Oświadczenie o ochronie prywatności

Polar szanuje prywatność i dba o bezpieczeństwo klientów. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, jakie dane gromadzimy podczas korzystania z naszych produktów i usług, w jaki sposób korzystamy z tych danych i jak je przetwarzamy. Dowiesz się również, gdzie możesz uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa do nich.

„Polar” oznacza spółkę Polar Electro Oy i jej spółki zależne. Wynika z tego, że w przypadku korzystania z usług lub produktów Polar, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez jedną lub więcej firm z grupy Polar.

Spis treści:

Podsumowanie dotyczące korzystania z usług Polar

Jak przetwarzamy dane osobowe

Bezpieczeństwo

Jak przetwarzamy wrażliwe dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie poza UE

Przechowywanie i prawidłowość danych

Twoje prawa

Pliki cookie i strony trzecie

Wykorzystanie danych klientów do celów marketingowych

Wykorzystywanie danych klientów do celów badawczych i rozwojowych

Dzienniki błędów

Rejestry danych telemetrycznych

Użytkownicy poniżej 13. roku życia

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Polar Flow i aplikacja Polar Flow

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Pomoc techniczna/Dział Obsługi Klienta

Polar.com

Account.polar.com

Sklep internetowy i płatności online

Sklepy Polar Retail and Distributor Webshops

Polar Club

Rozwiązania Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Zasady stosowania plików cookie

Podsumowanie dotyczące korzystania z usług Polar

Kiedy korzystasz z usług Polar, możemy gromadzić Twoje dane osobowe. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania danej usługi i do niczego innego. Polar nie ujawnia, nie przekazuje, ani nie sprzedaje Twoich danych nikomu, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo. Część tych danych możemy wykorzystywać w pracach badawczo-rozwojowych w celu ulepszania naszych usług, ale w takim przypadku zawsze oczyszczamy dane z identyfikatorów w największym możliwym stopniu.

Polar jest firmą działającą globalnie i mającą klientów na całym świecie. Z tego powodu, w większości przypadków Twoje dane będą przekazywane poza granice Twojego kraju ojczystego. Twoje dane są przechowywane na serwerach ekosystemu Polar, które znajdują się na terytorium UE/EOG. Twój adres e-mail lub identyfikator użytkownika może w rzadkich przypadkach zostać przekazany poza terytorium UE/EOG na serwery naszych dostawców usług w celu automatycznego powiadamiania lub zgłaszania błędów. Również w takich przypadkach dostawcy usług nie mają dostępu do Twoich danych.

Dane są przesyłane wyłącznie w celu świadczenia usługi. Twoje dane nie są ujawniane ani przekazywane żadnych stronom trzecim. Dalej należą do Ciebie i pozostają pod kontrolą Polar.

Jak przetwarzamy dane osobowe

Podczas tworzenia konta użytkownika usług Polar prosimy o podanie pewnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci i wieku). Te informacje są nam potrzebne do personalizacji dostarczanych usług. Przykładowo, używamy informacji o Twoim wieku, aby dokładniej obliczać liczbę spalonych kalorii. Podanie błędnych informacji na temat płci, wieku, wzrostu lub wagi spowoduje, że nasze algorytmy nie będą w stanie obliczyć dla Ciebie poprawnych rezultatów, dlatego też zakładamy, że podane przez Ciebie informacje są poprawne.

Niektóre informacje o Tobie możemy uzyskiwać, gdy kupujesz produkty w naszym sklepie internetowym, korzystasz z usług Polar lub kontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta . Abonentów biuletynu Polar prosimy tylko o podanie adresu e-mail. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w określonych celach związanych z usługami, o których możesz dowiedzieć się więcej, klikając podane linki. Możesz również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta , aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do każdej usługi.

Podczas korzystania z produktów lub usług Polar, Polar zbiera informacje o Tobie i może je łączyć z innymi danymi osobowymi zebranymi przez Polar w tym samym celu. Nie łączymy informacji zebranych o Tobie w innych celach. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa produktów Polar, weryfikacji Twojej tożsamości oraz wyjaśniania przypadków oszustw i niewłaściwego użytkowania produktów. Możemy również przetwarzać Twoje dane w ramach działań w zakresie badań i rozwoju produktów, ponieważ nieustannie dodajemy nowe funkcje i ulepszamy istniejące.

Jeśli korzystasz z naszych płatnych usług, za Twoją zgodą możemy zapisywać dane dotyczące Twojej karty płatniczej w celu łatwiejszego dokonywania kolejnych płatności. Informacje te są zapisywane w zaszyfrowanej postaci w systemie strony trzeciej. Starannie dobieramy naszych dostawców usług płatniczych i dbamy o to, aby spełniali oni obowiązujące w tej branży wymagania w zakresie bezpiecznego i niezawodnego przetwarzania informacji. Przetwarzając informacje dotyczące płatności, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz warunków określonych i monitorowanych przez dostawców usług płatniczych.

Jeśli zechcesz, możesz również udostępniać informacje z usług Polar systemom lub usługom oferowanym przez strony trzecie, takim jak Facebook lub Strava. Polar nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje przekazane do innego systemu ani za dokładność informacji poza systemem Polar. Do takich informacji mają zastosowanie zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności odpowiednich usługodawców.

Bezpieczeństwo

Z podawaniem danych osobowych osobiście, telefonicznie, przez Internet lub za pomocą innych rozwiązań technicznych wiąże się zawsze pewne ryzyko, a żaden system czy technologia nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa ani odporności na manipulacje lub działania hakerów. Polar stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności (na przykład szyfrowanie danych), które mają na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych. Jeśli witryny Polar obsługują transakcje online, są stosowane standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa tych transakcji. Stosujemy standardowe w branży środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie SSL, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych kart kredytowych, jak również innych danych osobowych przekazywanych w ramach procesu zakupu, przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Jak przetwarzamy wrażliwe dane osobowe

Większość usług Polar opiera się na danych, które są gromadzone za pomocą naszych produktów. Niektóre z nich (np. dane dotyczące tętna) mają taki charakter, że musimy prosić o zgodę na ich gromadzenie lub przetwarzanie. Ta zgoda musi być udzielona oddzielnie dla każdej usługi przetwarzającej dane, która wymaga odrębnego zezwolenia.

Przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie poza UE

Usługi i produkty Polar mogą być dostarczane przy użyciu zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach. Rzeczywiste dane usługi (dane Twojego konta oraz dane z Twoich urządzeń Polar) są przechowywane na serwerach, które znajdują się na terenie UE/EOG; Irlandii, Finlandii i Szwecji, ale w przypadku niektórych działań z zakresu monitorowania i wspomagania ekosystemu Polar (na przykład automatycznego wysyłania wiadomości) adresy e-mail lub identyfikatory klientów mogą być przekazywane do serwera usługodawcy poza terytorium UE.

