Adatvédelmi nyilatkozat

A Polar tiszteletben tartja adatai védelmét, és biztonságos felhasználói élményt kíván nyújtani Önnek. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miközben Ön a termékeinket és szolgáltatásainkat használja, valamint hogy miként használjuk és kezeljük ezeket az adatokat. Arról is tájékoztatjuk, hogy hol találhat további információkat személyes adatai kezelésének módjáról, valamint a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról.

A „Polar” a Polar Electro Oy vállalatot és leányvállalatait takarja. Ennek következtében, amennyiben a Polar szolgáltatásait és termékeit használja, személyes adatait a Polar bármely vállalata felhasználhatja és kezelheti.

Tartalom:

Röviden a Polar szolgáltatások igénybevételéről

Hogyan kezeljük személyes adatait?

Biztonság

Hogyan kezeljük érzékeny személyes adatait?

Személyes adatok kezelése és továbbítása az EU-n kívülre

Személyes adatok tárolása és pontossága

Az Ön jogai

Sütik és harmadik felek

Ügyféladatok felhasználása marketingcélokra

Ügyféladatok felhasználása kutatási és fejlesztési célokra

Hibanaplók

Telemetriai adatnaplók

13 éves kor alatti felhasználók

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Polar Flow és Polar Flow alkalmazás

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Támogatás/Ügyfélszolgálat

Polar.com

Account.polar.com

Webáruház és online fizetések

Polar kiskereskedelmi és forgalmazói webáruházak

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Sütikre vonatkozó szabályzat

Röviden a Polar szolgáltatások igénybevételéről

Amikor igénybe veszi a Polar szolgáltatásait, személyes adatokat gyűjthetünk Önről. Az adatokat kizárólag a kérdéses szolgáltatás nyújtására használjuk fel, semmilyen más célra nem. A Polar senkinek nem teszi közzé, nem adja át és nem értékesíti az Ön adatait, kivéve, ha azt a törvény kötelező rendelkezései megkövetelik tőlünk. Egyes adatokat felhasználhatunk kutatási és fejlesztési munkánkhoz szolgáltatásaink javítása érdekében, az adatokat azonban a lehető legnagyobb mértékben megtisztítjuk az azonosítóktól.

A Polar egy globálisan működő vállalat, amelynek világszerte vannak ügyfelei. Ezért a legtöbb esetben az Ön adatait az Ön országán kívülre továbbítjuk. Az Ön adatait a Polar rendszerének olyan szerverein tároljuk, amelyek az EU/EGT területén belül találhatók. Az Ön e-mail-címét vagy felhasználói azonosítóját ritka esetben az EU/EGT területén kívülre továbbíthatjuk a szolgáltatóink szervereire automatikus értesítések vagy hibajelentések céljából. A szolgáltatóknak még ezekben az esetekben sincs hozzáférésük az Ön adataihoz.

Amikor adatokat továbbítunk, az kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából történik. Az Ön adatait nem tesszük közzé és nem adjuk át harmadik felek számára; továbbra is a Polar felügyelete alatt és tulajdonában maradnak.

Hogyan kezeljük személyes adatait?

Amikor a Polar szolgáltatásainak igénybevételéhez felhasználói fiókot hoz létre, néhány személyes adatának megadását kérjük (pl. a nevét, e-mail-címét, nemét és korát). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy szolgáltatásainkkal személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek. Az Ön életkorára vonatkozó adatokat például arra használjuk, hogy még pontosabban kiszámítsunk az elégetett kalóriák számát. Ha helytelen adatokat ad meg a nemére, korára, magasságára vagy testsúlyára vonatkozóan, akkor algoritmusaink nem számítanak helyes eredményeket Önnek, ezért bízunk benne, hogy az Ön által megadott adatok mind pontosak.

Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat gyűjtünk Önről, amikor termékeket vásárol a webáruházunkból, a Polar szolgáltatásokat használja, vagy kapcsolatba lép Ügyfélszolgálatunkkal. Ha kizárólag a Polar hírlevelére iratkozik fel, az egyetlen adat, amelyet elkérünk, az e-mail-címe. Személyes adatait kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt és a szolgáltatásokkal kapcsolatos célokból kezeljük, amelyekről a megadott hivatkozásokra kattintva további információkat találhat. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

Amikor Ön a Polar termékeit vagy szolgáltatásait használja, a Polar adatokat gyűjt Önről, és előfordulhat, hogy azokat összekapcsolja a korábban azonos célból Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokkal. Amennyiben más célból gyűjtöttünk Önről adatokat korábban, azokkal nem kapcsoljuk össze ezeket az adatokat. Személyes adatait ezenkívül felhasználhatjuk arra is, hogy biztosítsuk a Polar termékeinek megfelelő működését és biztonságát, ellenőrizzük az Ön személyazonosságát, valamint kivizsgáljuk a termékekkel kapcsolatos csalásokat és visszaéléseket. Előfordulhat, hogy személyes adatait kutatási és termékfejlesztési tevékenységeink részeként dolgozzuk fel, hiszen folyamatosan dolgozunk azon, hogy új funkciókat fejlesszünk, és javítsuk a meglévőket.

Amennyiben bármely fizetős szolgáltatásunkat használja, a későbbi fizetések megkönnyítése érdekében az Ön engedélyével elmenthetjük bankkártyájára vonatkozó adatait. Ezeket az adatokat titkosított formában tároljuk egy harmadik fél rendszerében. Szolgáltatóinkat alaposan megválogatjuk, és biztosítjuk, hogy megfeleljenek az iparágra vonatkozó, biztonságos és megbízható adatkezeléssel kapcsolatos előírásoknak. A fizetési adatok kezelésekor betartjuk a hatályos jogszabályokat, valamint a fizetési szolgáltatók által meghatározott és ellenőrzött általános szerződési feltételeket.

Amennyiben szeretné, adatait a Polar szolgáltatásain keresztül megoszthatja harmadik felek által kínált rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal, pl. a Facebookkal vagy a Stravával. A Polar nem vállal felelősséget a máshová továbbított adatokért vagy a Polar rendszerén kívül eső információk pontosságáért. Az ilyen adatokra az egyes szolgáltatók biztonsági és adatvédelmi gyakorlatai alkalmazandók.

Biztonság

A személyes adatok nyújtása során mindig vannak kockázatok, akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül, akár egyéb technológiákat alkalmazva történik. Nincs olyan rendszer vagy technológia, amely teljesen biztonságos és véd az illetéktelen hozzáféréstől vagy hackerektől. A Polar megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági módszereket (például titkosítás) és óvintézkedéseket alkalmaz, hogy megakadályozza az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, vagy azok illetéktelen használatát. Ha a Polar oldalai támogatják az online tranzakciókat, akkor a Polar e tranzakciók biztonságának és bizalmas jellegének védelme érdekében az iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, például SSL-hitelesítést, hogy bankkártya-adatai, valamint a vásárlás során megadott egyéb személyes adatai biztonságban legyenek harmadik felek jogosulatlan hozzáférésével szemben.

Hogyan kezeljük érzékeny személyes adatait?

A Polar szolgáltatásainak többsége a termékeinken gyűjtött adatokon alapul. A gyűjtött adatok egy része (pl. pulzusszámra vonatkozó adatok) jellegükből fakadóan olyan természetű, hogy engedélyt kell kérnünk azok gyűjtésére vagy feldolgozására. Külön kérjük hozzájárulását a külön engedélyt igénylő adatok kezelését végző valamennyi szolgáltatás esetén.

