PRIVAATSUSEGA SEOTUD KKK

Mis on EL-i GDPR?

Kas ma pean midagi tegema?

Miks ma pean oma meiliaadressi kinnitama? Mis juhtub, kui ma seda ei tee?

Millised nõusolekud ma pean andma?

Mis juhtub, kui ma ei anna nõusolekut oma isikuandmeid kasutada?

Miks pean rakenduse Flow / veebisaidi polarpersonaltrainer.com kasutamiseks märkima nii palju märkeruute ja andma nii palju nõusolekuid?<

Kas pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist kasutab Polar klientide andmeid teisiti?

Kas saate kinnitada, et te ei ole mu andmeid kunagi kellelegi müünud või kas te olete kunagi müünud mu andmeid mõnele kolmandale isikule?

Kas Polar kogub minu kohta andmeid ja milleks neid andmeid kasutatakse?

Soovin kasutada oma õigust esitada vastuväide mu isikuandmete käitlemise kohta teadus- ja arendustegevuseks. Kuidas seda teha?

Soovin keelduda automaatsest otsuste tegemisest / taotleda mu isikuandmete käitlemise piiramist. Kuidas seda teha?

Soovin kasutada oma õigust keelduda profiilianalüüsist. Kuidas seda teha?

Kus minu andmed talletatakse? Kas saaksite öelda, kus teie pilveteenus asub?

Kas on turvaline edastada andmeid väljapoole Euroopat?

Kuidas andmeid kaitstakse? Mida te andmete kaitsmiseks teete?

Kui palju on registreeritud teenuse Flow kasutajaid?

Kes võib minu andmeid töödelda? Kellel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kui paljudel inimestel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kuidas jagatakse andmeid kolmandatele isikutele?

Kas minu konto parool on krüpteeritud ja milliseid algoritme on kasutatud?

Millist teavet teil minu kohta on?

Miks ma sain uudiskirja privaatsusavalduse muudatuste kohta, ehkki ma pole seda tellinud?

Kuidas uudiskirjade tellimus tühistada?

Mis on Polari konto?

Kuidas saan teie andmebaasist kõik oma andmed kustutada ja konto sulgeda?

Kuidas ma saan üle vaadata andmed, mis teil on minu kohta?

Kuidas saan oma andmed Flowst välja eksportida?

Kuidas saan oma andmed teenusest polarpersonaltrainer.com välja eksportida?

Kas mu andmed krüpteeritakse salvestamisel ja edastamisel? Kas toetate Perfect Forward Secrecy protokolli?

Kui ma olen valinud oma profiili/treeningu/tegevuste kokkuvõtete jaoks privaatsussätte Privaatne, kas see tähendab seda, et see teave, mida ma olen näiteks Facebookis jaganud, on samuti privaatne?

Ma ei nõustu teie kasutustingimustega või privaatsusavaldusega ning soovin kasutada üksnes mõnda teie teenust. On see võimalik?

Milliseid andmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d?

Kas eelmise privaatsusavalduse kasutamise ajal edastati andmeid väljapoole EL-i?

Kui ma taotlen oma andmete Polari teenustest eemaldamist, kas te saate tagada, et need eemaldatakse kõikjalt, kuhu need on Polari teenustest edastatud, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvatest süsteemidest?

Mida tähendab andmekaitse?

Mida tähendavad eri kaitsetehnikad?

Mis on Polari tütarettevõtjad ja alltöövõtjad?

Kust leian kohaliku andmekaitseasutuse kontaktteabe?

 

 

Mis on EL-i GDPR?

EL-i GDPR on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse lühend. See viitab Euroopa Liidu andmekaitsemäärusele, mis jõustus 2018. aasta mais. Määruse eesmärk on ühtlustada EL-i riikide ja EL-is tegutsevate organisatsioonide andmekaitsetavasid ning parandada liikmesriikide kodanike andmeturvalisust.

EL-i GDPR-i jõustumise tõttu soovime ettevõttena oma tegevuse läbipaistvust parandada. Oleme uuendanud privaatsusavaldust ja kasutustingimusi, et anda teile rohkem teavet selle kohta, kuidas ja millistel eesmärkidel teie kasutajateavet kasutatakse.

 

Kas ma pean midagi tegema?