W związku z tym Twoje informacje mogą być przetwarzane poza krajem, w którym znajduje się usługa, z której korzystasz, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w których standard ochrony prywatności może nie spełniać wymogów określonych przez Komisję Europejską (np. w USA).

Podczas rejestracji w usłudze (np. Polar Flow), która może wymagać przekazywania informacji do innego kraju w celu ich przetwarzania, prosimy o wyrażenie zgody na ich przekazywanie. Jeśli przekazujemy dane, przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, aby zagwarantować wystarczającą ochronę prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, przy przekazywaniu danych osobowych poza terytorium UE/EOG stosujemy warunki umów opartych na modelowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Przekazywanie danych następuje wyłącznie w celu świadczenia usługi. Dane nie są ujawniane ani przekazywane żadnych stronom trzecim. Dalej należą do użytkownika i pozostają pod kontrolą Polar. Tutaj są wymienieni wszyscy dostawcy usług firmy Polar i ich lokalizacje. Więcej informacji na temat przekazywania informacji oraz związanych z tym środków bezpieczeństwa można znaleźć w dziale Najczęściej zadawane pytania . Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane lub dostęp do nich może zostać udzielony podwykonawcom Polar (takim jak dostawca systemu używanego przez nasz Dział Obsługi Klienta), którzy wykonują zadania związane ze stroną internetową, produktami i usługami Polar. Nasi podwykonawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu, a usługi świadczone przez podwykonawców Polar są zawsze objęte klauzulą poufności.

Polar nigdy nie ujawnia żadnych Twoich danych osobowych bez Twojej odrębnej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji Twojego zamówienia, wykonania Twojego zlecenia lub zarządzania naszymi interaktywnymi programami dla klientów. Informacje mogą jednak zostać ujawnione, jeżeli będzie to wymagane ze względu na przepisy, nakaz sądowy, rozporządzenie lub żądanie władz.

Dla celów statystycznych Polar może dostarczać godnym zaufania stronom trzecim zebrane i poddane anonimizacji dane statystyczne dotyczące klientów, sprzedaży, rodzajów ruchu, informacji treningowych i podobnych informacji z serwisu internetowego. Takie dane statystyczne nie zawierają rozpoznawalnych danych osobowych.

Przechowywanie i prawidłowość danych

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami prawa. Więcej informacji na temat okresów przechowywania informacji możesz znaleźć w punktach poświęconych określonym usługom. Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

W przypadku większości usług Polar możesz samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi. Zalecamy okresowe sprawdzanie prawidłowości danych oraz korygowanie ich w razie potrzeby. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość podawanych informacji.

Twoje prawa

Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych . W przypadku większości usług możliwy jest bezpośredni dostęp, a w razie potrzeby nasz Dział Obsługi Klienta może udzielić pomocy i dostarczyć Ci kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione. Aby zweryfikować Twoją tożsamość w celu realizacji zlecenia, być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje.

Polar może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest związane z uzasadnionym interesem. Tę podstawę prawną wykorzystujemy w pewnych przypadkach w naszej działalności badawczej i rozwojowej, ponieważ dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych usług. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach. Jednak, Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu nie jest bezwzględne. Ten typ przetwarzania danych jest bardzo ważny dla Polar, ponieważ umożliwia nam rozwijanie i oferowanie lepszych funkcji oraz aktualnej wiedzy technicznej.

Masz zawsze prawo odmowy wyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Aby przestać otrzymywać wiadomości marketingowe od Polar, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które podajemy w każdej wiadomości e-mail. Jeśli masz utworzone konto użytkownika, możesz to zrobić bezpośrednio w naszym serwisie. Polar nie przekazuje ani nie udostępnia żadnych list adresowych stronom trzecim w celach marketingowych. Wiadomości e-mail, które dotyczą usług (potwierdzenia zakupu itd.), zazwyczaj nie oferują anulowania subskrypcji, ponieważ są konieczne do zrealizowania zamówionej usługi. Do takich wiadomości zalicza się również powiadomienia o zmianach w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Warunkach użytkowania.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych , robiąc to samodzielnie w usługach Polar bądź w serwisie account.polar.com lub wysyłając zlecenie do naszego Działu Obsługi Klienta . Jeśli zechcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, usuniemy Twoje dane uwierzytelniające oraz wszystkie informacje i dane odnoszące się do Ciebie. Obejmuje to dane we wszystkich używanych serwisach Polar (np. w Polar Flow i serwisie pomocy technicznej). Usuniętych danych nie można odzyskać. Po usunięciu Twoich danych korzystanie z usługi będzie wymagało utworzenia nowego konta użytkownika. Niektóre dane, np. dane dotyczące zakupów, będą przechowywane przez pewien okres ze względu na wymagania bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z prawem możesz nie wyrazić zgody na profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji . Możemy kategoryzować dane, na przykład, wysyłając wiadomości marketingowe do Ciebie za Twoją zgodą. Jednak tego rodzaju profilowanie nie ma dla Ciebie znaczących skutków, więc nie kwalifikuje się jako profilowanie według definicji określonej na przykład w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE 2016/679 (RODO). Nie podejmujemy również w sposób automatyczny żadnych decyzji dotyczących Ciebie lub Twojego zachowania. Możesz także zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich informacji , również po wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy ocena podstawy prawnej przetwarzania Twoich informacji nie została jeszcze zakończona.

W przypadku niektórych usług prosimy Cię o zgodę. Robimy to wyłącznie w przypadkach, w których udzielenie zgody jest wymagane do świadczenia danej usługi. Masz prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Zgoda może zostać cofnięta w ramach danej usługi. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych usług cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze oferowanie usługi.

Masz prawo do otrzymywania informacji z systemów Polar w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, jeśli ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody lub zawarcia umowy. Informacje te możesz pobrać samodzielnie z serwisu account.polar.com.

Prawo do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie danych, które zostały przez Ciebie przekazane, a nie dostępnych w usłudze Polar Flow danych pochodnych, które zostały uzyskane w wyniku ich przetworzenia za pomocą algorytmów Polar. Więcej informacji na temat pobierania danych możesz znaleźć na stronie Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatności.

Możesz również zlecić przekazanie Twoich danych stronie trzeciej . Polar nie ponosi odpowiedzialności za zdolność systemu strony trzeciej do przetwarzania informacji w formacie, który został użyty do ich transferu.

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie Twoich danych, możesz złożyć skargę do rzecznika ds. ochrony danych lub podobnego organu. Dane kontaktowe rzeczników ds. ochrony danych w poszczególnych krajach są dostępne na stronie Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatności.

Pliki cookie i strony trzecie

Polar stosuje techniki monitorowania ruchu internetowego i urządzeń mobilnych oraz ukierunkowane reklamy. Na początku użytkowania stron w domenie Polar.com prosimy o wyrażenie zgody na pliki cookie i inne metody śledzenia. Jeśli wyrazisz na to zgodę, metody te będą używane do gromadzenia informacji o urządzeniach i sieci, monitorowania korzystania z naszych usług i ewentualnie do dostarczania Ci ukierunkowanych reklam w innych naszych serwisach lub za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych. Dane analityczne będą również używane do doskonalenia naszych usług. Więcej informacji o używaniu plików cookie przez Polar możesz znaleźć na stronie Zasady stosowania plików cookie .

Polar wykorzystuje narzędzia dostarczane przez serwisy Google, Facebook (na przykład Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIn i Criteo. Jednak żadne dane osobowe powiązane z Polar nie są udostępniane tym dostawcom usług bez Twojej zgody. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: Jak Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji korzystających z naszych usług , Zasady dotyczące danych (Facebook) , Czym jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)? (Facebook) .

Polar używa mechanizmu Google reCaptcha w swoim uzasadnionym interesie – do zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług. Wykorzystywanie reCaptcha ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa usług Polar. Interfejs programowania aplikacji (API) reCaptcha wysyła informacje sprzętowe i programowe, w tym dane dotyczące urządzeń i aplikacji do Google w celu analizy. Google wykorzystuje analizę danych do przeciwdziałania spamowi i niewłaściwemu używaniu usług. Więcej informacji możesz znaleźć w polityce prywatności Google .

Niektóre przeglądarki internetowe są wyposażone w funkcję „Nie śledź”. Po włączeniu, funkcja ta wysyła informację do usługi sieciowej, że użytkownik nie chce być śledzony. Usługi Polar nie reagują na żądania „Nie śledź”, ale osoby odwiedzające nasz serwis zawsze mogą indywidualnie odmówić przyjmowania plików cookie podczas wizyty.

Wykorzystanie danych klientów do celów marketingowych

Gdy subskrybujesz nasz biuletyn lub rejestrujesz się w serwisach Polar, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Polar. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziesz otrzymywać od Polar wiadomości, którymi mogą być na przykład newslettery, informacje o nowych produktach i usługach lub ukierunkowane reklamy w mediach społecznościowych. Ponadto Twoje konto może zostać dodane do niestandardowej grupy odbiorców na Facebooku lub możesz otrzymywać ukierunkowane kwestionariusze NPS (Net Promoter Score) związane z marketingiem i inne materiały. Niektóre materiały możemy kierować do określonych grup użytkowników, na podstawie na przykład preferowanego sportu lub używanego urządzenia. Niektóre materiały są kierowane do użytkowników w określonych lokalizacjach geograficznych.

Zgodę marketingową można w każdej chwili wycofać, używając w tym celu wiadomości marketingowych otrzymanych od Polar lub usług Polar. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Twojego imienia i nazwiska ze wszystkich list marketingowych Polar, na których mogą się znajdować.

Polar nie sprzedaje ani nie przekazuje danych klientów jakimkolwiek stronom trzecim w celach marketingowych.

Wykorzystywanie danych klientów do celów badawczych i rozwojowych

Sportowe badania naukowe stanowią centrum wszystkiego, co robimy w Polar. Prowadzimy Centrum Badawcze, w skład którego wchodzą eksperci z dziedziny technologii biosygnałów, fizjologii, treningu sportowego, zdrowia i nauki o danych, oraz przeprowadzamy innowacyjne badania dotyczące technologii ubieralnej, treningu sportowego, aktywności fizycznej i snu.

Różne rodzaje badań

W celach rozwojowych firma Polar nieustannie prowadzi wewnętrzne badania, aby wprowadzać nowe technologie, produkty i usługi oraz ulepszać te już istniejące. Rozwijane i badane są nowe algorytmy, a zbiorcze dane klientów są wykorzystywane na przykład do wykrywania przypadków nieprawidłowego działania funkcji lub urządzeń. Wyniki te nie są udostępniane na zewnątrz ani publikowane. Wspierają one wyłącznie wewnętrzne prace rozwojowe.

Niektóre badania prowadzone są we współpracy ze stronami trzecimi. Celem współpracy badawczej jest przygotowanie publikacji naukowej wyników, a same badania wykonywane są zgodnie z ustalonym dla danego badania protokołem i wymogami etycznymi. W tych badaniach żadne dane klientów nie są przekazywane zewnętrznym partnerom badawczym – wszystkie dane są przetwarzane w firmie Polar i przez zespół badawczy Polar. Jeśli w badaniu wykorzystywane są jakiekolwiek dane osobowe klientów, są oni proszeni o odrębną świadomą zgodę na wykorzystanie tych danych osobowych do konkretnego projektu badawczego.

Badania marketingowe mają na celu lepsze poznanie grup użytkowników urządzeń i usług Polar, sposobów korzystania z tych urządzeń i oczekiwań dotyczących nowych funkcji. Badania marketingowe wykonywane są z wykorzystaniem danych pochodzących od użytkowników, którzy wyrazili zgodę na marketing. Wyniki badań marketingowych (trendy w zachowaniu klientów, ulubione sporty itp.) mogą być również wykorzystywane przy tworzeniu treści dla mediów społecznościowych, na przykład postów na blogu Polar. Aby móc oferować najnowocześniejszą wiedzę w postaci urządzeń i usług, potrzebujemy danych od naszych klientów. Dane klientów wykorzystane w pracach badawczo-rozwojowych przygotowane są w formie maksymalnie ograniczającej możliwość ich identyfikacji.

Dzienniki błędów

W celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w przypadku wystąpienia problemu przechowujemy dane o błędach w naszych urządzeniach („Dziennik błędów”). Podczas synchronizacji urządzenia z usługą Polar, dziennik błędów jest kopiowany na nasz serwer, gdzie jest przechowywany przez okres maksymalnie dwóch lat.

Dziennik błędów jest używany wyłącznie do analizy błędów i w celach statystycznych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem. Może być wykorzystany przykładowo, gdy użytkownik skontaktuje się z naszym Działem Obsługi Klienta w sprawie usterki lub awarii urządzenia. Jedynym identyfikatorem osobistym w dzienniku błędów jest identyfikator urządzenia, który jest potrzebny do przypisania danych do odpowiedniego urządzenia.

Rejestry telemetryczne

Niektóre urządzenia firmy Polar gromadzą z urządzenia dane telemetryczne. Podstawę prawną dla gromadzenia danych telemetrycznych stanowi nasz uzasadniony interes. Dane telemetryczne obejmują dane o funkcjach i stanie urządzenia, takie jak żywotność baterii, dane statystyczne o synchronizacji, statystyki dotyczące połączeń USB, wyświetlacza, użycia optycznego pomiaru tętna itp. Jedynym osobistym identyfikatorem w dzienniku telemetrii jest identyfikator urządzenia. Dane zgromadzone w dzienniku telemetrycznym są wykorzystywane w celach rozwojowych Polar, aby poprawić wydajność urządzeń Polar i lepszego zrozumienia zwyczajowego sposobu korzystania z urządzeń. Podobnie jak dziennik błędów, dziennik telemetrii może być używany podczas naprawy lub zarządzania błędami przez Dział Obsługi Klienta. Dzienniki telemetryczne są przesyłane na serwery Polar podczas synchronizacji danych z usługą. Identyfikator urządzenia jest haszowany (w jedną stronę), aby w danych przetwarzanych przez firmę Polar nie było jednoznacznych identyfikatorów. Przed automatycznym usunięciem, dane są przechowywane przez 60 dni. Tych danych nie można usunąć na życzenie: jest to możliwe wyłączenie za pomocą automatyzacji. Jeśli ta funkcja jest stosowana w Twoim urządzeniu, możesz nie zezwolić na transmisję dzienników telemetrycznych na account.polar.com.

Użytkownicy poniżej 13. roku życia

Naszą zasadą jest wymaganie od klientów poniżej 13. roku życia, aby nie dokonywali zakupów ani nie podejmowali innych działań mających skutki prawne na stronach internetowych Polar bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Na przykład konto użytkownika usługi Polar może być założone dla użytkownika poniżej 13. roku życia wyłącznie za zgodą opiekuna.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Polar zostało zaktualizowane 30 czerwca 2021 r. Poprzednie wersje możesz przejrzeć tutaj . Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadamiając naszych klientów o takich zmianach pocztą elektroniczną lub za pomocą naszych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących usług lub produktów Polar proszę kontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta . Informacje na temat prywatności można również znaleźć w dziale Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatności . W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących zasad ochrony prywatności w Polar można skontaktować się z nami pod adresem privacy@polar.com .

Dane kontaktowe:

Administrator danych:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDIA

Inspektor ochrony danych osobowych:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDIA

Polar Flow i aplikacja Polar Flow

Polar Flow to bezpłatna, oparta na chmurze aplikacja fitnessowo-treningowa i serwis internetowy, dzięki którym możesz śledzić dane dotyczące treningu, aktywności i snu oraz analizować swoje postępy. Współpracując z produktem Polar, serwis ten stanowi osobisty, automatyczny dziennik treningowy – wszystkie dane dotyczące Twojego treningu, aktywności i snu są synchronizowane między produktem a kontem Polar Flow.

Zanim zaczniesz korzystać z tej usługi musisz utworzyć konto użytkownika, przechodząc proces rejestracji. Podczas rejestracji poprosimy Cię o akceptację Warunków użytkowania i wyrażenie zgody na pewne obowiązkowe czynności związane z przetwarzaniem danych. Te czynności określamy jako obowiązkowe ponieważ są konieczne, abyśmy mogli świadczyć Ci usługę. Prosimy o te zgody również dlatego, aby spełnić wymagania przepisów, które obowiązują w różnych jurysdykcjach odnośnie ochrony prywatności. Jeśli odmówisz nam zgody, w przypadku gdy jej udzielenie jest obowiązkowe, niestety nie będziemy mogli dostarczać Ci usługi. Z kilkoma wyjątkami (sensory i niektóre stare urządzenia) możliwe jest korzystanie z urządzeń w trybie niezależnym. Zgody nie mają charakteru ogólnego. Udzielając danej zgody, zezwalasz firmie Polar na przetwarzanie swoich danych wyłącznie w określonym celu.

Przed zarejestrowaniem się w usłudze Polar Flow należy zapoznać się z Warunkami użytkowania oraz Oświadczeniem o ochronie prywatności Polar. Poprosimy Cię o akceptację Warunków użytkowania usługi. Akceptując Warunki użytkowania zawierasz umowę z firmą Polar. Poprosimy Cię także o potwierdzenie zapoznania się z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności Polar.

Chcielibyśmy informować Cię na bieżąco o wszystkich naszych nowościach, ofertach i aktualizacjach, dlatego poprosimy również o wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych. W przypadku tej prośby odmowa jest zawsze domyślnym ustawieniem. W każdej chwili możesz zmienić dokonane wybory z poziomu ustawień konta. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, w jaki sposób używamy Twoich danych do celów marketingowych.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Są to dane podawane podczas rejestracji: e-mail, imię i nazwisko, wiek, wzrost, płeć, informacje o treningach i lokalizacja. Dane te są wykorzystywane do dostarczania Ci spersonalizowanych wyników obliczeń, takich jak liczba spalonych kalorii czy informacje dotyczące rezultatu treningu. Nie musisz podawać swojego prawdziwego imienia, ale imię, które podasz jest tym, które będzie wyświetlane jeśli podzielisz się swoimi ćwiczeniami lub uwagami na którymś z naszych forów społecznościowych. Informacje o Twojej lokalizacji wykorzystujemy głównie po to, aby określić jakiego języka używasz. Informacje o lokalizacji są również używane w celu kierowania zgłoszeń do Działu Obsługi Klienta do odpowiedniej jednostki, która będzie mogła udzielić pomocy we właściwym języku. Twój adres e-mail jest nazwą Twojego konta i możemy użyć go później w celu identyfikacji jeśli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta. W tym celu użyj aktywnego adresu e-mail, do którego masz dostęp (nie aliasu). Na ten adres e-mail będziemy również przesyłać wszystkie ważne informacje. Możesz zmienić swój adres e-mail w dowolnym momencie – nie jest konieczne pozostanie przy adresie podanym podczas procesu rejestracji.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. W przypadku Polar, danymi wrażliwymi są dane o tętnie, które otrzymujemy z używanego przez Ciebie urządzenia lub sensora. Usługa Polar Flow zasadniczo opiera się na tych danych, co oznacza, że bez nich nie możemy jej świadczyć.

Prosimy również o wyrażenie zgody na przesyłanie danych do kraju innego niż Twój kraj ojczysty. Polar wykorzystuje serwery udostępniane przez strony trzecie do świadczenia usługi Polar Flow, a serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Rzeczywiste dane Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium UE, natomiast informacje, takie jak dane z monitorowania systemów lub dane używane do automatycznego powiadamiania pocztą elektroniczną, są zapisywane na serwerach usługodawców, które mogą znajdować się poza terytorium UE. Te dane mogą zawierać Twój adres e-mail lub ID użytkownika. Tutaj możesz znaleźć więcej informacji na temat przekazywania danych i stosowanych mechanizmów ochronnych.

W przypadku osób poniżej 13. roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić opiekun.

Polar używa mechanizmu Google reCaptcha w swoim uzasadnionym interesie w niektórych procesach Polar Flow. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj .

Po rejestracji wyślemy wiadomość z prośbą o sprawdzenie adresu e-mail i potwierdzenie, że konto zostało założone celowo. Konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie konto zostanie zablokowane i nie będzie można z niego korzystać. Po upływie 210 dni konto zostanie usunięte. W okresie tych 210 dni możesz potwierdzić swój adres e-mail lub zlecić ponowne przesłanie wiadomości e-mail z weryfikacją konta.

Podczas tworzenia konta użytkownika domyślnym ustawieniem prywatności jest „prywatne”, co oznacza, że Twoje informacje nie będą wyświetlane innym użytkownikom. Jeśli chcesz, możesz dzielić się informacjami dostępnymi w usługach Polar z systemami innych firm, takimi jak Facebook lub Strava. Polar nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały udostępnione przez klienta. Po ich przesłaniu z systemu Polar nie mamy już na nie żadnego wpływu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami, które udostępnia lub przekazuje z naszego systemu, prosimy więc o uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności stron trzecich.

Ponieważ Polar dąży do ciągłego rozwoju swoich usług, dane dotyczące ćwiczeń zapisane w usłudze Polar Flow mogą być wykorzystane do realizacji uzasadnionych interesów Polar w zakresie badań i rozwoju produktów. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych w celach badawczych i rozwojowych można znaleźć tutaj . Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania wiadomości marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę przy rejestracji lub w późniejszym terminie. Te wiadomości marketingowe są zazwyczaj przeznaczone dla odbiorców z określonej grupy wiekowej, lokalizacji, rodzaju sportów lub użytkowników określonego produktu Polar.

Obecnie te informacje są przechowywane w usłudze Polar Flow do momentu podjęcia decyzji o usunięciu konta. W przypadku wycofania jakiejkolwiek obowiązkowej zgody lub niepotwierdzenia adresu e-mail, konto zostanie zablokowane na 180 dni, a następnie przekazane do cyklu usuwania, w wyniku którego konto i wszystkie dane zostaną trwale usunięte po 30 dniach. Poinformujemy Cię w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do okresów przechowywania danych.

Aplikacja mobilna Polar Flow

Aby korzystać z aplikacji Polar Flow, należy najpierw utworzyć konto Polar Flow. Następnie można używać nazwy użytkownika Polar Flow, do logowania się w aplikacji Polar Flow. Wszystkie dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwera usługi Polar Flow, a żadne informacje nie są przechowywane w aplikacji Polar Flow. Do przetwarzania danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności Polar Flow.

Niektóre ustawienia mogą wpływać na prywatność, gdy korzystanie z aplikacji Polar Flow jest związane z funkcjonalnością telefonu. Dobrym przykładem są powiadomienia – aby użytkownik mógł je włączyć w urządzeniu noszonym na nadgarstku, ustawienia telefonu muszą to umożliwiać. Zalecamy zapoznanie się z ustawieniami telefonu i wybór konfiguracji najbardziej odpowiadającej użytkownikowi.

Polar używa narzędzi stron trzecich, w swoim uzasadnionym interesie – do zbierania danych o korzystaniu z naszych aplikacji. Robimy to w celu ulepszania naszych produktów i usług, poprawy obsługi klienta oraz szybszego reagowania na ewentualne problemy ze stabilnością. Te dane mają z natury charakter analityczny i nie zawierają żadnych danych osobowych.

Gromadzone dane obejmują między innymi czas trwania oraz powodzenie synchronizacji, informacje o funkcjach, które są używane wewnątrz aplikacji, informacje o ewentualnych awariach aplikacji oraz rejestracjach nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Aplikacja Polar Flow jest dostępna w sklepach Google Play, App Store i AppGallery. Pobierając aplikację z któregokolwiek z tych sklepów, podlegasz zasadom właściciela sklepu. Polar odpowiada za przetwarzanie danych za pośrednictwem samej aplikacji, ale nie podczas pobierania aplikacji ze sklepu.

Korzystając z usług map w aplikacji Polar Flow łączysz się z usługami stron trzecich. Zawsze zwracaj uwagę na powiadomienia o prywatności, które otrzymujesz podczas aktywacji lub korzystania z połączenia. Polar współpracuje wyłącznie z partnerami mającymi dobrą reputację, którzy świadczą usługi o wysokiej jakości.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach to bezpłatna usługa oparta na chmurze, która zapewnia trenerom i trenerom osobistym łatwy dostęp do danych treningowych ich klientów. Dzięki wielu funkcjom, takim jak dziennik treningowy, narzędzia do planowania, raporty i statystyki wydajności trenerzy mogą śledzić postępy swoich klientów i udzielać im wskazówek w czasie rzeczywistym.

Sportowcy zezwalają trenerowi na dostęp do swoich danych, a relacja trener-sportowiec opiera się na umowie między stronami. Sportowcy mogą w każdej chwili odmówić trenerowi dostępu do swoich danych. Wszystkie dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwera usługi Polar Flow. Do przetwarzania danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności Polar Flow. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym Polar Flow .

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Polar Beat

Polar Beat to bezpłatna aplikacja fitness i treningowa dla urządzeń mobilnych. Dzięki Polar Beat, możesz trenować korzystając z pomiaru tętna na żywo (jeśli używasz sensora tętna Polar) i udzielanych w czasie rzeczywistym wskazówek głosowych, śledzić swoją trasę i dystans oraz uzyskiwać spersonalizowane informacje zwrotne na temat każdej sesji treningowej.

Informacje dodane do aplikacji oraz najnowsze dane treningowe pozostają w urządzeniu. Aby jak najlepiej wykorzystać Polar Beat, zalecamy również utworzenie konta Polar Flow. Dzięki Polar Flow otrzymasz rozbudowany zestaw narzędzi do analizy sesji treningowych. W przypadku korzystania z Polar Beat razem z Polar Flow Twoje dane treningowe są również zapisywane w usłudze Polar Flow. Po zalogowaniu wszystkie Twoje dane treningowe są przesyłane bezpośrednio do serwerów usługi Flow. Do przetwarzania tych danych stosuje się Oświadczenie o ochronie prywatności serwisu Flow. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym Polar Flow.

Niektóre ustawienia mogą wpływać na prywatność, gdy korzystanie z aplikacji Polar Flow jest związane z funkcjonalnością telefonu. Dobrym przykładem są powiadomienia – aby użytkownik mógł je włączyć w urządzeniu noszonym na nadgarstku, ustawienia telefonu muszą to umożliwiać. Zalecamy zapoznanie się z ustawieniami telefonu i wybór konfiguracji najbardziej odpowiadającej użytkownikowi.

Polar używa narzędzi stron trzecich, w swoim uzasadnionym interesie – do zbierania danych o korzystaniu z naszych aplikacji. Robimy to w celu ulepszania naszych produktów i usług, poprawy obsługi klienta oraz szybszego reagowania na ewentualne problemy ze stabilnością. Te dane mają z natury charakter analityczny i nie zawierają żadnych danych osobowych.

Gromadzone dane obejmują między innymi czas trwania oraz wynik synchronizacji, informacje o funkcjach, które są używane wewnątrz aplikacji, informacje o ewentualnych awariach aplikacji, używanych urządzeniach (model, elementy sprzętowe, system operacyjny) oraz rejestracjach nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Pomoc techniczna/Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta Polar pomaga w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą naszych produktów i usług. Nasz Dział Obsługi Klienta prowadzi dwa rejestry: Formularze Kontakt i Serwis. Informacje w obu formularzach są zapisywane za pośrednictwem serwisu internetowego Polar.com. Klienci sami wprowadzają w nich niezbędne informacje, które po przesłaniu są zapisywane w systemie obsługi klienta prowadzonym przez stronę trzecią. Ta strona trzecia pełni jedynie rolę dostawcy usług – to Polar używa systemu obsługi klienta oraz zawartych w nim informacji. Dane przechowywane w systemach Polar mogą być zapisywane na serwerach zlokalizowanych w Finlandii lub na serwerach dostawców usług dla Polar na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz przeczytać więcej o przekazywaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych. Dział Obsługi Klienta Polar pracuje globalnie, świadcząc usługi wsparcia technicznego w wielu krajach i strefach czasowych.

Formularz Kontakt : informacje zapisywane w tym formularzu są przekazywane do zarządzanego przez stronę trzecią systemu obsługi klienta, z którego korzysta Polar. Ten system jest dostępny dla wszystkich pracowników Działu Obsługi Klienta Polar. Dane zapisywane w tym systemie są przechowywane na serwerach dostawcy usług, które znajdują się na terytorium UE. W tym formularzu prosimy o podanie danych kontaktowych (takich jak adres e-mail i kraj), które umożliwiają nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podane informacje są traktowane jako poufne, a dostawca usług nie ma dostępu do samych danych. Te informacje są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania, albo osoba, której dane dotyczą zażąda ich usunięcia.

Polar używa mechanizmu Google reCaptcha w formularzu kontaktowym. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj .

Formularz Serwis : informacje zapisywane w tym formularzu są wykorzystywane do powiązania urządzenia z jego właścicielem, dostarczania klientowi naprawionego urządzenia lub zamówionej części zamiennej, fakturowania i obsługi płatności, wysyłania naklejek adresowych do obsługi zwrotów, wysyłania automatycznych wiadomości e-mail, które dotyczą postępów i zakończenia prac serwisowych, przekazywania dodatkowych zleceń dotyczących prac serwisowych oraz dostarczania ich kosztorysu. Dane z formularza Serwis przekazywane są do globalnego systemu serwisowego Polar. Informacje adresowe są również przekazywane do zewnętrznego dostawcy usług pocztowych w celu dostarczenia produktów. Te informacje są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Wysyłanie urządzenia w celu jego naprawy

Gdy urządzenie Polar jest wysyłane w celu jego naprawy, pracownicy serwisu Polar mogą potrzebować zapoznania się z historią treningu, zapisaną na tym urządzeniu. Czasami może to również wymagać przyjrzenia się sesjom treningowym, które są zapisane za pomocą tego urządzenia na koncie Flow użytkownika. Pracownicy naszego serwisu nie przeglądają danych osobowych, a wyłącznie dane sesji treningowych, które mogą powodować problemy. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności i traktują dane użytkowników z najwyższą starannością i poszanowaniem.

W przypadku wysłania urządzenia do naprawy za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego sprzętu Polar, dane osobowe są używane wyłącznie w celu wykonania naprawy i zwrotu urządzenia.

Rozmowy telefoniczne z naszym Działem Obsługi Klienta

W niektórych krajach wszystkie rozmowy z Działem Obsługi Klienta Polar mogą być nagrywane. Numer, z którego dzwonisz, jest rejestrowany w naszym Systemie Obsługi Klienta i w systemie telefonicznym. Informacje z dziennika są przechowywane przez sześć miesięcy.

Z Działem Obsługi Klienta Polar możesz również kontaktować się za pomocą kanałów mediów społecznościowych (Twitter, Facebook i Google Play) oraz za pomocą usługi czatu (która nie jest dostępna we wszystkich krajach). Każdy kontakt jest rejestrowany w systemie Działu Obsługi Klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o rejestrach formularzy Kontakt i Serwis prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta .

Klientom, którzy skontaktowali się z naszym Działem Obsługi Klienta lub serwisem i podali swój adres e-mail, możemy później wysłać kwestionariusz NPS (Net Promoter Score). Wysyłamy kwestionariusze NPS, aby poznać opinie naszych klientów. Za pomocą informacji zwrotnych od klientów analizujemy i ulepszamy nasze usługi.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w przypadku Pomocy Technicznej i Obsługi Klienta jest wykonanie umowy.

Polar.com

Serwis internetowy Polar.com jest dostępną publicznie witryną internetową, która dostarcza informacji o firmie Polar oraz jej produktach, usługach i partnerach. Korzystanie z tego serwisu nie wymaga rejestracji ani podawania żadnych informacji na swój temat. Polar wykorzystuje jednak pliki cookie do zbierania informacji o ruchu w serwisie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Możesz subskrybować biuletyny Polar w serwisie Polar.com podając swój adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w biuletynie. Możesz również kupować produkty Polar, korzystając z łączy zamieszczonych w serwisie Polar.com. Tutaj znajdziesz więcej informacji o sklepie internetowym Polar.

Account.polar.com

Po rejestracji w serwisie Polar, możesz zarządzać ustawieniami konta również na stronie account.polar.com. Możesz tam zarządzać zgodami i ustawieniami plików cookies. Możesz również zmienić swój adres e-mail i hasło. Account.polar.com oferuje również narzędzia do eksportu Twoich danych i usunięcia konta. Ta usługa nie jest oddzielnym przechowywaniem danych. Jest ona po prostu narzędziem, które uzyskuje bezpośredni dostęp do ustawień usługi Polar, więc Twoje dane osobowe nie są nigdzie przenoszone ani kopiowane podczas korzystania z account.polar.com.

Sklep internetowy i płatności online

Sklep internetowy Polar jest publicznie dostępnym punktem sprzedaży detalicznej, w którym można kupić produkt jako zarejestrowany klient lub gość. W przypadku infrastruktury sklepu internetowego Polar stosuje się do wymagań programu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Aby umożliwić dostawę produktu, zapisujemy podane przez Ciebie dane adresowe i adres e-mail, dzięki czemu możemy na bieżąco informować Cię o postępach w realizacji dostawy. Skontaktujemy się również z Tobą, korzystając z Twojego adresu e-mail, aby poprosić o Twoją opinię jako klienta. Dzięki temu możemy ulepszać nasze usługi. Jeśli utworzysz konto klienta w związku ze złożeniem zamówienia, będziemy przechowywać te dane, jako pomoc przy kolejnych zakupach.

Rzeczywista płatność dokonywana jest za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez stronę trzecią. Płatności online są dokonywane bezpośrednio przez klienta przy użyciu usług płatności internetowych świadczonych przez dostawców systemów płatności. Pracownicy Polar nie są w żadnym momencie zaangażowani w przyjmowanie płatności tą metodą. Informacje zapisywane w systemie Polar w związku ze zdarzeniem płatniczym dotyczą wyłącznie metody płatności, a w przypadku produktów z kategorii B2B (Polar Club, Polar Team Pro) obejmują również tokenizowany numer karty kredytowej. W przypadku płatności dotyczących Polar Club i Polar Team Pro, prosimy o zgodę na zapisanie danych uwierzytelniających karty kredytowej.

Polar przechowuje niektóre informacje, takie jak adres IP używany przez użytkownika, w swoim systemie przez pewien czas zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem , w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w sklepie Polar Webstore oraz w związku z innymi płatnościami online jest wykonanie umowy.

Informacje o zakupach są przechowywane przez 10 lat, chyba że lokalne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru prowadzonego przez sklep internetowy, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Sklepy Polar Retail and Distributor Webshops

Polar Retail and Distributor Webshops to platformy, za pomocą których sprzedawcy produktów Polar mogą składać zamówienia. Aby korzystać z Polar Retail or Distributor Webshop, sprzedawcy i dystrybutorzy mogą otrzymać dane konta od Polar lub samodzielnie utworzyć konto lub kilka kont. Jedynymi danym osobowymi, które są gromadzone jest imię i nazwisko osoby reprezentującej sprzedawcę lub dystrybutora oraz adres e-mail powiązany z danym kontem użytkownika.

Każdy sprzedawca i dystrybutor może samodzielnie zarządzać swoimi kontami użytkowników w Polar Retail or Distributor Webshop, co obejmuje tworzenie i wyłączanie kont użytkowników. Podstawą prawną do przetwarzania określonych powyżej danych osobowych jest wykonanie umowy.

Polar Club

Polar Club to oparta na pomiarze tętna aplikacja do grupowych zajęć fitness i treningów, która umożliwia śledzenie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych członków klubu, takich jak tętno, intensywność treningu i liczba spalonych kalorii, podczas trwania zajęć. Podsumowania wyników sesji treningowych są automatycznie przesyłane do serwisu Polar Flow, gdzie uczestnicy mogą na bieżąco obserwować swoje postępy i osiągać wyznaczone cele. Gdy klub fitness nabywa usługę Polar Club, podpisuje on umowę z firmą Polar. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast klub jest ich administratorem. Klub odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Klub odpowiada również za prawidłowość danych użytkowników i dotyczące ich żądania użytkowników indywidualnych (np. żądania usunięcia informacji).

Informacje o klubach korzystających z serwisu są zbierane w rejestrze Polar Club. Dla administratora wyznaczonego przez klub (Club Admin) zostaje utworzona nazwa użytkownika. W tym celu w systemie zapisywany jest adres e-mail danej osoby.

Informacje o zajęciach są przechowywane na klubowym iPadzie przez jeden miesiąc. Inne dane zapisywane na tym urządzeniu to dane uczestników dotyczące treningu oraz elektroniczny kod identyfikujący osoby, który może być wykorzystany do powiązania nazwy użytkownika użytej przy rejestracji z bazą danych Flow. Dzięki temu kodowi identyfikacyjnemu dane treningowe uczestników mogą być przekazywane do ich osobistego konta Flow. Personel klubu nie jest w stanie zidentyfikować użytkowników na podstawie tych kodów. Dane identyfikacyjne instruktora są również przechowywane na iPadzie. Rzeczywiste nazwy użytkowników Flow nie są zapisywane na iPadzie. Wszystkie dane użytkownika są przechowywane pod nazwą użytkownika Flow w serwisie Flow , a klub nie ma dostępu do tych kont. Dane usługi Polar Flow są zapisywane na serwerach dostawców usług dla firmy Polar. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych.

Klienci mogą uczestniczyć w zajęciach treningowych korzystając z posiadanego już konta Flow, zakładając konto w związku z rejestracją na zajęciach lub zapisując się jako Gość.

Klienci posiadający konto Flow:

Klient może zapisać się na zajęcia Klubu przy użyciu istniejącego konta Flow. Alternatywnie, użytkownik może utworzyć konto Flow podczas rejestracji. Na iPadzie nie są przechowywane żadne dane osobowe podane w związku z założeniem konta Flow. Jedynymi informacjami przechowywanymi na iPadzie są identyfikatory elektroniczne uczestników oraz dane treningowe. Dane treningowe klientów, którzy używają swojego konta Flow do rejestracji na zajęciach, są automatycznie przesyłane z iPada klubu do serwisu Polar Flow przy użyciu kodu identyfikacyjnego.

Klienci, którzy rejestrują się jako Gość:

Klienci mogą również zapisywać się na zajęcia klubowe jako Gość. W takim przypadku uczestnicy podają nazwę, którą chcieliby mieć wyświetlaną na ekranie podczas zajęć, taką jak pseudonim lub inny identyfikator (np. słowo lub ciąg znaków). Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani zapisywane. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się jako Goście, mogą zapisać swoje dane treningowe po zajęciach, zakładając konto Flow lub korzystając z istniejącego konta Flow.

Rozwiązanie Polar Club oferuje również klubom i ich klientom kanał do dyskusji na temat zajęć treningowych oraz podobnych kwestii w obrębie społeczności klubowej. Usługa społecznościowa jest dostępna w sekcji Społeczność - Kluby serwisu Flow. Uczestnicząc w dyskusjach w serwisie, uczestnicy mogą dzielić się informacjami, które ich dotyczą. W przypadkach, gdy jest to konieczne, klub jest odpowiedzialny za moderowanie dyskusji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Club, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Rozwiązania Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro to rozwiązanie do monitoringu zawodników, przeznaczone dla profesjonalnych drużyn sportowych. Łączy ono dane GPS i dane z monitorowania ruchu z informacjami o tętnie. Dzięki Polar Team Pro trener może monitorować sesję treningową drużyny za pomocą iPada (do nabycia oddzielnie) bez konieczności korzystania ze stacji bazowej lub anteny. Dane treningowe mogą być również zbierane po treningu przez synchronizację czujników Team Pro Sensors za pomocą Team Pro Dock. Monitorowanie wyników zawodników dostarcza cennych i precyzyjnych informacji, przydatnych w pracy analitycznej zespołu trenerskiego.

Drużyna nabywająca prawo do korzystania z Polar Team Pro zawiera umowę z Polar. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast drużyna jest administratorem danych. To drużyna jest odpowiedzialna za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są one przetwarzane. Drużyna jest również odpowiedzialna za dokładność informacji oraz za rozpatrywanie próśb poszczególnych zawodników dotyczące danych (np. żądania usunięcia informacji).

Polar Team Pro gromadzi dane o drużynach korzystających z serwisu i ich członkach. Nazwa użytkownika zostaje utworzona dla administratora wyznaczonego przez drużynę (Team Pro Admin). W tym celu w systemie zapisywany jest adres e-mail danej osoby. Wyślemy na niego wiadomość w celu weryfikacji adresu e-mail oraz potwierdzenia, że konto zostało założone świadomie. Aby móc korzystać z usługi Polar Team Pro, konto musi zostać potwierdzone w ciągu 30 dni. Administrator tworzy drużynę w systemie, dodając do usługi Team Pro informacje o członkach drużyny (takie jak numer zawodnika, jego imię i nazwisko oraz data urodzenia). Dane te są zapisywane na serwerze dostawcy usług Polar. Dane treningowe są przechowywane na iPadzie drużyny maksymalnie przez dwa miesiące i stamtąd przesyłane do serwisu Team Pro. Konta osobiste Polar Flow zawodników mogą być połączone z usługą Team Pro, w której trener może je przeglądać. Poszczególne konta Polar Flow znajdują się w usłudze Polar Flow, skąd dane są zapisywane na serwerach dostawców usług Polar. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Team Pro, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Polar Team

Aplikacja Polar Team to rozwiązanie do monitorowania zawodników, które w czasie rzeczywistym dostarcza danych na temat tętna w zespołowych sportach halowych, przy użyciu sensorów tętna Polar oraz iPada (do zakupienia osobno).

Polar nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych za pomocą Polar Team. Wszystkie dane są zapisywane na iPadzie.

API Polar Team Pro

API Polar Team Pro to interfejs, dzięki któremu dane Team Pro mogą być przesyłane do systemu innego producenta. Administrator Team Pro może powiązać serwis Team Pro z platformą zewnętrzną w celu umożliwienia transferu danych pomiędzy tymi serwisami. Dane te mogą zawierać osobiste dane treningowe zawodników, jak również dane z drużynowych sesji treningowych.

Polar GoFit

Polar GoFit zaprojektowano z myślą o uczniach, nauczycielach i personelu szkół, aby umożliwić im przeglądanie i pomiar tętna oraz poziomów aktywności fizycznej uczniów oraz wykonywanie pomiarów sprawności fizycznej w szkołach. Usługa Polar GoFit składa się z aplikacji Polar GoFit, serwisu internetowego Polar GoFit (www.polargofit.com) oraz kompatybilnych z GoFit urządzeń do pomiaru tętna i aktywności firmy Polar.

Kiedy szkoła kupuje GoFit zawiera umowę z firmą Polar lub z jej przedstawicielem. Na mocy tej umowy Polar działa jako podmiot przetwarzający dane, natomiast szkoła jest administratorem danych. Jako administrator danych, szkoła odpowiada za to, jakie informacje są zapisywane w systemie i w jaki sposób są przetwarzane. Szkoła odpowiada również za poprawność danych uczniów i żądania uczniów dotyczące danych (np. usunięcia danych). Szkoła odpowiada również za uzyskanie zgody ucznia lub – w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekunów przed dodaniem ucznia do serwisu.

Informacje o nauczycielach i uczniach korzystających z serwisu są zapisywane w rejestrze GoFit. Nazwa użytkownika zostaje utworzona dla nauczyciela kontaktowego wyznaczonego przez szkołę (oraz dla każdego dodatkowego nauczyciela). W tym celu imię i nazwisko tej osoby i jej adres e-mail zostają zapisane w systemie. Nauczyciel, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów, dodaje do zapisanego w systemie profilu ucznia takie informacje jak imię i nazwisko, data urodzenia, wzrost, płeć i klasa. Wszystkie te dane są potrzebne do prawidłowego działania systemu i algorytmów. Podczas korzystania z tego systemu, urządzenia lub sensory Polar zbierają dane treningowe, które są wysyłane do serwera GoFit. Dane te są wykorzystywane do obliczania informacji, takich jak liczba spalonych kalorii i aktywność. W pewnych przypadkach nauczyciel może wybrać, które dane są widoczne dla użytkowników. Na przykład, liczba kalorii może być niewidoczna w aplikacji GoFit i w serwisie internetowym, ale zapisywana w bazie danych razem z innymi danymi treningowymi. Nauczyciel może również wybrać, czy w aplikacji GoFit ma być wyświetlane imię, czy identyfikator ucznia. Identyfikator ucznia może być nadany przez szkołę i składać się z cyfr oraz liter. Uczniowie mogą także korzystać ze swoich kont niezależnie, na przykład w celu przeglądania swoich danych treningowych.

Dane treningowe GoFit są przechowywane na serwerach dostawców usług. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub USA. Tutaj możesz przeczytać więcej o przekazywaniu danych i stosowanych mechanizmach ochronnych. W razie potrzeby oraz za zgodą ucznia lub – w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna, informacje mogą być udostępniane osobom trzecim w środowisku szkolnym. W razie konieczności informacje mogą być udostępniane osobom trzecim do celów odrębnie uzgodnionych.

Te informacje są usuwane z systemu GoFit po wygaśnięciu umowy między firmą Polar a szkołą.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar GoFit, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink to własny interfejs programowania aplikacji (API) firmy Polar, który zapewnia bezpośrednie łącze do przekazywania informacji między ekosystemem Polar a systemami przetwarzania danych stron trzecich. Korzystając z Polar Open AccessLink, nasi klienci mogą przesyłać informacje dotyczące swoich danych osobowych, treningów i aktywności fizycznej z urządzeń Polar oraz systemu Polar Flow do systemu strony trzeciej, który znajduje się na liście dostępnych systemów, takich jak inne aplikacje fitness i treningowe. Klienci Polar mogą również przesyłać podobne dane z systemów stron trzecich do urządzeń Polar i usługi Polar Flow (funkcja ta może nie być dostępna w momencie wejścia w życie tej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności).

Informacja dla zewnętrznych programistów:

Polar oferuje interfejs do systemów innych producentów – Polar Open AccessLink – oraz instrukcje, które umożliwiają stronie trzeciej zarejestrowanie własnej aplikacji w systemie Polar oraz opracowanie funkcji odbierania danych.

Programiści używają swoich nazw użytkownika Polar Flow w celu logowania do usługi Polar API/Polar Open AccessLink. Rejestracja nowej aplikacji następuje po podaniu informacji na temat aplikacji i firmy. Wymagana jest zgoda na Warunki użytkowania. W związku z rejestracją nie są gromadzone żadne dane osobowe, natomiast aplikacja zostaje powiązana z kontem Flow używanym do rejestracji. Z tym samym kontem Flow może być powiązanych kilka aplikacji.

Użytkownicy są odpowiedzialni za powiązania usług stron trzecich, z których chcą korzystać, ze swoim kontem Polar Flow. Informacje te są odczytywane przez usługi stron trzecich lub wysyłane przez Polar Electro podczas synchronizacji danych użytkownika z usługą Polar Flow lub podczas przesyłania danych z czujników do stron trzecich. Po przesłaniu danych z systemu Polar firma Polar nie ponosi już za nie odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu. Użytkownicy są odpowiedzialni za zarządzanie informacjami, które udostępniają lub przekazują z systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Polar Flow, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta .