Izjava o zaštiti privatnosti

Poduzeće Polar poštuje vašu privatnost i nastoji vam ponuditi sigurno korisničko iskustvo. Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti želimo vam reći koje podatke prikupljamo kada se koristite našim proizvodima i uslugama i kako upotrebljavamo i obrađujemo te podatke. Također ćemo vam reći gdje možete saznati više o načinu obrade vaših osobnih informacija i koja prava imate glede tih informacija.

"Polar" se odnosi na poduzeće Polar Electro Oy i njegova pridružena društva. Dakle, kada se koristite uslugama ili proizvodima poduzeća Polar, vaše informacije može upotrebljavati i obrađivati ih jedno ili više društava poduzeća Polar.

Sadržaj:

Kako obrađujemo vaše osobne informacije

Sigurnost

Kako obrađujemo osjetljive osobne informacije

Obrada osobnih informacija i njihov prijenos izvan EU-a

Pohrana i točnost informacija

Vaša prava

Kolačići

Zapisnici pogrešaka

Korisnici mlađi od 13 godina

Promjene Izjave o zaštiti privatnosti

Polar Flow i aplikacija Flow

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Podrška / Korisnička služba

Polar.com

Mrežna trgovina

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Rješenja za Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Pravila o uporabi kolačića

Kako obrađujemo vaše osobne informacije

Kada izradite korisnički račun za usluge poduzeća Polar, od vas ćemo zatražiti neke osobne informacije (na primjer vaše ime, adresu e-pošte, spol i dob). Te nam informacije trebaju da bismo vam pružili personalizirano iskustvo s našim uslugama. Na primjer, informacijom o vašoj dobi koristimo se da bismo vam pružili točniji izračun sagorenih kalorija. Vjerujemo da su sve informacije koje nam ustupite točne.

Možda ćemo prikupiti neke informacije o vama kada kupite proizvode u našoj mrežnoj trgovini, rabite usluge poduzeća Polar ili kada se obratite našoj Korisničkoj službi. Ako se samo pretplatite na bilten poduzeća Polar, jedina informacija koju tražimo je vaša adresa e-pošte. Obrađujemo vaše osobne informacije samo u svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti i u svrhe koje su specifične za usluge, o čemu više informacija možete pronaći ako kliknete na priložene poveznice. Možete se i obratiti našoj Korisničkoj službi radi više informacija o načinu postupanja s osobnim informacijama u vezi sa svakom uslugom.

Kada rabite proizvode ili usluge poduzeća Polar, poduzeće Polar prikuplja informacije o vama i može kombinirati te informacije s bilo kojim drugim osobnim informacijama koje je poduzeće Polar prikupilo o vama u iste svrhe. Ako smo prikupili informacije o vama u druge svrhe, te informacije ne kombiniramo. Nadalje, možda ćemo upotrijebiti vaše osobne informacije radi ispravnog funkcioniranja i sigurnosti proizvoda poduzeća Polar, radi potvrde vašeg identiteta te radi istraživanja prijevara i drugih zloupotreba proizvoda. Možda ćemo i obrađivati vaše informacije u sklopu naših aktivnosti istraživanja i razvoja; stalno razvijamo nove funkcionalnosti i unaprjeđujemo postojeće. Za te aktivnosti vaše su informacije uvijek anonimizirane i ne mogu se povezati s vama.

Ako se koristite bilo kojom od naših usluga za koje se plaća naknada, s vašim dopuštenjem možemo spremiti informacije o vašoj platnoj kartici radi olakšavanja daljnjih plaćanja. Te se informacije spremaju u šifriranom obliku u sustavu treće strane. Pažljivo biramo pružatelje usluga i uvijek se pobrinemo da udovoljavaju zahtjevima postavljenima u tom sektoru za sigurnu i pouzdanu obradu informacija. Prilikom obrade informacija o plaćanju pridržavamo se mjerodavnog zakonodavstva i odredbi i uvjeta koje postavljaju i nadziru pružatelji platnih usluga.

Ako želite, možete podijeliti informacije s usluga poduzeća Polar i sa sustavima ili uslugama koje nudi treća strana, kao što su Facebook ili Strava. Poduzeće Polar ne snosi odgovornost za bilo koje drugdje prenesene informacije ili točnost informacija izvan sustava poduzeća Polar. Na te informacije primjenjuju se prakse informacijske sigurnosti i zaštite privatnosti svakog pojedinog pružatelja usluga.

Sigurnost

Uvijek postoje rizici povezani s ustupanjem osobnih podataka, bilo da je to osobno, telefonski ili internetom ili putem drugih tehnologija, i nijedan sustav ni tehnologija nisu potpuno sigurni ni otporni na „manipuliranje”/„provalu”. Poduzeće Polar poduzima potrebne mjere radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i neprimjerene uporabe vaših osobnih podataka. Na primjer, poduzeće Polar rabi tehnologiju šifriranja i vatrozida prilikom prikupljanja osobnih podataka. Ako mrežna mjesta poduzeća Polar podržavaju mrežne transakcije, upotrebljavat će se sigurnosne mjere standardne u industriji radi zaštite povjerljivosti i sigurnosti tih transakcija. Upotrebljavamo sigurnosne mjere standardne u industriji, kao što su potvrda autentičnosti uporabom protokola SSL, da bismo jamčili da su informacije o vašoj kreditnoj kartici, kao i ostali osobni podatci poslani u sklopu postupka kupnje, primjereno sigurni od presretanja trećih strana.

