Warunki Użytkowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług.

Postanowienia ogólne

Ochrona danych

Tworzenie konta użytkownika i zarządzanie kontem użytkownika

Użytkowanie usług

Tryb autonomiczny

Ważność

Zawartość usługi

Treści użytkownika

Społeczności

Opłaty

Usługi świadczone przez strony trzecie

Konkursy

Marketing bezpośredni

Zastrzeżenia prawne

Obowiązki użytkowników

Siła wyższa

Przenoszenie praw

Warunki ogólne, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Dodatkowe Warunki Użytkowania Określonej Usługi

Postanowienia ogólne

Polar jest pionierem w dziedzinie monitorowania tętna i technologii sportowej, cieszącym się zaufaniem profesjonalnych sportowców i miłośników fitness. Pomagamy sportowcom na wszystkich poziomach osiągać cele i optymalizować wyniki. Dostarczamy najlepszych narzędzi do rozwoju, niezależnie od tego, czy Twoim celem jest pierwszy bieg w życiu, czy pobicie rekordu świata.

Oferujemy również szereg narzędzi internetowych, które pomogą Ci osiągać cele w zakresie treningu i dobrego samopoczucia. Chcemy wspierać Cię przez naszą społeczność i umożliwiać Ci dzielenie się doświadczeniami z innymi zainteresowanymi sportowcami. Korzystanie z urządzenia Polar w połączeniu z serwisem internetowym Flow pomaga zmaksymalizować korzyści płynące z treningu.

Korzystanie z usług Polar wymaga akceptacji poniższych warunków. Akceptując te warunki, zawierasz prawnie wiążącą umowę z firmą Polar. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Ponadto korzystanie z niektórych usług (np. świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i organizacji) wymaga akceptacji dodatkowych lub specjalnych warunków, które dotyczą takich usług. Dodatkowe Warunki Użytkowania Określonej Usługi są przedstawione poniżej, po Ogólnych Warunkach Użytkowania.

Aby korzystać z tych usług, należy utworzyć konto Polar. Przed tym zalecamy zapoznanie się z Oświadczeniem o ochronie prywatności w firmie Polar, w którym określamy, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w punkcie Najczęściej zadawane pytania.

Ochrona danych

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności określa – zarówno ogólnie, jak i dla każdego produktu – jakie dane osobowe zbieramy w ramach każdej z naszych usług, w jaki sposób wykorzystujemy te dane i gdzie je przechowujemy. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również szczegółowe informacje na temat praw dotyczących prywatności oraz określa, kto może uzyskać dostęp do danych, gdzie można uzyskać pomoc i w jaki sposób można zmienić własne ustawienia. Przed zarejestrowaniem się w usługach Polar i rozpoczęciem korzystania z naszych usług należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Tworzenie konta użytkownika i zarządzanie kontem użytkownika

Aby korzystać z naszych usług należy utworzyć konto użytkownika. W tym celu potrzebujemy pewnych informacji takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i kraj Użytkownika. Podczas tworzenia konta prosimy również o podanie informacji umożliwiających korzystanie z funkcjonalności naszych usług (wiek, płeć, wzrost, waga, poziom aktywności fizycznej). Prosimy o podanie tych informacji, aby móc dostarczać Użytkownikowi jak najdokładniejsze dane treningowe, ponieważ dane osobowe, takie jak wiek, wpływają na spalanie kalorii i inne obliczenia. Zakładamy, że dostarczane nam dane są prawidłowe.

Podczas rejestracji potwierdzamy adres e-mail i pytamy o zgodę na pewne działania związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami prawa: zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie poufnych danych osobowych (takich jak dane dotyczące tętna) oraz zgodę na przesyłanie danych do kraju innego niż kraj pochodzenia Użytkownika (w celu świadczenia usługi Flow Polar korzysta z serwerów udostępnionych przez strony trzecie). Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Rzeczywiste dane Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium UE, natomiast informacje, takie jak dane z monitorowania systemu, są zapisywane na serwerach usługodawców znajdujących się poza terytorium UE. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 13 lat, prosimy również o zgodę rodzica lub opiekuna na założenie konta. Po utworzeniu konta zawsze można zmienić uprawnienia i dane dostarczone przy rejestracji, wybierając Ustawienia w dowolnej z naszych usług.

Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zechce zaprzestać korzystania z naszych usług i zamknąć konto, może to zrobić bezpośrednio w serwisie lub zwrócić się o pomoc do naszego Biura Obsługi Klienta. Należy pamiętać, że po zamknięciu konta użytkownika wszystkie informacje zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Należy pamiętać, aby przed zamknięciem konta zapisać wszystkie swoje dane w innym miejscu.

Użytkowanie usług

Większość produktów Polar zaprojektowano z myślą o ich użytkowaniu z usługą Polar Flow. Połączenie produktu Polar i usługi Polar Flow tworzy system, który automatycznie przechowuje wszystkie dane dotyczące treningu, aktywności i snu. Dzięki narzędziom dostępnym w tej usłudze można analizować swoją wydajność, monitorować postępy i sprawdzać, w jakim stopniu realizujemy swoje cele. Można na przykład przeglądać raporty treningowe z dowolnie wybranego okresu lub stworzyć własny program biegowy z indywidualnymi sesjami treningowymi, które są przekazywane bezpośrednio do urządzenia noszonego na nadgarstku (programy nie są dostępne dla wszystkich urządzeń).

Do korzystania z naszej usługi potrzebne jest urządzenie Polar (takie jak zegarek sportowy lub czujnik tętna) oraz smartfon, tablet lub komputer do utworzenia konta i zarządzania nim. Do rodziny produktów Polar należą urządzenia różnych generacji. Należy pamiętać, że starsze urządzenia nie obsługują na przykład usługi Polar Flow. Niektóre z naszych urządzeń można skonfigurować i używać w tzw. trybie autonomicznym bez konieczności rejestrowania się lub przy pomocy aplikacji na smartfona, ale inne do prawidłowego działania wymagają rejestracji i podłączenia do naszej usługi. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie funkcji urządzenia opisanych na opakowaniu lub na naszych stronach internetowych produktu. Więcej informacji o produktach Polar można znaleźć tutaj.

Urządzenia i usługi Polar są przeznaczone przede wszystkim do treningu i poprawy sprawności fizycznej. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek schorzenia, nie ma pewności, czy może ćwiczyć fizycznie lub nie wie, które sporty są dla niego odpowiednie, powinien on skonsultować się z lekarzem. Polar nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie Użytkownika i nie może zagwarantować, że Użytkownik jest w stanie trenować.

Polar oferuje również szereg usług w zakresie coachingu i programów fitness. Korzystając z naszej usługi można utworzyć różne programy treningowe, również takie, które obejmują trening o bardzo wysokich wymaganiach. Jeśli Użytkownik nie ma pewności, czy program treningowy jest dla niego odpowiedni, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem programu. Więcej informacji na temat zdrowia można znaleźć w instrukcji obsługi produktu Polar.

Niektóre z naszych programów szkoleniowych obejmują ankietę o stanie zdrowia. Ta ankieta nie jest odpowiednikiem badania lekarskiego i nie ma na celu oceny stanu zdrowia. Odpowiedzi na pytania wskazują tylko, czy możliwe jest utworzenie programu dla Użytkownika.

Użytkownik usług i produktów Polar może otrzymywać od czasu do czasu ważne powiadomienia, które ich dotyczą. Te ważne informacje dotyczące użytkowania produktów i usług nie są wiadomościami marketingowymi, ale istotnymi informacjami dotyczącymi naszych produktów i usług oraz ich użytkowania. Z tego powodu nie można zrezygnować z ich otrzymywania. Informujemy również wszystkich naszych klientów – w tym tych, którzy zrezygnowali z otrzymywania wiadomości marketingowych – o wszelkich zmianach w naszych Warunkach Użytkowania lub Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Mamy nadzieję, że te wiadomości są czytane przez ich adresatów, ponieważ mogą zawierać ważne dotyczące ich informacje.

Tryb autonomiczny

Nasze urządzenia przeznaczone są do współpracy z aplikacją Polar Flow oraz z usługą internetową. Korzystając z Polar Flow, Użytkownik ma dostęp do wszystkich wszechstronnych funkcji urządzenia, które udostępnia Ci wszystkie przewidziane możliwości. Niektóre urządzenia Polar mogą być jednak używane bez rejestracji w naszych usługach („tryb autonomiczny”). W takim przypadku urządzenie nie jest połączone z żadną z naszych usług, a dane osobowe nie są przekazywane do systemów Polar. Należy pamiętać, że w trybie autonomicznym nie wszystkie funkcje urządzenia mogą być dostępne.

Przy korzystaniu z urządzeń Polar w trybie autonomicznym, Polar nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z używaniem urządzeń Polar. Polar może jednak zbierać niezbędne dane o Użytkowniku z innych powodów (np. przy zakupie produktów w sklepie internetowym Polar lub kontaktu z Działem Obsługi Klienta Polar). Planując zakup urządzenia, które może być używane w trybie autonomicznym, należy sprawdzić z wyprzedzeniem, czy urządzenie może być skonfigurowane i używane w trybie autonomicznym.

Oprócz trybu autonomicznego można korzystać z pewnych produktów, takich jak monitory tętna, które są obsługiwane przez aplikacje na smartfony innych firm. W zależności od aplikacji, korzystanie z usług internetowych Polar może nie być konieczne, a do Polar mogą nie być przesyłane żadne dane związane z korzystaniem z tych urządzeń. Więcej informacji o produktach Polar można znaleźć tutaj.

Ważność

W każdej chwili Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Polar. W przypadku korzystania z usługi premium, możliwość używania jej wygasa po upływie okresu, za który został opłacony abonament. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu korzystania z usługi przed zakończeniem okresu, za który został opłacony abonament, zwrot kosztów nie przysługuje.

Aby przestać korzystać z usług Polar, Użytkownik powinien zamknąć konto, co sprawi, że jego dane zostaną usunięte. Jeśli Użytkownik chce przenieść dane do usługi innej firmy lub je zapisać, musi to zrobić przed zamknięciem konta. Usuniętych danych nie można odzyskać.

Korzystanie z usług wymaga potwierdzenia adresu e-mail. W przypadku braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 30 dni od założenia konta, konto zostanie zablokowane. W ramach usług Użytkownik otrzyma powiadomienie o niepotwierdzonym adresie e-mail. W przypadku nieotrzymania wiadomości weryfikacyjnej, możesz zlecić jej ponowne wysłanie. Jeśli konto jest zablokowane z powodu niepotwierdzenia adresu e-mail, nadal można spowodować ponowne wysłanie wiadomości weryfikacyjnej na stronie logowania, nawet jeśli nie jest możliwe zalogowanie się do serwisu. Niepotwierdzone konta są usuwane po upływie siedmiu (7) miesięcy od ich utworzenia.

Wycofanie którejkolwiek ze zgód udzielonych podczas zakładania konta, spowoduje że konto zostanie zamknięte, a niektóre lub wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte. Prawo zabrania nam przechowywania lub przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownika nie wyraził zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu danych za każdym razem, gdy wycofa którąkolwiek z wcześniej wyrażonych zgód. Usunięcie zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych nie wpływa jednak na konto użytkownika. Zgodę na wysyłanie wiadomości marketingowych można cofnąć w dowolnym momencie. Po usunięciu zgody Użytkownik nie będzie otrzymywać wiadomości marketingowych, ale będzie możliwe dalsze korzystanie z serwisu w zwykły sposób.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania, Polar może anulować prawa Użytkownika, w którym to przypadku konto i dane zostaną usunięte.

Zawartość Usługi

Z wyjątkiem Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej), treści w usługach Polar, takie jak obrazy, ikony, zdjęcia, grafiki, dźwięki, muzyka, filmy wideo, teksty, oprogramowanie, opinie, dane, wiadomości, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, wyniki, wskazówki, pomysły, plany, zamówienia, zgłoszenia i tym podobne oraz wszelkie inne materiały („Treści”) są własnością Polar lub są przedmiotem licencji Polar i są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie nazwy, znaki towarowe i znaki usługowe pojawiające się w Treściach są własnością Polar lub strony trzeciej, która udzieliła Polar licencji. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, pozostają zastrzeżone.

Wszystkie Treści są przeznaczone wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku i nie mogą być wykorzystywane, modyfikowane, reprodukowane, przekazywane, publikowane, sprzedawane, licencjonowane lub dystrybuowane do jakichkolwiek osób trzecich, ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Polar lub innego właściciela praw. Polar zezwala również na tworzenie odsyłaczy do materiałów w serwisach internetowych Polar do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych prawach własności w przypadku pobierania lub drukowania Treści. Użytkownik zobowiązuje się również nie obchodzić ani nie wyłączać żadnych zabezpieczeń ani innych elementów technicznych, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści lub jej kopiowanie.

Treści Użytkownika.

Jak wspomniano powyżej, Użytkownik może przesyłać dane zebrane za pomocą urządzeń Polar do usług świadczonych przez Polar. Dane zbierane za pomocą urządzeń i rejestrowane przez nie są przesyłane do usług Polar na bieżąco.

Oprócz danych przesyłanych przez użytkownika z urządzeń Polar, użytkownik może również zapisywać lub publikować w niektórych usługach Polar własne treści lub inne materiały, takie jak obrazy, filmy wideo, teksty, muzykę, komentarze dotyczące danych przesyłanych z urządzeń oraz dane dotyczące sesji treningowych. Użytkownik może również uczestniczyć w forach dyskusyjnych udostępnianych przez Polar i umieszczać odsyłacze do danych związanych z jego kontem Polar na udostępnionych kanałach społecznościowych lub tworzyć odsyłacze do zamieszczonych tam własnych postów. Cała zawartość, którą Użytkownik sam przesłał, zapisał lub przekazał do usług świadczonych przez Polar, zwana jest dalej „Treściami Użytkownika”.

Zapisując, przesyłając lub przekazując treści do usług Polar, Użytkownik przyznaje firmie Polar nie wymagające wynagrodzenia, globalne, podlegające dalszemu przenoszeniu i licencjonowaniu prawo do używania, reprodukowania, publicznego prezentowania, edytowania, tłumaczenia i udostępniania Treści Użytkownika. Z wyłączeniem praw związanych z danymi osobowymi Użytkownika, prawa przyznane Polar są nieodwołalne. Należy pamiętać, że nawet po zamknięciu konta użytkownika i usunięciu danych osobowych z systemów Polar, materiały takie jak komentarze zamieszczone na forach dyskusyjnych nie zostaną usunięte. Jednak przed zamknięciem konta Użytkownik może usunąć Treści Użytkownika przesłane do usług, w tym wszelkie zamieszczone komentarze.

Zamieszczając Treści Użytkownika w usługach Polar i korzystając z usług Polar, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  1. jest właścicielem Treści Użytkownika dostarczanych do Usług Polar lub w inny sposób ma prawo dostarczania treści do usług świadczonych przez Polar oraz do udzielenia Polar licencji opisanej w tym punkcie na dostarczone przez siebie treści;
  2. dostarczone Treści Użytkownika nie zawierają elementów, które są sprzeczne z prawem, zniesławiające jakąkolwiek osobę lub społeczność, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, grożące, pornograficzne, napastliwe, niewłaściwe, obraźliwe na tle etnicznym lub w inny sposób nienadające się do publikacji, ani niczego co mogłoby zachęcać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, przestępstwa lub skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, zważywszy w szczególności, że przekazane Treści Użytkownika mogą być dostępne i widoczne dla osób niepełnoletnich;
  3. Treści Użytkownika przekazywane przez Użytkownika nie zawierają żadnego szkodliwego kodu, pliku, programu ani instrukcji programistycznej, ani innych zaraźliwych lub złośliwych funkcji bądź kodu lub funkcji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu lub integralności systemów komputerowych, sieci, serwisów internetowych lub serwerów firmy Polar;
  4. Treści Użytkownika nie zawierają reklam ani propozycji biznesowych, materiałów promocyjnych, listów łańcuszkowych, spamu, propozycji udziału w piramidach finansowych ani innych prób oszustwa;
  5. przekazywane Treści Użytkownika nie naruszają żadnego patentu, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej;
  6. Użytkownik nie używa swojego konta Polar, ani Treści Użytkownika tam zamieszczonych do gromadzenia danych, prześladowania lub nękania innych użytkowników;
  7. Użytkownik nie uzyskuje ani nie próbuje uzyskać nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych Polar lub systemów innych użytkowników korzystających z usługi Polar;
  8. Użytkownik nie będzie zakłócać przebiegu dyskusji na forach dyskusyjnych przez obraźliwe lub w inny sposób niewłaściwe wypowiedzi, ani innymi sposobami, w tym ciągłym i wielokrotnym naciskaniem klawisza Enter lub wielokrotnym zamieszczaniem tego samego tekstu;
  9. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań prawnych przeciwko firmie Polar w związku z zamieszczanymi przez siebie Treściami Użytkownika;
  10. Użytkownik nie używa usług Polar ani produktów Polar do zastosowań o znaczeniu krytycznym dla życia, ani do celów medycznych.

Ponadto Polar oczekuje od Użytkownika rozsądnej oceny i zachowywania rozwagi w wyborze odpowiednich tematów i treści zdjęć lub filmów wideo wysyłanych do usług Polar. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą chronić osoby fizyczne w zakresie związanym z ich fotografowaniem lub filmowaniem, dlatego należy szanować prywatność innych osób, prosząc i uzyskując ich zgodę na fotografowanie lub filmowanie, jak również na przesyłanie ich zdjęć lub filmów wideo do usług Polar. Korzystanie z usług Polar, Treści i Treści Użytkownika w sposób niezgodny z powyższym jest surowo wzbronione. Polar wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z Treści Użytkownika lub z nimi związaną.

Pisemne powiadomienia o naruszeniach praw autorskich należy zawsze składać w formie pisemnej. Prosimy o wysłanie powiadomienia dla Polar na następujący adres:

Polar Electro Oy

Webmaster

Professorintie 5

FI-90440 Kempele, Finlandia

e-mail: webmaster@polar.com

W przypadku powiadamiania nas o domniemanym naruszeniu praw autorskich, prosimy o dostarczenie następujących informacji:

(a) fizycznego lub elektronicznego podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;

(b) identyfikacji lub opisu utworu podlegającego ochronie, do którego prawa autorskie miały zostać naruszone oraz - jeśli jest to możliwe - reprodukcji tego utworu

(c) identyfikacji lub opisu materiału, który ma naruszać prawa autorskie oraz informacji wystarczających Polar do zlokalizowania tego materiału;

(d) własnego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i innych informacji, które umożliwią kontakt ze strony Polar;

(e) potwierdzenia posiadania prawa do występowania w charakterze przedstawiciela lub w imieniu osoby będącej właścicielem wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone.

Pisemne powiadomienia o wszelkich innych Treściach Użytkownika, które są nieodpowiednie, niezgodne z prawem, zniesławiające, obraźliwe, obelżywe lub z innej przyczyny nienadające się do publikacji, prosimy kierować na adres webmaster@polar.com, podając pełne imię i nazwisko oraz adres, informacje o lokalizacji takich Treści Użytkownika oraz tak szczegółowe, jak to możliwe, wyjaśnienie, dlaczego są one nieodpowiednie, obraźliwe lub niezgodne z prawem. Polar może usuwać lub moderować wszelkie Treści Użytkownika, które w wyłącznej ocenie Polar naruszają Warunki Użytkowania lub które mogą być obraźliwe, niezgodne z prawem, lub naruszać prawa dowolnej osoby, szkodzić jej lub zagrażać jej bezpieczeństwu. Polar nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy jakieś Treści Użytkownika okażą się nieodpowiednie, niezgodne z prawem lub w inny sposób nienadające się do publikacji.

Społeczności

W ramach swoich usług Polar udostępnia również interaktywne miejsca dyskusyjne, czyli społeczności. W tych społecznościach nasi użytkownicy mogą omawiać różne tematy. Polar chce, aby społeczności były bezpiecznymi miejscami wzajemnego wsparcia, których każdy uczestnik jest ceniony i szanowany. Należy pamiętać, że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści przekazywane społecznościom i że niewłaściwe, nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie jest zabronione. W przypadku niewłaściwego użytkowania, Polar lub moderator społeczności (jeśli nie jest nim Polar) może wykluczyć użytkownika z miejsca dyskusji, a gdy jest to niezbędne, anulować jego prawo do korzystania z usług Polar z powodu naruszenia warunków umowy.

Polar nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez użytkowników społeczności, a wszelkie dyskusje w społecznościach stanowią treści tworzone przez uczestników na ich własne ryzyko. Polar może jedynie wykluczyć użytkowników z społeczności, jeśli okaże się to konieczne.

Opłaty

Niektóre usługi świadczone przez Polar mogą być płatne. W przypadku zakupu usługi premium do usługi mają zastosowanie zarówno niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak i wszelkie Warunki Użytkowania Określonej Usługi. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu usługi lub aplikacji w sklepie z aplikacjami (App Store, Google Play itp.), do takiej transakcji stosują się również warunki sprzedaży sklepu z aplikacjami.

Korzystanie z usługi premium wymaga wnoszenia stosownych opłat za tę usługę. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z usługi przed zakończeniem opłaconego abonamentu, żadne opłaty, które zostały już uiszczone, nie będą zwracane.

Usługi świadczone przez strony trzecie

Usługi Polar mogą również obejmować opcję udostępniania lub przekazywania danych do usług stron trzecich. Polar nie ponosi odpowiedzialności za dane po ich przekazaniu z systemu Polar, gdy Polar nie może już kontrolować tych danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami, które udostępnia lub przekazuje z naszego systemu. W przypadku włączenia udostępniania danych lub ich przekazywania do usługi strony trzeciej, strona trzecia zazwyczaj będzie wymagała zaakceptowania własnych zasad i warunków użytkowania. Przed rozpoczęciem korzystania z usług należy dokładnie zapoznać się z warunkami i zasadami przetwarzania danych osobowych strony trzeciej. Polar nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z usług stron trzecich.

Konkursy

Niniejsze zasady konkursowe mają zastosowanie do relacji między firmą Polar Electro Oy a Użytkownikiem, który bierze udział w którymkolwiek z naszych konkursów lub kampanii. Poniższe definicje mają charakter ogólny i obowiązują w przypadku wszystkich naszych konkursów i kampanii online. Aby uzyskać informacje o warunkach określonych konkursów/kampanii, należy kliknąć łącza na odpowiedniej stronie internetowej, aby przejść do zasad, które dotyczą takiego konkursu/kampanii.

Do nagród nie są uprawnieni pracownicy firmy Polar Electro Oy oraz jej agenci, jednostki powiązane, zależne i jednostki dominujące, przedstawiciele handlowi, współpracownicy i partnerzy marketingowi, dystrybutorzy, agencje reklamowe i promocyjne, ani ich najbliższa rodzina i członkowie wspólnego gospodarstwa domowego. Organizator dokona zapłaty ewentualnego podatku loteryjnego. Zwycięzcy nagród są odpowiedzialni za opłacenie wszystkich innych podatków związanych z wygraniem nagrody. Udział nie wymaga dokonania zakupu ani wniesienia opłaty rejestracyjnej. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia.

„Konkurs” oznacza każdy z naszych konkursów online; „my”, „nas”, „nasz” oznacza Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia; natomiast „serwis internetowy” oznacza każdy serwis internetowy, na którym jest udostępniany konkurs w Internecie.

1. Biorąc udział w którymkolwiek z naszych Konkursów, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad (które mogą być przez nas okresowo uzupełniane lub zmieniane) oraz naszych decyzji, które są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z Konkursem.

2. Wszystkie nagrody nie podlegają przeniesieniu i nie będzie oferowana żadna alternatywa pieniężna. Warunki realizacji nagród zostaną przez nas ustalone. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia dowolnych nagród nagrodami o porównywalnej wartości. Wszystkie nagrody podlegają zasadom i warunkom producenta lub dostawcy.

3. Aby uzyskać prawo do otrzymania nagród, zwycięzcy (i gość, jeśli ma to zastosowanie) wyrażają zgodę na: (1) podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków, jeśli jest ono wymagane; (2) zwolnienie nas od wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań i przyczyn powództwa z tytułu obrażeń ciała i/lub szkód, kradzieży lub strat poniesionych w związku z Konkursem, użyciem lub przyjęciem nagrody lub jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem przypadków wynikających z naszego zaniedbania; (3) podpisanie oświadczenia promocyjnego dającego nam prawo do korzystania z ich imienia i nazwiska oraz podobizny w celach reklamowych i promocyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę zwycięzców na podpisanie takich zgód. Zwycięzcy (i gość, jeśli ma to zastosowanie) muszą wypełnić wszystkie dokumenty prawne i odesłać je do nas w ciągu czternastu (14) dni od ich otrzymania. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje dyskwalifikację zwycięzców i wybór zastępczego zwycięzcy.

4. Otrzymanie jakiejkolwiek nagrody w Konkursie jest uwarunkowane przestrzeganiem wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń. Zwycięzcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ubezpieczenia, należne podatki i wydatki nie wymienione w opisie nagrody.

5. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania wymagań wiekowych tam, gdzie jest to niezbędne. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 12 lat (17 lat w USA) muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie bliskiej rodziny pracowników Polar Electro Oy, spółek powiązanych i zależnych, a także sponsorów. Zastrzegamy sobie również prawo do geograficznego ograniczenia praw uczestnictwa.

6. Uczestnicząc w Konkursie, wszyscy uczestnicy przekazują wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały we wszystkich materiałach kreatywnych wysyłanych do serwisu internetowego.

7. Aby otrzymać informację o zwycięzcach konkursu do jednego (1) miesiąca po zakończeniu konkursu, należy wysłać zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia, podając nazwę Konkursu.

8. Zwycięzcy zgadzają się, że Polar Electro Oy, jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, podmioty powiązane i pracownicy oraz wszyscy inni sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z przyjęciem lub wykorzystaniem nagród przyznawanych a podstawie niniejszego regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika i/lub zwycięzcy według własnego wyłącznego uznania.

9. Wszelkie dane osobowe, w tym, między innymi, imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail Uczestnika uzyskane przez nas w związku z udziałem w Konkursie mogą, za jego zgodą, być używane przez nas lub ujawniane stronom trzecim w określonych celach marketingowych, prowadzenia badań rynku, analizy i powiązanych z nimi celach. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu uzyskania dalszych informacji o używaniu takich danych osobowych oraz prawie do usunięcia takich danych osobowych z naszej bazy danych.

Marketing bezpośredni

Aby móc na bieżąco informować Użytkownika o ważnych nowościach, produktach i promocjach, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych podczas rejestracji w naszych usługach. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie – nie będziemy wysyłać wiadomości marketingowych bez jego zgody. Zgodę można w dowolnym momencie zaktualizować bezpośrednio w naszych usługach lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które są podawane w każdej indywidualnej wiadomości marketingowej. Polar nie przekazuje ani nie udostępnia żadnych list adresowych stronom trzecim w celach promocyjnych.

Zastrzeżenia prawne

USŁUGI POLAR, JAK RÓWNIEŻ ICH TREŚCI I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ POLAR „TAKIE JAKIE SĄ” I „JEŚLI SĄ MOŻLIWE”. POLAR NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI POLAR BĘDĄ STALE DOSTĘPNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WOLNE OD WIRUSÓW. POLAR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY USŁUG POLAR LUB ODMOWY DOSTĘPU DO NICH W DOWOLNYM CZASIE, BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. POLAR WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI USŁUG POLAR. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG POLAR ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO I ŻE MOŻE STYKAĆ SIĘ Z TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE POCHODZĄ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. POLAR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA ANI INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW USŁUG POLAR.

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA LUB SZKODY SPOWODOWANE UMYŚLNYM WYKROCZENIEM LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, FIRMA POLAR, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO ODSZKODOWAŃ REPRESYJNYCH, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WARTOŚCI FIRMY, PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB DANYCH SPOWODOWANE KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY POLAR, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA ONA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST W TAKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NINIEJSZE WARUNKI PODLEGAJĄ PRAWU FINLANDII, POMIMO TEGO, ŻE SERWIS INTERNETOWY MOŻE BYĆ UMIESZCZONY NA TERYTORIUM INNYCH JURSYDYKCJI I Z NIEGO UDOSTĘPNIANY, ZGODNIE Z Oświadczeniem o ochronie prywatności W FIRMIE POLAR. W PRZYPADKU DOSTĘPU DO USŁUG POLAR Z JURYSDYKCJI INNEJ NIŻ FIŃSKA, UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE LOKALNEGO PRAWA.

Obowiązki użytkownika

UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG POLAR. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ BRONIĆ, ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ POLAR, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW ORAZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH ORAZ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STRATAMI, KOSZTAMI LUB ODSZKODOWANIAMI POWSTAŁYMI LUB WYNIKAJĄCYMI Z RZECZYWISTEGO LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD BĄDŹ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, INNYCH PRAW LUB PRYWATNOŚCI OSÓB TRZECICH.

Siła wyższa

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowiązań umownych w przypadku i w zakresie, w jakim takie niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem lub stanem, których nie można było racjonalnie przewidzieć w Dacie Wejścia w Życie, które nie są pod kontrolą tej strony, a których skutków nie można było racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć (zwanymi dalej „Siłą Wyższą”).

Siła Wyższa obejmuje (między innymi) wojny, sytuacje nadzwyczajne, zamieszki lub inne sytuacje kryzysowe, dostarczanie informacji nadzwyczajnych podczas sytuacji kryzysowych lub zakłóceń normalnych sytuacji, sabotaż lub zagrożenie sabotażem, niebezpieczne epidemie, burze, powodzie lub inne niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia naturalne (klęski żywiołowe), pożary, wybuchy lub inne podobne wypadki, strajk, lokaut, bojkot i inne akcje protestacyjne (w tym strajki wewnętrzne strony), zmiany prawne, działanie lub zaniechanie działania ze strony władz, ograniczenia wymiany walut, ograniczenia eksportu i importu, przerwy w dostawach energii, ogólną niedostępność środków transportu, zakłócenia sieci łączności, wady lub opóźnienia w połączeniach przesyłowych lub innych połączeniach lub urządzeniach nabytych od stron trzecich lub pozostających pod kontrolą strony trzeciej lub inną podobną przyczynę poza kontrolą Stron.

Przenoszenie praw

POLAR MA PRAWO PRZENIEŚĆ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NA STRONĘ TRZECIĄ BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY UŻYTKOWNIKA, ALE UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO PRZENIEŚĆ JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY POLAR.

Warunki ogólne, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Usługi Polar podlegają prawu fińskiemu bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania i Oświadczenia o ochronie prywatności będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd okręgowy w Helsinkach, w Finlandii. Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z wszelkimi szczególnymi zasadami i warunkami mającymi zastosowanie do Usług Polar, z których Użytkownik korzysta, stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Polar, dotyczącej korzystania z Usług Polar. Niewykonanie przez firmę Polar jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie może być uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, niniejsze Warunki Użytkowania będą miały zastosowanie we wszystkich innych aspektach, z wyłączeniem postanowień uznanych za nieważne.

Dodatkowe Warunki Użytkowania Określonej Usługi

Polar Team Pro

1. USŁUGA I PRAWO DO JEJ UŻYTKOWANIA

1.1 Usługa Polar Team Pro jest rozwiązaniem szkoleniowym dla sportów drużynowych, które dostarcza i rejestruje w czasie rzeczywistym dane treningowe, takie jak tętno, prędkość i dystans, a także funkcje analizy i raportowania („Usługa Team Pro”).

Usługa składa się z serwisu WWW oraz współpracującej z nim aplikacji Polar Team Pro („Aplikacja”), którą należy pobrać oddzielnie ze sklepu Apple App Store i która wymaga iPada jako urządzenia sterującego. Ponadto wymagane jest poprawnie działające urządzenie Team Pro Dock kompatybilne z iPadem dla trenera oraz czujniki Polar Team Pro dla zawodników.

Usługa Team Pro jest kompatybilna z usługą Polar Flow. Osoba, korzystając z usługi Team Pro (np. zawodnik w drużynie), może również posiadać osobiste konto Polar Flow. Za zgodą danej osoby można połączyć osobiste konto Polar Flow z usługą Team Pro. W takim przypadku dane związane z treningami danej osoby są przekazywane z jednej usługi do drugiej – może ona uzyskać dostęp do danych treningowych zapisanych w usłudze Team Pro przez swoje konto Polar Flow, natomiast Licencjobiorca usługi Team Pro (np. trener itp.) może uzyskać dostęp do danych treningowych zawodnika zapisanych na koncie Flow. Należy pamiętać, że korzystanie z usługi Polar Flow wymaga posiadania urządzenia lub produktu zgodnego z usługą Polar Flow.

1.2 Umowa dotycząca korzystania z usługi zawierana jest pomiędzy społecznością lub organizacją korzystającą z usługi („Licencjobiorca”) a firmą Polar. Obie strony są zwane odtąd „Stronami”.

Akceptując Warunki Użytkowania, Użytkownik wyraża zgodę w imieniu reprezentowanego przez siebie Licencjobiorcy. Powinien upewnić się on czy ma prawo zaakceptować Warunki Użytkowania w imieniu Licencjobiorcy. Akceptacja obejmuje zarówno Ogólne Warunki Użytkowania Polar, jak i niniejsze Warunki Użytkowania Określonej Usługi. Osoba akceptująca niniejszą umowę i tworząca konto użytkownika w imieniu Licencjobiorcy określana jest jako „Użytkownik" i „Użytkownik Administrator”. Termin „Licencjobiorca” zawsze odnosi się do licencjobiorcy prawa dostępu, tzn. organizacji lub firmy korzystającej z usługi. Na adres e-mail podany przy akceptacji umowy zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia prawidłowości adresu e-mail oraz tego, że konto zostało założone celowo. Konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni. Korzystanie z usługi wymaga podania zweryfikowanego adresu e-mail. Konto Użytkownika Administratora, utworzone przy rejestracji, może być również używane jako prywatne konto użytkownika w innych usługach Polar. Przy pierwszym logowaniu się do innej usługi Użytkownik, w zależności od usługi, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na różne rodzaje przetwarzania danych oraz akceptację Warunków Użytkowania jako osoba prywatna.

Po zaakceptowaniu niniejszej umowy poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” i uiszczeniu przez Licencjobiorcę wymaganej opłaty na rzecz Polar, Polar zapewni Użytkownikowi dostęp do usługi Team Pro jako Użytkownikowi Administratorowi oraz udzieli Licencjobiorcy niewyłącznego, osobistego, niezbywalnego prawa do korzystania z usługi. Data aktywacji usługi zwana jest dalej „Datą Wejścia w Życie”. Polar może świadczyć na rzecz Licencjobiorcy usługi wsparcia i utrzymania związane z usługą Team Pro za wynagrodzeniem, o ile zostało to odrębnie uzgodnione. Niniejsza Umowa nie ogranicza prawa Polar do dostarczania, sprzedaży, licencjonowania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu usługi Team Pro na rzecz osób trzecich.

1.3 Po wygaśnięciu niniejszej Umowy prawo Licencjobiorcy do korzystania z Usługi Team Pro wygasa, a Polar przestaje być zobowiązany do jej świadczenia.

1.4 Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące usługi Team Pro.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI POLAR

2.1 Usługa Team Pro zostanie aktywowana w celu używania przez Licencjobiorcę w rozsądnym czasie, po zaakceptowaniu niniejszych warunków i wniesieniu przez Licencjobiorcę wymaganej opłaty za usługę. Usługa jest udostępniana przez Polar. W celu świadczenia usługi Polar może korzystać z wybranych wykonawców.

2.2 Polar ma prawo monitorowania korzystania z usługi Team Pro.

2.3 Polar ma prawo do dalszego samodzielnego rozwoju usługi Team Pro oraz do wprowadzania zmian merytorycznych i technicznych, pod warunkiem, że poziom usługi Team Pro w całości nie ulegnie obniżeniu w stosunku do poziomu z Daty Wejścia w Życie. Polar dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej powiadamiać Użytkownika/Licencjobiorcę o wszelkich takich zmianach i ich datach wejścia w życie.

2.4 Polar odpowiada przed Licencjobiorcą za użyteczność usługi Team Pro aż do interfejsu internetowej sieci szkieletowej. Polar nie ponosi odpowiedzialności za podstawową infrastrukturę informatyczną Licencjobiorcy, taką jak łącza internetowe, iPady, wersje ich systemu operacyjnego lub prawidłowe działanie innego oprogramowania. Konserwacja i wsparcie techniczne czujników Polar Team Pro oraz urządzenia Team Pro Dock nie wchodzą w zakres niniejszej Umowy.

2.5 Zgodnie z niniejszą Umową Polar odpowiada wyłącznie za zapewnienie Licencjobiorcy dostępu do usługi Team Pro. Strony pomocy technicznej Polar podają podstawowe informacje (Pierwsze kroki, Najczęściej zadawane pytania i Wskazówki) o korzystaniu z usługi Team Pro. Inne usługi szkoleniowe i pomocnicze należy uzgodnić oddzielnie z firmą Polar.

2.6 W usłudze Team Pro można utworzyć konto użytkownika dla Licencjobiorcy i ustawić hasło umożliwiające Licencjobiorcy uzyskanie praw dostępu („Prawa Dostępu”). Po utworzeniu konta Użytkownik staje się Użytkownikiem Administratorem usługi i otrzymuje prawa administratora usługi na czas trwania umowy („Użytkownik Administrator”). Polar może w dowolnym momencie zmienić Prawa Dostępu lub je odebrać w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków Użytkowania.

2.7 Na mocy niniejszej Umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający, przechowujący i utrzymujący dane wprowadzone do usługi Team Pro. Polar nie przetwarza tych danych, z wyjątkiem przypadków otrzymania instrukcji od administratora danych i zgodnie z Warunkami użytkowania.

2.8 Polar może udostępniać aktualizacje, ulepszenia i rozszerzenia usługi Team Pro. Ulepszenia i rozszerzenia usługi Team Pro podlegają odrębnym opłatom. Polar będzie osobno informował o takich ewentualnych aktualizacjach, terminach dostaw, ich harmonogramach i kosztach.

2.9 Przerwy Konserwacyjne i Serwisowe

Polar może przerwać działanie usługi Team Pro w celu podstawowej konserwacji, wymiany sprzętu lub innej konserwacji umożliwiającej Polar utrzymanie dostępności usługi Team Pro („Przerwa Konserwacyjna”).

Wszystkie Przerwy Konserwacyjne są planowane z wyprzedzeniem. Licencjobiorca jest informowany o Przerwach Konserwacyjnych mających wpływ na usługę Team Pro na dwa (2) tygodnie przed taką przerwą. W przypadku gdy konieczna jest Przerwa Konserwacyjna z krótszym terminem powiadomienia, Polar poinformuje każdego Licencjobiorcę z wyprzedzeniem, tak szybko jak to możliwe. Polar dokłada wszelkich starań, aby Przerwy Konserwacyjne były organizowane w taki sposób, aby miały możliwie jak najmniejszy wpływ na działanie usługi Team Pro. Ponieważ usługa jest używana we wszystkich strefach czasowych, Przerwy Konserwacyjne nie mogą być organizowane w czasie optymalnym dla wszystkich Użytkowników.

Polar ma prawo czasowego przerwania usługi Team Pro bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku, gdy przerwa taka jest konieczna do konserwacji, naprawy lub kontroli sprzętu lub z innych podobnych przyczyn w nagłych wypadkach („Przerwa Serwisowa”).

Polar poinformuje Administratora o takich Przerwach Serwisowych tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe za pomocą poczty elektronicznej.

Utrzymywanie Usługi Team Pro nie obejmuje korekty błędów spowodowanych przez Użytkownika, Licencjobiorcę, podwykonawcę Użytkownika, osoby trzecie, Siłę Wyższą lub inne powody pozostające poza rozsądnie określoną kontrolą Polar. W przypadku gdy taki błąd wynika z powodów niezależnych od Polar, Polar może poinformować o tym Użytkownika Administratora i obciążyć Licencjobiorcę kosztami zbadania i/lub usunięcia błędu(-ów), zgodnie z ogólnym cennikiem Polar.

3. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za własne działania biznesowe oraz za korzystanie z Usługi Team Pro, jak również za zapewnienie, że działa zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z rozporządzeniami władz.

3.2 Administrator może przydzielić dodatkowych użytkowników do usługi Team Pro, takich jak trener.

3.3 Licencjobiorca pełni funkcję administratora danych i odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Licencjobiorca jest również odpowiedzialny za dokładność danych utworzonych w Usłudze oraz za obsługę żądań przetwarzania danych – takich jak żądanie usunięcia danych – zgłaszanych przez poszczególnych zawodników korzystających z Usługi.

3.4 Licencjobiorca będzie terminowo pokrywać koszty wynikające z korzystania z Usługi Team Pro, wdrożenia Oprogramowania oraz innych uzgodnionych usług.

3.5 Licencjobiorca akceptuje usługę Team Pro „taką jaka jest”.

3.6 Licencjobiorca zobowiązuje się do dostarczenia firmie Polar bezpłatnie takich informacji na temat właściwości technicznych, interfejsów i charakterystyk środowiska sieciowego Licencjobiorcy, które mogą być istotne dla korzystania lub dostępności usługi lub dla wykonywania przez Polar obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Licencjobiorca ma obowiązek wykonywania jego obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w sposób profesjonalny, z należytą fachowością i starannością.

3.7 Licencjobiorca nie jest upoważniony do dokonywania lub zlecania jakichkolwiek zmian usługi Team Pro.

3.8 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie połączeń internetowych, sprzętu do obsługi danych, połączeń, oprogramowania oraz wszelkiego wyposażenia dodatkowego potrzebnego do korzystania z Usługi Team Pro. Licencjobiorca jest również odpowiedzialny za koszty, obsługę, konserwację i pomoc techniczną dla całego takiego sprzętu, połączeń i oprogramowania.

3.9 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania działań, które mają miejsce w ramach jego Praw Dostępu. Z Prawami Dostępu należy korzystać z należytą starannością i w taki sposób, aby uniemożliwiać nieupoważniony dostęp do usługi Team Pro i systemu oprogramowania. Licencjobiorca nie może ujawniać Praw Dostępu osobom trzecim, a Prawa Dostępu będą uważane za informacje poufne Polar.

3.10 Licencjobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Polar, jeżeli uzna, że bezpieczeństwo Praw Dostępu zostało naruszone, jeżeli zostały one utracone lub były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub jeżeli nastąpiły zmiany dotyczące Praw Dostępu lub zmiany zatrudnienia (w tym między innymi rozwiązanie stosunku pracy) w drużynie. Licencjobiorca ma obowiązek zrekompensowania firmie Polar wszelkich szkód, kosztów i wydatków spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem praw dostępu.

4. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej indywidualnie, Polar będzie obciążać Licencjobiorcę za korzystanie z usługi Team Pro zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym czasie. Polar będzie dokonywać obciążeń za korzystanie z usługi zgodnie z aktualnym w danym czasie cennikiem Polar, do czasu zaprzestania użytkowania usługi Team Pro. W przypadku niepowodzenia automatycznego fakturowania, Polar zafakturuje Licencjobiorcę w tradycyjny sposób, w którym to przypadku koszty przelewów bankowych oraz inne wydatki związane z wniesieniem opłat za usługę zostaną pokryte przez Licencjobiorcę. Aktywacja usługi Team Pro nastąpi po otrzymaniu płatności przez Polar.

4.2 Polar ma prawo do zmiany opłat za korzystanie z usługi Team Pro. O zmianach cen Polar będzie informować Licencjobiorcę na piśmie co najmniej na jeden (1) miesiąc przed wejściem w życie nowego cennika.

4.3 Polar nie zwraca dokonanych opłat za korzystanie z usługi, nawet jeśli usługa nie była dostępna przez cały czas lub jeśli Licencjobiorca z jakiegoś innego powodu nie był w stanie korzystać z Usługi Team Pro; na przykład jeśli niemożność korzystania z Usługi przez Licencjobiorcę wynikała z wady lub usterki sprzętu Licencjobiorcy lub transmisji danych.

4.4 Reklamacje dotyczące opłat za korzystanie z usługi muszą być zgłaszane na piśmie przed upływem terminu płatności faktury. Nawet w przypadku reklamacji niekwestionowana część opłaty za korzystanie z usługi musi być zapłacona przez Licencjobiorcę w terminie płatności. Jeżeli zostanie stwierdzone, że reklamacja dotycząca opłat za usługę jest bezzasadna, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia faktury oraz odsetek naliczonych od pierwotnego terminu płatności w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym reklamacja została uznana za bezzasadną.

4.5 Stopa procentowa w przypadku opóźnionych płatności wynosi jedenaście procent (11%). Ponadto Licencjobiorca zwróci firmie Polar opłaty za fakturowanie oraz inne koszty poniesione w związku z odbiorem należności.

4.6 Polar może zawiesić prawa Licencjobiorcy do korzystania z Usługi Team Pro w przypadku opóźnienia płatności za korzystanie z usługi. W przypadku, gdy jakiekolwiek opłaty nie zostaną uregulowane po wezwaniu do zapłaty przez Polar, Polar może rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym.

5. POUFNOŚĆ

Każda Strona jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich materiałów i informacji otrzymanych od drugiej Strony, niezależnie od rodzaju tych materiałów, którymi mogą być między innymi: informacje dotyczące wszelkich danych, sprawozdania, interpretacje, prognozy, zapisy, rysunki, dokumentacja, próbki, know-how, procesy, projekty, zdjęcia, specyfikacje, instrukcje, informacje biznesowe, handlowe, finansowe i inne, w formie ustnej, pisemnej, nadającej się do odczytu maszynowego lub jakiejkolwiek innej. Strona nie może, bez uprzedniego pisemnego porozumienia Stron, wykorzystywać takich poufnych informacji do jakichkolwiek innych celów niż te, które są bezpośrednio związane z niniejszą Umową. Zobowiązania do zachowania poufności pozostaje w mocy przez okres pięciu (5) lat od Daty Wejścia w Życie, jednak co najmniej trzy (3) lata od daty ujawnienia takich informacji. Poufność zachowuje ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1 Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez jeden (1) rok od Daty Wejścia w Życie. Następnie niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać przez kolejne okresy jednego (1) roku, o ile nie zostanie ona wypowiedziana na piśmie przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczącego jeden (1) miesiąc przed upływem okresu obowiązywania. Po rozwiązaniu Umowy wygasa prawo Licencjobiorcy do korzystania z Usługi oraz zobowiązanie Polar do świadczenia Licencjobiorcy Usługi Team Pro.

6.2 Polar może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, lub zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań umownych, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych okoliczności:

(a) Licencjobiorca lub strona trzecia złożą wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub likwidację Licencjobiorcy, lub jeśli Licencjobiorca przedstawi propozycję zawarcia układu z wierzycielami lub w inny sposób okaże się, że Licencjobiorca nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań;

(b) Licencjobiorca nie uiścił zaległych opłat za usługi w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwotnego terminu zapłaty określonego na fakturze;

(c) Licencjobiorca w istotny sposób narusza lub zaniedbuje wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nie naprawi naruszenia lub nie usunie zaniedbań w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego żądania Polar.

6.3 Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy musi zostać dostarczone Polar w formie pisemnej.

6.4 Po rozwiązaniu Umowy przez Licencjobiorcę zobowiązanie płatnicze wynikające z niniejszej Umowy pozostaje w mocy do końca bieżącego okresu obowiązywania Umowy.

6.5 Polar będzie przechowywać dane zapisane w Usłudze Team Pro przez 6 miesięcy po wygaśnięciu praw dostępu.

7. INNE WARUNKI

Do korzystania z Usługi mają zastosowanie Ogólne Warunki Użytkowania Polar, z wyjątkiem spraw objętych niniejszymi specjalnymi warunkami użytkowania usługi.

Polar Club

1. USŁUGA I PRAWO DO JEJ UŻYTKOWANIA

1.1 Polar Club to wykorzystująca tablet usługa dla klubów fitness, które oferują treningi z instruktorem i ćwiczenia grupowe w ramach zajęć. Usługa rejestruje i wyświetla w czasie rzeczywistym dane treningowe, takie jak tętno, oraz zapisuje sesje treningowe na własnym koncie Flow użytkownika w celu późniejszej analizy („Usługa Polar Club”).

Umowa dotycząca korzystania z usługi zawierana jest pomiędzy społecznością lub organizacją korzystającą z usługi („Licencjobiorca”) a firmą Polar. Obie strony są zwane odtąd „Stronami”.

Usługa umożliwia Licencjobiorcy dostęp do określonych danych członków, którzy zapisali się na zajęcia grupowe. Usługa umożliwia zbieranie i zapisywanie określonych danych treningowych podczas zajęć. Usługa obejmuje aplikację Polar Club („Aplikacja”), którą Licencjobiorca pobiera samodzielnie ze sklepu Apple App Store. Korzystanie z usługi wymaga posiadania iPada jako urządzenia sterującego; interfejsem użytkownika jest aplikacja Polar Club dla systemu iOS. Ponadto osoby uczestniczące w zajęciach muszą mieć prawidłowo działające czujniki tętna Polar Bluetooth Smart lub kompatybilne urządzenia Polar do pomiaru tętna z nadgarstka.

Usługa Polar Club jest dostępna wyłącznie do użytku własnego Licencjobiorcy i nie wolno jej sprzedawać ani w żaden inny sposób przekazywać korzyści lub danych otrzymanych z Usługi jakiejkolwiek stronie trzeciej. Licencjobiorca może jedynie otrzymywać dane dotyczące wyników osiąganych przez tych uczestników, którzy zapisali się na zajęcia fitness Licencjobiorcy.

Ponieważ Usługa jest częścią ekosystemu Polar Flow, wszystkie indywidualne dane treningowe są rejestrowane i bezpośrednio synchronizowane z usługą Polar Flow na osobistych kontach Polar Flow użytkowników, pod warunkiem, że zarejestrowali oni swój udział w zajęciach.

1.2 Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, wyjaśnia się, że Polar będzie uważany za stronę trzecią w relacjach między Użytkownikiem, a uczestnikami zajęć. Polar jedynie umożliwia współpracę. Wszelkie porozumienia, umowy lub gwarancje dotyczące relacji, usług Użytkownika lub treści sesji treningowych i ćwiczeń grupowych, o ile istnieją, występują bezpośrednio między Użytkownikiem a uczestnikami. Polar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez Użytkownika klientom.

1.3 Akceptując Warunki Użytkowania, Użytkownik wyraża zgodę w imieniu reprezentowanego przez siebie Licencjobiorcy i potwierdza, że ma prawo zaakceptować Warunki Użytkowania w imieniu Licencjobiorcy. Akceptacja obejmuje zarówno Ogólne Warunki Użytkowania Polar, jak i niniejsze Warunki Użytkowania Określonej Usługi. Osoba akceptująca niniejszą umowę i tworząca konto użytkownika w imieniu Licencjobiorcy określana jest jako „Użytkownik" i „Użytkownik Administrator”. Termin „Licencjobiorca” zawsze odnosi się do licencjobiorcy prawa dostępu, tzn. organizacji lub firmy korzystającej z usługi. Na adres e-mail podany przy akceptacji umowy zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia prawidłowości adresu e-mail oraz tego, że konto zostało założone celowo. Konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni. Korzystanie z usługi wymaga podania zweryfikowanego adresu e-mail. Konto Użytkownika Administratora utworzone przy rejestracji może być również używane jako prywatne konto użytkownika w innych usługach Polar. Przy pierwszym logowaniu się do innej usługi Użytkownik, w zależności od usługi, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na różne rodzaje przetwarzania danych oraz akceptację Warunków Użytkowania jako osoba prywatna.

Po zaakceptowaniu niniejszej umowy przez kliknięcie przycisku „Akceptuję”, Polar zapewni Użytkownikowi dostęp do usługi Polar Club w charakterze administratora i udzieli Licencjobiorcy niewyłącznego, osobistego, niezbywalnego prawa do korzystania z usługi. Data aktywacji usługi zwana jest dalej „Datą Wejścia w Życie”. Polar może świadczyć na rzecz Licencjobiorcy usługi wsparcia i konserwacji związane z usługą Polar Club za wynagrodzeniem, jeżeli zostało to odrębnie uzgodnione. Niniejsza Umowa nie ogranicza prawa Polar do dostarczania, sprzedaży, licencjonowania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu usługi Polar Club na rzecz osób trzecich.

1.4 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy prawo Licencjobiorcy do korzystania z usługi Polar Club wygasa, a firma Polar przestaje być zobowiązana do świadczenia Usługi.

1.5 Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące usługi Polar Club.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI POLAR

2.1 Usługa Polar Club zostanie aktywowana do użytkowania przez Licencjobiorcę po zaakceptowaniu niniejszych warunków. Usługa jest udostępniana przez Polar. W celu świadczenia usługi Polar może korzystać z wybranych wykonawców.

2.2 Polar ma prawo do monitorowania korzystania z usług Polar Club.

2.3 Polar ma prawo do dalszego, niezależnego rozwijania usługi Polar Club oraz do wprowadzania zmian jej zawartości i zmian technicznych pod warunkiem, że poziom Usługi Polar Club jako całości nie ulegnie obniżeniu w porównaniu do poziomu z Daty Wejścia w Życie. Polar dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej powiadamiać Użytkownika/Licencjobiorcę o wszelkich takich zmianach i ich datach wejścia w życie.

2.4 Polar odpowiada wobec Licencjobiorcy za działanie usługi Polar Club do interfejsu sieci szkieletowej Internetu. Polar nie ponosi odpowiedzialności za podstawową infrastrukturę informatyczną Licencjobiorcy, taką jak łącza internetowe, iPady, wersje ich systemu operacyjnego lub prawidłowe działanie innego oprogramowania.

2.5 Na mocy niniejszej Umowy Polar odpowiada wyłącznie za zapewnienie Licencjobiorcy dostępu do Usługi Polar Club. Polar prowadzi witryny pomocy technicznej, które zawierają podstawowe informacje na temat korzystania z usługi Polar Club (Pierwsze kroki, Najczęściej zadawane pytania i Wskazówki). Inne usługi szkoleniowe i pomocnicze należy uzgodnić oddzielnie z firmą Polar.

2.6 Użytkownik może utworzyć konto użytkownika usługi Polar Club dla Licencjobiorcy i ustawić hasło w celu utworzenia praw dostępu Licencjobiorcy („Prawa Dostępu”). Po utworzeniu konta Użytkownik staje się Użytkownikiem Administratorem usługi i otrzymuje prawa administratora usługi na czas trwania umowy („Użytkownik Administrator”). Polar może w dowolnym momencie zmienić Prawa Dostępu lub je odebrać w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków Użytkowania.

2.7 Na mocy niniejszej Umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający, przechowujący i utrzymujący dane wprowadzone w usłudze Polar Club. Polar nie przetwarza tych danych, z wyjątkiem przypadków otrzymania instrukcji od administratora danych i zgodnie z Warunkami użytkowania.

2.8 Polar może udostępniać aktualizacje, ulepszenia i rozszerzenia usługi Polar Club. Ulepszenia i rozszerzenia usługi Polar Club podlegają odrębnym opłatom. Polar będzie osobno informował o takich ewentualnych aktualizacjach, terminach dostaw, ich harmonogramach i kosztach.

2.9 Przerwy Konserwacyjne i Serwisowe

Polar może przerwać świadczenie usługi Polar Club w związku z podstawową konserwacją, wymianą sprzętu lub inną konserwacją, która pozwoli Polar utrzymać dostępność Usługi Club („Przerwa Konserwacyjna”).

Wszystkie Przerwy Konserwacyjne są planowane z wyprzedzeniem. Licencjobiorca będzie informowany o wszelkich Przerwach Konserwacyjnych mających wpływ na Usługę Polar Club na dwa (2) tygodnie przed przerwą. W przypadku gdy konieczna jest Przerwa Konserwacyjna z krótszym terminem powiadomienia, Polar poinformuje każdego Licencjobiorcę z wyprzedzeniem, tak szybko jak to możliwe. Polar dokłada wszelkich starań, aby Przerwy Konserwacyjne były organizowane w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na usługę Polar Club. Ponieważ usługa jest używana we wszystkich strefach czasowych, Przerwy Konserwacyjne nie mogą być organizowane w czasie optymalnym dla wszystkich Użytkowników.

Polar ma prawo do czasowego przerwania działania usługi Polar Club bez uprzedzenia w nagłych wypadkach, gdy przerwa taka jest konieczna do konserwacji, naprawy lub kontroli sprzętu lub z podobnych przyczyn („Przerwa Serwisowa”).

Polar poinformuje Administratora o takich Przerwach Serwisowych tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe za pomocą poczty elektronicznej.

Utrzymywanie Usługi Polar Club nie obejmuje naprawiania błędów spowodowanych przez Użytkownika, Licencjobiorcę, podwykonawcę Użytkownika, strony trzecie, siłę wyższą lub inne przyczyny niezależne od Polar. W przypadku gdy taki błąd wynika z powodów niezależnych od Polar, Polar może poinformować o tym Użytkownika Administratora i obciążyć Licencjobiorcę kosztami zbadania i/lub usunięcia błędu(-ów), zgodnie z ogólnym cennikiem Polar.

2.9 Polar ma prawo do wykorzystywania nazwy i logo Licencjobiorcy w marketingu oraz prawo do odwoływania się do współpracy stron w okresie obowiązywania Umowy w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

3. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za własną działalność oraz za korzystanie z usługi Polar Club, jak również za zapewnienie, że Licencjobiorca działa zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz rozporządzeniami władz.

3.2 Użytkownik Administrator może wyznaczyć dodatkowych użytkowników korzystających z usługi Polar Club, takich jak instruktor.

3.3 Licencjobiorca pełni funkcję administratora danych i odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Licencjobiorca odpowiada również za rzetelność danych tworzonych przez niego w Usłudze oraz za obsługę żądań poszczególnych osób korzystających z Usługi, takich jak usunięcie danych.

3.4 Licencjobiorca ma obowiązek opłacania w przewidzianym terminie kosztów wynikających z korzystania z usługi Polar Club, wdrożenia Oprogramowania i innych uzgodnionych usług.

3.5 Licencjobiorca akceptuje usługę Polar Club „taką jaka jest”.

3.6 Licencjobiorca zobowiązuje się do dostarczenia firmie Polar bezpłatnie takich informacji na temat właściwości technicznych, interfejsów i charakterystyk środowiska sieciowego Licencjobiorcy, które mogą być istotne dla korzystania lub dostępności usługi lub dla wykonywania przez Polar obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Licencjobiorca winien wykonać swoje obowiązki i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w sposób profesjonalny, z należytą fachowością i starannością.

3.7 Licencjobiorca nie może dokonywać ani zlecać dokonywania jakichkolwiek zmian w usłudze Polar Club.

3.8 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie połączeń internetowych, sprzętu do transmisji danych, połączeń, oprogramowania i innego dodatkowego sprzętu potrzebnego do korzystania z usługi Polar Club. Licencjobiorca jest również odpowiedzialny za koszty, obsługę, konserwację i pomoc techniczną dla całego takiego sprzętu, połączeń i oprogramowania.

3.9 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania działań, które mają miejsce w ramach jego Praw Dostępu. Prawa Dostępu należy traktować z należytą starannością i w taki sposób, aby nie dopuszczać do nieuprawnionego dostępu do usługi Polar Club i systemu oprogramowania. Licencjobiorca nie może ujawniać Praw Dostępu osobom trzecim, a Prawa Dostępu będą uważane za informacje poufne Polar.

3.10 Licencjobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Polar, jeżeli uzna, że bezpieczeństwo Praw Dostępu zostało naruszone, jeżeli zostały one utracone lub były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub jeżeli nastąpiły zmiany dotyczące Praw Dostępu lub zmiany zatrudnienia (w tym między innymi rozwiązanie stosunku pracy) w drużynie. Licencjobiorca ma obowiązek zrekompensowania firmie Polar wszelkich szkód, kosztów i wydatków spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem praw dostępu.

4. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Polar oferuje trzydziestodniowy (30) okres próbny, po którym zostanie pobrana opłata licencyjna przy użyciu karty kredytowej lub adresu do fakturowania wskazanego przez Licencjobiorcę w momencie rejestracji. Jeśli Licencjobiorca nie anuluje swojej subskrypcji za pośrednictwem portalu ani nie złoży pisemnego oświadczenia o anulowaniu przed płatnością, którą chce anulować, lub oświadczenia, że Licencjobiorca nie życzy sobie automatycznego przedłużania, Licencjobiorca akceptuje, że naliczanie opłaty licencyjne będzie kontynuowane automatycznie i upoważnia Polar (bez wcześniejszego powiadomienia, o ile obowiązujące prawo nie wymaga inaczej) do obciążania opłatą licencyjną obowiązującą w danym czasie oraz wszelkimi podatkami z wykorzystaniem zatwierdzonej metody płatności zapisanej w danych użytkownika Licencjobiorcy.

O ile nie uzgodniono inaczej na zasadach indywidualnych, Polar będzie obciążać Licencjobiorcę za korzystanie z usługi Polar Club zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem. Firma Polar będzie okresowo pobierała opłaty za korzystanie z usługi, zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem Polar, do momentu zaprzestania korzystania z usługi Polar Club. W przypadku niepowodzenia automatycznego fakturowania, Polar zafakturuje Licencjobiorcę w tradycyjny sposób, w którym to przypadku koszty przelewów bankowych oraz inne wydatki związane z wniesieniem opłat za usługę zostaną pokryte przez Licencjobiorcę.

4.2 Polar ma prawo do zmiany wysokości opłat za korzystanie z usługi Polar Club. O zmianach cen Polar będzie informować Licencjobiorcę na piśmie co najmniej na jeden (1) miesiąc przed wejściem w życie nowego cennika.

4.3 Polar nie zwraca wniesionych opłat za usługi, nawet jeżeli usługa nie była dostępna przez cały czas lub jeśli Licencjobiorca z innego powodu nie był w stanie korzystać z usługi Polar Club; na przykład jeśli niemożność korzystania z usługi przez Licencjobiorcę wynikała z wady lub usterki sprzętu lub transmisji danych Licencjobiorcy.

4.4 Reklamacje dotyczące opłat za korzystanie z usługi muszą być zgłaszane na piśmie przed upływem terminu płatności faktury. Nawet w przypadku reklamacji niekwestionowana część opłaty za korzystanie z usługi musi być zapłacona przez Licencjobiorcę w terminie płatności. Jeżeli zostanie stwierdzone, że reklamacja dotycząca opłat za usługę jest bezzasadna, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia faktury oraz odsetek naliczonych od pierwotnego terminu płatności w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym reklamacja została uznana za bezzasadną.

4.5 Stopa procentowa w przypadku opóźnionych płatności wynosi jedenaście procent (11%). Ponadto Licencjobiorca zwróci firmie Polar opłaty za fakturowanie oraz inne koszty poniesione w związku z odbiorem należności.

4.6 Polar może zawiesić prawo Licencjobiorcy do korzystania z Usługi Polar Club w przypadku opóźnienia opłat za korzystanie z usługi. W przypadku, gdy jakiekolwiek opłaty nie zostaną uregulowane po wezwaniu do zapłaty przez Polar, Polar może rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym.

5. POUFNOŚĆ

Każda Strona jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich materiałów i informacji otrzymanych od drugiej Strony, niezależnie od rodzaju tych materiałów, którymi mogą być między innymi: informacje dotyczące wszelkich danych, sprawozdania, interpretacje, prognozy, zapisy, rysunki, dokumentacja, próbki, know-how, procesy, projekty, zdjęcia, specyfikacje, instrukcje, informacje biznesowe, handlowe, finansowe i inne, w formie ustnej, pisemnej, nadającej się do odczytu maszynowego lub jakiejkolwiek innej. Strona nie może, bez uprzedniego pisemnego porozumienia Stron, wykorzystywać takich poufnych informacji do jakichkolwiek innych celów niż te, które są bezpośrednio związane z niniejszą Umową. Zobowiązania do zachowania poufności pozostaje w mocy przez okres pięciu (5) lat od Daty Wejścia w Życie, jednak co najmniej trzy (3) lata od daty ujawnienia takich informacji. Poufność zachowuje ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1 Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez jeden (1) rok od Daty Wejścia w Życie. Następnie niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać przez kolejne okresy jednego (1) roku, o ile nie zostanie ona wypowiedziana na piśmie przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczącego jeden (1) miesiąc przed upływem okresu obowiązywania. Po rozwiązaniu Umowy wygasa prawo Licencjobiorcy do użytkowania Usługi oraz zobowiązanie Polar do udostępniania Licencjobiorcy usługi Polar Club.

6.2 Polar może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, lub zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań umownych, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych okoliczności:

(a) Licencjobiorca lub strona trzecia złożą wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub likwidację Licencjobiorcy, lub jeśli Licencjobiorca przedstawi propozycję zawarcia układu z wierzycielami lub w inny sposób okaże się, że Licencjobiorca nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań;

(b) Licencjobiorca nie uiścił zaległych opłat za usługi w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwotnego terminu zapłaty określonego na fakturze;

(c) Licencjobiorca w istotny sposób narusza lub zaniedbuje wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nie naprawi naruszenia lub nie usunie zaniedbań w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego żądania Polar.

6.3 Wypowiedzenie musi zostać doręczone Polar na piśmie lub za pośrednictwem portalu.

6.4 Po rozwiązaniu Umowy przez Licencjobiorcę zobowiązanie do zapłaty wynikające z niniejszej Umowy pozostaje w mocy do końca bieżącego okresu obowiązywania Umowy.

6.5 Polar zachowa dane zapisane w usłudze Polar Club przez 6 miesięcy po wygaśnięciu praw dostępu.

7. INNE WARUNKI

Do korzystania z Usługi mają zastosowanie Ogólne Warunki Użytkowania Polar, z wyjątkiem spraw objętych niniejszymi specjalnymi warunkami użytkowania usługi.

Polar GoFit

Dostęp do serwisu za pomocą Kodu Dostępu Głównego Użytkownika oraz przyznawanie Kodów Dostępu zgodnie z Licencją Główną.

Dostęp do serwisu za pomocą Kodu Dostępu Głównego Użytkownika wymaga, aby podmiot, który Użytkownik reprezentuje i w imieniu którego działa nabył Główną Licencję od firmy Polar. Polar dostarcza jeden Kod Dostępu Głównego Użytkownika każdemu podmiotowi, któremu udziela Licencji Głównej. W zależności od uzgodnionego zakresu licencji, Licencja Główna może umożliwiać dostęp do wszystkich usług oferowanych w serwisie lub do ograniczonej liczby dostępnych usług. Niektóre usługi w Serwisie mogą wymagać oddzielnej, dodatkowej opłaty licencyjnej. Polar może również co pewien czas dodawać do Serwisu nowe usługi, które mogą podlegać dodatkowej opłacie licencyjnej.

Posiadacz Kodu Dostępu Głównego Użytkownika będzie uprawniony do przyznawania Kodów Dostępu Nauczycieli w celu umożliwienia dostępu do Serwisu uzgodnionej liczbie nauczycieli, zatrudnionych przez podmiot, który nabył Licencję Główną od Polar.

Posiadacze Kodów Dostępu Nauczyciela mają prawo do przyznawania Kodów Użytkownika, które umożliwiają dostęp do Serwisu, swoim uczniom w jednostce (szkole), w której pracują.

Wszystkie kody dostępu są osobiste i nie wolno ich udostępniać innym osobom. Posiadacz kodu dostępu nie ma prawa umożliwiania innym osobom korzystania z Serwisu za pomocą jego osobistego kodu dostępu. Dostęp do niektórych usług w Serwisie może być ograniczony zakresem odpowiedniej Licencji Głównej.

Jeśli posiadacz kodu dostępu przestanie pracować dla podmiotu, który nabył Licencję Główną, automatycznie traci swoje prawo dostępu do Serwisu. Jego prawa użytkownika mogą zostać przyznane innej osobie pracującej dla danego podmiotu, ale stare kody hasła zostaną zastąpione nowymi kodami osobistymi lub nowym użytkownikiem.

Posiadacz Kodu Nauczyciela jest zobowiązany do anulowania praw dostępu ucznia, który przestał być uczniem podmiotu będącego nabywcą Licencji Głównej.

Okres ważności praw korzystania z Serwisu

Prawo każdego użytkownika do dostępu do Serwisu (lub dowolnej jego części) jest uzależnione od uiszczenia przez odpowiedni podmiot opłaty za licencję (Licencja Główna)firmy Polar. Niektóre usługi opcjonalne (takie jak usługa Activarium) dostępne w Serwisie mogą podlegać odrębnej opłacie, a dostęp do takich usług opcjonalnych może podlegać odrębnej opłacie licencyjnej za daną usługę opcjonalną. Dostęp wszystkich przedstawicieli podmiotu do Serwisu (lub opcjonalnej części Serwisu, w zależności od przypadku) automatycznie wygasa z chwilą wygaśnięcia licencji lub niewniesienia przez podmiot uzgodnionej opłaty licencyjnej. Polar zastrzega sobie również prawo do przerwania dostępu do Serwisu (lub opcjonalnej części Serwisu, w zależności od przypadku) dla wszystkich posiadaczy kodu dostępu należących do danego podmiotu lub dla indywidualnego posiadacza kodu dostępu w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków.

Licencja Główna jest udzielana, a opłata licencyjna fakturowana za okres jednego (1) roku. Po upływie początkowego okresu obowiązywania Licencji wynoszącego jeden (1) rok, okres obowiązywania Licencji będzie automatycznie przedłużany, a opłaty za Licencję Główną będą fakturowane za kolejne okresy jednego (1) roku, chyba że subskrypcja Licencji zostanie anulowana na co najmniej jeden (1) miesiąc przed zakończeniem bieżącego jednorocznego (1) okresu obowiązywania Licencji Głównej.

W przypadku anulowania subskrypcji Licencji lub przerwania dostępu do Serwisu, Polar usunie wszystkie dane po upływie sześciu (6) miesięcy.

Polar nie zwraca żadnych uiszczonych opłat licencyjnych, nawet jeśli posiadacz Licencji nie będzie korzystać z Serwisu lub przestanie korzystać z Serwisu z jakiegokolwiek powodu lub dostarczy wypowiedzenie w dowolnym momencie w bieżącym okresie obowiązywania Licencji.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu przez uczniów

Podmiot (szkoła), który zakupił Licencję Główną od firmy Polar, jest odpowiedzialny za korzystanie z Serwisu (lub ograniczonej liczby usług w Serwisie) zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującym prawem.

POLAR ELECTRO/POLAR GOFIT FERPA AFFIDAVIT (USA)

Polar Electro Inc. (Polar) attests compliance of the Polar GoFit service with the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

1. Polar shall maintain Student Information for and on behalf of school district – in accordance with the Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g(a)(4)(A)(ii), 1232g(b)(1) -- for the purpose of providing Polar GoFit services pursuant to this License. Polar may use the Student Information to conduct data recording activities for the benefit of school district, including, but not limited to, longitudinal studies, alignment studies, and norming studies and/or for the collective benefit of multiple school district licenses, as permitted by FERPA. Personally identifiable information (“PII”) derived from Student Information provided to Polar may be disclosed only to Polar employees who have a legitimate educational interest in maintaining, organizing, or analyzing the data for uses authorized in this Subscription. PII derived from Student Information and maintained by Polar shall not be further disclosed by Polar, except as allowed by FERPA. School district is responsible for any notices to parents required under FERPA and for providing parents/guardians the opportunity to inspect and challenge the contents of the student records in question.

2. All student and employee data is owned by the relevant schools within the school district. If services are terminated, by either party, the vendor Polar agrees to permanently delete all school based data within the school district and provide written verification confirming permanent deletion. The request for deleting school based data permanently in Polar GoFit databases can be ordered either by a school or a school district from b2bhelpdesk@polar.com. The school district will be responsible to inform all relevant schools within the school district about the date of termination of the service and the deletion of data by Polar.

3. Data will be collected in Polar GoFit data bases that are protected by firewalls, passwords and other technical means. Databases and their backups are located in locked and secured locations, and the data is accessed only by persons named in advance.

4. Collection provisions – At the time of license registration, no PII is required. During the use of the services, the relevant schools within the school district will be able to store the following PII: Student’s name, birthdate, gender, height, weight, graduation year and school district assigned school identification.

5. Modification, duration, and termination provisions – The above referenced PII can only be modified by the schools’ designated users within the school district. Modification includes editing of PII as well as removal of information from the school wide data base.

6. Data access provisions – Access is restricted to designated personnel of relevant schools within the school district. Polar personnel have access solely for the purposes of troubleshooting and training school district personnel.

7. Data disclosure provisions, as aligned to FERPA (see above), COPPA, CIPA, and PPRA: Not applicable due to the nature of Polar GoFit license services.

8. Indemnification and warranty provisions – Not applicable due to nature of Polar Gofit license services.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania prosimy przesyłać na adres webmaster@polar.com.