Tietosuojakäytäntö

Polar arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii tarjoamaan sinulle turvallisen käyttökokemuksen. Tällä tietosuojakäytännöllä haluamme kertoa sinulle, mitä tietoja sinusta kerätään käyttäessäsi tuotteitamme ja palveluitamme sekä miten näitä tietoja käytetään ja käsitellään. Kerromme myös, mistä saat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen.

”Polar” tarkoittaa Polar Electro Oy:tä sekä sen tytäryhtiöitä. Käyttäessäsi Polarin palveluita ja tuotteita yksi tai useampi Polarin yhtiöistä voi siis käyttää ja käsitellä tietojasi.

Sisällys:

Polar-palveluiden käyttö lyhyesti

Henkilötietojen käsittely

Turvallisuus

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Tiedon säilyttäminen ja oikeellisuus

Käyttäjän oikeudet

Evästeet ja kolmannet osapuolet

Asiakastietojen käyttö markkinoinnissa

Asiakastietojen käyttö tutkimuksessa ja kehityksessä

Virhelokit

Telemetriatietolokit

Alle 13-vuotiaat käyttäjät

Tietosuojakäytännön muutokset

Polar Flow ja Flow-sovellus

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Tuki/asiakaspalvelu

Polar.com

Account.polar.com

Verkkokauppa ja verkkomaksut

Polar-jälleenmyyjien ja -jakelijoiden verkkokaupat

Polar Club

Polar Team -ratkaisut

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Evästekäytäntö

Polar-palveluiden käyttö lyhyesti

Voimme kerätä henkilötietojasi, kun käytät Polar-palveluita. Tietoja käytetään vain kyseisen palvelun tarjoamiseen, ei muuhun. Polar ei paljasta, anna tai myy tietojasi kenellekään, ellei lainsäädäntö velvoita meitä siihen. Voimme käsitellä osaa tiedoista myös tutkimus- ja kehitystyössä palveluidemme parantamiseksi, mutta tällöin tiedoista poistetaan tunnisteet mahdollisimman suurilta osin.

Polar on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jolla on asiakkaita ympäri maailmaa. Siksi useimmissa tapauksissa tietosi siirretään kotimaasi ulkopuolelle. Tietosi tallennetaan Polar-ohjelmistoympäristön palvelimille, jotka sijaitsevat EU-/ETA-alueella. Sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi voidaan harvoissa tapauksissa siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme palvelimille automaattisia ilmoitus- tai virheraportointitarkoituksia varten. Palveluntarjoajilla ei ole tällaisissakaan tapauksissa pääsyä tietoihisi.

Tietoja siirretään vain palveluiden tarjoamista varten. Tietojasi ei luovuteta tai anneta kolmansille osapuolille – ne ovat edelleen Polarin hallinnassa ja sinun omaisuuttasi.

Henkilötietojen käsittely

Kun luot käyttäjätilin Polarin palveluita varten, sinulta kysytään tiettyjä henkilötietoja (mm. nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli ja ikä). Tarvitsemme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisesti räätälöidyn käyttökokemuksen palveluissamme. Käytämme esimerkiksi tietoa iästäsi, jotta voimme laskea polttamasi kalorit tarkemmin. Jos annat meille vääriä tietoja sukupuolestasi, iästäsi, pituudestasi tai painostasi, algoritmimme eivät laske tuloksia oikein. Siksi luotamme siihen, että kaikki antamasi tiedot ovat oikein.

Sinusta voidaan myös kerätä tietoja ostaessasi tuotteita verkkokaupastamme, käyttäessäsi Polarin palveluita tai ollessasi yhteydessä asiakaspalveluumme . Tilatessasi pelkästään Polar-uutiskirjeen sinulta pyydetään vain sähköpostiosoitteesi. Käsittelemme henkilötietojasi vain tässä tietosuojakäytännössä listattuihin käyttötarkoituksiin sekä linkkien takaa löytyviin palvelukohtaisiin tarkempiin käyttötarkoituksiin. Halutessasi voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme , josta saat tietoja kunkin palvelun henkilötietojen käsittelystä.

Polar kerää sinusta tietoja Polar-tuotteiden tai -palveluiden käytön yhteydessä ja voi yhdistää näitä tietoja muihin Polarin samaa käyttötarkoitusta varten keräämiin henkilötietoihin. Eri tarkoituksia varten mahdollisesti kerättyjä tietoja ei yhdistellä. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi varmistaaksemme Polar-tuotteiden toiminnan ja turvallisuuden, tunnistaaksemme sinut sekä selvittääksemme petoksia ja muuta tuotteiden väärinkäyttöä. Tietojasi voidaan käsitellä myös tutkimus- ja tuotekehitystyössä uusien toimintojen kehittämiseksi ja olemassa olevien toimintojen parantamiseksi.

Jos käytät maksullisia palveluitamme, voimme tallentaa suostumuksellasi korttitietosi jatkoveloituksia varten. Tiedot tallennetaan salatussa muodossa kolmannen osapuolen järjestelmään. Valitsemme käyttämämme palveluntarjoajat huolellisesti ja varmistamme, että ne täyttävät aina kyseisen alan tiukat vaatimukset turvalliselle ja luotettavalle tietojenkäsittelylle. Maksutietoja käsitellessä toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä maksulaitosten edellyttämien ja valvomien ehtojen mukaisesti.

Voit myös halutessasi jakaa tietoja Polarin palveluista kolmansien osapuolten järjestelmiin tai palveluihin, kuten Facebookiin tai Stravaan. Polar ei vastaa muualle siirretyistä tiedoista tai niiden oikeellisuudesta tietojen siirryttyä pois Polarin järjestelmästä. Siirrettyihin tietoihin sovelletaan kunkin palveluntuottajan omia tietosuoja- ja turvallisuuskäytäntöjä.

Turvallisuus

Henkilökohtaisten tietojen luovuttamiseen liittyy aina riskejä riippumatta siitä, luovutetaanko tiedot henkilökohtaisesti, puhelimitse, internetin välityksellä vai muita teknologioita hyödyntäen, eikä mikään teknologia ole täysin turvallinen tai suojattu asiattomalta pääsyltä tai hakkeroinnilta. Polar käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisaatioon liittyviä turvatoimenpiteitä (kuten salausta) ja varotoimenpiteitä tietojen keräämisessä ja käsittelyssä sekä henkilötietojen suojaamisessa luvattomalta ja asiattomalta käytöltä. Jos Polar-sivustot tukevat verkkomaksuja, verkkomaksujen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseen käytetään alan standardien mukaisia turvatoimenpiteitä. Käyttämämme alan standardien mukaiset toimenpiteet, kuten SSL-todennus, auttavat meitä varmistamaan, että luottokorttitiedot ja muut ostotapahtuman yhteydessä ilmoitetut henkilötiedot suojataan asianmukaisesti kolmansien osapuolten pääsyltä.

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely

Suuri osa Polarin palveluista perustuu tuotteistamme kerättyyn dataan. Osa kerätystä datasta (esimerkiksi syketieto) on luonteeltaan tietoa, jonka keräämiseen ja käsittelyyn meidän on aina pyydettävä suostumuksesi. Tämä suostumus pyydetään erikseen jokaisessa palvelussamme, jossa käsitellään erityistä suostumusta vaativiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja.