Személyes adatok kezelése és továbbítása az EU-n kívülre

A Polar szolgáltatásait és termékeit különböző országokban elhelyezkedő erőforrások és szerverek használatával nyújtjuk. A tényleges szolgáltatási adatokat (a fiókadatait és a Polar készülékekből származó adatait) az EU/EGT területén belül; Írországban és Svédországban található szervereken tároljuk, azonban a Polar hálózatának egyes nyomkövetési és kiegészítő tevékenységei (például automatikus üzenetek küldése) esetén az ügyfelek e-mail-címét vagy azonosítóját az EU-n kívülre is továbbíthatjuk.

Ennek következtében előfordulhat, hogy személyes adatait az Ön által használt szolgáltatás országán kívül kezeljük, beleértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat, amelyekben az adatvédelmi szabályok nem feltétlenül felelnek meg az Európai Bizottság által meghatározott előírásoknak (pl. az Egyesült Államok).

Ha olyan szolgáltatásunkra (pl. a Polar Flow-ra) regisztrál, amelyhez az adatok másik országokba történő továbbítására van szükség a feldolgozáshoz, a továbbításhoz az engedélyét kérjük. Amennyiben és amikor a személyes adatokat továbbítjuk, betartjuk valamennyi hatályos jogszabályt annak érdekében, hogy garantáljuk személyes adatai megfelelő védelmét. Személyes adatainak az EU/EGT területén kívülre való továbbítása esetén általánosságban az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapuló megállapodásokat alkalmazzuk.

Amikor adatokat továbbítunk, az kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából történik. Az Ön adatait nem tesszük közzé és nem adjuk át harmadik felek számára; továbbra is a Polar felügyelete alatt és tulajdonában maradnak. Az összes Polar szolgáltatót és azok helyszínét itt találja. A személyes adatok továbbításáról, valamint a kapcsolódó biztonsági intézkedésekről további információt talál a GYIK szakaszban. Kapcsolatba is léphet velünk az alábbi elérhetőségeken.

A fenti alapelvekkel összhangban az Ön személyes adatainak továbbítása vagy az azokhoz való hozzáférés a Polar azon alvállalkozói számára is engedélyezett (pl. az ügyfélszolgálati rendszerünk szolgáltatója), amelyek a Polar webhelyével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban végeznek feladatokat. Alvállalkozóink semmilyen más célra nem használhatják az Ön személyes adatait, és a Polar alvállalkozóinak szolgáltatásai minden esetben titoktartási megállapodás hatálya alá esnek.

A Polar semmilyen esetben nem osztja meg az Ön személyes adatait az Ön külön engedélye nélkül, kivéve ha az a megrendelése kezeléséhez, a kérése teljesítéséhez vagy az interaktív ügyfélprogramok kezeléséhez szükséges. A személyes adatok azonban megoszthatók törvényes okokból, bírósági végzés vagy a hatóságok által kiadott rendelet vagy kérelem esetén.

Előfordulhat, hogy a Polar statisztikai célokból megosztja megbízható harmadik felekkel az ügyfeleire, az eladásaira, a forgalomtípusokra, a gyakorlatokra vonatkozó, vagy a hasonló webhelyekkel kapcsolatban gyűjtött névtelenített statisztikai adatokat. Ezek a statisztikák nem tartalmaznak azonosításra alkalmas személyes adatokat.

Személyes adatok tárolása és pontossága

Adatbázisunkat naprakészen kívánjuk tartani, ezért rendszeresen töröljük az elavult és felesleges személyes adatokat. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a gyűjtés céljának teljesítéséig vagy a törvények szerint előírt ideig szükséges. Az adatok megőrzési idejéről további információt az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részekben talál. Kapcsolatba is léphet velünk az alábbi elérhetőségeken.

A Polar legtöbb szolgáltatása esetében Ön kezelheti a személyes adatait. Javasoljuk, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze személyes adatai pontosságát, és javítsa azokat, ha szükséges. A megadott adatok pontosságáért Ön a felelős

Az Ön jogai

Minden esetben joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz. A legtöbb szolgáltatás esetében lehetőség van a közvetlen hozzáférésre, ahol pedig szükséges, Ügyfélszolgálatunk segít Önnek, és másolatot készít az általunk tárolt személyes adatairól. Joga van tájékoztatást kapni arról, milyen adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban, mire használjuk azokat, és milyen feleknek továbbítjuk őket (amennyiben releváns). Kérése teljesítése érdekében a személyazonossága ellenőrzéséhez további adatokat kérhetünk Öntől.

A Polar számára engedélyezve van az Ön személyes adatainak a kezelése, ha az adatkezelés jogos érdeken alapszik. Egyes esetekben kutatási és fejlesztési tevékenységeink céljából élünk ezzel a jogalappal, mivel folyamatosan szeretnénk fejleszteni és jobbá tenni szolgáltatásainkat. Minden esetben joga van ahhoz, hogy kifogással éljen személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Kérheti, hogy adatait ne használjuk fel kutatás és fejlesztés céljára a Polar Flow vagy az account.polar.com szolgáltatásokban, vagy elküldheti kérelmét Ügyfélszolgálatunknak.

Minden esetben joga van a direkt marketing letiltásához. Amennyiben hozzájárult a Polar marketingüzeneteinek fogadásához, ezek fogadásáról a „leiratkozásra” vonatkozó utasításokat követve iratkozhat le, amelyeket minden e-mail tartalmaz. Ha van felhasználói fiókja, ezt megteheti közvetlenül a szolgáltatásunkon keresztül. A Polar nem továbbítja és nem osztja meg promóciós célokra a levelezési listákat harmadik felekkel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mailek (pl. vásárlás megerősítése stb.) általában nem kínálják fel a leiratkozás lehetőségét, mivel az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ezek az e-mailek az adatvédelmi nyilatkozatunk és az általános szerződési feltételeink esetleges módosításaira vonatkozó értesítéseket is tartalmazzák.

Joga van ahhoz, hogy helyesbítse vagy törölje a személyes adatait, akár közvetlenül a Polar szolgáltatásokban, akár az account.polar.com webhelyen, vagy elküldheti kérelmét Ügyfélszolgálatunknak. Amennyiben törölni szeretné az adatait, töröljük a felhasználói hitelesítő adatait, valamint az Önnel kapcsolatos valamennyi adatot. Ezek között szerepelnek az összes Ön által használt Polar szolgáltatás adatai (pl. Polar Flow és támogatási szolgáltatások). A törölt adatok nem állíthatók helyre. Miután töröltük a személyes adatait, csak akkor használhatja a szolgáltatásainkat, ha új felhasználói fiókot hoz létre. Bizonyos adatait, például a vásárlási adatait egy adott ideig megőrizzük a törvény kötelező rendelkezéseinek értelmében.

A jogszabályok szerint joga van ahhoz, hogy elutasítsa a profilalkotást és az automatizált döntéshozatalt. Kategorizálhatjuk az adatokat, amikor például célzott marketingüzeneteket küldünk ki Önnek a hozzájárulásával. Ez a típusú profilalkotás azonban nincs jelentős hatással Önre, így nem is minősül profilalkotásnak az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében. Továbbá nem hozunk automatikus döntéseket az Ön magatartása alapján. Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását,akkor is, ha a személyes adatai kezelését megtiltotta, és a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap értékelésére még nem került sor.

Egyes szolgáltatásainkban a hozzájárulását kérjük. Csak abban az esetben kérjük a hozzájárulását, amikor az szükséges a szolgáltatás nyújtásához. Joga van visszavonni a hozzájárulását bármikor. Hozzájárulását a szolgáltatáson belül vonhatja vissza. Egyes szolgáltatások esetében azonban a hozzájárulás visszavonása megakadályoz minket abban, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Joga van ahhoz, hogy a személyes adatait géppel olvasható formában megkapja a Polar rendszereiből, ha a személyes adatainak kezelése az Ön beleegyezésén vagy egy megállapodás végrehajtásán alapszik. Az adatokat közvetlenül az account.polar.com oldalon töltheti le.

