check tag wrench cart

Avasta oma potentsiaal – kampaania tingimused

Kampaania „Avasta oma potentsiaal“ tingimused

Kuidas pääseda juurde eksklusiivsele treeningukavale, mille on loonud Frederik Aegidius, Annie Thorisdottiri treener

Kui registreerud enne 17. juunit 2019, saad osa ka meie kingikampaaniast. Registreerumisega nõustud meilt selle kampaaniaga seotud turundussõnumite saamisega. Kampaania kestab 20. maist 2019 kuni 17. juunini 2019 23:59 (GMT).

Kingikampaania toimumise aeg

‎20. mai 2019 – 17. juuni 2019

Auhind

Võitja valitakse juhuslikult kõigi osalejate seast. Võitjaga võetakse isiklikult ühendust e-posti teel.

Auhind Võistluse auhindadeks on Polari tooted, mille väärtus Polari veebipoes on 250 eurot. Võitja saab auhinnad Polari veebipoe valikust ja auhinna väärtus 250 eurot arvutatakse Polari veebipoe müügihindade alusel 17. juuni 2019 seisuga.

Kampaaniaga „Avasta oma potentsiaal“ liitumisel nõustud kingikampaania tingimustega.

Eritingimused

‎1. Kingikampaania korraldaja on Polar Electro Oy. Kampaania toimib aadressil polar.com/fitness

‎2. Kingikampaanias osalemine ei eelda kindla ostu sooritamist ega osalemistasu. Kampaaniasse sisenemisel kinnitavad osalejad, et nad nõustuvad tingimustega, mõistavad neid ning nõustuvad neid järgima (eri- ja üldtingimused).

‎3. Kampaania kestab 20. maist 2019 kuni 17. juunini 2019 23:59 (GMT).

‎4. Kampaania on avatud vähemalt 18-aastastele isikutele (kampaaniasse sisenemise hetkel). Rootsi, New Yorgi ja Florida elanikel ei ole kampaanias lubatud osaleda. Ei kehti, kui see on seadusega keelatud või piiratud. Kampaanias osalemise õigus kehtib ainult teatud riikide elanikele. Vastavate riikide loend on ära toodud nende reeglite lõpus. Polar Electro Oy jätab endale õiguse lisada uusi geograafilisi piiranguid.

‎5. Kampaaniasse sisenemiseks peavad osalejad esitama kampaania sihtlehel oma andmed.

‎6. Kampaaniat ei sponsoreeri, toeta ega halda Facebook, Twitter, Pinterest või Instagram ning see pole nendega seotud. Kampaaniasse sisenedes vabastate Facebooki, Twitteri, Pinteresti ja/või Instagrami mistahes vastutusest, mis on seotud selle reklaamiga.

‎7. Ettenähtust erinevate kanalite kaudu esitatud osavõtusoove ei aktsepteerita. Skripti, makro, muude automatiseeritud vahendite või osavõtuprotsessi õõnestavate vahendite abil loodud osavõtusoovid on kehtetud.

‎8. Sobilikud isikud võivad osaleda nii mitu korda, kui soovivad. Valeandmeid sisaldavaid või puudulikke osavõtusoove ei aktsepteerita. Kõik osavõtusoovid tuleb esitada kehtivate kontode kaudu.

‎9. Polar Electro Oy valib ühe (1) võitja juhuslikult. Võitjaga võetakse ühendust isiklikult e-posti teel ja tal palutakse esitada oma aadress auhinna saatmiseks. Võitja peab sõnumile vastama viie (5) päeva jooksul pärast teadaannet. Kui võitja ei vasta sõnumile viie (5) päeva jooksul pärast teate saamist, jätab Polar Electro Oy endale õiguse valida teine võitja.

