Privaatsusteatis

Polar austab teie privaatsust ja püüab pakkuda teile turvalist kliendikogemust. Selle privaatsusteatise abil soovime teile öelda, milliseid andmeid me kogume, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid ning kuidas me neid andmeid kasutame ja käitleme. Samuti ütleme teile, kust leida lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse ja millised õigused teil selle teabe osas on.

Polar viitab ettevõttele Polar Electro Oy ja tema tütarettevõtetele. Seega, kui kasutate Polari teenuseid või tooteid, võivad teie andmeid kasutada ja töödelda üks või mitu Polari ettevõtet.

Sisu

Polari teenuste kasutamisest lühidalt

Teie isikuandmete käitlemine

Turvalisus

Delikaatsete isikuandmete käitlemine

Isikuandmete töötlemine ja selle edastamine väljapoole ELi

Andmete salvestamine ja täpsus

Teie õigused

Küpsised ja kolmandad osapooled

Klientide andmete kasutamine turunduses

Klientide andmete kasutamine teadus- ja arendustegevuseks

Tõrkelogid

Telemeetriaandmete logid

Alla 13-aastased kasutajad

Privaatsusteatise muudatused

Rakendused Polar Flow ja Flow

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Tugiteenus/klienditeenindus

Polar.com

Account.polar.com

E-pood ja veebimaksed

Polari jae- ja edasimüüjate e-poed

Polar Club

Polar Team lahendused

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Küpsistepoliitika

Polari teenuste kasutamisest lühidalt

Kui kasutate Polari teenuseid, võime koguda teie isikuandmeid. Neid andmeid kasutatakse ainult kõnealuse teenuse osutamiseks, mitte millekski muuks. Polar ei avalda, anna ega müü teie andmeid kellelegi, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Võime kasutada osa nendest andmetest teadus- ja arendustegevuseks, et täiustada meie teenuseid, kuid sel juhul eemaldatakse andmetelt nii palju identifikaatoreid kui võimalik.

Polar on ülemaailmselt tegutsev ettevõte ja meil on kliente igal pool maailmas. Seetõttu edastatakse teie andmed enamikul juhul teie koduriigist väljapoole. Teie andmeid hoitakse Polari ökosüsteemi serverites, mis paiknevad EL-i/EMP alal. Teie meiliaadress või kasutaja ID võidakse harvadel juhtudel edastada väljapoole EL-i/EMP-d meie teenusepakkujate serveritesse automaatse teavitamise või vigadest teatamise eesmärgil. Isegi nendel juhtudel pole teenusepakkujatel teie andmetele ligipääsu.

Andmed edastatakse ainult teenuse pakkumise eesmärgil. Teie andmeid ei avaldata ega anta kolmandatele osapooltele; need on endiselt Polari kontrolli all ja kuuluvad teile.

Teie isikuandmete käitlemine

Kui loote Polari teenuste kasutajakonto, küsime teilt isikuandmeid (näiteks teie nimi, meiliaadress, sugu ja vanus). Vajame seda teavet, et pakkuda teile meie teenuste isikupärastatud keskkonda. Näiteks kasutame teavet teie vanuse kohta, et anda teile täpsemaid arvutusi põletatud kalorite kohta. Kui esitate meile oma soo, vanuse, pikkuse või kaalu kohta valeandmeid, ei arvuta meie algoritmid õigeid tulemusi, seepärast usume, et kõik teie esitatud andmed on täpsed.

Võime koguda teavet teie kohta, kui ostate tooteid meie e-poest, kasutate Polari teenuseid või pöördute meie klienditeeninduse poole. Kui te tellite ainult Polari uudiskirja, küsime teilt ainult meiliaadressi. Töötleme teie isikuandmeid ainult selles privaatsusteatises loetletud eesmärkidel ja teenusepõhistel eesmärkidel, mille kohta saate lisateavet, kui klõpsate esitatud linke. Lisateabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta igas teenuses, pöörduge meie klienditeeninduse poole .

Kui kasutate Polari tooteid või teenuseid, kogub Polar teavet teie kohta ning võib seda kombineerida muu isikuteabega, mida Polar on teie kohta kogunud samal eesmärgil. Kui oleme kogunud andmeid muul otstarbel, siis me neid ei kombineeri. Lisaks võime kasutada teie isikuandmeid, et tagada Polari toodete nõuetekohane toimimine ja ohutus, kontrollida teie identiteeti ning uurida pettusi ja toodete muud väärkasutust. Samuti võime töödelda teie teavet osana meie teadus- ja arendustegevusest. Me arendame pidevalt uusi funktsioone ja täiustame olemasolevaid.

Kui kasutate mõnda meie tasupõhist teenust, võime teie maksekaardi teabe salvestada teie nõusolekul edasiste maksete hõlbustamiseks. See teave salvestatakse krüptitud vormingus kolmanda osapoole süsteemis. Valime oma teenusepakkujad hoolikalt ning tagame nende vastavuse selle sektori jaoks seatud teabe turvalisele ja usaldusväärsele käitlemisele. Makseteabe töötlemisel järgime kohaldatavaid õigusakte ning makseteenuse pakkujate poolt kehtestatud ja jälgitavaid tingimusi.

Soovi korral võite jagada ka teavet Polari teenuste kohta kolmanda osapoole süsteemides või teenustes (nt Facebookis või Stravas). Polar ei vastuta mujale edastatud teabe eest ega teabe täpsuse eest väljaspool Polari süsteemi. Sellisele teabele rakendatakse iga teenusepakkuja infoturbe- ja privaatsuspõhimõtted.

Turvalisus

Isikuandmete edastamisega (isiklikult, telefoni teel, Interneti või muude tehnoloogiate kaudu) on alati seotud ohud ja ükski süsteem ega tehnoloogia pole lõplikult ohutu ega võltsimis- või häkkimiskindel. Polar kasutab andmete kogumisel ja töötlemisel vajalikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (nt krüptimine) ja ettevaatusabinõusid, et vältida volitamata juurdepääsu teie isikuandmetele ja teie isikuandmete ebakohast kasutamist. Kui Polari saidid toetavad võrgutehinguid, kasutavad need nende tehingute konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks oma valdkonna standardseid turbemeetmeid. Kasutame oma valdkonna standardseid turvameetmeid (nt SSL-autentimist) tagamaks, et teie krediitkaarditeave ja muud ostuprotsessi osana esitatud isikuandmed oleksid kaitstud teabe kinnipüüdmise eest kolmandate isikute poolt.

Delikaatsete isikuandmete käitlemine

Enamik Polari teenuseid põhineb meie toodetest kogutud andmetel. Mõned kogutud andmed (nt südame löögisageduse andmed) on sellised, mille kohta peame paluma teilt luba nende kogumiseks või töötlemiseks. Seda luba taotletakse eraldi iga teenuse puhul, mis töötleb konkreetseid õigusi nõudvaid andmeid.

