SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM INTEGRITET

Vad är EU GDPR?

Måste jag göra något?

Varför måste jag bekräfta min e-postadress? Vad händer om jag inte gör det?

Vilka samtycken måste jag ge?

Vad händer om jag inte samtycker till användning av mina personuppgifter?

Varför måste jag klicka i så många rutor och ge mitt samtycke till så mycket för att kunna använda Flow/polarpersonaltrainer.com?<

Har Polars sätt att använda kunduppgifter förändrats nu när GDPR trätt i kraft?

Kan ni bekräfta att ni inte säljer, eller någonsin har sålt, mina uppgifter till en tredje part?

Hämtar Polar uppgifter om mig och vad används de till?

Jag vill utöva min rätt att invända mot att mina personuppgifter används för forsknings- och utvecklingsändamål. Hur gör jag det?

Jag vill invända mot automatiserat beslutsfattande/begära att all hantering av personuppgifter begränsas. Hur gör jag det?

Jag vill utöva min rätt att invända mot profilering. Hur gör jag det?

Var lagras mina uppgifter? Kan ni säga mig var er molntjänst befinner sig?

Är det säkert att överföra data utanför Europa?

Hur skyddas uppgifterna? Vad gör ni för att skydda uppgifterna?

Hur många registrerade Flow-användare finns det?

Vem kan behandla mina uppgifter? Vem har tillgång till användarnas uppgifter? Hur många personer har tillgång till användarnas uppgifter? Hur delas uppgifterna med tredje part?

Har lösenordet till mitt kontot krypterats, och vilka algoritmer har använts för det?

Vilken information har ni om mig?

Varför fick jag ett nyhetsbrev om ändringar i integritetsmeddelandet trots att jag inte prenumererar på det?

Hur kan jag avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet?

Vad är ett Polar-konto?

Hur kan jag ta bort alla mina uppgifter från er databas och stänga mitt konto?

Hur granskar jag de uppgifter ni har om mig?

Hur exporterar jag mina uppgifter från flödet?

Hur exporterar jag mina uppgifter från polarpersonaltrainer.com?

Krypteras mina uppgifter när de lagras och överförs? Stödjer ni Perfect Forward Secrecy-protokollet?

Om jag har valt integritetsinställningen ”Privat” för min profil/övningar/aktivitetssammanfattningar betyder det att informationen som jag har delat, till exempel på Facebook, också är privat?

Jag accepterar inte era användarvillkor eller samtycker inte till ert integritetsmeddelande och vill endast använda några av tjänsterna. Är detta möjligt?

Vad för slags uppgifter överförs utanför EU/EES?

Har uppgifter överförts utanför EU när den tidigare integritetspolicyn tillämpades?

Om jag begär att mina uppgifter tas bort från Polars tjänster kan du garantera att de tas bort från alla platser där de har överförts från Polars tjänster, även system som tillhör tredje part?

Vad betyder dataskydd?

Vad innebär olika skyddsmetoder?

Vilka är Polars dotterbolag och underleverantörer?

Var hittar jag kontaktinformation till myndigheten för dataskydd i mitt land?

 

 

Vad är EU GDPR?

EU GDPR är en förkortning av orden Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning. Det avser den Europeiska Unionens dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Syftet med förordningen är att harmonisera dataskyddspraxis i EU-länder, och organisationer som är verksamma i EU, och att förbättra datasäkerheten för medlemsstaternas medborgare.

Sedan EU GDPR trätt i kraft vill vi som företag förbättra transparensen i det vi gör. Vi har förnyat vårt integritetsmeddelande och våra användningsvillkor för att ge dig mer information om hur och för vilka ändamål din användarinformation används.

 

Måste jag göra något?

Det finns tre saker vi vill be dig göra.

 1. Läs det reviderade integritetsmeddelandet och de nya användningsvillkoren. När du loggar in på Polar Flow kommer vi att be dig bekräfta att du har läst integritetsmeddelandet och att du godkänner våra användarvillkor.
 2. Bekräfta din e-postadress. Vi kommer att skicka dig ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Vi gör detta för att säkerställa att din e-postadress inte missbrukas och att personen bakom e-postadressen verkligen är du. När du får e-postmeddelandet öppnar du det och klickar på bekräftelselänken.
 3. Lämna vissa samtycken för att använda våra tjänster. Läs mer om samtycken här.

