Privaatsusavaldus

Polar austab teie privaatsust ja püüab pakkuda teile turvalist kliendikogemust. Selle privaatsusavalduse abil soovime teile öelda, milliseid andmeid me kogume, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid ning kuidas me neid andmeid kasutame ja käitleme. Samuti ütleme teile, kust leida lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse ja millised õigused teil selle teabe osas on.

Polar viitab ettevõttele Polar Electro Oy ja tema tütarettevõtetele. Seega, kui kasutate Polari teenuseid või tooteid, võivad teie andmeid kasutada ja töödelda üks või mitu Polari ettevõtet.

Sisu

Teie isikuandmete käitlemine

Delikaatsete isikuandmete käitlemine

Isikuandmete töötlemine ja selle edastamine väljapoole ELi

Andmete salvestamine ja täpsus

Tõrkelogid

Alla 13-aastased kasutajad

Privaatsusavalduse muudatused

Rakendused Polar Flow ja Flow

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Tugiteenus/klienditeenindus

Polar.com

E-pood

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team lahendused

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Teie isikuandmete käitlemine

Kui loote Polari teenuste kasutajakonto, küsime teilt isikuandmeid (näiteks teie nimi, meiliaadress, sugu ja vanus). Vajame seda teavet, et pakkuda teile meie teenuste isikupärastatud keskkonda. Näiteks kasutame teavet teie vanuse kohta, et anda teile täpsemaid arvutusi põletatud kalorite kohta. Usume, et teie poolt edastatud andmed on täpsed.

Võime koguda teavet teie kohta, kui ostate tooteid meie võrgupoest, kasutate Polari teenuseid või pöördute meie klienditeeninduse poole. Kui te tellite ainult Polari uudiskirja, küsime teilt ainult meiliaadressi. Töötleme teie isikuandmeid ainult selles privaatsusavalduses loetletud eesmärkidel ja teenusepõhistel eesmärkidel, mille kohta saate lisateavet, kui klõpsate esitatud linke. Lisateabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta igas teenuses, pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Kui kasutate Polari tooteid või teenuseid, kogub Polar teavet teie kohta ning võib seda kombineerida muu isikuteabega, mida Polar on teie kohta kogunud samal eesmärgil. Kui oleme kogunud andmeid muul otstarbel, siis me neid ei kombineeri. Lisaks võime kasutada teie isikuandmeid, et tagada Polari toodete nõuetekohane toimimine ja ohutus, kontrollida teie identiteeti ning uurida pettusi ja toodete muud väärkasutust. Samuti võime töödelda teie teavet osana meie uurimis- ja tootearendustegevusest. Me arendame pidevalt uusi funktsioone ja täiustame olemasolevaid. Nende tegevuste jaoks on teie andmed alati anonüümsed ning neid ei saa teiega seostada.

Kui kasutate mõnda meie tasupõhist teenust, võime teie maksekaardi teabe salvestada teie nõusolekul edasiste maksete hõlbustamiseks. See teave salvestatakse krüptitud vormingus kolmanda osapoole süsteemis. Valime oma teenusepakkujad hoolikalt ning tagame nende vastavuse selle sektori jaoks seatud teabe turvalisele ja usaldusväärsele käitlemisele. Makseteabe töötlemisel järgime kohaldatavaid õigusakte ning makseteenuse pakkujate poolt kehtestatud ja jälgitavaid tingimusi.

Soovi korral võite jagada ka teavet Polari teenuste kohta kolmanda osapoole süsteemides või teenustes (nt Facebookis või Stravas). Polar ei vastuta mujale edastatud teabe eest ega teabe täpsuse eest väljaspool Polari süsteemi. Sellisele teabele rakendatakse iga teenusepakkuja infoturbe - ja privaatsuspõhimõtted.

Turvalisus

Isikuandmete edastamisega (isiklikult, telefoni teel, Interneti või muude tehnoloogiate kaudu) on alati seotud ohud ja ükski süsteem ega tehnoloogia pole lõplikult ohutu ega võltsimis- või häkkimiskindel. Polar võtab vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida volitamata juurdepääsu teie isikuandmetele. Näiteks kasutab Polar isikuandmete kogumisel krüpteerimis- ja tulemüüritehnoloogiat. Kui Polari saidid toetavad võrgutehinguid, kasutab ta nende tehingute konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks oma valdkonna standardseid turbemeetmeid. Kasutame oma valdkonna standardseid turvameetmeid (nt SSL-autentimist), et tagada, et teie krediitkaarditeave ja muud ostuprotsessi osana esitatud isikuandmed oleksid kaitstud teabe kinnipüüdmise eest kolmandate isikute poolt.

