PRIVAATSUSEGA SEOTUD KKK

Mis on EL-i GDPR?

Kas ma pean midagi tegema?

Miks ma pean oma meiliaadressi kinnitama? Mis juhtub, kui ma seda ei tee?

Millised nõusolekud ma pean andma?

Mis juhtub, kui ma ei anna nõusolekut oma isikuandmeid kasutada?

Kus minu andmed talletatakse? Kas saaksite öelda, kus teie pilveteenus asub?

Kas on turvaline edastada andmeid väljapoole Euroopat?

Kuidas andmeid kaitstakse? Mida te andmete kaitsmiseks teete?

Kui palju on registreeritud teenuse Flow kasutajaid?

Kes saavad minu andmeid käidelda? Kellel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kui paljudel inimestel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kuidas jagatakse andmeid kolmandatele isikutele?

Kas minu konto parool on krüpteeritud ja milliseid algoritme on kasutatud?

Millist teavet teil minu kohta on?

Miks ma sain uudiskirja privaatsusavalduse muudatuste kohta, ehkki ma pole seda tellinud? Soovin tellimuse tühistada. Miks ei sisalda uudiskiri, mille ma sain, võimalust uudiskirjade tellimust tühistada?

Kuidas uudiskirjade tellimus tühistada?

Kuidas saan teie andmebaasist kõik oma andmed kustutada ja konto sulgeda?

Kuidas ma saan üle vaadata andmed, mis teil on minu kohta?

Kas mu andmed krüpteeritakse salvestamisel ja edastamisel? Kas toetate Perfect Forward Secrecy protokolli?

Kui ma olen valinud oma profiili/treeningu/tegevuste kokkuvõtete jaoks privaatsussätte Privaatne, kas see tähendab seda, et see teave, mida ma olen näiteks Facebookis jaganud, on samuti privaatne?

Ma ei nõustu teie kasutustingimustega ja privaatsusavaldusega ning soovin kasutada ainult mõningaid teenuseid. On see võimalik?

Milliseid andmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d?

Kas eelmise privaatsusavalduse kasutamise ajal edastati andmeid väljapoole EL-i?

Kui ma taotlen oma andmete Polari teenustest eemaldamist, kas te saate tagada, et need eemaldatakse kõikjalt, kuhu need on Polari teenustest edastatud, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvatest süsteemidest?

Mida tähendab andmekaitse?

Mida tähendavad eri kaitsetehnikad?

Mis on Polari tütarettevõtjad ja alltöövõtjad?

Kust ma leian oma piirkonna andmekaitseametniku kontaktandmed?

 

 

Mis on EL-i GDPR?

EL-i GDPR on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse lühend. See viitab Euroopa Liidu andmekaitsemäärusele, mis jõustub 2018. aasta mais. Määruse eesmärk on ühtlustada EL-i riikide ja EL-is tegutsevate organisatsioonide andmekaitsetavasid ning parandada liikmesriikide kodanike andmeturvalisust.

EL-i GDPR-i jõustumisel soovime ettevõttena oma tegevuse läbipaistvust parandada. Oleme uuendanud privaatsusavaldust ja kasutustingimusi, et anda teile rohkem teavet selle kohta, kuidas ja millistel eesmärkidel teie kasutajateavet kasutatakse.

 

Kas ma pean midagi tegema?

On kolm asja, mida palume teil 2018. aasta kevadel teha.

  1. Lugege läbi muudetud privaatsusavaldus ja kasutustingimused. Alates 2018. aasta maist palume teil Polari teenusesse Flow sisselogimisel kinnitada, et olete lugenud uut privaatsusavaldust ja nõustute uute kasutustingimustega.
  2. Kinnitage oma meiliaadress. Saadame teile kinnituslingiga meilisõnumi. Teeme seda selleks, et veenduda, et teie meiliaadressi ei väärkasutata ja selle meiliaadressi taga olev isik olete tõepoolest teie. Kui saate meilisõnumi, avage see ja klõpsake kinnituslinki.
  3. Andke meile teatud nõusolekud meie teenuste kasutamiseks. Need on vajalikud teie Polari konto ja meie andmebaaside ajakohastamiseks. Lisateavet nõusolekute kohta saate lugeda siin.

Nõusolekuid saate igal ajal muuta meie teenuse sätetelehe kaudu.

 

Miks ma pean oma meiliaadressi kinnitama? Mis juhtub, kui ma seda ei tee?

