Polars produkter för idrott i skolan

Kickstarta idrottslektionen med teknologi

Polar hjälper alla elever att nå sin fulla potential. Väck elevernas lust att röra på sig med Polars produkter för idrott i skolan som främjar aktivitet, motivation och ansvarstagande.

Ekosystem för skolor

Polars helhetslösning för idrott i skolan inkluderar Polars pulsmätare, aktivitetsmätare och programvara för konditionsbedömning.

Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning är ett roligt och enkelt sätt att mäta hur aktiva eleverna är under hela dagen. Aktivitetsmätaren aktiveras automatiskt när barnen börjar röra på sig – oavsett om det handlar om att springa, hoppa, kasta, simma eller leka. Gå igenom aktivitetsdiagrammen eller registrera aktiviteten med det roliga aktivitetsspelet Activarium.

Fördelar med aktivitetsmätning

 • Mätning av daglig aktivitet och sömn dygnet runt
 • Direkt feedback
 • Långsiktiga rapporter för daglig aktivitetsnivå
 • Objektiv bedömning
 • Rolig aktivitetsmätning med Activarium

Pulsmätning i realtid

Polars pulsmätare visar träningens effekt på kroppen i realtid. De gör barnen motiverade genom direkt feedback som motiverar dem att nå sina personliga mål. Pulsmätningen hjälper eleverna att träna med rätt intensitet.

Fördelar med pulsmätning

 • Ökad motivation
 • Noggrann feedback i realtid
 • Undervisning och övningar som är personligt anpassade
 • Rättvis bedömning utifrån individuell ansträngning
 • Bättre förståelse för kroppen

Konditionsbedömning

Polars fystester gör eleverna motiverade på ett nytt sätt. De får information om sin fysisk nivå och långsiktig utveckling. Läraren kan mäta och bedöma elevernas fysik och hjälpa dem med en hälsosam och aktiv livsstil.

Fördelar med fystester

 • Mallar för fystester
 • Flexibla rapporter och översikter
 • Jämförelser med ålders- och könsspecifika genomsnitt

Fördelar med Polars produkter för idrott i skolan

Elever

Behåller motivationen med individuell vägledning

Eleverna får förståelse för vikten av en hälsosam och aktiv livsstil – både nu och på lång sikt.

Polar ger individuell vägledning som visar effekten av träningen. Eleverna kan enkelt följa sin utveckling, vilket hjälper dem att hålla motivationen och koncentrationen uppe både i och utanför klassrummet.

Lärare

Ser resultaten och kan göra objektiva bedömningar

Skaffa dig verktygen du behöver för att inspirera och motivera dina elever och lära dem vikten av en aktiv och hälsosam livsstil.

Polar registrerar tränings- och aktivitetsdata samt ger direkt feedback till både dig och dina elever. Du kan göra en objektiv bedömning av eleverna och visa dem deras utveckling svart på vitt.

Föräldrar

Kan följa vad som händer genom lättillgängliga rapporter

Föräldrarna behöver inte vänta till slutet av terminen för att få information om barnens utveckling, utan kan följa hur fysiskt aktiv barnet är genom kontinuerlig feedback och lättillgänglig rapportering.

Polars produkter för idrott i skolan

Polar GoFit

 • Översikt
 • Webbtjänsten Polar GoFit
 • GoFit-appen

Aktivitetsmätning

Vad du behöver:

- Webbtjänsten Polar GoFit
- Användarkonto på polargofit.com
- Polar Active aktivitetsmätare

Pulsmätning i realtid

Vad du behöver:

- Polar GoFit-appen
- Användarkonto på polargofit.com
- iPad med Polar GoFit-appen
- H7 pulssensorer

Fystester

Vad du behöver:

- Polar GoFit-appen
- Användarkonto på polargofit.com
- Fördefinierad testkonfiguration

Polargofit.com är Polars webbtjänst för elever, lärare och administratörer.

Skapa kurser

Skapa kurser om puls och aktivitetsperioder för att sätta upp mål och utvärdera eleverna objektivt baserat på deras resultat.

Rapportera och analysera

Skapa rapporter för enskilda elever eller grupper och följ utvecklingen över tid för varje elev och klass. Spara information om eleverna och dela den med föräldrar och skoladministratörer via individuell inloggning.

Aktivera med Activarium

Activarium är en modul som ingår i tjänsten polargofit.com. I Activarium kan elever och lärare spela ett roligt spel där de samarbetar för att skapa ett akvarium genom att uppnå dagliga aktivitetsmål.

Polar GoFit-appen är ett enkelt och smidigt sätt att följa elevernas puls under en idrottslektion. Du kan definiera en viss målzon för varje lektion och se om eleverna uppnår målet. Och du kan anpassa strukturen på lektionen genom direkt feedback från elevernas puls.

Under lektionen kan du vägleda dem att stanna i rätt pulszon och se deras ackumulerade tid i varje zon. Du kan se information för enskilda elever eller för hela klassen.

Roligt lärande

Pulsmätning är ett enkelt och roligt sätt för eleverna att lära sig om olika hälsofördelar med träning i olika intensiteter. De kan samla märken och motivera varandra, vilket ger den fysiska aktiviteten en ny dimension.

Jämförelse och analys

Du kan se en summering efter lektionen och jämföra med alla pågående kurser. Informationen sparas automatiskt på polargofit.com för senare analys och utvärdering.

Vad du behöver

Allt du behöver är en iPad med Polar GoFit-appen, en Internetanslutning, ett användarkonto på polargofit.com samt H7 Bluetooth Smart pulssensorer till eleverna.

Utrustning

Vanliga tillbehör

Allt du behöver för att kunna använda Polars helhetslösning för idrott i skolan.

Referenser

Friskare och piggare elever, gladare skolor

Polars produkter för idrott i skolan används på fler än tusen skolor i USA och Europa.

Support

Lärarhjälpmedel

Lärarhjälpmedlen består av dokument som kan laddas ned och användas utan kostnad.

Support

Need help?

Product support

Kom igång

Redo att köra igång?

Intresserad? Kontakta oss.