‎10. Austraalias, Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Hongkongis, Itaalias, Jaapanis, Norras, Singapuris, Hispaanias, Šveitsis, Hollandis, Ühendkuningriigis ja USAs saab võitja auhinna väärtuses 250 eurot Polari veebipoe kupongina. Kupong kehtib ainult ühe ostu puhul. Argentiinas, Brasiilias, Kanadas, Tšiilis, Hiinas, Colombias, Costa Ricas, Horvaatias, Tšehhis, Ecuadoris, Egiptuses, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Guatemalas, Ungaris, Islandil, Indias, Indoneesias, Iisraelis, Koreas, Malaisias, Mehhikos, Uus-Meremaal, Panamas, Peruus, Filipiinidel, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Venemaal, Sloveenias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Taiwanis, Türgis, Araabia Ühendemiraatides ja Venezuelas saab võitja oma valitud tootepaketi väärtusega kuni 250 eurot. Väärtus määratakse kindlaks hindadega, mis kehtivad Polari veebipoes Soomes 17. juunil 2019.

‎11. Auhinnad on ühtemoodi kättesaadavad kõikide jurisdiktsioonide elanikele, kes võivad kampaanias osaleda.

‎12. Polar Electro Oy valib võitjad 28. juunil 2019. Võitjaga võetakse isiklikult ühendust e-posti teel.

‎13. Auhindade üleandmine Polar Electro Oy saadab auhinna võitjale 7. juuliks 2019.

‎14. Juhul kui Polar Electro Oy korraldatud kampaania eritingimuste ja üldtingimuste vahel on vastuolusid, kehtivad eritingimused.

‎15. Kampaania kõigis aspektides lähtutakse Soome seadustest.

Üldtingimused

Need võistlusreeglid kehtivad teie ja Polar Electro Oy vahel, kui võtate osa mistahes meie võistlustest või kampaaniatest. Järgmised määratlused kehtivad kõigile meie veebis toimuvatele võistlustele ja kampaaniatele. Konkreetse võistluse/kampaania puhul peaksite tutvuma linkidega, mis viivad konkreetse võistluse/kampaania reegleid selgitava veebisaidi vastavale lehele.

Polar Electro Oy töötajad ja nende esindajad, haruettevõtted, tütarettevõtjad ja emaettevõtja, müügiesindajad, turundusfiliaalid ja -partnerid, turustajad, reklaami- ja müügiedenduse agentuurid ning sellistesse üksustesse kuuluvate isikute lähimad pere- ja leibkonnaliikmed ei saa auhindade loosimisel osaleda. Korraldaja maksab kohalduva loteriimaksu (kui see eksisteerib). Auhinna võitja vastutab kõigi muude auhinna võitmisega kaasnevate maksude tasumise eest. Osalemine ei eelda kindla ostu sooritamist või osalemistasu. Võistluse korraldajaks on Polar Electro Oy, aadress Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome. ‎„Võistlus“ tähendab kõiki meie veebi vahendusel korraldatavaid võistluseid; „meie“ tähendab ettevõtet Polar Electro Oy, aadress Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome; ja „veebisait“ tähendab vastavat veebisaiti, mille kaudu võistlusele ligi pääseb.

‎1. Mistahes meie võistlustest osavõtul peavad osalejad kinni pidama nendest reeglitest (mida võime aeg-ajalt täiendada ja muuta) ja meie tehtavatest otsustest, mis on kõikide võistlusega seonduvate asjade puhul lõplikud.

‎2. Kõik auhinnad on mitteülekantavad ja sularahaalternatiivi ei pakuta. Auhindade üleandmise korraldame meie. Jätame endale oma äranägemise järgi õiguse asendada mistahes auhinna või kõik auhinnad võrreldava väärtusega auhindadega. Kõik auhinnad peavad vastama tootja või varustaja tingimustele.