Kui kinnitate oma meiliaadressi, veendume, et keegi teine ei kasuta teie selja taga teie meiliaadressi ja see, kes Polari teenuseid kasutab, olete tõepoolest teie. Kasutaja tuvastamine on paljudes riikides ka andmekaitseseaduste nõue.

Pärast kinnitusmeili saamist on teil meiliaadressi kinnitamiseks aega 30 päeva. Selle aja möödumisel teie konto lukustub ja te ei saa enam oma kontole sisse logida. Saate siiski oma Polari toote andmeid kontoga sünkroonida.

Kui te ei saa kinnitusmeili, logige sisse Polari teenusesse Flow või mõnda muusse Polari teenusesse, mida kasutate, ja taotlege uut kinnitusmeili. Kontrollige, ega sõnum ei ole teie rämpspostikausta sattunud. Kui te ei saa kinnitusmeili ka pärast uue sõnumi taotlemist, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Kui te ei kinnita oma meiliaadressi 30 päeva jooksul alates kinnitusmeili kättesaamisest, siis teie konto kahjuks lukustatakse, ja kui see jääb endiselt kinnitamata, siis lõpuks kustutatakse.

 

Millised nõusolekud ma pean andma?

Neid nõusolekuid nõuavad paljude riikide andmeprivaatsusstandardid, ent samuti aitavad need teil mõista, kuidas me teie andmeid kasutame.

Nõusolekud jagunevad kaheks. Esiteks on kohustuslikud nõusolekud, mis on juriidilistel põhjustel väiksemateks üksusteks eraldatud. Need nõusolekud tuleb anda Polari teenuste kasutamiseks. Saate neid igal ajal tagasi võtta, kuid peaksite teadma, et see tõkestab teil Polari teenuste kasutamise ja kuue kuu pärast teie konto ja kõik isikuandmed kustutatakse jäädavalt. Teavitame teid meili teel kaks nädalat enne kustutamist ja teil on veel võimalus anda oma nõusolek ning tühistada kustutamine.

Kohustuslikud nõusolekud on järgmised.

  • Nõusolek teie isikuandmete kasutamiseks: meiliaadress, vanus ja asukoht. See on teave, mille annate meile Polari konto loomisel. Kasutame neid andmeid selleks, et pakkuda teile täpseid personaalseid arvutusi, nt kulutatud kalorid ja funktsiooni Training Benefit tagasiside.
  • Nõusolek tundlike isikuandmete käitlemiseks. Tundlikud isikuandmed moodustavad koos isikuandmetega kütuse, mida algoritmid vajavad teile individuaalse teeninduse pakkumiseks. Polari puhul tähendavad tundlikud isikuandmed südame löögisageduse, aktiivsuse ja une andmeid, teisisõnu terviseandmeid, mida meie tooted ja teenused teilt koguvad.
  • Nõusolek andmete edastamiseks väljapoole koduriiki. Polar on globaalne ettevõte, mis pakub ja toetab teenuseid kogu maailmas. Enamik meie kliendiandmeid on majutatud EL-is asuvates serverites (Soome). Siiski tehakse osa jälgimis- ja kaugtööd mujal. Kasutame väga usaldusväärseid ja turvalisi maailma tipptasemel andmetalletusplatvorme. Kõik partnerid, kes on seotud meie klientidele Polari teenuste pakkumisega, valitakse hoolikalt.
  • Lapse eestkostja nõusolek (alla 13-aastase isiku puhul). Alla 13-aastased kliendid vajavad Polari teenuste kasutamiseks luba oma eestkostjalt. 
  • Teiseks on üks vabatahtlik nõusolek turundussuhtluseks. Kui te ei soovi seda nõusolekut anda, ei mõjuta see teie Polari toodete ja teenuste kasutamist.

  • Nõusolek turundusteadete saatmiseks. Soovime teie tähelepanu juhtida uutele funktsioonidele, süsteemitäiustustele, värskendustele ja võimalustele, kuidas teie Polari toodet kõige efektiivsemalt kasutada, samuti teavitada teid uutest Polari toodetest ja eksklusiivsetest pakkumistest Polari klientidele. Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see ei mõjuta teie Polari tooteid ega Polari konto kasutamist.

 

Mis juhtub, kui ma ei anna nõusolekut oma isikuandmeid kasutada?