Delikaatsete isikuandmete käitlemine

Enamik Polari teenuseid põhineb meie toodetest kogutud andmetel. Mõned kogutud andmed (nt südame löögisageduse andmed) on sellised, mille jaoks peame paluma teilt luba nende kogumiseks või töötlemiseks. Seda luba taotletakse eraldi iga teenuse puhul, mis töötleb konkreetseid õigusi nõudvaid andmeid.

Isikuandmete töötlemine ja selle edastamine väljapoole ELi

Polari teenuseid ja tooteid võib tarnida erinevates riikides asuvate ressursside ja serverite abil (nt Soomes ja USAs). Seetõttu võib teie teavet töödelda väljaspool riiki, kus teie kasutatav teenus põhineb, sealhulgas väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvad riigid, kus eraelu puutumatuse kaitse standard ei vasta Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele (näiteks USA). Kui registreerute teenuse kasutajaks (nt Polar Flow), mis nõuab andmete edastamist teise riiki nende töötlemiseks, taotleme andmeedastuseks teie luba. Teabe edastamisel järgime kõiki kohaldatavaid seadusi, et tagada teie privaatsuse piisav kaitse. Üldiselt rakendame oma isikuandmete edastamisel ühest riigist teise ELi-USA tingimusi. Šveitsi ja USA vaheline andmekaitseraamistik Privacy Shield Andmekaitseraamistiku Privacy Shield lepingud ja Euroopa Komisjoni standardite lepingutingimustel põhinevad lepingud. Andmeedastuse ja seostuvate turvameetmete kohta leiate lisateavet meie KKK jaotisest. Võite meiega ühendust võtta ka allpool esitatud kontaktandmete abil.

Vastavalt eespool nimetatud põhimõtetele võib teie andmeid edastada või sellele juurdepääsu lubada Polari alltöövõtjatele (näiteks meie klienditeeninduse süsteemi tarnijale), kes täidavad Polari veebisaitide, toodete ja teenustega seotud ülesandeid. Meie alltöövõtjatel ei ole õigust kasutada isikuandmeid muul eesmärgil ja Polari alltöövõtjate teenused on alati hõlmatud konfidentsiaalsusklausliga.

Polar ei avalda kunagi teie isikuandmeid ilma teie eraldi loata, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse käsitlemiseks, teie taotluse täitmiseks või meie interaktiivsete kliendiprogrammide haldamiseks. Teavet võib siiski avalikustada, kui see on vajalik seaduse, kohtuotsuse või ametiasutuste poolt väljaantud määruse või taotluse tõttu.

Statistilistel eesmärkidel võib Polar edastada kogutud anonüümseid statistilisi andmeid oma klientide, müügi, liiklustüüpide, treeninguteabe ja muu sarnase veebisaiditeabe kohta usaldusväärsetele kolmandatele isikutele. Need andmed ei sisalda tuvastatavaid isikuandmeid.

Andmete salvestamine ja täpsus

Soovime oma andmebaasi ajakohasena hoida ja kustutame regulaarselt aegunud ja mittevajalikke isikuandmeid. Säilitame teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik lähtuvalt selle kogumise eesmärgist või õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisateavet säilitusaegade kohta leiate teenusekohastest jaotistest. Võite meiega ühendust võtta ka allpool esitatud kontaktandmete abil.

Mõnedes Polari teenustes saate oma isikuandmeid ise hallata. Soovitame teil regulaarselt kontrollida oma andmete täpsust ja vajadusel neid korrigeerida. Vastutate esitatud andmete täpsuse eest.

Teie õigused

Teil on alati õigus oma isikuandmetele juurde pääseda. Mõnedes teenustes on otsejuurdepääs võimalik ning vajaduse korral saab meie klienditeenindus teid aidata ja edastada teile koopia meie käes olevatest isikuandmetest. Teil on õigus teada, millist teavet teie kohta on kogutud, milleks seda teavet kasutatakse ja millistele osapooltele (kui on olemas) on see avalikustatud. Selleks, et teie andmeid teie taotluse täitmiseks kontrollida, peame võib-olla paluma täiendavat teavet.

Polaril on lubatud käidelda teie isikuandmeid, kui see põhineb õigustatud huvil. Me kasutame seda õiguslikku alust teatavatel juhtudel meie teadus - ja arendustegevuseks, kuna soovime pidevalt arendada ja täiustada oma teenuseid. Teil on õigus keelduda oma isikuandmete käitlemist nendel eesmärkidel. Meie teadus- ja arendustegevuses on teie isikuandmed alati anonüümsed ja seetõttu ei saa neid teiega seostada.