Kako obrađujemo osjetljive osobne informacije

Većina se usluga poduzeća Polar temelji na podatcima koje prikupimo o našim proizvodima. Neki od prikupljenih podataka (kao što su podatci o srčanom ritmu) po prirodi su takvi da od vas moramo tražiti dopuštenje za njihovo prikupljanje ili obradu. To se dopuštenje traži zasebno za svaku uslugu koja obrađuje podatke za koje je potrebno posebno dopuštenje.

Obrada osobnih informacija i njihov prijenos izvan EU-a

Usluge i proizvodi poduzeća Polar mogu se isporučivati uporabom resursa i poslužitelja smještenih u raznim državama (kao što su Finska ili SAD). Dakle, vaše se informacije mogu obrađivati izvan države u kojoj se nalazi usluga koju rabite, uključujući države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), gdje standard zaštite privatnosti ne udovoljava zahtjevima koje je postavila Europska komisija (kao što je SAD). Kada se registrirate za uslugu (na primjer za Polar Flow) za koju je potreban prijenos informacija u drugu državu radi obrade, od vas tražimo dopuštenje za prijenos. Prilikom prijenosa informacija pridržavamo se svih mjerodavnih zakona radi jamčenja dostatne zaštite vaše privatnosti. Općenito govoreći, prilikom prijenosa vaših osobnih podataka iz jedne države u drugu primjenjujemo odredbe sporazuma o europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti ili švicarsko-američkom sustavu zaštite privatnosti ili odredbe sporazuma temeljenih na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Više informacija o prijenosu informacija i s tim u vezi sigurnosnim mjerama možete pronaći u našem odjeljku Često postavljana pitanja. Možete nam se i obratiti koristeći se informacijama za kontakt navedenima u nastavku.

U skladu s gore spomenutim načelima vaše se informacije mogu prenijeti ili se pristup njima može odobriti podizvoditeljima poduzeća Polar (kao što je isporučitelj sustava Korisničke službe) koji izvode zadatke u vezi s mrežnim mjestom, proizvodima i uslugama poduzeća Polar. Naši podizvoditelji nisu ovlašteni upotrebljavati osobne informacije ni u koje druge svrhe i usluge podizvoditelja poduzeća Polar uvijek su obuhvaćene klauzulom o povjerljivosti.

Poduzeće Polar nikad ne otkriva vaše osobne informacije bez vašeg zasebnog dopuštenja, osim ako je to neophodno za obradu vaše narudžbe, izvođenje vašeg zahtjeva ili upravljanje našim interaktivnim korisničkim programima. Međutim, informacije se mogu otkriti ako je to potrebno iz zakonskih razloga, zbog sudskog naloga ili uredbe ili zahtjeva koje izdaju nadležna tijela.

Poduzeće Polar može u statističke svrhe prikupljene anonimizirane statističke podatke o svojim klijentima, prodaji, vrstama prometa, informacije o vježbanju i slične informacije s mrežne stranice ustupiti pouzdanim trećim stranama. Ti statistički podatci ne sadržavaju osobne informacije kojima se osoba može identificirati.

Pohrana i točnost informacija

Želimo imati ažuriranu podatkovnu bazu i redovito brišemo zastarjele i nepotrebne osobne informacije. Pohranjujemo informacije samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ispunjenja svrha u koje su prikupljene ili onoliko dugo koliko je to zakonski potrebno. Više informacija o vremenima pohrane možete pronaći u odjeljcima specifičnima za pojedine usluge. Možete nam se i obratiti koristeći se informacijama za kontakt navedenima u nastavku.

U nekim uslugama poduzeća Polar možete i sami upravljati svojim osobnim informacijama. Preporučujemo da povremeno provjerite točnost svojih informacija i ispravite ih ako je potrebno. Vi ste odgovorni za točnost informacija koje nam pružite.

Vaša prava

Uvijek imate pravo pristupa svojim osobnim informacijama. U nekim je uslugama moguć izravan pristup, a kada je potrebno, može vam pomoći naša Korisnička služba i poslati vam primjerak popisa osobnih informacija koje imamo o vama. Imate pravo znati koje su informacije u vezi s vama prikupljene, u koje se svrhe rabe te informacije i kojim su stranama otkrivene (ako su otkrivene ijednoj strani). Kako bismo potvrdili vaše informacije radi provođenja vašeg zahtjeva, možda ćemo od vas trebati zatražiti dodatne informacije.

Poduzeće Polar ovlašteno je obrađivati vaše osobne informacije kada je obrada zasnovana na zakonitom interesu. U nekim slučajevima rabimo tu zakonsku osnovu za naše aktivnosti istraživanja i razvoja budući da stalno želimo razvijati i unaprjeđivati naše usluge. Imate se pravo usprotiviti obradi vaših osobnih informacija u te svrhe. U našim aktivnostima istraživanja i razvoja vaše su osobne informacije uvijek anonimizirane i stoga se ne mogu povezati s vama.

