of te verwerken. Deze toestemming wordt afzonderlijk gevraagd voor elke service die gegevens verwerkt waarvoor specifieke toestemming nodig is.

Verwerken van persoonsgegevens en de doorgifte ervan buiten de EU

Het is mogelijk dat services en producten van Polar worden aangeboden via resources en servers die zich in verschillende landen bevinden (zoals Finland en de V.S.). Dat wil zeggen dat uw gegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waarin de service die u gebruikt is gebaseerd, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de norm voor de bescherming van de privacy niet voldoet aan de vereisten die door de Europese Commissie zijn gesteld (zoals de VS). Als u zich registreert voor een service (bijvoorbeeld Polar Flow) waarvoor de doorgifte van informatie naar een ander land is vereist voor verwerking, vragen wij uw toestemming voor de doorgifte. Bij het doorgeven van gegevens houden wij ons aan alle van wetten die van kracht zijn om voldoende bescherming van uw privacy te garanderen. In het algemeen passen wij bij het doorgeven van uw persoonsgegevens van het ene land naar het andere de voorwaarden toe van de EU-VS-privacyschild- of Zwitserland-VS-privacyschild-overeenkomsten of die van overeenkomsten die zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie over het doorgeven van informatie en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen vindt u onder FAQ. U kunt ook via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

In overeenstemming met de hierboven vermelde principes kunnen wij uw informatie doorgegeven of kunnen we toegang tot uw informatie verlenen aan toeleveranciers van Polar (zoals de leverancier van ons systeem voor Customer care) die taken uitvoeren met betrekking tot de website, producten en diensten van Polar. Onze toeleveranciers mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en op de services van Polar is altijd een vertrouwelijkheidsclausule van toepassing.

Polar zal nooit persoonsgegevens doorgeven/openbaar maken zonder hiervoor apart uw toestemming te vragen, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw bestelling, het uitvoeren van uw verzoek of het beheren van onze interactieve klantenprogramma's. Informatie mag echter wel openbaar worden gemaakt indien dit noodzakelijk is op grond van de wet, een rechterlijk bevel of een verordening of verzoek van autoriteiten.

Polar kan voor statistische doeleinden anoniem gemaakte statistische gegevens over haar klanten, verkopen, typen internetnavigatie, trainingsinformatie en soortgelijke websiteinformatie leveren aan betrouwbare derde partijen. Deze statistieken bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens.

Opslaan en nauwkeurigheid van gegevens

Wij willen onze database up-to-date houden en verwijderen regelmatig verouderde en onnodige persoonsgegevens. Wij slaan de informatie slechts op zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze is verzameld of zo lang dit wettelijk is vereist. Meer informatie over de opslagduur vindt u in de servicespecifieke hoofdstukken. U kunt ook via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Bij sommige Polar-services kunt u uw persoonsgegevens zelf beheren. Wij raden u aan de informatie af en toe op juistheid te controleren en zo nodig te corrigeren. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u verstrekt.

Uw rechten

U hebt altijd recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Bij sommige services is directe toegang mogelijk, en indien nodig kan onze Customer care u helpen en u een kopie van de persoonsgegevens geven die wij over u hebben verzameld. U hebt het recht om te weten welke informatie over u is verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en aan welke partijen, indien van toepassing, deze informatie is verstrekt. Om de informatie te controleren die nodig is voor het uitvoeren van uw verzoek, moeten we mogelijk om aanvullende informatie vragen.

Polar is bevoegd uw persoonsgegevens te verwerken als de verwerking op een legitiem belang is gebaseerd. We gebruiken deze rechtsgrond in sommige gevallen voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, omdat we onze services voortdurend willen ontwikkelen en verbeteren. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te weigeren. Voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wordt uw informatie altijd anoniem gemaakt; de informatie kan dus niet aan u persoonlijk worden gekoppeld.

U hebt altijd het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing te weigeren. Als u geen e-mails van Polar meer wilt ontvangen, volg dan de instructies om u af te melden die in elk e-mailbericht zijn opgenomen. Als u een gebruikersaccount hebt aangemaakt, kunt u dit rechtstreeks via onze service doen. Polar verstrekt geen mailinglijsten aan en deelt geen mailinglijsten met derden voor reclamedoeleinden. E-mailberichten met betrekking tot services (om een aankoop te bevestigen e.d.) bevatten doorgaans geen optie voor afmelden, omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door u gevraagde service. Tot dergelijke e-mails behoren ook kennisgevingen over wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Polar.

U hebt het recht om uw informatie te laten verbeteren of te verwijderen. Dit kunt u ofwel zelf doen, of u kunt een verzoek hiervoor naar onze Customer care versturen. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, verwijderen wij uw inloggegevens en alle informatie en gegevens die op u betrekking hebben. Nadat wij uw gegevens hebben verwijderd, kunt u de service alleen gebruiken door een nieuwe gebruikersaccount aan te maken.

Volgens de wet hebt u het recht om profilering en geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken, ook wanneer u de verwerking van onze gegevens hebt verboden en de beoordeling van de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens nog niet is voltooid.

U hebt ook het recht om uw toestemming te herroepen voor het verwerken van uw informatie in elke service waarvoor we uw toestemming hebben gevraagd. De toestemming kan in de betreffende service worden ingetrokken. Voor bepaalde services kan de intrekking van de toestemming betekenen dat we de service niet meer aan u kunnen aanbieden.

U hebt het recht om uw informatie van Polar-systemen te ontvangen in een machineleesbare vorm wanneer de verwerking van uw informatie is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst. De informatiedoorgifte is bijvoorbeeld rechtstreeks mogelijk via de Flow-service. U kunt ook verzoeken om uw gegevens aan een derde partij door te geven. Polar is niet verantwoordelijk voor het vermogen van het systeem van de derde partij om de informatie te verwerken in het formaat dat wordt gebruikt voor het doorgeven.

Als u vermoedt dat de informatie wordt misbruikt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende persoon voor gegevensbescherming of een soortgelijke instantie. Contactinformatie voor toezichthoudende personen voor gegevensbescherming in verschillende landen is beschikbaar op onze FAQ-pagina over privacy.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

Foutlogboeken

Om u bij problemen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, slaan wij foutgegevens op onze apparaten op ("Foutlogboek"). Wanneer u uw apparaat met een Polar-service synchroniseert, wordt het foutlogboek naar onze server gekopieerd. De foutloggegevens worden maximaal twee maanden bewaard, zodat we er zeker van zijn dat we over de juiste gegevens beschikken als u vanwege een fout of probleem contact met onze Customer care opneemt.

Gebruikers jonger dan 13 jaar

Polar voert het beleid dat klanten jonger dan 13 jaar wordt verzocht geen aankopen of andere rechtshandelingen op Polar-sites te verrichten zonder toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Een gebruiker jonger dan 13 jaar kan bijvoorbeeld alleen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger een account voor een Polar-service aanmaken.

Wijzigingen in het privacybeleid van Polar

Dit privacybeleid van Polar werd op 15 mei 2018 bijgewerkt. U kunt eerdere versies hier bekijken. We kunnen af en toe wijzigingen aan dit privacybeleid van Polar aanbrengen en stellen onze klanten per e-mail of via onze services van dergelijke wijzigingen op de hoogte. Bij vragen over de diensten of producten van Polar kunt u met onze Customer care contact opnemen. U vindt ook informatie over privacy in onze FAQ over privacy. Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Polar, kunt u via privacy@polar.com contact met ons opnemen.

Contactinformatie:

Verwerkingsverantwoordelijke:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Functionaris voor gegevensbescherming:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow en Flow-app

Polar Flow is een gratis fitness- en trainingstoepassing en -webservice in de cloud waarmee u uw trainings-, activiteits- en slaapgegevens kunt registreren en uw vorderingen kunt analyseren. Het werkt samen met uw Polar-product en dient als uw automatische trainingsdagboek: al uw trainings-, activiteits- en slaapgegevens van uw product worden met uw Polar Flow-account gesynchroniseerd. Voordat u zich voor Polar Flow registreert, moet u de gebruiksvoorwaarden van de service en het privacybeleid van Polar lezen. U wordt gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de service. Door met de gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, sluit u een overeenkomst met Polar. We vragen u ook om aan te geven dat u het privacybeleid van Polar hebt gelezen.

En omdat we u graag op de hoogte willen houden van al onze nieuwtjes, aanbiedingen en updates, vragen we u ook om toestemming te geven voor het ontvangen van marketingberichten. Weigeren is altijd de standaardinstelling voor dit verzoek. U kunt uw keuze op elk moment in de instellingen van uw account wijzigen.

Tijdens de registratie vragen we ook om uw toestemming voor een aantal punten die met de verwerking van gegevens te maken hebben. Wij vragen deze toestemmingen om te voldoen aan de eisen voor de bescherming van privacy die in verschillende landen gelden: toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (waaronder hartslaggegevens), en toestemming voor het doorgeven van gegevens naar een ander land dan het land waar u woont (Polar gebruikt servers van een derde partij om de Flow-service aan te bieden). Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. De feitelijke gebruikersgegevens worden op servers binnen de EU opgeslagen, maar informatie zoals de monitoringgegevens van het systeem worden opgeslagen op servers van service providers buiten de EU. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier.

Bij personen jonger dan 13 jaar vragen we een wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de verwerking van gegevens.

Na registratie ontvangt u een bericht om uw e-mailadres te verifiëren en om te bevestigen dat de account bewust is aangemaakt. De account moet binnen 30 dagen worden geverifieerd.

U kunt kiezen of u de trainings- en route-informatie die u opslaat in de Polar-service aan andere gebruikers wilt laten zien. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, zijn uw privacy-instellingen standaard ingesteld op privé en wordt uw informatie niet aan andere gebruikers getoond. U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen. Als u dat wilt, kunt u informatie afkomstig uit Polar-services ook delen met systemen van derden, zoals Facebook of Strava. Polar is niet verantwoordelijk voor de gegevens zodra deze uit het Polar-systeem worden doorgegeven en we hebben vanaf dat moment geen controle meer over de gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de informatie die u deelt of doorgeeft uit het systeem.

Polar streeft ernaar zijn diensten voortdurend te ontwikkelen. Daarom kunnen de trainingsgegevens die u opslaat in de Polar Flow-service worden gebruikt om de legitieme belangen van Polar in onderzoek en productontwikkeling te helpen realiseren. Voor dit doeleinde worden de gegevens in anonieme vorm gebruikt; individuele gebruikers kunnen niet worden geïdentificeerd. De informatie kan ook worden gebruikt voor het versturen van marketingberichten als u daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij tijdens de registratie, hetzij op een latere datum.

Op dit moment blijft de informatie in de Polar Flow-service opgeslagen totdat u besluit uw account te verwijderen. Als wij wijzigingen aanbrengen in onze opslagperioden voor gegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Polar Flow mobiele app

Als u de Polar Flow-app wilt gebruiken, moet u eerst een Polar Flow-account aanmaken. Vervolgens gebruikt u de Polar Flow-gebruikersnaam om bij de Polar Flow-app aan te melden. Al uw trainingsgegevens worden rechtstreeks naar de server van de Polar Flow-service verzonden en er wordt geen informatie in de Flow-app opgeslagen. Het privacybeleid van Polar Flow is van toepassing op het verwerken van de gegevens.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het Polar Flow-register.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach is een gratis service in de cloud waarmee coaches en persoonlijke trainers eenvoudig toegang krijgen tot de trainingsgegevens van hun klanten. Dankzij meerdere functies zoals trainingsdagboek, planningshulpmiddelen, rapporten en prestatiestatistieken kunnen coaches de vorderingen van hun klanten bijhouden en hen directe, realtime begeleiding geven.

De atleten verlenen de coach toegang tot hun gegevens en de coach-atleetrelatie is op de overeenkomst tussen de partijen gebaseerd. De atleten kunnen de trainer op elk ogenblik de toegang tot hun gegevens ontzeggen. Al uw trainingsgegevens worden rechtstreeks naar de server van de Polar Flow-service verzonden. Het privacybeleid van Polar Flow is van toepassing op het verwerken van de gegevens. Meer informatie is beschikbaar in de sectie over Polar Flow.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het Polar Flow-register.

Polar Beat

Polar Beat is een gratis fitness- en trainingsapp voor mobiele apparaten. Met Polar Beat kunt u trainen met uw live-hartslag (wanneer u een Polar-hartslagsensor gebruikt) en realtime spraakbegeleiding, uw route en afstand registreren en persoonlijke feedback krijgen over elke training.

De informatie die u in de app toevoegt en uw meest recente trainingsgegevens blijven op het apparaat staan. Voor een optimaal gebruik van Polar Beat raden wij u aan ook een Polar Flow-account aan te maken. Met Polar Flow krijgt u een uitgebreide set trainingsanalysetools. Als je Polar Beat samen met Polar Flow gebruikt, worden uw trainingsgegevens ook in de Polar Flow-service opgeslagen. Na het inloggen worden al uw trainingsgegevens rechtstreeks aan de servers van de Flow-service doorgegeven. Het privacybeleid van de Flow-service is van toepassing op het verwerken van de gegevens. Meer informatie is beschikbaar in de sectie over Polar Flow.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het Polar Flow-register.

Ondersteuning/Customer care

De Customer care van Polar helpt u bij eventuele problemen met onze producten of services. Onze Customer care houdt twee registers bij: Een contact- en een serviceformulier. Informatie wordt in deze twee registers opgeslagen via de website Polar.com. Klanten vullen zelf de nodige informatie in de formulieren in, waarna deze informatie aan de Polar-systemen wordt doorgegeven. De gegevens die worden bewaard op de Polar-systemen kunnen worden opgeslagen op servers in Finland of op servers van de serviceproviders van Polar binnen of buiten de EU. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier. De Customer care van Polar is wereldwijd in een aantal landen actief om ervoor te zorgen dat we ondersteunende services in verschillende landen en tijdzones kunnen aanbieden.

Het contactformulier: de informatie die in dit formulier wordt ingevuld, wordt doorgegeven aan een Customer care-systeem van een derde partij dat door Polar wordt gebruikt. Alle medewerkers van de Customer care van Polar kunnen dit systeem gebruiken. De in het systeem bewaarde gegevens worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider op locaties in de EU. Op dit formulier wordt u gevraagd uw contactgegevens (zoals e-mailadres en land) in te vullen, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de serviceprovider heeft geen toegang tot de feitelijke gegevens. De informatie wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft.

Service: de informatie die in dit formulier wordt ingevuld, wordt gebruikt om het apparaat aan de eigenaar te koppelen, een gerepareerd apparaat of besteld reserveonderdeel aan de klant te leveren, voor facturering en de verwerking van betalingen, het verzenden van adreslabels voor retourzendingen, het verzenden van automatische e-mailberichten over de voortgang en voltooiing van de service, het indienen van aanvullende verzoeken in verband met een service, en het verstrekken van een prijsopgave voor een service. Gegevens uit het serviceformulier worden doorgegeven aan het wereldwijde servicesysteem van Polar. Adresinformatie wordt ook doorgegeven aan externe postdiensten voor het bezorgen van de producten. De informatie wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft.

Bellen met Customer care

In sommige landen kunnen gesprekken met de Customer care van Polar worden opgenomen. Het telefoonnummer dat u gebruikt om Customer care te bellen, wordt in ons Customer care-systeem en in de telefooncentrale opgeslagen. De loggegevens worden zes maanden bewaard.

Ue kunt ook contact opnemen met de Customer care van Polar via sociale mediakanalen (Twitter, Facebook en Google Play) en via een chatdienst (niet in alle landen beschikbaar). Deze contactgebeurtenissen worden in het Customer care-systeem geregistreerd.

U kunt met onze Customer care contact opnemen voor meer informatie over de registers voor contact- en serviceformulieren.

Polar.com

De website Polar.com is een openbare website die informatie biedt over Polar en haar producten, services en samenwerkingspartners. U hoeft niet te registreren of informatie over uzelf te verstrekken om de website te kunnen gebruiken. Polar gebruikt echter wel cookies om informatie over het verkeer op de website te verzamelen. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Als u zich op de nieuwsbrieven van Polar wilt abonneren, kunt u dat doen op de website Polar.com, waar u uw e-mailadres moet vermelden. U kunt op elk ogenblik afmelden door de instructies in de nieuwsbrief te volgen. U kunt ook producten van Polar kopen via de links die u op de website Polar.com vindt. Lees hier meer over de online winkel van Polar.

Online winkel

De online winkel van Polar is een openbare verkoopservice waar u als geregistreerde klant of als gast een product kunt kopen. Om het product te kunnen bezorgen, slaan we de door u verstrekte adresgegevens en uw e-mailadres op, zodat we u over de voortgang van de levering op de hoogte kunnen houden. We zullen ook contact met u opnemen op uw e-mailadres om feedback over uw klantervaring te vragen. Dit helpt ons om onze service te verbeteren. Als u bij het plaatsen van een bestelling een klantaccount aanmaakt, slaan we deze gegevens op om die bij verdere aankopen te gebruiken. De feitelijke betaling vindt plaats via een betalingssysteem van derden. De enige informatie over de betalingsactie die in het Polar-systeem wordt bewaard, is de informatie over de betalingsmethode en, voor B2B-producten, ook het token dat aan het creditcardnummer is gekoppeld. Bepaalde informatie, zoals het IP-adres dat u gebruikt, wordt door Polar enige tijd in het systeem opgeslagen op grond van een legitiem belang voor het waarborgen van de veiligheid van de service.

De informatie over de aankoop wordt 10 jaar bewaard, tenzij de plaatselijke regelgeving een langere opslagduur voorschrijft.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het register van de online winkel.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com is een gratis webtoepassing voor fitness en training die voor de vroegere generatie Polar-producten is ontworpen. Via deze site kunt u uw trainingsgegevens aan onze online systemen doorgeven. Met de app kunt u uw vorderingen volgen en uw resultaten verbeteren. Deze service zal na 2019 niet meer beschikbaar zijn.

Voordat u zich registreert voor de service polarpersonaltrainer.com, moet u de gebruiksvoorwaarden van de service en het privacybeleid van Polar lezen. U wordt gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de service. Door met de gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, sluit u een overeenkomst met Polar. We vragen u ook om aan te geven dat u het privacybeleid van Polar hebt gelezen.

En omdat we u graag op de hoogte willen houden van alle nieuwtjes van Polar, vragen we u ook toestemming te geven voor het ontvangen van marketingberichten. Weigeren is altijd de standaardinstelling voor dit verzoek. U kunt uw keuze later altijd in de instellingen van uw account wijzigen.

Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount vragen wij ook toestemming voor een aantal punten die met de verwerking van gegevens te maken hebben: toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (waaronder hartslaggegevens), en toestemming voor het doorgeven van gegevens naar een ander land dan het land waar u woont (Polar gebruikt servers van een derde partij om de service polarpersonaltrainer.com aan te bieden). Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. De feitelijke gebruikersgegevens worden op servers binnen de EU opgeslagen, maar informatie zoals de monitoringgegevens van het systeem worden opgeslagen op servers van service providers buiten de EU. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier. Bij klanten jonger dan 13 jaar vragen we een wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de verwerking van hun gegevens. Na registratie ontvangt u een bericht om uw e-mailadres te verifiëren en om te bevestigen dat de account bewust is aangemaakt. De account moet binnen 30 dagen worden geverifieerd.

Als u dat wilt, kunt u informatie afkomstig uit Polar-services ook delen met systemen van derden, zoals Facebook of Strava. Polar is niet verantwoordelijk voor de gegevens zodra deze uit het Polar-systeem worden doorgegeven en heeft vanaf dat moment geen controle meer over de gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de informatie die u deelt of doorgeeft uit het systeem.

Polar streeft ernaar zijn diensten voortdurend te ontwikkelen. Daarom kunnen de trainingsgegevens die u opslaat op de service polarpersonaltrainer.com worden gebruikt om de legitieme belangen van Polar in onderzoek en productontwikkeling te helpen realiseren. Voor dit doeleinde worden de gegevens gewoonlijk in anonieme vorm gebruikt, zodat individuele gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd. De informatie kan ook worden gebruikt voor het versturen van marketingberichten als u daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij tijdens de registratie, hetzij op een latere datum.

De informatie blijft opgeslagen op de service polarpersonaltrainer.com tot eind 2019, wanneer de service wordt stopgezet. Polar informeert haar klanten over elke wijziging in de opslagperioden van de gegevens.

U kunt met onze Customer care contact opnemen voor meer informatie over het register van polarpersonaltrainer.com.

Polar Club

Polar Club is een app voor groepsfitness en -training op basis van uw hartslag waarmee realtime prestatiegegevens van clubleden, zoals hartslag, intensiteit en calorieverbruik, tijdens een les kunnen worden geregistreerd en weergegeven. De trainingsoverzichten van de deelnemers worden automatisch geüpload naar Polar Flow, waar men de vorderingen kan volgen om de doelstellingen te kunnen bereiken. Wanneer een fitnessclub Polar Club aanschaft, gaat de club een overeenkomst aan met Polar. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is de club de verwerkingsverantwoordelijke. De club is verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. De club is ook verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gebruikersgegevens en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele gebruikers (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen).

Informatie over de clubs die gebruik maken van de service wordt in het Polar Club-register verzameld. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de beheerder die door de club (Club Admin) is aangewezen. Om deze reden wordt het e-mailadres van de persoon in het systeem opgeslagen.

De informatie over de groepslessen wordt gedurende één maand op de iPad van de club opgeslagen. Andere gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, zijn de trainingsgegevens van de deelnemers en een elektronische ID-code om de personen te identificeren. Deze kan worden gebruikt om de bij de registratie opgegeven gebruikersnaam te verbinden met de Flow-database. Met deze ID-code kunnen de trainingsgegevens van de deelnemers naar hun persoonlijke Flow-account worden doorgegeven. Het personeel van de club kan gebruikers niet identificeren op basis van deze ID-codes. De ID-gegevens van de instructeur worden eveneens op de iPad opgeslagen. De werkelijke Flow-gebruikersnamen van de deelnemers worden niet op de iPad opgeslagen. Alle gebruikersinformatie die onder de Flow-gebruikersnaam is opgeslagen, bevindt zich in de Flow-service, en de club heeft geen toegang tot deze accounts. De gegevens van de Polar Flow-service worden op de servers van de serviceprovider van Polar opgeslagen. Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier.

Klanten kunnen deelnemen aan groepslessen via hun bestaande Flow-account, door een account aan te maken bij het aanmelden voor de les, of door zich aan te melden als bezoeker.

Klanten met een Flow-account:

De klant kan zich aanmelden voor een club-les via een bestaande Flow-account. De gebruiker kan ook een Flow-account aanmaken bij het aanmelden voor de les. Er worden op de iPad geen persoonsgegevens opgeslagen die zijn verstrekt bij het aanmaken van de Flow-account. De enige informatie die op de iPad wordt opgeslagen, betreft de elektronische ID en de trainingsgegevens van de deelnemers. De groepslesgegevens van de klanten die hun Flow-account gebruiken om zich aan te melden voor de les, worden met behulp van de ID-code automatisch van de iPad van de club aan de Polar Flow-service doorgegeven.

Klanten die zich aanmelden als bezoeker:

Klanten kunnen zich ook als bezoeker voor groepslessen van de club aanmelden. In dat geval geven de deelnemers een naam op die ze tijdens de les op het scherm willen weergeven, zoals een bijnaam of een andere ID (bijvoorbeeld een woord of een tekenreeks). Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Deelnemers die zich als bezoeker hebben aangemeld, kunnen hun trainingsgegevens na de les opslaan door een Flow-account aan te maken of een bestaande Flow-account te gebruiken.

De Polar Club-oplossing biedt clubs en hun klanten ook een platform voor het bespreken van de groepslessen en andere gerelateerde onderwerpen binnen de community van de club. De community-service bevindt zich in de sectie Community - Clubs in Flow. Deelnemers aan discussies in de service kunnen desgewenst informatie over zichzelf delen. De club is verantwoordelijk voor het modereren van de discussies, waar dit nodig is.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het register van Polar Club.

Polar Team-producten

Polar Team Pro

Polar Team Pro is een spelervolgsysteem voor professionele sportteams. Het combineert GPS- en bewegingsregistratiegegevens met hartslaginformatie. Met Polar Team Pro kan de coach de trainingssessie van het team volgen via een iPad (apart aan te schaffen), zonder basisstation of antennes. Na de training kunnen de trainingsgegevens worden verzameld door de Team Pro-sensoren via Team Pro Dock te synchroniseren. De registratie van de spelersprestaties levert waardevolle, nauwkeurige informatie die trainers en begeleiders helpen om specifieke analyses te maken.

Wanneer een team Polar Team Pro aanschaft, gaat het een overeenkomst aan met Polar over het gebruik van de service. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is het team de verwerkingsverantwoordelijke. Het team is verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. Het team is ook verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gebruikersgegevens en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele spelers (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen).

Polar Team Pro verzamelt gegevens over de teams die van de service gebruik maken en over hun leden. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de beheerder die door het team (Team Pro Admin) is aangewezen. Om deze reden wordt het e-mailadres van de persoon in het systeem opgeslagen. We sturen een bericht om het e-mailadres te verifiëren en om te bevestigen dat de account bewust is aangemaakt. De account moet binnen 30 dagen worden geverifieerd om Polar Team Pro te kunnen gebruiken. De beheerder maakt in het systeem een team aan door de gegevens van de teamleden (zoals het spelersnummer, de naam en de geboortedatum) aan de Team Pro-service toe te voegen. De gegevens worden op de server van de serviceprovider van Polar opgeslagen. Trainingsgegevens blijven maximum twee maanden op de iPad van het team opgeslagen en worden van daaruit aan de Team Pro-service doorgegeven. De persoonlijke Polar Flow-accounts van de individuele spelers kunnen aan de Team Pro-service worden gekoppeld, waar de trainer ze kan bekijken. De individuele Polar Flow-accounts zijn in de Polar Flow-service opgenomen; vandaaruit worden de gegevens op de servers van de serviceprovider van Polar opgeslagen. Deze servers kunnen zich binnen of buiten de EU bevinden. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier.

Neem contact op met onze Customer care voor meer informatie over het Polar Team Pro-register.

Polar Team

De Polar Team-app is een spelervolgsysteem voor indoor teamsporten dat realtime hartslaggegevens met gebruik van Polar-hartslagsensoren en een iPad (apart aan te schaffen) weergeeft.

Polar verzamelt via Polar Team geen persoonsgegevens en slaat deze ook niet op. Alle gegevens worden op de iPad opgeslagen.

Polar GoFit

Polar GoFit is een service ontworpen voor leerlingen, leerkrachten en schoolpersoneel waarmee de hartslag en het niveau van lichamelijke activiteit van de leerlingen kan worden bekeken en op school kan worden gemeten. De Polar GoFit-service bestaat uit de Polar GoFit-app, de Polar GoFit-website (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) en de hartslag- en activiteitsapparaten van Polar die met GoFit compatibel zijn.

Wanneer een school GoFit aanschaft, gaat zij een overeenkomst aan met Polar of haar vertegenwoordiger. Volgens deze overeenkomst treedt Polar op als de verwerker van de gegevens, en is de school de verwerkingsverantwoordelijke. De school is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem wordt opgeslagen en voor de manier waarop deze wordt verwerkt. De school is ook verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gegevens van de leerlingen en voor de gegevensgerelateerde verzoeken van individuele leerlingen (zoals verzoeken om de informatie te verwijderen). De school is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de leerling, of, in geval van een minderjarige, van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, voordat de leerling aan de service wordt toegevoegd.

Informatie over de leerkrachten en leerlingen die gebruik maken van de service wordt in het GoFit-register opgeslagen. Er wordt een gebruikersnaam aangemaakt voor de leerkracht die de contactpersoon is (en voor eventuele andere leerkrachten). Om deze reden wordt het e-mailadres van de persoon in het systeem opgeslagen. De leerkracht voegt de gebruikersgegevens van de leerling (zoals de naam) in het systeem toe na toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Leerlingen kunnen hun accounts ook individueel gebruiken om bijvoorbeeld hun trainingsgegevens te bekijken. De GoFit-trainingsgegevens worden op de servers van de serviceprovider opgeslagen. Deze servers bevinden zich in de EU of in de V.S. De informatie over onze Chinese GoFit-klanten wordt opgeslagen op een server van een serviceprovider in China. Meer informatie over het doorgeven van gegevens en de bijbehorende beschermingsmechanismen vindt u hier. Indien nodig en na toestemming van de leerling, of, in het geval van een minderjarige, van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, kan de informatie ook met derden binnen de schoolomgeving worden gedeeld. Indien nodig kan de informatie met derden worden gedeeld voor doeleinden die afzonderlijk zijn overeengekomen.

De informatie wordt uit het GoFit-systeem verwijderd wanneer de overeenkomst tussen Polar en de school ten einde komt.

U kunt met onze Customer care contact opnemen voor meer informatie over het Polar GoFit-register.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink is Polar's eigen Application Programming Interface (API) die een directe koppeling biedt voor het delen van informatie tussen het Polar ecosysteem en datasystemen van derden. Met Polar Open AccessLink kunnen onze klanten gegevens die hun persoonlijke info, training en lichaamsbeweging betreffen doorgeven van Polar-apparaten en het Polar Flow-systeem naar een systeem van derden dat op de lijst van beschikbare systemen staat, zoals andere fitness- en trainingstoepassingen. Klanten van Polar kunnen dergelijke gegevens ook overdragen van systemen van derden naar Polar-apparaten en Polar Flow (het is mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is op het moment dat deze versie van het privacybeleid van Polar in werking treedt).

Voor ontwikkelaars van systemen van derden:

Polar stelt de Polar Open AccessLink-interface en instructies aan ontwikkelaars van systemen van derden beschikbaar, zodat deze hun eigen applicatie in het Polar-systeem kunnen registreren en een functie voor het ontvangen van gegevens kunnen ontwikkelen.

De ontwikkelaars gebruiken hun Polar Flow-gebruikersnamen om bij de service Polar API/Polar Open AccessLink in te loggen. Een nieuwe app wordt geregistreerd door informatie te verstrekken over de app en het bedrijf. Gebruiksvoorwaarden Er worden geen persoonsgegevens verzameld in verband met de registratie; in plaats daarvan wordt de app gekoppeld aan de Flow-account die bij de registratie werd gebruikt. Er kunnen meerdere applicaties aan dezelfde Flow-account worden gekoppeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de services van derden die zij willen gebruiken aan hun Polar Flow-account te koppelen. De informatie wordt door de services van derden opgehaald of door Polar Electro verzonden wanneer de gebruiker gegevens synchroniseert met de Polar Flow-service of wanneer de gebruiker sensorgegevens doorgeeft aan derden. Polar is niet verantwoordelijk voor de gegevens zodra deze uit het Polar-systeem worden doorgegeven en heeft vanaf dat moment geen controle meer over de gegevens. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de informatie die ze delen of doorgeven uit het systeem.

U kunt contact opnemen met onze Customer care voor meer informatie over het Polar Flow-register.