Partnerlus

Polar teeb koostööd firmadega, mis nagu meiegi on oma tegevusala liidriteks. Kuna me oma partnereid valime, võime kinnitada, et nad jagavad meie visiooni ja täiendavad meid selle suhtes, milles tahame edu saavutada, st tõsta ja parandada Polari klientide rahulolu.