Sustainable Racing Team

Sustainable Racing Team

Det måste gå att förena idrott och hälsa med en hållbar livsstil!
Under 2016 startar ett team om 7 personer som ska visa att det går att leva, träna och tävla hållbart i allt från motionslopp till betydligt mer krävande lopp. Hälsa och hållbarhet genomsyrar alla led. Sustainable Racing är en livsstil som ska visa på att idrott och miljöhänsyn kan gå hand i hand. Teamet kommer genomföra olika former av planerade äventyr i Norden och vill inspirera till medvetenhet.
Under träning och tävling kommer teamet att använda Polar V800 för att förbereda sig på bästa sätt.

Hemsida