Oświadczenie o ochronie prywatności

Polar szanuje prywatność i dba o bezpieczeństwo klientów. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, jakie dane gromadzimy podczas korzystania z naszych produktów i usług, w jaki sposób korzystamy z tych danych i jak je przetwarzamy. Dowiesz się również, gdzie możesz uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa do nich.

Polar oznacza spółkę Polar Electro Oy i jej spółki zależne. Wynika z tego, że w przypadku korzystania z usług lub produktów Polar, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez jedną lub więcej firm z grupy Polar.

Spis treści:

Jak przetwarzamy dane osobowe

Bezpieczeństwo

Jak przetwarzamy poufne dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie poza UE

Przechowywanie i prawidłowość danych

Twoje prawa

Pliki cookie

Dzienniki błędów

Użytkownicy poniżej 13. roku życia

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Polar Flow i Flow App

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Pomoc Techniczna / Dział Obsługi Klienta

Polar.com

Sklep internetowy

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Rozwiązania Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Zasady stosowania plików cookie

Jak przetwarzamy dane osobowe

Podczas tworzenia konta użytkownika usług Polar prosimy o podanie pewnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci i wieku). Te informacje są nam potrzebne do personalizacji dostarczanych usług. Przykładowo, używamy informacji o Twoim wieku, aby dokładniej obliczać liczbę spalonych kalorii. Zakładamy, że wszystkie podawane nam informacje są rzetelne.

Niektóre informacje o Tobie możemy uzyskiwać, gdy kupujesz produkty w naszym sklepie internetowym, korzystasz z usług Polar lub kontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta. Abonentów biuletynu Polar prosimy wyłącznie o podanie adresu e-mail. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w określonych celach związanych z usługami, o których możesz dowiedzieć się więcej, klikając podane linki. Możesz również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do każdej usługi.

Podczas korzystania z produktów lub usług Polar, Polar zbiera informacje o Tobie i może je łączyć z innymi danymi osobowymi zebranymi przez Polar w tym samym celu. Nie łączymy informacji zebranych o Tobie w innych celach. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa produktów Polar, weryfikacji Twojej tożsamości oraz wyjaśniania przypadków oszustw i niewłaściwego użytkowania produktów. Możemy również przetwarzać Twoje dane w ramach działań w zakresie badań i rozwoju produktów – stale rozwijamy nowe funkcje i ulepszamy istniejące. W przypadku tych działań informacje są zawsze anonimizowane i nie mogą być przypisane do Ciebie.

Jeśli korzystasz z naszych płatnych usług, możemy zapisywać dane dotyczące Twojej karty płatniczej oraz zgody na dokonywanie kolejnych płatności. Informacje te są zapisywane w zaszyfrowanej postaci w systemie strony trzeciej. Starannie dobieramy naszych dostawców usług płatniczych i dbamy o to, aby spełniali oni wymagania w zakresie bezpiecznego i niezawodnego przetwarzania informacji, obowiązujące w tej branży. Przetwarzając informacje dotyczące płatności, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz warunków określonych i monitorowanych przez dostawców usług płatniczych.

Jeśli zechcesz, możesz również udostępniać informacje z usług Polar systemom lub usługom oferowanym przez strony trzecie, takim jak Facebook lub Strava. Polar nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje przekazane do innego systemu ani za dokładność informacji poza systemem Polar. Do takich informacji mają zastosowanie zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności odpowiednich usługodawców.

Bezpieczeństwo

Z podawaniem danych osobowych osobiście, telefonicznie, przez Internet lub za pomocą innych rozwiązań technicznych wiąże się zawsze pewne ryzyko, a żaden system czy technologia nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa, ani odporności na manipulacje lub działania hakerów. Polar stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych. Na przykład, gromadząc dane osobowe, Polar korzysta z szyfrowania i zapory sieciowej. Jeśli witryny Polar obsługują transakcje online, są stosowane standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa tych transakcji. Stosujemy standardowe w branży środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie SSL, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych kart kredytowych, jak również innych danych osobowych przekazywane w ramach procesu zakupu, przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Jak przetwarzamy poufne dane osobowe

Większość usług Polar opiera się na danych zebranych przy użyciu naszych produktów. Niektóre zbierane dane (np. dane dotyczące tętna) mają taki charakter, że musimy prosić o zgodę na ich gromadzenie lub przetwarzanie. Ta zgoda musi być udzielona oddzielnie dla każdej usługi przetwarzającej dane, która wymaga odrębnego zezwolenia.

Przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie poza UE

Usługi i produkty Polar mogą być dostarczane przy użyciu zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach (takich jak Finlandia i USA). W związku z tym Twoje informacje mogą być przetwarzane poza krajem, w którym znajduje się usługa, z której korzystasz, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w których standard ochrony prywatności nie spełnia wymogów określonych przez Komisję Europejską (np. w USA). Podczas rejestracji w usłudze (np. Polar Flow), która wymaga przekazywania informacji do innego kraju w celu ich przetwarzania, prosimy o wyrażenie zgody na ich przekazywanie. Przekazując dane, przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, aby zagwarantować wystarczającą ochronę prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, przy przekazywaniu danych osobowych z jednego kraju do drugiego, stosujemy warunki umów Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-UE lub umów opartych na modelowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Więcej na temat przekazywania informacji oraz związanych z tym środków bezpieczeństwa można dowiedzieć się w dziale Najczęściej zadawane pytania. Można również skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane lub dostęp do nich może zostać udzielony podwykonawcom Polar (takim jak dostawca systemu używanego przez nasz Dział Obsługi Klienta), którzy wykonują zadania związane ze stroną internetową, produktami i usługami Polar. Nasi podwykonawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu, a usługi świadczone przez podwykonawców Polar są zawsze objęte klauzulą poufności.

Polar nigdy nie ujawnia żadnych Twoich danych osobowych bez Twojej odrębnej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji Twojego zamówienia, wykonania Twojego zlecenia lub zarządzania naszymi interaktywnymi programami dla klientów. Informacje mogą jednak zostać ujawnione, jeżeli będzie to wymagane ze względu na przepisy, nakaz sądowy, rozporządzenie lub żądanie władz.

Dla celów statystycznych Polar może dostarczać renomowanym stronom trzecim zebrane i poddane anonimizacji dane statystyczne dotyczące klientów, sprzedaży, rodzajów ruchu, informacji treningowych i podobnych informacji z serwisu internetowego. Takie dane statystyczne nie zawierają identyfikowalnych danych osobowych.

Przechowywanie i prawidłowość danych

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami prawa. Więcej informacji na temat okresów przechowywania informacji możesz znaleźć w punktach poświęconych określonym usługom. Można również skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

W przypadku niektórych usług Polar możesz samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi. Zalecamy okresowe sprawdzanie prawidłowości danych oraz ich korygowanie w razie potrzeby. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość podawanych informacji.

Twoje prawa

Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku niektórych usług możliwy jest bezpośredni dostęp, a w razie potrzeby nasz Dział Obsługi Klienta może udzielić pomocy i dostarczyć Ci kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione. Aby zweryfikować Twoje dane w celu realizacji Twojego zlecenia, być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje.

Polar może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest związane z uzasadnionym interesem. Tę podstawę prawną wykorzystujemy w pewnych przypadkach w naszej działalności badawczej i rozwojowej, ponieważ dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych usług. Masz prawo odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach. W naszej działalności badawczej i rozwojowej Twoje dane osobowe są zawsze anonimizowane i nie mogą być przypisane do Ciebie.

Masz zawsze prawo odmowy wyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Aby przestać otrzymywać wiadomości e-mail od Polar, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które podajemy w każdej wiadomości e-mail. Jeśli masz utworzone konto użytkownika, możesz to zrobić bezpośrednio w naszym serwisie. Polar nie przekazuje ani nie udostępnia żadnych list adresowych podmiotom trzecim w celach promocyjnych. Wiadomości e-mail, które dotyczą usług (potwierdzenia zakupu itd.), zazwyczaj nie oferują anulowania subskrypcji, ponieważ są konieczne do zrealizowania zamówionej usługi. Do takich wiadomości zalicza się również powiadomienia o zmianach w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Warunkach użytkowania.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, robiąc to samodzielnie lub wysyłając zlecenie do naszego Biura Obsługi Klienta. Jeśli zechcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, usuniemy Twoje dane uwierzytelniające oraz wszystkie informacje i dane odnoszące się do Ciebie. Po usunięciu Twoich danych korzystanie z usługi będzie wymagało utworzenia nowego konta użytkownika.

Zgodnie z prawem możesz nie wyrazić zgody na profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich informacji, także po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich informacji, gdy ocena podstawy prawnej do przetwarzania Twoich informacji nie została jeszcze zakończona.

Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdej usłudze, w której poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w ramach danej usługi. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych usług cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze oferowanie usługi.

Masz prawo do otrzymywania informacji z systemów Polar w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, jeśli ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody lub zawarcia umowy. Przekazanie informacji możliwe jest bezpośrednio, na przykład przez usługę Flow. Możesz również poprosić o przekazanie Twoich danych stronie trzeciej. Polar nie ponosi odpowiedzialności za możliwość przetwarzania przez strony trzecie informacji w formacie wykorzystywanym przy transferze.

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie Twoich danych, możesz złożyć skargę do rzecznika ds. ochrony danych lub podobnego organu. Dane kontaktowe rzeczników ds. ochrony danych w różnych krajach są dostępne na stronie Najczęściej zadawane pytania na temat prywatności.

Pliki cookie

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookie. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszych Zasadach stosowania plików cookie.

Dzienniki błędów

W celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w przypadku wystąpienia problemu przechowujemy dane o błędach w naszych urządzeniach („Dziennik błędów”). Podczas synchronizacji urządzenia z usługą Polar, dziennik błędów jest kopiowany na nasz serwer. Dane z dziennika błędów są przechowywane przez maksymalnie dwa miesiące, aby mieć pewność, że będą dostępne dla nas, jeśli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta z powodu błędu lub problemu.

Użytkownicy poniżej 13 roku życia

Naszą zasadą jest wymaganie od klientów poniżej 13 roku życia, aby nie dokonywali zakupów ani nie podejmowali innych działań mających skutki prawne na stronach internetowych Polar bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Na przykład konto użytkownika usługi Polar może być założone dla użytkownika poniżej 13 roku życia wyłącznie za zgodą opiekuna.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane 15 maja 2018 r. Poprzednie wersje możesz obejrzeć tutaj. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadamiając naszych klientów o takich zmianach pocztą elektroniczną lub za pomocą naszych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących usług lub produktów Polar proszę kontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Informacje na temat prywatności można również znaleźć w dziale Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących zasad ochrony prywatności w Polar można skontaktować się z nami pod adresem privacy@polar.com.

Dane kontaktowe:

Administrator danych:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDIA

Inspektor ochrony danych osobowych:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDIA

Polar Flow i Flow App

Polar Flow to darmowa, oparta na chmurze aplikacja fitnessowo-treningowa i serwis internetowy, dzięki którym możesz śledzić dane dotyczące treningu, aktywności i snu oraz analizować swoje postępy. Współpracując z produktem Polar, działa to jako automatyczny dziennik treningowy – wszystkie dane dotyczące Twojego treningu, aktywności i snu są synchronizowane między produktem a kontem Polar Flow. Przed zarejestrowaniem się w usłudze Polar Flow należy zapoznać się z Warunkami użytkowania oraz Oświadczeniem o ochronie prywatności Polar. Poprosimy Cię o akceptację Warunków użytkowania usługi. Akceptując Warunki użytkowania, zawierasz umowę z firmą Polar. Poprosimy Cię także o potwierdzenie zapoznania się z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności Polar.

Chcielibyśmy informować Cię na bieżąco o wszystkich naszych nowościach, ofertach i aktualizacjach, dlatego poprosimy również o wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych. W przypadku tej prośby odmowa jest zawsze domyślnym ustawieniem. W każdej chwili możesz zmienić dokonane wybory z poziomu ustawień konta.

Podczas rejestracji prosimy również o potwierdzenie zgody w kilku sprawach związanych z przetwarzaniem danych. Aby spełnić wymogi ochrony prywatności obowiązujące w różnych krajach, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie wrażliwych danych osobowych (w tym danych dotyczących tętna) oraz przekazywanie danych do kraju innego niż kraj użytkownika (Polar korzysta z serwerów udostępnionych przez stronę trzecią w celu realizacji usługi Flow). Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Faktyczne dane użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium UE, ale informacje takie jak dane z monitorowania systemu są zapisywane na serwerach usługodawców znajdujących się poza terytorium UE. Tutaj możesz znaleźć więcej informacji na temat przekazywania danych i stosowanych mechanizmów ochronnych.

W przypadku osób poniżej 13 roku życia prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez opiekuna.

Po rejestracji wyślemy wiadomość z prośbą o sprawdzenie adresu e-mail i potwierdzenie, że konto zostało założone celowo. Konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni.

Możesz zdecydować, czy informacje o ćwiczeniach i trasach zapisywane w usłudze Polar Flow mają być wyświetlane innym użytkownikom. Podczas tworzenia konta użytkownika stosowane są domyślnie ustawienia prywatności „Prywatny”, co oznacza, że Twoje informacje nie są wyświetlane innym użytkownikom. Ustawienia te możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz, możesz również udostępniać informacje z usług Polar w portalach innych firm, takich jak Facebook lub Strava. Polar nie ponosi odpowiedzialności za dane po ich przesłaniu z systemu Polar i nie mamy już na nie żadnego wpływu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami, które udostępnia lub przekazuje z naszego systemu.

Ponieważ Polar dąży do ciągłego rozwoju swoich usług, dane dotyczące ćwiczeń zapisane w usłudze Polar Flow mogą być wykorzystane do realizacji uzasadnionych interesów Polar w zakresie badań i rozwoju produktów. Dane, które są używane w tym celu, są w formacie anonimowym, który uniemożliwia identyfikację użytkowników. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania wiadomości marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę przy rejestracji lub w późniejszym terminie.

Obecnie te informacje są przechowywane w usłudze Polar Flow do momentu podjęcia decyzji o usunięciu konta. Poinformujemy Cię w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian okresów przechowywania danych.

Aplikacja mobilna Polar Flow

Aby korzystać z aplikacji Polar Flow, należy najpierw utworzyć konto Polar Flow. Następnie można używać nazwy użytkownika Polar Flow, do logowania się w aplikacji Polar Flow. Wszystkie dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwera usługi Polar Flow, a żadne informacje nie są przechowywane w aplikacji Flow. Do przetwarzania danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności Polar Flow.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach to bezpłatna usługa oparta na chmurze, która zapewnia trenerom i trenerom osobistym łatwy dostęp do danych treningowych klientów. Dzięki wielu funkcjom, takim jak dziennik treningowy, narzędzia do planowania, raporty i statystyki wydajności trenerzy mogą śledzić postępy swoich klientów i udzielać im wskazówek w czasie rzeczywistym.

Zawodnicy zezwalają trenerowi na dostęp do swoich danych, a relacja trener-zawodnik opiera się na umowie między stronami. Zawodnicy mogą w każdej chwili odmówić trenerowi dostępu do swoich danych. Wszystkie dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwera usługi Polar Flow. Do przetwarzania danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności Polar Flow. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym Polar Flow.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar Beat

Polar Beat to bezpłatna aplikacja fitness i treningowa dla urządzeń mobilnych. Dzięki Polar Beat, możesz trenować korzystając z pomiaru tętna na żywo (jeśli używasz czujnika tętna Polar) i udzielanych w czasie rzeczywistym wskazówek głosowych, śledzić swoją trasę i dystans oraz uzyskiwać spersonalizowane informacje zwrotne na temat każdej sesji treningowej.

Informacje dodane do aplikacji oraz najnowsze dane treningowe pozostają w urządzeniu. Aby jak najlepiej wykorzystać Polar Beat, zalecamy również utworzenie konta Polar Flow. Dzięki Polar Flow otrzymasz rozbudowany zestaw narzędzi do analizy sesji treningowych. W przypadku korzystania z Polar Beat razem z Polar Flow Twoje dane treningowe są również zapisywane w usłudze Polar Flow. Po zalogowaniu wszystkie Twoje dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwerów usługi Flow. Do przetwarzania tych danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności serwisu Flow. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym Polar Flow.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Pomoc Techniczna / Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta Polar pomaga w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą naszych produktów i usług. Nasz Dział obsługi klienta prowadzi dwa rejestry: Formularz Kontakt i Serwis. Informacje w obu z nich są zapisywane za pośrednictwem serwisu internetowego Polar.com. Klienci sami podają niezbędne informacje w formularzach, skąd są one przenoszone do systemów Polar. Dane przechowywane w systemach Polar mogą być zapisywane na serwerach zlokalizowanych w Finlandii lub na serwerach dostawców usług dla Polar na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz przeczytać więcej o przekazywaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych. Dział Obsługi Klienta Polar pracuje globalnie, świadcząc usługi wsparcia technicznego w wielu krajach i strefach czasowych.

Formularz Kontakt – informacje zapisywane w tym formularzu są przekazywane do opracowanego przez stronę trzecią systemu obsługi klienta, z którego korzysta Polar. Ten system jest dostępny dla wszystkich pracowników Działu Obsługi Klienta Polar. Dane zapisywane w tym systemie są przechowywane na serwerach dostawcy usług, które znajdują się na terytorium UE. W tym formularzu prosimy o podanie danych kontaktowych (takich jak adres e-mail i kraj), które umożliwiają nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podane informacje są traktowane jako poufne, a dostawca usług nie ma dostępu do samych danych. Te informacje są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Formularz Serwis – informacje zapisywane w tym formularzu są wykorzystywane do powiązywania urządzenia z jego właścicielem, dostarczania klientowi naprawionego urządzenia lub zamówionej części zamiennej, fakturowania i obsługi płatności, wysyłania naklejek adresowych do obsługi zwrotów, wysyłania automatycznych wiadomości e-mail, które dotyczą postępów i zakończenia prac serwisowych, przekazywania dodatkowych zleceń dotyczących prac serwisowych oraz dostarczania ich kosztorysu. Dane z formularza Serwis przekazywane są do globalnego systemu serwisowego Polar. Informacje adresowe są również przekazywane do zewnętrznego dostawcy usług pocztowych w celu dostarczenia produktów. Te informacje są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Rozmowy telefoniczne z naszym Biurem Obsługi Klienta

W niektórych krajach wszystkie rozmowy z Biurem Obsługi Klienta Polar mogą być nagrywane. Numer, z którego dzwonisz, jest rejestrowany w naszym Systemie Obsługi Klienta i w systemie telefonicznym. Informacje z dziennika są przechowywane przez sześć miesięcy.

Z Biurem Obsługi Klienta Polar możesz również skontaktować się za pomocą kanałów mediów społecznościowych (Twitter, Facebook i Google Play) oraz za pomocą usługi czatu (która nie jest dostępna we wszystkich krajach). Te zdarzenia kontaktu są rejestrowane w systemie Działu Obsługi Klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o rejestrach formularzy Kontakt i Serwis prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar.com

Serwis internetowy Polar.com jest dostępną publicznie witryną internetową, która dostarcza informacji o firmie Polar i jej produktach, usługach oraz partnerach. Korzystanie z tego serwisu nie wymaga rejestracji ani podawania żadnych informacji na swój temat. Polar wykorzystuje jednak pliki cookie do zbierania informacji o ruchu w serwisie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Aby zasubskrybować biuletyny Polar w serwisie internetowym Polar, musisz podać swój adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w biuletynie. Możesz również kupować produkty Polar, korzystając z łączy zamieszczonych w serwisie Polar.com. Dowiedz się więcej o sklepie internetowym Polar tutaj.

Sklep internetowy

Internetowy sklep Polar jest publicznie dostępnym punktem sprzedaży detalicznej, w którym można kupić produkt jako zarejestrowany klient lub gość. Aby umożliwić dostawę produktu, zapisujemy podane przez Ciebie dane adresowe i adres e-mail, dzięki czemu możemy na bieżąco informować o postępach w realizacji dostawy. Skontaktujemy się również z Tobą, korzystając z Twojego adresu e-mail, aby poprosić o Twoją opinię jako klienta. Pomaga nam to ulepszać nasze usługi. Jeśli utworzysz konto klienta w związku ze złożeniem zamówienia, będziemy przechowywać te dane, jako pomoc przy kolejnych zakupach. Rzeczywista płatność dokonywana jest za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez stronę trzecią. Jedyne informacje zapisywane w systemie Polar w związku ze zdarzeniem płatniczym to informacje o metodzie płatności, a w przypadku produktów z kategorii B2B również tokenizowany numer karty kredytowej. Polar przechowuje niektóre informacje, takie jak adres IP używany przez użytkownika, w swoim systemie przez pewien czas zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi.

Informacje o zakupach są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat rejestru sklepu internetowego prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com to bezpłatna, internetowa aplikacja fitnessowo-treningowa, przeznaczona dla wcześniejszych produktów Polar. Umożliwia przesyłanie danych treningowych do naszych systemów online. Za pomocą tej aplikacji możesz monitorować swoje postępy i poprawiać wyniki. Ta usługa nie będzie dostępna po 2019 roku.

Przed zarejestrowaniem się w serwisie polarpersonaltrainer.com zapoznaj się z Warunkami użytkowania serwisu oraz Oświadczeniem o ochronie prywatności Polar. Poprosimy Cię o akceptację warunków użytkowania usługi. Akceptując Warunki użytkowania, zawierasz umowę z firmą Polar. Poprosimy Cię także o potwierdzenie zapoznania się z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności Polar.

Ponieważ chcemy informować Cię na bieżąco o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących Polar, poprosimy również o wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych. W przypadku tej prośby odmowa jest zawsze domyślnym ustawieniem. Możesz później zmienić dokonane wybory, korzystając z ustawień konta.

Przy zakładaniu konta użytkownika, prosimy również o wyrażenie zgody na kilka działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – na przetwarzanie danych osobowych, na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych (w tym danych dotyczących tętna) oraz na przekazywanie danych do kraju innego niż kraj użytkownika (w celu świadczenia usługi polarpersonaltrainer.com Polar korzysta z serwerów stron trzecich). Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Faktyczne dane użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium UE, ale informacje takie jak dane z monitorowania systemu są zapisywane na serwerach usługodawców znajdujących się poza terytorium UE. Tutaj możesz znaleźć więcej informacji na temat przekazywania danych i stosowanych mechanizmów ochronnych. W przypadku klientów poniżej 13 roku życia prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez opiekuna prawnego. Po rejestracji wyślemy wiadomość z prośbą o sprawdzenie adresu e-mail i potwierdzenie, że konto zostało założone celowo. Konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni.

Jeśli chcesz, możesz również udostępniać informacje z usług Polar w portalach innych firm, takich jak Facebook lub Strava. Polar nie ponosi odpowiedzialności za dane po ich przesłaniu z systemu Polar i nie ma na nie żadnego wpływu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami, które udostępnia lub przekazuje z naszego systemu.

Ponieważ Polar dąży do ciągłego rozwoju swoich usług, dane dotyczące ćwiczeń zapisane w serwisie polarpersonaltrainer.com mogą być wykorzystywane do realizacji uzasadnionych interesów Polar w zakresie badań i rozwoju produktów. W tym celu dane są zazwyczaj wykorzystywane w formacie zanonimizowanym, który uniemożliwia identyfikację użytkowników. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania wiadomości marketingowych, jeżeli udzielisz na to zgody przy rejestracji lub w późniejszym terminie.

Informacje te będą przechowywane w serwisie polarpersonaltrainer.com do końca 2019 roku, kiedy ten serwis przestanie działać. Polar informuje swoich klientów o wszelkich zmianach okresów przechowywania danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru polarpersonaltrainer.com, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar Club

Polar Club to oparta na pomiarze tętna aplikacja do grupowych zajęć fitness i treningów, która umożliwia śledzenie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych członków klubu, takich jak tętno, intensywność treningu i liczba spalonych kalorii, podczas trwania zajęć. Podsumowania wyników sesji treningowych są automatycznie przesyłane do serwisu Polar Flow, gdzie uczestnicy mogą na bieżąco obserwować swoje postępy i osiągać wyznaczone cele. Gdy klub fitness nabywa usługę Polar Club, podpisuje umowę z firmą Polar. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast klub jest administratorem danych. Klub odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Klub odpowiada również za prawidłowość danych użytkowników i dotyczące ich żądania użytkowników indywidualnych (np. żądania usunięcia informacji).

Informacje o klubach korzystających z serwisu są zbierane w rejestrze Polar Club. Nazwa użytkownika zostaje utworzona dla administratora wyznaczonego przez klub (Club Admin). W tym celu w systemie zapisywany jest adres e-mail danej osoby.

Informacje o zajęciach są przechowywane na klubowym iPadzie przez jeden miesiąc. Inne dane zapisywane na tym urządzeniu to dane uczestników dotyczące treningu oraz elektroniczny kod identyfikujący osoby, który może być użyty do połączenia nazwy użytkownika użytej przy rejestracji z bazą danych Flow. Dzięki temu kodowi identyfikacyjnemu dane treningowe uczestników mogą być przekazywane do ich osobistego konta Flow. Personel klubu nie jest w stanie identyfikować użytkowników na podstawie tych kodów identyfikacyjnych. Dane identyfikacyjne instruktora są również przechowywane na iPadzie. Rzeczywiste nazwy użytkowników Flow nie są zapisywane na iPadzie. Wszystkie dane użytkownika są przechowywane pod nazwą użytkownika Flow w serwisie Flow, a klub nie ma dostępu do tych kont. Dane usługi Polar Flow są zapisywane na serwerach dostawców usług dla firmy Polar. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych.

Klienci mogą uczestniczyć w zajęciach treningowych, korzystając z już posiadanego konta Flow, zakładając konto w związku z rejestracją na zajęciach lub zapisując się jako Gość.

Klienci mający konto Flow:

Klient może zapisać się na zajęcia Klubu przy użyciu posiadanego konta Flow. Alternatywnie, użytkownik może utworzyć konto Flow przy rejestracji. Na iPadzie nie są przechowywane żadne dane osobowe podane w związku z założeniem konta Flow. Jedynymi informacjami przechowywanymi na iPadzie są identyfikatory elektroniczne uczestników oraz dane treningowe. Dane treningowe klientów, którzy używają swojego konta Flow do rejestracji na zajęciach, są automatycznie przesyłane z iPada klubu do serwisu Polar Flow przy użyciu kodu identyfikacyjnego.

Klienci, którzy rejestrują się jako Gość:

Klienci mogą również zapisywać się na zajęcia klubowe jako Gość. W takim przypadku uczestnicy podają nazwę, którą chcieliby mieć wyświetlaną na ekranie podczas zajęć, taką jak pseudonim lub inny identyfikator (np. słowo lub ciąg znaków). Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani zapisywane. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się jako Goście, mogą zapisać swoje dane treningowe po zajęciach, zakładając konto Flow lub korzystając z istniejącego konta Flow.

Rozwiązanie Polar Club oferuje również klubom i ich klientom kanał do dyskusji na temat zajęć treningowych oraz podobnych kwestii w obrębie społeczności klubowej. Usługa społecznościowa jest dostępna w sekcji serwisu Flow: Społeczność - Kluby. Uczestnicząc w dyskusjach w serwisie, uczestnicy mogą dzielić się informacjami, które ich dotyczą. W przypadkach, gdy jest to konieczne, klub jest odpowiedzialny za moderowanie dyskusji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Club, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Rozwiązania Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro to rozwiązanie do monitoringu zawodników, przeznaczone dla profesjonalnych drużyn sportowych. Łączy dane GPS i dane z monitorowania ruchu z informacjami o tętnie. Dzięki Polar Team Pro trener może monitorować sesję treningową drużyny za pomocą iPada (do nabycia oddzielnie) bez konieczności korzystania ze stacji bazowej lub anteny. Dane treningowe mogą być również zbierane po treningu przez synchronizację czujników Team Pro Sensors przy użyciu Team Pro Dock. Monitorowanie wyników zawodników dostarcza cennych i precyzyjnych informacji, przydatnych w pracy analitycznej zespołu trenerskiego.

Drużyna nabywająca prawo do korzystania z Polar Team Pro zawiera umowę z Polar. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast drużyna jest administratorem danych. To drużyna jest odpowiedzialna za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Drużyna jest również odpowiedzialna za dokładność informacji oraz za żądania poszczególnych zawodników dotyczące danych (np. żądania usunięcia informacji).

Polar Team Pro gromadzi dane o drużynach korzystających z serwisu i ich członkach. Nazwa użytkownika jest tworzona dla administratora wyznaczonego przez drużynę (Team Pro Admin). W tym celu w systemie zapisywany jest adres e-mail danej osoby. Wyślemy wiadomość w celu weryfikacji adresu e-mail oraz potwierdzenia, że konto zostało założone świadomie przez użytkownika. Aby móc korzystać z usługi Polar Team Pro, konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni. Administrator tworzy drużynę w systemie, dodając do usługi Team Pro informacje o członkach drużyny (takie jak numer zawodnika, jego imię i nazwisko oraz data urodzenia). Dane są zapisywane na serwerze dostawcy usług Polar. Dane treningowe są zapisywane na iPadzie drużyny maksymalnie przez dwa miesiące i stamtąd przesyłane do serwisu Team Pro. Konta osobiste Polar Flow zawodników mogą być połączone z usługą Team Pro, w której trener może je przeglądać. Poszczególne konta Polar Flow znajdują się w usłudze Polar Flow, skąd dane są zapisywane na serwerach dostawców usług Polar. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Team Pro, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar Team

Aplikacja Polar Team to rozwiązanie do monitorowania zawodników, które w czasie rzeczywistym dostarcza danych na temat tętna w zespołowych sportach halowych, przy użyciu czujników tętna Polar oraz iPada (do zakupienia osobno).

Polar nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych za pomocą Polar Team. Wszystkie dane są zapisywane na iPadzie.

Polar GoFit

Polar GoFit zaprojektowano z myślą o uczniach, nauczycielach i personelu szkolnym, aby umożliwić im przeglądanie i pomiar tętna oraz poziomów aktywności fizycznej uczniów oraz wykonywanie pomiarów sprawności fizycznej w szkołach. Usługa Polar GoFit składa się z aplikacji Polar GoFit, serwisu internetowego Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) oraz kompatybilnych z GoFit urządzeń Polar do pomiaru tętna i aktywności.

Kiedy szkoła kupuje GoFit, zawiera umowę z firmą Polar lub z jej przedstawicielem. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast szkoła jest administratorem danych. Jako administrator danych szkoła odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są przetwarzane. Szkoła odpowiada również za poprawność danych uczniów i żądania uczniów dotyczące danych (np. żądania usunięcia danych). Szkoła odpowiada również za uzyskanie zgody ucznia lub – w przypadku małoletniego – jego opiekunów przed dodaniem ucznia do serwisu.

Informacje o nauczycielach i uczniach korzystających z serwisu są zapisywane w rejestrze GoFit. Nazwa użytkownika jest tworzona dla nauczyciela kontaktowego wyznaczonego przez szkołę (oraz dla wszystkich dodatkowych nauczycieli). W tym celu w systemie zapisywany jest adres e-mail danej osoby. Nauczyciel, po uzyskaniu zgody opiekunów, dodaje do systemu dane użytkowników będących uczniami (np. imię i nazwisko). Uczniowie mogą korzystać ze swoich kont niezależnie, na przykład w celu przeglądania swoich danych treningowych. Dane treningowe GoFit są przechowywane na serwerach dostawców usług. Te serwery znajdują się na terytorium UE lub USA. Informacje dotyczące chińskich klientów GoFit są zapisywane na serwerze dostawcy usług znajdującym się w Chinach. Tutaj możesz przeczytać więcej o przekazywaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych. W razie potrzeby oraz za zgodą ucznia lub – w przypadku małoletniego – jego opiekuna, informacje mogą być udostępniane osobom trzecim w środowisku szkolnym. W razie konieczności informacje mogą być udostępniane osobom trzecim do celów odrębnie uzgodnionych.

Informacje te są usuwane z systemu GoFit po wygaśnięciu umowy między Polar a szkołą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar GoFit, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink to własny interfejs programowania aplikacji (API) firmy Polar, który zapewnia bezpośrednie łącze do przekazywania informacji między ekosystemem Polar a systemami przetwarzania danych stron trzecich. Korzystając z Polar Open AccessLink, nasi klienci mogą przesyłać informacje dotyczące swoich danych osobowych, treningów i aktywności fizycznej z urządzeń Polar oraz systemu Polar Flow do systemu strony trzeciej, który znajduje się na liście dostępnych systemów, takich jak inne aplikacje fitness i treningowe. Klienci Polar mogą również przesyłać podobne dane z systemów stron trzecich do urządzeń Polar i usługi Polar Flow (funkcja ta może nie być dostępna w momencie wejścia w życie tej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności).

Informacja dla zewnętrznych programistów:

Polar oferuje interfejs do systemów innych producentów – Polar Open AccessLink – oraz instrukcje, które umożliwiają stronie trzeciej zarejestrowanie własnej aplikacji w systemie Polar oraz opracowanie funkcji odbierania danych.

Programiści używają swoich nazw użytkownika Polar Flow w celu logowania do usługi Polar API/Polar Open AccessLink. Rejestracja nowej aplikacji następuje po podaniu informacji na temat aplikacji i firmy. Wymagana jest zgoda na Warunki użytkowania. W związku z rejestracją nie są gromadzone żadne dane osobowe, natomiast aplikacja zostaje powiązana z kontem Flow używanym do rejestracji. Z tym samym kontem Flow może być powiązanych kilka aplikacji.

Użytkownicy są odpowiedzialni za połączenia usług stron trzecich, z których chcą korzystać, ze swoim kontem Polar Flow. Informacje te są odczytywane przez usługi stron trzecich lub wysyłane przez Polar Electro podczas synchronizacji danych użytkownika z usługą Polar Flow lub podczas przesyłania danych z czujników do stron trzecich. Polar nie ponosi odpowiedzialności za dane po ich przesłaniu z systemu Polar i nie ma na nie żadnego wpływu. Użytkownicy są odpowiedzialni za zarządzanie informacjami, które udostępniają lub przekazują z systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.