Uvijek imate pravo zabraniti izravni marketing. Ako više ne želite primati e-poruke od poduzeća Polar, slijedite upute za „otkazivanje pretplate” u svakoj komunikaciji putem e-poruke. Ako ste izradili korisnički račun, to možete napraviti izravno putem naše usluge. Poduzeće Polar neće trećim stranama ustupiti niti s njima podijeliti nijedan popis za slanje poruka e-pošte u promotivne svrhe. E-poruke povezane s uslugama (u svrhu potvrde narudžbe itd.) uglavnom ne nude mogućnost otkazivanja pretplate jer su neophodne za pružanje usluge koju ste zatražili. Te e-poruke uključuju i obavijesti o promjenama naše Izjave o zaštiti privatnosti i Odredbi uporabe.

Imate pravo na ispravak ili brisanje bilo koje od svojih informacija na način da to napravite izravno vi ili tako da pošaljete zahtjev našoj Korisničkoj službi. Ako želite da izbrišemo vaše informacije, izbrisat ćemo vaše korisničke vjerodajnice i sve informacije i podatke u vezi s vama. Nakon što izbrišemo vaše informacije, možete se koristiti uslugom samo ako izradite novi korisnički račun.

Prema zakonu imate pravo odbiti profiliranje i automatsko donošenje odluka. Možete zatražiti i ograničenu obradu svojih informacija, a također i kada ste zabranili obradu svojih informacija, a procjena zakonske osnove za obradu vaših informacija još nije dovršena.

Imate pravo i na povlačenje privole za obradu svojih informacija u svakoj usluzi za koju smo zatražili vašu privolu. Privola se može povući u sklopu usluge. Napominjemo da nas u nekim uslugama povlačenjem privole sprječavate da vam pružimo uslugu.

Imate pravo primati svoje informacije od sustava poduzeća Polar u strojno čitljivom obliku kada se obrada vaših informacija temelji na vašoj privoli ili na izvršavanju sporazuma. Prijenos informacija moguć je, primjerice, izravno putem usluge Flow. Možete i zatražiti prijenos vaših informacija trećoj strani. Poduzeće Polar nije odgovorno za mogućnost sustava treće strane da obrađuje informacije u obliku koji se rabi za prijenos.

Ako sumnjate na zloupotrebu informacija, možete podnijeti pritužbu pravobranitelju za zaštitu podataka ili sličnom tijelu. Informacije za kontakt za pravobranitelje za zaštitu podataka u različitim državama navedene su na našoj stranici Često postavljana pitanja o privatnosti.

Kolačići

Rabimo kolačiće na našem mrežnom mjestu. Više o njima možete pročitati u odjeljku Pravila o uporabi kolačića.

Zapisnici pogrešaka

Kako bismo vam u slučaju problema pružili najbolju moguću uslugu, na našim uređajima pohranjujemo podatke o pogreškama („Zapisnik pogrešaka”). Kada sinkronizirate svoj uređaj s uslugom poduzeća Polar, zapisnik pogrešaka kopira se na naš poslužitelj. Podatci iz zapisnika pogrešaka čuvaju se pohranjeni najviše dva mjeseca da bismo bili sigurni da su nam podatci dostupni ako se obratite našoj Korisničkoj službi zbog pogreške ili problema.

Korisnici mlađi od 13 godina

U sklopu naših pravila zahtijevamo da klijenti mlađi od 13 godina ne obavljaju kupnje niti da se upuštaju u druge pravne postupke na mrežnim mjestima poduzeća Polar bez privole roditelja ili zakonskog skrbnika. Na primjer, korisnički račun za jednu od usluga poduzeća Polar za korisnika mlađeg od 13 godina moguće je izraditi samo uz dopuštenje skrbnika.

Promjene Izjave o zaštiti privatnosti

Ova je Izjava o zaštiti privatnosti ažurirana 15. svibnja 2018. Prethodne verzije možete pogledati ovdje. Povremeno možemo provesti promjene ove Izjave o zaštiti privatnosti i o tim promjenama klijente obavještavamo e-poštom ili putem naših usluga. Ako imate pitanje u vezi s uslugama ili proizvodima poduzeća Polar, možete se obratiti našoj Korisničkoj službi. Informacije o privatnosti možete naći i u odjeljku Često postavljana pitanja o privatnosti. Ako imate pitanja ili povratnih informacija o praksama zaštite privatnosti poduzeća Polar, možete nam se obratiti na privacy@polar.com.

Informacije za kontakt:

Voditelj obrade podataka:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND (FINSKA)

Službenik za zaštitu podataka:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND (FINSKA)

Polar Flow i aplikacija Flow

Polar Flow je besplatna aplikacija i mrežna usluga u oblaku za fitness i treniranje koja vam pomaže u praćenju podataka o treniranju, aktivnosti i spavanju kao i u analiziranju napredovanja. Radi zajedno s vašim proizvodom poduzeća Polar i funkcionira kao vaš automatski dnevnik vježbanja: svi vaši podatci o treniranju, aktivnosti i spavanju sinkroniziraju se s vašeg proizvoda na vaš račun Polar Flow. Prije registracije za Polar Flow trebate pročitati Odredbe uporabe usluge i Izjavu o zaštiti privatnosti poduzeća Polar. Od vas će se tražiti da odobrite Odredbe uporabe proizvoda. Odobravanjem Odredbi uporabe sklapate sporazum s poduzećem Polar. Tražit ćemo i da navedete da ste pročitali Izjavu o zaštiti privatnosti poduzeća Polar.