Isikuandmete töötlemine ja selle edastamine väljapoole ELi

Polari teenuseid ja tooteid võib tarnida eri riikides asuvate ressursside ja serverite abil. Tegelikke teenuse andmeid (teie konto andmeid ja teie Polari seadmetest pärit andmeid) talletatakse EL-i/EMP alal Iirimaal, Soomes ja Rootsis asuvates serverites, kuid Polari ökosüsteemi teatud jälgimis- ja abitegevuste käigus (nt automaatsõnumite saatmisel) võidakse kliendi e-posti aadress või ID edastada teenusepakkuja serverisse väljaspool EL-i.

Seetõttu võidakse teie teavet töödelda väljaspool riiki, kus teie kasutatav teenus asub, sealhulgas väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvad riigid, kus eraelu puutumatuse kaitse standard ei pruugi vastata Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele (näiteks USA).

Kui registreerute teenuse kasutajaks (nt Polar Flow), mis võib nõuda andmete edastamist teise riiki nende töötlemiseks, taotleme andmeedastuseks teie luba. Teabe edastamisel järgime kõiki kohaldatavaid seadusi, et tagada teie privaatsuse piisav kaitse. Üldiselt rakendame teie isikuandmete edastamisel väljapoole EL-i/EMP-d Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel põhinevate lepingute tingimusi.

Andmete edastamine toimub ainult teenuse osutamise eesmärgil. Teie andmeid ei avaldata ega anta kolmandatele osapooltele; need on endiselt Polari kontrolli all ja kuuluvad teile. Kõik Polari teenusepakkujad ja nende asukohad on toodud siin . Andmeedastuse ja seostuvate turvameetmete kohta leiate lisateavet meie KKK jaotisest . Võite meiega ühendust võtta ka allpool esitatud kontaktandmete abil.

Vastavalt eespool nimetatud põhimõtetele võib teie andmeid edastada või sellele juurdepääsu lubada Polari alltöövõtjatele (näiteks meie klienditeeninduse süsteemi tarnijale), kes täidavad Polari veebisaitide, toodete ja teenustega seotud ülesandeid. Meie alltöövõtjatel ei ole õigust kasutada isikuandmeid muul eesmärgil ja Polari alltöövõtjate teenused on alati hõlmatud konfidentsiaalsusklausliga.

Polar ei avalda kunagi teie isikuandmeid ilma teie eraldi loata, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse käsitlemiseks, teie taotluse täitmiseks või meie interaktiivsete kliendiprogrammide haldamiseks. Teavet võib siiski avalikustada, kui see on vajalik seaduse, kohtuotsuse või ametiasutuste poolt väljaantud määruse või taotluse tõttu.

Statistilistel eesmärkidel võib Polar edastada kogutud anonüümseid statistilisi andmeid oma klientide, müügi, liiklustüüpide, treeninguteabe ja muu sarnase veebisaiditeabe kohta usaldusväärsetele kolmandatele isikutele. Need andmed ei sisalda tuvastatavaid isikuandmeid.

Andmete salvestamine ja täpsus

Soovime oma andmebaasi ajakohasena hoida ja kustutame regulaarselt aegunud ja mittevajalikke isikuandmeid. Säilitame teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik lähtuvalt selle kogumise eesmärgist või õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisateavet säilitusaegade kohta leiate teenusekohastest jaotistest. Võite meiega ühendust võtta ka allpool esitatud kontaktandmete abil.

Enamikus Polari teenustes saate oma isikuandmeid ise hallata. Soovitame teil regulaarselt kontrollida oma andmete täpsust ja vajadusel neid korrigeerida. Vastutate esitatud andmete täpsuse eest.

Teie õigused

Teil on alati õigus oma isikuandmetele juurde pääseda . Enamikus teenustes on otsejuurdepääs võimalik ning vajaduse korral saab meie klienditeenindus teid aidata ja edastada teile koopia meie käes olevatest isikuandmetest. Teil on õigus teada, millist teavet teie kohta on kogutud, milleks seda teavet kasutatakse ja millistele osapooltele (kui on olemas) on see avalikustatud. Selleks, et teie identiteeti teie taotluse täitmiseks kontrollida, peame võib-olla paluma täiendavat teavet.

Polaril on lubatud käidelda teie isikuandmeid, kui see põhineb õigustatud huvil. Me kasutame seda õiguslikku alust teatavatel juhtudel meie teadus- ja arendustegevuseks, kuna soovime pidevalt arendada ja täiustada oma teenuseid. Teil on õigus keelduda oma isikuandmete käitlemist nendel eesmärkidel. Võtke aga arvesse, et teie õigus keelduda pole absoluutne. Seda tüüpi andmetöötlemine on vajalik selleks, et Polar saaks arendada ja pakkuda teile paremat funktsionaalsust ja uusimat tehnilist oskusteavet.

Teil on alati õigus keelata otseturundus. Kui olete andnud Polarilt turundussõnumite saamiseks nõusoleku, kuid ei soovi neid enam saada, järgige igas meilisuhtluses sisalduvaid tellimuse tühistamise juhiseid. Kui olete loonud kasutajakonto, saate seda teha otse meie teenuste kaudu. Polar ei anna ega jaga postitusloendeid kolmandatele osapooltele reklaamimise eesmärgil. Teenustega seotud meilid (ostu kinnitamiseks jne) ei anna tavaliselt võimalust tellimust tühistada, kuna need on vajalikud teie soovitud teenuse pakkumiseks. Sellised meilisõnumid sisaldavad ka teatisi meie privaatsusteatise ja kasutustingimuste muudatuste kohta.

Teil on õigus oma teavet parandada või kustutada kas seda ise otse Polari teenustes või saidil account.polar.com tehes või saates taotluse meie klienditeenindusele . Kui soovite, et teie andmed kustutatakse, kustutame teie identimisteabe ja kogu teid puudutava teabe ja andmed. See hõlmab ka andmeid kõikides Polari teenustes, mida olete kasutanud (nt Polar Flow ja tugiteenused). Kustutatud andmeid pole võimalik taastada. Kui oleme teie andmed kustutanud, saate teenuseid kasutada ainult siis, kui loote uue kasutajakonto. Seaduses ettenähtud korras säilitatakse teatud perioodiks mõned teie andmed, nagu ostuandmed.

Vastavalt seadusele on teil õigus keelduda profileerimisest ja automaatsest otsustamisest. Võime andmeid liigitada, näiteks juhul, kui suuname teile teie nõusolekul turundussõnumeid. Sellisel profiilianalüüsil ei ole siiski teile märkimisväärset mõju, seega ei kvalifitseeru see nt isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 (GDPR) kohaselt profiilianalüüsiks. Samuti ei kasuta me automaatset otsustamist teie või teie käitumise üle. Samuti saate taotleda, et teie teabe käitlemist piiratakse ka siis, kui olete keelanud oma teabe käitlemise ning teie isikuandmete käitlemise õigusliku aluse hindamine pole lõpule viidud.

