check tag wrench cart

איכות הסביבה

פולאר שולטת באופן מוחלט בכל פעילותיה ומתחשבת באספקטים הסביבתיים והשלכות מוצריה לאורך כל חיי המוצרים שלה משלב הפיתוח והייצור, ועד להגעת המוצרים ללקוח. נושאי איכות הסביבה נכללים כבר בתהליך המוקדם של תכנון חומר הגלם ממנו עשוי המוצר ובחירת ספק חומר הגלם. פולאר מייצרת את כל מוצריה במפעלים שבבעלותה והספקים המרכזיים נמצאים בקרבת מקום וזאת כדי לחסוך את הליך ההעברה. בנוסף, רשת ההפצה והאספקה , החל מספק החומר ועד המפיצים מנוהלת בקפידה ע"י פולאר בכדי להבטיח כי ישנה התחשבות בכל הקשור לאיכות הסביבה.

באופן שוטף , פולאר מפתחת חומרי גלם ותהליכי ייצור בכדי להפחית השלכת פסולת ובזבוז. כך מובטח כי המוצרים מיוצרים מחומרים בטוחים לאנשים ולסביבה. מיחזור החומרים בחלקו מטופל ע"י חברות מיחזור מוסמכות ולקוחות אף יכולים להחזיר אתה מוצרים הישנים לכל מרכז שירות במדינות שהינן חלק מהאיחוד האירופי.

פולאר מצייתת לדרישות החוק והרגולציה בכל מדינה בה היא פועלת. פולאר מצהירה כי מוצריה מיוצרים על פי הסטנדרטים הבינלאומיים של שמירה על איכות הסביבה.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.