Željeli bismo da budete u toku sa svim novostima, ponudama i ažuriranim vijestima pa ćemo zatražiti i privolu za primanje marketinških poruka. Odbijanje je uvijek zadana postavka za ovaj zahtjev. U bilo kojem trenutku možete promijeniti svoje odabire u postavkama računa.

Tijekom registracije zatražit ćemo i vašu privolu u vezi s nekoliko stvari povezanih s obradom podataka. Tražimo ove privole da bismo udovoljili zahtjevima za zaštitu privatnosti koje postavljaju razne države: privolu za obradu osobnih informacija, privolu za obradu osjetljivih osobnih informacija (uključujući podatke o srčanom ritmu) i privolu za prijenos podataka u državu koja nije vaša matična država (poduzeće Polar rabi poslužitelje treće strane za pružanje usluge Flow). Ti poslužitelji mogu biti smješteni u ili izvan EU-a. Stvarni korisnički podatci pohranjuju se na poslužiteljima smještenima u EU-u, ali informacije kao što su podatci za praćenje u sustavu spremaju se na poslužiteljima pružatelja usluga smještenima izvan EU-a. Više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima možete pročitati ovdje.

Za osobe mlađe od 13 godina zahtijevamo privolu skrbnika za obradu podataka.

Nakon registracije poslat ćemo vam poruku kako biste potvrdili svoju adresu e-pošte i kako biste potvrdili da ste račun izradili s namjerom. Račun trebate potvrditi u roku od 30 dana.

Možete odlučiti hoće li se informacije o vježbanju i ruti koje spremite u uslugu Polar Flow prikazivati drugim korisnicima. Kada izradite korisnički račun, vaše su postavke privatnosti zadane kao privatne i vaše se informacije ne prikazuju drugim korisnicima. Možete promijeniti te postavke u bilo kojem trenutku. Ako želite, možete podijeliti informacije o uslugama poduzeća Polar i na sustavima trećih strana, kao što su Facebook ili Strava. Poduzeće Polar nije odgovorno za podatke nakon što se prenesu izvan sustava poduzeća Polar i više nemamo nikakvog utjecaja na podatke. Vi ste odgovorni za upravljanje informacijama koje dijelite ili koje prenesete izvan sustava.

Budući da poduzeće Polar stalno nastoji razviti svoje usluge, podatci o vježbanju koje spremite u usluzi Polar Flow mogu se rabiti radi zakonitih interesa poduzeća Polar u istraživanju i razvoju proizvoda. U te svrhe podatci se rabe u anonimiziranom obliku i nije moguće identificirati pojedinačne korisnike. Informacije se mogu rabiti i za slanje marketinških poruka ako ste dali dopuštenje za to, bilo u vezi s registracijom ili naknadno.

Trenutačno, informacije su pohranjene u usluzi Polar Flow dok ne odlučite izbrisati svoj račun. Ako promijenimo razdoblja pohrane podataka, obavijestit ćemo vas.

Mobilna aplikacija Polar Flow

Ako želite rabiti aplikaciju Polar Flow, morate prvo izraditi račun Polar Flow. Zatim se koristite korisničkim imenom Polar Flow da biste se prijavili u aplikaciju Polar Flow. Svi vaši podatci o treniranju izravno se prenose na poslužitelj usluge Polar Flow i nikakve se informacije ne pohranjuju u aplikaciji Flow. Izjava o zaštiti privatnosti usluge Polar Flow primjenjuje se na obradu podataka.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Flow.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach je besplatna usluga u oblaku koja trenerima i osobnim trenerima pruža lak pristup podatcima o treniranju njihovih klijenata. Putem više funkcionalnosti kao što su dnevnik treniranja, alati za planiranje, izvješća i statistike rezultata treneri mogu pratiti napredak svojih klijenata i odmah im dati upute u stvarnom vremenu.

Sportaši odobravaju treneru pristup svojim podatcima i odnos trenera i sportaša temelji se na sporazumu između strana. Sportaši mogu u bilo kojem trenutku treneru odbiti pristup svojim podatcima. Svi vaši podatci o treniranju izravno se prenose na poslužitelj usluge Polar Flow. Izjava o zaštiti privatnosti usluge Polar Flow primjenjuje se na obradu podataka. Više se informacija nalazi u odjeljku o usluzi Polar Flow.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Flow.

Polar Beat

Polar Beat je besplatna aplikacija za fitness i treniranje za mobilne uređaje. Uz uslugu Polar Beat možete trenirati uz praćenje srčanog ritma uživo (ako rabite senzor poduzeća Polar za srčani ritam) i glasovne upute u stvarnom vremenu, pratiti rutu i udaljenost i dobiti personalizirane povratne informacije o svakoj sesiji vježbanja.

Informacije koje dodate u aplikaciju i najnoviji podatci o treniranju ostaju na uređaju. Kako biste maksimalno iskoristili uslugu Polar Beat, preporučujemo da izradite i račun za uslugu Polar Flow. Uz uslugu Polar Flow dobivate opsežan skup alata za analizu treniranja. Kada uslugu Polar Beat rabite zajedno s uslugom Polar Flow, podatci o treniranju spremaju se i u usluzi Polar Flow. Svi vaši podatci o treniranju izravno se prenose na poslužitelje usluge Flow nakon što se prijavite. Izjava o zaštiti privatnosti usluge Flow primjenjuje se na obradu podataka. Više se informacija nalazi u odjeljku o usluzi Polar Flow.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Flow.

Podrška / Korisnička služba

Korisnička služba poduzeća Polar pomaže vam u slučaju bilo kakvih problema s našim proizvodima ili uslugama. Naša Korisnička služba ima dva registra: Obrazac Obratite nam se i Usluga. Informacije se spremaju u oba registra putem mrežnog mjesta Polar.com. Klijenti sami popunjavaju obrasce potrebnim informacijama, a one se iz obrazaca prenose u sustave poduzeća Polar. Podatci pohranjeni u sustavima poduzeća Polar mogu se spremati na poslužitelje smještene u Finskoj ili na poslužitelje pružatelja usluga poduzeća Polar, bilo u ili izvan EU-a. Pročitajte više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima ovdje. Korisnička služba poduzeća Polar djeluje globalno u različitim državama da bismo mogli ponuditi usluge podrške u nekoliko država i vremenskih zona.

Obrazac Obratite nam se: informacije zabilježene u ovom obrascu prenose se sustavu Korisničke podrške treće strane koji rabi poduzeće Polar. Sustav je dostupan svim članovima osoblja Korisničke službe poduzeća Polar. Podatci zabilježeni u sustavu pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluga smještenima u EU-u. Na tom obrascu od vas se traži da ustupite svoje informacije za kontakt (primjerice adresu e-pošte i državu) da bismo mogli odgovoriti na vaš upit. Vaše se informacije obrađuju kao povjerljivi podatci i pružatelj usluga nema pristupa stvarnim podatcima. Informacije se pohranjuju na razdoblje od 10 godina osim ako se lokalnim zakonodavstvom ne zahtijeva duža pohrana.

Usluga: informacije zabilježene na ovom obrascu rabe se radi povezivanja uređaja i njegovog vlasnika, isporučivanja servisiranog uređaja ili naručenog rezervnog dijela klijentu, izdavanja računa i obrađivanja plaćanja, slanja naljepnica s adresama za povrate, slanja automatskih e-poruka glede napretka i dovršetka servisa, slanja dodatnih zahtjeva povezanih sa servisom i pružanja procjene troška servisa. Podatci iz obrasca Usluga prenose se u globalni uslužni sustav poduzeća Polar. Informacije o adresi također se prenose vanjskim službama za poštanske usluge radi isporuke proizvoda. Informacije se pohranjuju na razdoblje od 10 godina osim ako se lokalnim zakonodavstvom ne zahtijeva duža pohrana.

Pozivanje naše Korisničke službe

U nekim državama bilo koji pozivi Korisničkoj službi poduzeća Polar mogu se snimati. Broj s kojega zovete bilježi se u našem sustavu Korisničke službe i u telefonskom sustavu. Informacije iz zapisnika pohranjuju se na razdoblje od šest mjeseci.

Možete se obratiti Korisničkoj službi poduzeća Polar i putem društvenih medija (Twitter, Facebook i Google Play) i putem usluge čavrljanja (nije u ponudi u svim državama). Ovi se događaji stupanja u kontakt bilježe u sustavu Korisničke službe.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o obrascu Obratite nam se i registrima Usluge.

Polar.com

Mrežno mjesto Polar.com javno je mjesto na kojem se pružaju informacije o poduzeću Polar i njegovim proizvodima, uslugama i partnerima s kojima surađuje. Ne trebate se registrirati niti ustupiti informacije o sebi da biste se koristili mrežnim mjestom. Ipak, poduzeće Polar rabi kolačiće radi prikupljanja informacija o prometu na mrežnom mjestu. Saznajte više o kolačićima ovdje.

Možete se pretplatiti na biltene poduzeća Polar na mrežnom mjestu Polar.com gdje morate dati svoju adresu e-pošte. Možete otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku slijedeći upute navedene u biltenu. Možete i kupiti proizvode poduzeća Polar putem poveznica navedenih na mrežnom mjestu Polar.com. Pročitajte više o mrežnoj trgovini poduzeća Polar ovdje.

Mrežna trgovina

Mrežna trgovina poduzeća Polar javna je maloprodajna usluga gdje možete kupiti proizvod bilo kao registrirani klijent bilo kao gost. Kako bismo omogućili isporuku proizvoda, spremamo informacije o adresi koje nam ustupite i vašu adresu e-pošte pa možete biti u toku glede napretka isporuke. Obratit ćemo vam se na adresu e-pošte i zatražiti povratne informacije o vašem korisničkom iskustvu. To nam pomaže u unapređenju naše usluge. Ako izradite korisnički račun u vezi s narudžbom, te podatke pohranjujemo da bismo vam pomogli s bilo kojim daljnjim kupnjama. Stvarno plaćanje obavlja se putem sustava treće strane. Jedine informacije koje se spremaju u sustavu poduzeća Polar za plaćanje su informacije o načinu plaćanja i, za proizvode B2B, tokenizirani broj kreditne kartice. Poduzeće Polar pohranjuje neke informacije, kao što su adresa IP koju rabite, u svom sustavu na neko vrijeme na temelju stvarnog interesa radi jamčenja sigurnosti usluge.

Informacije o kupnji pohranjuju se na razdoblje od 10 godina osim ako se lokalnim zakonodavstvom ne zahtijeva duža pohrana.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru mrežne trgovine.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com je besplatna mrežna aplikacija za fitness i treniranje osmišljena za proizvode rane generacije poduzeća Polar. Omogućava vam prijenos podataka o treniranju u naše mrežne sustave. Aplikacijom možete pratiti svoj napredak i unaprijediti rezultate. Ta usluga neće biti u ponudi nakon 2019. godine.

Prije registracije za uslugu polarpersonaltrainer.com trebate pročitati Odredbe uporabe usluge i Izjavu o zaštiti privatnosti poduzeća Polar. Od vas će se tražiti da odobrite odredbe uporabe proizvoda. Odobravanjem odredbi uporabe sklapate sporazum s poduzećem Polar. Tražit ćemo i da navedete da ste pročitali Izjavu o zaštiti privatnosti poduzeća Polar.

Budući da želimo da budete u toku sa svim važnim novostima poduzeća Polar, zatražit ćemo i privolu za primanje marketinških poruka. Odbijanje je uvijek zadana postavka za ovaj zahtjev. Kasnije možete promijeniti svoje odabire u postavkama računa.

Kada izradite korisnički račun, tražimo i privolu glede nekih stvari povezanih s postupanjem s podatcima: privolu za obradu osobnih informacija, privolu za obradu osjetljivih osobnih informacija (uključujući podatke o srčanom ritmu) i privolu za prijenos podataka u državu koja nije vaša matična država (poduzeće Polar rabi poslužitelje treće strane za pružanje usluge polarpersonaltrainer.com). Ti poslužitelji mogu biti smješteni u ili izvan EU-a. Stvarni korisnički podatci pohranjuju se na poslužiteljima smještenima u EU-u, ali informacije kao što su podatci za praćenje u sustavu spremaju se na poslužiteljima pružatelja usluga smještenima izvan EU-a. Više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima možete pročitati ovdje. Za klijente mlađe od 13 godina zahtijevamo privolu skrbnika za obradu podataka tih klijenata. Nakon registracije poslat ćemo vam poruku kako biste potvrdili svoju adresu e-pošte i kako biste potvrdili da ste račun izradili s namjerom. Račun trebate potvrditi u roku od 30 dana.

Ako želite, možete podijeliti informacije o uslugama poduzeća Polar i na sustavima trećih strana, kao što su Facebook ili Strava. Poduzeće Polar nije odgovorno za podatke nakon što se prenesu izvan sustava Poduzeća Polar i više nema nikakvog utjecaja na podatke. Vi ste odgovorni za upravljanje informacijama koje dijelite ili koje prenesete izvan sustava.

Budući da poduzeće Polar stalno nastoji razviti svoje usluge, podatci o vježbanju koje spremite u usluzi polarpersonaltrainer.com mogu se rabiti radi zakonitih interesa poduzeća Polar u istraživanju i razvoju proizvoda. U te svrhe podatci se obično rabe u anonimiziranom obliku i nije moguće identificirati pojedinačne korisnike. Informacije se mogu rabiti i za slanje marketinških poruka ako ste dali privolu za to, bilo u vezi s registracijom ili naknadno.

Informacije se pohranjuju u usluzi polarpersonaltrainer.com do kraja 2019. godine kada prestaje funkcioniranje usluge. Poduzeće Polar obavještava svoje klijente o bilo kakvim promjenama o razdobljima pohrane podataka.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge polarpersonaltrainer.com.

Polar Club

Polar Club je aplikacija za grupni fitness i vježbanje temeljena na srčanom ritmu koja omogućava praćenje i prikazivanje podataka o rezultatima članova kluba u stvarnom vremenu, kao što su srčani ritam, intenzitet i sagorene kalorije tijekom sata vježbanja. Sažetci sesija vježbanja sudionika automatski se prenose u uslugu Polar Flow gdje sudionici mogu pratiti svoj napredak i postizati ciljeve. Kada klub za fitness kupi uslugu Polar Club, potpisuje sporazum s poduzećem Polar. Prema tom sporazumu poduzeće Polar djeluje kao izvršitelj obrade podataka, dok je klub voditelj obrade podataka. Klub je odgovoran za to koje se informacije spremaju u sustavu i za način obrade tih informacija. Klub je odgovoran i za točnost informacija korisnika i zahtjeve pojedinačnih korisnika povezane s podatcima (kao što su zahtjevi za brisanje podataka).

Informacije o klubovima koji se koriste uslugom prikupljaju se u registru usluge Polar Club. Izrađuje se korisničko ime za administratora kojega odredi klub (administrator kluba). U te se svrhe adresa e-pošte te osobe sprema u sustavu.