Mõne meie teenuse jaoks küsime teilt nõusolekut. Küsime nõusolekut ainult juhtudel, kus see on vajalik teenuse osutamiseks. Teil õigus oma nõusolek iga aeg tagasi võtta . Nõusoleku saate tühistada teenuses. Pange tähele, et mõne teenuse puhul takistab nõusoleku tühistamine meil teile teenust pakkumast.

Teil on õigus saada oma andmeid Polari süsteemidest masinloetavas vormingus, kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel. Saate oma andmed alla laadida otse veebisaidil account.polar.com.

Andmete edastamise õigus kehtib ainult teie esitatud andmete kohta, mitte teile teenuses Polar Flow kuvatavate tuletatud andmete kohta, mida on töödeldud Polari algoritmidega. Lisateavet andmete allalaadimise kohta saate lugeda privaatsusega seotud KKK lehelt.

Samuti saate taotleda oma teabe edastamist kolmandale osapoolele. Polar ei vastuta kolmanda osapoole süsteemi suutlikkuses töödelda andmeid selles vormingus, mida kasutati andmete edastamiseks.

Kui kahtlustate andmete väärkasutamist, võib esitada kaebuse andmekaitse ombudsmanile või sarnasele asutusele. Andmekaitse ombudsmani kontaktandmed erinevates riikides on saadaval meie lehel Privaatsus: KKK .

Küpsised ja kolmandad osapooled

Polar kasutab veebi- ja mobiilijälgimistehnoloogiaid ning suunatud reklaamimist. Kui avate domeeni Polar.com saidi, palutakse teil nõustuda küpsiste ja muude jälgimismeetoditega. Kui annate meile nõusoleku, kasutatakse neid meetodeid selleks, et koguda seadme- ja võrguteavet, jälgida, kuidas te meie teenuseid kasutate, ja võimalik, et pakkuda teile meie teistel saitidel või meie reklaamipartnerite kaudu suunatud reklaame. Analüüsiandmeid kasutatakse ka meie teenuste täiustamiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Polar küpsiseid kasutab, leiate meie küpsisepoliitikast .

Polar kasutab Google’i, Facebooki (nt Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIni ja Criteo pakutavaid tööriistu. Kuid Polariga seotud isikuandmeid ei jagata nende teenusepakkujatega ilma teie nõusolekuta. Lisateavet leiate siit: Kuidas kasutab Google teavet, mis on pärit meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest? , Andmepoliitika (Facebook) , Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)? (Facebook) .

Polar kasutab Google reCaptchat meie teenuste väärkasutuse vältimiseks meie õigustatud huvides. reCaptcha kasutamine on oluline Polari teenuse turvalisuse tagamiseks. reCaptcha rakendusliides (API) saadab riistvara- ja tarkvarateabe (sh seadme ja rakenduse andmed) analüüsimiseks tagasi Google’ile. Google omakorda kasutab andmeanalüüsi rämpsposti ja väärkasutuse vastu võitlemiseks. Lugege lisateavet Google’i privaatsuseeskirjadest .

Mõnes Interneti-brauseris on funktsioon „Ära jälgi”. Selle kasutamise korral saadab funktsioon veebiteenusele signaali, et kasutaja ei soovi, et teda jälgitaks. Polari teenused ei reageeri funktsiooni „Ära jälgi” signaalidele, kuid saidi külastajatel on külastamise ajal alati võimalus käsitsi mitte nõustuda küpsiste kasutamisega.

Klientide andmete kasutamine turunduses

Kui registreerite end uudiskirja meililisti või Polari teenuste kasutajaks, küsitakse teilt nõusolekut turundussõnumite saamiseks Polarilt. Kui annate oma nõusoleku, saate Polarilt sõnumeid, nagu uudiskirjad, teave uute toodete ja teenuste kohta või suunatud reklaamid sotsiaalmeedias. Lisaks võidakse teid Facebookis lisada kohandatud vaatajaskonna hulka või saata teile suunatud soovitusindeksi (NPS) küsitlusi seoses turundus- ja muude materjalidega Võime suunata mõned materjalid teatud kasutajarühmadele näiteks eelistatud sporditegevuse või kasutatud seadmete alusel. Mõned materjalid on suunatud teatud geograafilistele aladele.

Võite võtta iga aeg tagasi nõusoleku turundusliku sisuga materjalide saamiseks Polarilt või Polari teenustelt saadud turundussõnumi kaudu. Nõusoleku tagasivõtmine kustutab teie nime kõikidest Polari turundusliku sisuga meililistidest, kus see võib olla.

Polar ei müü ega anna kliendiandmeid turunduseesmärkidel ühelegi kolmandale osapoolele.

Klientide andmete kasutamine teadus- ja arendustegevuseks

Spordialane teadustöö on kogu meie tegevuse alus Polaris. Meil on koosseisuline uurimiskeskus, mis koosneb biosignaalide tehnoloogia, füsioloogia, sporditreeningute, tervise ja andmeteaduse ekspertidest ning me korraldame kantavate tehnoloogiate, sporditreeningute, füüsilise aktiivsuse ja unega seotud innovatiivseid uuringuid.

Teadustöö eri tüübid

Polar teeb pidevalt tootearenduse eesmärgil teadustööd selleks, et arendada välja uusi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid ning täiustada olemasolevaid. Töötatakse välja ja katsetatakse uusi algoritme ning klientide hulgiandmeid kasutatakse näiteks funktsioonidest anomaaliate otsimiseks või vigaselt töötavate seadmete otsimiseks. Neid tulemusi ei jagata ettevõttest väljapoole ega avaldata. Need toetavad üksnes ettevõttesisest arendustööd.

Osa teadustööst tehakse koostöös kolmandatest osapooltest teadustööpartneritega. Teaduskoostöö eesmärk on avaldada tulemuste kohta teaduspublikatsioon ning tegelik teadustöö tehakse uuringus rakendatud kokkulepitud uurimistööprotokolli ja eetikanõuete alusel. Nende uuringute käigus ei anta klientide andmeid kolmandatest osapooltest teadustööpartneritele, vaid kõiki andmeid töötleb Polari teadustöömeeskond Polari süsteemis. Kui kliendi isikuandmeid kasutatakse teadustöös, küsitakse kliendilt eraldi teadlikku nõusolekut tema isikuandmete kasutamiseks konkreetses teadustööprojektis.

Turundusalase teadustöö eesmärk on paremini aru saada Polari seadmete ja teenuste kasutajarühmadest: kuidas nad seadmeid kasutavad ja mida soovivad. Turundusalast teadustööd tehakse nende kasutajate andmetega, kes on andnud turunduseks oma nõusoleku. Turundusalase teadustöö tulemusi (kasutajakäitumise trendid, lemmikspordialad jne) võidakse kasutada ka sotsiaalmeediasisu, nt Polari blogipostituste loomiseks. Selleks et pakkuda klientidele seadmete ja teenuste kujul parimaid teadmisi, vajame klientide andmeid. Teadus- ja arendustegevuseks kasutatavatelt kliendi andmetelt eemaldatakse nii palju identifikaatoreid kui võimalik.