Kui keeldute mõne kohustusliku nõusoleku andmisest, ei saa te enam meie teenuseid kasutada ning teie konto ja andmed kustutatakse kuue kuu pärast. Teavitame teid meili teel kaks nädalat enne kustutamist ja teil on veel võimalus anda oma nõusolek ning tühistada kustutamine.

Kui soovite mõne nõusoleku pärast selle andmist tagasi võtta, saate seda alati teha Polari teenuse Flow sätetelehel või veebisaidil account.polar.com. Pange aga tähele, et see tõkestab teil meie teenuste kasutamise.

Turundusteadete vastuvõtmise nõusolek on vabatahtlik ega mõjuta toodete või teenuste kasutamist.

 

Kus minu andmed talletatakse? Kas saaksite öelda, kus teie pilveteenus asub?

Teie Polari kontol olev teave ja kõik teie Polari teenuse Flow treeningu- ja aktiivsusandmed salvestatakse Polar Flow’ ökosüsteemi. Andmeid talletatakse andmebaasis, mis kuulub EL-is (nt Soome, Iirimaa) ja väljaspool EL-i (nt USA) asuvatele teenuseosutajatele. Osa ökosüsteemi jälgimis- ja kõrvaltegevustest (nt automaatsete sõnumite saatmine) viiakse läbi väljaspool EL-i, mis tähendab, et teie andmeid võidakse edastada väljapoole EL-i. Mõiste „edastamine” hõlmab ka andmete kaugkasutust, seega on võimalik, et EL-is talletatavaid andmeid käideldakse ka väljaspool EL-i. Kui teie andmeid talletatakse või käideldakse väljaspool EL-i, rakendatakse alati EL-i heakskiidetud kaitsemehhanisme, nt EL-i ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield või EL-i näidislepingu sätteid.

 

Kas on turvaline edastada andmeid väljapoole Euroopat?

Kui Polar edastab andmeid väljapoole EL-i ja EMP-d, on ülekanne kaitstud EL-i heaks kiidetud kaitsemehhanismidega. Need on järgmised.

Tegelik füüsiline andmeedastus on alati krüpteeritud ja viiakse läbi turvalise ühenduse kaudu.

 

Kuidas andmeid kaitstakse? Mida te andmete kaitsmiseks teete?

Polar kaitseb andmeid tehniliste, füüsiliste ja halduslike turvameetmete abil, mis takistavad loata juurdepääsu Polari süsteemidele. Polar kasutab näiteks krüpteerimistehnikaid, pseudonümiseerimist või anonüümseks muutmist ja muid turbetehnoloogiaid. Meie servereid kaitsevad tulemüürid.

 

Kui palju on registreeritud teenuse Flow kasutajaid?

Kahjuks ei saa me seda teavet avaldada, kuna sellele kohaldatakse ettevõtte turbe-eeskirju.

 

Kes saavad minu andmeid käidelda? Kellel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kui paljudel inimestel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kuidas jagatakse andmeid kolmandatele isikutele?

Kasutajaandmetele on juurdepääs ainult isikutel, kellel on vaja kasutajaandmeid käidelda tööülesannete täitmiseks (nt klienditeenindus). Käitlemine on õiguslikult lai mõiste, mis hõlmab ka andmete talletamist, andmetele juurdepääsu (otseselt või kaudselt), andmeedastust jne. Suures ulatuses käitlevad kasutajaandmeid ka kolmandad isikud, kellele me viitame oma privaatsusavalduses. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad näiteks asutused, mida kasutame Flow’ platvormi loomiseks ja andmete talletamiseks. Samuti kasutame planeerimis- ja arendustöös teatud määral alltöövõtjaid. Meil on nendega sõlmitud ranged konfidentsiaalsuslepingud ja neil on harva juurdepääs tegelikele kasutajaandmetele. Teisisõnu jagame andmeid kolmandatele isikutele ainult hoolduse, jälgimise ja arendamise eesmärgil ning ei võimalda neil tegelikele kasutajaandmetele juurde pääseda.

 

Kas minu konto parool on krüpteeritud ja milliseid algoritme on kasutatud?

Turvalisuse huvides ei avalikusta me kasutatavaid krüptimismeetodeid.

 

Millist teavet teil minu kohta on?

Andmeid saate vaadata otse Polari teenuse Flow (https://flow.polar.com) kaudu. Teie kontoteave ja kõik teie Polari toodete ja teenuste kasutamise andmed pärinevad otse teilt. Salvestame teie esitatud (nt Polari konto loomisel või teabe redigeerimisel) teabe ja teie registreeritud Polari seadmetest saadud andmed. Kui sünkroonite registreeritud seadme teenusega Flow, salvestatakse seadmes olevad andmed. Samuti saate oma teavet lisada ja redigeerida teenuses Flow ja Flow’ mobiilirakenduses. Kui te ei soovi teenust Flow kasutada, saate paluda, et klienditeenindus teie kontoteabe teile saadaks.

Kui soovite üle vaadata muud teavet, mis meil teie kohta on (nt teie andmed veebisaidil polarpersonaltrainer.com, ostuajalugu, klienditeenindusega ühenduse võtmise ajalugu või teenuste ajalugu), pöörduge meie klienditeeninduse poole.

 

Miks ma sain uudiskirja privaatsuspoliitika muudatuste kohta, ehkki ma pole seda tellinud? Soovin tellimuse tühistada. Miks ei sisalda uudiskiri, mille ma sain, võimalust uudiskirjade tellimust tühistada?

Sõnum, mille saite, ei ole uudiskiri. Mõnel juhul on Polar kohustatud teavitama kõiki kasutajaid, näiteks meie kasutustingimuste või privaatsusavalduse muudatustest. Need sõnumid saadetakse kõigile kasutajatele, mitte ainult neile, kes on tellinud meie uudiskirja.

 

Kuidas uudiskirjade tellimus tühistada?

Uudiskirja tellimuse tühistamise võimalus on olemas kõigi Polari uudiskirjade lõpus. Samuti saate keelata turundusteated Polari teenuse Flow seadetes või veebisaidil account.polar.com. Saate seda teha (või kontrollida, kas see säte on juba aktiivne), logides sisse teenusesse Flow. Profiili redigeerimiseks klõpsake oma nime. Valige Sätted – Privaatsus ja veenduge, et uudiskiri ei oleks valitud.

 

Kuidas saan teie andmebaasist kõik oma andmed kustutada ja konto sulgeda?

Pöörduge meie klienditeeninduse poole, et saaksime kustutustoimingu algatada. See toimib järgmiselt.

Teie treeningandmed kustutatakse automaatselt Polari teenusest Flow. Saate automaatse teate selle kohta, millal toimub lõplik kustutamine ja teil on kaks nädalat aega kustutamise tühistamiseks. Kui te kustutamist ei tühista, kustutatakse teie konto ja treeningandmed jäädavalt kuue kuu pärast.

Kõik muud andmed (nt ostuajalugu, seadme teenuste ajalugu või teie andmed teenuses polarpersonaltrainer.com) kustutatakse eraldi, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab nende andmete säilitamist. Teavitame teid, kui need andmed on kustutatud.

Pange tähele, et Polari teenus Flow ja mõned teie Polari toote funktsioonid ei ole teile pärast konto sulgemist saadaval. Te ei saa oma andmeid meie teenusega sünkroonida ega seadme püsivara versiooni uuendada.

 

Kuidas ma saan üle vaadata andmed, mis teil on minu kohta?

Oma andmeid saate otse üle vaadata meie veebiteenustes aadressil https://flow.polar.com või polarpersonaltrainer.com. Muu teabe ülevaatamiseks, mis meil teie kohta on (nt teie andmed teenuses polarpersonaltrainer.com, ostuajalugu, klienditeenindusega ühenduse võtmise ajalugu või teenuste ajalugu), pöörduge meie klienditeeninduse poole.

 

Kas mu andmed krüpteeritakse salvestamisel ja edastamisel? Kas toetate Perfect Forward Secrecy protokolli?

Salvestamisel krüpteeritakse osa andmeid, kuid mitte kõik. Andmete edastamisel, näiteks siis, kui sünkroonite randmeseadme andmed Flow’ mobiilirakendusega või FlowSynci kaudu teenusega Flow, krüpteeritakse kõik andmed. Perfect Forward Secrecy protokolli praegu ei toetata, kuid tulevikus kavatseme seda toetada.

 

Kui ma olen valinud oma profiili/treeningu/tegevuste kokkuvõtete jaoks privaatsussätte Privaatne, kas see tähendab seda, et see teave, mida ma olen näiteks Facebookis jaganud, on samuti privaatne?

Säte „Privaatne” mõjutab ainult teie Flow’ kontot ja ei lase Flow’l teie andmeid kolmandate isikutega jagada. Kui soovite ise jagada teavet kolmandate isikute rakendustes või kirjutate midagi näiteks rakenduse Club klubipõhises arutelujaotises, näevad teised kasutajad seda teavet tavapäraselt ka siis, kui teie privaatsussäte rakenduses Flow on „Privaatne“.

 

Ma ei nõustu teie kasutustingimustega ja privaatsusavaldusega ning soovin kasutada ainult mõningaid teenuseid. On see võimalik?

Kahjuks pole kasutustingimusi ja/või privaatsusavaldust aktsepteerimata võimalik kasutada Polari teenust Flow ega teenust polarpersonaltrainer.com. Mõnda meie seadet saab kasutada ka ilma Polari teenuseta Flow või polarpersonaltrainer.com, kuid sel juhul ei ole osa funktsioone saadaval. Samuti ei saa te oma andmeid meie teenusega sünkroonida ega seadme püsivara versiooni uuendada.

 

Milliseid andmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d?

Kõiki meie andmebaasides olevaid andmeid võidakse vajaduse korral varundada väljaspool EL-i asuvates serverites. Kui Polar edastab andmeid väljapoole EL-i ja EMP-d, on ülekanne alati kaitstud EL-i heaks kiidetud kaitsemehhanismidega. Need on järgmised.

Tegelik füüsiline andmeedastus on alati krüpteeritud ja viiakse läbi turvalise ühenduse kaudu.

 

Kas eelmise privaatsusavalduse kasutamise ajal edastati andmeid väljapoole EL-i?

Andmeedastuse võimalust nimetatakse ka eelmises privaatsusavalduses, kuid seda on kirjeldatud üksikasjalikumalt uues privaatsusavalduses. Uues versioonis kirjeldatakse ka üksikasjalikumalt edastamisel kasutatavaid kaitsemehhanisme.

 

Kui ma taotlen oma andmete Polari teenustest eemaldamist, kas te saate tagada, et need eemaldatakse kõikjalt, kuhu need on Polari teenustest edastatud, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvatest süsteemidest?

Polaril on andmete kustutamiseks üksikasjalikud protsessid, et tagada andmete kustutamine kõikjalt, kuhu need võivad olla talletatud. Kuid Polaril ei ole juurdepääsu kolmandatele isikutele kuuluvatele süsteemidele, kuhu te ise olete oma andmeid jaganud (nt Strava), seega peate nendega andmete eemaldamise taotlemiseks ise ühendust võtma.

 

Mida tähendab andmekaitse?

Isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis kaitseb teie privaatsust. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, meiliaadress, telefoninumber ja muu teave, mille kaudu saab teid otseselt või kaudselt tuvastada. Andmekaitse hõlmab meetodeid ja protsesse nende andmete turvalisuse tagamiseks. Andmekaitset tuleb isikuandmete käitlemisel alati arvesse võtta.

 

Mida tähendavad eri kaitsetehnikad?

Kaitsetehnikad tähendavad tarkvara ja meetodeid, mida kasutatakse andmete kaitsmiseks. Turvakaalutlustel ei täpsusta Polar, millist tarkvara kasutatakse. Kaitsetehnikad hõlmavad ka andmete käitlemise meetodeid, eeskirju selle kohta, kes võivad andmeid käidelda, mis tagavad ohutuse ja usaldusväärsuse kolmandate isikutega koostööd tehes, jms.

 

Mis on Polari tütarettevõtjad ja alltöövõtjad?

Polar Groupi kuulub palju eri ettevõtteid kogu maailmast, kuid peamiselt EL-ist. Tütarettevõtjate abil saab Polar näiteks eri keelepiirkondades tõhusamalt töötada. Kõik Polari tütarettevõtjad töötavad koos Polariga klientide heaks. Teatud määral kasutab Polar ka alltöövõtjaid, näiteks teenuste, teenuste infrastruktuuri jms loomiseks. Kasutame ainult usaldusväärseid partnereid, kes on sõlminud konfidentsiaalsuslepingu.

 

Kust ma leian oma piirkonna andmekaitseametniku kontaktandmed?

EL-i riikide puhul on see teave kättesaadav EL-i veebisaidil: http://ec.europa.eu/justice/data-kaitse/artikkel-29/struktuuriture/andmekaitse-authorities/index_en.htm.