check tag wrench cart

Training Load PRO

Training Load PRO

Zoptymalizuj swój trening

Training Load Pro dostarcza szczegółowych danych o tym, w jaki sposób treningi obciążają Twój organizm. W połączeniu z Recovery Pro pomaga znaleźć odpowiednie proporcje między treningiem i odpoczynkiem.

Dowiedz się, jak trenujesz

Gdy trenujesz, aby osiągnąć określony cel, kluczem jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy różnymi rodzajami treningów i odpoczynkiem. Funkcja Training Load Pro pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób treningi obciążają różne układy Twojego organizmu, a przez to ustalić, czy trenujesz prawidłowo.

Kompleksowe monitorowanie

Training Load Pro to więcej niż ogólne szacowanie obciążenia treningowego. Monitoruje zarówno (wewnętrzne) obciążenie układu krążenia jak i (zewnętrzne) obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i podaje trzy oddzielne wskaźniki obciążenia treningowego.

Jakie są te trzy rodzaje obciążenia?

Znajdź odpowiednie proporcje

Kiedy wiesz, w jaki sposób trening wpływa na Twój organizm, możesz utrzymywać efektywność treningu i poprawiać swoje wyniki.

Zapobiegaj przetrenowaniu oraz niedotrenowaniu

Training Load Pro ocenia, czy trenujesz za dużo, za mało czy w sam raz.

Oceń swój wysiłek

Funkcja Training Load Pro i serwis Polar Flow pomogą Ci łatwo porównywać wyniki swoich treningów.

Dane poparte badaniami

Wskaźniki używane przez Training Load Pro do oceny obciążenia treningowego, takie jak TRIMP i RPE są powszechnie uznane przez fizjologów sportu na całym świecie.

Kompleksowy pomiar

Zgodnie z zaleceniem zawartym w oświadczeniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Training Load Pro wykorzystuje pomiar wewnętrznych i zewnętrznych obciążeń do określenia łącznego obciążenia treningowego.

Jak działa Training Load Pro?

Training Load Pro automatycznie oblicza Obciążenie Kardio i Obciążenie Mięśni na podstawie Twoich danych treningowych (Obciążenie Mięśni jest dostępne tylko w przypadku biegania i jazdy na rowerze z pomiarem mocy). Jeśli chodzi o Odczuwane Obciążenie, możesz samodzielnie określać wartość dla każdej sesji treningowej (RPE).

Przeczytaj więcej

Kompatybilne produkty

Related blog posts

How Often Should I Work Out? Training Load Pro™ Knows

'How often should I work out?' may sound like a newbie question, but even seasoned athletes need training load data to find out the answer.

Read story

Meet Polar Vantage V – The Premium Multisport Watch

Polar Vantage V is a pro-level multisport watch with optical heart rate, wrist-based running power, plus personalized training load and recovery.

Read story

Do you know when it’s time to take a break? Recovery Pro™ will tell you

The new Recovery Pro feature considers strain from training, physical activity and stress caused by other factors to give you personalized recovery feedback.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Obciążenie Treningowe

Kiedy trenujesz, obciążane są różne układy Twojego organizmu. Training Load Pro dostarcza całościowegi obrazu wpływu treningu na poszczególne układy. Mierzy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne obciążenie treningowe – obciążenie wewnętrzne odnosi się do wysiłku wymaganego do wykonania pracy, podczas gdy obciążenie zewnętrzne mierzy realnie wykonaną pracę.

Training Load Pro informuje o poziomie obciążenia treningowego zarówno układu krążenia, jak i mięśniowo-szkieletowego (Obciążenie Kardio i Obciążenie Mięśni), uwzględniając również Twoją subiektywną ocenę (Odczuwane Obciążenie). Obciążenie Kardio i Odczuwane Obciążenie stanowią wewnętrzne obciążenie treningowe, a Obciążenie Mięśni określa liczbowo obciążenie zewnętrzne.

Dla każdego rodzaju obciążenia treningowego podawana jest wartość liczbowa i wynik w skali punktowej. Punkty uwzględniają Twoją dotychczasową historię treningów i wskazują, jak trudna była dana sesja treningowa w porównaniu do średniego obciążenia podczas treningów z ostatnich 90 dni.

Obciążenie Kardio

Wartość Obciążenia Kardio określa, jak bardzo sesja treningowa obciążyła układ krążenia. Jest obliczana po każdym treningu na podstawie danych o tętnie.

Obciążenie Kardio jest obliczane jako wskaźnik intensywności treningu (TRIMP), który jest powszechnie stosowaną metodą liczbowego określania obciążenia treningowego.

Obciążenie Mięśni

Obciążenie Mięśni jest obliczane na podstawie danych o mocy, co oznacza, że będzie dostępne w przypadku treningów biegowych i rowerowych wykonywanych z miernikiem mocy (jeśli używasz zegarka Polar Vantage V, nie potrzebujesz zewnętrznego miernika mocy). Obciążenie Mięśni wskazuje, jak bardzo mięśnie były obciążone podczas danej sesji treningowej. Obciążenie Mięśni pomaga w ilościowej ocenie obciążenia treningowego podczas sesjach treningowych o wysokiej intensywności, takich jak krótkie interwały, sprinty i podbiegi, gdy tętno nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na zmiany intensywności. Ten wskaźnik jest przydatny zarówno do pomiaru wysiłku tlenowego, jak i beztlenowego, podczas gdy tętno umożliwia ocenę jedynie wysiłku tlenowego.

Obciążenie Mięśni to ilość energii mechanicznej (kJ), którą wytwarzasz podczas biegowej lub kolarskiej sesji treningowej. Odzwierciedla ilość realnie wygenerowanej energii (a nie Twój wkład energetyczny w ten wysiłek). Ogólnie rzecz biorąc, im lepsza jest Twoja kondycja fizyczna, tym korzystniejsza jest relacja między energią zużywaną do pracy, a energią generowaną.

Odczuwane Obciążenie

Odczuwane Obciążenie uwzględnia Twoją ocenę intensywności sesji treningowej.

Ostatnie badania podkreślają znaczenie subiektywnych odczuć ćwiczącego jako narzędzia do określania obciążenia treningowego. Ważne jest, aby słuchać własnego organizmu, a połączenie subiektywnych odczuć i obiektywnych pomiarów obciążenia pomaga w pełnym poznaniu całkowitego obciążenia treningowego.

Odczuwane Obciążenie jest określane przy użyciu wskaźnika odczuwania wysiłku (RPE), powszechnie stosowanej metody subiektywnej oceny obciążenia treningowego. Następnie wskaźnik RPE jest mnożony przez czas trwania sesji treningowej.

Obciążenie i tolerancja

Oprócz obciążenia treningowego wynikającego z poszczególnych sesji treningowych, możesz obserwować swoje Obciążenie i Tolerancję oraz relacje między nimi.

Obciążenie pokazuje, jak duży był Twój wysiłek podczas ostatnich treningów. Jest ono oparte na Obciążeniu Kardio i pokazuje średnie dzienne obciążenie z ostatnich 7 dni.

Tolerancja informuje o Twoim przygotowaniu do treningu kardio. Pokazuje średnie dzienne obciążenie z ostatnich 28 dni. Aby zwiększyć swoją tolerancję na trening kardio, powoli zwiększaj natężenie treningu w długim okresie czasu. Im wyższa jest Twoja tolerancja, tym intensywniejszy trening może wytrzymać Twój organizm.

Wskaźnik Status obciążenia kardio porównuje Obciążenie z Tolerancją i określa, jak trening wpływa na Twój organizm.