Tõrkelogid

Parima võimaliku teeninduse pakkumiseks probleemi korral talletame tõrkeandmed oma seadmetes („Tõrkelogi”). Kui sünkroonite oma seadme Polari teenusega, kopeeritakse tõrkelogi meie serverisse ja seda talletatakse seal kuni kaks aastat.

Tõrkelogi kasutatakse ainult tõrkeanalüüsiks ja statistika koostamiseks meie õigustatud huvi alusel. Seda võidakse kasutada näiteks siis, kui võtate seadme tõrke või krahhi korral ühendust meie klienditeenindusega . Tõrkelogi ainus isikutunnus on seadme ID, mida on vaja logi seostamiseks õige seadmega.

Telemeetrialogid

Mõned Polari seadmed võivad seadmest telemeetriaandmeid koguda. Telemeetriaandmete kogumise aluseks on meie õigustatud huvi. Telemeetriaandmeteks on mh teave seadme funktsioonide ja oleku kohta, nt aku tööiga, statistilised sünkroonimisandmed, statistika USB ühenduste, kuva ja OHR-i kasutamise kohta jne. Telemeetrialogi ainus isikutuvastus on seadme ID. Telemeetrialogis kogutud andmeid kasutatakse Polari arendustöös, et parandada Polari seadmete toimivust ja saada parem ülevaade seadmete keskmisest kasutusest. Telemeetrialogi võidakse kasutada nagu vealogigi remondi või muu klienditeeninduses toimuva vealahenduse käigus. Telemeetrialogid edastatakse Polari serveritesse andmete sünkroonimise käigus. Seadme ID on räsitud (ühesuunaliselt), nii et Polar ei saa töödeldavate andmete kohta identifikaatorit. Andmeid säilitatakse 60 päeva ja kustutatakse siis automaatselt. Andmeid ei saa kustutada nõudmisel, üksnes automaatselt. Kui teie seadmel rakendatakse seda funktsiooni, võite aadressil account.polar.com telemeetrialogide ülekande ära keelata.

Alla 13-aastased kasutajad

Meie poliitika kohaselt peame nõudma, et alla 13-aastased kliendid ei teeks oste ega tegeleks muude juriidiliste toimingutega Polari veebisaitidel lapsevanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta. Näiteks saab alla 13-aastane kasutaja Polari teenuse kasutajakonto luua ainult eestkostja loaga.

Privaatsusteatise muudatused

Seda privaatsusteatist uuendati 30. juunil 2021. Eelmisi versioone saate vaadata siin . Võime seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta ning teavitame oma kliente sellistest muudatustest meili teel või meie teenuste kaudu. Kui teil on küsimusi Polari teenuste või toodete kohta, võite pöörduda meie klienditeenindusse . Teavet privaatsuse kohta leiate ka artiklist Privaatsus: KKK . Kui teil on küsimusi või tagasisidet Polari privaatsuspõhimõtete kohta, saate meiega ühendust võtta aadressil privacy@polar.com .

Kontaktteave

Vastutav andmetöötleja:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
SOOME

Andmekaitseametnik:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
SOOME

Rakendused Polar Flow ja Flow

Polar Flow on tasuta pilvepõhine aktiivsus- ja treeningurakendus ning veebiteenus, mis aitab teil jälgida oma treeningu-, aktiivsus- ja uneandmeid ning analüüsib teie edenemist. See töötab koos teie Polari tootega ja toimib teie automaattreeningpäevikuna: kõik teie treeningu-, aktiivsus- ja uneandmed sünkroonitaks teie tootest teie Polar Flow’ kontole.

Enne teenuse kasutamise alustamist peate registreerima kasutajakonto. Registreerimise käigus küsime teie nõusolekut kasutustingimuste ja teatud kohustuslike töötlemistoimingute kohta. Need töötlemistoimingud on kohustuslikud, kuna neid on vaja teile teenuse osutamiseks. Nõusolekut küsitakse ka selleks, et täita eri jurisdiktsioonide privaatsuse kaitse seadusi. Kui te ei soovi anda ühte või enamat kohustuslikku nõusolekut, ei saa me teile kahjuks vastavat teenust osutada. Välja arvatud paar erandit (andurid ja mõned vanad seadmed), saate oma seadet kasutada ka autonoomsel režiimil. Nõusolekud ei ole üldised. Andes teatud kindla nõusoleku, lubate Polaril käidelda teie andmeid ainult sellel kindlal eesmärgil, mitte millekski muuks.

Enne teenuse Polar Flow registreerimist peate läbi lugema teenuse kasutustingimused ja Polari privaatsusteatise. Teil palutakse nõustuda teenuse kasutustingimustega. Kasutustingimustega nõustudes sõlmite lepingu Polariga. Samuti palume teil kinnitada, et olete lugenud Polari privaatsusteatist.

Soovime hoida teid kursis kõigi meie uudiste, pakkumiste ja värskendustega, seega küsime nõusolekut ka turundussõnumite kohta. Keeldumine on alati selle taotluse vaikeseade. Saate tehtud valikuid igal ajal muuta oma kontosätetest. Lisateavet selle kohta, kuidas kasutame teie andmeid turunduses, saate lugeda siit .

Küsime teie nõusolekut teie isikuandmete käitlemiseks. Need on andmed, mis te esitate registreerimise ajal: meiliaadress, nimi, vanus, pikkus, sugu, treeningu ajalugu ja asukoht. Neid andmeid kasutatakse selleks, et esitada teile täpsed isiklikud arvutused, nagu kulutatud kalorid ja treeningu kasu tagasiside. Te ei pea esitama oma pärisnime, aga teie esitatud nimi on see, mida teile näidatakse, kui te jagate oma treeninguid või postitate kommentaari meie kogukondades. Kasutame teie asukohateavet peamiselt teie keele tuvastamiseks. Asukohateavet kasutatakse ka teie klienditeeninduse päringute suunamiseks õigesse klienditeeninduse punkti, et teile saaks pakkuda tuge õiges keeles. Teie meiliaadress on teie konto nimi ja me võime kasutada teie meiliaadressi teie tuvastamiseks, kui pöördute klienditeeninduse poole. Seetõttu kasutage toimivat meiliaadressi (mitte pseudonüümi), millele teil on juurdepääs. Sellele meiliaadressile saadame ka kõik tähtsad teadaanded. Võite muuta oma meiliaadressi mis tahes ajal ja te ei pea alatiseks jääma kasutama seda meiliaadressi, mille te esitasite meile registreerimise ajal.

Küsime teie nõusolekut delikaatsete isikuandmete käitlemiseks. Polari jaoks on tundlikud isikuandmed südame löögisageduse andmed ja teie kasutatud seadmest või andurist saadud andmed. Teenus Polar Flow tugineb põhimõtteliselt nendele andmetele ja ilma nende andmeteta ei saa seda teenust osutada.

