check tag wrench cart

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen)

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) is een Europese Unie Verordening (EC/2006/1907) die in werking is getreden in juni 2007. REACH richt zich op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Het beschrijft voorschriften voor het importeren van artikelen, producten, of het materiaal aan de Europese Unie.


Polar Electro's verklaring van overeenstemming met REACH en andere milieurichtlijnen vindt u hier.

Voor meer informatie over REACH kunt u terecht op http://echa.europa.eu/reach_en.asp
 

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.