check tag wrench cart

Tagastuspõhimõtted

Saate teie nõudmistele mittevastava seadme tagastada esimese neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates tarnepäevast. Seade peab olema kasutamata, originaalpakendis ja heas seisukorras. Pakendis peaks olema tagastussilt, mida saate kasutada, et ese meile tagasi saata.

Kui teil on tagastamise kohta veel küsimusi, võtke palun ühendust Polari klienditeenindusega kas vestluseaknas või e-postitsi support.ee@shoppolar.com , teemareale kirjutage „Polar Online Return“.

Esemed tuleks tagastada kasutamata ja heas seisukorras meie tagastuskeskusesse (aadress on allpool) koos saatelehe koopiaga.

Eseme hind ja mis tahes kohaldatavad maksud makstakse tagasi eseme ostmisel kasutatud algsel makseviisil. Palun võtke arvesse, et see kehtib ka kingitusena saadud esemete kohta. Kui te tagastate kingituse, makstakse ostjale raha tagasi ostu tegemiseks kasutatud algsel makseviisil.

Tarnekulusid tagasi ei maksta, välja arvatud juhul, kui ese tagastatakse põhjusel, et see on kahjustatud või defektne. Kui te tagastate eseme põhjusel, et see on kahjustatud või defektne, vaadake allolevat jaotist „Kahjustatud või defektne toode“.

Tagasimakset ei tehta, kui asjaomane toode on tarkvara, mille me tarnisime teile pitseerituna ja kasutamata ning te olete pitseri lahti murdnud või mille te olete veebisaidilt Polar Store alla laadinud.

Tagastamisjuhised

Toote tagastamiseks jälgige allpool olevaid juhiseid toote pakkimise ja saatmise kohta. Oluline on märkida, et peate neid juhiseid järgima; nii saame teie tagastust korralikult töödelda.

  • Saatke toode tagasi originaalpakendis.
  • Pakkige toode hoolikalt, et see ei saaks saatmisprotsessi käigus kahjustada. Soovitame toote mullkilesse mähkida ja pappkarpi panna.
  • Lisage saatelehe koopia (see on teie tarnega kaasas). Ilma saateleheta ei saa me ühtegi tagastust töödelda.
  • Pange tagastussilt (see on teie tarnega kaasas) pakile ja viige lähimasse DHLi teeninduspunkti: https://locator.dhl.com/

Kahjustatud või defektne toode

Kahjustatud või defektse toote tagastamiseks neljateistkümne (14) päeva jooksul alates ostmisest võtke ühendust Polari klienditeenindusega kas vestluseaknas või e-postitsi support.ee@shoppolar.com , teemareale kirjutage „Polar Online Return“.

Meie klienditeenindus annab teile tagastusjuhiseid. Kui me saame eseme kätte, makstakse teile tagasi nii eseme hind kui ka mis tahes kohaldatavad maksud. Raha makstakse tagasi eseme ostmisel kasutatud algsel makseviisil.

Tooted, mis osutuvad defektseks hiljem kui neliteist (14) päeva pärast ostmist, on hõlmatud Polari garantiipõhimõtetega ning need parandatakse või asendatakse Polari teeninduskeskuses.

Toote saatmiseks garantiiteenindusse külastage palun lehte Service . Siit leiate Polari teeninduskeskuste asukohad. Üksikasjalikku teavet eseme teenindusse saatmise kohta leiate kohalikult tootetoe lehelt. Ärge unustage lisada oma ostutõendi originaali koopiat.

Polari garantii

Polari garantii hõlmab treeninguseadmete ja andurite materjali- või valmistusdefekte kahe (2) aasta jooksul alates ostmiskuupäevast. See ei hõlma väärkasutamisest või nõuetele mittevastavast või volitamata hooldusest tulenevat kahju.

GARANTIINÕUETE PUHUL ON NÕUTAV VOLITATUD EDASIMÜÜJALT SAADUD OSTUTÕEND.

Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.