Samuti küsime teie nõusolekut teie andmete edastamiseks väljapoole teie koduriiki. Polar kasutab teenuse Polar Flow osutamiseks kolmandate osapoolte servereid ja need serverid võivad paikneda EL-is või väljaspool EL-i. Tegelikud kasutajaandmed talletatakse EL-is asuvates serverites, kuid andmed, näiteks süsteemi seireandmed või automaatse meili teel teavitamise andmed, salvestatakse teenusepakkujate serveritesse, mis võivad asuda väljaspool EL-i. Need andmed võivad sisaldada teie meiliaadressi või kasutaja ID andmeid. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta leiate siit .

Alla 13-aastaste isikute puhul taotleme andmete käitlemiseks nõusolekut eestkostjalt.

Polar kasutab meie õigustatud huvides teenuse Polar Flow teatud protsessides Google reCaptchat. Lisateavet leiate siit .

Pärast registreerimist saadetakse teile sõnum, et kontrollida meiliaadressi õigsust ja kinnitada, et konto on loodud tahtlikult. Konto tuleb kinnitada 30 päeva jooksul. Kui te kontot selle aja jooksul ei kinnita, siis see konto lukustatakse ja seda ei saa kasutada. 210 päeva pärast see konto kustutatakse. Selle 210-päevase perioodi jooksul saate mis tahes ajal kinnitada oma meiliaadressi või lasta endale uuesti saata meilisõnumi konto kinnitamiseks.

Kui loote kasutajakonto, on teie privaatsusseaded vaikimisi privaatsed ja teie teavet ei kuvata teistele kasutajatele. Kui soovite, saate jagada Polari teenustes olevat teavet ka kolmandate osapoolte süsteemidega, nagu Facebook või Strava. Polar ei vastuta klientide jagatud andmete eest, kui need on Polari süsteemist mujale üle kantud ja Polari mõjualast väljaspool. Vastutate ise oma jagatud teabe haldamise või süsteemist mujale üleviimise eest, seetõttu lugege hoolikalt läbi kolmandate osapoolte privaatsusteatised.

Kuna Polar püüab oma teenuseid pidevalt arendada, võidakse teenuse Polar Flow abil salvestatavaid treeninguandmeid kasutada Polari õigustatud huvides teadus- ja arendustegevuseks. Lisateavet andmete kasutamise kohta teadus- ja arendustegevuseks lugege siit . Teavet võidakse kasutada ka turundussõnumite saatmiseks, kui olete selleks loa andnud, kas seoses konto registreerimisega või ka edaspidi. Need turundussõnumid on tavaliselt suunatud teatud vanuse- või asukoharühmale, teatud spordirühmale või mõne konkreetse Polari toote kasutajatele.

Praegu salvestatakse teave teenusesse Polar Flow, kuni otsustate oma konto kustutada. Kui võtate tagasi mõne kohustusliku nõusoleku või ei kinnita oma meiliaadressi, lukustatakse teie konto 180 päevaks, mille järel see kantakse üle tsüklisse, milles teie konto ja kõik teie andmed 30 päeva pärast jäädavalt kustutatakse. Kui teeme andmesalvestusperioodides muudatusi, teavitame teid sellest.

Mobiilirakendus Polar Flow

Rakenduse Polar Flow kasutamiseks peate esmalt looma Polar Flow’ konto. Seejärel saate Polar Flow’ kasutajatunnuse abil logida rakendusse Polar Flow. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Polar Flow serverisse ja rakenduses Polar Flow ei salvestata mingit teavet. Andmete käitlemisel rakendatakse teenuse Polar Flow privaatsusteatist.

Teatud sätted, mis võivad rakenduse Polar Flow kasutamisel mõjutada teie privaatsust, on seotud telefoniga. Hea näide on teavitused: kui soovite need oma randmeseadmes lubada, peavad need olema lubatud teie telefoni sätetes. Tutvuge oma telefoni sätetega ja valige enda jaoks sobivaimad sätted.

Polar kasutab meie rakenduste kasutamisega seotud andmete kogumiseks meie õigustatud huvides kolmanda osapoole tööriistu. Teeme seda oma toodete ja teenuste täiustamiseks, klientidele pakutavate võimaluste parandamiseks ja võimalike stabiilsusprobleemide kiiremaks kõrvaldamiseks. Andmed on oma olemuselt analüütilised ega sisalda isikuandmeid.

Kogutavate andmete hulka kuuluvad sünkroonimise kestus ja see, kas sünkroonimine õnnestus või nurjus, rakenduses kasutatavad funktsioonid, rakenduse võimaliku krahhi teave ja uute toodete registreerimised. Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polar Flow’ rakendus on saadaval Google Play poes, App Store’is ja AppGallerys. Rakenduse nendest poodidest allalaadimisel kehtivad poe teenusepakkuja reeglid. Polar vastutab rakenduse kaudu toimuva andmetöötlemise eest, mitte rakenduse poest allalaadimise eest.

Kui kasutate Polar Flow’ rakenduse kaarditeenuseid, loote ühenduse kolmanda osapoole teenusega. Pöörake alati tähelepanu privaatsusteatistele, mis saadetakse teile ühenduse aktiveerimisel või kasutamisel. Polar kasutab ainult usaldusväärseid partnereid, kelle maine on hea ja kvaliteeditase suurepärane.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach on tasuta pilvepõhine teenus, mis annab treeneritele ja personaaltreeneritele hõlpsa juurdepääsu oma klientide treeninguandmetele. Mitme funktsiooni (nt treeningpäevik, planeerimistööriistad, aruanded ja jõudlusstatistika) abil saavad treenerid jälgida oma klientide edenemist ning anda neile kohe reaalajas juhiseid.

Sportlased annavad treenerile juurdepääsu oma andmetele ja treeneri-sportlase suhe põhineb pooltevahelisel kokkuleppel. Sportlased võivad treenerile igal ajal oma andmetele juurdepääsu keelata. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Polar Flow serverisse. Andmete käitlemisel rakendatakse teenuse Polar Flow privaatsusteatist. Lisateavet leiate jaotisest Polar Flow .

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polar Beat

Polar Beat on tasuta aktiivusus- ja treeningurakendus mobiilsideseadmetele. Funktsiooniga Polar Beat saate treeningu ajal reaalajas jälgida südame löögisagedust (kui kasutate Polari südame löögisageduse andurit), kasutada reaalajas hääljuhiseid, jälgida marsruuti ja läbitud vahemaad ning saate iga harjutuse kohta isikupärastatud tagasiside.

Rakendusse lisatavad andmed ja teie hilisemad treeninguandmed jäävad seadmesse. Polar Beati kõigi võimaluste ärakasutamiseks soovitame luua Polar Flow’ konto. Rakendus Polar Flow annab teile treeningu analüüsitööriistade laiaulatusliku komplekti. Kui kasutate Polar Beati koos teenusega Polar Flow, salvestatakse teie treeninguandmed teenusesse Polar Flow. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Flow serveritesse pärast sisselogimist. Andmete töötlemisel rakendatakse Flow’ privaatsusteatist. Lisateavet leiate jaotisest Polar Flow.

Teatud sätted, mis võivad rakenduse Polar Flow kasutamisel mõjutada teie privaatsust, on seotud telefoniga. Hea näide on teavitused: kui soovite need oma randmeseadmes lubada, peavad need olema lubatud teie telefoni sätetes. Tutvuge oma telefoni sätetega ja valige enda jaoks sobivaimad sätted.

Polar kasutab meie rakenduste kasutamisega seotud andmete kogumiseks meie õigustatud huvides kolmanda osapoole tööriistu. Teeme seda oma toodete ja teenuste täiustamiseks, klientidele pakutavate võimaluste parandamiseks ja võimalike stabiilsusprobleemide kiiremaks kõrvaldamiseks. Andmed on oma olemuselt analüütilised ega sisalda isikuandmeid.

Kogutavate andmete hulka kuuluvad sünkroonimise kestus ja see, kas sünkroonimine õnnestus või nurjus, rakenduses kasutatavad funktsioonid, rakenduse võimaliku krahhi teave, kasutatud seadme üksikasjad (mudel, riistvara, operatsioonisüsteem) ja uute toodete registreerimised. Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Tugiteenus/klienditeenindus

Polari klienditeenindus aitab teil meie toodete või teenustega seotud probleeme lahendada. Meie klienditeeninduses hallatakse kahte registrit: Kontaktteabe vorm ja Teenus. Teave salvestatakse mõlemasse registrisse veebisaidi Polar.com kaudu. Kliendid sisestavad vajaliku teabe ise vormidesse ja vormiga saadetud teave salvestatakse kolmanda osapoole klienditeeninduse süsteemis. Antud juhul on kolmas osapool ainult teenusepakkuja: Polar kasutab klienditeeninduse süsteemi ja selles olevat teavet. Polari süsteemides talletatavad andmed võidakse salvestada Soomes asuvatesse serveritesse või Polari teenusepakkujate serveritesse kas EL-i piires või väljaspool seda. Lisateavet andmete ülekandmise ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit . Polari klienditeenindus tegutseb globaalselt erinevates riikides, et saaksime pakkuda tugiteenuseid mitmes riigis ja ajavööndis.

Vorm Kontaktteave : sellel vormil registreeritud teave edastatakse kolmanda osapoole klienditeeninduse süsteemile, mida Polar kasutab. See süsteem on saadaval kõigile Polari klienditeeninduse töötajatele. Süsteemis registreeritud andmed talletatakse EL-is asuvate teenusepakkujate serverites. Sellel vormil palutakse teil esitada oma kontaktteave (nt e-posti aadress ja riik), et saaksime teie päringule vastata. Teie teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ja teenusepakkujal ei ole juurdepääsu tegelikele andmetele. Teavet säilitatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist, või kui te ise ei nõua selle kustutamist.

Polar kasutab vormil Võtke meiega ühendust Google reCaptchat. Lisateavet leiate siit .

Teenus : sellel vormil registreeritud teavet kasutatakse seadme ja selle omaniku seostamiseks, hooldatud seadme tarnimiseks või tellitud varuosade tellimiseks kliendile, arveldamiseks ja maksete teostamiseks, aadressikleepsude saatmiseks tagastuste jaoks, automaatsete meilisõnumite saatmiseks teenuse edenemise ja lõpuleviimise kohta, teenusega seotud täiendavate taotluste edastamiseks ning teenuse kuluhinnangu pakkumiseks. Vormi Teenus andmed edastatakse Polari globaalsesse teenustesüsteemi. Aadressiteave edastatakse ka välistele postiteenustele toodete kohaletoimetamiseks. Teavet säilitatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist.

Seadme saatmine hooldusse

Kui saadate oma seadme hoolduseks Polarile, võib Polari hooldustöötajatel olla vaja vaadata asjakohase seadme treeninguajalugu. Mõnikord on selleks vaja vaadata ka Flow’ kontol olevaid asjakohase seadmega salvestatud treeninguid. Meie hooldustöötajad ei vaata teie isikuandmeid, vaid ainult treeninguid, mis võivad põhjustada probleeme. Kõik meie töötajad on saanud põhjaliku privaatsusega seotud väljaõppe ning nad käitlevad teie andmeid täieliku vastutustunde ja austusega.

Kui saadate oma seadme hooldusse Polari edasimüüja kaudu, kasutatakse teie isikuandmeid ainult hooldusteenuse osutamiseks ja seadme tagastamiseks teile.

Klienditeenindusse helistamine

Kõiki Polari klienditeenindusse tehtud kõnesid võidakse teatud riikides salvestada. Number, millelt helistate, salvestatakse meie klienditeeninduse ja telefonisüsteemi andmebaasides. Logiteavet talletatakse kuus kuud.

Samuti saate võtta ühendust Polari klienditeenindusega sotsiaalmeedia kanalite (Twitter, Facebook ja Google Play) ning vestlusteenuse kaudu (pole kõigis riikides saadaval). Need kontaktsündmused salvestatakse klienditeeninduse süsteemis.

Lisateavet vormi Võtke meiega ühendust ja hooldusregistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Kui olete suhelnud meie klienditeeninduse või hooldusteenusega ja andnud meile oma meiliaadressi, võime saata teile hiljem soovitusindeksi (NPS) küsitlusi. Me saadame soovitusindeksi (NPS) küsitlusi klientidelt tagasiside saamiseks. Klientidelt saadud tagasiside aitab meil põhjalikult uurida ja täiustada meie teenuseid.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus tootetoes ja klienditeeninduses on lepingu täitmine.

Polar.com

Veebisait Polar.com pakub avalikku teavet Polari ja selle toodete, teenuste ja koostööpartnerite kohta. Veebisaidi kasutamiseks ei pea te end registreerima ega enda kohta teavet andma. Kuid Polar kasutab küpsiseid, et koguda teavet veebisaidil toimuva liikluse kohta. Lisateavet küpsiste kohta lugege siit .

Polari uudiskirjad saate tellida veebisaidilt Polar.com, kus peate esitama oma meiliaadressi. Tellimuse saate igal ajal tühistada, järgides infolehes esitatud juhiseid. Polari tooteid saate osta ka veebisaidil Polar.com esitatud linkide kaudu. Lisateavet Polari e-poe kohta saate lugeda siit .

Account.polar.com

Kui olete registreerunud Polari teenuse kasutajaks, saate oma konto sätteid hallata ka saidil account.polar.com. Seal saate hallata nõusolekuid ja küpsiste sätteid. Saate ka muuta oma e-posti aadressi ja parooli. Account.polar.com pakub ka tööriistu andmete eksportimiseks ja konto kustutamiseks. See teenus ei ole eraldi andmeladu, see on vaid tööriist, mis kasutab otse Polari teenuse sätteid, seega ei teisaldata ega kopeerita teie isikuandmeid kuhugi, kui te saiti account.polar.com kasutate.

E-pood ja veebimaksed

Polari e-pood on avalik jaemüügiteenus, mille abil saate osta toote kas registreeritud kliendina või külalisena. E-poe infrastruktuuri asjus järgib Polar maksekaardi andmeturbestandardi programmi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) nõudeid. Toote kohaletoimetamise lubamiseks salvestame teie esitatud aadressiteabe ja meiliaadressi, et saaksime teid kursis hoida kättetoimetamise edenemisega. Samuti võtame teiega ühendust teie meiliaadressil, et paluda teilt kliendikogemuse kohta tagasisidet. See aitab meil oma teenust täiustada. Kui loote kliendikonto tellimuse esitamise käigus, talletame need andmed Teie edasiste ostude hõlbustamiseks.

Tegelik makse tehakse kolmanda osapoole maksesüsteemi kaudu. Veebimaksed teeb klient otse, kasutades internetimakseteenuseid, mida pakuvad maksesüsteemi teenusepakkujad. Polari töötajad ei ole seotud ühegi selle meetodi kaudu maksete aktsepteerimise etapiga. Ainus teave, mis salvestatakse maksesündmuse korral Polari süsteemis, on makseviisiteave ja B2B toodete (Polar Club, Polar Team Pro) puhul ka märgitud krediitkaardi number. Toodetega Polar Club ja Polar Team Pro seotud maksete korral küsime krediitkaardi andmete talletamiseks teie nõusolekut.

Polar talletab osa teavet (nt teie kasutatavat IP-aadressi) mõnda aega õigustatud huvi alusel oma süsteemis, et tagada teenuse turvalisus. Teie isikuandmete Polari e-poes või muude veebimaksetega seoses töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine.

Ostuteavet talletatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist.

Lisateavet e-poe teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polari jae- ja edasimüüjate e-poed

Polari jae- ja edasimüüjate e-poed on platvormid, kus Polari jae- ja edasimüüjad saavad esitada oma tellimusi. Polari jae- või edasimüüjate e-poe kasutamiseks saavad jae- ja edasimüüjad Polarilt konto üksikasjad või nad saavad ise luua ühe või mitu kasutajakontot. Ainsad kogutavad isikuandmed on jae- või edasimüüja kontaktisiku nimi ja e-posti aadress, mis on seostatud iga kasutajakontoga.

Iga jae- ja edasimüüja saab oma kasutajakontosid Polari jae- või edasimüüjate e-poes ise hallata – see hõlmab kasutajakontode loomist ja keelamist. Ülaltoodud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine.

Polar Club

Polar Club on südamelöögisagedusepõhine fitnessi- ja treeningurakendus, mis võimaldab treeningutunni vältel reaalajas jälgida ja kuvada liitunud liikmete treeninguandmeid, nagu südame löögisagedus. Treeningukokkuvõtted laaditakse automaatselt üles pilverakendusse Polar Flow, mille kaudu saavad osalejad jälgida oma edenemist ja tulemusi. Kui fitnessklubi ostab teenuse Polar Club, sõlmib ta lepingu Polariga. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui klubi on andmekogujaks. Klubi vastutab selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Klubi vastutab ka kasutajate teabe ja andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused).

Teavet teenust kasutavate klubide kohta kogutakse Polar Clubi registris. Klubi määratud administraatorile (Club Admin) luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse süsteemis isiku meiliaadress.

Teave treeningutundide kohta salvestatakse klubi iPadis üheks kuuks. Muud seadmesse salvestatud andmed sisaldavad osalejate treeninguandmeid ja elektroonilist ID-koodi, mille abil saab isiku tuvastada registreerimisel kasutatava kasutajanime ja Flow-andmebaasi vahelise seose loomiseks. Selle ID-koodi alusel saab osalejate koolitusandmeid üle kanda vastavatele isiklikele Flow-teenuse kontodele. Klubi töötajad ei saa kasutajaid nende ID-koodide alusel tuvastada. Ka instruktori ID-andmed salvestatakse iPadi. Osalejate tegelikke Flow-teenuse kasutajatunnuseid ei talletata iPadis. Kogu Flow-teenuse kasutajatunnusega seostuvalt talletatud kasutajateave asub teenuses Flow ning klubil puudub juurdepääs nendele kontodele. Teenuse Polar Flow andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serveritesse. Need serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit .

Kliendid võivad osaleda treeningutundides oma olemasoleva Flow-teenuse konto kaudu, luues konto koos treeningutundi registreerimisega või registreerudes külastajana.

Kliendid, kellel on konto Flow-teenuses:

Klient saab klubi treeningutundi registreeruda olemasoleva Flow-konto abil. Teise võimalusena saab kasutaja luua Flow-teenuse konto treeningutele registreerumise käigus. Flow-teenuse konto loomise käigus sisestatud isikuandmeid ei salvestata iPadis. Ainus teave, mis iPadis talletatakse, on osalejate elektrooniline ID ja treeninguandmed. Nende klientide harjutusandmed, kes kasutavad oma Flow-teenuse kontot treeningutundi registreerumiseks, kantakse automaatselt klubi iPadist üle pilveteenusesse Polar Flow, kasutades ID-koodi.

Kliendid, kes registreeruvad külalisena:

Kliendid võivad klubi treeningutundidesse registreeruda ka külalisena, sel juhul saavad osalejad sisestada nime, mida nad soovivad kuvada ekraanil kursuse ajal (hüüdnime või muu tunnuse (nt sõna või märgistring)). Isikuandmeid ei koguta ega salvestata. Osalejad, kes on registreerunud külalisena, võivad oma treeninguandmed salvestada pärast treeningutundi, luues kas uue Flow-teenuse konto või kasutades olemasolevat Flow-teenuse kontot.

Polar Clubi lahendus annab klubidele ja klientidele ka suhtluskanali, kus saab arutleda klubikogukonna treeningutundide ja muude sarnaste teemade üle. Kogukonnateenuse leiate Flow jaotisest Community - Clubs . Teenuse kasutajana aruteludes osaledes võivad osalejad jagada nendega seotud teavet, kui nad seda soovivad. Vajaduse korral vastutab klubi arutelude modereerimise eest.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine. Lisateavet Polar Clubi teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polar Team lahendused

Polar Team Pro

Polar Team Pro on profispordiklubidele mõeldud mängijate jälgimise lahendus. See seostab GPS-i ja liikumise jälgimise andmed südame löögisageduse teabega. Polar Team Pro abil saab treener jälgida meeskonna treeningut iPadi kaudu (tuleb osta eraldi) ilma põhijaama või antennita. Treeninguandmeid saab koguda ka pärast koolitust, sünkroonides Team Pro sensorid Team Pro Docki kaudu. Mängijate koormuse jälgimine pakub väärtuslikku ja täpset teavet, et aidata treeneritel oma analüüsitööd teha.

Kui meeskond tellib teenuse Polar Team Pro, allkirjastatakse Polariga teenuse kasutamise leping. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui meeskond on andmekogujaks. Meeskond vastutab selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Meeskond vastutab ka iga mängija kohta edastatava teabe ja andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused).

Polar Team Pro kogub andmeid meeskondade ja nende liikmete kohta, kes teenust kasutavad. Meeskonna määratud administraatorile (Team Pro Admin) luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse süsteemis isiku meiliaadress. Pärast registreerimist saadame teile sõnumi, et kontrollida meiliaadressi õigsust ja kinnitada, et konto on loodud tahtlikult. Konto tuleb kinnitada 30 päeva jooksul, et saaksite alustada Polar Team Pro kasutamist. Administraator loob süsteemis meeskonna, lisades meeskonnaliikmed (nt mängija numbri, nime ja sünnikuupäeva) Team Pro teenusesse. Andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serverisse. Treeninguandmed salvestatakse meeskonna iPadis kõige rohkem kaheks kuuks ja edastatakse sealt Team Pro pilverakendusse. Üksikute mängijate isiklikud Polar Flow kontod saab ühendada Team Pro teenusega, kus treener saab neid vaadata. Üksikud Polar Flow kontod asuvad teenuses Polar Flow, kus andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serveritesse. Need serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit .

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine. Lisateavet Polar Team Pro teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polar Team

Rakendus Polar Team on mängija jälgimise lahendus, mille abil saab reaalajas jälgida siseruumides sportivate sportlaste südamerütmiandmeid Polari südamelöögisageduse andurite ja iPadi (tuleb osta eraldi) abil.

Polar ei kogu ega talleta isiklikku teavet rakenduse Polar Team kaudu. Kõik andmed talletatakse iPadis.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API on liides, mis võimaldab kanda Team Pro andmeid üle mõnda kolmanda osapoole süsteemi. Team Pro administraatorist kasutaja saab ühendada Team Pro teenuse mõne kolmanda osapoole platvormiga, et võimaldada teenuste vahel andmete edastamist. Need andmed võivad sisaldada mängijate isiklikke treeninguandmeid ja meeskonna treeningute andmeid.

Polar GoFit

Polar GoFit on ette nähtud õpilastele, õpetajatele ja koolipersonalile, et nad saaksid vaadata ja mõõta õpilaste südamerütmi ja füüsilist aktiivsust ning korraldada koolides üldfüüsilise vormi mõõtmist. Teenus Polar GoFit koosneb rakendusest Polar GoFit, veebisaidist Polar GoFit (www.polargofit.com) ning Polari südame löögisageduse ja aktiivsuse seadmetest, mis ühilduvad GoFitiga.

Kui kool ostab teenuse GoFit, sõlmib ta kokkuleppe Polari või selle esindajaga. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui kool on andmekogujaks. Kool vastutab andmekogujana selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Kool vastutab ka õpilaste teabe ja üksikute õpilaste andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused). Kool vastutab ka õpilaselt või alaealise puhul tema eestkostjalt loa taotlemise eest enne õpilase lisamist teenusesse.

Teave teenust kasutavate õpetajate ja õpilaste kohta salvestatakse GoFit’i registrisse. Kooli poolt määratud kontaktisiku (ja täiendavate õpetajate) jaoks luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse isiku nimi ja meiliaadress süsteemis. Õpetaja lisab õpilase kasutajaprofiili teabe (nt nime, sünnikuupäeva, pikkuse, kaalu, soo ja treeningutunni) süsteemi pärast loa saamist eestkostja(te)lt. Kõiki neid andmeid on vaja süsteemi ja algoritmide toimimiseks. Kui seda süsteemi kasutatakse, koguvad Polari seadmed või andurid treeninguandmeid, mis edastatakse GoFit’i serverisse. Neid andmeid kasutatakse näiteks põletatud kalorite ja aktiivsusandmete arvutamiseks. Teatud juhtudel saab õpetaja valida, mis andmed on kasutajatele nähtavad. Näiteks kalorid saab peita nii rakenduse GoFit kui ka veebiteenuse kuvalt, aga need salvestatakse koos muude treeninguandmetega andmebaasi. Õpetaja saab samuti valida, kas rakenduses GoFit kuvatakse õpilase nimi või õppuri ID. Õppuri ID määrab kool ja see võib koosneda numbritest ja tähtedest. Õpilased võivad oma kontosid kasutada ka iseseisvalt, näiteks selleks, et vaadata oma treeninguandmeid.

Rakenduse GoFit treeninguandmed talletatakse teenusepakkuja serverites. Need serverid asuvad kas EL-is või USA-s. Lisateavet andmete ülekandmise ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit . Vajaduse korral ja õpilase või alaealise puhul eestkostja(te) nõusolekul võib teavet koolikeskkonnas jagada kolmanda osapoolega. Vajaduse korral võib teavet jagada kolmandale osapoolele eraldi kokkuleppe kohaselt.

Kogu teave kustutatakse GoFit’i süsteemist, kui Polari ja kooli vahelise lepingu kehtivusaeg lõpeb.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine. Lisateavet teenuse Polar GoFit teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink on Polari omanduses olev rakenduste programmeerimisliides (API), mis võimaldab luua teabejagamise otselingi Polari ökosüsteemi ja kolmanda osapoole andmehaldussüsteemide vahel. Rakenduse Polar Open AccessLink abil saavad meie kliendid edastada Polari seadmete ja süsteemi Polar Flow abil mõõdetud isikliku teabe, treeningute ja füüsilise aktiivsusega seotud andmed kolmanda osapoole süsteemi, mis kuvatakse saadaolevate süsteemide loendis, näiteks muusse fitnessi- ja treeningurakendusse. Polari kliendid võivad samuti edastada selliseid andmeid kolmanda osapoole süsteemidest Polari seadmetele ja teenusesse Polar Flow (see funktsioon ei pruugi olla selle versiooni privaatsusteatise jõustumise ajal olla saadaval).

Kolmanda osapoole arendajatele:

Kolmanda osapoole süsteemide sidumiseks pakub Polar liidest Polar Open AccessLink koos juhistega, mis võimaldavad kolmandal osapoolel registreerida oma rakenduse Polari süsteemis ja välja töötada andmete vastuvõtmise funktsiooni.

Arendajad kasutavad oma Polar Flow kasutajanime, et logida sisse teenusesse Polar API/Polar Open AccessLink. Uus rakendus registreeritakse, sisestades teabe rakenduse ja ettevõtte kohta. Kasutustingimuste kinnitamine on kohustuslik. Registreerimisega seoses ei koguta isikuandmeid; selle asemel on rakendus lingitud registreerimise jaoks kasutatava Flow kontoga. Sama Flow kontoga saab linkida mitu rakendust.

Kasutajad vastutavad oma Polar Flow konto ja soovitud kolmanda osapoole teenuste linkimise eest. Teave tuuakse kolmanda osapoole teenustest või Polar Electro kaudu, kui kasutaja sünkroonib andmed teenusega Polar Flow või kui kasutaja edastab sensoriga kogutud andmed kolmandale osapoolele. Polar ei vastuta andmete eest, kui need on Polari süsteemist mujale üle kantud ja Polari mõjualast väljaspool. Kasutaja vastutab oma jagatud teabe haldamise või süsteemist mujale üleviimise eest.

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest .