Lyhyesti

Auttaa välttämään yli- tai aliharjoittelua opastamalla harjoittelemaan oikealla teholla

Mittaa yksityiskohtaisia tietoja suorituksestasi

Polar-kuntotesti mittaa aerobisen kuntosi levossa ja kertoo edistymisestäsi

Mukana Polar ProTrainer 5 -ohjelma, jolla voit analysoida ja suunnitella harjoitteluasi ja pitää harjoituspäiväkirjaa

Media

Kuvia

 • RS800CX

Toiminnot

 • Kehonmittaustoiminnot
  • Manuaalinen tavoitealue – bpm / % / % HRR
  • Maksimisyke, HRmax (käyttäjäasetukset)
  • Maksimisyke, HRmax (ikäperusteinen)

   Maksimisyke, HRmax (ikäperusteinen)

   Maksimisyke on suurin mahdollinen sydämenlyöntien määrä minuutissa (bpm) fyysisen maksimirasituksen aikana. Kun vähennät oman ikäsi luvusta 220, saat karkean arvion maksimisykkeestäsi. HRmax on hyödyllinen keino selvittää harjoituksen teho, sillä tehoalueet voidaan määrittää maksimisykkeen avulla. Joissakin Polar-tuotteissa maksimisyke määritetään Polar-kuntotestin aikana. Katso myös Polar-kuntotestiin perustuva maksimisyke (HRmax ).

  • Maksimisyke, HRmax (Polar-kuntotestin perusteella)
  • Polar-kuntotesti
  • Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – koodattu lähetys

   Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – koodattu lähetys

   Koodatussa sykelähetyksessä lähetin lukitsee harjoitustietokoneeseen lähettämänsä syketiedon automaattisesti erityisellä koodilla. Näin harjoitustietokoneesi ottaa vastaan ainoastaan sinun syketietojasi. Koodaus vähentää huomattavasti muista harjoitustietokoneista aiheutuvia häiriöitä. W.I.N.D.-lähettimen lähetystaajuus on 2,4 GHz:ä, joten muut sähkölaitteet eivät aiheuta siihen häiriöitä.

  • Polar OwnCal® – Älykkäät kalorit, joissa huomioidaan korkeuden vaikutus

   Polar OwnCal® – Älykkäät kalorit, joissa huomioidaan korkeuden vaikutus

   Polar OwnCal calculates the number of kilocalories expended during training. This feature allows you to follow the kilocalories expended during one training session and cumulative kilocalories expended during several training sessions. The effect of the ambient air pressure is taken into account in the calorie expenditure calculations: in moderate and high altitude there is less oxygen in the air so you can do less work and expend fewer calories at the same heart rate.

  • Sykeperusteinen tavoitealue - ilmoitus näytöllä ja äänimerkillä

   Sykeperusteinen tavoitealue - ilmoitus näytöllä ja äänimerkillä

   Voit määrittää sykkeeseen perustuvia tavoitealueita harjoituksellesi helpottamaan oikean tehon löytämistä. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueilta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että hälytysäänellä.

  • Kierroksen keskiarvo- ja maksimisyke
  • Automaattinen ikäperusteinen tavoitealue – bpm / % / % HRR
  • Harjoituksen keskiarvo-, minimi- ja maksimisyke
  • Syke – bpm / % / % HRR
  • Polar OwnOptimizer – henkilökohtainen harjoitustila
  • Polar sport zones

   Polar sport zones

   Polar sport zones -alueiden avulla oikean tehotason valinta ja seuranta sekä sport zones -alueisiin perustuvien harjoitusohjelmien noudattaminen on vaivatonta. Harjoittelu on jaettu viiteen alueeseen, jotka ilmaistaan prosentteina maksimisykkeestä: erittäin kevyt (50–60 % HRmax), kevyt (60–70 % HRmax), kohtuullinen (70–80 % HRmax), raskas (80–90 % HRmax) ja maksimi (90–100 % HRmax).

  • Polar OwnZone® – henkilökohtainen sykealue

   Polar OwnZone® – henkilökohtainen sykealue

   Polar OwnZone® määrittää harjoitukselle henkilökohtaiset sykerajat. Fyysinen kuntosi vaihtelee päivän ja kellonajan mukaan. Polar näkee sykkeestäsi, oletko esimerkiksi stressaantunut tai väsynyt tai onko palautumisesi edellisestä harjoituskerrasta vielä kesken ja ohjaa sinut harjoittelemaan tasolla, joka sopii juuri sen hetkiseen kuntoosi.

  • R-R-intervallit / Online sykevälivaihtelu

   R-R-intervallit / Online sykevälivaihtelu

   R-R-intervallit / Online sykevälivaihtelu -toiminto mittaa sydämenlyöntien välisen ajan vaihtelua ja kertoo autonomisen hermojärjestelmän toiminnasta. Se on hyödyllisin levossa ja matalilla tehoalueilla harjoiteltaessa. Rentousaste osoittaa kuinka hyvin kehosi on palautunut.

 • Harjoitustoiminnot
  • Intervalliopastus – syke / vauhti / matka

   Intervalliopastus – syke / vauhti / matka

   Voit luoda intervalliharjoituksia, jotka perustuvat aikaan, sykkeeseen, vauhtiin/tahtiin tai kuljettuun matkaan ja saat ohjausta harjoituksen aikana.

  • Näytön suurennus/pienennys

   Näytön suurennus/pienennys

   Tämän toiminnon avulla voit suurentaa tai pienentää näytöllä näkyviä tietoja harjoituksen aikana.

  • Kierrosten määrä – 99
  • Graafinen tavoitealueen osoitin

   Graafinen tavoitealueen osoitin

   Tämä toiminto näyttää harjoituksen aikana graafisessa muodossa alueen, jolla olet. Sen avulla sinun on helppo pysytellä oikealla tehoalueella.

  • Automaattinen kierrostallennus

   Automaattinen kierrostallennus

   With this feature you can set your training computer to take laps based on preset distance, for example, every 1 km/mi. Depending on a product you can set also time or location based laps. Eräissä tuotteissa voit määrittää myös aikaan tai sijaintiin perustuvia kierroksia.

  • Intervalliajastimet – aika- tai matkaperusteinen

   Intervalliajastimet – aika- tai matkaperusteinen

   Ajastimet ovat hyödyllisiä apuvälineitä esimerkiksi intervalliharjoituksissa. Ne ilmoittavat koska on aika vaihtaa raskaasta kevyempään ja kevyestä raskaampaan harjoitteluun. Ajastimet perustuvat joko aikaan tai matkaan.

  • ZonePointer
  • Itsesäädettävä näyttö – kaikki rivit

   Itsesäädettävä näyttö – kaikki rivit

   Tämän toiminnon avulla voit asettaa harjoitustietokoneen näytön näyttämään harjoituksen aikana tarvitsemiasi tietoja. Voit tehdä asetukset harjoitustietokoneella, ProTrainer 5 -ohjelmalla tai Polar Flow -verkkopalvelussa.

  • Harjoitusmuistuttaja

   Harjoitusmuistuttaja

   Muistuttaa juomisesta, syömisestä tai jostain muusta tärkeästä toimesta harjoituksen aikana.

  • Zone-lukitus

   Zone-lukitus

   Zone-lukituksen avulla saavutat haluamasi harjoitustehon. Voit lukita haluamasi alueen joko ennen harjoituksen aloittamista tai painamalla näppäintä harjoituksen aikana silloin, kun olet kyseisellä alueella.

 • Tallennustoiminnot
  • Kertymät

   Kertymät

   Kertymät sisältävät kaikki harjoitustietosi edellisen nollauksen jälkeen. Niiden avulla sinun on helppo seurata harjoitteluasi pitkällä aikavälillä.

  • Muistia jäljellä -lukema
  • Muutettavissa oleva tallennusväli – 1s, 2s, 5s, 15s, 60s
  • Harjoitustiedostot (yhteenvedoilla) – 99
  • Yhdistettävät harjoitustiedostot

   Yhdistettävät harjoitustiedostot

   Tämän toiminnon avulla voit yhdistää peräkkäisiä harjoituskertoja. Jos aloitat uuden harjoituskerran vajaan tunnin kuluttua edellisestä, voit yhdistää harjoituskerrat.

  • R-R-tallennus

   R-R-tallennus

   R-R-tallennus tallentaa peräkkäisten sydämenlyöntien välisen ajan vaihtelun (R-R-intervallit). Tieto näytetään tallennetuissa näytteissä myös välittömänä sykkeenä ja kuvataan lyönteinä minuutissa. RS800CX:llä ja CS600X:llä voit analysoida sykevälivaihtelua (HRV) yhden millisekunnin tarkkuudella käyttämällä ProTrainer 5 -ohjelmaa. V800:lla voit analysoida sykevälivaihtelua Polar Flow –verkkopalvelussa.

  • Viikoittainen historia

   Viikoittainen historia

   Viikoittainen historia on kooste viikon aikana kertyneistä harjoitustiedoista. Valitsemalla jonkun tietyn viikon voit tarkastella harjoitustietojasi kyseiseltä viikolta.

 • Korkeus- ja ilmapainetoiminnot
  • Lämpötila
  • Korkeus, nousut ja laskut – metrit, asteet, prosentit

   Korkeus, nousut ja laskut – metrit, asteet, prosentit

   Korkeutta mitataan ilmakehän painoa mittaavan ilmanpainesensorin avulla. Korkeus näytetään metreinä nousujen ja laskujen osalta ja jyrkkyysprosentteina ja -asteina ylä- ja alamäkien osalta (vaatii Polar Bluetooth® Smart -noppeussensorin).

  • Korkeuslukema ja graafinen korkeustrendi – vain Polar ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Korkeuslukema ja graafinen korkeustrendi – vain Polar ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Korkeutta mitataan ilmakehän painoa mittaavan ilmanpainesensorin avulla. Korkeus näytetään metreinä nousujen ja laskujen osalta ja jyrkkyysprosentteina ja -asteina ylä- ja alamäkien osalta.

 • Polarpersonaltrainer.com-palvelun ominaisuudet
  • Harjoituskuormitus
  • Päiväkirja
  • Harjoitusohjelmat
  • Edistynyt harjoittelun analysointi
 • Polar ProTrainer 5-palvelun ominaisuudet
  • Päiväkirja
  • Reitin seuranta – lisätoiminto GPS-sensorilla
  • Harjoitustietokoneen asetukset
  • Raportit
  • Edistynyt harjoittelun analysointi
 • CS-poljinnopeussensori W.I.N.D. toiminnot
  • Poljinnopeus – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Poljinnopeus – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Poljinnopeus tarkoittaaa lukuarvoa, kun pyörität polkimia, mitattuna kierroksina minuutissa (rpm). Se on yksi keskeisin tekijä pyöräilysuorituksen kehittämisessä. Korkea poljinnopeus vähentää jokaisella poljinvedolla tarvittavaa voimaa ja parantaa näin suoritusta.

  • Pyöräasetukset – kahdelle pyörälle

   Pyöräasetukset – kahdelle pyörälle

   Voit määritellä asetukset jopa kahdelle pyörälle harjoitustietokoneessasi. Kun aloitat harjoituksen, voit valita pyörän, jossa on oikeat asetukset juuri kyseisestä harjoitusta varten.

  • Poljinnopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Poljinnopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Voit määrittää harjoituksellesi poljinnopeuteen perustuvan tavoitealueen. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueelta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että äänimerkillä.

 • CS-nopeussensori W.I.N.D. toiminnot
  • Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin näyttää nopeutesi määritettyjen nopeusrajojen sisällä.

  • Nopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Nopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Voit määrittää harjoituksellesi nopeuteen perustuvia tavoitealueita. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueilta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että hälytysäänellä.

  • Nopeus – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi
  • Kaltevuusmittari

   Kaltevuusmittari

   Kaltevuusmittari ilmoittaa ylä- tai alamäen kaltevuuden numeerisessa muodossa. Sen avulla voit säätää pyöräilytehoasi maaston mukaan. Toiminto näyttää ylä- ja alamäkien jyrkkyyden prosentteina ja asteina.

  • Autostart/stop

   Autostart/stop

   Kun autostart/autostop-toiminto on käytössä, pyöräilytietokoneesi aloittaa ja lopettaa harjoituksen tallentamisen automaattisesti aina, kun aloitat tai lopetat polkemisen.

  • Pyöräasetukset – kahdelle pyörälle

   Pyöräasetukset – kahdelle pyörälle

   Voit määritellä asetukset jopa kahdelle pyörälle harjoitustietokoneessasi. Kun aloitat harjoituksen, voit valita pyörän, jossa on oikeat asetukset juuri kyseisestä harjoitusta varten.

  • Matkaperusteinen intervalli
  • Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Voit asettaa matkan (km) ja mitata sitä useilla eri tavoilla. Harjoitusmatka kertoo harjoituksen aikana kulkemasi matkan. Ajomatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut ajomatkalaskurin nollauksen jälkeen. Kierrosmatka kertoo yhden kierroksen pituuden. Kokonaismatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut kokonaismatkalaskurin nollauksen jälkeen. Matkamittari kertoo kulkemasi matkan kumulatiivisesti. Sitä ei voi nollata.

  • Matkaperusteinen palautumislaskenta
 • G3 GPS -sensori W.I.N.D. toiminnot
  • Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin näyttää nopeutesi määritettyjen nopeusrajojen sisällä.

  • Kaltevuusmittari

   Kaltevuusmittari

   Kaltevuusmittari ilmoittaa ylä- tai alamäen kaltevuuden numeerisessa muodossa. Sen avulla voit säätää pyöräilytehoasi maaston mukaan. Toiminto näyttää ylä- ja alamäkien jyrkkyyden prosentteina ja asteina.

  • Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Voit asettaa matkan (km) ja mitata sitä useilla eri tavoilla. Harjoitusmatka kertoo harjoituksen aikana kulkemasi matkan. Ajomatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut ajomatkalaskurin nollauksen jälkeen. Kierrosmatka kertoo yhden kierroksen pituuden. Kokonaismatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut kokonaismatkalaskurin nollauksen jälkeen. Matkamittari kertoo kulkemasi matkan kumulatiivisesti. Sitä ei voi nollata.

  • Matkaperusteinen palautumislaskenta
  • Matkaperusteinen intervalli
  • Reitin seuranta – lisätoiminto polarpersonaltrainer.com-palvelun avulla
  • Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Vauhti (min/km) tarkoittaa aikaa, jonka käytät tietyn matkan kulkemiseen. Sitä käytetään usein juoksuharjoituksissa. Asettamalla itsellesi tavoitevauhdin voit tarkistaa, kuinka nopeasti sinun on juostava päästäksesi tietyn matkan päähän määritetyssä ajassa.

  • Reitin seuranta – vain ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Reitin seuranta – vain ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Harjoitustietokoneesi tallentaa harjoitusreittisi GPS-sensorin avulla. Voit ladata reitin tietokoneelle harjoituksen jälkeen. Reitit näkyvät ProTrainer 5 -ohjelmassa, ja ne voi myös helposti siirtää muihin kartta- tai paikantamissovelluksiin, kuten Google Earthiin.

  • Nopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Nopeusperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Voit määrittää harjoituksellesi nopeuteen perustuvia tavoitealueita. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueilta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että hälytysäänellä.

 • G5 GPS -sensorin ominaisuudet
  • Incline Measurement
  • Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Voit asettaa matkan (km) ja mitata sitä useilla eri tavoilla. Harjoitusmatka kertoo harjoituksen aikana kulkemasi matkan. Ajomatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut ajomatkalaskurin nollauksen jälkeen. Kierrosmatka kertoo yhden kierroksen pituuden. Kokonaismatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut kokonaismatkalaskurin nollauksen jälkeen. Matkamittari kertoo kulkemasi matkan kumulatiivisesti. Sitä ei voi nollata.

  • Matkaperusteinen intervalli
  • Reitin seuranta – lisätoiminto polarpersonaltrainer.com-palvelun avulla
  • Reitin seuranta – vain ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Reitin seuranta – vain ProTrainer 5 -ohjelmassa

   Harjoitustietokoneesi tallentaa harjoitusreittisi GPS-sensorin avulla. Voit ladata reitin tietokoneelle harjoituksen jälkeen. Reitit näkyvät ProTrainer 5 -ohjelmassa, ja ne voi myös helposti siirtää muihin kartta- tai paikantamissovelluksiin, kuten Google Earthiin.

  • Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin

   Nopeuden osoitin näyttää nopeutesi määritettyjen nopeusrajojen sisällä.

  • Nopeus/vauhtiperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Nopeus/vauhtiperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Voit määrittää harjoituksellesi nopeuteen perustuvia tavoitealueita. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueilta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että hälytysäänellä.

  • Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Vauhti (min/km) tarkoittaa aikaa, jonka käytät tietyn matkan kulkemiseen. Sitä käytetään usein juoksuharjoituksissa. Asettamalla itsellesi tavoitevauhdin voit tarkistaa, kuinka nopeasti sinun on juostava päästäksesi tietyn matkan päähän määritetyssä ajassa.

 • s3/s3+ -juoksusensorin ominaisuudet
  • Nopeus/vauhtiperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Nopeus/vauhtiperusteinen tavoitealue - näkyvät ja kuuluvat hälytysäänet

   Voit määrittää harjoituksellesi nopeuteen perustuvia tavoitealueita. Jos siirryt harjoituksen aikana pois tavoitealueilta, harjoitustietokone ilmoittaa siitä sekä näytöllä että hälytysäänellä.

  • Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Nopeus/vauhti – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Vauhti (min/km) tarkoittaa aikaa, jonka käytät tietyn matkan kulkemiseen. Sitä käytetään usein juoksuharjoituksissa. Asettamalla itsellesi tavoitevauhdin voit tarkistaa, kuinka nopeasti sinun on juostava päästäksesi tietyn matkan päähän määritetyssä ajassa.

  • Kengän valinta – asetukset kolmelle kenkäparille

   Kengän valinta – asetukset kolmelle kenkäparille

   Kengän valinta -toiminnon avulla valitset harjoitustietokoneestasi tietylle sensorille tarkoitetut kengät ja näet kyseisillä kengillä kulkemasi matkan.

  • Juoksuindeksi

   Juoksuindeksi

   Juoksuindeksi perustuu juoksun aikana mitattuihin syke- ja nopeustietoihin. Se kertoo päivittäisen suorituksesi tason, niin aerobisen kunnon kuin juoksusi taloudellisuudenkin. Parantunut juoksutehokkuus on osoitus entistä taloudellisemmasta juoksusuorituksesta.

  • Askeleen keskipituus

   Askeleen keskipituus

   Askeleen pituus on yhden askeleen keskipituus, eli oikean ja vasemman jalkasi välinen matka niiden koskettaessa maata. Juoksijat säätävät askeleen pituutta vauhtia lisätessään: nopeuden kasvaessa myös askelpituus kasvaa. Yksi tavallisimmista aloittelevien juoksijoiden tekemistä virheistä on ylipitkin askelin juokseminen. Luonnollinen, vaivattomimmalta tuntuva askelpituus on tehokkain.

  • Askeltiheys – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Askeltiheys – hetkellinen, keskiarvo ja maksimi

   Askeltiheys mittaa kuinka monta kertaa joko oikea tai vasen jalkasi osuu maahan minuutin aikana. Askeltiheys mitataan askeleina minuutissa. Tällä toiminnolla voit terävöitää askeltiheyttäsi ja lyhentää maakontaktin aikaa. Tämä auttaa sinua löytämään tasapainon jalkojen voimankäytön ja nopeuden välillä.

  • Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Matka – harjoitus, kierros, ajomatka ja kokonaismatka

   Voit asettaa matkan (km) ja mitata sitä useilla eri tavoilla. Harjoitusmatka kertoo harjoituksen aikana kulkemasi matkan. Ajomatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut ajomatkalaskurin nollauksen jälkeen. Kierrosmatka kertoo yhden kierroksen pituuden. Kokonaismatka kertoo, kuinka pitkän matkan olet kulkenut kokonaismatkalaskurin nollauksen jälkeen. Matkamittari kertoo kulkemasi matkan kumulatiivisesti. Sitä ei voi nollata.

 • Tiedonsiirto
  • Yhdistettävissä Polar ProTrainer 5 -ohjelmaan IrDA USB-adapterilla
  • Yhdistettävissä polarpersonaltrainer.com-palveluun IrDA USB-adapterilla
  • Yhdistettävissä PC-tietokoneeseen IrDA USB-adapterilla
 • Kellotoiminnot
  • Taustavalo
  • Päiväys ja viikonpäivä
  • Näytön tekstit: englanti, saksa, ranska, espanja ja italia
  • Kellonaika kahdelle aikavyöhykkeelle
  • Näppäinlukko
  • Heikon paristovirran osoitin
  • Muistuttajat

   Muistuttajat

   Voit asettaa hälytyksiä itsellesi muistuttamaan erilaisista tehtävistä, kuten harjoituksista tai vaikkapa nestetasapainon ylläpidosta harjoituksen aikana.

  • Kellonaika (12/24h) hälytyksellä ja herätyksellä
  • Itsevaihdettava paristo
  • Vesitiiviys – 50m

Tuotesetti