‎3. Selleks, et vastata auhindade saamise nõuetele, tuleb võitja(te)l (ja külalisel, kui see on kohaldatav) vajaduse korral nõustuda (1) kirjaliku vandetunnistuse allkirjastamisega; (2) vabastada meid kogu vastutusest ja kõigist hagidest, nõuetest ja tegevuspõhjustest, mis seostuvad kehavigastuste ja/või kahjude, varguste või kahjumiga, mis on tingitud võistlusest või auhinna vastuvõtmisest või muust sellisest, välja arvatud juhul, kui tegu on meiepoolse hooletusega; ja (3) allkirjastada reklaamiõiguste loovutusdokument, mis annab meile õiguse kasutada teie nime ja pilti reklaami ning avaliku tähelepanu püüdmise eesmärgil ilma lisakompensatsioonita. Võistlusest osavõtt tähistab võitja(te) nõusolekut selliseid dokumente allkirjastada. Võitja(te)l (ja külalisel, kui see on kohaldatav) on kohustus täita kõik juriidilised dokumendid ja tagastada need meile neljateistkümne (14) päeva jooksul kättesaamise kuupäevast alates. Selle nõude eiramisega kaasneb võitja(te) diskvalifitseerimine ja uue võitja valimine.

‎4. Võistluse auhinna osade kättesaamine sõltub kõigi kohalduvate õigusnormide täitmisest. Võitja(d) on ainuisikuliselt vastutavad kindlustuse, kohalduvate maksude ja teiste kulude eest, mida pole auhinna kirjelduses välja toodud.

‎5. Jätame endale õiguse vajaduse korral vanusepiirang kehtestada. Osalejad, kes on 15-aastased (USAs 18-aastased) või nooremad, peavad enne võistlusel osalemist saama vanema või hooldaja nõusoleku. Võistlustel ei tohi osaleda Polar Electro Oy töötajad ja nende lähimad pereliikmed, haruettevõtted ja tütarettevõtjad ning nende sponsorid. Jätame endale õiguse kohaldada osalemisõigusele geograafilisi piiranguid.

‎6. Võistlusse sisenemisel loovutavad osalejad kõik oma õigused, omandiõiguse ja huvid veebileheküljele üleslaetud loomingulise materjali osas.

‎7. Kui soovite teada saada võitjate nimesid kuni ühe (1) kuu jooksul pärast võistluse lõppu, saatke vastavasisuline kiri Polar Electro Oy aadressil Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome.

‎8. Võitja(d) nõustub(nõustuvad), et Polar Electro Oy, selle tütarettevõtjad, haruettevõtted, sidusettevõtted, töötajad ja teised sponsorid ei vastuta võistluse raames antud auhindade vastuvõtmise või kasutamise eest. Jätame endale ainuõiguse ükskõik millise osaleja ja/või võitja oma äranägemise järgi diskvalifitseerida.

‎9. Osaleja nõusoleku korral võime kõiki isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, osaleja nime, vanust, aadressi, telefoninumbrit ja/või meiliaadressi, mille võistlusel osalejad meie käsutusse annavad, kasutada või avaldada kolmandatele isikutele teatud turunduse, turu-uuringute, analüüsi ja muu sellisega seonduvatel põhjustel. Kui soovite lisateavet selliste isikuandmete kasutamise ning teie õiguse kohta oma isikuandmeid meie andmebaasist kustutada, külastage veebilehte http://www.polar.com/en/legal_notice.

ARGENTINA

AUSTRAALIA

AUSTRIA

BELGIA

BRASIILIA

KANADA

TŠIILI

HIINA

COLOMBIA

COSTA RICA

HORVAATIA

TŠEHHI

TAANI

ECUADOR

EGIPTUS

EESTI

SOOME

PRANTSUSMAA

SAKSAMAA

SUURBRITANNIA/IIRIMAA

KREEKA

GUATEMALA

HONGKONG

UNGARI

ISLAND

INDIA

INDONEESIA

IISRAEL

ITAALIA

JAAPAN

KOREA

MALAISIA

MEHHIKO

HOLLAND

UUS-MEREMAA

NORRA

PANAMA

PERUU

FILIPIINID

POOLA

PORTUGAL

RUMEENIA

VENEMAA

SINGAPUR

SLOVEENIA

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

HISPAANIA

ŠVEITS

TAIWAN

TÜRGI

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

USA (New Yorgi ja Florida elanikel pole õigust osaleda)

VENEZUELA

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.