check tag wrench cart

JURIDISK INFORMATION

Vänligen läs igenom följande villkor noggrant innan du börjar använda denna webbplats. Läs också vår Integritetspolicy.

Polar Electro Oy ("Polar") upprätthåller denna webbplats ("Webbplatsen") och all information, kommunikation, programvaror, foton, skript, video, text, musik, grafik, ljud, bilder och annat material och andra tjänster som finns på denna Webbplats (gemensamt "Innehåll"), för användning av dess kunder och allmänheten, men endast för de lagliga ändamål som beskrivs nedan.

Acceptans av villkoren; tillämplig lag

Begränsning av användningen av innehåll

Inlägg

Omarbetning

Tredje parts länkar

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsbegränsning

Varumärken

INTEGRITETSPOLICY

Standardvillkor och bestämmelser


Acceptans av villkoren; tillämplig lag
Genom att besöka, bläddra och/eller använda denna Webbplats samtycker du till att följa dessa villkor ("Villkor") och följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Du påstår att du har laglig befogenhet att godkänna dessa Villkor på uppdrag av dig själv eller någon part du representerar. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig enligt någon lag, regel, anvisning eller bestämmelse av någon regering eller av ett slutgiltigt fastställande av en domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka genomdrivbarheten av någon annan bestämmelse i dessa Villkor. .

Om du inte samtycker till dessa villkor, ber vi dig observera att du inte har rätt att använda denna Webbplats.

Enskilda dokument på denna Webbplats kan vara underkastade ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Denna Webbplats kontrolleras och drivs av Polar från dess kontor inom Finland. Genom att besöka denna Webbplats samtycker du till att FINLANDS LAGAR, utan hänsyn till lagvalsreglers principer, ska gälla för ärenden som hänför sig till användningen av denna Webbplats. Polar gör inget påstående att Innehållet på denna Webbplats är ändamålsenligt eller tillgängligt för användning på andra platser, och åtkomst till det från territorier där dess innehåll är olagligt är förbjudet. De personer som besöker denna Webbplats från andra platser gör så på egen risk och ansvarar för att följa tillämpliga lokala lagar. Du godkänner att Polar efter eget gottfinnande kan vägra eller säga upp åtkomst till denna Webbplats för dig när som helst.

Begränsning av användningen av innehåll
Innehållet är Copyright © Polar Electro Oy 2013. MED ENSAMRÄTT. Innehållet är skyddat av copyright-lagar, internationella avtalsbestämmelser och alla tillämpliga nationella lagar. Du har inte rätt att reproducera (vare sig genom länkning, utformning eller någon annan metod), överföra, distribuera eller förvara en del eller allt Innehåll i någon form utan skriftligt godkännande i förväg av Polar, utom i enlighet med följande villkor. Polar godkänner att du visar, laddar ner eller skriver ut delar av materialet från de olika delarna av dessa sidor, uteslutande för din egen icke-kommersiella användning. Du har inte rätt att ändra eller radera någon ägarinformation från material som laddas ner från denna Webbplats.

Inlägg
All kommunikation och allt material som du förmedlar till Polar via denna Webbplats eller e-post anses vara ICKE konfidentiella. Du samtycker till att kommunikationen och materialet inte innehåller någon del som är olaglig eller på annat sätt olämplig för publicering, att du gör ditt yttersta för att skanna och eliminera eventuella virus eller andra kontaminerande eller destruktiva funktioner innan du skickar kommunikation eller material, och att du äger materialet eller har obegränsad rätt att ge det till Polar. Polar har ingen skyldighet att avstå från att reproducera, publicera eller på annat sätt använda kommunikationen eller materialet på något sätt eller i något syfte. Polar ska ha friheten att använda innehållet i sådan kommunikation eller sådant material, inklusive alla idéer, uppfinningar, begrepp, tekniker eller sakkunskap som lämnas ut däri, i alla syften inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, utan ersättning till leverantören av inläggen. Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot Polar i samband med material som du skickar och du samtycker till att hålla Polar skadeslös om en tredje part vidtar åtgärder mot Polar i samband med materialet som du skickar. Polar kan inte granska innehållet som användare postar på denna Webbplats. Polar är inte ansvarig för innehållet och informationen som finns däri, inklusive dess riktighet och exakthet. Polar kan när som helst efter eget gottfinnande radera innehåll som postats av användare.

Omarbetning
Polar kan omarbeta eller återkalla Innehållet, helt eller delvis, när som helst, utan förvarning. Polar kan omarbeta dessa Villkor från tid till annan genom att uppdatera detta meddelande. Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att underkasta dig sådana omarbetningar och du samtycker till att då och då besöka denna sida för att fastställa de då gällande Villkoren som du underkastar dig.

Tredje parts länkar
I ett försök att tillhandahålla mervärde för våra besökare kan det hända att Polar väljer olika tredje parts webbplatser att länka till från denna Webbplats. Genom att länka till sådan tredje parts webbplats ska du granska och samtycka till den webbplatsens användningsvillkor innan du använder sådan webbplats. Du samtycker också till att även om den tredje parten är ansluten till Polar har Polar ingen kontroll över dessa länkade webbplatser och kan inte vara ansvarig för material som skapats eller publicerats av sådana tredje parters webbplatser. Alla länkar till andra webbplaster tillhandahålls endast som förmån för användarna av denna Webbplats..

Ansvarsfriskrivning
Polar tillhandahåller denna webbplats and dess innehåll på grundval av "i befintligt skick" och "som tillgänglig" och gör inga påståenden eller garantier av något slag, vare sig uttryckiga eller underförstådda, med hänsyn till tillgängligheten, riktigheten, tillförlitligheten eller innehållet av webbplatsen eller andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats. I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag frånsäger sig Polar alla sådan påståenden och garantier, uttryckliga eller underförstådda, men inte begränsade till, garantier om äganderätt eller icke-intrång eller underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Inte heller påstår eller garanterar Polar att denna webbplats kommer att vara utan abrott eller felfri, att felen kommer att rättas, eller att denna webbplats eller servern som gör dessa sidor tillgängliga är utan virus eller andra skadliga komponenter. Tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutningen av vissa garantier, vilket innebär att ovannämnda uteslutning kanske inte gäller för dig.

Vänligen observera att informationen, motions-/träningsprogrammen och/eller guiden på polarpersonaltrainer.com inte kan ersätta tjänsterna som erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal eller läkare. Polar rekommenderar användningen av följande webbläsare med webbplatsen: Internet Explorer 11.0 eller nyare, Mozilla Firefox 43 eller nyare, Safari 8 eller nyare och Google Chrome 47 eller nyare. Webbläsaren som rekommenderas för webbtjänsten www.polarpersonaltrainer.com är: Internet Explorer 6.0 eller nyare och Mozilla Firefox 1.5 eller nyare.

Ansvarsbegränsning
Polar ska inte vara ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdriktiga skador, förlorad vinst eller avbrott i affärsverksamheten som uppkommer utifrån din åtkomst, användningen eller oförmåga att använda denna webbplats, eller fel eller underlåtenheter i innehållet, även om Polar har informerats om möjligheten av sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsningen eller uteslutningen av vissa ansvarsbegränsningar, vilket innebär att ovannämnda begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Varumärken
Polar-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Polar. Alla produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Polar. Andra varunamn eller varumärken kan vara varunamn eller varumärken som tillhör tredje parter. Du beviljas inte, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda märken som syns på denna Webbplats.

Copyright © Polar Electro Oy 2013. MED ENSAMRÄTT.

INTEGRITETSPOLICY
Denna Integritetspolicy är tillämplig för den här och andra Polars allmänna informationswebb-/mobilplatser ("Webbplatsen"), men för en del webbplatser kan speciella villkor gälla såsom indikeras.
Integritet hänvisar till information som vi på Polar Electro Oy ("Polar") samlar om dig och användningen av den när vi bedriver affärsverksamhet. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy ber vi dig att inte använda denna Webbplats.

Icke-personlig information
Det kan hända att Polar samlar icke-personligt identifierbar information om dig på ett antal sätt, inklusive följer dina aktiviteter med hjälp av din IP-adress eller senast besökta URL-adresser. Denna information används på aggregerad basis för att mäta antalet besök, tillbringade genomsnittliga tiden på webbplatsen, besökta sidor, och andra tekniska data. Vi använder det också för att övervaka användningen av webbplatsen och för att förbättra den övergripande kvaliteten och innehållet i online-upplevelsen. Förutom att samla in denna typ av information samlar vi in ​​uppgifter om nedladdningar och frågor för riktad reklam, inklusive besökares eventuella intressen och deras demografi. Vänligen observera att vi kan tillhandahålla denna information till ansedda tredje parter, men denna information innehåller ingen personligt identifierbar information.

Personuppgifter
För att kunna tillhandahålla vissa tjänster på denna Webbplats kan det hända att vi ber dig om personuppgifter. Det kan också hända att vi samlar teknisk data och information som hänför sig till din personliga Polar-enhet, tillbehör eller relaterad programvara och användningen av dem. Vi kan använda denna information för marknadsföring eller i kampanjsyfte. Informationen kan också användas för att erbjuda programvaru-uppdateringar, produktsupport och eventuella andra tjänster som hänför sig till Polar-produkter. Informationen kan användas i forsknings- och utvecklingssyfte. Om du har invändningar mot denna användning av någon anledning kan du stoppa denna användning när som helst genom en skriftlig begäran. Skicka din begäran till oss på webmaster@polar.fi. Vi kommer inte, utan din tillåtelse, att tillhandahålla dessa personuppgifter till andra tredje parter än till Polar-leverantören i ditt land, utom när det är nödvändigt för att uppfylla dina begäran.

Säkerhet
Polar har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till, felaktig användning av, och oriktighet i dina personuppgifter.

Den samlade informationens riktighet
Polar kommer på eget initiativ att rätta eller radera alla personuppgifter som är ofullständiga, oriktiga eller föråldrade för det syfte de används för. Du har alltid rätt att få åtkomst till eller rätta personuppgifterna som du har uppgett, och du uppmuntras att försäkra dig om att dina kontaktuppgifter och annan information som du har tillhandahållit är korrekt, fullständig och uppdaterad genom att besöka Polars kontosida.

Cookies
När du besöker den här Webbplatsen kan vår server placera en liten textfil på din hårddisk – en cookie. Genom att vi får information om hur och när våra besökare använder den här Webbplatsen kan vi förbättra Webbplatsen. Det är viktigt att observera att cookies är säkra. De kan inte köras som kod eller användas för att leverera virus, och personuppgifter samlas inte in från dem, eller lagras på dem. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies eller varna dig när de kommer, förutsatt att webbläsaren har funktioner för det.

Minderåriga
Såvida det inte tillåts enligt tillämplig lag, ber Polat att “Minderåriga” (vilket fastställs enligt tillämplig lag på din hemort) inte engagerar sig i rättsliga handlingar (inköp eller andra handlingar) utan tillåtelse av en förälder eller vårdnadshavare.
Beskrivning av den personliga datafilen

Beskrivning av den personliga datafilen hittas här.

Standardvillkor och bestämmelser
Dessa tävlingsregler tillämpas mellan dig och Polar Electro Oy, när du deltar i någon av våra tävlingar. Nedanstående definitioner är allmänna och gäller alla våra online-tävlingar och kampanjer. I händelse av en specifik tävling/kampanj bör du följa länkarna på den aktuella sidan på webbplatsen, till de enskilda regler som gäller för just den tävlingen/kampanjen.

Anställda på Polar Electro Oy och deras respektive agenter, dotterbolag och moderbolag, säljare, marknadsföringsfilialer, partners, distributörer, reklam- och PR-byråer samt medlemmar i den närmaste familjen eller hushållet har inte rätt att delta för att vinna ett pris. Arrangören skall betala gällande lotteriskatt, i förekommande fall. Pristagaren kommer att vara ansvarig för att betala alla andra skatter som har samband med priset/vinstskatt. Inga köp eller inträdesavgifter krävs för att delta. Tävlingsansvarig är Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

"Tävling" syftar på någon av våra online-tävlingar; "vi", "oss", "vår" syftar på Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland; och "webbplats" syftar på den webbsida där tävlingen genomförs online.

1. Genom att delta i någon av våra tävlingar, samtycker du som deltagare till att följa dessa regler (som kan ändras eller justeras från tid till annan av oss) och våra beslut, som är slutgiltiga i alla frågor rörande tävlingen.
2. Inga priser är överlåtbara och inga kontantalternativ kommer att erbjudas. Formen för utdelning av priser kommer att göras av oss. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ersätta alla priser med priser av jämförbart värde. Alla priser är underställda de villkor och bestämmelser som gäller för tillverkaren eller leverantören.
3. För att vara berättigad till vinster godkänner vinnare (och gäst i förekommande fall) att (1) underteckna en sanningsförsäkran om det behövs, (2) friskriva oss från allt ansvar, anspråk, krav och orsaker till åtgärder för personskada och/eller skada, stöld eller förlust i samband med tävlingen eller användning eller godkännande av priset eller del därav på grund av vår försummelse, och (3) godkänna att ge oss rätt att använda ditt namn och din bild i marknadsförings- och publicitetssyfte, utan ytterligare kompensation. Deltagande i tävlingen utgör/förutsätter vinnarens godkännande av sådana utgivningar. Vinnare (och gäst i förekommande fall) måste fylla i och returnera alla juridiska dokument till oss, inom två veckor (14 dagar) efter mottagandet. Att inte efterfölja detta leder till diskvalificering av vinnare, varpå en alternativ vinnare utses.
4. Mottagande av något av priserna i tävlingen förutsätter uppfyllande av alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Vinnare är ensam(ma) ansvarig(a) för alla försäkringar, skatter och för kostnader som inte anges i prisets beskrivning.
5. Vi förbehåller oss rätten att genomföra ålderskontroll vid behov. Deltagare som är 15 år (i USA 18 år) eller yngre måste ha godkännande av förälder eller vårdnadshavare innan deltagande i tävlingen får ske. Tävlingar är inte öppna för anställda eller deras närmaste anhöriga inom Polar Electro Oy, tillhörande företag och dotterbolag eller några av dess sponsorer. Vi förbehåller oss också rätten att införa geografiska begränsningar för rätten till deltagande.
6. Genom att delta i tävlingen överlåter alla deltagare sina rättigheter, titlar och intressen för allt kreativt material som laddas upp på webbplatsen.
7. För att erhålla namn(en) på vinnare upp till en (1) månad efter det att tävlingen avslutats, vänligen skicka ett frankerat kuvert till Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland och ange vilken tävling det gäller.
8. Vinnare godkänner att Polar Electro Oy, dess dotterbolag, tillhörande företag och anställda, och eventuella sponsorer inte har något ansvar i samband med godkännande eller användning av något av de priser som ges häri. Vi förbehåller oss rätten att utesluta deltagare och/eller vinnare efter eget gottfinnande.
9. All personlig information, inklusive, utan begränsning, deltagarens namn, ålder, adress, telefonnummer och/eller e-postadress som erhålls av oss genom att personer deltar i tävlingen, får med deltagarens samtycke användas av oss eller lämnas ut till tredje part för vissa marknadsförings-, marknadsundersöknings-, analys- och närliggande syften. Gå till http://www.polar.fi/legal_notice för mer information om användningen av sådan personlig information och din rätt att ta bort din personliga information från vår databas.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. MED ENSAMRÄTT.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.