check tag wrench cart

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) on EL regulatsioon (EC/2006/1907), mis hakkas kehtima 2007 aasta juunist. REACH käsitleb keemiliste ainete tootmist ja kasutamist ning nende võimalikku mõju inimese tervisele ja keskkonnale. See reguleerib kaupade, toodete või materjalide importi Euroopa Liitu.


Tutvu Polar Electro REACH vastavusdeklaratsiooniga ja teiste keskkonnadirektiividega siin.

Lisainformatsiooni saamiseks REACH kohta palun külastage veebilehte https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
 

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.