check tag wrench cart

PRAVNA IZJAVA

Prije uporabe ove Internetske stranice, molimo vas da pažljivo procitate slijedece uvjete. Takoder procitajte našu Izjavu o privatnosti

Polar Electro Oy ("Polar") održava ovu web stranicu ("stranicu") i sve informacije, komunikacije, softver, fotografije, naslove, video zapise, tekstove, glazbu, grafiku, zvukove, slike i druge materijale i usluge koji se mogu naci na ovoj Stranici (zajedno "Sadržaj"), za svoje korisnike i opcenitu javnost, ali samo u skladu s ispod danim pravilima.

Prihvacanje uvjeta, primjenjivi zakon

Ogranicenja uporabe sadržaja

Materijali

Revizije

Linkovi na trece strane

Pravna izjava

Ogranicenja odgovornosti

Tržišne oznake

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Standardne odredbe i uvjeti

Prihvacanje uvjeta; primjenjivi zakon
Pristupom, pregledavanjem i/ili uporabom ove Stranice slažete se s ovim uvjetima ("Uvjeti") i sa svim primjenjivim zakonima i propisima. Sukladni ste sa imate pravna ovlaštenja da prihvatite ove Uvjete u svoje ime ili bilo koje strane koju predstavljate. Ako bilo koja tocka ovih Uvjeta nije smatrana važecom od strane bilo kojeg zakona, pravila, naredbe ili propisa bilo koje vlade ili konacnom odlukom bilo kojeg suda, takva nevažnost nece utjecati na provodenje bilo koje tocke ovih Uvjeta.

Ako se ne slažete s ovim uvjetima, molimo uzmite u obzir da nemate dozvolu koristiti ovu Stranicu.

Pojedini dokumenti na ovoj Stranici mogu biti podložni dodatnim uvjetima oznacenim uz takve dokumente.

Ovom Stranicom upravlja i kontrolira Polar iz svojih ureda u Finskoj. Pristupom ovoj Stranici se slažete da ce ZAKONI FINSKE, bez obzira na principe konflikata zakona, vrijediti u slucaju problema zbog uporabe ove Stranice. Polar ne daje nikakvu sukladnost da je Sadržaj ove Stranice prikladan ili dostupan za uporabu s drugih lokacija i da je pristup iz podrucja gdje je njen sadržaj nelegalan zabranjen. Oni koji pristupaju ovoj Stranici s drugih lokacija, to cine na vlastiti rizik i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona. Morate biti upoznati da vam Polar može prema vlastitoj prosudbi onemoguciti pristup ovoj Stranici u bilo kojem trenutku.

Ogranicenja uporabe sadržaja
Sadržaj je zašticen od kopiranja © Polar Electro Oy 2010. SVA PRAVA ZADRŽANA. Sadržaj je zašticen zakonima od kopiranja, medunarodnim ugovorima i svim primjenjivim nacionalnim zakonima. Ne smijete reproducirati (bilo povezivanjem, uokviravanjem ili bilo kojom drugom metodom), prenositi, distribuirati ili spremati dio ili cijeli Sadržaj u bilo kojem obliku bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Polar, osim u skladu sa slijedecim uvjetima. Polar vam odobrava da prikazujete, skidate ili ispisujete dijelove materijala iz razlicitih podrucja ovih stranica samo za nekomercijalnu uporabu. Ne smijete mijenjati ili brisati bilo kakve obavijesti o vlasništvu iz materijala skinutih s ove Stranice.

Materijali
Bilo kakva komunikacija ili materijal koji prenesete Polaru preko ove Stranice ili elektronske pošte ce se smatrati da NISU povjerljivi. Slažete se da ova komunikacija i materijali nece sadržavati stavke koje su nelegalne ili su na drugi nacin neprikladni za objavljivanje, da cete uciniti sve što je u vašoj moci da pretražite i uklonite bilo kakve viruse ili druge kontaminirajuce ili destruktivne znacajke, prije slanja bilo kakve komunikacije ili materijala, te da ste vlasnik materijala ili imate neogranicena prava da ih predate Polaru. Polar nije obavezan da se suzdrži od objavljivanja, izdavanja ili iskorištavanja ove komunikacije ili materijala na drugi nacin, ukljucujuci bilo kakve ideje, pronalaske, koncepte, tehnike ili znanje koji se u njima nalaze, za bilo kakvu namjenu ukljucujuci razvoj, proizvodnju i/ili marketinšku robu ili usluge, bez kompenzacije davacu ovih materijala. Slažete se da necete poduzeti nikakvu akciju protiv kompanije Polar u svezi materijala koji ste poslali i slažete se da kompenzirate Polar ako bilo koja treca strana poduzme akcije protiv Polara, a u svezi materijala koje ste poslali. Polar ne može pregledati sadržaj koji su objavili korisnici ove Stranice. Polar nije odgovoran za sadržaj i informacije koje se nalaze u njima, ukljucujuci njihovu istinitost i tocnost. Polar smije u bilo kojem trenutku prema vlastitoj prosudbi ukloniti bilo kakav sadržaj koji postave korisnici.

Revizije
Polar može u bilo kojem trenutku revidirati ili ukloniti Sadržaj, u cijelosti ili djelomicno, bez prethodne obavijesti. Polar može povremeno revidirati ove Uvjete nadopunom ovih obavijesti. Uporabom ove Stranice, obavezujete se da cete poštovati bilo kakve revizije i slažete se da cete povremeno posjetiti ovu stranicu kako procitali trenutne Uvjete koje ste obazeni poštovati.

Linkovi na trece strane
U pokušaju da pruži vecu vrijednost za svoje posjetitelje, Polar može odabrati razne web stranice trecih strana cije ce linkove postaviti na ovu Stranicu. Prebacivanjem na stranice trecih srana, procitati cete i složiti se s uvjetima te stranice, a prije njene uporabe. takoder se slažete da cak iako je treca strana povezana s Polarom, Polar nema kontrolu nad ovim trecim stranicama i ne može preuzeti nikakvu odgovornost za materijale kreirane ili izdane od strane tih trecih strana. Bilo kakvi linkovi na druge stranice radi prakticnosti služe korisnicima ove Stranice.

Pravna izjava
Polar održava ovu stranicu i njen sadržaj na osnovi ono ga što vidite i što je dostupno, te daje nikakva jamstva bilo kakve vrste, bilo direktna ili indirektna, u odnosu na dostupnost, tocnost, pouzdanost ili sadržaj ove stranice ili bilo koje druge web stranice povezane na ili s ove stranice. Do najviše moguce zakonom dozvoljene razine, Polar ne daje nikakva jamstva, direktna ili indirektna, ukljucujuci, ali bez ogranicenja na, jamstva naslova ili povredu ili indirektna jamstva mogucnosti prodaje i sukladnosti za odredenu namjenu. Uz to, Polar ne jamci da ce ova stranica biti neprekidna ili bez grešaka, da ce pogreške biti ispravljene ili da je ova stranica ili server koji sadrži ove stranice nema virusa ili druge štetne komponente. Specificni zakon možda nece dozvoliti izuzece odredenih jamstava, tako da se gornja pravila možda ne odnose na vas.

Molimo uzmite u obzir da informacije, programi vježbanja i/ili vodici dani na polarpersonaltrainer.com ne mogu zamijeniti usluge zdravstvenih profesionalaca ili lijecnika. Polar za ovu stranicu preporucuje slijedece pretraživace Interneta: Internet Explorer 8.0 ili iši, Mozilla Firefox 43 ili viši, Safari 8 ili viši i Google Chrome 47 ili viši. Preporuceni pretraživaci za www.polarpersonaltrainer.com web uslugu su: Internet Explorer 6.0 ili viši i Mozilla Firefox 1.5 ili viši.

Ogranicenja odgovornosti
Polar nece biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, slucajne, specijalne ili posljedicne štete, gubitak profita i prekid poslovanja nastalih vašim pristupom, uporabom ili nemogucnosti uporabe ove stranice, ili bilo kakvih grešaka ili nedostataka u sadržaju, cak iako je Polar obaviješten o mogucnosti takvih šteta. Primjenjivi zakon ne mora dozvoliti ogranicenja ili izuzetak od odredenih ogranicenja odgovornosti, tako da se gornja ogranicenja ili izuzeci možda ne odnose na vas.

Tržišne oznake
Polar logotip je registrirani tržišni znak kompanije Polar. Svi nazivi proizvoda su registrirani nazivi ili oznake kompanije Polar. Drugi tržišni nazivi ili oznake mogu biti tržišni nazivi ili oznake trecih srana. Nije vam dano, implicirano ili drugacije omoguceno pravo ili licenca da koristite bilo kakve oznake koje se pojavljuju na ovoj Stranici.

Pravo kopiranja © Polar Electro Oy 2010. SVA PRAVA ZADRŽANA.

IZJAVA O PRIVATNOSTI
Ova Izjava o privatnosti je primjenjiva na ovu i druge Polar opcenite web/mobilne stranice ("Stranice"), ali za neke stranice mogu vrijediti specijalni uvjeti i pravila.Privatnost se odnosi na informacije koje mi u kompaniji Polar Electro Oy ("Polar") skupljamo o vama i na koji nacin ih koristimo u našem poslovanju. Ako se ne slažete s ovom Izjavom o privatnosti, molimo ne koristite ovu Stranicu.

Neosobne informacije
Polar može skupljati neosobne identificirajuce informacije o vama na nekoliko nacina ukljucujuci pracenje vaših aktivnosti preko vaše IP adrese ili nedavno posjecenih URL adresa. Ove informacije se skupljaju kako bi se mjerio broj posjeta, prosjecno vrijeme provedeno na ovoj Stranici, pregledane stranice, itd. Mi koristimo ove informacije kako bi mjerili uporabu ove Stranice i kako bi unaprijedili sadržaj ove Stranice. Molimo uzmite u obzir da možda predamo ove informacije pouzdanim trecim stranama, ali ove informacije nece sadržavati identificirajuce informacije.

Osobne informacije
Kako bi vam preko ove Stranice pružili odredene usluge, možda vas zatražimo za osobne informacije. Mi možda skupimo tehnicke podatke i informacije povezane s vašim osobnim Polar uredajem, dodatnom opremom i s tim povezanim softverom i/ili njihovom uporabom. Mi možemo koristiti ove informacije za oglašavanje i promociju. Informacije se takoder mogu koristiti za ponudu softverskih nadopuna, podršku za proizvode i moguce druge usluge povezane s Polar proizvodima. Informacije se mogu koristiti za istraživanja i razvoj. Ako se zbog bilo kojeg razloga ne slažete s ovom uporabom, možete prestati s ovom uporabom u bilo kojem trenutku na osnovu pismenog zahtjeva. Zahtjev se treba poslati nama na adresu webmaster@polar.fi. Mi necemo, bez vaše dozvole, dati ove informacije trecim stranama osim Polar distributeru u vašoj državi, osim kako bi se ispunili vaši zahtjevi.

Zaštita
Polar je poduzeo sve odgovarajuce mjere kako bi sprijecio neovlašten pristup do, nepravilnu uporabu i netocnosti vaših osobnih informacija.

Tocnost skupljenih informacija
Polar ce na vlastitu inicijativu, ispraviti ili izbrisati bilo kakve osobne informacije koje su nepotpune, netocne ili stare za namjene za koje se koriste. Vi uvijek imate pravo pristupa i ispravljanja osobnih informacije koje ste dali, i poticemo vas da osigurate da su vaše kontaktne informacije i bilo koje druge informacije koje ste dali, tocne, potpune i nove, tako da posjetite Polar stranicu racuna.

Opis datoteke osobnih podataka
Ovdje se može naci opis datoteke osobnih podataka.

Standardne odredbe i uvjeti
Ova pravila natjecanja primjenjuju se na odnos između vas i tvrtke Polar Electro Oy u slučaju prijave na neka od naših natjecanja ili kampanji. Definicije iz nastavka vrijede za sva naša mrežna natjecanja i kampanje. U slučaju određenog natjecanja/kampanje, na odgovarajućoj internetskoj stranici nalaze se poveznice do posebnih pravila za to natjecanje/kampanju.

Zaposlenici tvrtke Polar Electro Oy i njihovi zastupnici, suradnici, podružnice i nadređene tvrtke, prodajni predstavnici, marketinški suradnici i partneri, distributeri, agencije za oglašavanje i promociju te članovi obitelji i kućanstava navedenih ne mogu ući u konkurenciju za osvajanje nagrada. Pokretač mora platiti porez na igre na sreću ako postoji porezna obveza. Dobitnik nagrade mora platiti ostale poreze povezane s osvajanjem nagrade. Za sudjelovanje nije potrebno ništa kupiti ni platiti kotizaciju. Pokretač natjecanja jest Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finska.

Pod pojmom „natjecanje" podrazumijeva se bilo koje naše mrežno natjecanje; pojmovi „mi", „naše" predstavljaju tvrtku Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finska; a pojam „internetska stranica" predstavlja bilo koju internetsku stranicu na kojoj se odvija natjecanje na mreži.

1. Sudjelovanjem u bilo kojem od naših natjecanja, kandidat prihvaća ova pravila (koja povremeno možemo nadopuniti ili izmijeniti) i naše odluke, koje su konačne u svemu povezanom s Natjecanjem.
2. Nagrade se ne mogu prenositi i za njih nije moguće dobiti novčanu naknadu. Mi ćemo organizirati isporuku nagrada. Zadržavamo pravo da prema vlastitoj odluci, jednu ili sve nagrade zamijenimo nagradama odgovarajuće vrijednosti. Za sve nagrade vrijede uvjeti i odredbe proizvođača ili dobavljača.
3. Da bi mogao/li kandidirati za nagrade, pobjednik/ci (i gosti, ako postoje) slažu se da će (1) potpisati izjavu o podobnosti ako to bude potrebno; (2) oslobodit će nas od svake odgovornosti, potraživanja, zahtjeva za uzroke tjelesnih ozljeda i/ili oštećenja, krađe i pretrpljene gubitke u vezi s Natjecanjem ili za upotrebu ili prihvaćanje nagrade ili bilo kojeg njenog dijela zbog našeg nemara; i (3) potpisati promotivno izdanje koje nam odobrava da rabimo njihovo ime i slične podatke u svrhu oglašavanja i promidžbe bez dodatne naknade. Samim pristupanjem natjecanju smatra se da je pobjednik (ili više njih) pristao potpisati takva izdanja. Pobjednik/ci (i gost ako postoji) mora popuniti sve pravne dokumente i vratiti nam ih u roku od četrnaest (14) dana od njihova primitka. U slučaju nepoštivanja tog roka, pobjednik/ci će biti diskvalificiran(i) i odabrat će se alternativni pobjednik.
4. Uvjet za prijem bilo koje sastavnice nagrade iz Natjecanja jest postupanje u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima. Pobjednik/ci snose isključivu odgovornost za sve troškove osiguranja, važeće poreze i za sve troškove koji nisu obuhvaćeni opisom nagrade.
5. Zadržavamo pravo uvođenja dobnih ograničenja ako je to potrebno. Kandidati u dobi od 15 godina (18 godina u SAD-u) ili mlađi moraju imati pristanak roditelja ili skrbnika kako bi mogli pristupiti natjecanju. Natjecanja nisu otvorena za zaposlenike tvrtke Polar Electro Oy i članove njihove uže obitelji, suradničke tvrtke i podružnice te sve sponzore. Osim toga, zadržavamo pravo na zemljopisna ograničenja u pogledu prava na sudjelovanje.
6. Pridruživanjem Natjecanju svi kandidati svoja prava, naslov i interese prenose na sve kreativne materijale poslane na internetsku stranicu.
7. Ako želite saznati ime(na) pobjednika do jednog (1) mjeseca nakon završetka Natjecanja, pošaljite pismo na adresu Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finska i navedite na koje se Natjecanje odnosi.
8. Pobjednik/ci ovdje se slažu da Polar Electro Oy, njegove podružnice, suradnici te povezane tvrtke i zaposlenici, kao i bilo koji drugi sponzori, ne snose odgovornost za primitak ili korištenje bilo koje nagrade. Zadržavamo pravo na diskvalifikaciju bilo kojeg kandidata i/ili pobjednika prema vlastitoj odluci.
9. Sve osobne podatke koji, bez ograničenja, uključuju ime kandidata, njegovu dob, adresu, telefonski broj i/ili adresu e-pošte, a koje smo prikupili samim kandidatovim pridruživanjem Natjecanju, uz njegov pristanak, možemo rabiti mi ili ih predočiti trećoj strani u svrhu marketinga, marketinškog istraživanja, analize i ostalih povezanih namjena. Posjetite http://www.polar.fi/legal_notice kako biste saznali pojedinosti o upotrebi takvih osobnih podataka i vašem pravu na uklanjanje osobnih podataka iz naše baze podataka.

Pravo kopiranja © Polar Electro Oy 2015. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.