Az adathordozhatóságra vonatkozó joga kizárólag az Ön által megadott adatokra vonatkozik, a Polar Flow szolgáltatásban látható, a Polar algoritmusai által manipulált adatokra nem érvényes. További információt az adatok letöltéséről az adatvédelmi GYIK oldalon talál.

Kérheti azt is, hogy személyes adatait harmadik félnek továbbítsuk. A Polar nem felelős azért, hogy a harmadik felek rendszerei képesek-e kezelni az adatokat abban a formátumban, amelyet az adatok továbbítására használunk.

Amennyiben felmerül a személyes adataival való visszaélés gyanúja, panaszt tehet az adatvédelmi ombudsmannál vagy más hatóságnál. Az egyes országok adatvédelmi ombudsmanjainak elérhetősége megtalálható az adatvédelmi GYIK oldalon talál.

Sütik és harmadik felek

A Polar webes és mobil nyomkövetési technikákat és célzott hirdetést alkalmaz. Amikor a Polar.com tartomány alatti webhelyeket használja, akkor a beleegyezését kérjük a sütik és egyéb nyomkövetési módok használatába. Ha a beleegyezését adja, akkor ezeket a módszereket a készülék- és hálózati adatok gyűjtésére, a szolgáltatásunk használatának nyomon követésére és esetlegesen más oldalainkon és hirdetési partnereinken keresztül célzott hirdetések nyújtásához használjuk fel. Az elemzési adatokat szolgáltatásaink fejlesztésére is felhasználjuk. További információt a Polar sütifelhasználásáról itt olvashat: Sütikre vonatkozó szabályzat.

A Polar a Google, a Facebook (például Pixel, Conversion API, Custom Audience API), a LinkedIn és a Criteo által szolgáltatott eszközöket használja. Azonban semmilyen Polarral kapcsolatos személyes adatot nem osztunk meg ezekkel a szolgáltatókkal az Ön engedélye nélkül. További részleteket itt talál: Hogyan használja fel a Google az adatokat a webhelyekről vagy alkalmazásokból, amelyek szolgáltatásunkat használják?Adatvédelmi szabályzat (Facebook)Mi is az az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)? (Facebook).

A Polar a Google reCaptcha szolgáltatást használja a szolgáltatásainkkal való visszaélések elkerülésének jogos érdekében. A reCaptcha használata elengedhetetlen a Polar szolgáltatásának biztonsága szempontjából. A reCaptcha alkalmazásprogramozási felülete (API) visszaküldi a hardver- és szoftverinformációkat, beleértve az eszköz- és alkalmazásadatokat, a Google számára elemzés céljából. A Google az adatelemzés felhasználásával felveszi a harcot a levélszemét és a visszaélések ellen. További részleteket a Google adatvédelmi szabályzatában talál.

Egyes internetböngészők „Követés letiltása” funkcióval rendelkeznek. A használata esetén ez a funkció jelzi az online szolgáltatás számára, hogy a felhasználó nem szeretné, ha nyomon követnék. A Polar szolgáltatásai nem reagálnak a „Követés letiltása” jelzésekre, de az oldal látogatói bármikor manuálisan kiválaszthatják, hogy nem fogadják a sütiket a látogatásuk során.

Ügyféladatok felhasználása marketingcélokra

Amikor feliratkozik egy hírlevélre vagy regisztrál a Polar egyik szolgáltatására, a hozzájárulását kérjük a Polar marketingüzeneteinek fogadására. Amennyiben a hozzájárulását adja, üzeneteket fog kapni a Polartól, amelyek lehetnek például hírlevelek, információk új termékekről és szolgáltatásokról vagy célzott hirdetések a közösségi médiában. Továbbá hozzáadhatják Önt egy egyéni célközönséghez a Facebookon, vagy célzott NPS (Net Promoter Score) kérdőíveket kaphat, amelyek marketing- vagy egyéb anyagokkal kapcsolatosak. Bizonyos anyagokkal megcélozhatunk adott felhasználócsoportokat, például preferált sport vagy használt készülék alapján. Egyes anyagok adott földrajzi területeket céloznak meg.

Bármikor visszavonhatja marketingcélokra adott hozzájárulását a Polartól kapott marketingüzenetekre vagy a Polar szolgáltatásokra vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásával töröljük a nevét az összes olyan Polar marketinglistáról, amelyeken szerepel.

A Polar nem értékesít vagy ad át ügyféladatokat harmadik felek számára marketingcélokra való felhasználásra.

Ügyféladatok felhasználása kutatási és fejlesztési célokra

A Polar számára minden sporttudományi kutatásokon alapul. Egy belső kutatási központtal rendelkezünk, amelyet a biológiai jeltechnológia, a fiziológia, a sportedzések, az egészségügyi és az adatalapú tudományok szakértői alkotnak, és innovatív vizsgálatokat végzünk a viselhető technológiákkal, a sportedzésekkel, a fizikai aktivitással és az alvással kapcsolatban.

Különböző kutatási területek

Fejlesztési célból a Polar folyamatosan belső kutatásokat végez új technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztése és a meglévők javítása érdekében. Új algoritmusokat fejlesztünk ki és tesztelünk, és az ügyfelek tömeges adatait például rendellenesen működő funkciók vagy nem megfelelően működő készülékek keresésére használjuk. Ezeket az eredményeket nem tesszük közzé a vállalaton kívül, és nem is publikáljuk. Csak a házon belüli fejlesztési munkánk támogatását szolgálják.

Egyes kutatásainkat külső kutatási partnerekkel együttműködve végezzük. A kutatási együttműködés célja tudományos publikációk készítése az eredményekről, és a tényleges kutatási munkát a tanulmányhoz előírt kutatási protokollmegállapodások alapján és az etikai követelményeknek megfelelően végezzük. Ezekben a vizsgálatokban nem adunk át ügyféladatokat a külső kutatási partnerek számára, hanem az adatok feldolgozását a Poláron belül, a Polar kutatási csapata végzi. Amennyiben az ügyfelek személyes adatait felhasználjuk egy kutatáshoz, az ügyfelek külön tájékozott beleegyezését kérjük személyes adataik az adott kutatási projekthez való felhasználásához.

A marketingkutatás a Polar készülékek és szolgáltatások felhasználói csoportjainak jobb megértését célozza arra vonatkozóan, hogyan használják a készülékeket, és esetlegesen milyen újításokat szeretnének. A marketingkutatást azon felhasználók adataival végezzük, akik hozzájárultak azok marketingcélú felhasználásához. A marketingkutatási eredmények (ügyfélmagatartási trendek, kedvenc sportok stb.) szintén felhasználhatók tartalmak készítéséhez a közösségi médiába, például a Polar blogbejegyzésekhez is. Adatokra van szükségünk az ügyfeleinktől, hogy a legfrissebb tudást kínálhassuk ügyfeleink számára készülékek és szolgáltatások formájában. A kutatási és fejlesztési célra használt ügyféladatokat a lehető legnagyobb mértékben megtisztítjuk az azonosítóktól.

Hibanaplók

A lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében probléma esetén az Ön készülékein tároljuk a hibára vonatkozó adatokat („Hibanapló”). Amikor szinkronizálja készülékét a Polar szolgáltatásával, a hibanaplót átmásoljuk a szerverünkre, és legfeljebb két évig tároljuk.

A hibanaplót kizárólag hibaelemzési és statisztikai célokra használjuk fel jogos érdekünk alapján. Például felhasználható, ha az Ügyfélszolgálatunkhoz fordul a készülék hibája vagy összeomlása miatt. Az egyetlen személyes azonosító a hibajelentésen a készülékazonosító, amely a napló a megfelelő készülékhez való kapcsolásához szükséges.

Telemetriai naplók

Egyes Polar készülékek telemetriai adatokat gyűjthetnek a készülékről. A telemetriai adatok gyűjtésének jogalapja jogos érdekünk. A telemetriai adatok olyan adatokat tartalmaznak a készülék funkcióiról és állapotáról, mint az akkumulátor-üzemidő, statisztikai adatok a szinkronizálásáról, statisztikák az USB-csatlakozókról, a kijelzőről, OHR-használatról stb. Az egyetlen személyes azonosító a telemetriai naplóban a készülékazonosító. A telemetriai naplóban gyűjtött adatokat a Polar fejlesztése során használja fel a Polar eszközök teljesítményének javítására és az eszközök átlagos használatának jobb megértésére. A hibanaplóhoz hasonlóan a telemetriai naplót a javításhoz, illetve egyéb problémás helyzetek kezelésére használhatja fel az ügyfélszolgálat. A telemetriai naplókat a Polar kiszolgálókra továbbítja a rendszer a szolgáltatással történő adatszinkronizálás során. A készülékazonosító (egyirányú) kivonatolása révén a nem kerülnek egyértelmű azonosítók a Polar által feldolgozott adatokba. Az adatokat 60 napig megőrizzük, mielőtt automatikusan törlődnének. Ezen adatok kérésre nem törölhetők, kizárólag automatizáltan. Ha ezt a funkciót a készüléke alkalmazza, választhatja a telemetriai adatok átvitelének letiltását, kérelmezve, hogy adatait ne használjuk fel kutatás és fejlesztés céljára a Polar Flow vagy az account.polar.com szolgáltatásokban.

13 éves kor alatti felhasználók

Szabályzatunk alapján azt kérjük, hogy a 13 éves kor alatti ügyfelek ne vásároljanak, és ne végezzenek egyéb jogi tevékenységet a Polar weboldalain a szülő vagy törvényes gyám beleegyezése nélkül. A Polar szolgáltatásaihoz felhasználói fiókot például csak akkor hozhat létre 13 éves kor alatti személy, ha gyámja erre engedélyt adott.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2022. június 9-án frissült. A korábbi verziókat itt tekintheti meg. Előfordulhat, hogy módosítunk az adatvédelmi nyilatkozaton, az ilyen változásokról e-mailen vagy a szolgáltatásainkon keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleinket. A Polar termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kérdés esetén kapcsolatba is léphet az Ügyfélszolgálatunkkal. Az adatvédelemmel kapcsolatos információkért tekintse meg az Adatvédelem GYIK szakaszt. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Polar adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban, írjon nekünk a következő címre: privacy@polar.com.

Elérhetőségek:

Adatkezelő:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINNORSZÁG

Adatvédelmi biztos:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Adatvédelem
Professorintie 5
90440 Kempele
FINNORSZÁG

Polar Flow és Polar Flow alkalmazás

A Polar Flow ingyenes, felhőalapú fitnesz- és edzésalkalmazás és webes szolgáltatás, amely segít, hogy nyomon kövesse edzésére, sporttevékenységeire és alvására vonatkozó adatait, valamint elemezze az előrehaladását. Az Ön Polar termékével együtt működik, és az Ön automatikus edzésnaplójának felel meg: az edzésére, sporttevékenységeire és alvására vonatkozó valamennyi adat szinkronizálható a termékéről a Polar Flow fiókjába.

Mielőtt igénybe venné a szolgáltatás használatát, a regisztrációs folyamaton keresztül létre kell hoznia egy felhasználói fiókot. A regisztrációs folyamat során az általános szerződési feltételek elfogadását kérjük, valamint hozzájárulásokat egyes kötelező feldolgozási tevékenységeinkhez. Ezek a feldolgozási tevékenységek indokoltan kötelezők: szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Ezeket a hozzájárulásokat azért is kérjük, hogy eleget tegyünk több joghatóság adatvédelemmel kapcsolatos jogi követelményeinek. Ha nem szeretne egy vagy több kötelező hozzájárulást megadni, akkor sajnos tudjuk nyújtani Önnek a szolgáltatást. Néhány kivételtől eltekintve (érzékelők és néhány régi készülék) lehetősége van a készülék önálló üzemmódban való használatára. A hozzájárulások nem általánosak. Egy bizonyos hozzájárulás megadásával kizárólag azt engedélyezi a Polar számára, hogy az Ön adatait kifejezetten egy meghatározott célból kezelje.

A Polar Flow regisztrációját megelőzően el kell olvasnia a szolgáltatás általános szerződési feltételeit és a Polar adatvédelmi nyilatkozatát. Az általános szerződési feltételek elfogadására fogjuk kérni. Az általános szerződési feltételek elfogadásával Ön megállapodást köt a Polarral. A regisztrációnál arra is megkérjük, jelölje be, hogy elolvasta a Polar adatvédelmi nyilatkozatát.

Szeretnénk Önt tájékoztatni minden hírünkkel, ajánlatunkkal és frissítésünkkel kapcsolatban, ezért a marketingcélú üzenetek küldésébe való beleegyezését is kérjük. Ennél a kérésnél mindig az elutasítás az alapértelmezett beállítás. A fiókbeállításainál bármikor módosíthatja a kiválasztott opciókat. Az adatainak marketingcélú felhasználásával kapcsolatos további tudnivalókat itt olvashat.

A hozzájárulását kérjük a személyes adatainak kezeléséhez. Ezek az adatok az Ön regisztráció során megadott adatai: e-mail, név, kor, magasság, nem, edzési előzmények és helyszín. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy pontos személyes kalkulációt végezzünk, például az elégetett kalóriákra vonatkozóan, valamint az Edzési nyereség visszajelzéseihez. Nem kell a valódi nevét megadnia, de a megadott név fog megjelenni, ha megosztja az edzéseit vagy hozzászól valamelyik közösségünk oldalán. A helyadatait elsősorban az Ön által beszélt nyelv azonosításához használjuk fel. A helyadatokat arra is felhasználjuk, hogy az ügyfélszolgálati kéréseit a megfelelő ügyfélszolgálati helyszínre irányítsuk annak érdekében, hogy a megfelelő nyelven kapjon segítséget. Az e-mail-címe lesz a fiókja neve, és az e-mail-címét felhasználhatjuk az Ön azonosítására, amikor az ügyfélszolgálatunkhoz fordul. Kérjük, erre a célra egy olyan e-mail-címet használjon, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik és használatban van (nem alias). Továbbá minden fontos értesítést is erre az e-mail-címre küldünk. Bármikor módosíthatja az e-mail-címét, nem kell örökre a regisztrációs folyamat során megadott e-mail-címet használnia.

A hozzájárulását kérjük az érzékeny személyes adatainak kezeléséhez. A Polar esetében érzékeny személyes adatnak számítanak a pulzusadatok, valamint az Ön által használt készüléktől vagy szenzortól kapott adatok. A Polar Flow szolgáltatás alapvetően ezekre az adatokra épül, és ezen adatok nélkül nem tudunk szolgáltatást nyújtani.

A hozzájárulását kérjük az adatainak az Ön országától eltérő országba történő továbbításhoz. A Polar harmadik felek által üzemeltetett szervereket használ a Polar Flow szolgáltatás nyújtásához, és ezek a kiszolgálók az EU-n belül és kívül is lehetnek. A tényleges felhasználói adatokat az EU-n belüli szervereken, míg az olyan adatokat, mint a rendszer monitorozására vagy az automatikus e-mail-értesítésekre vonatkozó adatok szolgáltatóink EU-n kívül található szerverein is tárolhatjuk. Ezek az adatok tartalmazhatják az Ön e-mail-címét vagy felhasználói azonosítóját. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről bővebben itt olvashat.

A 13 éves kor alatti személyek esetében a gyám beleegyezését kérjük az adatkezeléshez.

A Polar a Google reCaptcha szolgáltatást használja jogos érdekében egyes Polar Flow folyamatokban. További részleteket itt talál.

A regisztrációt követően az e-mail-cím ellenőrzése és a fiók szándékos létrehozásának megerősítése céljából üzenetet fog kapni. A fiókot 30 napon belül meg kell erősíteni. Amennyiben nem erősíti meg az adott időkorláton belül, a fiókot zároljuk, és nem lehet használni. 210 nap után a fiókot töröljük. A 210 napos időszak során megerősítheti e-mail-címét, vagy bármikor kérheti a megerősítő e-mail újbóli elküldését.

Amikor felhasználói fiókot hoz létre, az alapértelmezett adatvédelmi beállítása privát, így ezek az információk nem láthatók más felhasználók számára. Ha szeretné, megoszthatja a Polar szolgáltatások adatait harmadik felek rendszereivel, mint például a Facebookkal vagy a Stravával. A Polar nem felelős az ügyfél által megosztott adatokért, miután azok a Polar rendszeréből továbbításra kerültek, és ezt követően nincs befolyásunk az adatokra. Ön a felelős az Ön által megosztott vagy a rendszeren kívülre továbbított információk kezeléséért, ezért figyelmesen olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait.

Mivel a Polar folyamatosan szolgáltatásainak fejlesztésére törekszik, a Polar Flow szolgáltatásban tárolt, edzésre vonatkozó adatait felhasználhatjuk a Polar jogos érdekeinek megvalósítása érdekében, kutatási és termékfejlesztési célokra. További információt az adatok kutatási és fejlesztési célú felhasználásáról itt talál. Az adatokat marketingüzenetek küldése céljából is felhasználhatjuk, amennyiben erre akár a regisztráció során, akár későbbi időpontban Ön engedélyt adott. Ezek a marketingüzenetek általában adott kor- vagy földrajzi csoportot, adott sportcsoportokat, illetve meghatározott Polar termékek felhasználóit célozzák meg.

Az adatokat jelenleg a Polar Flow szolgáltatásban tároljuk, amíg Ön úgy nem dönt, hogy törölni szeretné fiókját. Amennyiben visszavonja bármelyik kötelező hozzájárulását, vagy nem erősíti meg az e-mail-címét, a fiókját 180 napra felfüggesztjük, majd a törlési ciklusba ütemezzük, ahol a fiókját és az összes adatát 30 nap elteltével véglegesen töröljük. Amennyiben az adattárolási időszak hossza változik, értesíteni fogjuk Önt.

Polar Flow mobilalkalmazás

A Polar Flow alkalmazás használatához először Polar Flow fiókot kell létrehoznia. Ezt követően a Polar Flow felhasználónevével be tud jelentkezni a Polar Flow alkalmazásba. Valamennyi edzésadata közvetlenül továbbításra kerül a Polar Flow szolgáltatás szerverére, a Polar Flow alkalmazás semmilyen adatot nem tárol. Az adatkezelésre a Polar Flow adatvédelmi nyilatkozata alkalmazandó.

Egyes beállítások hatással lehetnek az adatvédelemre, ha a Polar Flow alkalmazás használata telefonhoz kapcsolódik. Az értesítések erre jó például szolgálnak: ha szeretné engedélyezni őket a csuklóján viselt készülékén, a telefon beállításaiban ezt engedélyeznie kell. Ellenőrizze a beállításokat a telefonján, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet.

A Polar harmadik felek eszközeit használja az alkalmazásaink használatával kapcsolatos adatok gyűjtésére, jogos érdekünknek megfelelően. Ezt a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, az ügyfeleink felhasználói élményének javítása, valamint az esetlegesen felmerülő stabilitási problémák gyorsabb megválaszolása érdekében tesszük. Ezek az adatok analitikus jellegűek, és nem tartalmaznak személyes adatokat.

Az általunk gyűjtött adatok között szerepel a szinkronizálás hossza, annak sikeressége vagy sikertelensége, az alkalmazáson belül használt funkciók, az alkalmazás potenciális összeomlási adatai és az új termékregisztrációk. A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

A Polar Flow alkalmazás a Google Play áruházban, az App Store-ban és az AppGallery-ben érhető el. Ha nem ezekből az áruházakból tölti le az alkalmazást, akkor az áruház szolgáltatójának szabályai érvényesek Önre. A Polar kizárólag az alkalmazás által végzett feldolgozásért tartozik felelősséggel, nem pedig az alkalmazás letöltéséért az áruházból.

Amikor a Polar Flow alkalmazás térképszolgáltatását használja, harmadik fél szolgáltatásához kapcsolódik. Mindig figyeljen oda a kapott adatvédelmi szabályzatokra, amikor aktiválja vagy használja a kapcsolatot. A Polar csak megbízható, jó hírnévvel rendelkező és kiváló minőséget kínáló partnereket vesz igénybe.

Polar Flow for Coach

A Polar Flow for Coach ingyenes, felhőalapú szolgáltatás, amely az edzőknek és személyi edzőknek nyújt egyszerű hozzáférést ügyfeleik edzésadataihoz. A különböző funkciókon keresztül (edzésnapló, tervezési eszközök, kimutatások és teljesítménystatisztikák) az edzők nyomon követhetik ügyfeleik fejlődését, és azonnal valós idejű útmutatást tudnak nekik nyújtani.

A sportolók hozzáférést adnak edzőjüknek a személyes adataikhoz, a sportolók és az edzők közötti kapcsolat alapját pedig a felek közötti megállapodás képezi. A sportolók bármikor megtagadhatják, hogy az edzőjük hozzáférjenek az adataikhoz. Valamennyi edzésadata közvetlenül továbbításra kerül a Polar Flow szolgáltatás szerverére. Az adatkezelésre a Polar Flow adatvédelmi nyilatkozata alkalmazandó. További információt talál erről a Polar Flow szakaszban.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

Polar Beat

A Polar Beat ingyenes fitnesz- és edzésalkalmazás mobilkészülékekhez. A Polar Beattel valós idejű pulzusméréssel (ha használja a Polar pulzusérzékelőjét) és hangútmutatással edzhet, nyomon követheti a megtett útvonalat és távot, és személyre szabott visszajelzést kaphat minden edzésről.

Az alkalmazásba bevitt adatok és az utolsó edzésre vonatkozó adatok a készüléken maradnak. A Polar Beat leghatékonyabb kihasználása érdekében javasoljuk, hogy hozzon létre Polar Flow fiókot. A Polar Flow-val átfogó edzéselemző eszközkészletet kap. Ha a Polar Beatet a Polar Flow-val közösen használja, az edzésadatait a Polar Flow szolgáltatás is menti. A bejelentkezést követően valamennyi edzésadata közvetlenül továbbításra kerül a Flow szolgáltatás szerverére. Az adatkezelésre a Flow szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó. További információ a Polar Flow menüpontban érhető el.

Egyes beállítások hatással lehetnek az adatvédelemre, ha a Polar Flow alkalmazás használata telefonhoz kapcsolódik. Az értesítések erre jó például szolgálnak: ha szeretné engedélyezni őket a csuklóján viselt készülékén, a telefon beállításaiban ezt engedélyeznie kell. Ellenőrizze a beállításokat a telefonján, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet.

A Polar harmadik felek eszközeit használja az alkalmazásaink használatával kapcsolatos adatok gyűjtésére jogos érdekünknek megfelelően. Ezt a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, az ügyfeleink felhasználói élményének javítása, valamint az esetlegesen felmerülő stabilitási problémák gyorsabb megválaszolása érdekében tesszük. Ezek az adatok analitikus jellegűek, és nem tartalmaznak személyes adatokat.

Az általunk gyűjtött adatok között szerepel a szinkronizálás hossza, annak sikeressége vagy sikertelensége, az alkalmazáson belül használt funkciók, az alkalmazás potenciális összeomlási adatai, a használt készülék adatai (modell, hardver, operációs rendszer) és az új termékregisztrációk. A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

Támogatás/Ügyfélszolgálat

A Polar Ügyfélszolgálata segít Önnek a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő valamennyi probléma esetén. Ügyfélszolgálatunk két felülete: A „Kapcsolatfelvételi” űrlap és az Ügyfélszolgálat. Az adatokat a Polar.com weboldalon keresztül mindkét felületen tároljuk. Az ügyfelek maguk adják meg a szükséges adatokat, és az űrlapon keresztül elküldött információt egy harmadik fél ügyfélszolgálati rendszerébe mentjük. Ebben az esetben a harmadik fél kizárólag szolgáltató: a Polar használja az ügyfélszolgálati rendszert és a benne található információt. A Polar rendszereiben tárolt adatokat a Finnországban található szervereken vagy a Polar szolgáltatóinak EU-n belüli vagy kívüli szerverein tárolhatjuk. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről bővebben itt olvashat. A Polar Ügyfélszolgálata számos országban működik, hogy ezáltal különböző országokban és időzónákban tudjunk támogatási szolgáltatásokat nyújtani.

A Kapcsolatfelvételi űrlap: az ezen az űrlapon rögzített információt továbbítjuk a Polar által igénybe vett, harmadik fél által nyújtott ügyfélszolgálati rendszernek. Ez a rendszer elérhető a Polar valamennyi, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkavállalója számára. A rendszerben rögzített adatokat az EU-n belül megtalálható szolgáltatói szervereken tároljuk. Ezen az űrlapon arra kérjük, hogy a válaszadás lehetővé tétele érdekében adja meg az elérhetőségét (pl. az e-mail-címét és az országát). Az adatait bizalmasan kezeljük, és a szolgáltatónak nincs hozzáférése a tényleges adatokhoz. Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, az adatokat 10 évig tároljuk, vagy amíg Ön az adatok törlését nem kéri.

A Polar a Google reCaptcha szolgáltatást használja a kapcsolatfelvételi űrlapon. További részleteket itt talál.

Szervizelés: az ezen az űrlapon rögzített adatokat a készülék és annak tulajdonosa összekapcsolásához, a garanciálisan javított készülék vagy megrendelt pótalkatrész ügyfélnek való kiszállításához, a számlázáshoz és fizetések kezeléséhez, a visszaküldéshez szükséges címmatricák küldéséhez, a szervizelés előrehaladásával és elvégzésével kapcsolatos automatikus e-mail-üzenetek küldéséhez, a szervizeléssel kapcsolatos további kérések benyújtásához, valamint a szervizelés költségbecslésének biztosításához használjuk. A „Szervizelés” űrlapon megadott adatokat a Polar globális szervizrendszerének továbbítjuk. A címre vonatkozó adatokat a termékek szállítása érdekében továbbítjuk a külső postai szolgáltatónak. Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, az adatokat 10 évig tároljuk.

A készülék elküldése javításra

Ha elküldi a készülékét a Polar számára javításra, a Polar javítást végző személyzetének szüksége lehet a kérdéses eszközön található edzési előzmények megtekintésére. Alkalmanként előfordulhat, hogy a kérdéses készülékkel rögzített edzésszakaszokat is meg kell tekinteniük az Ön Flow-fiókjában. A javítást végző személyzet nem tekinti meg az Ön személyes adatait, csak az esetlegesen problémát okozó edzésszakaszokat. A teljes személyzetünk megfelelően képzett az adatvédelemmel kapcsolatban, és az Ön adatait a legnagyobb gondossággal és tisztelettel kezeli.

Ha a Polar forgalmazóján keresztül küldi javításra készülékét, akkor a személyes adatait kizárólag a javítás elvégzéséhez és a készülék visszajuttatásához használjuk fel.

Ügyfélszolgálatunk felhívása

Amennyiben felhívja a Polar ügyfélszolgálatát, egyes országokban a hívás rögzítésre kerülhet. Az ügyfélszolgálati rendszer és a telefonos rendszer menti azt a telefonszámot, amelyről Ön a hívást kezdeményezi. A naplózási adatokat hat hónapig tároljuk.

A Polar Ügyfélszolgálatával kapcsolatba léphet a közösségi oldalakon (Twitter, Facebook és Google Play) és a chatszolgáltatáson (egyes országokban nem elérhető) keresztül is. Ezeket a kapcsolatfelvételeket rögzítjük az ügyfélszolgálati rendszerben.

A Kapcsolatfelvételi űrlappal és a Szervizjegyzékkel kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat.

Miután kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálattal vagy a javítást végző szervizzel, és megadta nekünk az e-mail-címét, egy NPS (Net Promoter Score) kérdőívet küldhetünk Önnek. Azért küldünk NPS-kérdőíveket, hogy visszajelzést kapjunk az ügyfeleinktől. Az ügyfelek visszajelzéseinek segítségével alaposan átvizsgáljuk és javítjuk szolgáltatásainkat.

A támogatás és az ügyfélszolgálat jogalapja a személyes adatokhoz a szerződés teljesítése.

Polar.com

A Polar.com webhely egy nyilvános oldal, amely tájékoztatást nyújt a Polarról és termékeiről, szolgáltatásairól, valamint együttműködő partnereiről. A weboldal használatához nem kell regisztrálnia vagy személyes adatot megadnia. A Polar azonban sütiket használ, amelyek a weboldal forgalmára vonatkozó adatokat gyűjtik. További információt a sütikkel kapcsolatban itt talál.

Feliratkozhat a Polar hírleveleire a Polar.com webhelyen, ahol meg kell adnia az e-mail-címét. A hírlevélben megadott utasítások alapján bármikor leiratkozhat. A Polar termékeit megvásárolhatja a Polar.com webhelyen megadott hivatkozásokon keresztül is. További információt a Polar webáruházáról itt olvashat.

Account.polar.com

Ha regisztrált a Polar valamely szolgáltatására, a fiókbeállításait az account.polar.com webhelyen keresztül is kezelheti. Ott kezelheti a hozzájárulásait és sütibeállításait. Továbbá módosíthatja az e-mail-címét és jelszavát is. Az account.polar.com szintén kínál eszközöket az adatainak exportálására és a fiókja törlésére. Ez a szolgáltatás nem egy különálló adattároló, hanem egyszerűen egy eszköz, amely közvetlenül hozzáfér a Polar szolgáltatásbeállításokhoz, így az Ön személyes adatait sehová nem helyezzük át vagy másoljuk az account.polar.com használatakor.

Webáruház és online fizetések

A Polar webáruháza egy nyilvános kiskereskedelmi szolgáltatás, amelyen keresztül regisztrált ügyfélként vagy vendégként termékeket vásárolhat. A webáruház-infrastruktúrával szemben támasztott PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) program követelményeinek a Polar eleget tesz. A termék kiszállítása érdekében elmentjük az Ön által megadott címet, valamint az e-mail-címét, hogy tájékoztatni tudjuk a szállítás előrehaladásáról. Egy, az e-mail-címére küldött üzenettel visszajelzést fogunk kérni a felhasználói élményről. Ez segít nekünk a szolgáltatásunk javításában. Amennyiben a rendelés feladásakor ügyfélfiókot hoz létre, az adatait tároljuk a további vásárlások megkönnyítése érdekében.

A tényleges fizetés harmadik fél fizetési rendszerén keresztül történik. Az online fizetéseket közvetlenül az ügyfél végzi a fizetési rendszerszolgáltató(k) által kínált internetes fizetési szolgáltatások használatával. A Polar alkalmazottai semmilyen mértékben nem avatkoznak bele az ezzel a módszerrel végzett fizetések elfogadásába. A fizetéssel kapcsolatban a Polar rendszerben tárolt egyetlen információ a fizetés módjára vonatkozó információ, és B2B termékek esetén (Polar Club, Polar Team Pro) a rejtett bankkártyaszám. A Polar Club és Polar Team Pro termékekkel kapcsolatos fizetések esetén a beleegyezését kérjük a bankkártya hitelesítő adatainak tárolásához.

A Polar egy adott ideig a jogos érdeke alapján a szolgáltatás biztonsága érdekében olyan adatokat is tárol a rendszerében, mint az Ön által használt IP-cím. A támogatás és az ügyfélszolgálat jogalapja az Ön személyes adatainak a feldolgozásához a Polar webáruházban vagy az online fizetésekkel kapcsolatban a szerződés teljesítése.

Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, a vásárlásra vonatkozó adatokat 10 évig tároljuk.

A webáruház nyilvántartásával kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

Polar kiskereskedelmi és forgalmazói webáruházak

A Polar kiskereskedelmi és forgalmazói webáruházak platformok, ahol a Polar kiskereskedők és forgalmazók leadhatják megrendeléseiket. A Polar kiskereskedelmi és forgalmazói webáruházak használatához a kiskereskedők és forgalmazók vagy megkapják a fiókadatokat a Polartól, vagy maguk is létrehozhatnak egy vagy több felhasználói fiókot. A kizárólagosan gyűjtött személyes adatok a kiskereskedő vagy forgalmazó kapcsolattartójának a neve és az egyes felhasználói fiókokhoz tartozó e-mail-címek.

Minden kiskereskedő és forgalmazó maga kezelheti a saját felhasználói fiókjait a Polar kiskereskedelmi és forgalmazói webáruházban: ez magában foglalja a felhasználói fiókjaik létrehozását és letiltását is. A jogalap a fent említett személyes adatok feldolgozásához egy szerződés teljesítése.

Polar Club

A Polar Club pulzusszámalapú csoportos fitnesz- és edzésalkalmazás, amely lehetővé teszi a klubtagok valós idejű teljesítményadatainak mérését és megjelenítését az edzések során, beleértve a pulzusszámot, az intenzitást, és az elégetett kalóriákat. A résztvevők edzésre vonatkozó összefoglalóit automatikusan feltöltjük a Polar Flow-ra, ahol mindenki nyomon tudja követni a fejlődését, és meg tudja valósítani a céljait. Ha egy fitneszklub megvásárolja a Polar Clubot, megállapodást ír alá a Polarral. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, a klub pedig az adatkezelő. A klub felelős azért, milyen adatok kerülnek mentésre a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. A klub felelős a felhasználók adatainak pontosságáért, valamint az egyes felhasználók adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek).

A szolgáltatást használó klubokra vonatkozó adatokat a Polar Club nyilvántartásában gyűjtjük. A klub által megnevezett adminisztrátor (Club Admin) számára felhasználónevet hozunk létre. Ehhez a személy e-mail-címét a rendszerbe mentjük.

Az órákra vonatkozó információt egy hónapig tároljuk a klub iPadjén. A készüléken mentett egyéb adatok között szerepelnek a résztvevők edzéssel kapcsolatos adatai, valamint az egyes személyek azonosítására szolgáló elektronikus azonosítókód, amelyet össze lehet kapcsolni a Flow adatbázisban való regisztráció során használt felhasználónévvel. Ezzel az azonosítókóddal a résztvevők edzésadatait a személyes Flow-fiókba lehet továbbítani. A klub személyzete az azonosítókódok alapján nem tudja azonosítani a felhasználókat. Az oktató azonosítóadatait az iPad szintén tárolja. A résztvevők tényleges Flow-felhasználónevét az iPad nem tárolja. A Flow-felhasználónév alatt tárolt valamennyi felhasználói adat a Flow szolgáltatásbantalálható, és a klubnak nincs hozzáférése ezekhez a fiókokhoz. A Polar Flow szolgáltatás adatait a Polar szolgáltatójának szerverein tároljuk. Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről bővebben itt olvashat.

Az ügyfelek részt vehetnek az órákon meglévő Flow-fiókjukon keresztül, vagy úgy, hogy az órára való feliratkozással együtt létrehoznak egy fiókot, vagy Vendégként jelentkeznek be.

A Flow-fiókkal rendelkező ügyfelek:

Az ügyfelek bejelentkezhetnek a klub óráira a meglévő Flow-fiókjukkal. A felhasználók a bejelentkezéssel együtt létrehozhatnak egy Flow-fiókot is. A Flow-fiók létrehozásával kapcsolatban megadott személyes adatokat az iPad nem tárolja. Az iPaden tárolt adatok a résztvevők elektronikus azonosítói és az edzésre vonatkozó adataik. Az órára való bejelentkezéshez a Flow-fiókjukat használó ügyfelek edzésre vonatkozó adatait a klub iPadje az azonosító használatával automatikusan továbbítja a Polar Flow szolgáltatásba.

A Vendégként feliratkozó ügyfelek:

Az Ügyfelek Vendégként is feliratkozhatnak a klub óráira, ebben az esetben a résztvevőknek meg kell adniuk azt a nevet, amelyet az óra során meg akarnak jeleníteni a képernyőn, pl. a becenevüket vagy bármilyen más azonosítót (pl. egy szót vagy karaktersort). Személyes adatok gyűjtésére vagy tárolására nem kerül sor. A Vendégként feliratkozó résztvevők az óra után Flow-fiók létrehozásával vagy a meglévő Flow-fiók használatával tárolhatják az edzésre vonatkozó adataikat.

A Polar Club lehetőséget kínál a kluboknak és ügyfeleiknek arra, hogy megvitassák az órákat és a klub közösségével kapcsolatos egyéb kérdéseket. A Community szolgáltatás a Flow Community – Klubok szakaszában található. A szolgáltatáson belüli beszélgetésben való részvétel során a résztvevők megoszthatnak saját magukkal kapcsolatos információkat, ha szeretnék. Szükség esetén a klub felelős a beszélgetések moderálásáért.

A jogalap a személyes adatok feldolgozásához egy szerződés teljesítése. A Polar Club nyilvántartásával kapcsolatos további információért Ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

A Polar Team Pro egy játékosokat nyomon követő alkalmazás professzionális sportcsapatok számára. Az alkalmazás összekapcsolja a GPS- és a mozgásérzékelésre vonatkozó adatokat a pulzusszámra vonatkozó adatokkal. A Polar Team Pro segítségével az edző bázisállomás vagy antenna nélkül nyomon követheti a csapat edzésszakaszát az iPadjén keresztül (amelyet külön kell megvásárolni). Az edzésadatokat az edzés után is be lehet gyűjteni a Team Pro szenzorok Team Pro Dock-on keresztüli szinkronizálásával. A játékosok teljesítményének nyomon követése értékes és pontos információkat kínál, amelyek segítik az edzőt az elemzések készítésében.

Amikor egy csapat megvásárolja a Polar Team Pro alkalmazást, megállapodást köt a Polarral a szolgáltatás használatáról. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, a csapat pedig az adatkezelő. A csapat felelős azért, hogy milyen adatok lesznek mentve a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. A csapat felelős a játékosok adatainak pontosságáért, valamint az egyes játékosok adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek).

A Polar Team Pro adatokat gyűjt a szolgáltatást használó csapatokról és azok tagjairól. A csapat által megnevezett adminisztrátor (Team Pro Admin) számára felhasználónevet hozunk létre. Ehhez a személy e-mail-címét a rendszerbe mentjük. Az e-mail címe ellenőrzése és a fiók szándékos létrehozásának megerősítése céljából üzenetet küldünk. A fiókot a Polar Team Pro használatához 30 napon belül meg kell erősíteni. Az adminisztrátor a csapat tagjaira vonatkozó adatok (pl. a játékos száma, neve, születési dátuma) megadásával csapatot hoz létre a Team Pro szolgáltatásban. Az adatokat a Polar szolgáltatóinak szerverén tároljuk. Az edzésadatokat legfeljebb két hónapig tároljuk a csapat iPadjén, és onnan a Team Pro szolgáltatásba továbbítjuk őket. Az egyes játékosok személyes Polar Flow-fiókjai összekapcsolhatók a Team Pro szolgáltatással, ahol az edző megtekintheti azokat. Az egyes Polar Flow-fiókok a Polar Flow szolgáltatásban találhatók meg, ahonnan az adatokat a Polar szolgáltatóinak szerverére mentjük. Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről bővebben itt.

A jogalap a személyes adatok feldolgozásához egy szerződés teljesítése. A Polar Team Próval kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat.

Polar Team

A Polar Team alkalmazás egy játékosokat nyomon követő megoldás, amely a Polar pulzusérzékelők és egy (külön megvásárolandó) iPad segítségével valós idejű pulzusadatokat nyújt a beltéri csapatsportok esetében.

A Polar nem gyűjt és tárol személyes adatokat a Polar Teamen keresztül. Minden adatot az iPad tárol.

Polar Team Pro API

A Polar Team Pro API egy olyan felület, amely lehetővé teszi a Team Pro adatok továbbítását egy harmadik fél rendszerébe. A Team Pro Admin felhasználó összekapcsolhatja a Team Pro szolgáltatást egy harmadik fél platformjával szolgáltatások közötti adattovábbításhoz. Ezek az adatok tartalmazhatják a játékos személyes edzésadatait, valamint adatokat a csapat edzésszakaszairól.

Polar GoFit

A Polar GoFit szolgáltatást diákoknak, tanároknak és az iskolai személyzetnek terveztük, hogy lehetővé tegyük számukra a diákok pulzusának és fizikai aktivitási szintjének figyelését és mérését, valamint az iskolai fizikaiképesség-mérések elvégzését. A Polar GoFit szolgáltatás a Polar GoFit alkalmazásból, a Polar GoFit weboldalból (www.polargofit.com), valamint a GoFit-tel kompatibilis Polar pulzusmérő és tevékenységfigyelő eszközökből áll.

Ha egy iskola megvásárolja a GoFit alkalmazást, megállapodást köt a Polarral vagy annak képviselőjével. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, az iskola pedig az adatkezelő. Adatkezelőként az iskola felelős azért, milyen adatok lesznek mentve a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. Az iskola felelős a diákok adatainak pontosságáért, valamint az egyes diákok adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek). Az iskola ezenkívül felelős azért, hogy a diákok szolgáltatáshoz való hozzáadása előtt erről engedélyt kérjen a diáktól vagy kiskorú esetében a szülőtől vagy gyámtól.

A szolgáltatást használó tanárokra és diákokra vonatkozó adatok a GoFit rendszerében vannak elmentve. Az iskola által megnevezett kapcsolattartó tanár (és valamennyi további tanár) számára felhasználónevet hozunk létre. Ehhez a személy nevét és e-mail-címét a rendszerbe mentjük. A szülők vagy gyámok hozzájárulását követően a tanár beviszi a rendszerbe a diákok felhasználó adatait, például név, születési dátum, magasság, súly, nem és óra. Ezek az adatok mind a rendszer és az algoritmus megfelelő működéséhez szükségesek. A rendszer használatakor a Polar készülékek vagy szenzorok gyűjtik az edzési adatokat, amelyeket a GoFit szerverre továbbítunk. Ezeket az adatokat olyan információk számítására használjuk, mint például az elégetett kalóriák és a tevékenység. Bizonyos esetekben a tanár kiválaszthatja, hogy mely adatok legyenek láthatók a felhasználók számára. Például a kalóriák elrejthetők a képernyőről a GoFit alkalmazásban és a webes szolgáltatásban, de az adatbázis elmenti a többi edzésadattal együtt. A tanár azt is eldöntheti, hogy a tanulók neve vagy azonosítója megjelenjen-e a GoFit alkalmazásban. A tanulóazonosítót az iskola adja meg, és számokból és betűkből állhat. A diákok önállóan is megtekinthetik a fiókjukat, hogy például megnézzék az edzésre vonatkozó adataikat.

A GoFit edzésadatokat a szolgáltatók szerverei tárolják. Ezek a szerverek az EU-n vagy az Egyesült Államokon belül találhatók. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről bővebben itt olvashat. Szükség esetén, és a diák vagy kiskorú esetében a szülő vagy gyám engedélyével, az iskolai környezeten belül az adatokat meg lehet osztani harmadik felekkel. Szükség esetén a külön megállapodott célokból előfordulhat, hogy adatokat osztunk meg harmadik felekkel.

A GoFit rendszerből a Polar és az iskola között kötött megállapodás lejártakor törlődnek az adatok.

A jogalap a személyes adatok feldolgozásához egy szerződés teljesítése. A Polar GoFit nyilvántartásával kapcsolatos további információért Ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat

Polar API/Polar Open AccessLink

A Polar Open AccessLink a Polar szabadalmaztatott alkalmazásprogramozási felülete (API), amely közvetlen adatmegosztási kapcsolatot biztosít a Polar rendszere és harmadik felek adatrendszerei között. A Polar Open AccessLink segítségével a felhasználóink továbbíthatják személyes adataikat és az edzésükre és fizikai aktivitásukra vonatkozó információkat Polar készülékekről és a Polar Flow rendszerből harmadik fél azon rendszerébe, amely az elérhető rendszerek listáján szerepel, például más fitnesz- és edzésalkalmazások. A Polar felhasználói harmadik fél rendszereiről is továbbíthatnak hasonló adatokat Polar készülékeikre és a Polar Flow-ba (elképzelhető, hogy ez a funkció még nem elérhető az adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépésekor).

Harmadik fél fejlesztőknek:

A harmadik felek rendszerei számára a Polar biztosítja a Polar Open AccessLink felületet és a szükséges utasításokat, amelyek segítségével a harmadik fél regisztrálni tudja saját alkalmazását a Polar rendszerében, és ki tud fejleszteni az adatok fogadására alkalmas funkciót.

A fejlesztők a Polar Flow felhasználónevüket használják a Polar API/Polar Open AccessLink szolgáltatásba való belépéshez. Az új alkalmazás regisztrációja az alkalmazásra és a vállalatra vonatkozó adatok megadásával történik. Az általános szerződési feltételek elfogadása kötelező. A regisztrációval kapcsolatban nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére, helyette az alkalmazás a regisztrációhoz használt Flow-fiókhoz kapcsolódik. Ugyanahhoz a Flow-fiókhoz számos alkalmazás kapcsolható.

A felhasználók felelősek az általuk használni kívánt, harmadik felek szolgáltatásainak a Polar Flow-fiókkal való összekapcsolásáért. Amikor a felhasználó szinkronizálja az adatokat a Polar Flow szolgáltatással, vagy harmadik feleknek továbbítja a mérési adatokat, a harmadik fél kinyeri, vagy a Polar Electro elküldi az adatokat. A Polar nem felelős az adatokért, miután azok a Polar rendszeréből továbbításra kerültek, és ezt követően nincs hatásunk az adatokra. A felhasználók felelősek az általuk megosztott vagy rendszeren kívülre továbbított információk kezeléséért.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.