Henkilötietojen käsittely ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Polarin tuotteita ja palveluita voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Varsinainen palveludata (tilitietosi ja Polar-laitteista peräisin oleva data) tallennetaan EU-/ETA-alueella Irlannissa, Suomessa ja Ruotsissa sijaitseville palvelimille, mutta joissakin Polar-ohjelmistoympäristön valvonta- ja oheistoiminnoissa (mm. automaattiviestien lähetys) asiakkaan sähköpostiosoite tai tunnus voidaan siirtää EU:n ulkopuolella sijaitsevalle palveluntarjoajan palvelimelle.

Henkilötietojasi voidaan näin ollen käsitellä myös käyttämiesi palveluiden sijaintimaan ulkopuolella, myös sellaisissa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojataso ei Euroopan komission mukaan ole välttämättä riittävä (esimerkiksi USA).

Pyydämme suostumuksesi tietojen siirtoon rekisteröityessäsi sellaiseen palveluun (esimerkiksi Polar Flow), jossa tiedonsiirto eri maahan voi olla tarpeellista tietojen käsittelemistä varten. Jos ja kun tietoja siirretään, noudatamme sovellettavia lakeja varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen. Jos siirrämme henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, tukeudumme yleisesti sopimuksiin, jotka perustuvat Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin.

Tietoja siirretään vain palveluiden tarjoamista varten. Tietojasi ei luovuteta tai anneta kolmansille osapuolille – ne ovat edelleen Polarin hallinnassa ja sinun omaisuuttasi. Kaikki Polarin käyttämät palveluntarjoajat ja niiden sijainnit voi katsoa täältä . Tiedon siirtämisestä ja suojausmekanismeista on lisätietoja UKK-sivuilla . Voit myös ottaa meihin yhteyttä alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Tietojasi voidaan yllämainituin periaattein siirtää tai niihin voidaan sallia pääsy myös Polarin alihankkijoille (esimerkiksi asiakaspalvelujärjestelmän toimittaja), jotka suorittavat Polar-sivustoihin, -tuotteisiin ja -palveluihin liittyviä tehtäviä. Alihankkijoillamme ei ole lupaa käyttää näitä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja Polarin alihankkijoiden palvelut ovat ehdottomasti salassapidon alaisia.

Polar ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman erikseen pyydettävää lupaasi, ellei se ole tarpeen tilauksesi käsittelyn, pyyntösi toteuttamisen tai interaktiivisten asiakasohjelmiemme hallinnan vuoksi. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa jos laki tai oikeuden taikka viranomaisen määräys tai pyyntö niin edellyttää.

Polar voi toimittaa koottuja anonymisoituja tilastotietoja asiakkaistaan, myynnistään, liikenteen tyypeistä, harjoitustiedoista ja vastaavista sivustojen tiedoista hyvämaineisille kolmansille osapuolille tilastointitarkoituksiin. Näissä tilastoissa ei ole tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

Tiedon säilyttäminen ja oikeellisuus

Haluamme pitää tietokantamme ajan tasalla ja siivoamme säännöllisesti vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pois. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tietojen keräystarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii. Lisätietoja palvelukohtaisista säilytysajoista voi lukea jokaisen palvelun kohdalta erikseen. Voit myös ottaa meihin yhteyttä alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Voit hallinnoida henkilötietojasi itse useimmissa Polarin palveluissa. Suosittelemmekin, että käyt ajoittain tarkistamassa tietojesi oikeellisuuden ja teet tarvittaessa korjauksia. Vastaat antamiesi tietojen oikeellisuudesta.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on aina pääsyoikeus omiin tietoihisi. Useimmissa palveluissamme sinulla on suora pääsy tietoihisi, ja asiakaspalvelumme voi tarvittaessa auttaa sinua ja toimittaa sinulle kopion hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus tietää mitä tietoja sinusta on kerätty, mihin niitä käytetään ja kenelle niitä on mahdollisesti luovutettu. Joudumme mahdollisesti pyytämään sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi, jotta voimme tunnistaa sinut toteuttaaksemme pyyntösi.

Polar saa käsitellä henkilötietojasi, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Käytämme tätä oikeusperustetta joissain tapauksissa tutkimus- ja kehitystyöhön, koska haluamme jatkuvasti kehittää ja parantaa palveluitamme. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton. Tiedon käsittely on tärkeää Polarille, jotta voimme kehittää ja tarjota sinulle parempia ominaisuuksia ja ajantasaista teknistä tietotaitoa.

Sinulla on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jos olet antanut suostumuksesi markkinointiviestien vastaanottamiseen Polarilta, voit lopettaa niiden vastaanottamisen noudattamalla kussakin sähköpostiviestissä olevia tilauksen peruuttamista koskevia ohjeita. Mikäli olet luonut käyttäjätilin, voit tehdä tämän myös suoraan palveluissamme. Polar ei luovuta tai jaa postituslistoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Palveluihin liittyvissä sähköpostiviesteissä (tilausvahvistuksissa jne.) ei yleensä ole mahdollisuutta tilauksen peruuttamiseen, sillä viestit ovat tarpeellisia pyytämäsi palvelun toimittamisen kannalta. Tällaisiin sähköpostiviesteihin sisältyvät myös tietosuojakäytännön tai käyttöehtojen muutosilmoitukset.

Sinulla on oikeus tietojesi korjaamiseen ja poistamiseen. Voit korjata tai poistaa tiedot itse suoraan Polar-palveluissa tai osoitteessa account.polar.com tai voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme . Jos pyydät tietosi poistettavaksi, poistamme sekä käyttäjätunnuksesi että kaikki sinua koskevat tiedot ja datan. Tämä sisältää kaikkien käyttämiesi Polar-palveluiden datan (esim. Polar Flow ja tukipalvelut). Poistettua dataa ei voi palauttaa. Kun olemme poistaneet tietosi, et pysty käyttämään kyseistä palvelua luomatta uutta tunnusta. Osa tiedoistasi, kuten ostotiedot, säilytetään tietyn ajan lainsäädännön vaatimuksista johtuen.

Lain mukaan sinulla on oikeus kieltäytyä profiloinnista ja automaattisesta päätöksenteosta. Saatamme luokitella tietoja esimerkiksi silloin kun kohdennamme sinulle markkinointiviestejä suostumuksellasi. Tämän tyyppisellä profiloinnilla ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia sinuun, joten se ei täytä esim. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (GDPR) käytettyä profiloinnin määritelmää. Emme myöskään tee automaattisia päätöksiä sinusta tai käyttäytymisestäsi. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös tilanteissa, joissa olet kieltänyt henkilötietojesi käytön ja tietojesi lakiin perustuvan käsittelyn oikeutuksen arviointi on vielä kesken.

Joissakin palveluissa pyydämme suostumuksesi. Pyydämme suostumuksen vain silloin, kun sitä tarvitaan palvelun tarjoamiseksi. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa palvelun sisällä. Huomaathan, että joissain palveluissa suostumuksen peruuttaminen voi johtaa siihen, ettemme pysty enää tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua.

Sinulla on oikeus saada tietosi siirrettyä Polarin järjestelmistä koneellisesti luettavassa muodossa, kun tietojen käsittely perustuu joko sinulta saatuun suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon. Voit ladata tietosi suoraan osoitteesta account.polar.com.

Tietojen siirto-oikeus koskee vain antamiasi tietoja, ei Polar Flow ‑palvelussa näkemiäsi tietoja, joita on käsitelty Polarin algoritmeilla. Voit lukea lisää tietojen lataamisesta Tietosuojan UKK ‑sivulta.