Palume teil teha kolm toimingut.

 1. Lugege läbi muudetud privaatsusavaldus ja kasutustingimused. Teenusesse Polar Flow sisselogimise järel palume teil kinnitada, et olete lugenud läbi privaatsusavalduse ja nõustute meie kasutustingimustega.
 2. Kinnitage oma meiliaadress. Saadame teile kinnituslingiga meilisõnumi. Teeme seda selleks, et veenduda, et teie meiliaadressi ei väärkasutata ja selle meiliaadressi taga olev isik olete tõepoolest teie. Kui saate meilisõnumi, avage see ja klõpsake kinnituslinki.
 3. Andke meile teatud nõusolekud meie teenuste kasutamiseks. Lisateavet nõusolekute kohta saate lugeda siin.

Nõusolekuid saate igal ajal muuta meie teenuse sätete lehel või veebilehel account.polar.com. Sellegipoolest võtke arvesse, et nõusolekute muutmise järel ei saa te enam meie teenuseid kasutada ning teie konto ja andmed kustutatakse kuue kuu pärast.

 

Miks ma pean oma meiliaadressi kinnitama? Mis juhtub, kui ma seda ei tee?

Kui kinnitate oma meiliaadressi, veendume, et keegi teine ei kasuta seda meiliaadressi teie nimel ja et Polari teenuste kasutaja olete tõepoolest teie. Kasutaja tuvastamine on paljudes riikides ka andmekaitseseaduste nõue.

Pärast kinnitusmeili saamist on teil meiliaadressi kinnitamiseks aega 30 päeva. Kui te ei kinnita meiliaadressi 30 päeva jooksul, lukustatakse teie konto ja te ei saa sellele enam sisse logida. Saate siiski oma Polari toote andmeid kontoga sünkroonida.

Kui te ei saa kinnitusmeili, logige sisse Polari teenusesse Flow või mõnda muusse Polari teenusesse, mida kasutate, ja taotlege uut kinnitusmeili. Kontrollige, ega sõnum ei ole teie rämpspostikausta sattunud. Kui te ei saa kinnitusmeili ka pärast uue sõnumi taotlemist, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Kui meiliaadressi kinnitamiseks ette nähtud 30-päevane ajavahemik on möödunud, siis kõigepealt teie konto lukustatakse ja seitsme kuu möödumise järel see kustutatakse. See tähendab, et teil on kuuekuune ajapikendus, mille jooksul saate te kinnitada oma meiliaadressi, et hoida ära konto kustutamist. Kui te seda siiski ei tee, konto kustutatakse, ning kuna konto kustutamise kord näeb ette ühe kuu pikkuse kustutamisperioodi, on kogu selles jaotises kirjeldatud tegevuse kestus seitse kuud.

 

Millised nõusolekud ma pean andma?

Neid nõusolekuid nõuavad paljude riikide andmeprivaatsusstandardid, ent samuti aitavad need teil mõista, kuidas me teie andmeid kasutame.

Nõusolekud jagunevad kaheks. Esiteks on kohustuslikud nõusolekud, mis on juriidilistel põhjustel väiksemateks üksusteks eraldatud. Need nõusolekud tuleb anda Polari teenuste kasutamiseks. Saate neid igal ajal tagasi võtta, kuid peaksite teadma, et see tõkestab teil Polari teenuste kasutamise ja kuue kuu pärast teie konto ja kõik isikuandmed kustutatakse jäädavalt. Teavitame teid meili teel kaks nädalat enne kustutamist ja teil on veel võimalus anda oma nõusolek ning tühistada kustutamine.

Kohustuslikud nõusolekud on järgmised.

 • Nõusolek teie isikuandmete kasutamiseks: meiliaadress, vanus ja asukoht. See on teave, mille annate meile Polari konto loomisel. Kasutame neid andmeid selleks, et pakkuda teile täpseid personaalseid arvutusi, nt kulutatud kalorid ja funktsiooni Training Benefit tagasiside.
 • Nõusolek tundlike isikuandmete käitlemiseks. Tundlikud isikuandmed moodustavad koos isikuandmetega kütuse, mida algoritmid vajavad teie jaoks individuaalsete arvutuste tegemiseks. Polari puhul tähendavad tundlikud isikuandmed südame löögisageduse, aktiivsuse ja une andmeid, teisisõnu terviseandmeid, mida meie tooted ja teenused teilt koguvad.
 • Nõusolek andmete edastamiseks väljapoole koduriiki. Polar on globaalne ettevõte, mis pakub ja toetab teenuseid kogu maailmas. Enamik meie kliendiandmeid on majutatud EL-is asuvates serverites (Soome). Siiski tehakse osa jälgimis- ja kaugtööd mujal. Kasutame väga usaldusväärseid ja turvalisi maailma tipptasemel andmetalletusplatvorme. Kõik partnerid, kes on seotud meie klientidele Polari teenuste pakkumisega, valitakse hoolikalt.
 • Lapse eestkostja nõusolek (alla 13-aastase isiku puhul). Alla 13-aastased kliendid vajavad Polari teenuste kasutamiseks luba oma eestkostjalt.

Teiseks on üks vabatahtlik nõusolek turundussuhtluseks. Kui te ei soovi seda nõusolekut anda, ei mõjuta see teie Polari toodete ja teenuste kasutamist.

 • Nõusolek turundusteadete saatmiseks. Soovime teie tähelepanu juhtida uutele funktsioonidele, süsteemitäiustustele, värskendustele ja võimalustele, kuidas teie Polari toodet kõige efektiivsemalt kasutada, samuti teavitada teid uutest Polari toodetest ja eksklusiivsetest pakkumistest Polari klientidele. Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see ei mõjuta teie Polari tooteid ega Polari konto kasutamist.
 • Polari teenuste ja toodete kasutajana võite nende kohta aeg-ajalt ka olulisi teateid saada. Need tähtsad teated meie toodete ja teenuste kasutamise kohta pole turundusteated, vaid on vajalik teave, mis puudutab meie tooteid ja teenuseid ja nende kasutamist. Selle põhjusel pole nende saamisest võimalik loobuda. Teavitame oma kliente - ka neid, kes on loobunud turundusteadetest - ka kõikidest muudatustest meie kasutustingimustes või privaatsusavalduses. Loodame, et tutvute nende teadetega, kuna nad võivad sisaldada teid puudutavat tähtsat informatsiooni.

 

Mis juhtub, kui ma ei anna nõusolekut oma isikuandmeid kasutada?

Kui keeldute mõne kohustusliku nõusoleku andmisest, ei saa te enam meie teenuseid kasutada ning teie konto ja andmed kustutatakse kuue kuu pärast. Teavitame teid meili teel kaks nädalat enne kustutamist ja teil on veel võimalus anda oma nõusolek ning tühistada kustutamine.

Kui soovite mõne nõusoleku pärast selle andmist tagasi võtta, saate seda alati teha Polari teenuse Flow sätetelehel või veebisaidil account.polar.com. Pange aga tähele, et see tõkestab teil meie teenuste kasutamise.

Turundusteadete vastuvõtmise nõusolek on vabatahtlik ega mõjuta toodete või teenuste kasutamist.

 

Miks pean rakenduse Flow / veebisaidi polarpersonaltrainer.com kasutamiseks märkima nii palju märkeruute ja andma nii palju nõusolekuid?

Nõusolekute andmine ja uute kasutustingimustega nõustumine on ette nähtud selleks, et teie, Polari klient, saaksite olla kindel, et teie andmeid hoitakse turvaliselt. Me ei palu teil nõustuda privaatsusavaldusega, soovime ainult seda, et märgiksite ruudu selle kohta, et olete läbi lugenud privaatsusavalduse, milles selgitame seda, kuidas teie andmetega ümber käime.

Palutud nõusolekute andmine ei anna Polarile varasemaga võrreldes teie andmete kasutamiseks rohkem õigusi. Tegelikult rakendatakse nendele õigustele täiendavaid piiranguid. Seega on kõige selle siht anda teile teie andmete üle suurem kontroll. Euroopa andmekaitsemäärusega kohaldatakse sellele, kuidas ettevõtted kliendiandmeid kasutavad, mõningaid selgepiirilisi nõudeid. Näiteks ei saa ilma teie nõusolekuta säilitada ega töödelda andmeid, mille töötlemise õiguslik alus on nõusolek. Seetõttu vajame varasema tegevuse jätkamiseks teie heakskiitu ning selle puudumise korral peame teie andmed kustutama.

