Adatvédelmi nyilatkozat

A Polar tiszteletben tartja adatai védelmét, és biztonságos felhasználói élményt kíván Önnek nyújtani. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk arról, milyen adatokat gyűjtünk, miközben Ön a termékeinket és szolgáltatásainkat használja, valamint, hogy miként használjuk és kezeljük ezeket az adatokat. Tájékoztatjuk arról is, hol találhat további információkat személyes adatai kezelésének módjáról, valamint a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról.

A „Polar” a Polar Electro Oy vállalatot és leányvállalatait takarja. Ennek következtében amennyiben a Polar szolgáltatásait és termékeit használja, személyes adatait a Polar bármely vállalata felhasználhatja és kezelheti.

Tartalom:

Hogyan kezeljük személyes adatait?

Biztonság

Hogyan kezeljük érzékeny személyes adatait?

Személyes adatok kezelése és továbbítása az EU-n kívülre

Személyes adatok tárolása és pontossága

Az Ön jogai

Sütik (Cookie-k)

Hibanaplók

13 éves kor alatti felhasználók

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Polar Flow és Flow App

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Támogatás/Ügyfélszolgálat

Polar.com

Webshop

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Sütikre vonatkozó szabályzat

Hogyan kezeljük személyes adatait?

Amikor a Polar szolgáltatásainak igénybevételéhez felhasználói fiókot hoz létre, arra kérjük, adja meg néhány személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, nemét és korát). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy szolgáltatásainkkal személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek. A korára vonatkozó adatokat például arra használjuk, hogy még pontosabban kiszámítsunk az elégetett kalóriák számát. Bízunk benne, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat gyűjtünk Önről, amikor a webshopunkban vásárol, a Polar szolgáltatásokat használja, vagy kapcsolatba lép Ügyfélszolgálatunkkal. Ha csak a Polar hírlevelére iratkozik fel, az egyetlen adat, amelyet elkérünk, az e-mail címe. Személyes adatait kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt és a szolgáltatásokkal kapcsolatos célokból kezeljük, amelyekről a megadott hivatkozásokra kattintva további információkat találhat. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért Ügyfélszolgálatunkkal is kapcsolatba léphet.

Amikor Ön a Polar termékeit vagy szolgáltatásait használja, a Polar adatokat gyűjt Önről, és előfordulhat, hogy azokat összekapcsolja a korábban azonos célból Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokkal. Amennyiben más célból gyűjtöttünk Önről adatokat korábban, azokkal nem kapcsoljuk össze ezeket az adatokat. Személyes adatait ezenkívül felhasználhatjuk arra is, hogy biztosítsuk a Polar termékeinek megfelelő működését és biztonságát, ellenőrizzük a személyazonosságát, valamint kivizsgáljuk a termékekkel kapcsolatos csalásokat és visszaéléseket. Előfordulhat, hogy személyes adatait kutatási és termékfejlesztési tevékenységeink részeként kezeljük, hiszen folyamatosan dolgozunk azon, hogy új funkciókat fejlesszünk, és javítsuk a meglévőeket. Ezekhez a tevékenységekhez személyes adatait minden esetben anonimizáljuk, így azok nem kapcsolhatók Önhöz.

Amennyiben bármely fizetős szolgáltatásunkat használja, a későbbi fizetések megkönnyítése érdekében az engedélyével elmenthetjük bankkártyájára vonatkozó adatait. Ezeket az adatokat titkosított formában tároljuk egy harmadik fél rendszerében. Szolgáltatóinkat alaposan megválogatjuk, és biztosítjuk, hogy megfeleljenek az iparágra vonatkozó, biztonságos és megbízható adatkezeléssel kapcsolatos előírásoknak. A fizetési adatok kezelésekor betartjuk a hatályos jogszabályokat, valamint a fizetési szolgáltatók által meghatározott és ellenőrzött általános szerződési feltételeket.

Amennyiben szeretné, adatait a Polar szolgáltatásain keresztül megoszthatja harmadik felek által kínált rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal, pl. a Facebookkal vagy a Stravával. A Polar nem vállal felelősséget a máshová továbbított adatokért vagy a Polar rendszerén kívül eső információk pontosságáért. Az ilyen adatokra az egyes szolgáltatók biztonsági és adatvédelmi gyakorlatai alkalmazandók.

Biztonság

A személyes adatok nyújtása során mindig vannak kockázatok, akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül, akár egyéb technológiákat alkalmazva történik. Nincs olyan rendszer vagy technológia, amely teljesen biztonságos és véd az illetéktelen hozzáféréstől vagy hackerektől. A Polar megteszi a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok illetéktelen használatát. A Polar például titkosítást és tűzfal-technológiát használ a személyes adatok gyűjtése során. Ha a Polar oldalai támogatják az online tranzakciókat, akkor a Polar e tranzakciók biztonságának és bizalmas jellegének védelme érdekében az iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Olyan, iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, mint az SSL-hitelesítés, hogy bankkártya-adatai, valamint a vásárlás során megadott egyéb személyes adatai biztonságban legyenek a harmadik felek beavatkozásaival szemben.

Hogyan kezeljük érzékeny személyes adatait?

A Polar szolgáltatásainak többsége a termékeinken gyűjtött adatokon alapul. A gyűjtött adatok egy része (pl. pulzusszámra vonatkozó adatok) jellegükből fakadóan olyan, hogy engedélyt kell kérnünk azok gyűjtésére vagy feldolgozására. Hozzájárulását a külön engedélyt igénylő adatok kezelését végző valamennyi szolgáltatás esetén külön kérjük.

Személyes adatok kezelése és továbbítása az EU-n kívülre

A Polar szolgáltatásait és termékeit különböző országokban elhelyezkedő erőforrások és szerverek használatával nyújtjuk (pl. Finnország és az Egyesült Államok). Ennek következtében előfordulhat, hogy személyes adatait az Ön által használt szolgáltatás országán kívül kezeljük, beleértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat, amelyekben az adatvédelmi szabályok nem felelnek meg az Európai Bizottság által meghatározott előírásoknak (pl. az Egyesült Államok). Ha regisztrál valamelyik szolgáltatásunkra (pl. a Polar Flow-ra), amelyhez a személyes adatok másik országokba történő továbbítására van szükség, a továbbításhoz az engedélyét kérjük. A személyes adatok továbbítása során betartjuk valamennyi hatályos jogszabályt, hogy garantáljuk személyes adatai megfelelő védelmét. Személyes adatainak országok közötti továbbítása esetén általában az EU-USA adatvédelmi pajzsra és a Svájc-USA adatvédelmi pajzsra vonatkozó megállapodásokat vagy az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapuló megállapodásokat alkalmazzuk. A személyes adatok továbbításáról, valamint a kapcsolódó biztonsági intézkedésekről a GY.I.K. részen talál további információt. Az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba is léphet velünk.

A fenti alapelvekkel összhangban az Ön személyes adatainak továbbítása vagy az azokhoz való hozzáférés a Polar azon alvállalkozói számára is engedélyezett (pl. az ügyfélszolgálati rendszerünk szolgáltatója), amelyek a Polar weboldalával, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban végeznek feladatokat. Alvállalkozóink semmilyen más célra nem használhatják az Ön személyes adatait, és a Polar alvállalkozóinak szolgáltatásai minden esetben titoktartási megállapodás hatálya alá esnek.

A Polar semmilyen esetben nem osztja meg az Ön személyes adatait az Ön külön engedélye nélkül, kivéve ha az a megrendelése kezeléséhez, a kérése teljesítéséhez, vagy az interaktív ügyfélprogramok kezeléséhez szükséges. A személyes adatok azonban megoszthatók törvényes okokból, bírói végzés vagy a hatóságok által kiadott rendelet vagy kérelem esetén.

Előfordulhat, hogy a Polar statisztikai célokból az ügyfeleire, eladásaira, a forgalomtípusokra, a gyakorlatokra vonatkozó, vagy a hasonló weboldalakkal kapcsolatban gyűjtött, anonimizált statisztikai adatokat elismert harmadik felekkel megosztja. Ezek a statisztikák nem tartalmaznak azonosításra alkalmas személyes adatokat.

Személyes adatok tárolása és pontossága

Adatbázisunkat naprakészen kívánjuk tartani, ezért rendszeresen töröljük az elavult és felesleges személyes adatokat. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a gyűjtés céljának teljesítéséig vagy a törvények szerint előírt ideig szükséges. A tárolási időre vonatkozó további információkért tekintse meg az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részeket. Az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba is léphet velünk.

A Polar egyes szolgáltatásai esetében Ön kezelheti a személyes adatait. Javasoljuk, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze személyes adatai pontosságát, és javítsa, ha szükséges. A megadott adatok pontosságáért Ön a felelős

Az Ön jogai

Minden esetben joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz. Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van a közvetlen hozzáférésre, ahol pedig szükséges, Ügyfélszolgálatunk segít Önnek, és másolatot készít az általunk tárolt személyes adatairól. Joga van tájékoztatást kapni arról, milyen adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban, mire használjuk azokat, és milyen feleknek továbbítjuk őket (amennyiben releváns). Kérése teljesítése érdekében az adatai ellenőrzéséhez további adatokat kérhetünk Öntől.

A Polar kezelheti az Ön személyes adatait, ha az adatkezelés jogos érdeken alapszik. Egyes esetekben kutatási és fejlesztési tevékenységeink céljából élünk ezzel a jogalappal, mivel szeretnénk fejleszteni és jobbá tenni szolgáltatásainkat. Minden esetben joga van ahhoz, hogy megtagadja személyes adatai kezelését. Ezekhez a kutatási és fejlesztési tevékenységekhez személyes adatait minden esetben anonimizáljuk, így azok nem kapcsolhatók Önhöz.

Minden esetben joga van ahhoz, hogy megtiltsa a közvetlen üzletszerzést. Amennyiben nem szeretne e-maileket kapni a Polartól, kérjük, kövesse a „leiratkozásra” vonatkozó utasításokat, amelyeket megtalálhat minden e-mailben. Ha van felhasználói fiókja, ezt megteheti közvetlenül a szolgáltatásunkon keresztül. A Polar promóciós célokra nem továbbítja vagy osztja meg a levelezési listákat harmadik felekkel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mailek (pl. vásárlás megerősítése stb.) általában nem kínálják fel a leiratkozás lehetőségét, mivel az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ezekben az e-mailekben találhatók meg az adatvédelmi nyilatkozatunk és az általános szerződési feltételek esetleges módosításaira vonatkozó értesítések.

Joga van ahhoz, hogy a személyes adatait helyesbítse vagy törölje, akár közvetlenül, akár az Ügyfélszolgálatnak küldött kéréssel. Amennyiben szeretné törölni az adatait, töröljük a felhasználói adatait, valamint az Önnel kapcsolatos valamennyi adatot. Miután töröltük a személyes adatait, csak akkor használhatja a szolgáltatásainkat, ha új felhasználói fiókot hoz létre.

A jogszabályok szerint joga van ahhoz, hogy elutasítsa a profilalkotást és az automatizált döntéshozatalt. Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, akkor is, ha a személyes adatai kezelését megtiltotta, és a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap értékelésére még nem került sor.

Joga van ahhoz is, hogy visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását minden olyan szolgáltatás esetében, amelynél a beleegyezését kértük. Hozzájárulását a szolgáltatáson belül lehet visszavonni. Egyes szolgáltatások esetében azonban a beleegyezés visszavonása megakadályoz minket abban, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Joga van ahhoz, hogy a személyes adatait géppel olvasható formában megkapja a Polar rendszereitől, ha a személyes adatainak kezelése az Ön beleegyezésén vagy egy megállapodás megkötésén alapszik. Az adatok továbbítása közvetlenül a Flow szolgáltatáson keresztül is lehetséges. Kérheti azt is, hogy személyes adatait harmadik félnek továbbítsuk. A Polar nem felelős azért, hogy a harmadik felek rendszerei képesek-e kezelni az adatokat abban a formátumban, amelyet az adatok továbbítására használunk.

Amennyiben felmerül a személyes adataival való visszaélés gyanúja, panaszt tehet az adatvédelmi ombudsmannál vagy más hatóságnál. Az egyes országok adatvédelmi ombudsmanjainak elérhetősége megtalálható az Adatvédelem GY.I.K. oldalunkon.

Sütik (Cookie-k)

Weboldalunkon sütiket használunk. Ezekről további tájékoztatást kaphat a sütikre vonatkozó szabályzatunkban.

Hibanaplók

A lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében probléma esetén az Ön készülékein tároljuk a hibára vonatkozó adatokat („Hibanapló”). Amikor készülékét szinkronizálja a Polar szolgáltatásával, a hibanaplót átmásoljuk a szerverünkre. A hibanapló adatait legfeljebb két hónapig tároljuk annak biztosítása érdekében, hogy az adatok elérhetők legyenek számunkra, ha Ön egy hiba vagy probléma miatt kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálatunkkal.

13 éves kor alatti felhasználók

Szabályzatunk alapján azt kérjük, hogy a 13 éves kor alatti ügyfelek ne vásároljanak, és ne végezzenek egyéb jogi tevékenységet a Polar weboldalain a szülő vagy törvényes gyám beleegyezése nélkül. A Polar szolgáltatásaihoz felhasználói fiókot például csak akkor hozhat létre 13 éves kor alatti személy, ha gyámja erre engedélyt adott.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot 2018. május 15-án frissítettük. A korábbi verziókat itt tekintheti meg. Előfordulhat, hogy módosítunk az adatvédelmi nyilatkozaton, az ilyen változásokról e-mailen vagy a szolgáltatásainkon keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleinket. A Polar termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kérdés esetén kapcsolatba léphet az Ügyfélszolgálatunkkal is. Az adatvédelemmel kapcsolatos információkért tekintse meg az Adatvédelem GY.I.K.-et. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Polar adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban, írjon nekünk a privacy@polar.com címre.

Elérhetőségek:

Adatkezelő:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINNORSZÁG

Adatvédelmi tisztviselő:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINNORSZÁG

Polar Flow és Flow App

A Polar Flow ingyenes, felhőalapú fitnesz- és edzésalkalmazás és webes szolgáltatás, amely segít, hogy nyomon kövesse edzésére, sporttevékenységeire és alvására vonatkozó adatait, valamint elemezze az előrehaladását. Az Ön Polar termékével együtt működik, és az Ön automatikus edzésnaplójának felel meg: az edzésére, sporttevékenységeire és alvására vonatkozó valamennyi adat szinkronizálható a termékéről a Polar Flow fiókjába. A Polar Flow-ra való regisztráció előtt olvassa el az általános szerződési feltételeket és a Polar adatvédelmi nyilatkozatát. A regisztrációnál az általános szerződési feltételek elfogadására kérjük. Az általános szerződési feltételek elfogadásával Ön megállapodást köt a Polarral. A regisztrációnál megkérjük, jelölje be, hogy elolvasta a Polar adatvédelmi nyilatkozatát.

Szeretnénk Önt tájékoztatni minden hírünkkel, ajánlatunkkal és frissítésünkkel kapcsolatban, ezért a marketingcélú üzenetek küldésébe való beleegyezését is kérjük. Ennél a kérésnél mindig az elutasítás az alapértelmezett beállítás. A fiókbeállításainál bármikor módosíthatja a kiválasztott opciókat.

A regisztráció során az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben is kérni fogjuk a beleegyezését. Az alábbi beleegyezéseket azért kérjük, hogy megfeleljünk a különböző országok adatvédelmi előírásainak: hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, hozzájárulás az érzékeny személyes adatok kezeléséhez (beleértve a pulzusszámra vonatkozó adatokat), valamint hozzájárulás az Ön országától eltérő országba való adattovábbításhoz (a Polar a Flow szolgáltatásához harmadik felek által biztosított szervereket használ). Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. A tényleges felhasználói adatokat az EU-n belüli szervereken, míg az olyan adatokat, mint a rendszer monitorozására vonatkozó adatok, az EU-n kívül megtalálható szervereken tároljuk. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben.

A 13 éves kor alatti személyek esetében a gyám adatkezelésbe való beleegyezését kérjük.

A regisztrációt követően az e-mail cím ellenőrzése és a fiók szándékos létrehozásának megerősítése céljából üzenetet kap. A fiókot 30 napon belül meg kell erősíteni.

Eldöntheti, hogy a Polar Flow szolgáltatásban mentett, edzésre és az útvonalra vonatkozó információ látható legyen-e a többi felhasználó számára. Amikor felhasználói fiókot hoz létre, az alapértelmezett adatvédelmi beállítása privát, így ezek az információk nem láthatók más felhasználók számára. Ezeket a beállításokat bármikor módosíthatja. Amennyiben szeretné, ezeket az információkat a Polar szolgáltatásain keresztül megoszthatja harmadik felek rendszereivel, pl. a Facebookkal vagy a Stravával. A Polar nem felelős az adatokért, miután azok a Polar rendszeréből továbbításra kerültek, és ezt követően nincs befolyásunk az adatokra. Ön a felelős az Ön által megosztott vagy a rendszeren kívülre továbbított információk kezeléséért.

Mivel a Polar folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze szolgáltatásait, a Polar Flow szolgáltatásban tárolt, edzésre vonatkozó adatait felhasználhatjuk a Polar jogos érdekeinek megvalósítása érdekében, kutatási és termékfejlesztési célokra. Ebből a célból az adatokat anonimizált formában használjuk fel, az egyes felhasználók nem azonosíthatók. Az adatokat marketingüzenetek küldése céljából is felhasználhatjuk, amennyiben erre akár a regisztráció során, akár későbbi időpontban Ön engedélyt adott.

Az adatokat jelenleg a Polar Flow szolgáltatásban tároljuk, amíg Ön úgy nem dönt, hogy törölni szeretné fiókját. Amennyiben az adattárolási időszak hossza változik, értesíteni fogjuk Önt.

Polar Flow mobilalkalmazás

A Polar Flow alkalmazás használatához először Polar Flow fiókot kell létrehoznia. Ezt követően a Polar Flow felhasználónevével be tud jelentkezni a Polar Flow alkalmazásba. Valamennyi edzésre vonatkozó adata közvetlenül továbbításra kerül a Polar Flow szolgáltatás szerverére, a Flow alkalmazás semmilyen adatot nem tárol. Az adatkezelésre a Polar Flow adatvédelmi nyilatkozata alkalmazandó.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polar Flow for Coach

A Polar Flow for Coach ingyenes, felhőalapú szolgáltatás, amely az edzőknek és személyi edzőknek nyújt egyszerű hozzáférést ügyfeleik edzési adataihoz. A különböző funkciókon keresztül (edzésnapló, tervezési eszközök, kimutatások és teljesítménystatisztikák) az edzők nyomon követhetik ügyfeleik fejlődését, és azonnal valós idejű útmutatást tudnak nekik nyújtani.

A sportolók hozzáférést adnak edzőjüknek a személyes adataikhoz, a sportolók és az edzők közötti kapcsolat alapját pedig a felek közötti megállapodás képezi. A sportolók bármikor megtagadhatják az edzőjük adataikhoz való hozzáférését. Valamennyi edzésre vonatkozó adata közvetlenül továbbításra kerül a Polar Flow szolgáltatás szerverére. Az adatkezelésre a Polar Flow adatvédelmi nyilatkozata alkalmazandó. További információ elérhető a Polar Flow menüpontban.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polar Beat

A Polar Beat ingyenes fitnesz- és edzésalkalmazás mobilkészülékekhez. A Polar Beattel valós idejű pulzusszámméréssel (ha használja a Polar pulzusszámmérőjét) és hangutasításokkal edzhet, nyomon követheti a megtett útvonalat és távolságot, és személyre szabott visszajelzést kaphat minden edzésről.

Az alkalmazásba bevitt adatok és az utolsó edzésre vonatkozó adatok a készüléken maradnak. A Polar Beat leghatékonyabb kihasználása érdekében javasoljuk, hogy hozzon létre Polar Flow fiókot. A Polar Flow-val átfogó edzéselemző eszközkészletet kap. Ha a Polar Beatet a Polar Flow-val közösen használja, az edzésre vonatkozó adatait a Polar Flow szolgáltatás is menti. A bejelentkezést követően valamennyi edzésre vonatkozó adata közvetlenül továbbításra kerül a Flow szolgáltatás szerverére. Az adatkezelésre a Flow szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó. További információ elérhető a Polar Flow menüpontban.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Támogatás/Ügyfélszolgálat

A Polar Ügyfélszolgálata segít Önnek a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő valamennyi probléma esetén. Ügyfélszolgálatunk két felülete: A „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap és az Ügyfélszolgálat. Az adatokat a Polar.com weboldalon keresztül mindkét felületen tároljuk. Az ügyfeleknek ki kell tölteniük a szükséges adatokat az űrlapokon, ahonnan az adatok továbbításra kerülnek a Polar rendszereibe. A Polar rendszereiben tárolt adatokat a Finnországban található szervereken vagy a Polar szolgáltatóinak EU-n belüli vagy kívüli szerverein tárolhatjuk. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben. A Polar Ügyfélszolgálata számos országban működik, hogy ezáltal különböző országokban és időzónákban tudjunk támogatási szolgáltatásokat nyújtani.

A „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap: az ezen az űrlapon rögzített információt továbbítjuk a Polar által igénybevett, harmadik fél által nyújtott ügyfélszolgálati rendszernek. Ez a rendszer elérhető a Polar valamennyi, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkavállalója számára. A rendszerben rögzített adatokat az EU-n belül megtalálható szolgáltatói szervereken tároljuk. Ezen az űrlapon arra kérjük, hogy a válaszadás lehetővé tétele érdekében adja meg az elérhetőségét (pl. az e-mail címét és az országát). Az adatait bizalmasan kezeljük, és a szolgáltatónak nincs hozzáférése a tényleges adatokhoz. Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, az adatokat 10 évig tároljuk.

Ügyfélszolgálat: az ezen az űrlapon rögzített adatokat a készülék és annak tulajdonosa összekapcsolásához, a garanciálisan javított készülék vagy megrendelt pótalkatrész ügyfélnek való kiszállításához, a számlázáshoz és fizetések kezeléséhez, a visszaküldéshez szükséges cím etikettek küldéséhez, a szolgáltatás előrehaladásával és teljesítésével kapcsolatos automatikus e-mail üzenetek küldéséhez, a szolgáltatással kapcsolatos további kérések benyújtásához, valamint a szolgáltatás költségbecslésének biztosításához használjuk. Az „Ügyfélszolgálat” űrlapon megadott adatokat a Polar általános szolgáltatási rendszerének továbbítjuk. A címre vonatkozó adatokat a termékek szállítása érdekében továbbítjuk a külső postai szolgáltatónak. Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, az adatokat 10 évig tároljuk.

Ügyfélszolgálatunk felhívása

Amennyiben felhívja a Polar Ügyfélszolgálatát, egyes országokban a hívást rögzítjük. Az ügyfélszolgálati rendszer és a telefonrendszer menti azt a telefonszámot, amelyről Ön a hívást kezdeményezi. A naplózási adatokat hat hónapig tároljuk.

A Polar Ügyfélszolgálatával kapcsolatba léphet a közösségi oldalakon (Twitter, Facebook és Google Play) és a chatszolgáltatáson (egyes országokban nem elérhető) keresztül is. Ezeket a kapcsolatfelvételeket rögzítjük az ügyfélszolgálati rendszerben.

A „Lépjen velünk kapcsolatba” és az Ügyfélszolgálat felületekkel kapcsolatos további információkért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Polar.com

A Polar.com weboldal nyilvános oldal, amely tájékoztatást nyújt a Polarról és termékeiről, szolgáltatásairól, valamint együttműködő partnereiről. A weboldal használatához nem kell regisztrálnia vagy személyes adatot megadnia. A Polar azonban sütiket használ, amelyek a weboldal forgalmára vonatkozó adatokat gyűjtik. Tudjon meg többet a sütikről itt.

A Polar hírleveleire a Polar.com weboldalon iratkozhat fel, ebben az esetben meg kell adnia az e-mail címét. A hírlevélben megadott instrukciók alapján bármikor leiratkozhat. A Polar termékeit megvásárolhatja a Polar.com weboldalon megadott hivatkozásokon keresztül is. Tudjon meg többet a Polar webshopjáról itt.

Webshop

A Polar webshopja nyilvános kiskereskedelmi szolgáltatás, amelyen keresztül regisztrált ügyfélként vagy vendégként termékeket vásárolhat. A termék kiszállítása érdekében elmentjük az Ön által megadott címet, valamint az e-mail címét, hogy tájékoztatni tudjuk a szállítás előrehaladásáról. Az e-mail címére küldött üzenettel visszajelzést fogunk kérni a felhasználói élményről. Ez segít minket abban, hogy jobbá tegyük szolgáltatásunkat. Amennyiben a rendelés feladásakor ügyfélfiókot hoz létre, adatait a további vásárlások megkönnyítése érdekében tároljuk. A tényleges fizetés harmadik fél fizetési rendszerén keresztül történik. A fizetéssel kapcsolatban a Polar rendszerben tárolt egyetlen információ a fizetés módjára vonatkozó információ, és B2B termékek esetén a rejtett bankkártyaszám. A Polar egy ideig a jogos érdekek alapján a szolgáltatás biztonsága érdekében olyan adatokat is tárol a rendszerében, mint az Ön által használt IP-cím.

Ha a helyi jogszabályok nem írnak elő hosszabb időt, a vásárlásra vonatkozó adatokat 10 évig tároljuk.

A webshoppal kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polarpersonaltrainer.com

A Polarpersonaltrainer.com ingyenes webes fitnesz- és edzésalkalmazás, amelyet a Polar első generációs termékeihez terveztek. Lehetővé teszi, hogy edzésre vonatkozó adatait továbbítsa online rendszereinkbe. Az alkalmazással nyomon követheti a fejlődését és javíthatja eredményeit. Ez a szolgáltatás 2019 után nem lesz elérhető.

A polarpersonaltrainer.com szolgáltatásra való regisztráció előtt olvassa el az általános szerződési feltételeket és a Polar adatvédelmi nyilatkozatát. A regisztrációnál az általános szerződési feltételek elfogadására kérjük. Az általános szerződési feltételek elfogadásával Ön megállapodást köt a Polarral. A regisztrációnál megkérjük, jelölje be, hogy elolvasta a Polar adatvédelmi nyilatkozatát.

Mivel szeretnénk Önt tájékoztatni a Polarral kapcsolatos valamennyi fontos hírről, ezért a marketingcélú üzenetek küldésébe való beleegyezését is kérjük. Ennél a kérésnél mindig az elutasítás az alapértelmezett beállítás. A fiókbeállításainál később bármikor módosíthatja a kiválasztott opciókat.

Amikor létrehozza a felhasználói fiókját, az alábbi, adatkezeléssel kapcsolatos ügyekre vonatkozó beleegyezéseket is kérjük Öntől: hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, hozzájárulás az érzékeny személyes adatok kezeléséhez (beleértve a pulzusszámra vonatkozó adatokat), valamint hozzájárulás az Ön országától eltérő országba való adattovábbításhoz (a Polar a polarpersonaltrainer.com szolgáltatásához harmadik felek által biztosított szervereket használ). Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. A tényleges felhasználói adatokat az EU-n belüli szervereken, míg az olyan adatokat, mint a rendszer monitorozására vonatkozó adatok, az EU-n kívül megtalálható szervereken tároljuk. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben. 13 éves kor alatti ügyfelek esetében a gyám adatkezelésbe való beleegyezését kérjük. A regisztrációt követően az e-mail cím ellenőrzése és a fiók szándékos létrehozásának megerősítése céljából üzenetet kap. A fiókot 30 napon belül meg kell erősíteni.

Amennyiben szeretné, ezeket az információkat a Polar szolgáltatásain keresztül megoszthatja harmadik felek rendszereivel, pl. a Facebookkal vagy a Stravával. A Polar nem felelős az adatokért, miután azok a Polar rendszeréből továbbításra kerültek, és ezt követően nincs hatásunk az adatokra. Ön a felelős az Ön által megosztott vagy a rendszeren kívülre továbbított információk kezeléséért.

Mivel a Polar folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze szolgáltatásait, a polarpersonaltrainer.com szolgáltatásban tárolt, edzésre vonatkozó adatait felhasználhatjuk a Polar jogos érdekeinek megvalósítása érdekében, kutatásai és termékfejlesztési célokra. Ebből a célból az adatokat általában anonimizált formában használjuk fel, az egyes felhasználók nem azonosíthatók. Az adatokat marketingüzenetek küldése céljából is felhasználhatjuk, amennyiben erre akár a regisztráció során, akár későbbi időpontban Ön engedélyt adott.

Az adatokat 2019 végéig, azaz a szolgáltatás működésének leállásáig tároljuk a polarpersonaltrainer.com szolgáltatásban. A Polar tájékoztatja ügyfeleit az adattárolási időszakkal kapcsolatos valamennyi változásról.

A polarpersonaltrainer.com nyilvántartásával kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polar Club

A Polar Club pulzusszámalapú csoportos fitnesz- és edzésalkalmazás, amely lehetővé teszi a klubtagok valós idejű teljesítményadatainak mérését és megjelenítését az edzések során, beleértve a pulzusszámot, az intenzitást, és az elégetett kalóriákat. A résztvevők edzésre vonatkozó összefoglalóit automatikusan feltöltjük a Polar Flow-ra, ahol mindenki nyomon tudja követni a fejlődését és meg tudja valósítani a céljait. Ha egy fitneszklub megvásárolja a Polar Clubot, megállapodást ír alá a Polarral. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, a klub pedig az adatkezelő. A klub felelős azért, milyen adatok kerülnek mentésre a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. A klub felelős a felhasználók adatainak pontosságáért, valamint az egyes felhasználók adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek).

A szolgáltatást használó klubokra vonatkozó adatokat a Polar Club nyilvántartásában gyűjtjük. A klub által megnevezett adminisztrátor (Club Admin) számára felhasználónevet hozunk létre. Ennek érdekében a rendszer tárolja ennek a személynek az e-mail címét.

Az órákra vonatkozó információt egy hónapig tároljuk a klub iPadjén. A készüléken mentett egyéb adatok között szerepelnek a résztvevők edzéssel kapcsolatos adatai, valamint az egyes személyek azonosítására szolgáló elektronikus azonosítókód, amelyet össze lehet kapcsolni a Flow adatbázisban való regisztráció során használt felhasználónévvel. Ezzel az azonosítókóddal a résztvevők edzésre vonatkozó adatait a személyes Flow-fiókba lehet továbbítani. A klub személyzete az azonosítókódok alapján nem tudja azonosítani a felhasználókat. Az edző azonosítóadatait az iPad szintén tárolja. A résztvevők tényleges Flow-felhasználónevét az iPad nem tárolja. A Flow-felhasználónév alatt tárolt valamennyi felhasználói adat a Flow szolgáltatásban található, és a klubnak nincs hozzáférése ezekhez a fiókokhoz. A Polar Flow szolgáltatás adatait a Polar szolgáltatóinak szerverén tároljuk. Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben.

Az ügyfelek részt vehetnek az órákon meglévő Flow-fiókjukon keresztül, vagy úgy, hogy az órára való feliratkozással együtt létrehoznak egy fiókot, vagy Vendégként jelentkeznek be.

A Flow-fiókkal rendelkező ügyfelek:

Az ügyfelek bejelentkezhetnek a klub óráira a meglévő Flow-fiókjukkal. A felhasználók a bejelentkezéssel együtt létrehozhatnak egy Flow-fiókot is. A Flow-fiók létrehozásával kapcsolatban megadott személyes adatokat az iPad nem tárolja. Az iPaden tárolt adatok a résztvevők elektronikus azonosítói és az edzésre vonatkozó adataik. Az órára való bejelentkezéshez a Flow-fiókjukat használó ügyfelek edzésre vonatkozó adatait a klub iPadje az azonosító használatával automatikusan továbbítja a Polar Flow szolgáltatásba.

A Vendégként feliratkozó ügyfelek:

Az Ügyfelek Vendégként is feliratkozhatnak a klub óráira, ebben az esetben a résztvevőknek meg kell adniuk azt a nevet, amelyet az óra során meg akarnak jeleníteni a képernyőn, pl. a becenevüket vagy bármilyen más azonosítót (pl. egy szót vagy karaktersort). A személyes adatok gyűjtésére vagy tárolására nem kerül sor. A Vendégként feliratkozó résztvevők az óra után Flow-fiók létrehozásával vagy a meglévő Flow-fiók használatával tárolhatják az edzésre vonatkozó adataikat.

A Polar Club lehetőséget kínál a kluboknak és ügyfeleiknek arra, hogy megvitassák az órákat és a klub közösségével kapcsolatos egyéb kérdéseket. A Community szolgáltatás a Flow Community Clubs menüpont alatt található. A szolgáltatáson belüli beszélgetésben való részvétel során a résztvevők megoszthatnak saját magukkal kapcsolatos információkat, ha szeretnék. Szükség esetén a klub felelős a beszélgetések moderálásáért.

A Polar Clubbal kapcsolatos további információkért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

A Polar Team Pro egy játékosokat nyomon követő alkalmazás professzionális sportcsapatok számára. Az alkalmazás összekapcsolja a GPS- és a mozgásérzékelésre vonatkozó adatokat a pulzusszámra vonatkozó adatokkal. A Polar Team Próval az edző bázisállomás vagy antenna nélkül nyomon követheti a csapat edzését az iPadjén keresztül (amelyet külön kell megvásárolni). Az edzésre vonatkozó adatokat az edzés után is be lehet gyűjteni a Team Pro szenzorok Team Pro Dock-on keresztüli szinkronizálásával. A játékosok teljesítményének nyomon követése értékes és pontos információkat kínál, amelyek segítik az edzőt az elemzések készítésében.

Amikor egy csapat megvásárolja a Polar Team Prót, megállapodást köt a Polarral a szolgáltatás használatáról. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, a csapat pedig az adatkezelő. A csapat felelős azért, hogy milyen adatok lesznek mentve a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. A csapat felelős a játékosok adatainak pontosságáért, valamint az egyes játékosok adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek).

A Polar Team Pro adatokat gyűjt a szolgáltatást használó csapatokról és azok tagjairól. A csapat által megnevezett adminisztrátor (Team Pro Admin) számára felhasználónevet hozunk létre. Ennek érdekében a rendszer tárolja ennek a személynek az e-mail címét. Az e-mail címe ellenőrzése és a fiók szándékos létrehozásának megerősítése céljából üzenetet küldünk. A fiókot a Polar Team Pro használatához 30 napon belül meg kell erősíteni. Az adminisztrátor a csapat tagjaira vonatkozó adatok (pl. a játékos száma, neve, születési dátuma) megadásával csapatot hoz létre a rendszerben. Az adatokat a Polar szolgáltatóinak szerverén tároljuk. Az edzésre vonatkozó adatokat legfeljebb két hónapig tároljuk a csapat iPadjén, és onnan a Team Pro szolgáltatásba továbbítjuk őket. Az egyes játékosok személyes Polar Flow-fiókjai összekapcsolhatók a Team Pro szolgáltatással, ahol az edző megtekintheti azokat. Az egyes Polar Flow-fiókok a Polar Flow szolgáltatásban találhatók meg, ahonnan az adatokat a Polar szolgáltatóinak szerverén tároljuk. Ezek a szerverek az EU-n belül vagy azon kívül is elhelyezkedhetnek. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben.

A Polar Team Próval kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polar Team

A Polar Team alkalmazás olyan, játékosokat nyomon követő alkalmazás, amely a Polar pulzusszámmérők és egy (külön megvásárolandó) iPad segítségével valós idejű pulzusszámadatokat nyújt a beltéri csapatsportok esetében.

A Polar nem gyűjt és tárol személyes adatokat a Polar Teamen keresztül. Minden adatot az iPad tárol.

Polar GoFit

A Polar GoFit szolgáltatást diákoknak, tanároknak és az iskolai személyzetnek terveztük, hogy lehetővé tegyük számukra a diákok pulzusszámának és fizikai aktivitási szintjének figyelését és mérését, valamint az iskolai fizikaiképesség-mérések elvégzését. A Polar GoFit szolgáltatás a Polar GoFit alkalmazásból, a Polar GoFit weboldalból (www.polargofit.com, www.polargofit.cn), valamint a Polarnak a GoFittel kompatibilis pulzusszámmérő és tevékenységfigyelő eszközeiből áll.

Ha egy iskola megvásárolja a GoFitet, megállapodást köt a Polarral vagy annak képviselőjével. E megállapodás szerint a Polar az adatfeldolgozó, az iskola pedig az adatkezelő. Adatkezelőként az iskola felelős azért, milyen adatok lesznek mentve a rendszerben, valamint hogy miként történik a kezelésük. Az iskola felelős a diákok adatainak pontosságáért, valamint az egyes diákok adatokkal kapcsolatos kéréseiért (pl. az adatok törlésére vonatkozó kérelmek). Az iskola ezenkívül felelős azért, hogy a diákok szolgáltatáshoz való hozzáadása előtt erről engedélyt kérjen a diáktól vagy kiskorú esetében a szülőtől vagy gyámtól.

A szolgáltatást használó tanárokra és diákokra vonatkozó adatok a GoFit rendszerében vannak elmentve. Az iskola által megnevezett kapcsolattartó tanár (és valamennyi további tanár) számára felhasználónevet hozunk létre. Ennek érdekében a rendszer tárolja ennek a személynek az e-mail címét. A szülők vagy gyámok hozzájárulását követően a tanár beviszi a rendszerbe a diákok felhasználó adatait (pl. név). A diákok önállóan is megtekinthetik a fiókjukat, hogy például megnézzék az edzésre vonatkozó adataikat. A GoFit edzési adatokat a szolgáltatók szerverei tárolják. Ezek a szerverek az EU-n vagy az Egyesült Államokon belül találhatók. A kínai GoFit-felhasználókra vonatkozó adatokat egy Kínában található szolgáltató szervere tárolja. Az adattovábbításról és a vonatkozó óvintézkedésekről itt olvashat bővebben. Szükség esetén, és a diák vagy kiskorú esetében a szülő vagy gyám engedélyével, az iskolai környezeten belül az adatokat meg lehet osztani harmadik felekkel. Szükség esetén a külön megállapodott célokból előfordulhat, hogy adatokat osztunk meg harmadik felekkel.

A GoFit rendszerből a Polar és az iskola között kötött megállapodás lejártakor törlődnek az adatok.

A Polar GoFit nyilvántartásával kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Polar API / Polar Open AccessLink

A Polar Open AccessLink a Polar szabadalmaztatott alkalmazásprogramozási felülete (API), amely közvetlen adatmegosztási kapcsolatot biztosít a Polar rendszere és harmadik felek adatrendszerei között. A Polar Open AccessLinkkel felhasználóink továbbíthatják személyes adataikat és az edzésükre és fizikai aktivitásukra vonatkozó információkat Polar készülékekről és a Polar Flow rendszerből harmadik fél azon rendszerébe, amely az elérhető rendszerek listáján szerepel, például más fitnesz- és edzésalkalmazások. A Polar felhasználói harmadik fél rendszereiről is továbbíthatnak hasonló adatokat Polar készülékeire és a Polar Flow-ba (elképzelhető, hogy ez a funkció még nem elérhető az adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépésekor).

Harmadik fél fejlesztőknek:

A harmadik felek rendszerei számára a Polar biztosítja a Polar Open AccessLink felületet és a szükséges utasításokat, amelyek segítségével a harmadik fél regisztrálni tudja saját alkalmazását a Polar rendszerében, és ki tud fejleszteni az adatok fogadására alkalmas funkciót.

A fejlesztők a Polar API/Polar Open AccessLink szolgáltatásba való belépéshez a Polar Flow-ban regisztrált felhasználónevüket használhatják. Az új alkalmazás regisztrációja az alkalmazásra és a vállalatra vonatkozó adatok megadásával történik. Az általános szerződési feltételek elfogadása kötelező. A regisztrációval kapcsolatban nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére, helyette az alkalmazás a regisztrációhoz használt Flow-fiókhoz kapcsolódik. Ugyanahhoz a Flow-fiókhoz számos alkalmazás kapcsolható.

A felhasználók felelősek az általuk használni kívánt, harmadik felek szolgáltatásainak a Polar Flow-fiókkal való összekapcsolásáért. Amikor a felhasználó szinkronizálja az adatokat a Polar Flow szolgáltatással, vagy harmadik feleknek továbbítja a mérési adatokat, a harmadik fél kinyeri, vagy a Polar Electro elküldi az adatokat. A Polar nem felelős az adatokért, miután azok a Polar rendszeréből továbbításra kerültek, és ezt követően nincs hatásunk az adatokra. A felhasználók felelősek az általuk megosztott vagy a rendszeren kívülre továbbított információk kezeléséért.

A Polar Flow regisztrációval kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.