Produktöversikt

Övervaka och optimera varje spelares träningsintensitet

Visar hjärtfrekvensen online i realtid för upp till 80 spelare samtidigt (24 spelare per basstation)

Analysera träningens belastning och beräkna återhämtningstid mellan träningspassen med funktionen Polar Training Load