Voit myös pyytää tietojesi siirtoa suoraan jollekin kolmannelle osapuolelle. Polar ei kuitenkaan vastaa siitä, että kolmannen osapuolen järjestelmä kykenee käsittelemään tietoja siirretyssä muodossa.

Epäillessäsi väärinkäytöstä sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle tai vastaavalle viranomaiselle. Eri maiden tietosuojavaltuutetuiden yhteystiedot löytyvät Tietosuojan UKK -sivulta.

Evästeet ja kolmannet osapuolet

Polar käyttää verkko- ja mobiiliseurantatekniikoita ja kohdennettua mainontaa. Kun siirryt Polar.com-verkkotunnuksen alaisille sivuille, sinua pyydetään hyväksymään evästeet ja muut seurantamenetelmät. Jos annat hyväksyntäsi, näitä menetelmiä käytetään keräämään laite- ja verkkotietoja, seuraamaan palveluidemme käyttöäsi ja mahdollisesti kohdentamaan mainontaa muilla sivustoillamme tai mainoskumppaneidemme kautta. Analytiikkatietoja käytetään myös palveluidemme parantamiseen. Voit lukea lisää Polarin evästeiden käytöstä Evästekäytännöstämme .

Polar käyttää Googlen, Facebookin (esim. Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedInin ja Criteon tarjoamia työkaluja. Polariin liittyviä henkilötietoja ei kuitenkaan jaeta kyseisille palveluntarjoajille ilman lupaasi. Lue lisää täällä: Miten Google käyttää tietoja, jotka se saa palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksilta , Tietokäytäntö (Facebook) , Mikä on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)? (Facebook) .

Polar käyttää Google reCaptchaa oikeutetun edun perusteella palveluiden väärinkäytön estämiseksi. reCaptchan käyttö on tärkeää Polarin palveluturvallisuudelle. reCaptchan ohjelmointirajapinta (API) lähettää Googlen analysoitavaksi laitteisto- ja ohjelmistotietoja, kuten laite- ja sovellustiedot. Google vuorostaan käyttää data-analyysia roskapostin ja väärinkäytön torjuntaan. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä .

Joissakin verkkoselaimissa on ”Älä seuraa” ‑toiminto. Kun toiminto on käytössä, se lähettää verkkopalveluun signaalin, että käyttäjä ei halua tulla seuratuksi. Polar-palvelut eivät vastaa ”Älä seuraa” ‑signaaleihin, mutta sivustomme vierailijat voivat aina kieltää evästeiden käytön sivustovierailun aikana.

Asiakastietojen käyttö markkinoinnissa

Kun tilaat uutiskirjeen tai rekisteröidyt Polar-palveluihin, sinulta pyydetään suostumus Polarin markkinointiviestien vastaanottamiseen. Jos annat suostumuksesi, saat Polarilta viestejä, kuten uutiskirjeitä, tietoa uusista tuotteista ja palveluista tai kohdennettuja mainoksia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi sinut saatetaan lisätä mukautettuun kohderyhmään Facebookissa tai voit saada markkinointiin ja muuhun materiaaliin liittyviä kohdennettuja NPS-kyselyitä (Net Promoter Score). Voimme kohdentaa osan materiaalista tietyille käyttäjäryhmille esimerkiksi suosikkiurheilulajin tai käytetyn laitteen perusteella. Osa materiaalista on maantieteellisesti kohdennettua.

Voit peruuttaa markkinointiviestintää koskevan suostumuksesi milloin tahansa joko Polarilta vastaanottamiesi markkinointiviestien kautta tai Polar-palveluissa. Nimesi poistetaan suostumuksen peruuttamisen myötä kaikilta Polarin markkinointilistoilta.

Polar ei myy tai anna asiakastietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Asiakastietojen käyttö tutkimuksessa ja kehityksessä

Liikuntatieteellinen tutkimus on kaiken toimintamme keskipisteessä Polarilla. Tutkimuskeskuksessamme työskentelee biosignaalitekniikan, fysiologian, urheiluvalmennuksen sekä terveys- ja datatieteen asiantuntijoita, ja teemme innovatiivista tutkimusta puettavasta teknologiasta, treenaamisesta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.

Erilaiset tutkimukset

Polar tekee jatkuvasti yrityksen sisäistä tukimusta uusien ja olemassa olevien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Uusia algoritmeja kehitetään ja testataan, ja asiakkaiden tietomassaa käytetään esimerkiksi ominaisuuksissa ilmenevien poikkeavuuksien tai virheellisesti toimivien laitteiden löytämiseen. Näitä tuloksia ei jaeta yrityksen ulkopuolelle tai julkaista. Ne tukevat vain yrityksen sisäistä kehitystyötä.

Osa tutkimuksesta tehdään yhteistyössä ulkoisten tutkimuskumppaneiden kanssa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on tuottaa tuloksista tieteellisiä julkaisuja, ja varsinainen tutkimustyö tehdään sovitun tutkimusprotokollan ja tutkimusta koskevien eettisten vaatimusten mukaisesti. Näissä tutkimuksissa ei anneta asiakastietoja ulkopuolisille tutkimuskumppaneille, vaan Polar ja Polarin tutkimustiimi käsittelevät kaiken tiedon. Jos asiakkaan henkilötietoja käytetään tutkimuksessa, asiakkailta pyydetään erillinen tietoon perustuva suostumus heidän henkilötietojensa käyttämiseen kyseisessä tutkimushankkeessa.

Markkinointitutkimuksen tavoitteena on hahmottaa paremmin Polar-laitteiden ja -palvelujen käyttäjäryhmiä, laitteiden käyttötapoja ja sitä, mitä uutta käyttäjät toivovat. Markkinointitutkimusta tehdään käyttämällä niiden käyttäjien tietoja, jotka ovat antaneet suostumuksen markkinointiin. Markkinointitutkimuksen tuloksia (asiakaskäyttäytymisen trendit, suosikkilajit jne.) saatetaan myös käyttää luotaessa sisältöä sosiaaliseen mediaan, kuten Polarin blogikirjoituksiin. Tarvitsemme tietoja asiakkailtamme, jotta voimme tarjota heille uusinta kehitystä edustavia laitteita ja palveluita. Tutkimus- ja kehitystyössä käytetyistä asiakastiedoista poistetaan tunnisteet mahdollisimman suurilta osin.

Virhelokit

Voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin ongelmatilanteissa, tallennamme laitteisiimme lokitiedot esiintyneistä vika- tai virhetilanteista (”Virheloki”). Synkronoidessasi laitteen Polarin palveluun Virheloki kopioidaan palvelimelle ja sitä säilytetään siellä enintään kaksi vuotta.

Virhelokia käytetään vain virheiden analysointiin ja tilastointitarkoituksiin oikeutetun etumme perusteella. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme laitteen virheen tai kaatumisen vuoksi. Virhelokin ainoa henkilökohtainen tunniste on laitteen ID, jonka avulla loki yhdistetään oikeaan laitteeseen.