Informacije o satovima vježbanja pohranjuju se u iPadu kluba na razdoblje od mjesec dana. Drugi podatci koji se spremaju na uređaj uključuju podatke sudionika povezane s treniranjem i elektroničku identifikacijsku šifru radi identifikacije pojedinaca, a koja se može rabiti radi povezivanja korisničkog imena upotrijebljenog prilikom registracije s podatkovnom bazom Flow. Putem ove identifikacijske šifre podatci o treniranju korisnika mogu se prenijeti na njihov osobni račun Flow. Osoblje kluba ne može identificirati korisnike na temelju tih identifikacijskih šifri. Identifikacijski podatci instruktora također se pohranjuju u iPadu. Stvarna korisnička imena sudionika za uslugu Flow ne pohranjuju se u iPadu. Sve korisničke informacije pohranjene pod korisničkim imenom Flow smještene su uusluzi Flow i klub nema pristup tim računima. Podatci usluge Polar Flow spremljeni su na poslužiteljima pružatelja usluga poduzeća Polar. Ti poslužitelji mogu biti smješteni u ili izvan EU-a. Pročitajte više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima ovdje.

Klijenti mogu sudjelovati na satovima vježbanja putem svojih postojećih računa Flow, ako izrade račun povezan s prijavom za sat ili ako se prijave kao Posjetitelji.

Klijenti koji imaju račun Flow:

Klijent se može prijaviti za sat vježbanja Kluba postojećim računom Flow. Osim toga korisnik može izraditi i račun Flow povezan s prijavom. U iPadu se ne pohranjuju osobne informacije u vezi s izradom računa Flow. Jedine informacije koje se pohranjuju na iPadu su elektronička identifikacijska oznaka sudionika i podatci o vježbanju. Podatci o vježbanju klijenata koji rabe račun Flow za prijavu za sat automatski se prenosi s iPada kluba u uslugu Polar Flow uporabom identifikacijske šifre.

Klijenti koji se prijave kao Posjetitelji:

Klijenti se mogu prijaviti i na satove vježbanja Kluba i kao Posjetitelj, u kojem slučaju sudionici daju ime za koje žele da im se prikazuje na zaslonu tijekom sata, kao primjerice nadimak ili bilo koju drugu identifikacijsku oznaku (npr. riječ ili niz znakova). Nikakve se osobne informacije ne prikupljaju niti spremaju. Sudionici koji su se prijavili kao Posjetitelji mogu pohraniti svoje podatke o vježbanju nakon sata ako izrade račun Flow ili uporabom postojećeg računa Flow.

Rješenje Polar Club klubovima i njihovim klijentima pruža i kanal za razgovor o satovima vježbanja i drugim sličnim stvarima u sklopu vlastite zajednice kluba. Uslugu Zajednica možete naći u odjeljku Zajednica – Klubovi. Kada sudjeluju u razgovorima o usluzi, sudionici mogu dijeliti informacije povezane s njima ako to žele. Kada je potrebno, klub je odgovoran za moderiranje razgovora.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Club.

Rješenja za Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro je rješenje za praćenje igrača za profesionalne sportske momčadi. Kombinira GPS i podatke o praćenju pokreta s informacijama o srčanom ritmu. Uz Polar Team Pro trener može pratiti sesiju treninga tima putem iPada (kupuje se zasebno) bez bazne stanice ili antene. Podatci o treniranju mogu se prikupljati i nakon treniranja ako sinkronizirate senzore Team Pro putem sidrišta Team Pro. Praćenje rezultata igrača pruža vrijedne i točne informacije i pomaže trenerskom timu u analizi.

Kada momčad kupi Polar Team Pro, potpisuje sporazum s poduzećem Polar o uporabi usluge. Prema tom sporazumu poduzeće Polar djeluje kao izvršitelj obrade podataka, dok je momčad voditelj obrade podataka. Momčad je odgovorna za to koje se informacije spremaju u sustavu i za način obrade tih informacija. Momčad je odgovorna i za točnost informacija i zahtjeve pojedinačnih igrača povezane s podatcima (kao što su zahtjevi za brisanje podataka).

Polar Team Pro prikuplja podatke o momčadima koje rabe uslugu i njihovim članovima. Izrađuje se korisničko ime za administratora kojega odredi momčad (administrator Team Pro). U te se svrhe adresa e-pošte te osobe sprema u sustavu. Poslat ćemo poruku radi potvrde adrese e-pošte i potvrde da je račun izrađen s namjerom. Kako biste rabili uslugu Polar Team Pro, račun trebate potvrditi u roku od 30 dana. Administrator izrađuje profil momčadi u sustavu dodavanjem informacija o članovima momčadi (kao što su broj igrača, ime i datum rođenja) u uslugu Team Pro. Podatci se spremaju na poslužitelju pružatelja usluga poduzeća Polar. Podatci o treniranju spremljeni su na iPadu momčadi najviše dva mjeseca; s iPada se prenose u uslugu Team Pro. Osobni računi Polar Flow pojedinačnih igrača mogu se povezati s uslugom Team Pro gdje ih trener može pogledati. Pojedinačni računi Polar Flow smješteni su u usluzi Polar Flow odakle se podatci spremaju na poslužitelje pružatelja usluga poduzeća Polar. Ti poslužitelji mogu biti smješteni u ili izvan EU-a. Pročitajte više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima ovdje.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Team Pro.

Polar Team

Aplikacija Polar Team je rješenje za praćenje igrača koja pruža podatke o srčanom ritmu u stvarnom vremenu za momčadske sportove u zatvorenom prostoru putem senzora za srčani ritam poduzeća Polar i iPada (kupuje se zasebno).

Poduzeće Polar ne prikuplja niti pohranjuje osobne informacije putem usluge Polar Team. Svi podatci pohranjuju se u iPadu.

Polar GoFit

Polar GoFit osmišljen je za studente, učitelje i školsko osoblje da bi im se omogućili prikaz i mjerenje srčanog ritma studenata i razine fizičke aktivnosti te izvođenje mjerenja fizičke aktivnosti u školama. Usluga Polar GoFit sastoji se od aplikacije Polar GoFit, mrežnog mjesta Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) i uređaja poduzeća Polar za praćenje srčanog ritma i aktivnosti, kompatibilnih s uslugom GoFit.

Kada škola kupi uslugu GoFit, sklapa sporazum s poduzećem Polar ili njegovim predstavnikom. Prema tom sporazumu poduzeće Polar djeluje kao izvršitelj obrade podataka, dok je škola voditelj obrade podataka. Kao voditelj obrade podataka, škola je odgovorna za to koje se informacije spremaju u sustavu i za način obrade tih informacija. Škola je odgovorna i za točnost informacija studenata i zahtjeve pojedinačnih studenata povezane s podatcima (kao što su zahtjevi za brisanje podataka). Škola je odgovorna i za traženje dopuštenja od studenta ili, u slučaju maloljetnika, njegovog skrbnika prije dodavanja studenta u uslugu.

Informacije o učiteljima i studentima koji rabe uslugu spremljene su u registru GoFit. Izrađuje se korisničko ime za učitelja – osobu za kontakt kojega odredi škola (i za bilo koje dodatne učitelje). U te se svrhe adresa e-pošte te osobe sprema u sustavu. Učitelj dodaje studentove korisničke informacije (primjerice ime) u sustav nakon što primi dopuštenje od skrbnika. Studenti mogu i samostalno rabiti svoje račune, primjerice radi prikaza podataka o vježbanju. Podatci o treniranju iz usluge GoFit pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluga. Ti su poslužitelji smješteni u EU-u ili u SAD-u. Informacije koje se odnose na naše kineske korisnike usluge GoFit spremljene su na poslužitelju pružatelja usluge smještenog u Kini. Pročitajte više o prijenosu podataka i s tim povezanim zaštitnim mehanizmima ovdje. Kada je to potrebno i uz dopuštenje studenta ili, u slučaju maloljetnika, njegovog skrbnika, informacije se mogu podijeliti s trećom stranom u sklopu školskog okruženja. Kada je to potrebno informacije se mogu podijeliti s trećom stranom u svrhe o kojima su se strane zasebno usuglasile.

Informacije se brišu iz sustava GoFit kada istekne sporazum između poduzeća Polar i škole.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar GoFit.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink je vlasničko sučelje poduzeća Polar za programiranje aplikacijskog softvera (API) koje pruža izravnu poveznicu za dijeljenje informacija između ekosustava poduzeća Polar i podatkovnih sustava trećih strana. Uz sučelje Polar Open AccessLink klijenti mogu prenositi podatke u vezi s njihovim osobnim informacijama, treniranju i fizičkoj aktivnosti s uređaja poduzeća Polar i sustava Polar Flow u sustav treće strane koji se pojavljuje na popisu dostupnih sustava, kao što su druge aplikacije za fitness i treniranje. Klijenti poduzeća Polar mogu prenositi i slične podatke iz sustava trećih strana na uređaje poduzeća Polar i u uslugu Polar Flow (ova značajka možda ne bude u ponudi u trenutku kada ova verzija Izjave o zaštiti privatnosti postane aktivna).

Za razvojne inženjere trećih strana:

Sustavima trećih strana poduzeće Polar nudi sučelje Polar Open AccessLink i upute kojima se trećim stranama omogućuje registracija njihove aplikacije u sustav poduzeća Polar i razvoj značajke za primanje podataka.

Razvojni inženjeri rabe svoja korisnička imena Polar Flow radi prijave u uslugu Polar API / Polar Open AccessLink. Nova se aplikacija može registrirati pružanjem informacija o aplikaciji i poduzeću. Potrebno je odobrenje Odredbi uporabe. Ne prikupljaju se nikakve osobne informacije u vezi s registracijom; aplikacija se povezuje s računom Flow koji je upotrijebljen za registraciju. S istim računom Flow može se povezati nekoliko aplikacija.

Korisnici su odgovorni za povezivanje usluga trećih strana koje žele rabiti sa svojim računom Polar Flow. Usluge trećih strana dohvaćaju informacije ili informacije šalje Polar Electro kada korisnik sinkronizira podatke s uslugom Polar Flow ili kada korisnik pošalje senzorske podatke trećoj strani. Poduzeće Polar nije odgovorno za podatke nakon što se prenesu izvan sustava poduzeća Polar i više nema nikakvog utjecaja na podatke. Korisnici su odgovorni za upravljanje informacijama koje dijele ili koje prenesu izvan sustava.

Možete se obratiti našoj Korisničkoj službi radi daljnjih informacija o registru usluge Polar Flow.