 

Kas pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist kasutab Polar klientide andmeid teisiti?

Polar kasutab isikuandmeid samal viisil. Kuid GDPR-i nõuete tõttu peame kliente teavitama sellest, mis on eri andmeliikide töötlemiseks meie õiguslik alus.

Polar on enamiku töötlemistoimingute aluseks määranud nõusoleku. Seetõttu vajame varasema tegevuse jätkamiseks nüüd teie luba. Samuti on vaja, et teie antud luba oleks salvestatud meie süsteemidesse.

Seadusega on sätestatud, et kui te ei anna meile nõusolekut või võtate antud nõusoleku tagasi, ei ole meil teie andmete säilitamise õigust ning peame need kustutama. Säilitame teie andmeid kindlaks määratud aja jooksul veendumaks, et te ei soovi kindlasti meile oma nõusolekut anda ja soovite andmed eemaldada, seejärel kustutame andmed.

Kui olete Polari teenuseid kasutanud enne GDPR-i jõustumist, olete meile teie andmete salvestamiseks ja töötlemiseks oma nõusoleku andnud ühe klõpsuga, kui nõustusite meie kasutustingimustega. Pärast GDPR-i jõustumist peab iga klient uuesti kinnitama, et nõustub sellega, et Polar tema isikuandmeid töötleb, isegi kui ta on kunagi varem meie kasutustingimustega nõustunud. Praegust ja eelmist õiguslikku teksti saate võrrelda järgmistel veebilehtedel:

 

Kas saate kinnitada, et te ei ole mu andmeid kunagi kellelegi müünud või kas te olete kunagi müünud mu andmeid mõnele kolmandale isikule?

Võite olla kindel, et me ei ole teie isikuandmeid mitte kunagi mõnele kolmandale isikule müünud ega kavatse seda teha ka tulevikus.

 

Kus minu andmed talletatakse? Kas saaksite öelda, kus teie pilveteenus asub?

Teie Polari kontol olev teave ja kõik teie Polari teenuse Flow treeningu- ja aktiivsusandmed salvestatakse Polar Flow’ ökosüsteemi. Andmeid talletatakse andmebaasis, mis kuulub EL-is (nt Soome, Iirimaa) ja väljaspool EL-i (nt USA) asuvatele teenuseosutajatele. Osa ökosüsteemi jälgimis- ja kõrvaltegevustest (nt automaatsete sõnumite saatmine) viiakse läbi väljaspool EL-i, mis tähendab, et teie andmeid võidakse edastada väljapoole EL-i. Mõiste „edastamine” hõlmab ka andmete kaugkasutust, seega on võimalik, et EL-is talletatavaid andmeid käideldakse ka väljaspool EL-i. Kui teie andmeid talletatakse või käideldakse väljaspool EL-i, rakendatakse alati EL-i heakskiidetud kaitsemehhanisme, nt EL-i ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield või EL-i näidislepingu sätteid.

 

Kas on turvaline edastada andmeid väljapoole Euroopat?

Kui Polar edastab andmeid väljapoole EL-i ja EMP-d, on ülekanne kaitstud EL-i heaks kiidetud kaitsemehhanismidega. Need on järgmised.

Tegelik füüsiline andmeedastus on alati krüpteeritud ja viiakse läbi turvalise ühenduse kaudu.

 

Kuidas andmeid kaitstakse? Mida te andmete kaitsmiseks teete?

Polar kaitseb andmeid tehniliste, füüsiliste ja halduslike turvameetmete abil, mis takistavad loata juurdepääsu Polari süsteemidele. Polar kasutab näiteks krüpteerimistehnikaid, pseudonümiseerimist või anonüümseks muutmist ja muid turbetehnoloogiaid. Meie servereid kaitsevad tulemüürid.

 

Kui palju on registreeritud teenuse Flow kasutajaid?

Kahjuks ei saa me seda teavet avaldada, kuna sellele kohaldatakse ettevõtte turbe-eeskirju.

 

Kes võib minu andmeid töödelda? Kellel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kui paljudel inimestel on juurdepääs kasutajate andmetele? Kuidas jagatakse andmeid kolmandatele isikutele?

