Aktivitetseffekt

Funktionen aktivitetseffekt registrerar alla dina aktiva val under dagen och visar hur de påverkar din hälsa på ett positivt sätt. Den belönar dig när du har gjort tillräckligt, och peppar dig att röra dig mer när det behövs.. Allt för att du ska nå ditt dagliga aktivitetsmål. Aktivitetseffekt ger dig dagliga, veckovisa och månadsvisa summeringar och analyser som visar hur aktiv/inaktiv du är samt vilka hälsoeffekter du uppnår. Du kan kontrollera hur du ligger till via din mobil eller på webben.

Produkter med Aktivitetseffekt

Andra aktivitetsfunktioner

  • Aktivitetsguide

    Aktivitetsguide

    Motiverar dig att hålla dig aktiv hela dagen.

    Läs mer