check tag wrench cart

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω θέματα πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, ελέγξτε την πολιτική προσωπικών δεδομένων μας

Polar Electro Oy ("Polar") διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο ("ο Τόπος") και όλες οι πληροφορίες, επικοινωνίες, λογισμικό, φωτογραφίες, σκριπτ, βίντεο, κείμενο, μουσική, γραφικά, ήχοι, εικόνες και άλλο υλικό που βρίσκεται στον Τόπο (συλλήβδην "Περιεχόμενο"), προορίζεται για χρήση από τους πελάτες και τα μέλη του κοινού αλλά μόνον για τους νόμιμες χρήσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αποδοχή των όρων. Ισχύον δίκαιο

Περιορισμοί χρήσης περιεχομένου

Υποβολές

Αναθεωρήσεις

Σύνδεσμοι τρίτων

Απαλλαγή

Περιορισμοί αστικής ευθύνης

Σήματα κατατεθέντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Αποδοχή των όρων. Ισχύον δίκαιο
Με την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του παρόντος Τόπου συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους (οι "Όροι") και την τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Δηλώνετε ότι έχετε την νόμιμη εξουσιοδότηση να αποδεχθείτε τους Όρους εκ μέρους και για λογαριασμό σας και οιονδήποτε τρίτον εκπροσωπείτε. Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη των Όρων αυτών καταστεί άκυρη από οποιοδήποτε Νόμο, κώδικα, διάταξη ή κανονισμό οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή κατόπιν τελεσίδικης απόφασης από οποιοδήποτε Δικαστήριο, η ακύρωση αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων προβλέψεων των Όρων αυτών.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, ειδοποιήστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Τόπο.

Ορισμένα έγγραφα του παρόντος Τόπου ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο πρόσθετων όρων όπως φαίνεται στα έγγραφα αυτά.

Ο Τόπος ελέγχεται και τελεί υπό την επίβλεψη της Polar από την έδρα της στη Φινλανδία. Με την πρόσβαση στον Τόπο αυτό συμφωνείτε ότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΔΙΑΣ, εξαιρουμένων των αρχών της σύγκρουσης των νόμων, ισχύουν για θέματα που αφορούν τη χρήση του Τόπου. Η Polar ουδεμία εκπροσώπηση παρέχει ότι το Περιεχόμενου του παρόντος Τόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες, και απαγορεύεται η πρόσβαση στον Τόπο από άλλες επικράτειες όπου το περιεχόμενό του θεωρείται εκτός νόμου. Όσοι αποκτούν πρόσβαση στον Τόπο από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δικό τους κίνδυνο και ευθύνονται για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αναγνωρίζετε ότι η Polar μπορεί, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στον παρόντα Τόπο ανά πάσα στιγμή.

Περιορισμοί χρήσης περιεχομένου
Τα πνευματικά δικαιώματα Copyright © για τον Δικτυακό Τόπο ανήκουν στην Polar Electro Oy 2010. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών, και όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση (είτε με σύνδεση, αναφορά μέσα σε πλαίσιο, ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο), μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλου του Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Polar εκτός εάν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους. Η Polar συγκατατίθεται να εμφανίσετε, κατεβάσετε ή εκτυπώσετε τμήματα του υλικού από διαφορετικές περιοχές των σελίδων αυτών αποκλειστικά και μόνον για μη εμπορική σας χρήση. Απαγορεύεται να μεταβάλλετε ή διαγράψετε οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή σημείωση από το υλικό που κατεβάσατε από τον παρόντα Τόπο.

Υποβολές
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στην Polar μέσω του παρόντος Τόπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ως ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. Συμφωνείτε ότι η επικοινωνία και το υλικό δεν περιέχουν οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι παράνομο ή αλλιώς ακατάλληλο προς δημοσίευση, ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφαιρέσετε οποιουσδήποτε ιούς ή άλλο μολυσματικό ή καταστρεπτικό χαρακτηριστικό πριν αποστείλετε οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, και ότι έχετε την ιδιοκτησία του υλικού σας ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το παρέχετε προς την Polar. Η Polar ουδεμία υποχρέωση έχει να απέχει από αντιγραφή, δημοσίευση ή αλλιώς να χρησιμοποιήσει την επικοινωνία ή το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε λόγο. Η Polar είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας και υλικού, μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε ιδέα, εφεύρεση, σκέψη, τεχνικές ή τεχνογνωσία που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω, για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη, παραγωγή ή/και προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης προς τον αποστολέα του υποβαλλόμενου υλικού. Συμφωνείτε να μην αναλάβετε καμία δράση εναντίον της Polar για υλικό που αποστείλατε στην εταιρία και συμφωνείτε να απαλλάξετε την Polar σε περίπτωση που τρίτος κινήσει τη νομική διαδικασία εναντίον της Polar σχετικά με το υλικό που αποστείλατε. Η Polar δεν μπορεί να ανασκοπήσει το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες στον παρόντα Τόπο. Η Polar ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων η αλήθεια και η ακρίβειά του. Η Polar μπορεί ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται από χρήστες.

Αναθεωρήσεις
Η Polar μπορεί να αναθεωρήσει ή αποσύρει το Περιεχόμενο, εν μέρει ή στο όλο, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Polar, από καιρού εις καιρόν, μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Τόπο, συμφωνείτε ότι θα τηρήσετε οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και συμφωνείτε ότι θα επισκέπτεστε περιοδικά την σελίδα αυτή για να προσδιορίζετε τους τότε τρέχοντες Όρους με τους οποίους δεσμεύεστε.

Σύνδεσμοι τρίτων
Σε μια προσπάθεια να παρέχει αυξημένη αξία για τους επισκέπτες, η Polar μπορεί να επιλέξει διάφορους δικτυακούς τόπους τρίτων προς του οποίους να συνδεθεί ο παρών Τόπος. Συνδεόμενοι με τέτοιους δικτυακούς τόπους τρίτων, πρέπει να ανασκοπήσετε και συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης του αντίστοιχου δικτυακού τόπου πριν χρησιμοποιήσετε τον τόπο εκείνον. Επίσης, συμφωνείτε ότι έστω και αν ο τρίτος είναι εταιρεία θυγατρική ή σχετιζόμενη με την Polar, η Polar δεν έχει έλεγχο σε αυτούς τους συνδεόμενους τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό που δημιουργήθηκε ή δημοσιεύθηκε στους δικτυακούς τόπους οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου. Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται απλά προς διευκόλυνση των χρηστών του παρόντος Τόπου.

Απαλλαγή
Η Polar παρέχει τον παρόντα δικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του "ως έχει" και "όπως διατίθεται" και σε ουδεμία δήλωση ή εγγύηση οιουδήποτε τύπου προβαίνει, ρητή ή κατηγορηματική, όσον αφορά την διαθεσιμότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή περιεχόμενο του τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον ή από τον παρόντα τόπο. Η Polar απαλλάσσεται στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, από κάθε τέτοια δήλωση και εγγύηση, ρητή ή κατηγορηματική, μεταξύ των οποίων, εγγυήσεις για τίτλων ή μη παράβασης ή έμμεσες εγγυήσεις περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επί πλέον, η Polar δεν βεβαιώνει ή εγγυάται ότι η λειτουργία του παρόν τόπου θα εξακολουθήσει χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα, ότι θα σφάλματα θα διορθωθούν, ή ότι ο παρόν τόπος ή ο εξυπηρετητής που διαθέτει τις σελίδες αυτές είναι ελεύθεροι ιών ή άλλων βλαβερών συστατικών. Ο ισχύων νόμος ενδέχεται να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων, και επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

Σημειωτέον ότι οι πληροφορίες, προγράμματα προπόνησης/γύμνασης ή και οδηγοί στον τόπο polarpersonaltrainer.com δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες νοσηλευτών ή ιατρών. Η Polar συνιστά τη χρήση των παρακάτω προγραμμάτων περιήγησης για τον τόπο: Internet Explorer 11.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, Mozilla Firefox 43 ή μεταγενέστερη έκδοση, Safari 8 ή μεταγενέστερη έκδοση και Google Chrome 47 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το συνιστώμενο πρόγραμμα περιήγησης για την δικτυακή υπηρεσία www.polarpersonaltrainer.com www.polarpersonaltrainer.com είναι: Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και Mozilla Firefox 1.5 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Περιορισμοί αστικής ευθύνης
Η Polar ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή συμπερασματική ζημία, απώλεια κερδών ή διακοπή δραστηριοτήτων που προκύπτει από την πρόσβασή σας, χρήση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος τόπου, ή οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο, ακόμη και εάν η Polar έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο ισχύων νόμος ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό ή αποκλεισμό ορισμένων περιορισμών αστικής ευθύνης, και επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Εμπορικά σήματα
Το λογότυπο της Polar είναι σήμα κατατεθέν της Polar. Όλες οι ονομασίες προϊόντων αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Polar. Άλλες εμπορικές ονομασίες ή σήματα ενδέχεται να αποτελούν εμπορικές ονομασίες ή σήματα τρίτων. Δεν σας παραχωρείται, εμμέσως ή αλλιώς, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε σημάτων που εμφανίζονται στον παρόντα Τόπο.

Τα πνευματικά δικαιώματα Copyright © ανήκουν στην Polar Electro Oy 2011. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον παρόντα και άλλους ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους/τόπους κινητής τηλεφωνίας ("Τόπους") γενικού ενδιαφέροντος της Polar, αλλά για ορισμένους τόπους ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και συνθήκες κατά περίπτωση.
Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που εμείς στην Polar Electro Oy ("Polar") συλλέγουμε σχετικά με εσάς και που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων, μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα Τόπο.

Μη προσωπικά δεδομένα
Η Polar ενδέχεται να συλλέγει μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σχετικά με εσάς με κάποιους τρόπους μεταξύ των οποίων η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας μέσω της διεύθυνσης IP σας ή τα πιο πρόσφατα URL που επισκεφθήκατε. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για να μετρήσουν τον αριθμό επισκέψεων, τον μέσο όρο που αφιερώσατε στον παρόντα Τόπο, τις σελίδες που είδατε, κλπ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να μετρήσουμε την χρήση του δικτυακού Τόπου και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό του. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε ευυπόληπτους τρίτους, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα
Προκειμένου να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο, πιθανόν να σας ζητήσουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε τεχνικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική συσκευή σας Polar, αξεσουάρ και συναφές λογισμικό ή/και τη χρήση του. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων. Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για προσφορά ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξης προϊόντων και πιθανόν άλλων υπηρεσιών σχετικών με τα προϊόντα Polar. Οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης. Εάν έχετε αντιρρήσεις με την παραπάνω χρήση για οποιονδήποτε λόγο μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση αυτή ανά πάσα στιγμή με γραπτό αίτημα. Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί προς εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@polar.fi. Χωρίς την άδειά σας, δεν θα παράσχουμε τις προσωπικές αυτές πληροφορίες προς άλλους τρίτους εκτός από τον διανομέα της Polar στη χώρα σας, εκτός και αν απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων σας.

Ασφάλεια
Η Polar έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση και ανακριβή χρήσητων προσωπικών σας δεδομένων.

Ακρίβεια των συλλεγομένων πληροφοριών
Η Polar με δική της πρωτοβουλία, θα διορθώσει ή διαγράψει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι ημιτελή ή ανακριβή ή απαρχαιωμένα για τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται. Έχετε πάντα το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που έχετε παραχωρήσει και σας παροτρύνουμε να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες επικοινωνίας σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες επισκεπτόμενοι τη σελίδα λογαριασμών της Polar.


Cookies
Κατά την πρόσβασή σας στον Τόπο αυτόν, ο εξυπηρετητής μας ενδέχεται να προσαρτήσει ένα μικρό αρχείο κειμένου στο σκληρό σας δίσκο - ένα cookie. Δείχνοντας πώς και πότε οι έρευνές σας χρησιμοποιούν τον παρόντα Τόπο, οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον παρόντα Τόπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα cookies είναι ασφαλή. Δεν είναι εκτελέσιμος κώδικας ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν έναν ιό, και δεν συλλέγονται ή αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίεςσε αυτά. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, ή θέλετε να ειδοποιήστε πότε τοποθετούνται τα cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σαςνα το κάνει, εφόσον επιτρέπεται.

Ανήλικοι
Εκτός εάν επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η Polar απαιτεί όπως οι “Ανήλικοι” (όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους στον τόπο κατοικίας σας) να μην ασχολούνται με οποιαδήποτε νόμιμη πράξη (αγορές ή άλλες παρόμοιες πράξεις) χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νομίμου κηδεμόνα τους.

Περιγραφή του αρχείου προσωπικών δεδομένων
Η περιγραφή του αρχείου προσωπικών δεδομένων βρίσκεται εδώ. here.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
Οι κανονισμοί του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν για τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στην Polar Electro Oy όταν συμμετέχετε σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ή οποιαδήποτε διαφημιστική εκστρατεία που προκηρύσσει η εταιρεία μας. Οι παρακάτω ορισμοί είναι γενικοί και αφορούν όλους τους διαγωνισμούς μας online και τις εκστρατείες μας. Σε περίπτωση συγκεκριμένου διαγωνισμού/διαφημιστικής εκστρατείας, πρέπει να ακολουθήσετε τους συνδέσμους στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου για τους ειδικούς κανόνες του εν λόγω διαγωνισμού/διαφημιστικής εκστρατείας.

Οι εργαζόμενοι στην Polar Electro Oy και οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποι, συνεργαζόμενες και θυγατρικές εταιρείες, καθώς και οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, το προσωπικό και οι συνεργάτες μάρκετινγκ, οι τοπικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι διαφημιστικές εταιρείες και τα μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμοι για έπαθλα. Η εταιρεία που διοργανώνει τον διαγωνισμό θα επιβαρυνθεί τον φόρο για το βραβείο, εφόσον υπάρχει. Ο νικητής του βραβείου θα καταβάλει εξ ολοκλήρου όλους τους τυχόν άλλους φόρους που σχετίζονται με το βραβείο. Ουδεμία αγορά ή τέλος συμμετοχής είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή. Η εταιρεία που διοργανώνει το διαγωνισμό είναι η Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Φινλανδία.

"Διαγωνισμός" σημαίνει οποιονδήποτε από τους διαγωνισμούς μας online. Οι όροι "εμείς", "εμάς", "μας" σημαίνουν την Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Φινλανδία. και "δικτυακός τόπος" σημαίνει οποιονδήποτε δικτυακό τόπο στον οποίο διεξάγεται ο διαγωνισμός online.

1. Με τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας, οι υποψήφιοι συμφωνούν και δεσμεύονται από τους κανονισμούς αυτούς (που πιθανόν να τροποποιηθούν ή να μεταβάλλονται από καιρού εις καιρόν από εμάς) και από τις αποφάσεις μας, οι οποίες είναι οριστικές σε όλα τα θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό.
2. Όλα τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα και ουδεμία ανταλλαγή με μετρητά προσφέρεται. Οι διευθετήσεις για την οριστικοποίηση των βραβείων πραγματοποιούνται από εμάς. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε και όλα τα βραβεία με άλλα ισοδύναμης αξίας. Όλα τα βραβεία υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις του κατασκευαστή ή προμηθευτή.
3. Για να είναι επιλέξιμοι για τα βραβεία, ο ή οι νικητές (και οι καλεσμένοι τους, εφόσον ισχύει) συμφωνούν να (1) υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση επιλεξιμότητας, εφόσον απαιτείται, (2) μας απαλλάξουν από οποιαδήποτε ευθύνη, διεκδίκηση, απαίτηση, και υπευθυνότητα για σωματική βλάβη ή/και τραυματισμό, κλοπή, ή απώλεια που προκλήθηκε από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ή τη χρήση ή την αποδοχή μέρους ή όλου του βραβείου, εκτός από περιπτώσεις αμέλειάς μας, και (3) υπογράψουν μια διαφημιστική συμφωνία που μας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα και το παρουσιαστικό τους για λόγους διαφήμισης ή/και δημοσιότητας χωρίς πρόσθετη αποζημίωσή τους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί συμφωνία του ή των νικητών για την υπογραφή των παραπάνω απαλλαγών. Ο ή οι νικητές (και οι καλεσμένοι τους, εφόσον ισχύει) πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα νομικά έγγραφα και να τα επιστρέψουν σε εμάς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αφότου τα παρέλαβαν από εμάς. Μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επιφέρει αυτομάτως στέρηση των δικαιωμάτων του ή των νικητών και επιλογή εναλλακτικού νικητή.
4. Η παραλαβή οποιουδήποτε μέρους του βραβείου του διαγωνισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο ή νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Ο ή οι νικητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς, φόρου και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης που δεν καθορίζονται στην περιγραφή του βραβείου.
5. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να υλοποιήσουμε τις απαιτήσεις περί ηλικίας, όπου απαιτείται. Υποψήφιοι ηλικίας 15 ετών (18 στις ΗΠΑ) και κάτω πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα τους πριν από τη δήλωση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί δεν είναι ανοικτοί στους εργαζόμενους, ή στα μέλη του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, της Polar Electro Oy, σε συνεργαζόμενες και θυγατρικές εταιρείες και σε οποιονδήποτε άλλο δωροθέτη. Επίσης, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επιβάλλουμε γεωγραφικούς περιορισμούς στα δικαιώματα συμμετοχής.
6. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, όλοι οι υποψήφιοι εκχωρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα σε όλο το δημιουργικό υλικό που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
7. Για τα ονόματα του νικητή ή των νικητών έως ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, αποστείλατε επιστολή με καταβεβλημένο το ταχυδρομικό τέλος επιστροφής στην ταχυδρομική διεύθυνση Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Φινλανδία αναφέροντας τον διαγωνισμό.
8. Ο ή οι νικητές συμφωνούν ότι η Polar Electro Oy, οι θυγατρικές, συνεργαζόμενες, συναφείς με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οποιοιδήποτε άλλοι δωροθέτες ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την αποδοχή ή χρήση οποιουδήποτε βραβείου που χορηγείται δια της παρούσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκλείσουμε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
9. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων, το όνομα, η ηλικία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή/και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου που λαμβάνεται όταν οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν, κατόπιν συγκατάθεσης του υποψηφίου, να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν από εμάς προς τρίτους για συγκεκριμένους λόγους προώθησης προϊόντων, έρευνας αγοράς, ανάλυσης και άλλα συναφή. Μεταβείτε στην ηλ. διεύθυνση http://www.polar.fi/legal_notice για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση παρόμοιων πληροφοριών και το δικαίωμά σας να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία από τη βάση δεδομένων που διατηρούμε.Τα πνευματικά δικαιώματα Copyright © ανήκουν στην Polar Electro Oy 2015. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.