Kasutajaandmetele on juurdepääs ainult isikutel, kellel on vaja kasutajaandmeid töödelda tööülesannete täitmiseks (nt klienditeenindus). Töötlemine on õiguslikult lai mõiste, mis hõlmab ka andmete talletamist, andmetele juurdepääsu (otseselt või kaudselt), andmeedastust jne. Suures ulatuses töötlevad kasutajaandmeid ka kolmandad isikud, kellele me viitame oma privaatsusavalduses. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad näiteks asutused, mida kasutame Flow’ platvormi loomiseks ja andmete talletamiseks. Samuti kasutame planeerimis- ja arendustöös teatud määral alltöövõtjaid. Meil on nendega sõlmitud ranged konfidentsiaalsuslepingud ja neil on harva juurdepääs tegelikele kasutajaandmetele. Teisisõnu jagame andmeid kolmandatele isikutele ainult hoolduse, jälgimise ja arendamise eesmärgil ning ei võimalda neil tegelikele kasutajaandmetele juurde pääseda.

 

Kas minu konto parool on krüpteeritud ja milliseid algoritme on kasutatud?

Turvalisuse huvides ei avalikusta me kasutatavaid krüptimismeetodeid.

 

Millist teavet teil minu kohta on?

Andmed saate üle vaadata otse teenuses Polar Flow (https://flow.polar.com) või veebilehel polarpersonaltrainer.com. Teie kontoteave ja kõik teie Polari toodete ja teenuste kasutamise andmed pärinevad otse teilt. Salvestame teie esitatud (nt Polari konto loomisel või teabe redigeerimisel) teabe ja teie registreeritud Polari seadmetest saadud andmed. Kui sünkroonite registreeritud seadme teenusega Flow, salvestatakse seadmes olevad andmed. Samuti saate oma teavet lisada ja redigeerida teenuses Flow ja Flow’ mobiilirakenduses. Kui te ei soovi teenust Flow kasutada, saate paluda, et klienditeenindus teie kontoteabe teile saadaks.

Kui soovite üle vaadata muud teavet, mis meil teie kohta on (nt teie andmed veebisaidil polarpersonaltrainer.com, ostuajalugu, klienditeenindusega ühenduse võtmise ajalugu või teenuste ajalugu), pöörduge meie klienditeeninduse poole.

 

Kas Polar kogub minu kohta andmeid ja milleks neid andmeid kasutatakse?

Kasutame teie treeninguandmeid selleks, et osutada teie soovitud teenust. Teisisõnu selleks, et edastada teile treeningu tulemusi ning muuhulgas teavitada teid näiteks sellest, kuid palju te päeva jooksul liigute. Neid andmeid ei kasuta mitte ühelgi muul eesmärgil ja me ei vaata mitte kunagi üle mõne kindla kliendi andmeid, ilma et kasutaja oleks seda ise palunud.

Anonüümseks muudetud andmeid võime kasutada statistika koostamiseks ning teadus- ja arendustegevuseks. Võtke siiski arvesse, et sellised andmeid ei sisalda isikuandmeid, mida oleks võimalik seostada kindla üksikisikuga. Teadus- ja arendustegevuseks kasutame andmeid üksnes selleks, et täiustada oma teenuseid, näiteks täpsemate algoritmide või uute funktsioonide loomise näol. Eelnimetatut ilma andmeteta teha ei saa.

 

Soovin kasutada oma õigust esitada vastuväide mu isikuandmete käitlemise kohta teadus- ja arendustegevuseks. Kuidas seda teha?

Võtke ühendust meie klienditeenindusega ja esitage meile asjakohane põhjendus, mille alusel soovite vastuväite esitada. Õigus esitada vastuväiteid ei ole absoluutne õigus, mistõttu vajame teadus- ja arendustegevuses teie andmete kasutamise piiramiseks mõistlikku põhjust, mille alusel soovite seda õigust teostada.

Võtke arvesse, et kõik teadus- ja arendustegevuses kasutatavad andmed on muudetud anonüümseks ning neid ei saa seostada teie isikuga.

 

Soovin keelduda automaatsest otsuste tegemisest / taotleda mu isikuandmete käitlemise piiramist. Kuidas seda teha?

See õigus ei ole absoluutne ja seda saab teostada ainult juhul, kui sellisel töötlemisel on teile õiguslikud tagajärjed või see mõjutab teid oluliselt. Polari automaatne otsuste tegemine ei tohiks teid märkimisväärselt mõjutada.

Kui soovite piirata oma isikuandmete käitlemist, edastage meie klienditeenindusele asjakohane põhjus.

 

Soovin kasutada oma õigust keelduda profiilianalüüsist. Kuidas seda teha?

See õigus ei ole absoluutne ja seda saab kasutada ainult juhul, kui sellisel töötlemisel on teile õiguslikud tagajärjed või see mõjutab teid oluliselt. Polar ei tegele sellist liiki profiilianalüüsiga, mistõttu ei saa me täita mitte ühtki sellekohast taotlust ega palvet.

GDPR-i järgi on teil kui andmesubjektil õigus esitada vastuväiteid järgmist liiki profiilianalüüsi kohta:
„Andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju“.

Polari teostatav profiilianalüüs on täiesti teistsugune. Meie kasutame anonüümseks muudetud andmekogumeid näiteks selleks, et tuvastada sarnaste eesmärkidega või treeninghuvidega klientide rühmi (vms), kellele saata nende jaoks tõenäoliselt huvipakkuvaid artikleid, kui nad on andnud nõusoleku turundusliku sisuga sõnumite saamiseks. Selline profiilianalüüs ei too ühelegi meie kliendile kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi ega avalda kellelegi märkimisväärset mõju.

Loetleme privaatsusavalduses muude õiguste seas ka õiguse keelduda profiilianalüüsist ja õiguse keelduda automaatsest otsuste tegemisest, kuna soovime, et meie kliendid teaksid oma seadusega sätestatud õigusi. Seega teadke, et teil on õigus esitada sellise töötlemise kohta vastuväiteid, ja kui me tegeleksime seaduses kirjeldatud profiilianalüüsiga, me lõpetaksime selle.

 

Miks ma sain uudiskirja privaatsuspoliitika muudatuste kohta, ehkki ma pole seda tellinud?

Sõnum, mille saite, ei ole uudiskiri. Mõnel juhul on Polar kohustatud teavitama kõiki kasutajaid, näiteks meie kasutustingimuste või privaatsusavalduse muudatustest. Need sõnumid saadetakse kõigile kasutajatele, mitte ainult neile, kes on tellinud meie uudiskirja.

 

Kuidas uudiskirjade tellimus tühistada?

Uudiskirja tellimuse tühistamise võimalus on olemas kõigi Polari uudiskirjade lõpus. Samuti saate keelata turundusteated Polari teenuse Flow seadetes või veebisaidil account.polar.com. Saate seda teha (või kontrollida, kas see säte on juba aktiivne), logides sisse teenusesse Flow. Profiili redigeerimiseks klõpsake oma nime. Valige Sätted – Privaatsus ja veenduge, et uudiskiri ei oleks valitud.

 

Mis on Polari konto?

See on kasutajakonto, mida kasutate teenusesse Polar Flow ja veebilehele polarpersonaltrainer.com sisselogimiseks. Teie kasutajanimi on teie meiliaadress ning sama meiliaadressiga saab luua üksnes ühe Polari konto.

Lisaks teenusele Polar Flow ja veebilehele polarpersonaltrainer.com toimib teie Polari konto ka Polari uudiskirja tellimusena ja Polar Clubi liikmesusena. See tähendab seda, et kui olete kunagi tellinud Polari uudiskirja või kasutanud Polar Clubi, olete sel hetkel loonud Polari konto.

Võtke arvesse, et Polari kontot ei saa kasutada Polari veebipoodi sisselogimiseks. Polari veebipoe konto ja Polari konto on kaks eri kontot.

 

Kuidas saan teie andmebaasist kõik oma andmed kustutada ja konto sulgeda?

Konto saate ise kustutada veebilehel account.polar.com. Logige sisse kasutajanime ja parooliga ning klõpsake vasakus servas linki „Close your account“ (Teie konto sulgemine), misjärel kuvatakse nupp „Close account“ (Sule konto). Jätkamiseks klõpsake seda nuppu ning järgige portaalis kuvatavaid juhiseid. See toiming eemaldab teenuse Polar Flow ja/või veebilehe polarpersonaltrainer.com konto ja sellega seotud andmed.

Kui soovite eemaldada kõik oma andmed, sh näiteks seadme remontimisega või hooldamisega, Polari veebipoes tehtud ostudega või klienditeenindusega suhtlemisega seotud andmed, võtke ühendust Polari klienditeenindusega, et saaksime kustutamistoiminguid alustada. Kõigi andmete kustutamine toimub kahes etapis.

 1. Teenuse Polar Flow / veebilehe polarpersonaltrainer.com konto eemaldamine kestus algusest lõpuni on üks kuu. Kaks nädalat pärast kustutamistaotluse esitamist saadetakse teile automaatne meeldetuletus selle kohta, et kahe nädala pärast leiab aset andmete lõplik kustutamine. Sel hetkel on teil veel võimalik andmete eemaldamine tühistada. Kui te midagi ette ei võta, kustutatakse teie konto ja kõik treeninguandmed jäädavalt.
 2. Kõik muud andmed (nt seadme teenuste ajalugu, ostuajalugu ja klienditeenindusega suhtlemisega seotud andmed) kustutatakse eraldi, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab nende andmete säilitamist. Polari klienditeenindus teavitab teid, kui need andmed on kustutatud.

Võtke arvesse, et pärast konto kustutamist ei ole enam saadaval teenused Polar Flow ja polarpersonaltrainer.com ning mõni teie Polari toote funktsioon. Te ei saa oma andmeid meie teenusega sünkroonida ega seadme püsivara versiooni uuendada.

 

Kuidas ma saan üle vaadata andmed, mis teil on minu kohta?

Oma andmed saate üle vaadata otse meie veebiteenustes https://flow.polar.com, polarpersonaltrainer.com või account.polar.com. Muu teabe ülevaatamiseks, mis meil teie kohta on (nt teie andmed teenuses polarpersonaltrainer.com, ostuajalugu, klienditeenindusega ühenduse võtmise ajalugu või teenuste ajalugu), pöörduge meie klienditeeninduse poole.

 

Kuidas saan oma andmed Flowst välja eksportida?

Oma andmed saate alla laadida veebilehel account.polar.com, kui klõpsate nuppu „Download your data“ (Laadi mu andmed alla). Võtke arvesse, et eksporditakse kõik teenuse Polar Flow andmed, mille algne edastaja olete teie (nt andmed, mille esitasite konto registreerimise käigus), ning enamik teie kasutatavatest Polari seadmetest või Polari rakendustest pärinevatest andmetest. Teie edastatud andmete põhjal Polari algoritmide abil loodud või tuletatud andmeid ei ekspordita, mistõttu ei sisalda ekspordifail näiteks tegevus- või uneteavet.

Andmete allalaadimisfunktsioon ei ole teie treeningute masslaadur, kuigi sisaldab kõiki teie treeninguid. Kõigi treeningute teabe allalaadimiseks peate logima sisse teenusesse Flow ja eksportima sealt oma treeningukorrad. Juhised leiate veebilehelt https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Kuidas saan oma andmed teenusest polarpersonaltrainer.com välja eksportida?

Juhised leiate siit

 

Kas mu andmed krüpteeritakse salvestamisel ja edastamisel? Kas toetate Perfect Forward Secrecy protokolli?

Salvestamisel krüpteeritakse osa andmeid, kuid mitte kõik. Andmete edastamisel, näiteks siis, kui te sünkroonite randmeseadme andmed Flow’ mobiilirakendusega või FlowSynci kaudu teenusega Flow, krüpteeritakse kõik andmed. Perfect Forward Secrecy protokolli praegu ei toetata, kuid tulevikus kavatseme seda toetada.

 

Kui ma olen valinud oma profiili/treeningu/tegevuste kokkuvõtete jaoks privaatsussätte Privaatne, kas see tähendab seda, et see teave, mida ma olen näiteks Facebookis jaganud, on samuti privaatne?

Säte „Privaatne” mõjutab ainult teie Flow’ kontot ja ei lase Flow’l teie andmeid kolmandate isikutega jagada. Kui soovite ise jagada teavet kolmandate isikute rakendustes või kirjutate midagi näiteks rakenduse Club klubipõhises arutelujaotises, näevad teised kasutajad seda teavet tavapäraselt ka siis, kui teie privaatsussäte rakenduses Flow on „Privaatne“. Privaatsussätete põhjalikud selgitused ja üksikasjalikud juhised leiate veebilehelt https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service.

 

Ma ei nõustu teie kasutustingimustega või privaatsusavaldusega ning soovin kasutada üksnes mõnda teie teenust. On see võimalik?

Kahjuks ei saa teenust Polar Flow ega veebilehte polarpersonaltrainer.com kasutada ilma kasutustingimustega nõustumata ja privaatsusavalduse läbilugemist kinnitamata. Mõnda meie seadet saab kasutada ka ilma Polari teenuseta Flow või polarpersonaltrainer.com, kuid sel juhul ei ole osa funktsioone saadaval. Samuti ei saa te oma andmeid meie teenusega sünkroonida ega seadme püsivara versiooni uuendada.

 

Milliseid andmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d?

Kõiki meie andmebaasides olevaid andmeid võidakse vajaduse korral varundada väljaspool EL-i asuvates serverites. Treeninguandmeid ja isikuandmeid säilitatakse peamiselt EL-is asuvates serverites ning väljaspool EL-i säilitatakse peamiselt jälgimisandmeid ja automaatsõnumeid. Kui Polar edastab andmeid väljapoole EL-i ja EMP-d, on ülekanne alati kaitstud EL-i heaks kiidetud kaitsemehhanismidega. Need on järgmised.

Tegelik füüsiline andmeedastus on alati krüpteeritud ja viiakse läbi turvalise ühenduse kaudu.

 

Kas eelmise privaatsusavalduse kasutamise ajal edastati andmeid väljapoole EL-i?

Andmeedastuse võimalikkust mainiti ka eelmises privaatsusavalduses, kuid uues privaatsusavalduses on seda kirjeldatud üksikasjalikumalt. Uues versioonis kirjeldatakse ka üksikasjalikumalt edastamisel kasutatavaid kaitsemehhanisme.

 

Kui ma taotlen oma andmete Polari teenustest eemaldamist, kas te saate tagada, et need eemaldatakse kõikjalt, kuhu need on Polari teenustest edastatud, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvatest süsteemidest?

Polaril on andmete kustutamiseks üksikasjalikud protsessid, et tagada andmete kustutamine kõikjalt, kuhu need võivad olla talletatud. Kuid Polaril ei ole juurdepääsu kolmandatele isikutele kuuluvatele süsteemidele, kuhu te ise olete oma andmeid jaganud (nt Strava), seega peate nendega andmete eemaldamise taotlemiseks ise ühendust võtma.

 

Mida tähendab andmekaitse?

Isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis kaitseb teie privaatsust. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, meiliaadress, telefoninumber ja muu teave, mille kaudu saab teid otseselt või kaudselt tuvastada. Andmekaitse hõlmab meetodeid ja protsesse nende andmete turvalisuse tagamiseks. Andmekaitset tuleb isikuandmete käitlemisel alati arvesse võtta.

 

Mida tähendavad eri kaitsetehnikad?

Kaitsetehnikad tähendavad tarkvara ja meetodeid, mida kasutatakse andmete kaitsmiseks. Turvakaalutlustel ei täpsusta Polar, millist tarkvara kasutatakse. Kaitsetehnikad hõlmavad ka andmete käitlemise meetodeid, eeskirju selle kohta, kes võivad andmeid käidelda, mis tagavad ohutuse ja usaldusväärsuse kolmandate isikutega koostööd tehes, jms.

 

Mis on Polari tütarettevõtjad ja alltöövõtjad?

Polar Groupi kuulub palju eri ettevõtteid kogu maailmast, kuid peamiselt EL-ist. Tütarettevõtjate abil saab Polar näiteks eri keelepiirkondades tõhusamalt töötada. Kõik Polari tütarettevõtjad töötavad koos Polariga klientide heaks. Teatud määral kasutab Polar ka alltöövõtjaid, näiteks teenuste, teenuste infrastruktuuri jms loomiseks. Kasutame ainult usaldusväärseid partnereid, kes on sõlminud konfidentsiaalsuslepingu.

 

Kust leian kohaliku andmekaitseasutuse kontaktteabe?

EL-i riikide puhul on see teave saadaval järgmisel EL-i veebisaidil: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.