Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatności

Co to jest RODO?

Czy muszę coś zrobić?

Dlaczego muszę potwierdzić swój adres e-mail? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię?

Jakich potwierdzeń zgody muszę udzielić?

Co się stanie, jeśli nie wyrażę zgody na wykorzystywanie moich danych osobowych?

Dlaczego trzeba zaznaczyć tak wiele pól i tyle razy wyrazić zgodę, aby móc korzystać z serwisu Flow/polarpersonaltrainer.com?

Czy sposób, w jaki Polar używa danych klientów, zmienił się po wejściu w życie RODO?

Czy możecie potwierdzić, że nie sprzedajecie moich danych, ani nie sprzedaliście ich nigdy żadnej stronie trzeciej?

Czy Polar zbiera dane o mnie i do czego są one wykorzystywane?

Chcę skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach badawczych i rozwojowych. Jak mogę to zrobić?

Chcę odmówić zgody na wykorzystywanie moich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji/zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jak mogę to zrobić?

Chcę skorzystać z prawa do odmowy profilowania. Jak mogę to zrobić?

Gdzie są przechowywane moje dane? Czy możecie mi powiedzieć, gdzie jest zlokalizowana Wasza usługa w chmurze?

Czy przesyłanie danych poza Europę jest bezpieczne?

W jaki sposób chronione są dane? Co robicie, aby chronić dane?

Ilu jest zarejestrowanych użytkowników Flow?

Kto może przetwarzać moje dane? Kto ma dostęp do danych użytkowników? Ile osób ma dostęp do danych użytkowników? W jaki sposób dane są udostępniane stronom trzecim?

Czy hasło do mojego konta jest zaszyfrowane i jakie algorytmy zostały do tego użyte?

Jakie macie informacje na mój temat?

Dlaczego został do mnie wysłany niezamawiany biuletyn informacyjny na temat zmian w oświadczeniu o ochronie prywatności?

Jak mogę anulować subskrypcję biuletynu?

Czym jest konto Polar?

W jaki sposób mogę usunąć wszystkie moje dane z bazy danych i zamknąć moje konto?

W jaki sposób mogę zapoznać się z danymi, które mnie dotyczą?

Jak mogę wyeksportować moje dane z usługi Flow?

Jak mogę wyeksportować moje dane z usługi polarpersonaltrainer.com?

Czy moje dane są szyfrowane podczas ich przechowywania i przesyłania? Czy stosujecie protokół Perfect Forward Secrecy?

Czy oznacza to, że również informacje udostępnione przeze mnie, na przykład na Facebooku, pozostają prywatne, jeśli dla mojego profilu / ćwiczeń / podsumowań aktywności zostało wybrane ustawienie „Prywatny”?

Nie akceptuję warunków użytkowania lub nie zgadzam się z oświadczeniem o ochronie prywatności i chcę korzystać tylko z niektórych usług. Czy jest to możliwe?

Jakie dane są przekazywane poza UE/EOG?

Czy dane były przekazywane poza UE, gdy obowiązywała poprzednia polityka prywatności?

Czy jeśli zażądam usunięcia moich danych z usług Polar, możecie zagwarantować, że zostaną one usunięte ze wszystkich miejsc, do których zostały przekazane z usług Polar, w tym z systemów należących do stron trzecich?

Co oznacza ochrona danych?

Co oznaczają różne techniki ochrony?

Kim są spółki zależne i podwykonawcy Polar?

Gdzie mogę znaleźć dane kontaktowe organu ochrony danych w moim kraju?

 

 

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy „ogólne rozporządzenie (Unii Europejskiej) o ochronie danych”. Dotyczy rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych, które obowiązuje od maja 2018 r. Celem tego rozporządzenia jest harmonizacja praktyk w zakresie ochrony danych w krajach UE i działających w nich podmiotach, a także poprawa bezpieczeństwa danych obywateli państw członkowskich.

W kontekście wejścia w życie RODO chcemy poprawić przejrzystość naszych działań. Wprowadziliśmy zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności i Warunkach użytkowania, aby dostarczyć naszym użytkownikom więcej informacji o tym, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane są ich dane.

 

Czy muszę coś zrobić?

Chcielibyśmy Cię poprosić o trzy rzeczy.

 1. Zapoznanie się ze zmienionym Oświadczeniem o ochronie prywatności i Warunkami użytkowania. Po zalogowaniu w Polar Flow poprosimy Cię o potwierdzenie zapoznania się z Oświadczeniem o ochronie prywatności i wyrażenie zgody na Warunki użytkowania.
 2. Potwierdzenie adresu e-mail. Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z łączem weryfikacyjnym. Robimy to, aby upewnić się, że Twój adres e-mail nie jest niewłaściwie używany, a osoba, która korzysta z tego adresu to naprawdę Ty. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail otwórz ją i kliknij łącze weryfikacyjne.
 3. Wyrażenie zgody na korzystanie z naszych usług. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o potwierdzeniach zgody.

W każdej chwili możesz zmienić swoje potwierdzenia zgody, korzystając ze strony Ustawienia w naszym serwisie lub pod adresem account.polar.com. Jednak ich zmiana spowoduje, że korzystanie z naszych usług nie będzie możliwe, a Twoje konto i dane zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy.

 

Dlaczego muszę potwierdzić swój adres e-mail? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię?

Weryfikując Twój adres e-mail, upewniamy się, że nikt inny nie używa tego adresu bez Twojej wiedzy i że to naprawdę Ty korzystasz z usług Polar. Identyfikacja użytkowników jest również wymogiem przepisów dotyczących ochrony danych w wielu krajach.

Po otrzymaniu e-maila weryfikacyjnego masz 30 dni na potwierdzenie swojego adresu e-mail. Jeśli tego nie zrobisz w tym okresie 30 dni, Twoje konto zostanie zablokowane i nie będzie można się na nie zalogować. Wciąż jednak będzie możliwa synchronizacja danych z produktu Polar z kontem.

Jeśli nie otrzymasz weryfikacyjnej wiadomości e-mail, zaloguj się do usługi Polar Flow lub innej usługi Polar, z której korzystasz, i zażądaj wysłania nowej wiadomości weryfikacyjnej. Sprawdź, czy wiadomość nie trafiła do folderu ze spamem. W przypadku nieotrzymania wiadomości weryfikacyjnej, po zażądaniu ponownego jej wysłania, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Po upływie trzydziestodniowego okresu przewidzianego na potwierdzenie adresu e-mail, Twoje konto zostanie najpierw zablokowane, a następnie – po siedmiu miesiącach – usunięte. W ciągu sześciu miesięcy możesz jeszcze zdecydować o potwierdzeniu swojego adresu e-mail i zatrzymaniu procesu usuwania konta użytkownika. Jeśli tego nie zrobisz, rozpocznie się okres jednego miesiąca, w którym konto faktycznie zostanie usunięte, co oznacza, że proces ten łącznie trwa siedem miesięcy.

 

Jakich potwierdzeń zgody muszę udzielić?

Te potwierdzenia są nie tylko wymagane przez standardy ochrony danych w wielu krajach, ale pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.

Potwierdzenia zgody dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje obowiązkowe potwierdzenia zgody, które ze względów prawnych dotyczą mniejszych, wyodrębnionych zakresów. Aby korzystać z usług Polar, musisz dokonać tych potwierdzeń zgody. Możesz je wycofać w dowolnym momencie, ale musisz pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z usług Polar, a po upływie sześciu miesięcy Twoje konto i wszystkie Twoje dane zostaną trwale usunięte. Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na dwa tygodnie przed takim usunięciem, kiedy wciąż jeszcze będzie możliwe udzielenie zgód i anulowanie usunięcia danych.

Oto obowiązkowe potwierdzenia zgody:

 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych: adresu e-mail, wieku i lokalizacji. To są informacje, które podajesz nam podczas tworzenia konta Polar. Używamy ich do wykonywania dokładnych obliczeń osobistych, takich jak liczba spalonych kalorii i informacje zwrotne o rezultatach treningu.
 • Zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Wrażliwe dane osobowe wraz z danymi osobowymi są niezbędne dla algorytmów, których używamy, aby dostarczać Ci spersonalizowanych obliczeń. W przypadku firmy Polar wrażliwe dane osobowe dotyczą tętna, aktywności i snu, innymi słowy danych o stanie zdrowia, które nasze produkty i usługi zbierają od Ciebie.
 • Zgoda na przesyłanie Twoich danych poza kraj zamieszkania. Polar to globalna firma oferująca i wspierająca usługi na całym świecie. Większość danych naszych klientów jest przechowywana na serwerach znajdujących się na terytorium UE (np. w Finlandii). Jednak niektóre działania monitorujące i zdalne są wykonywane gdzie indziej. Korzystamy z renomowanych i bezpiecznych platform pamięci masowej klasy światowej. Wszyscy partnerzy, którzy uczestniczą w świadczeniu usług Polar dla naszych klientów, są starannie dobierani.
 • Zgoda opiekuna osoby nieletniej (poniżej 13 roku życia). Klienci poniżej 13 roku życia potrzebują zgody swojego opiekuna na korzystanie z usług Polar.

Po drugie, stosujemy jedno, dobrowolne potwierdzenie zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, nie będzie to miało wpływu na korzystanie z produktów i usług Polar:

 • Zgoda na wysyłanie wiadomości marketingowych. Chcemy informować Cię o nowych funkcjach, ulepszeniach systemu, aktualizacjach i sposobach jak najlepszego wykorzystywania Twojego produktu Polar, a także o nowych produktach Polar i ofertach dostępnych wyłącznie dla klientów Polar. Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, co nie będzie miało wpływu na korzystanie z produktu Polar i konta Polar.
 • Jako użytkownik usług i produktów Polar możesz również otrzymywać co pewien czas ważne powiadomienia, które ich dotyczą. Te ważne informacje dotyczące użytkowania produktów i usług nie są wiadomościami marketingowymi, ale istotnymi informacjami dotyczącymi naszych produktów i usług oraz ich użytkowania. Z tego powodu nie można zrezygnować z ich otrzymywania. Informujemy również wszystkich naszych klientów – w tym tych, którzy zrezygnowali z otrzymywania wiadomości marketingowych – o wszelkich zmianach w naszych Warunkach Użytkowania lub Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Mamy nadzieję, że te wiadomości są czytane przez ich adresatów, ponieważ mogą zawierać ważne dotyczące ich informacje.

 

Co się stanie, jeśli nie wyrażę zgody na wykorzystywanie moich danych osobowych?

Jeśli nie udzielisz któregokolwiek z obowiązkowych potwierdzeń zgody, korzystanie z naszych usług nie będzie możliwe, a Twoje konto i dane zostaną usunięte, po upływie sześciu miesięcy. Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na dwa tygodnie przed takim usunięciem, kiedy wciąż jeszcze będzie możliwe udzielenie zgód i anulowanie usunięcia danych.

Jeśli po udzieleniu potwierdzenia zgody zechcesz je wycofać, zawsze możesz to zrobić na stronie Ustawienia usługi Polar Flow lub pod adresem account.polar.com. Pamiętaj jednak, że uniemożliwi to korzystanie z naszych usług.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych jest dobrowolna i nie ma wpływu na korzystanie z naszych produktów lub usług.

 

Dlaczego trzeba zaznaczyć tak wiele pól i tyle razy wyrazić zgodę, aby móc korzystać z serwisu Flow/polarpersonaltrainer.com?

Wyrażenia zgody i akceptacja nowych Warunków użytkowania mają na celu, aby klienci Polar byli pewni bezpieczeństwa swoich danych. Nie prosimy o akceptację Oświadczenia o ochronie prywatności, a tylko o zaznaczenie odpowiedniego pola, aby powiadomić nas, że klient przeczytał Oświadczenie o ochronie prywatności, które opisuje, w jaki sposób przetwarzamy jego dane.

Wyrażenia zgody, o które prosimy, nie dają Polar żadnych dodatkowych praw do używania danych, których nie mieliśmy wcześniej. W rzeczywistości nakładają nakładają one więcej ograniczeń na te prawa. Wszystko to ma służyć bezpieczeństwu danych i dać użytkownikom więcej kontroli nad danymi, które ich dotyczą. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych nakłada na przedsiębiorstwa pewne szczególne wymogi dotyczące wykorzystywania danych klientów. Na przykład jeżeli zgoda jest wykorzystywana jako podstawa prawna do przetwarzania określonego rodzaju danych, nie możemy przechowywać ani przetwarzać danych użytkownika bez jego zgody. Oznacza to, że potrzebujemy Twojej zgody, aby móc nadal robić to, co robiliśmy wcześniej lub musimy usunąć Twoje dane.

 

Czy sposób, w jaki Polar używa danych klientów, zmienił się po wejściu w życie RODO?

Sposób, w jaki Polar używa danych klientów się nie zmienił. Jednak, ze względu na wymagania RODO, jesteśmy obecnie zobowiązani do informowania naszych klientów o tym, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy różne rodzaje danych.

Polar wykonuje większość czynności z zakresu przetwarzania danych na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. Tak więc, aby dalej robić to samo, co robiliśmy wcześniej, musimy poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody. Musimy również zarejestrować każde wyrażenie zgody w naszych systemach.

Prawo określa, że w przypadku nieudzielenia nam zgody lub jej wycofania, w dowolnym momencie, nie mamy żadnego prawa do przechowywania Twoich danych i musimy je usunąć. W takim przypadku przechowujemy dane przez pewien czas, aby upewnić się, że faktycznie nie chcesz udzielić swojej zgody i oczekujesz usunięcia danych, a następnie je usuwamy.

Użytkownicy, którzy korzystali z usług Polar przed wejściem w życie RODO, udzielili nam zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych jednym kliknięciem, przy akceptacji naszych Warunków użytkowania. Po wejściu w życie RODO wszyscy nasi klienci muszą ponownie potwierdzić zgodę na przetwarzanie ich danych przez Polar, nawet jeśli uprzednio przyjęli nasze Warunki użytkowania. Można porównać wcześniejsze i obecne noty prawne, dostępne pod poniższymi adresami:

 

Czy możecie potwierdzić, że nie sprzedajecie moich danych, ani nie sprzedaliście ich nigdy żadnej stronie trzeciej?

Możemy zapewnić, że nigdy nie sprzedaliśmy, ani nie sprzedamy żadnych danych naszych klientów stronie trzeciej.

 

Gdzie są przechowywane moje dane? Czy możecie mi powiedzieć, gdzie jest zlokalizowana Wasza usługa w chmurze?

Informacje na koncie Polar oraz wszystkie dane dotyczące ćwiczeń i aktywności Polar Flow są zapisywane w ekosystemie Polar Flow. Dane są przechowywane w bazach danych należących do dostawców usług zlokalizowanych w UE (np. w Finlandii, Irlandii) i poza UE (np. w USA). Niektóre z monitorujących i pomocniczych działań ekosystemu (np. wysyłanie automatycznych wiadomości) są prowadzone spoza UE, co oznacza, że Twoje dane mogą być przesyłane poza UE. Termin „przekazywanie” obejmuje również zdalne wykorzystywanie danych, tak więc możliwe jest, że dane przechowywane w UE są przetwarzane również spoza UE. Jeśli Twoje dane są przechowywane lub przetwarzane poza UE, zawsze stosowane są mechanizmy ochronne zatwierdzone przez UE, takie jak Tarcza Prywatności UE-USA lub modelowe klauzule umowne UE.

 

Czy przesyłanie danych poza Europę jest bezpieczne?

Jeśli Polar przekazuje dane poza terytorium UE i EOG, przekazywanie jest zabezpieczone mechanizmami ochronnymi zatwierdzonymi przez UE. Są to:

Rzeczywisty, fizyczny transfer danych jest zawsze szyfrowany i przeprowadzany za pomocą bezpiecznego połączenia.

 

W jaki sposób chronione są dane? Co robicie, aby chronić dane?

Polar chroni dane, stosując techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do systemów Polar. Polar wykorzystuje na przykład techniki szyfrowania, pseudonimizację/anonimizację oraz inne technologie zabezpieczeń. Nasze serwery są chronione przez zapory sieciowe.

 

Ilu jest zarejestrowanych użytkowników Flow?

Niestety nie możemy ujawnić tej informacji, ponieważ jest objęta korporacyjną polityką ochrony.

 

Kto może przetwarzać moje dane? Kto ma dostęp do danych użytkowników? Ile osób ma dostęp do danych użytkowników? W jaki sposób dane są udostępniane stronom trzecim?

Wyłącznie osoby, które potrzebują przetwarzać dane użytkownika w ramach swojej pracy (np. personel obsługi klienta), mają dostęp do danych użytkownika. Z prawnego punktu widzenia przetwarzanie jest szerokim pojęciem, które obejmuje również przechowywanie danych, dostęp do danych (bezpośredni lub zdalny), przekazywanie danych itp. Dane użytkowników są również na dużą skalę przetwarzane przez strony trzecie, o których wspominamy w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Do stron trzecich należą na przykład podmioty, z których korzystamy przy tworzeniu platformy Flow i przechowywaniu danych. W pewnym zakresie korzystamy również z podwykonawców w naszych działaniach planistycznych i rozwojowych. Zawarliśmy z nimi ścisłe umowy o poufności i rzadko mają oni dostęp do rzeczywistych danych użytkowników. Innymi słowy, udostępniamy dane stronom trzecim wyłącznie w celu konserwacji, monitorowania i rozwoju i nie pozwalamy im na dostęp do rzeczywistych danych użytkowników.

 

Czy hasło do mojego konta jest zaszyfrowane i jakie algorytmy zostały do tego użyte?

Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniamy używanych metod szyfrowania.

 

Jakie macie informacje na mój temat?

Możesz przeglądać swoje dane bezpośrednio w serwisie Polar Flow (https://flow.polar.com) lub w serwisie polarpersonaltrainer.com. Dane konta oraz wszystkie dane dotyczące Twoich produktów Polar i korzystania z usług Polar pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Przechowujemy podane przez Ciebie informacje (np. podczas tworzenia konta Polar lub edycji własnych danych) oraz dane uzyskane z Twoich zarejestrowanych urządzeń Polar. Podczas synchronizacji zarejestrowanego urządzenia z usługą Flow, zapisywane są dane, które znajdują się w urządzeniu. Informacje możesz również dodawać i edytować w usłudze Flow i aplikacji mobilnej Flow. Jeśli nie chcesz korzystać z usługi Flow, możesz zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta o przesłanie informacji o swoim koncie.

Jeśli chcesz przejrzeć jakiekolwiek inne, posiadane przez nas, informacje, które Ciebie dotyczą (takie jak dane polarpersonaltrainer.com, historia zakupów, historia kontaktów z Działem Obsługi Klienta lub historia serwisowa), skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Czy Polar zbiera dane o mnie i do czego są one wykorzystywane?

Używamy danych treningowych do świadczenia żądanej usługi. Innymi słowy, aby przedstawić Ci rezultat treningu i np. pokazać Twoją aktywność w ciągu dnia. Nie używamy ich do niczego innego i nie przeglądamy indywidualnych danych klientów, którzy sobie tego nie zażyczyli.

Możemy wykorzystywać anonimowe dane do celów statystycznych oraz badawczo-rozwojowych. Takie dane nie zawierają jednak żadnych danych osobowych, które można by przypisać osobom fizycznym. Badania i rozwój mają na celu wyłącznie doskonalenie naszych usług, umożliwiając zwiększanie precyzji naszych algorytmów i opracowywanie nowych funkcji. Cała ta praca nie może być wykonana bez danych.

 

Chcę skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach badawczych i rozwojowych. Jak mogę to zrobić?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta i podaj uzasadnioną przyczynę sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu nie ma bezwzględnego charakteru. Jeśli mamy zaprzestać używania Twoich danych do celów badań i rozwoju, chcemy znać uzasadnione przyczyny skorzystania z tego prawa.

Należy pamiętać, że wszystkie dane, których używamy w celach badawczo-rozwojowych są anonimizowane i nie jest możliwe ich powiązanie z użytkownikiem.

 

Chcę odmówić zgody na wykorzystywanie moich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji/zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jak mogę to zrobić?

Prawo to nie ma bezwzględnego charakteru. Możesz z niego skorzystać, jeśli procesy te wywołują skutki prawne lub mają na Ciebie istotny wpływ. Polar nie stosuje takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które niosłoby ze sobą jakiekolwiek istotne efekty dla użytkowników.

Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, poinformuj nasz Dział Obsługi Klienta o uzasadnionej przyczynie.

 

Chcę skorzystać z prawa do odmowy profilowania. Jak mogę to zrobić?

Prawo to nie ma bezwzględnego charakteru. Możesz z niego skorzystać, jeśli procesy te wywołują skutki prawne lub mają na Ciebie istotny wpływ. Polar nie stosuje tego rodzaju profilowania, a zatem nie może spełniać tego rodzaju żądań.

Według RODO typ profilowania, wobec którego osoby, których dane dotyczą, mogą wyrazić sprzeciw jest następujący:
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.”

Profilowanie, które stosuje Polar, ma zupełnie inny charakter. Wykorzystujemy zbiory anonimowych danych, na przykład do znajdowania grup klientów o podobnych celach lub zainteresowaniach fitness (itp.), aby wysyłać im artykuły, które mogą być dla nich interesujące, jeśli wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Oznacza to, że w wyniku takiego profilowania nie występują żadne skutki prawne, ani nie wywiera ono podobnego wpływu na życie naszych klientów.

Wymieniamy „prawo do sprzeciwu wobec profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji” wraz z innymi prawami w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ponieważ chcemy, aby nasi klienci znali swoje prawa. Masz więc prawo do sprzeciwu i jeśli stosowaliśmy rodzaj profilowania, o którym mówi prawo, przestaniemy to robić.

 

Dlaczego został do mnie wysłany niezamawiany biuletyn informacyjny na temat zmian w oświadczeniu o ochronie prywatności?

Otrzymana wiadomość nie jest biuletynem informacyjnym. W niektórych przypadkach Polar ma prawny obowiązek poinformować wszystkich użytkowników o zmianach, na przykład w Warunkach użytkowania lub w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Wiadomości te są wysyłane do wszystkich użytkowników, nie tylko tych, którzy zapisali się na nasz biuletyn.

 

Jak mogę anulować subskrypcję biuletynu?

Opcja anulowania subskrypcji biuletynu jest dostępna na końcu wszystkich biuletynów Polar. Zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych możesz również odmówić w ustawieniach usługi Polar Flow lub pod adresem account.polar.com. Możesz to zrobić (lub sprawdzić, czy to ustawienie jest już aktywne), logując się do usługi Flow. Kliknij swoje imię i nazwisko, aby edytować swój profil. Wybierz Ustawienia - Prywatność i sprawdź, czy opcja Biuletyn nie jest zaznaczona.

 

Czym jest konto Polar?

Jest to konto użytkownika, którego używasz do zalogowania w serwisach Polar Flow i polarpersonaltrainer.com. Twoją nazwą użytkownika jest Twój adres e-mail. Możesz utworzyć tylko jedno konto Polar o tym samym adresie e-mail.

Oprócz serwisów Polar Flow i polarpersonaltrainer.com, konto Polar służy również do subskrypcji biuletynu Polar i umożliwia korzystanie z serwisu Polar Club. Oznacza to, że użytkownik, który w jakimś momencie zasubskrybował biuletyn Polar lub skorzystał z Polar Club, posiada utworzone wówczas konto Polar.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe zalogowanie do sklepu internetowego Polar za pomocą konta Polar. Konto w sklepie internetowym Polar i konto Polar to dwa różne konta.

 

W jaki sposób mogę usunąć wszystkie moje dane z bazy danych i zamknąć moje konto?

Możesz usunąć konto samodzielnie w serwisie account.polar.com. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, a następnie kliknij „Zamknij konto” po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do przycisku Zamknij konto. Kliknij przycisk, aby kontynuować, a portal poprowadzi Cię przez ten proces. Procedura ta usuwa dane i konto Polar Flow lub polarpersonaltrainer.com.

Jeśli ponadto np. Twoje urządzenie było naprawiane lub serwisowane, dokonałeś/-aś zakupów w sklepie internetowym Polar, kontaktowałeś/-aś się z Działem Obsługi Klienta i chcesz usunąć wszystkie dane z tym związane, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Polar, abyśmy mogli rozpocząć proces usuwania danych. Usuwanie wszystkich danych przebiega w dwóch etapach.

 1. Usunięcie konta Polar Flow/polarpersonaltrainer.com to proces, który trwa jeden miesiąc od początku do końca. Dwa tygodnie po przekazaniu żądania usunięcia danych otrzymasz automatyczne powiadomienie przypominające, że ostateczne usunięcie danych nastąpi w ciągu dwóch tygodni. W tym momencie możesz wciąż przerwać proces usuwania danych. Jeśli nic nie zrobisz, Twoje konto i wszystkie Twoje dane treningowe zostaną trwale usunięte.
 2. Wszystkie Twoje inne dane, takie jak historia serwisowa Twojego urządzenia, historia zakupów i dane kontaktowe posiadane przez Dział Obsługi Klienta, zostaną usunięte oddzielnie, jeśli obowiązujące przepisy nie wymagają ich zachowania. Dział Obsługi Klienta Polar powiadomi Cię, kiedy te dane zostaną usunięte.

Pamiętaj, że po usunięciu przez nas Twojego konta, usługi Polar Flow oraz polarpersonaltrainer.com, a także niektóre funkcje Twojego produktu Polar staną się niedostępne. Nie będziesz w stanie synchronizować danych z naszym serwisem ani aktualizować programowania sprzętowego Twojego urządzenia.

 

W jaki sposób mogę zapoznać się z danymi, które mnie dotyczą?

Swoje dane możesz przeglądać bezpośrednio w naszych serwisach WWW, pod adresami https://flow.polar.com, polarpersonaltrainer.com oraz account.polar.com. Aby przejrzeć jakiekolwiek inne informacje (takie jak Twoja historia zakupów, historia kontaktów z Działem Obsługi Klienta lub historia serwisowa), skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Jak mogę wyeksportować moje dane z usługi Flow?

Możesz pobrać własne dane z serwisu account.polar.com, używając przycisku „Pobieranie własnych danych”. Należy pamiętać, że eksport zawiera wszystkie dane z Polar Flow, które zostały pierwotnie dostarczone przez użytkownika (na przykład dane podane podczas rejestracji konta), a także większość danych pochodzących z urządzeń Polar lub używanych aplikacji Polar. Ten eksport nie zawiera żadnych danych, które zostały uzyskane z danych dostarczonych przez użytkownika za pomocą algorytmów Polar, co oznacza, że przykładowo informacje o aktywności i śnie nie są zawarte w wyeksportowanym pliku.

Funkcja pobierania własnych danych nie nadaje się do masowego pobierania danych o ćwiczeniach, chociaż wszystkie ćwiczenia użytkownika są uwzględniane. Aby pobrać kompletne ćwiczenia, musisz zalogować się w serwisie Flow i tam wyeksportować swoje sesje treningowe. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, odwiedź https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Jak mogę wyeksportować moje dane z usługi polarpersonaltrainer.com?

Informacje na ten temat są dostępne tutaj.

 

Czy moje dane są szyfrowane podczas ich przechowywania i przesyłania? Czy stosujecie protokół Perfect Forward Secrecy?

Niektóre dane są szyfrowane podczas ich przechowywania, ale nie wszystkie. Wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania, na przykład podczas synchronizacji danych z urządzenia na nadgarstku z aplikacją mobilną Flow lub – przez FlowSync – z usługą Flow. W tej chwili nie stosujemy protokołu Perfect Forward Secrecy, ale planujemy korzystanie z niego w przyszłości.

 

Czy wybranie ustawień prywatności „Prywatny” dla mojego profilu / treningów / podsumowań aktywności oznacza, że informacje, udostępnione przeze mnie na przykład na Facebooku, są również prywatne?

Ustawienie „Prywatny” ma wpływ tylko na konto Flow i uniemożliwia udostępnianie danych stronom trzecim przez Flow. Jeśli osobiście udostępnisz informacje w aplikacji strony trzeciej lub na przykład napiszesz coś w dotyczącej klubu sekcji dyskusyjnej aplikacji Club, inni użytkownicy będą mogli normalnie przeglądać te informacje, nawet jeśli ustawienie prywatności w aplikacji Flow to „Prywatny”. Szczegółowe informacje o naszych ustawieniach prywatności są dostępne pod adresem https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service.

 

Nie akceptuję Warunków użytkowania lub nie zgadzam się z Oświadczeniem o ochronie prywatności i chcę korzystać tylko z niektórych usług. Czy jest to możliwe?

Niestety nie jest możliwe korzystanie z usługi Polar Flow lub polarpersonaltrainer.com bez zaakceptowania Warunków użytkowania i potwierdzenia zapoznania się z Oświadczeniem o ochronie prywatności. Niektórych naszych urządzeń można używać również bez usługi Polar Flow lub polarpersonaltrainer.com, ale w takim przypadku pewne funkcje nie będą dostępne. Nie będzie również możliwa synchronizacja danych z naszym serwisem ani aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia.

 

Jakie dane są przekazywane poza UE/EOG?

Wszystkie dane w naszych bazach danych mogą być w razie potrzeby umieszczane w kopiach zapasowych na serwerach znajdujących się poza UE. Dane treningowe i osobowe są przechowywane przede wszystkim na serwerach zlokalizowanych w UE. Zasadniczo poza UE są przechowywane tylko dane dotyczące monitoringu i zautomatyzowane wiadomości. W przypadku gdy Polar przekazuje dane poza UE i EOG, transfer jest zawsze chroniony za pomocą mechanizmów ochronnych zatwierdzonych przez UE. Są to:

Rzeczywisty, fizyczny transfer danych jest zawsze szyfrowany i przeprowadzany za pomocą bezpiecznego połączenia.

 

Czy dane były przekazywane poza UE, gdy obowiązywała poprzednia polityka prywatności?

Możliwość przekazywania danych jest wspomniana również w poprzedniej polityce prywatności, ale została ona opisana bardziej szczegółowo w nowym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W nowej wersji opisano również bardziej szczegółowo mechanizmy ochronne stosowane przy przekazywaniu danych.

 

Czy jeśli zażądam usunięcia moich danych z usług Polar, możecie zagwarantować, że zostaną one usunięte ze wszystkich miejsc, do których zostały przekazane z usług Polar, w tym z systemów należących do stron trzecich?

Polar stosuje szczegółowo zdefiniowane procesy usuwania danych w celu zapewnienia, że dane są usuwane ze wszystkich miejsc, w których mogą być przechowywane. Polar nie ma jednak dostępu do systemów należących do stron trzecich, którym dane dostarczył sam użytkownik (np. Strava), więc w takich przypadkach musisz skontaktować się z nimi osobiście, aby poprosić o usunięcie tych danych.

 

Co oznacza ochrona danych?

Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem, które chroni Twoją prywatność. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne informacje, za pomocą których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika. Ochrona danych obejmuje metody i procesy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. Przy przetwarzaniu danych osobowych należy zawsze uwzględniać ochronę danych.

 

Co oznaczają różne techniki ochrony?

Techniki ochrony odnoszą się do oprogramowania i metod, które są używane do ochrony danych. Ze względów bezpieczeństwa Polar nie informuje, z jakiego oprogramowania korzysta. Techniki ochrony obejmują również metody przetwarzania danych, zasady dotyczące tego, kto może przetwarzać dane, zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności we współpracy ze stronami trzecimi itp.

 

Kim są spółki zależne i podwykonawcy Polar?

Do Grupy Polar należy wiele różnych przedsiębiorstw na całym świecie, ale głównie w UE. Z pomocą spółek zależnych Polar może na przykład działać pełniej w różnych obszarach językowych. Wszystkie spółki zależne Polar współpracują z Polar z korzyścią dla klientów. Polar korzysta również w pewnym stopniu z podwykonawców, np. przy produkcji usług, uzyskiwaniu infrastruktury usługowej itp. Korzystamy wyłącznie z zaufanych partnerów, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

 

Gdzie mogę znaleźć dane kontaktowe organu ochrony danych w moim kraju?

W przypadku krajów UE informacje te można znaleźć w serwisie internetowym UE: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.