Du kan när som helst ändra ditt samtycke på sidan Inställningarna på vår tjänst, eller på account.polar.com. Men om du ändrar ditt samtycke innebär det att du inte kommer att kunna använda våra tjänster längre, och ditt konto och dina uppgifter kommer att raderas efter sex månader.

 

Varför måste jag bekräfta min e-postadress? Vad händer om jag inte gör det?

Genom att bekräfta din e-postadress säkerställer vi att ingen annan använder din e-postadress bakom din rygg och att det verkligen är du som använder Polars tjänster. Användaridentifiering är också ett krav i dataskyddslagarna i många länder.

När du fått bekräftelsemejlet har du 30 dagar på dig att bekräfta din e-postadress. Om du inte bekräftar din e-postadress inom 30 dagar kommer ditt konto att låsas, och du kommer inte längre att kunna logga in på ditt konto. Du kan emellertid fortfarande synkronisera data från din Polar-produkt till ditt konto.

Om du inte får bekräftelsemeddelandet kan du logga in till Polar Flow eller någon annan Polar-tjänst som du använder och begära ett nytt bekräftelsemeddelande. Kontrollera att meddelandet inte har hamnat i din mapp för skräppost. Om du inte får bekräftelsemeddelandet, även efter att ha begärt ett nytt meddelande, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

När de 30 dagarna som du har på dig att bekräfta har gått, kommer ditt konto först att låsas och sedan att raderas efter sju månader. Det finns en sex månader lång tidsfrist då du fortfarande kan bekräfta din e-post och upphäva raderingsprocessen av ditt konto. Om du inte gör någonting finns det en raderingsperiod på en månad, och tillsammans tar denna process sju månader.

 

Vilka samtycken måste jag ge?

Dessa samtycken är inte bara ett krav i många länders dataintegritetsregler, men de hjälper dig också att förstå hur vi använder din data.

Samtyckena är uppdelade i två grupper. För det första finns det obligatoriska samtycken, som delas upp i mindre enheter på grund av rättsliga skäl. Du måste ge dessa samtycken för att kunna använda Polars tjänster. Du kan också dra tillbaka dem när som helst, men du bör vara medveten om att detta hindrar dig från att använda Polars tjänster, och efter sex månader kommer ditt konto och alla dina data att raderas permanent. Vi meddelar dig via e-post två veckor före raderingen, och du har fortfarande möjlighet att ge ditt samtycke och avbryta raderingen.

Följande samtycken är obligatoriska:

 • Samtycke till användande av dina personuppgifter: e-postadress, ålder och plats. Det här är information som du ger oss när du skapar ett Polar-konto. Vi använder den för att ge dig precisa personliga beräkningar, som t.ex. brända kalorier och återkoppling om träningseffekt.
 • Samtycke att hantera dina känsliga personuppgifter. Tillsammans med personuppgifter utgör dina känsliga personuppgifter bränslet till de algoritmer som behövs för att ge dig individuella uträkningar. I Polars fall är de känsliga personuppgifterna pulsdata, aktivitetsdata och sömndata, med andra ord hälsodata som våra produkter och tjänster samlar in från dig.
 • Samtycke att överföra din data utanför ditt hemland. Polar är ett globalt företag som erbjuder och stödjer tjänster över hela världen. Den största delena av våra kunders data befinner sig på servrar i EU (t.ex. i Finland). En del övervaknings- och distansarbete utförs emellertid på annan plats. Vi använder högt ansedda och säkra plattformar för datalagring i världsklass. Alla partners som är involverade i att tillhandahålla Polar-tjänster åt våra kunder är noggrant utvalda.
 • Samtycke från en ung persons förmyndare (under 13 års ålder). Personer som är under 13 år behöver ett samtycke från sin förmyndare för att använda Polar-tjänster.

För det andra finns det ett frivilligt samtycke för marknadsföringskommunikation. Om du väljer att inte ge detta samtycke kommer det inte att påverka din användning av Polars produkter och tjänster:

 • Samtycke att skicka marknadsföringsmeddelanden. Vi vill göra dig uppmärksam på nya funktioner, systemförbättringar, uppdateringar och sätt att få ut det mesta av din Polar-produkt, samt informera dig om nya Polar-produkter och exklusiva erbjudanden för Polar-kunder. Du kan återkalla detta samtycke när som helst, utan att det har någon inverkan på din användning av Polar-produkter och Polar-kontot.
 • Som användare av Polars tjänster och produkter kan du även få viktiga meddelanden om dem då och då. Dessa viktiga meddelanden relaterade till användningen av produkter och tjänster är inte marknadsföringsmeddelanden, men är väsentlig information om våra produkter och tjänster och deras användning. Det är därför inte möjligt att välja bort dem. Vi informerar också alla våra kunder – inklusive de som har valt bort marknadsföringsmeddelanden – om ändringar i våra Användningsvillkor eller i vårt Sekretessmeddelande. Vi hoppas att du läser dessa meddelanden, eftersom de kan innehålla viktig information som gäller för dig.

 

Vad händer om jag inte samtycker till användning av mina personuppgifter?

Om du undanhåller något av de obligatoriska samtyckena kommer du inte längre kunna använda våra tjänster, och ditt konto och din data kommer att raderas efter sex månader. Vi meddelar dig via e-post två veckor före raderingen, och du har fortfarande möjlighet att ge ditt samtycke och avbryta raderingen.

Om du vill återkalla något samtycke efter du har gett det kan du alltid göra det på inställningssidan i Polar Flow eller på account.polar.com. Men kom ihåg att detta hindrar dig från att använda våra tjänster.

Samtycket att ta emot marknadsföringsmeddelanden är frivilligt, och det påverkar inte din användning av våra produkter eller tjänster.

 

Varför måste jag kryssa i så många rutor och ge mitt samtycke till så mycket för att kunna använda Flow/polarpersonaltrainer.com?

Vi vill att du samtycker och accepterar de nya användarvillkoren för att se till att du, som Polar-kund, känner att dina uppgifter är säkra. Vi ber dig inte att acceptera integritetsmeddelandet, utan endast att kryssa i rutan för att meddela oss att du har läst integritetsmeddelandet som förklarar vad vi gör med dina uppgifter.

Det samtycke vi ber dig om ger inte Polar några fler rättigheter att använda dina uppgifter än vi hade tidigare. Istället begränsar det rättigheterna mer. Så allt det här handlar om att säkra dina uppgifter och ge dig mer kontroll över dina uppgifter. Den europeiska dataskyddsförordningen har några specifika krav på företag vad gäller användningen av kunduppgifter. Om samtycke till exempel används som rättslig grund för att behandla en viss typ av uppgift, kan vi inte fortsätta att behandla dina uppgifter utan ditt samtycke. Därför behöver vi ditt samtycke för att fortsätta göra det vi har gjort tidigare, annars måste vi radera dina uppgifter.

 

Har Polars sätt att använda kunduppgifter förändrats nu när GDPR trätt i kraft?

Polars sätt att använda kunduppgifter har inte förändrats. Men på grund av kraven i GDPR måste vi nu informera våra kunder om vilka våra rättsliga grunder för att behandla olika typer av uppgifter är.

Polar har valt samtycke som grund till de flesta behandlingsåtgärder. För att kunna fortsätta göra det som vi har gjort tidigare, måste vi nu därför be om ditt tillstånd att göra det. Vi måste också registrera ditt samtycke i våra system.

Lagen stipulerar att vi inte har rätt att behålla dina uppgifter och måste radera dem om du inte ger ditt samtycke eller om du vid något tillfället drar tillbaka det. Vi behåller dina uppgifter en tid för att försäkra oss om att du verkligen inte vill ge ditt samtycke utan vill att dina uppgifter ska raderas, och sedan raderar vi dem.

Om du har använt Polars tjänster före GDPR gav du oss ditt samtycke att spara och behandla dina uppgifter med ett klick när du accepterade våra användarvillkor. Efter GDPR måste alla våra kunder återigen bekräfta att de går med på att Polar behandlar deras uppgifter – även om de tidigare har accepterat våra användarvillkor. Du kan jämföra de föregående och aktuella juridiska texterna på följande adresser:

 

Kan ni bekräfta att ni inte säljer, eller någonsin har sålt, mina uppgifter till en tredje part?

Du kan lita på att vi aldrig har, och aldrig kommer, att sälja några av våra kunduppgifter till en tredje part.

 

Var lagras mina uppgifter? Kan ni säga mig var er molntjänst befinner sig?

Informationen i ditt Polar-konto och all din Polar Flow-tränings- och -aktivitetsdata lagras i Polar Flow-ekosystemet. Data lagras i databaser som ägs av tjänsteleverantörer i EU (t.ex. Finland, Irland) och utanför EU (t.ex. USA). En del av ekosystemets övervakningsaktiviteter och tillhörande aktiviteter (t.ex. skicka automatiska meddelanden) utförs utanför EU, vilket betyder att din data kan överföras utanför EU. Begreppet ”överföring” omfattar också fjärranvändning av data, så det är möjligt att din data som lagras i EU också hanteras utanför EU. Om din data lagras eller hanteras utanför EU tillämpas alltid de skyddsmekanismer som godkänts av EU, t.ex. EU:s/USA:s Privacy Shield eller EU:s modellklausuler.

 

Är det säkert att överföra data utanför Europa?

Om Polar överför data utanför EU och EES skyddas överföringen av de skyddsmekanismer som godkänts av EU. Dessa är:

Den faktiska fysiska dataöverföringen är alltid krypterad och utförs via en säker anslutning.

 

Hur skyddas uppgifterna? Vad gör ni för att skydda uppgifterna?

Polar skyddar uppgifterna genom att använda tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder som tagits fram för att förhindra obehörig åtkomst till Polars system. Polar använder, till exempel, krypteringsmetoder, pseudonymisering/anonymisering och annan säkerhetsteknik. Våra servrar skyddas av brandväggar.

 

Hur många registrerade Flow-användare finns det?

Tyvärr kan vi inte avslöja denna information eftersom den omfattas av företagsäkerhet.

 

Vem kan behandla mina uppgifter? Vem har tillgång till användarnas uppgifter? Hur många personer har tillgång till användarnas uppgifter? Hur delas uppgifterna med tredje part?

Endast personer som behöver behandla användaruppgifter i sitt arbete (ex. kundservice) har tillgång till användaruppgifter. Behandling är juridiskt ett brett begrepp som även omfattar lagring av data, tillgång till data (direkt eller på distans), dataöverföring m.m.. Sett ur ett större perspektiv behandlas användaruppgifter också av tredje parter som vi hänvisar till i vårt integritetsmeddelande. Dessa tredje parter omfattar, till exempel, de organ som vi använder oss av för att framställa Flow-plattformen och för att lagra data. Vi använder oss också av underleverantörer i vårt planerings- och utvecklingsarbete, i viss utsträckning. Vi har stränga konfidentialitetsavtal med dem, och de har sällan tillgång till faktiska användardata. Med andra ord delar vi bara data med tredje part i underhålls-, övervaknings- och utvecklingssyfte och ger inte tredje part tillgång till faktiska användardata.

 

Har lösenordet till mitt konto krypterats, och vilka algoritmer har använts för det?

Av säkerhetsskäl avslöjar vi inte vilka krypteringsmetoder vi använder.

 

Vilken information har ni om mig?

Du kan granska dina uppgifter direkt i Polar Flow-tjänsten (https://flow.polar.com) eller på polarpersonaltrainer.com. Din kontoinformation och all data om dina Polar-produkter och din användning av tjänsterna kommer direkt från dig. Vi lagrar information som du har tillhandahållit (t.ex. när du skapar ditt Polar-konto eller ändrar din information) och data som vi erhåller från dina registrerade Polar-enheter. När du synkroniserar en registrerad enhet med tjänsten Flow lagras data i enheten. Du kan också lägga till och ändra din information i tjänsten Flow och mobilapplikationen Flow. Om du inte vill använda Flow-tjänsten kan du be vår kundtjänst att skicka din kontoinformation till dig.

Kontakta vår kundtjänst om du vill granska någon annan information som vi kan ha om dig (t.ex. dina polarpersonaltrainer.com-data, inköpshistorik, kontakthistorik på kundtjänst eller servicehistorik).

 

Hämtar Polar uppgifter om mig och vad används de till?

Vi använder din träningsdata för att erbjuda dig den tjänst som du begärt. Med andra ord används den för att ge dig träningsresultat och exempelvis visa hur aktiv du har varit under dagen. Vi använder den inte till någonting annat, och vi tittar inte på individuella kunduppgifter utan en användares begäran.

Vi kan använda anonym data för statistiska ändamål samt forsknings- och utvecklingsändamål. Men dessa data innehåller inga personuppgifter som kan spåras till någon individ. Forsknings- och utvecklingsanvändningen sker enbart för att förbättra vår tjänst så att vi kan göra våra algoritmer ännu mer exakta och utveckla nya funktioner. Allt detta arbete kan inte utföras utan data.

 

Jag vill utöva min rätt att invända mot att mina personuppgifter används för forsknings- och utvecklingsändamål. Hur gör jag det?

Kontakta vår kundtjänst och motivera din invändning. Rätten att invända är inte absolut, och om vi ska begränsa användningen av dina uppgifter för forsknings- och utvecklingsändamål behöver vi en giltig anledning för att du ska kunna utöva din rätt.

Vänligen kom ihåg att all den data som vi använder för forsknings- och utvecklingsändamål är anonym och inte kan kopplas till dig.

 

Jag vill invända mot automatiserat beslutsfattande/begära att all hantering av personuppgifter begränsas. Hur gör jag det?

Denna rättighet är inte absolut och kan utövas om dessa behandlingar orsakar rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig. Polar använder inte den sortens automatiserad beslutsfattning som i betydande grad skulle påverka dig.

Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter, vänligen skicka en giltig anledning för det till vår kundtjänst.

 

Jag vill utöva min rätt att invända mot profilering. Hur gör jag det?

Denna rättighet är inte absolut och kan användas om dessa behandlingar har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig. Polar utför inte den typen av profilering och därför kan vi inte uppfylla förfrågningar som denna.

Du, vars uppgifter behandlas, kan enligt GDPR invända mot profilering i följande fall:
”Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.”

Den profilering som Polar utför är något helt annat. Vi använder anonymiserade uppgiftssamlingar för att exempelvis hitta kundgrupper med liknande mål eller träningsintressen (m.m.) för att skicka artiklar till dem som kan vara intressanta om de har gett sitt godkännande för marknadsföringsmeddelanden. Därför finns det inga rättsliga följder eller något som på liknande sätt påverkar våra kunders liv i betydande grad i den här sortens profilering.

Vi har inkluderat ”rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande” i vår lista över andra rättigheter i vårt integritetsmeddelande för att vi vill att våra kunder ska känna till sina juridiska rättigheter. Så du har rätt att invända, och om vi utförde den sortens profilering som lagen hänvisar till hade vi slutat utföra den.

 

Varför fick jag ett nyhetsbrev om ändringar i integritetsmeddelandet trots att jag inte prenumererar på det?

Meddelandet som du fick är inte ett nyhetsbrev. I vissa situationer har Polar en laglig skyldighet att informera alla användare om ändringar i till exempel våra användningsvillkor eller vårt integritetsmeddelande. Dessa meddelanden skickas till alla användare, inte bara de som har prenumererat på vårt nyhetsbrev.

 

Hur kan jag avbryta min prenumeration på nyhetsbrevet?

Ett alternativ för att avbryta prenumerationen av nyhetsbrevet finns i slutet av alla nyhetsbrev från Polar. Du kan också vägra marknadsföringsmeddelanden i inställningarna för tjänsten Polar Flow eller på account.polar.com. Du kan göra detta (eller kontrollera huruvida den här inställningen redan är aktiv) genom att logga in på Flow-tjänsten. Klicka på ditt namn för att ändra din profil. Välj Inställningar – Integritet och kontrollera att nyhetsbrevet inte har valts.

 

Vad är ett Polar-konto?

Det är användarkontot som du använder för att logga in på Polar Flow och polarpersonaltrainer.com. Ditt användarnamn är din e-postadress, och du kan endast skapa ett Polar-konto med samma e-postadress.

Förutom att användas på Polar Flow och polarpersonaltrainer.com, fungerar ditt Polar-konto även för din prenumeration på Polars nyhetsbrev och Polar Club. Det innebär att om du prenumererar på Polars nyhetsbrev eller någon gång har använt Polar Club, så har du skapat ett Polar-konto vid det tillfället.

Kom ihåg att du inte kan logga in på Polars webbutik med ditt Polar-konto. Kontot hos Polars webbutik skiljer sig från Polar-kontot.

 

Hur kan jag ta bort alla mina uppgifter från er databas och stänga mitt konto?

Du kan själv radera ditt konto på account.polar.com. Logga in med ditt användarnamn och lösenord och klicka på ”Stäng ditt konto” till vänster för att hitta knappen som stänger kontot. När du klickar på knappen för att fortsätta kommer portalen att vägleda dig genom processen. Denna process raderar ditt konto och all data på Polar Flow och/eller polarpersonaltrainer.com.

Om du exempelvis också har reparerat eller lämnat din enhet på service, om du har köpt något på Polars webbutik eller har varit i kontakt med kundtjänsten och vill att all data som är kopplad till dessa saker ska raderas, vänligen kontakta Polars kundtjänst så att vi kan påbörja raderingsprocessen. Att radera allt sker i två steg.

 1. Att radera kontot på Polar Flow/polarpersonaltrainer.com är en process som tar en månad från början till slut. Två veckor efter raderingsbegäran kommer du att få ett automatiserat meddelande som påminner dig om att den slutgiltiga raderingen kommer att inträffa två veckor senare. Vid det laget kan du fortfarande avbryta raderingsprocessen. Om du inte gör någonting kommer ditt konto och all din träningsdata att raderas permanent.
 2. All annan data, som enhetens servicehistorik, din köphistorik och uppgifter om din kontakt med kundservice kommer att raderas separat om inte en tillämplig lag kräver att vi behåller dem. Polars kundtjänst kommer att meddela dig när uppgifterna har raderats.

Kom ihåg att du inte kommer att ha tillgång till tjänsterna på Polar Flow och polarpersonaltrainer.com samt vissa funktioner i din Polar-produkt när vi har raderat ditt konto. Du kommer inte att kunna synkronisera dina uppgifter med vår tjänst eller uppdatera din enhets version av inbyggd programvara.

 

Hur granskar jag de uppgifter ni har om mig?

Du kan granska dina uppgifter direkt i våra webbtjänster på https://flow.polar.com eller polarpersonaltrainer.com eller account.polar.com. Kontakta kundtjänst om du vill granska någon annan information (som t.ex. din inköpshistorik, kontakthistorik på kundtjänst eller servicehistorik).

 

Hur exporterar jag mina uppgifter från flödet?

Du kan ladda ner dina uppgifter på account.polar.com genom att klicka på knappen ”Ladda ner dina data”. Kom ihåg att exporten innehåller alla uppgifter på Polar Flow som du ursprungligen tillhandahållit (exempelvis de uppgifter som du uppgav under kontoregistreringsprocessen), och de flesta uppgifter som kommer från Polarenheter eller Polarappar som du använder. Denna export innefattar inte några uppgifter som hämtats från de uppgifter som du har tillhandahållit genom att använda Polars algoritmer, och exportfilen innefattar därför exempelvis inte aktivitets- och sömninformation.

Denna nedladdningsfunktionalitet är inte en massnedladdare av övningar trots att alla dina övningar innefattas. För att ladda ner fullständiga övningar måste du logga in på Flow och exportera dina träningspass därifrån. För instruktioner, besök https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Hur exporterar jag mina uppgifter från polarpersonaltrainer.com?

Se instruktioner här

 

Krypteras min data när den lagras och överförs? Stödjer ni Perfect Forward Secrecy-protokollet?

En del av uppgifterna krypteras när de lagras, men inte alla. All data krypteras när den överförs, till exempel när du synkroniserar data från din handledsburna enhet till mobilappen Flow eller via FlowSync till tjänsten Flow. Perfect Forward Secrecy stöds inte just nu, men vi planerar att stödja det i framtiden.

 

Om jag har valt integritetsinställningen ”Privat” för min profil/övningar/aktivitetssammanfattningar betyder det att information som jag har delat, till exempel på Facebook, också är privat?

Inställningen ”Privat” påverkar bara ditt Flow-konto och förhindrar att Flow delar din data med tredje part. Om du själv delar information i tredjepartsapplikationer eller, till exempel, skriver något i Club-applikationens klubbspecifika diskussionsforum kommer andra användare att kunna se den här informationen som vanligt även om din sekretessinställning i Flow är ”Privat”. För att få en omfattande guide om våra integritetsinställningar, vänligen se https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service.

 

Jag accepterar inte era användarvillkor eller samtycker inte till ert integritetsmeddelande och vill endast använda några av tjänsterna. Är detta möjligt?

Tyvärr är det inte möjligt att använda Polar Flow eller polarpersonaltrainer.com utan att acceptera användarvillkoren eller att bekräfta att du har läst integritetsmeddelandet. En del av våra enheter kan användas även utan Polar Flow eller polarpersonaltrainer.com, men i så fall kommer vissa funktioner inte att vara tillgängliga. Du kommer inte heller att kunna synkronisera dina uppgifter med vår tjänst eller uppdatera din enhets firmware-version.

 

Vad för slags uppgifter överförs utanför EU/EES?

All data i våra databaser kan vid behov säkerhetskopieras till servrar som ligger utanför EU. Träningsdata och personuppgifter lagras främst på servrar som befinner sig inom EU, och det handlar främst om kartläggningsdata och automatiserade meddelanden som lagras utanför EU. Om Polar överför data utanför EU och EES skyddas överföringen alltid med de skyddsmekanismer som godkänts av EU. Dessa är:

Den faktiska fysiska dataöverföringen är alltid krypterad och utförs via en säker anslutning.

 

Har uppgifter överförts utanför EU när den tidigare integritetspolicyn tillämpades?

Möjligheten till dataöverföring nämns i föregående integritetspolicy också, men den har beskrivits mer ingående i det nya integritetsmeddelandet. Den nya versionen beskriver också mer ingående skyddsmekanismerna som används i överföringen.

 

Om jag begär att mina uppgifter tas bort från Polars tjänster kan du garantera att de tas bort från alla platser där de har överförts från Polars tjänster, även system som tillhör tredje part?

Polar har detaljerade dataraderingsprocesser för att säkerställa att data raderas från alla platser där den kan ha lagrats. Men Polar har inte tillgång till system som tillhör tredje part i vilka du själv har delat din data (t.ex. Strava), så du måste själv kontakta dem för att begära att sådan data tas bort.

 

Vad betyder dataskydd?

Personligt dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddar din integritet. Personuppgifter omfattar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och all annan information med vilken du kan identifieras direkt eller indirekt. Dataskydd omfattar metoder och processer för att hålla denna data säker. Dataskydd måste alltid beaktas vid hantering av personuppgifter.

 

Vad innebär olika skyddsmetoder?

Med skyddsmetoder avses programvara och metoder som används för att skydda data. Av säkerhetsskäl anger Polar inte vilken programvara som används. Skyddsmetoder omfattar också metoder för hantering av data, regler om vem som kan hantera data, säkerställande av säkerhet och tillförlitlighet vid samarbete med en tredje part, etc.

 

Vilka är Polars dotterbolag och underleverantörer?

Polar-koncernen omfattar många olika företag runtom i världen, men mest inom EU. Med hjälp av dotterbolagen kan Polar, till exempel, arbeta mer omfattande i olika språkområden. Polars alla dotterbolag arbetar tillsammans med Polar till fördel för kunderna. Polar använder sig också av underleverantörer i viss utsträckning, till exempel för att tillhandahålla tjänster, underhålla infrastruktur, etc. Vi använder endast betrodda partners som är bundna av sekretess.

 

Var hittar jag kontaktinformationen till myndigheten för dataskydd i mitt land?

För EU-länder hittas den informationen på EU:s webbplats: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.