Teil on alati õigus keelata otseturundus. Kui te ei soovi enam Polarilt meilisõnumeid saada, järgige igas meilisuhtluses sisalduvaid tellimuse tühistamise juhiseid. Kui olete loonud kasutajakonto, saate seda teha otse meie teenuste kaudu. Polar ei anna ega jaga postitusloendeid kolmandatele osapooltele reklaamimise eesmärgil. Teenustega seotud meilid (ostu kinnitamiseks jne) ei anna tavaliselt võimalust tellimust tühistada, kuna need on vajalikud teie soovitud teenuse pakkumiseks. Sellised meilisõnumid sisaldavad ka teatisi meie privaatsusavalduse ja kasutustingimuste muudatuste kohta.

Teil on õigus oma teavet parandada või kustutada kas seda ise otse tehes või saates taotluse meie klienditeenindusele. Kui soovite, et teie andmed kustutatakse, kustutame teie identimisteabe ja kogu teid puudutava teabe ja andmed. Kui oleme teie andmed kustutanud, saate teenuseid kasutada ainult siis, kui loote uue kasutajakonto.

Vastavalt seadusele on teil õigus keelduda profileerimisest ja automaatsest otsustamisest. Samuti saate taotleda, et teie teabe käitlemist piiratakse ka siis, kui olete keelanud teabe käitlemise ning teie isikuandmete käitlemise õigusliku aluse hindamine pole lõpule viidud.

Samuti on teil õigus tagasi võtta oma nõusolekut teie andmete käitlemiseks igas teenuses, milles oleme teie nõusolekut küsinud. Nõusoleku saate tühistada teenuses. Pange tähele, et mõne teenuse puhul takistab nõusoleku tühistamine meil teile teenust pakkumast.

Teil on õigus saada oma andmeid Polari süsteemidest masinloetavas vormingus, kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel. Andmed on võimalik edastada näiteks otse teenuse Flow kaudu. Samuti saate taotleda oma teabe edastamist kolmandale osapoolele. Polar ei vastuta kolmanda osapoole süsteemi suutlikkuses töödelda andmeid selles vormingus, mida kasutati andmete edastamiseks.

Kui kahtlustate andmete väärkasutamist, võib esitada kaebuse andmekaitse ombudsmanile või sarnasele asutusele. Andmekaitse ombudsmani kontaktandmed erinevates riikides on saadaval meie lehel Privaatsus: KKK.

Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Nende kohta saate lisateavet meie küpsisepoliitikast.

Tõrkelogid

Parima võimaliku teeninduse pakkumiseks probleemi korral talletame tõrkeandmed oma seadmetes („Tõrkelogi”). Kui sünkroonite oma seadme Polari teenusega, kopeeritakse tõrkelogi meie serverisse. Tõrkelogi andmeid talletatakse kuni kaks kuud, et tagada andmete kättesaadavus, kui pöördute tõrke või probleemi tõttu meie klienditeeninduse poole.

Alla 13-aastased kasutajad

Meie poliitika kohaselt peame nõudma, et alla 13-aastased kliendid ei teeks oste ega tegeleks muude juriidiliste toimingutega Polari veebisaitidel lapsevanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta. Näiteks saab alla 13-aastane kasutaja Polari teenuse kasutajakonto luua ainult eestkostja loaga.

Privaatsusavalduse muudatused

Seda privaatsusavaldust värskendati 15. mai 2018. Eelmisi versioone saate vaadata siin. Võime seda privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta ning teavitame oma kliente sellistest muudatustest meili teel või meie teenuste kaudu. Kui teil on küsimusi Polari teenuste või toodete kohta, võite pöörduda meie klienditeenindusse. Teavet privaatsuse kohta leiate ka artiklist Privaatsus: KKK. Kui teil on küsimusi või tagasisidet Polari privaatsuspõhimõtete kohta, saate meiega ühendust võtta aadressil privacy@polar.com.

Kontaktteave

Vastutav andmetöötleja:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
SOOME

Andmekaitseametnik:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
SOOME

Rakendused Polar Flow ja Flow

Polar Flow on tasuta pilvepõhine aktiivsus- ja treeningurakendus ja veebiteenus, mis aitab teil jälgida oma treeningu-, aktiivsus- ja uneandmeid ning analüüsib teie edenemist. See töötab koos teie Polari tootega ja toimib teie automaattreeningpäevikuna: kõik teie treeningu-, aktiivsus- ja uneandmed sünkroonitaks teie tootest teie Polar Flow’ kontole. Enne teenuse Polar Flow registreerimist peate läbi lugema teenuse kasutustingimused ja privaatsusavalduse. Teil palutakse nõustuda teenuse kasutustingimustega. Kasutustingimustega nõustudes sõlmite lepingu Polariga. Samuti palume teil kinnitada, et olete lugenud Polari privaatsusavaldust.

Soovime hoida teid kursis kõigi meie uudiste, pakkumiste ja värskendustega, seega küsime nõusolekut ka turundussõnumite kohta. Keeldumine on alati selle taotluse vaikeseade. Saate tehtud valikuid igal ajal muuta oma kontosätetest.

Registreerimise ajal palume ka teie nõusolekut seoses paari küsimusega, mis on seotud andmetöötlusega. Küsime neid nõusolekuid selleks, et täita eri riikide eraelu puutumatuse kaitse nõudeid: nõusolek isikuandmete käitlemiseks, nõusolek tundlike isikuandmete käitlemiseks (sh südame löögisageduse andmed) ning nõusolek andmete edastamiseks riiki, mis ei ole teie koduriik (Polar kasutab kolmanda osapoole hallatavaid servereid teenuse Flow käigushoidmiseks). Serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Tegelikud kasutajaandmed talletatakse ELis asuvates serverites, kuid osa andmeid (nagu näiteks süsteemi seireandmed) salvestatakse väljaspool ELi asuvate teenusepakkujate serveritesse. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta leiate siit.

Alla 13-aastaste isikute puhul taotleme andmete käitlemiseks nõusolekut eestkostjalt.

Pärast registreerimist saadetakse teile sõnum, et kontrollida meiliaadressi õigsust ja kinnitada, et konto on loodud tahtlikult. Konto tuleb kinnitada 30 päeva jooksul.

Saate valida, kas rakenduses Polar Flow salvestatav harjutuste ja marsruudi teave kuvatakse teistele kasutajatele. Kui loote kasutajakonto, on teie privaatsusseaded vaikimisi privaatsed ja teie teavet ei kuvata teistele kasutajatele. Neid seadeid saate igal ajal muuta. Soovi korral võite jagada ka teavet Polari teenuste kohta kolmanda osapoole süsteemides, näiteks Facebookis või Stravas. Polar ei vastuta andmete eest, kui need on Polari süsteemist mujale üle kantud ja Polari mõjualast väljaspool. Vastutate ise oma jagatud teabe haldamise või süsteemist mujale üleviimise eest.

Kuna Polar püüab oma teenuseid pidevalt arendada, võidakse teenuse Polar Flow abil salvestatavaid treeninguandmeid kasutada Polari õiguspäraste teadus- ja tootearendustegevuste huvides. Sel eesmärgil kasutatakse andmeid isikustamata kujul ja üksikuid kasutajaid ei saa tuvastada. Teavet võidakse kasutada ka turundussõnumite saatmiseks, kui olete selleks loa andnud, kas seoses konto registreerimisega või ka edaspidi.

Praegu salvestatakse teave teenusesse Polar Flow, kuni otsustate oma konto kustutada. Kui teeme andmesalvestusperioodides muudatusi, teavitame teid sellest.

Mobiilirakendus Polar Flow

Rakenduse Polar Flow kasutamiseks peate esmalt looma Polar Flow’ konto. Seejärel saate Polar Flow’ kasutajatunnuse abil logida rakendusse Polar Flow. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Polar Flow serverisse ja rakenduses Flow ei salvestata mingit teavet. Andmete käitlemisel rakendatakse teenuse Polar Flow privaatsusavaldust.

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach on tasuta pilvepõhine teenus, mis annab treeneritele ja personaaltreeneritele hõlpsa juurdepääsu oma klientide treeninguandmetele. Mitme funktsiooni (nt treeningpäevik, planeerimistööriistad, aruanded ja jõudlusstatistika) abil saavad treenerid jälgida oma klientide edenemist ning anda neile kohe reaalajas juhiseid.

Sportlased annavad treenerile juurdepääsu oma andmetele ja treeneri-sportlase suhe põhineb pooltevahelisel kokkuleppel. Sportlased võivad treenerile igal ajal oma andmetele juurdepääsu keelata. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Polar Flow serverisse. Andmete käitlemisel rakendatakse teenuse Polar Flow privaatsusavaldust. Lisateavet leiate jaotisest Polar Flow.

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar Beat

Polar Beat on tasuta aktiivusus- ja treeningurakendus mobiilsideseadmetele. Funktsiooniga Polar Beat saate treeningu ajal reaalajas jälgida südame löögisagedust (kui kasutate Polari südame löögisageduse andurit), kasutada reaalajas hääljuhiseid, jälgida marsruuti ja läbitud vahemaad ning saate iga harjutuse kohta isikupärastatud tagasiside.

Rakendusse lisatavad andmed ja teie hilisemad treeninguandmed jäävad seadmesse. Polar Beati kõigi võimaluste ärakasutamiseks soovitame luua Polar Flow’ konto. Rakendus Polar Flow annab teile treeningu analüüsitööriistade laiaulatusliku komplekti. Kui kasutate Polar Beati koos Polar Flow’ga, salvestatakse teie treeninguandmed Polar Flow’ teenustesse. Kõik teie treeninguandmed edastatakse otse teenuse Flow serveritesse pärast sisselogimist. Andmete töötlemisel rakendatakse Flow’ privaatsusavaldust. Lisateavet leiate jaotisest Polar Flow.

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Tugiteenus/klienditeenindus

Polari klienditeenindus aitab teil meie toodete või teenustega seotud probleeme lahendada. Meie klienditeeninduses hallatakse kahte registrit: Kontaktteabe vorm ja Teenus. Teave salvestatakse mõlemasse registrisse veebisaidi Polar.com kaudu. Kliendid täidavad vormidel ise vajalikud andmed ning need edastatakse Polari süsteemidesse. Polari süsteemides talletatavad andmed võidakse salvestada Soomes asuvatesse serveritesse või Polari teenusepakkujate serveritesse kas ELi piires või väljaspool seda. Lisateavet andmete ülekandmise ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit. Polari klienditeenindus tegutseb globaalselt erinevates riikides, et saaksime pakkuda tugiteenuseid mitmes riigis ja ajavööndis.

Vorm Kontaktteave: sellel vormil registreeritud teave edastatakse kolmanda osapoole klienditeeninduse süsteemile, mida Polar kasutab. See süsteem on saadaval kõigile Polari klienditeeninduse töötajatele. Süsteemis registreeritud andmed talletatakse ELis asuvate teenusepakkujate serverites. Sellel vormil palutakse teil esitada oma kontaktteave (nt e-posti aadress ja riik), et saaksime teie päringule vastata. Teie teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ja teenusepakkujal ei ole juurdepääsu tegelikele andmetele. Teavet säilitatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist.

Teenus: sellel vormil registreeritud teavet kasutatakse seadme ja selle omaniku seostamiseks, hooldatud seadme tarnimiseks või tellitud varuosade tellimiseks kliendile, arveldamiseks ja maksete teostamiseks, aadressikleepsude saatmiseks tagastuste jaoks, automaatsete meilisõnumite saatmiseks teenuse edenemise ja lõpuleviimise kohta, teenusega seotud täiendavate taotluste edastamiseks ning teenuse kuluhinnangu pakkumiseks. Vormi Teenus andmed edastatakse Polari globaalsesse teenustesüsteemi. Aadressiteave edastatakse ka välistele postiteenustele toodete kohaletoimetamiseks. Teavet säilitatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist.

Klienditeenindusse helistamine

Kõiki Polari klienditeenindusse tehtud kõnesid saab salvestada. Number, millelt helistate, salvestatakse meie klienditeeninduse ja telefonisüsteemi andmebaasides. Logiteavet talletatakse kuus kuud.

Samuti saate võtta ühendust Polari klienditeenindusega sotsiaalmeedia kanalite (Twitter, Facebook ja Google Play) ning vestlusteenuse kaudu (pole kõigis riikides saadaval). Need kontaktsündmused salvestatakse klienditeeninduse süsteemis.

Lisateavet vormi Võtke meiega ühendust ja hooldusregistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar.com

Veebisait Polar.com pakub avalikku teavet Polari ja selle toodete, teenuste ja koostööpartnerite kohta. Veebisaidi kasutamiseks ei pea te end registreerima ega enda kohta teavet andma. Kuid Polar kasutab küpsiseid, et koguda teavet veebisaidil toimuva liikluse kohta. Lisateavet küpsiste kohta lugege siit.

Saate tellida veebisaidil Polar.com asuva Polari infolehe, kus peate sisestama oma meiliaadressi. Tellimuse saate igal ajal tühistada, järgides infolehes esitatud juhiseid. Polari saate osta ka veebisaidil Polar.com esitatud linkide kaudu. Lisateavet Polari e-poe kohta leiate siit.

E-pood

Polari e-pood on avalik jaemüügiteenus, mille abil saate osta toote kas registreeritud kliendina või külalisena. Toote kohaletoimetamise lubamiseks salvestame teie esitatud aadressiteabe ja meiliaadressi, et saaksime teid kursis hoida kättetoimetamise edenemisega. Samuti võtame teiega ühendust oma e-posti aadressil, et paluda oma kliendikogemuse kohta tagasisidet. See aitab meil oma teenust täiustada. Kui loote kliendikonto tellimuse esitamise käigus, talletame need andmed Teie edasiste ostude hõlbustamiseks. Tegelik makse tehakse kolmanda osapoole maksesüsteemi kaudu. Ainus teave, mis salvestatakse Polari süsteemis maksesündmuse puhul, on makseviisiteave ja B2B toodete puhul ka märgitud krediitkaardi number. Polar talletab osa teavet (nt teie poolt kasutatava IP-aadressi) oma süsteemis mõne aja jooksul kehtiva seadusandluse alusel, et tagada teenuse turvalisus.

Ostuteavet talletatakse 10 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei nõua pikemaajalist säilitamist.

Lisateavet e-poe teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com on fitnessi ja treeningukava tasuta veebirakendus, mis on kavandatud Polari varajase põlvkonna toodete jaoks. See võimaldab teil oma treeninguandmed meie pilverakendusse üle kanda. Rakenduse abil saate jälgida oma edenemist ja parandada tulemusi. See teenus ei ole alates 2019. aastast saadaval.

Enne teenuse polarpersonaltrainer.com kasutajaks registreerimist peate läbi lugema teenuse kasutustingimused ja Polari privaatsusavalduse. Teil palutakse nõustuda teenuse kasutustingimustega. Kasutustingimustega nõustudes sõlmite lepingu Polariga. Samuti palume teil kinnitada, et olete lugenud Polari privaatsusavaldust.

Kuna soovime hoida teid kursis Polari kõigi oluliste uudistega, palutakse teilt nõusolekut ka turundussõnumite saamiseks. Keeldumine on alati selle taotluse vaikeseade. Saate tehtud valikuid hiljem muuta oma kontosätetest.

Kui loote oma kasutajakonto, küsime teilt ka nõusolekut seoses mõne andmetöötlusega seotud küsimusega: nõusolekut isikuandmete, tundlike isikuandmete (sh südame löögisageduse andmed) käitlemiseks ja edastamiseks teie koduriigi suhtes teise riiki (Polar kasutab kolmanda osapoole hallatavaid servereid teenuse polarpersonaltrainer.com käigushoidmiseks). Serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Tegelikud kasutajaandmed talletatakse ELis asuvates serverites, kuid osa andmeid (nagu näiteks süsteemi seireandmed) salvestatakse väljaspool ELi asuvate teenusepakkujate serveritesse. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta leiate siit. Alla 13-aastaste klientide puhul taotleme andmete käitlemiseks nõusolekut eestkostjalt. Pärast registreerimist saadetakse teile sõnum, et kontrollida meiliaadressi õigsust ja kinnitada, et konto on loodud tahtlikult. Konto tuleb kinnitada 30 päeva jooksul.

Soovi korral võite jagada ka teavet Polari teenuste kohta kolmanda osapoole süsteemides, näiteks Facebookis või Stravas. Polar ei vastuta andmete eest, kui need on Polari süsteemist mujale üle kantud ja Polari mõjualast väljaspool. Vastutate ise oma jagatud teabe haldamise või süsteemist mujale üleviimise eest.

Kuna Polar püüab oma teenuseid pidevalt arendada, võidakse teenuse polarpersonaltrainer.com abil salvestatavaid treeninguandmeid kasutada Polari õiguspäraste teadus- ja tootearendustegevuste huvides. Sel eesmärgil kasutatakse andmeid tavaliselt isikustamata kujul ja üksikuid kasutajaid ei saa tuvastada. Teavet võidakse kasutada ka turundussõnumite saatmiseks, kui olete andnud selleks nõusoleku, kas seoses konto registreerimisega või ka edaspidi.

Teave talletatakse teenuse polarpersonaltrainer.com andmebaasides kuni 2019. aasta lõpuni, kui teenus suletakse. Polar teavitab oma kliente andmesalvestusperioodide muutustest.

Lisateavet e-poe polarpersonaltrainer.com teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar Club

Polar Club on südamelöögisagedusepõhine fitnessi- ja treeningurakendus, mis võimaldab treeningutunni vältel reaalajas jälgida ja kuvada liitunud liikmete treeninguandmeid, nagu südame löögisagedus. Treeningukokkuvõtted laaditakse automaatselt üles pilverakendusse Polar Flow, mille kaudu saavad osalejad jälgida oma edenemist ja tulemusi. Kui fitnessklubi ostab teenuse Polar Club, sõlmib ta lepingu Polariga. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui klubi on andmekogujaks. Klubi vastutab selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Klubi vastutab ka kasutajate teabe ja andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused).

Teavet teenust kasutavate klubide kohta kogutakse Polar Clubi registris. Klubi määratud administraatorile (Club Admin) luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse süsteemi vastava isiku e-posti aadress.

Teave treeningutundide kohta salvestatakse klubi iPadis üheks kuuks. Muud seadmesse salvestatud andmed sisaldavad osalejate treeninguandmeid ja elektroonilist ID-koodi, mille abil saab isiku tuvastada registreerimisel kasutatava kasutajanime ja Flow-andmebaasi vahelise seose loomiseks. Selle ID-koodi alusel saab osalejate koolitusandmeid üle kanda vastavatele isiklikele Flow-teenuse kontodele. Klubi töötajad ei saa kasutajaid nende ID-koodide alusel tuvastada. Ka instruktori ID-andmed salvestatakse iPadi. Osalejate tegelikke Flow-teenuse kasutajatunnuseid ei talletata iPadis. Kogu Flow-teenuse kasutajatunnusega seostuvalt talletatud kasutajateave asub teenuses Flow ning klubil puudub juurdepääs nendele kontodele. Teenuse Polar Flow andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serveritesse. Serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit.

Kliendid võivad osaleda treeningutundides oma olemasoleva Flow-teenuse konto kaudu, luues konto koos treeningutundi registreerimisega või registreerudes külastajana.

Kliendid, kellel on konto Flow-teenuses:

Klient saab klubi treeningutundi registreeruda olemasoleva Flow-konto abil. Teise võimalusena saab kasutaja luua Flow-teenuse konto treeningutele registreerumise käigus. Flow-teenuse konto loomise käigus sisestatud isikuandmeid ei salvestata iPadis. Ainus teave, mis IPadis talletatakse, on osalejate elektrooniline ID ja treeninguandmed. Nende klientide harjutusandmed, kes kasutavad oma Flow-teenuse kontot treeningutundi registreerumiseks, kantakse automaatselt klubi iPadist üle pilveteenusesse Polar Flow, kasutades ID-koodi.

Kliendid, kes registreeruvad külalisena:

Kliendid võivad klubi treeningutundidesse registreeruda ka külalisena, sel juhul saavad osalejad sisestada nime, mida nad soovivad kuvada ekraanil kursuse ajal (hüüdnime või muu tunnuse (nt sõna või märgistring)). Isikuandmeid ei koguta ega salvestata. Osalejad, kes on registreerunud külalisena, võivad oma treeninguandmed salvestada pärast treeningutundi, luues kas uue Flow-teenuse konto või kasutades olemasolevat Flow-teenuse kontot.

Polar Clubi lahendus pakub klubidele ja klientidele ka suhtluskanalit, kus saab arutleda klubikogukonna treeningutundide ja muude sarnaste teemade üle. Kogukonnateenuse leiate jaotisest Community - Clubs. Teenuse kasutajana aruteludes osaledes võivad osalejad jagada nendega seotud teavet, kui nad seda soovivad. Vajaduse korral vastutab klubi arutelude modereerimise eest.

Lisateavet Polar Clubi teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar Team lahendused

Polar Team Pro

Polar Team Pro on profispordiklubidele mõeldud mängijate jälgimise lahendus. See seostab GPS-i ja liikumise jälgimise andmed südamelöögisageduse teabega. Polar Team Pro abil saab treener jälgida meeskonna treeninguseanssi iPadi kaudu (tuleb osta eraldi) ilma põhijaama või antennita. Treeninguandmeid saab koguda ka pärast koolitust, sünkroonides Team Pro sensorid Team Pro Docki kaudu. Mängijate koormuse jälgimine pakub väärtuslikku ja täpset teavet, et aidata treeneritel oma analüüsitööd teha.

Kui meeskond tellib teenuse Polar Team Pro, allkirjastatakse Polariga teenuse kasutamise leping. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui meeskond on andmekogujaks. Meeskond vastutab selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Meeskond vastutab ka iga mängija kohta edastatava teabe ja andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused).

Polar Team Pro kogub andmeid meeskondade ja nende liikmete kohta, kes teenust kasutavad. Meeskonna määratud administraatorile (Team Pro Admin) luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse süsteemi vastava isiku e-posti aadress. Pärast registreerimist saadame teile sõnumi, et kontrollida meiliaadressi õigsust ja kinnitada, et konto on loodud tahtlikult. Konto tuleb kinnitada 30 päeva jooksul, et saaksite alustada Polar Team Pro kasutamist. Administraator loob süsteemis meeskonna, lisades meeskonnaliikmed (nt mängija numbri, nime ja sünnikuupäeva) Team Pro teenusesse. Andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serverisse. Treeninguandmed salvestatakse meeskonna iPadis kõige rohkem kaheks kuuks ja edastatakse sealt Team Pro pilverakendusse. Üksikute mängijate isiklikud Polar Flow kontod saab ühendada Team Pro teenusega, kus treener saab neid vaadata. Üksikud Polar Flow kontod asuvad Polar Flow pilverakenduses, kus andmed salvestatakse Polari teenusepakkuja serveritesse. Serverid võivad asuda kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. Lisateavet andmeedastuse ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit.

Lisateavet Polar Team Pro teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar Team

Rakendus Polar Team on mängija jälgimise lahendus, mille abil saab reaalajas jälgida siseruumides sportivate sportlaste südamerütmiandmeid Polari südamelöögisageduse andurite ja iPadi (tuleb osta eraldi) abil.

Polar ei kogu ega talleta isiklikku teavet rakenduse Polar Team kaudu. Kõik andmed talletatakse iPadis.

Polar GoFit

Polar GoFit on ette nähtud õpilastele, õpetajatele ja koolipersonalile, et nad saaksid vaadata ja mõõta õpilaste südamerütmi ja füüsilist aktiivsust ning korraldada üldfüüsilise vormi mõõtmist koolides. Teenus Polar GoFit koosneb rakendusest Polar GoFit, veebisaidist Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) ja Polari südame löögisageduse ja aktiivsuse seadmetest, mis ühilduvad GoFitiga.

Kui kool ostab teenuse GoFit, sõlmib ta kokkuleppe Polari või selle esindajaga. Selle lepingu kohaselt toimib Polar andmetöötlejana, samas kui kool on andmekogujaks. Kool vastutab andmekogujana selle eest, millist teavet süsteemis salvestatakse ja kuidas seda töödeldakse. Kool vastutab ka õpilaste teabe ja üksikute õpilaste andmetega seotud taotluste täpsuse eest (nt teabe kustutamise taotlused). Kool vastutab ka õpilaselt või alaealise puhul tema eestkostjalt loa taotlemise eest enne õpilase lisamist teenusesse.

Teave teenust kasutavate õpetajate ja õpilaste kohta salvestatakse GoFit'i registrisse. Kooli poolt määratud kontaktisiku (ja täiendavate õpetajate) jaoks luuakse kasutajatunnus. Selleks salvestatakse süsteemi vastava isiku e-posti aadress. Õpetaja lisab õpilase kasutajateabe (nt nime) süsteemi pärast loa saamist eestkostja(te)lt. Õpilased võivad oma kontosid kasutada ka iseseisvalt, näiteks selleks, et vaadata oma treeninguandmeid. GoFit treeninguandmed talletatakse teenusepakkuja serverites. Need serverid asuvad kas ELis või USA-s. Meie Hiina GoFit klientidega seotud teave salvestatakse Hiinas asuvasse teenusepakkuja serverisse. Lisateavet andmete ülekandmise ja sellega seotud kaitsemehhanismide kohta saate siit. Vajaduse korral ja õpilase või alaealise puhul eestkostja(te) nõusolekul võib teavet koolikeskkonnas jagada kolmanda osapoolega. Vajaduse korral võib teavet jagada kolmandale osapoolele eraldi kokkuleppe kohaselt.

Kogu teave kustutatakse GoFit süsteemist, kui Polari ja kooli vaheline leping aegub.

Lisateavet teenuse Polar GoFit teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar API/Polar Open AccessLink on Polari omanduses olev rakenduste programmeerimisliides (API), mis võimaldab sisse seada vahetuid ühendusi Polari ökosüsteemi ja kolmanda osapoole andmehaldussüsteemide vahel. Rakenduse Polar Open AccessLink abil saavad meie kliendid edastada andmeid, mis on seotud nende Polari seadmete ja Polar Flow süsteemi abil mõõdetud isikliku teabe, treeningute ja füüsilise aktiivsusega, kolmanda osapoole süsteemi, mis kuvatakse saadaolevate süsteemide loendis, näiteks teise fitnessi- ja treeningurakendusse. Polari kliendid võivad samuti edastada sarnaseid andmeid kolmanda osapoole süsteemidest Polari seadmetele ja teenusesse Polar Flow (see funktsioon ei pruugi olla selle versiooni privaatsusavalduse jõustumise ajal olla saadaval).

Kolmandate osapoolte arendajatele:

Kolmanda osapoole süsteemide sidumiseks pakub Polar liidest Polar Open AccessLink koos juhistega, mis võimaldavad kolmandal osapoolel registreerida oma rakenduse Polari süsteemis ja töötada välja andmete vastuvõtmise funktsiooni.

Arendajad kasutavad oma Polar Flow kasutajanime, et logida sisse teenusesse Polar API/Polar Open AccessLink. Uus rakendus registreeritakse, sisestades teabe rakenduse ja ettevõtte kohta. Kasutustingimuste kinnitamine on kohustuslik. Registreerimisega seoses ei koguta isikuandmeid; selle asemel on rakendus lingitud registreerimise jaoks kasutatava Flow kontoga. Sama Flow kontoga saab linkida mitu rakendust.

Kasutajad vastutavad oma Polar Flow konto ja soovitud kolmanda osapoole teenuste linkimise eest. Teave tuuakse kolmanda osapoole teenustest või Polar Electro kaudu, kui kasutaja sünkroonib andmeid Polar Flow teenusega või kui kasutaja edastab sensoriga kogutud andmed kolmandatele osapooltele. Polar ei vastuta andmete eest, kui need on Polari süsteemist mujale üle kantud ja Polari mõjualast väljaspool. Kasutaja vastutab oma jagatud teabe haldamise või süsteemist mujale üleviimise eest.

Lisateavet teenuse Polar Flow teaberegistrite kohta saate meie klienditeenindusest.