Telemetrialokit

Jotkin Polar-laitteet saattavat kerätä telemetriatietoja laitteelta. Keräämme telemetriatietoja oikeudellisen intressimme perusteella. Telemetriatiedot sisältävät tietoja laitteen ominaisuuksista ja tilasta, kuten akun kestosta, tilastotietoja synkronoinnista ja USB-yhteyksistä, näytöstä, optisen sykesensorin käytöstä jne. Telemetrialokin ainoa yksilöivä tunniste on laitteen ID. Polarin kehitys käyttää telemetrialokin tietoja parantaakseen Polar-laitteiden toimintaa ja ymmärtääkseen laitteiden tavanomaista käyttöä paremmin. Asiakaspalvelu voi käyttää telemetrialokia virhelokin tavoin korjausten tai muiden virhetilanteiden hallinnassa. Telemetrialokit siirretään Polarin palvelimille, kun tietoja synkronoidaan palveluun. Laitteen ID tallennetaan tiivisteenä (yksisuuntainen), joten Polarin saamat tiedot eivät ole selvästi yksilöitävissä. Tiedot säilytetään 60 päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Näitä tietoja ei voi poistaa pyynnöstä, vaan ne poistuvat vain automaattisesti. Jos tämä toiminto on käytössä laitteellasi, voit estää telemetrialokin lähettämisen osoitteessa account.polar.com.

Alle 13-vuotiaat käyttäjät

Käytäntömme mukaan alle 13-vuotiaat eivät saa tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia Polar-verkkosivustoilla ilman huoltajansa suostumusta. Alle 13-vuotiaan käyttäjän huoltajalta vaaditaan suostumus esimerkiksi ennen tilin luomista Polarin palveluihin.

Tietosuojakäytännön muutokset

Tietosuojakäytäntö päivitettiin 30.6.2021. Katso aiemmat versiot täältä . Polar voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Ilmoitamme muutoksista asiakkaillemme sähköpostitse tai palveluidemme kautta. Jos sinulla on kysyttävää Polarin palveluista tai tuotteista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme . Lisätietoja tietosuojasta on myös Tietosuojan UKK -sivulla. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta Polarin yksityisyydensuojasta yleensä, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@polar.com .

Yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele

Tietosuojavastaava:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
SUOMI

Polar Flow ja Flow-sovellus

Polar Flow on ilmainen pilvipohjainen kuntoilu- ja treenisovellus sekä verkkopalvelu, joka auttaa seuraamaan treeni-, aktiivisuus- ja unitietojasi ja analysoimaan edistymistäsi. Sitä käytetään yhdessä Polar-tuotteesi kanssa, ja se toimii automaattisena treenipäiväkirjanasi: kaikki treeni-, aktiivisuus- ja unitietosi synkronoituvat tuotteeltasi Polar Flow -tilillesi.

Ennen kuin voit aloittaa palvelun käytön, sinun on rekisteröidyttävä ja luotava käyttäjätili. Rekisteröintivaiheessa pyydämme sinua hyväksymään palvelun käyttöehdot. Pyydämme sinulta myös suostumukset muutamaa pakollista käsittelytoimea varten. Käsittelytoimet ovat pakollisia syystä: niitä tarvitaan palvelun tarjoamiseen. Suostumuksia pyydetään myös usean lainkäyttöalueen tietosuojaa koskevien lakivaatimusten täyttämiseksi. Jos et halua antaa yhtä tai useampaa pakollista suostumusta, emme valitettavasti voi tarjota sinulle kyseistä palvelua. Voit käyttää laitettasi erilliskäyttötilassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (sensorit ja osa vanhoista laitteista). Suostumukset eivät ole yleispäteviä. Antamalla suostumuksesi tiettyyn käsittelytoimeen annat Polarille luvan käsitellä tietojasi vain kyseiseen tarkoitukseen, et muihin tarkoituksiin.

Ennen kuin rekisteröidyt Polar Flow -palveluun, sinun on luettava palvelun käyttöehdot ja Polarin tietosuojakäytäntö. Sinua pyydetään hyväksymään palvelun käyttöehdot. Hyväksyessäsi käyttöehdot sinun ja Polarin välille syntyy sopimus. Pyydämme sinulta myös kuittauksen siitä, että olet lukenut Polarin tietosuojakäytännön.

Haluamme pitää sinut ajan tasalla uutisistamme, tarjouksistamme ja päivityksistämme, joten pyydämme suostumuksesi myös markkinointiviestien lähettämiseen. Oletuksena tämä valinta on aina pois päältä. Voit käydä milloin tahansa muuttamassa tekemäsi valinnan tilaa tilisi asetuksista. Lue lisää tietojesi käytöstä markkinoinnissa täältä .

Pyydämme suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Henkilötietoja ovat rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot, kuten sähköpostiosoite, nimi, ikä, pituus, sukupuoli, treenitausta ja sijainti. Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle tarkkoja henkilökohtaisia laskelmia esimerkiksi kalorien kulutuksesta ja treenin vaikutuksista. Sinun ei tarvitse antaa oikeaa nimeäsi, mutta antamasi nimi tulee näkyviin, jos jaat treenejäsi tai kirjoitat kommentteja yhteisöissämme. Käytämme sijaintitietoasi pääasiassa kielesi tunnistamiseen. Sijaintitiedon avulla myös ohjataan asiakaspalvelupyyntösi oikeaan asiakaspalvelupisteeseen, jotta saat palvelua oikealla kielellä. Sähköpostiosoitteesi on tilisi nimi, ja voimme käyttää sähköpostiosoitettasi tunnistamiseesi, jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme. Käytä tätä tarkoitusta varten sähköpostiosoitetta, jota voit käyttää ja joka toimii (ei sähköpostialiasta). Lähetämme myös kaikki tärkeät ilmoitukset kyseiseen sähköpostiosoitteeseen. Voit milloin tahansa muuttaa rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta.

Pyydämme suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn. Polarin tapauksessa arkaluonteiset tiedot tarkoittavat syketietoa, jota käyttämäsi laitteet tai sensorit keräävät sinusta. Polar Flow -palvelu perustuu tälle tiedolle, eikä palvelua voi tarjota ilman tätä tietoa.

Pyydämme myös suostumuksesi tietojesi siirtoon kotimaasi ulkopuolelle. Polar käyttää Polar Flow ‑palvelun tarjoamiseksi kolmansien osapuolten palvelimia, jotka voivat sijaita EU:n alueella tai sen ulkopuolella. Varsinainen käyttäjädata tallennetaan EU:n alueella sijaitseville palvelimille, mutta esimerkiksi järjestelmän valvontatietoja tai automaattisia sähköposti-ilmoitustietoja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Data voi sisältää sähköposti- tai käyttäjätunnustietojasi. Voit lukea lisää tiedonsiirrosta ja sen suojamekanismeista täältä .

Jos olet alle 13-vuotias, pyydämme myös huoltajasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Polar käyttää Google reCaptchaa oikeutetun edun perusteella joissakin Polar Flow ‑prosesseissa. Lue lisää täällä .

Rekisteröinnin jälkeen sinulle lähetetään viesti, jolla vahvistamme sähköpostiosoitteesi ja varmistamme, että tili on luotu tarkoituksella. Sinulla on 30 päivää aikaa vahvistaa tilin luonti. Jos et vahvista tiliäsi 30 päivän kuluessa, tilisi lukitaan eikä sitä voi käyttää. Tili poistetaan 210 päivän kuluttua. Voit vahvistaa sähköpostisi tai tilata vahvistusviestin uudelleen näiden 210 päivän aikana.

Kun luot käyttäjätilin, yksityisyysasetuksesi ovat oletuksena Yksityinen-tilassa, jolloin tietosi eivät näy muille käyttäjille. Voit halutessasi jakaa tietoja Polarin palveluista kolmansien osapuolten järjestelmiin, kuten Facebookiin tai Stravaan. Polar ei vastaa asiakkaan jakamista tiedoista niiden siirryttyä pois Polarin järjestelmästä, emmekä pysty vaikuttamaan siirrettyihin tietoihin. Sinun tulee itse hallita jakamiasi tai pois siirtämiäsi tietoja, joten lue kolmannen osapuolen tietosuojailmoitukset huolellisesti.

Polar haluaa jatkuvasti kehittää palveluitaan, joten Polar Flow ‑palveluun tallettamiasi harjoitustietoja voidaan käyttää myös Polarin oikeutetun edun toteuttamiseksi tutkimus- ja tuotekehitystarkoitukseen. Lue lisää tietojen käyttämisestä tutkimus- ja kehitystyössä täältä . Tietoja voidaan myös käyttää markkinointiviestien lähettämiseksi, jos olet antanut siihen suostumuksesi tiliä luodessasi tai myöhemmin. Markkinointiviestit kohdennetaan yleensä iän tai sijainnin mukaisille ryhmille, tietyn lajin harrastajille tai tietyn Polar-tuotteen käyttäjille.

Tietoja säilytetään Polar Flow -palvelussa, kunnes päätät poistaa tilisi. Jos peruutat jonkin pakollisista suostumuksista tai et vahvista sähköpostiosoitettasi, tilisi lukitaan 180 päivän ajaksi ja siirretään sen jälkeen poistovaiheeseen. Tilisi ja kaikki tietosi poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua. Jos muutamme tietojen säilytysaikoja, ilmoitamme asiasta sinulle.

Polar Flow -mobiilisovellus

Voidaksesi käyttää Polar Flow -sovellusta sinun tulee luoda itsellesi ensin Polar Flow -tili. Polar Flow -sovellukseen kirjaudutaan käyttäen Polar Flow -tunnusta. Kaikki harjoitustietosi synkronoidaan suoraan Polar Flow -palvelun palvelimille – Polar Flow -sovellukseen ei tallennu mitään. Tietojen käsittelyyn sovelletaan Polar Flow -palvelun tietosuojakäytäntöä.

Asetukset, jotka voivat vaikuttaa tietosuojaasi Polar Flow ‑sovellusta käytettäessä, ovat puhelimeen liittyviä. Hyvä esimerkki ovat ilmoitukset: jos haluat ottaa ne käyttöön rannelaitteessasi, ne on sallittava puhelimen asetuksissa. Tutustu puhelimesi asetuksiin ja valitse sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Polar kerää oikeutetun etunsa mukaisesti tietoa sovellusten käytöstä kolmannen osapuolen työkaluilla. Teemme näin, jotta voimme parantaa tuotteitamme, palveluitamme ja asiakaskokemusta sekä vastata nopeammin mahdollisiin vakausongelmiin. Data on luonteeltaan analyyttistä eikä sisällä henkilötietoja.

Keräämämme data sisältää tiedot synkronoinnin kestosta ja sen onnistumisesta tai epäonnistumisesta, sovelluksessa käytetyt ominaisuudet, sovelluksen mahdolliset kaatumistiedot ja uudet tuoterekisteröinnit. Polar Flow -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar Flow ‑sovellus on saatavilla Google Play Kaupassa, App Storessa sekä AppGalleryssa. Kun lataat sovelluksen jostakin näistä kaupoista, kaupan tarjoajan säännöt koskevat sinua. Polar on vastuussa itse sovelluksen toiminnasta, ei sovelluksen lataamisesta kaupasta.

Kun käytät Polar Flow ‑sovelluksen karttapalveluja, muodostat yhteyden kolmannen osapuolen palveluun. Kiinnitä aina huomiota vastaanottamiisi tietosuojailmoituksiin, kun aktivoit yhteyden tai käytät sitä. Polar käyttää vain luotettavia kumppaneita, joilla on hyvä maine ja erinomainen laatutaso.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach on ilmainen pilvipohjainen palvelu, jonka avulla valmentajat ja personal trainerit pääsevät helposti tarkastelemaan asiakkaidensa harjoitustietoja. Lukuisat toiminnot, kuten treenipäiväkirja, suunnittelutyökalut, raportit ja suoritustilastot auttavat valmentajaa seuraamaan asiakkaan kehitystä ja antamaan reaaliaikaista ohjausta.

Valmennettava itse hyväksyy valmentajan pääsyn tietoihinsa, ja valmentaja–valmennettava-suhde on täysin heidän välisensä sopimus. Valmennettava voi aina halutessaan estää valmentajan pääsyn tietoihinsa. Kaikki harjoitustiedot synkronoidaan suoraan Polar Flow -palvelun palvelimille. Tietojen käsittelyyn sovelletaan Polar Flow -palvelun tietosuojakäytäntöä. Lisää tietoja kohdassa Polar Flow .

Polar Flow -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar Beat

Polar Beat on ilmainen fitness- ja treenisovellus mobiililaitteille. Polar Beatin avulla saat reaaliaikaista syketietoa (kun käytät Polar-sykesensoria) ja ääniohjausta, seuraat reittiäsi ja kulkemaasi matkaa ja saat henkilökohtaista palautetta jokaisesta treenistäsi.

Sovellukseen syöttämäsi tiedot sekä uusimmat harjoitustietosi pysyvät mobiililaitteessasi. Saadaksesi parhaan hyödyn Polar Beat -sovelluksesta suosittelemme, että luot itsellesi myös Polar Flow -tilin. Polar Flow’n avulla saat käyttöösi kattavat treenianalyysityökalut. Kun käytät Polar Beat -sovellusta yhdessä Polar Flow’n kanssa, harjoitustietosi tallennetaan myös Polar Flow -palveluun. Kaikki harjoitustietosi siirtyvät kirjautumisen jälkeen suoraan Flow-palvelun palvelimille. Tietojen käsittelyyn sovelletaan Flow-palvelun tietosuojakäytäntöä. Lisää tietoja kohdassa Polar Flow.

Asetukset, jotka voivat vaikuttaa tietosuojaasi Polar Flow ‑sovellusta käytettäessä, ovat puhelimeen liittyviä. Hyvä esimerkki ovat ilmoitukset: jos haluat ottaa ne käyttöön rannelaitteessasi, ne on sallittava puhelimen asetuksissa. Tutustu puhelimesi asetuksiin ja valitse sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Polar kerää oikeutetun etunsa mukaisesti tietoa sovellusten käytöstä kolmannen osapuolen työkaluilla. Teemme näin, jotta voimme parantaa tuotteitamme, palveluitamme ja asiakaskokemusta sekä vastata nopeammin mahdollisiin vakausongelmiin. Data on luonteeltaan analyyttistä eikä sisällä henkilötietoja.

Keräämämme data sisältää tiedot synkronoinnin kestosta ja sen onnistumisesta tai epäonnistumisesta, sovelluksessa käytetyt ominaisuudet, sovelluksen mahdolliset kaatumistiedot, käytetyn laitteen tiedot (malli, laiteohjelmisto ja käyttöjärjestelmä) ja uudet tuoterekisteröinnit. Polar Flow -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Tuki/asiakaspalvelu

Polarin asiakaspalvelu auttaa sinua kaikkiin tuotteidemme tai palveluidemme käyttöön liittyvissä ongelmissa. Asiakaspalvelullamme on kaksi eri rekisteriä: Ota yhteyttä -lomake ja Huolto. Niihin molempiin tallennetaan tietoja Polar.com-sivuston kautta. Asiakkaat täyttävät itse lomakkeille tarvittavat tiedot, jotka tallennetaan kolmannen osapuolen asiakaspalvelujärjestelmiin. Kolmas osapuoli on tässä tapauksessa vain palveluntarjoaja: Polar käyttää asiakaspalvelujärjestelmää ja sen sisältämiä tietoja. Polarin järjestelmiin tallennettava data voi sijaita joko Suomessa olevilla palvelimilla tai Polarin palveluntarjoajien palvelimilla joko EU-alueella tai sen ulkopuolella. Lue lisää tiedon siirrosta ja sen suojamekanismeista täältä . Polarin asiakaspalvelu toimii maailmanlaajuisesti useissa maissa sen mahdollistamiseksi, että tukipalvelua voidaan tarjota useista eri maista ja eri aikavyöhykkeillä.

Ota yhteyttä -lomake : tämän lomakkeen tiedot tallennetaan Polarin käyttämään kolmannen osapuolen asiakaspalvelujärjestelmään. Järjestelmä on koko Polarin asiakaspalveluhenkilöstön käytössä. Järjestelmään kirjatut tiedot tallennetaan palvelutoimittajan EU-alueella sijaitseville palvelimille. Lomakkeella kysymme sinulta yhteystietosi (mm. sähköpostiosoite ja maa), jotta pystymme vastaamaan kyselyysi. Tietojasi käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä palveluntarjoajalla ole pääsyä itse dataan. Tietoja säilytetään kymmenen vuotta, ellei eri maiden lainsäädäntö vaadi pitempää säilytysaikaa tai ellet pyydä tietojen poistamista.

Polar käyttää Google reCaptchaa Ota yhteyttä ‑lomakkeessa. Lue lisää täällä .

Huolto : lomakkeelle tallennettuja tietoja käytetään laitteen ja sen omistajan yhdistämiseen toisiinsa, huolletun laitteen tai tilatun varaosan toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja maksun käsittelyyn, osoitetarran lähettämiseen tuotepalautusta varten, automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen asiakkaalle huollon etenemisestä ja valmistumisesta, huoltoon liittyvien lisätietojen pyytämiseen sekä huollon kustannusarvion antamiseen. Huoltolomakkeelle tallennetut tiedot siirretään Polarin maailmanlaajuiseen huoltojärjestelmään. Osoitetiedot siirretään tarvittaessa tuotteiden lähettämistä varten myös ulkoisiin postituspalveluihin. Tietoja säilytetään kymmenen vuotta, ellei eri maiden lainsäädäntö vaadi pitempää säilytysaikaa.

Laitteen lähettäminen huoltoon

Kun lähetät laitteesi Polarin huoltoon, huollon henkilökunta voi tarvittaessa tarkastella laitteen treenihistoriaa. Joskus on tarpeen myös tarkastella treenejä, jotka on tallennettu laitteella Flow-tilillesi. Huollon henkilökunta ei tarkastele henkilötietojasi vaan vain treenejä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia. Koko henkilökuntamme on saanut tietosuojakoulutusta, ja he käsittelevät tietojasi huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Jos lähetät laitteesi huoltoon Polar-jälleenmyyjän kautta, henkilötietojasi käytetään vain huollon suorittamiseen ja laitteen palauttamiseen sinulle.

Asiakaspalveluun soittaminen

Soittaessasi Polarin asiakaspalveluun puhelusi saatetaan nauhoittaa joissakin Polarin asiakaspalvelumaissa. Numero, josta soitat, tallentuu asiakaspalvelujärjestelmäämme sekä puhelinjärjestelmään. Lokitietoja säilytetään kuusi kuukautta.

Voit olla yhteydessä Polarin asiakaspalveluun myös sosiaalisen median kanavien (Twitter, Facebook ja Google Play) ja chatin kautta (ei käytössä kaikissa maissa). Nämä yhteydenotot tallentuvat myös asiakaspalvelujärjestelmään.

Ota yhteyttä -lomaketta ja huoltorekistereitä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Jos olet ollut yhteydessä asiakaspalveluumme tai korjauspalveluumme ja antanut meille sähköpostiosoitteesi, saatamme lähettää sinulle jälkikäteen NPS-kyselyn (Net Promoter Score). Lähetämme NPS-kyselyitä saadaksemme palautetta asiakkailtamme. Asiakaspalautteen avulla tarkastelemme ja parannamme palveluitamme.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn tuotetuessa ja asiakaspalvelussa on sopimuksen täytäntöönpano.

Polar.com

Polar.com on kaikille avoin verkkosivusto, joka sisältää tietoa Polarista, sen tuotteista, palveluista ja yhteistyökumppaneista. Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai tietojen antamista käyttäjältä. Polar kuitenkin kerää tietoja sivuston käytöstä evästeiden avulla. Lue lisää evästeistä täältä .

Polar.comin kautta voit tilata Polarin uutiskirjeitä, joita tilatessasi sinulta kysytään sähköpostisoite. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa noudattamalla uutiskirjeissä olevia ohjeita. Polar.com-sivuston linkitysten kautta voit myös ostaa Polarin tuotteita. Lue lisää Polarin verkkokaupasta täältä .

Account.polar.com

Jos olet rekisteröitynyt Polar-palveluun, voit hallita tiliasetuksiasi myös account.polar.com-sivustolla. Voit hallita sivulla suostumuksiasi ja evästeasetuksia. Voit myös vaihtaa sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Account.polar.com-sivustolla on myös työkaluja tietojesi lataamiseen ja tilisi poistamiseen. Palvelu ei ole erillinen tietojen tallennuspaikka. Se on vain työkalu, jolla on suora pääsy Polar-palvelun asetuksiin, joten henkilötietojasi ei siirretä tai kopioida minnekään käyttäessäsi account.polar.com-sivustoa.

Verkkokauppa ja verkkomaksut

Polarin verkkokauppa on kaikille avoin ostospalvelu, josta voit ostaa tuotteen joko rekisteröitymällä tai rekisteröitymättä asiakkaaksi. Verkkokaupan infrastruktuurin osalta Polar noudattaa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ‑standardin vaatimuksia. Tuotteen toimittamista varten tallennamme antamasi osoitetiedot sekä sähköpostiosoitteesi voidaksemme ilmoittaa tilauksen etenemisestä. Sähköpostiosoitettasi käytetään myös myöhemmin pyytääksemme arviota ostokokemuksestasi. Tällä pyrimme parantamaan palveluamme. Jos luot oston yhteydessä tilin, säilytämme tietojasi tulevia ostotapahtumiasi varten.

Varsinainen maksutapahtuma tehdään kolmannen osapuolen järjestelmässä. Asiakas suorittaa maksun suoraan maksupalveluntarjoajien verkkomaksupalveluissa. Polarin työntekijät eivät osallistu tällä menetelmällä maksettujen maksujen hyväksyntään missään vaiheessa. Tästä maksutapahtumasta säilytetään Polarin järjestelmässä vain maksutapatieto sekä B2B-tuotteiden (Polar Club, Polar Team Pro) tapauksessa myös tokenisoitu luottokortin numero. Polar Clubiin ja Polar Team Prohon liittyvissä maksuissa pyydämme suostumustasi luottokorttitietojen säilyttämiseen.

Polar säilyttää järjestelmässään jonkin aikaa joitakin tietoja, kuten käyttämäsi IP-osoitteen, oikeutetun etunsa perusteella palvelun turvallisuuden takaamiseksi. Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn Polar-verkkokaupassa tai muiden verkkomaksujen yhteydessä on sopimuksen täytäntöönpano.

Ostotapahtumien tiedot säilytetään Polarin järjestelmissä kymmenen vuotta, ellei eri maiden lainsäädäntö vaadi pitempää säilytysaikaa.

Verkkokaupan rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar-jälleenmyyjien ja -jakelijoiden verkkokaupat

Polar-jälleenmyyjien ja -jakelijoiden verkkokaupat ovat alustoja, joissa Polar-jälleenmyyjät ja -jakelijat voivat tehdä tilauksia. Jälleenmyyjät ja jakelijat saavat Polarilta tilitiedot tai voivat luoda itse yhden tai useamman käyttäjätilin, jolla he voivat käyttää Polar-jälleenmyyjien tai -jakelijoiden verkkokauppaa. Ainut kerättävä henkilötieto on kuhunkin käyttäjätiliin liittyvä jälleenmyyjän tai jakelijan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Jälleenmyyjät ja jakelijat voivat hallinnoida omia käyttäjätilejään Polar-jälleenmyyjien tai -jakelijoiden verkkokaupassa. He voivat esimerkiksi luoda ja poistaa käyttäjätilejä. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano.

Polar Club

Polar Club on sykkeenmittaukseen pohjautuva kuntokeskusten ryhmäliikuntaan tarkoitettu sovellus, jonka avulla voi seurata ja näyttää harjoituksen ajalta osallistujien reaaliaikaisia suoritustietoja, kuten sykettä, intensiteettiä ja kalorinkulutusta. Osallistujien harjoitusyhteenvedot tallentuvat automaattisesti Polar Flow -palveluun, jossa osallistujat voivat seurata edistymistään ja saavuttaa tavoitteensa. Ostaessaan Polar Club -tuotteen kuntokeskus tekee sopimuksen Polarin kanssa. Polar toimii tässä sopimussuhteessa tiedon käsittelijänä ja kuntokeskus rekisterinpitäjänä. Kuntokeskus vastaa siitä, mitä tietoja järjestelmään tallennetaan ja miten niitä käsitellään. Kuntokeskus vastaa myös käyttäjien tietojen oikeellisuudesta sekä yksittäisten käyttäjien tietojenkäsittelypyynnöistä (tietojen poisto jne).

Polar Club -rekisteriin kerätään tietoja sitä käyttävistä kuntokeskuksista. Kuntokeskuksen vastuuhenkilölle (Club Admin) luodaan käyttäjätunnus. Tätä varten järjestelmään tallennetaan hänen sähköpostiosoitteensa.

Tunnin tiedot tallennetaan kuntokeskuksen iPadille kuukauden ajaksi. Sinne tallentuu harjoituksiin osallistuvien henkilöiden harjoitustiedot sekä henkilöt yksilöivä sähköinen ID-tieto, jolla yhdistetään käyttäjän rekisteröinnissä käyttämä tunnus Flow-tietokantaan. ID-tieto mahdollistaa kunkin harjoitukseen osallistuneen henkilön harjoitustietojen siirtämisen henkilökohtaiselle Flow-tilille. ID-tiedon perusteella kuntokeskuksen henkilökunta ei voi tunnistaa käyttäjää. Myös ohjaajan ID-tieto tallentuu iPadille. Osallistujien varsinaiset Flow-tunnukset eivät tallennu iPadille. Kaikki Flow-tunnusten takana oleva käyttäjätieto sijaitsee Flow-palvelussa , jonka henkilökohtaisille käyttäjätileille kuntokeskuksella ei ole pääsyä. Polar Flow -palvelun tiedot tallennetaan Polarin käyttämän palveluntarjoajan palvelimille. Palvelimet voivat sijaita joko EU:n alueella tai sen ulkopuolella. Lue lisää siirrosta ja sen suojamekanismeista täältä .

Asiakas voi osallistua tunnille käyttämällä joko olemassa olevaa Flow-tiliä, luomalla Flow-tilin Club-tunnille ilmoittautumisen yhteydessä tai käyttämällä Vierailija-tunnusta.

Flow-tiliä käyttävä asiakas:

Käyttäjä rekisteröityy Club-tunneille käyttäen olemassa olevaa Flow-tiliään. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi luoda Flow-tilin harjoitustunnille tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Kuntokeskuksen iPadille ei tallennu mitään henkilötietoja Flow-tilin luomisesta. iPadille tallentuu vain kunkin osallistujan sähköinen ID-tieto ja harjoitustiedot. Flow-tunnuksella tunnille kirjautuvien asiakkaiden harjoitustiedot siirtyvät automaattisesti kuntokeskuksen iPadiltä Polar Flow -palveluun harjoituksen jälkeen yllä mainitun ID-tunnistetiedon avulla.

Vierailija-asiakas:

Club-tunnille osallistuja voi kirjautua tunnille myös Vierailijana, jolloin hän antaa vain sen nimen minkä haluaa itsestään näkyvän tunnin aikana ruudulla, esimerkiksi lempinimensä tai muun haluamansa tunnisteen (kuten sana tai merkkijono). Mitään henkilötietoja ei kerätä eikä tallenneta. Jos Vierailija-tunnuksella osallistunut henkilö haluaa tunnin jälkeen tallentaa tietonsa, hän voi tehdä sen joko luomalla itselleen Flow-tunnuksen tai käyttämällä olemassa olevaa Flow-tunnusta.

Polar Club-sovellus tarjoaa kuntokeskukselle ja harjoituksiin osallistuville asiakkaille myös mahdollisuuden keskustella harjoituksista ym. kuntokeskuksen omassa yhteisössä. Yhteisö-palvelu sijaitsee Flow’n Yhteisö – Kuntokeskukset -palvelussa. Osallistuessaan tällaiseen keskusteluun asiakas voi itse jakaa tietojaan. Tarvittaessa Kuntokeskus vastaa käydyn keskustelun moderoinnista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Polar Club -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar Team -ratkaisut

Polar Team Pro

Polar Team Pro on ammattimaisille urheilujoukkueille tarkoitettu pelaajaseurantaratkaisu. Se yhdistää GPS- ja liikeseurannan syketietoihin. Valmentaja voi seurata Polar Team Prolla joukkueen treenejä kentällä iPadin (ostettava erikseen) avulla ilman tukiasemia tai antenneja. Harjoitustietoja voidaan kerätä myös treenin jälkeen synkronoimalla Team Pro -sensorit Team Pro -telakan kautta. Pelaajien tarkkailulla saadaan arvokasta ja tarkkaa harjoitustietoa valmennustiimin analyysia varten.

Ostaessaan Polar Team Pron joukkue tekee palvelun käyttöä koskevan sopimuksen Polarin kanssa. Polar toimii tässä sopimussuhteessa tiedon käsittelijänä ja joukkue rekisterinpitäjänä. Joukkue vastaa siitä, mitä tietoja järjestelmään tallennetaan ja miten niitä käsitellään. Joukkue vastaa myös pelaajien tietojen oikeellisuudesta sekä yksittäisten pelaajien tietojenkäsittelypyynnöistä (tietojen poisto jne).

Polar Team Pro kerää tietoja sitä käyttävistä joukkueista ja niiden jäsenistä. Joukkueen vastuuhenkilölle (Team Pro Admin) luodaan tunnus. Tätä varten järjestelmään tallennetaan hänen sähköpostiosoitteensa. Lähetämme sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jolla varmistamme, että tili on luotu tarkoituksella. Tili on vahvistettava 30 vuorokauden sisällä, jotta Polar Team Prota voidaan käyttää. Vastuuhenkilö luo joukkueen syöttämällä joukkueen pelaajien tiedot (esim. pelaajanumero, nimi, syntymäaika) Team Pro -palveluun. Tiedot tallentuvat Polarin käyttämän palveluntarjoajan palvelimelle. Harjoitustiedot tallennetaan joukkueen iPadille korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi ja siirretään sieltä Team Pro -palveluun. Yksittäisten pelaajien henkilökohtaiset Polar Flow -tilit voidaan myös yhdistää valmentajan nähtäväksi Team Pro -palveluun. Kunkin henkilön Polar Flow -tilit sijaitsevat Polar Flow -palvelussa, jonka tiedot tallennetaan Polarin käyttämän palveluntarjoajan palvelimille. Palvelimet voivat sijaita joko EU:n alueella tai sen ulkopuolella. Lue lisää siirrosta ja sen suojamekanismeista täältä .

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Polar Team Pro -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar Team

Polar Team -sovellus on pelaajaseurantaratkaisu, joka näyttää sisäurheilulajien pelaajien reaaliaikaiset syketiedot Polar-sykesensoreiden ja iPadin (ostettava erikseen) avulla.

Polar ei kerää tai tallenna mitään henkilötietoja Polar Team -sovelluksen kautta. Kaikki tiedot tallentuvat vain iPadille.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API -rajapinta mahdollistaa Team Pro -datan siirron kolmannen osapuolen järjestelmään. Team Pro -pääkäyttäjä voi yhdistää Team Pro -palvelun kolmannen osapuolen alustaan, jotta dataa voidaan siirtää palveluiden välillä. Data voi sisältää pelaajien henkilökohtaisia harjoitustietoja sekä joukkueen treenitietoja.

Polar GoFit

Polar GoFit on tuote, jonka avulla opettajat, oppilaat ja koulun vastuuhenkilöt voivat seurata ja mitata oppilaiden sykettä ja fyysistä aktiivisuutta sekä tehdä fyysisen toimintakyvyn mittauksia koulussa. Polar GoFit ‑palvelu koostuu Polar GoFit ‑sovelluksesta, Polar GoFit ‑sivustosta (www.polargofit.com) sekä Polarin GoFit-yhteensopivista syke- ja aktiivisuuslaitteista.

Ostaessaan GoFitin koulu solmii sopimuksen Polarin tai sen edustajan kanssa. Polar toimii tässä sopimuksessa tiedon käsittelijänä ja koulu rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjänä koulu vastaa siitä, mitä tietoja järjestelmään tallennetaan ja miten niitä käsitellään. Koulu vastaa myös oppilaiden tietojen oikeellisuudesta sekä yksittäisten oppilaiden tietojenkäsittelypyynnöistä (tietojen poisto yms.). Koulu vastaa myös oppilailta pyydettävistä suostumuksista tai oppilaan ollessa alaikäinen oppilaan huoltajilta pyydettävistä suostumuksista ennen kunkin oppilaan liittämistä palveluun.

GoFit-rekisteriin tallennetaan tietoja järjestelmää käyttävistä opettajista ja oppilaista. Koulun kontaktiopettajalle (ja mahdollisille lisäopettajille) luodaan tunnus. Tätä varten hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa tallennetaan järjestelmään. Opettaja lisää järjestelmään oppilaiden käyttäjäprofiilitiedot, kuten nimen, syntymäajan, pituuden, painon, sukupuolen ja luokan, saatuaan heidän huoltajiltaan siihen suostumuksen. Kaikki nämä tiedot tarvitaan, jotta järjestelmä ja algoritmit toimivat oikein. Järjestelmää käytettäessä Polarin laitteet tai sensorit keräävät harjoitustietoja, jotka lähetetään GoFit-palvelimelle. Tietoja käytetään esimerkiksi kulutettujen kalorien ja aktiivisuuden laskemiseen. Joissakin tapauksissa opettaja voi päättää, mitkä tiedot näkyvät käyttäjille. Esimerkiksi kalorit voidaan piilottaa sekä GoFit-sovelluksesta että -verkkopalvelusta, mutta ne tallentuvat silti tietokantaan muiden harjoitustietojen kanssa. Opettaja voi myös valita, näkyykö GoFit-sovelluksessa oppilaan nimi vai oppilaan ID. Koulu päättää oppilaan ID:n muodon, ja se voi sisältää numeroita ja kirjaimia. Oppilas voi myös käyttää omaa tiliään itsenäisesti esim. katsellakseen harjoitustietojaan.

GoFit-harjoitusten tiedot tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Palvelimet sijaitsevat joko EU-alueella tai USA:ssa. Lue lisää tiedonsiirrosta ja sen suojamekanismeista täältä . Tarvittaessa ja oppilaan suostumuksella tai oppilaan ollessa alaikäinen oppilaan huoltajan suostumuksella tietoja voidaan myös jakaa kolmansille osapuolille koulualueen sisällä. Tietoja voidaan myös jakaa kolmansille osapuolille muissa erikseen sovittavissa käyttötarkoituksissa.

Tiedot poistetaan GoFit-järjestelmästä, kun sopimus Polarin ja koulun välillä päättyy.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Polar GoFit -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink on Polarin oma ohjelmointirajapinta (API), joka mahdollistaa suoran tietojen jakamisen Polarin ohjelmistoympäristön ja kolmansien osapuolten tietojärjestelmien välillä. Polar Open AccessLinkin avulla asiakkaamme voivat siirtää henkilötietojaan sekä treeni- ja aktiivisuustietojaan Polarin laitteista ja Polar Flow -järjestelmästä kolmannen osapuolen järjestelmään, joka on tarjolla olevien järjestelmien listalla. Järjestelmät voivat olla esimerkiksi fitness- ja treenisovelluksia. Polarin asiakkaat voivat myös siirtää samanlaisia tietoja kolmansien osapuolten järjestelmistä Polarin laitteisiin ja Polar Flow -järjestelmään (tämä ominaisuus ei välttämättä ole saatavilla tämän tietosuojakäytäntöversion julkaisun aikaan).

Kolmansien osapuolten kehittäjille:

Polar tarjoaa kolmansien osapuolten järjestelmille Polar Open AccessLink -rajapinnan sekä ohjeistukset, joiden avulla kolmas osapuoli voi rekisteröidä oman sovelluksensa Polarin järjestelmään ja kehittää toiminnon datan vastaanottamiseksi.

Kehittäjät kirjautuvat Polar API / Polar Open AccessLink -palveluun Polar Flow -tunnuksillaan. Uusi sovellus rekisteröidään antamalla sovelluksen ja yrityksen tiedot. Käyttöehdot on hyväksyttävä. Henkilötietoja ei rekisteröinnin yhteydessä kerätä, vaan sovellus linkitetään rekisteröinnin tehneeseen Flow-tiliin. Samalla Flow-tilillä voi olla rekisteröitynä useita eri sovelluksia.

Käyttäjät ovat itse vastuussa niiden kolmansien osapuolten sovellusten linkittämisestä, joita he haluavat käyttää Polar Flow -tileillään. Kolmannen osapuolen sovellus noutaa tiedot automaattisesti tai Polar Electro lähettää tiedot aina kun käyttäjä synkronoi tietonsa Polar Flow -palveluun tai välittää sensoridataa kolmannelle osapuolelle. Polar ei vastaa tiedoista niiden siirryttyä pois Polarin järjestelmästä, eikä Polar pysty vaikuttamaan siirrettyihin tietoihin. Käyttäjän tulee itse hallita jakamiaan tai pois siirtämään tietoja.

Polar Flow -rekisteriä koskevia lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme .