Erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Polar respekterer dit privatliv og bestræber sig på at give dig en sikker kundeoplevelse. Med denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil vi gerne fortælle dig, hvilke data vi indsamler, når du bruger vores produkter og tjenester, og hvordan vi bruger og håndterer disse data. Vi fortæller dig også, hvor du kan finde flere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med disse oplysninger.

"Polar" henviser til Polar Electro Oy og dets datterselskaber. Det betyder, at dine oplysninger kan blive brugt og håndteret af en eller flere af Polars virksomheder, når du bruger Polars tjenester eller produkter.

Indhold:

Kort om brugen af Polar-tjenester

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

Sikkerhed

Sådan håndterer vi følsomme personlige oplysninger

Håndtering af personlige oplysninger og overførsel af oplysninger uden for EU

Lagring og nøjagtighed af oplysninger

Dine rettigheder

Cookies og tredjeparter

Brug af kundedata til markedsføring

Fejllogger

Brugere under 13 år

Ændringer af Polars erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Polar Flow og Flow-app

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Support/kundeservice

Polar.com

Webbutik og online betalinger

Polar Retail-webbutik

Polar Club

Polar Team-løsninger

Polar GoFit

Polar-API/Polar Open AccessLink

Politik vedrørende cookies

Kort om brugen af Polar-tjenester

Når du bruger Polar-tjenester, kan vi indsamle dine personlige data. Dataene bruges kun til at tilbyde dig tjenesten, og intet andet. Polar offentliggør, videregiver eller sælger ikke dine data, medmindre det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Vi bruger muligvis nogle af dataene til forskning og udvikling for at forbedre vores tjenester, men til disse formål bruger vi altid dataene i fuldstændig anonymiseret form, og der efterlades ingen personligt identificerbare oplysninger i dataene.

Polar er en global virksomhed med kunder over hele verden. På grund af dette føres dine data i de fleste tilfælde ud af dit hjemland. Dine data gemmes i Polars serverøkosystemet, som er placeret i EU/EØS-området. Din e-mailadresse og dit bruger-id kan overføres til vores serviceudbyderes servere uden for af EU/EØS til brug for automatiske meddelelser eller fejlrapportering. Selv i disse tilfælde har serviceudbyderne ikke adgang til dine data.

Når data overføres, sker det kun for at kunne levere tjenesten. Dine data offentliggøres eller videregives ikke til tredjeparter. De kontrolleres stadig af Polar og er ejet af dig.

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

Når du opretter en brugerkonto til Polar-tjenester, beder vi om nogle personlige oplysninger (f.eks. dit navn, din e-mailadresse, dit køn og din alder). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne give dig en personlig oplevelse, når du bruger vores tjenester. Vi bruger f.eks. oplysninger om din alder til at give dig en mere nøjagtig beregning af dine forbrændte kalorier. Vi stoler på, at alle de oplysninger, du giver os, er nøjagtige.

Vi indsamler muligvis visse oplysninger om dig, når du køber produkter i vores webbutik, bruger Polar-tjenester eller kontakter vores kundeservice . Hvis du kun abonnerer på Polars nyhedsbrev, beder vi kun om din e-mailadresse. Vi behandler kun personlige oplysninger i forbindelse med de formål, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred, og i forbindelse med de tjenestespecifikke formål, som du kan finde flere oplysninger om ved at klikke på de angivne links. Du kan også kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om håndteringen af dine personlige oplysninger i forbindelse med hver enkelt tjeneste.

Når du bruger Polar-produkter eller -tjenester, indsamler Polar oplysninger om dig og kombinerer muligvis disse oplysninger med andre personlige oplysninger, som Polar har indsamlet om dig til samme formål. Hvis vi har indsamlet oplysninger om dig til andre formål, kombinerer vi ikke disse oplysninger. Ydermere kan vi bruge dine personlige oplysninger til at sikre, at Polar-produkterne fungerer korrekt og sikkert, til at bekræfte din identitet og til at undersøge svindel eller anden misbrug af produkterne. Vi kan også behandle dine oplysninger som et led i vores forsknings- og produktudviklingsaktiviteter – vi udvikler løbende nye funktioner og forbedrer de eksisterende. I forbindelse med disse aktiviteter anonymiseres dine oplysninger altid, og de vil ikke kunne forbindes med dig.

Hvis du bruger nogen af vores gebyrbaserede tjenester, kan vi med din tilladelse gemme dine betalingskortoplysninger for at gøre det nemmere for dig at betale i fremtiden. Disse oplysninger gemmes i et tredjepartssystem i krypteret form. Vi udvælger omhyggeligt vores serviceudbydere og sørger for, at de overholder de krav til sikker og pålidelig håndtering af oplysninger, som er vedtaget for den pågældende sektor. Ved behandling af dine betalingsoplysninger overholder vi den gældende lovgivning og de vilkår og betingelser, der er vedtaget og overvåget af udbydere af betalingstjenester.

Hvis du ønsker, kan du også dele oplysninger fra Polar-tjenesterne med systemer eller tjenester, der udbydes af tredjeparter, som f.eks. Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for nogen oplysninger, der deles andre steder, eller for nøjagtigheden af oplysningerne uden for Polars system. For sådanne oplysninger gælder den enkelte serviceudbyders informationssikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred.

Sikkerhed

Der er altid risici forbundet med at udlevere sine personlige data, uanset om det sker ved personligt fremmøde, pr. telefon eller via internettet eller andre teknologier, og ingen systemer eller teknologier er fuldkommen sikre eller helt beskyttet mod "manipulation"/"hacking". Polar træffer passende foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til og forkert brug af dine personlige data. Polar bruger f.eks. krypterings- og firewallteknologi ved indsamling af personlige data. Hvis Polars hjemmesider understøtter onlinetransaktioner, bruger de sikkerhedsforanstaltninger af industristandard til at beskytte fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med disse transaktioner. Vi bruger sikkerhedsforanstaltninger af industristandard, som f.eks. SSL-godkendelse, til at sikre, at dine kreditkortoplysninger og andre personlige data, der indsendes som en del af købsprocessen, er beskyttet på passende vis mod at blive opsnappet af tredjepart.

Sådan håndterer vi følsomme personlige oplysninger

Størstedelen af Polar-tjenesterne er baseret på data, der indsamles i vores produkter. Nogle af de indsamlede data (som f.eks. pulsdata) er af en sådan art, at vi skal bede om din tilladelse til at indsamle eller behandle dem. Vi anmoder om denne tilladelse separat for hver enkelt tjeneste, som behandler data, der kræver specifik tilladelse.

Håndtering af personlige oplysninger og overførsel af oplysninger uden for EU

Polars tjenester og produkter kan blive leveret ved hjælp af ressourcer og servere, der er placeret i forskellige lande (som f.eks. Finland og USA). Det betyder, at dine oplysninger kan blive behandlet uden for det land, som den tjeneste, du bruger, er placeret i. Det omfatter også lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor standarden for beskyttelse af privatliv ikke nødvendigvis overholder de krav, der er fastsat af Europa-Kommissionen (som f.eks. USA).

Når du tilmelder dig en tjeneste (f.eks. Polar Flow), som kræver, at oplysninger overføres til behandling i et andet land, anmoder vi om din tilladelse til overførslen. De faktiske tjenestedata gemmes på servere, der er placeret i Irland, Finland og Sverige, men i nogle af Polar-økosystemets understøttende og overvågningsaktiviteter (f.eks. automatisk afsendelse af e-mails) kan kunders e-mailadresse eller id muligvis blive overført til en serviceudbyders server uden for EU.

I forbindelse med overførsel af oplysninger overholder vi alle gældende love, så vi kan garantere tilstrækkelig beskyttelse af dit privatliv. Når vi overfører dine personlige data til lande uden for EU/EØS, gælder det generelt, at vi følger vilkårene i hhv. aftalen EU-USA-privatlivsskjold og Schweiz-USA-privatlivsskjold eller de aftaler, der er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Når data overføres, udføres overførslen udelukkende med det formål at tilbyde tjenesten. Dine data offentliggøres eller videregives ikke til tredjeparter. De kontrolleres stadig af Polar og er ejet af dig. Du kan finde flere oplysninger om overførsel af oplysninger og relaterede sikkerhedsforanstaltninger i afsnittet Ofte stillede spørgsmål . Du kan også kontakte os via kontaktoplysningerne herunder.

I overensstemmelse med ovennævnte principper kan dine oplysninger overføres til, eller adgang til dem kan gives til Polars underleverandører, som udfører opgaver, der har relation til Polars website, produkter og tjenester (f.eks. leverandøren af vores kundeservicesystem). Vores underleverandører er ikke autoriserede til at bruge de personlige oplysninger til nogen andre formål, og Polars underleverandørers tjenester er altid omfattet af en fortrolighedsklausul.

Polar videregiver aldrig nogen af dine personlige oplysninger uden en særskilt tilladelse fra dig, medmindre det er nødvendigt for at behandle din ordre, udføre din anmodning eller administrere vores interaktive kundeprogrammer. Oplysninger kan imidlertid videregives, hvis det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, en retskendelse eller en bestemmelse eller anmodning, der er udstedt af myndighederne.

Til statistiske formål kan Polar levere indsamlede, anonymiserede statistiske data vedrørende deres kunder, salg, trafiktyper, træningsoplysninger og lignende oplysninger fra websitet til velrenommerede tredjeparter. Disse statistikker indeholder ikke personligt identificerbare oplysninger.

Lagring og nøjagtighed af oplysninger

Vi ønsker at holde vores database opdateret, og vi sletter med jævne mellemrum forældede og unødvendige personlige oplysninger. Vi lagrer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde det formål, som de blev indsamlet til, eller så længe det kræves i henhold til lovgivningen. Du kan finde flere oplysninger om lagringstider i de tjenestespecifikke afsnit. Du kan også kontakte os via kontaktoplysningerne herunder.

Nogle af Polar-tjenesterne giver dig mulighed for selv at administrere dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du af og til kontrollerer nøjagtigheden af dine oplysninger og korrigerer dem, om nødvendigt. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, du angiver.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få adgang til dine personlige oplysninger . I nogle af tjenesterne er det muligt at få direkte adgang. Om nødvendigt, kan vores kundeservice hjælpe dig og sende en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger der er indsamlet om dig, hvad disse oplysninger bruges til, og de parter (om nogen), som oplysningerne er videregivet til. Vi kan være nødt til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning. Dette gøres for at bekræfte din identitet.

Polar har ret til at håndtere dine personlige oplysninger, når det baseres på en legitim interesse. Vi bruger i visse tilfælde dette retsgrundlag til vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, da vi ønsker at udvikle og forbedre vores tjenester løbende. Du har ret til at gøre indsigelse mod håndteringen af dine personlige oplysninger til disse formål. Din ret til at gøre indsigelse er dog ikke absolut. De data, vi bruger til vores forskning- og udviklingsarbejde, er anonymiseret, og de vil ikke kunne forbindes med dig. Denne slags behandling af anonymiserede data er afgørende for, at Polar kan udvikle og tilbyde dig bedre funktioner og den nyeste tekniske viden.

Du har altid ret til at forbyde direkte markedsføring. Hvis du ønsker at stoppe med at modtage e-mails fra Polar, skal du følge vejledningen "afmeld", der er inkluderet i hver e-mail. Dette kan gøres direkte via vores tjeneste, hvis du har oprettet en brugerkonto. Polar udleverer eller deler ikke mailinglister med tredjeparter til salgsfremmende formål. E-mails vedrørende tjenester (til bekræftelse af køb osv.) indeholder generelt ikke en mulighed for afmelding, da de er nødvendige for at levere den tjeneste, du har anmodet om. Sådanne e-mails indeholder også meddelelser om ændringer af vores erklæring om beskyttelse af privatlivets fred og brugsbetingelser.

Du har ret til at få enhver af dine oplysninger rettet eller slettet. Dette kan du selv gøre direkte i Polar-tjenesten eller på account.polar.com eller ved at sende en anmodning til vores kundeservice . Hvis du vil have slettet dine oplysninger, sletter vi dine brugeroplysninger og alle oplysninger og data, der vedrører dig. Dette omfatter data i alle de Polar-tjenester, du har benyttet (f.eks. Polar Flow og hjælpetjenester). Slettede data kan ikke gendannes. Når vi har slettet dine oplysninger, kan du kun bruge tjenesten ved at oprette en ny brugerkonto. Nogle af dine data, som f.eks. købsdata, gemmes i en bestemt periode for at overholde gældende lovgivning på området.

I henhold til lovgivningen har du ret til at afvise profilering og automatisk beslutningstagning. Polar benytter ikke den type profilering, der er omfattet af lovgivningen. Vi træffer heller ikke automatiske beslutninger om dig eller din adfærd. Du kan også bede om, at håndteringen af dine oplysninger begrænses . Det gælder også, når du har forbudt håndtering af dine oplysninger, og behandlingen af det juridiske grundlag for håndteringen af dine data endnu ikke er gennemført.

Nogle af vores tjenester kræver dit samtykke. Vi kræver kun dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Samtykket kan trækkes tilbage inde i tjenesten. Bemærk, at et manglende samtykke kan forhindre os i at levere tjenesten til dig.

Du har ret til at modtage dine oplysninger fra Polars systemer i et maskinlæsbart format, når håndteringen af dine oplysninger er betinget af dit samtykke eller på håndhævelsen af en aftale. Du kan downloade dine oplysninger direkte på account.polar.com.

Retten til databærbarhed gælder kun for de data, der er angivet af dig, ikke de afledte data, du kan se i Polar Flow-tjenesten, der har gennemgået manipulation med Polar-algoritmer. Du kan læse mere om at downloade data på siden Ofte stillede spørgsmål om privatliv.

Du kan også anmode om, at dine oplysninger bliver overført til en tredjepart . Polar er ikke ansvarlig for, om tredjepartens system kan behandle oplysningerne i det format, der bruges til overførslen.

Hvis du har mistanke om, at oplysningerne misbruges, kan du sende en klage til ombudsmanden for databeskyttelse eller en lignende myndighed. Du kan finde kontaktoplysninger på ombudsmænd for databeskyttelse i flere lande på siden Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred.

Cookies og tredjeparter

Polar anvender web- og mobilregistreringsteknikker og målrettet annoncering. Når du kommer på websitet Polar.com, bliver du bedt om at acceptere cookies og andre registreringsmetoder. Hvis du giver dit samtykke, vil disse metoder blive brugt til at indsamle oplysninger om enhed og netværk, registrere din brug af vores tjenester og muligvis tilbyde dig målrettet annoncering på vores andre websteder eller via vores annonceringspartnere. Analysedataene bruges også til at forbedre vores tjenester. Du kan læse mere om Polars brug af cookies i vores Politik vedrørende cookies .

Polar anvender værktøjer, der leveres af Google, Facebook, LinkedIn og Criteo. Ikke destomindre er der ingen personlige data relateret til Polar, der deles med disse tjenesteudbydere uden din tilladelse. Læs mere her: Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester , Datapolitik (Facebook) , Hvad er GDPR (General Data Protection Regulation)? (Facebook) .

Polar bruger Google reCaptcha i vores legitime interesse til at forhindre misbrug af vores tjenester. Brug af reCaptcha er af afgørende betydning for sikkerheden af Polars tjeneste. reCaptchas API (application programming interface) sender hardware- og softwareoplysninger, herunder enheds- og applikationsdata, tilbage til Google til analyse. Google bruger igen dataanalysen til at bekæmpe spam og misbrug. Læs mere i Googles privatlivspolitik .

Nogle internetbrowsere har funktionen “Do Not Track”. Når denne funktion anvendes, sender funktionen et signal til den online tjeneste, som brugeren ønsker ikke bliver registreret. Polar-tjenester reagerer ikke på “Do Not Track”-signaler, men vores besøgende på webstedet har altid mulighed for manuelt at vælge ikke at acceptere cookies.

Brug af kundedata til markedsføring

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev eller registrerer dig til Polar-tjenester, beder vi om dit samtykke til at sende dig markedsføringsmeddelelser fra Polar. Hvis du giver dit samtykke, vil du modtage meddelelser fra Polar, som f.eks. nyhedsbreve, oplysninger om nye produkter og tjenester, målrettet annoncering på sociale medier, målrettede NPS-spørgeskemaer (Net Promoter Score) relateret til markedsføring og andet materiale. Vi målretter muligvis visse materialer til bestemte grupper. Dette baseres f.eks. på, hvilken sport de foretrækker, eller hvilken enhed de bruger. Noget materiale er målrettet bestemte geografiske områder.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføring tilbage. Dette gøres enten via de markedsføringsmeddelelser, du har modtaget fra Polar eller fra Polar-tjenesterne. Tilbagetrækning af dit samtykke fjerner dit navn fra alle de Polar-markedsføringslister, det fremgår af. Tilbagetrækning af samtykke til modtagelse af markedsføring påvirker ikke din brug af nogen Polar-tjenester.

Polar sælger eller videregiver ikke kundedata til nogen tredjeparter til markedsføringsformål.

Fejllogger

Vi lagrer fejldata på vores enheder ("Fejllog"). Det hjælper os med at yde den bedst mulige service, hvis der opstår problemer. Fejlloggen kopieres til vores servere, når du synkroniserer din enhed med Polars tjeneste. Fejlloggen gemmes i maks. to år.

Fejlloggen anvendes kun til analyse af fejl og til statistiske formål. Den kan f.eks. anvendes, når du kontakter vores Kundeservice om en fejl eller et nedbrud på din enhed. Den eneste personlige identifikation på fejlloggen er et enheds-id, som er påkrævet for at kunne knytte loggen til den korrekte enhed.

Brugere under 13 år

Det er vores politik at anmode om, at kunder under 13 år ikke foretager køb eller deltager i andre juridiske handlinger på Polar-hjemmesider uden samtykke fra en forælder eller værge. En brugerkonto til en Polar-tjeneste kan f.eks. kun oprettes for en bruger under 13 år med tilladelse fra en værge.

Ændringer af Polars erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred blev opdateret de. 25. marts 2020. Du kan se de tidligere versioner her . Vi kan af og til foretage ændringer af denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred, og vi informerer vores kunder om sådanne ændringer via e-mail eller vores tjenester. Hvis du har spørgsmål vedrørende Polars tjenester eller produkter, kan du kontakte vores kundeservice . Du kan også finde oplysninger om beskyttelse af privatlivets fred under Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred . Hvis du har spørgsmål eller feedback vedrørende Polars beskyttelse af privatlivets fred, kan du kontakte os på privacy@polar.com .

Kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Databeskyttelsesrådgiver:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow og Flow-app

Polar Flow er en gratis skybaseret fitness- og træningsapp og webtjeneste, der hjælper dig med at holde styr på dine trænings-, aktivitets- og søvndata samt at analysere dine fremskridt. Den samarbejder med dine Polar-produkter og fungerer som din automatiske træningsdagbog: Alle dine trænings-, aktivitets- og søvndata synkroniseres fra dit produkt til din Polar Flow-konto.

Inden du starter med at bruge tjenesten, skal du oprette en konto ved at registrere dig. Under registreringen beder vi dig om at godkende brugsbetingelserne og give dit samtykke til nogle obligatoriske behandlingsaktiviteter. Disse behandlingsaktiviteter er obligatoriske, fordi de er nødvendige for at kunne levere tjenesten til dig. Vi beder også om dit samtykke for at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af private oplysninger. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til en af de obligatoriske erklæringer, kan vi desværre ikke levere tjenesten til dig. Samtykkeerklæringer er ikke generiske. Når du giver et specifikt samtykke, giver du kun Polar tilladelse til at håndtere dine data til det specifikke formål, og ikke andet.

Inden du tilmelder dig Polar Flow, skal du læse brugsbetingelserne for tjenesten og Polars erklæring om beskyttelse af privatlivets fred. Vi beder dig godkende brugsbetingelserne for tjenesten. Ved at godkende brugsbetingelserne indgår du i en aftale med Polar. Vi beder dig også om at angive, at du har læst Polars erklæring om beskyttelse af privatlivets fred.

Vi vil gerne holde dig opdateret om alle vores nyheder, tilbud og opdateringer, så vi beder også om dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser. Anmodningen er som standard altid indstillet til afvis. Du kan altid ændre dine valg i dine kontoindstillinger. Læs mere om, hvordan vi bruger dine data til markedsføring her .

Vi beder om dit samtykke til at håndtere dine personlige oplysninger. Oplysninger er de data, du giver, når du registrer dig: din e-mailadresse, dit navn, din alder, din højde, dit køn, din træningsbaggrund og din placering. Disse data bruges til at give dig nøjagtige, personlige beregninger, som f.eks. antal forbrændte kalorier og feedback om Træningsudbytte. Du behøver ikke at angive dit rigtige navn. Det angivne navn vises, når du deler din træning eller kommenterer i et af vores fællesskaber. Vi bruger primært dine oplysninger om placering til at identificere dit sprog. Oplysninger om din placering bruges også til at henvise dine kundeservice-anmodninger til den rigtige kundeservice-afdeling, så du kan få hjælp på det rigtige sprog. Dit kontonavn er din e-mailadresse, og vi kan bruge din e-mailadresse til at identificere dig, hvis du kontakter vores kundeservice på et senere tidspunkt. Vi sender også alle vigtige meddelelser til denne e-mailadresse. Du kan altid ændre din e-mailadresse. Du behøver altså ikke have den samme e-mailadresse, som du brugte til at registrere dig med, for evigt.

Vi beder om dit samtykke til at håndtere følsomme personlige oplysninger. Hos Polar betyder følsomme personlige oplysninger pulsdata, som vi modtager fra den enhed eller sensor, du bruger. Polar Flow-tjenesten er grundlæggende baseret på disse data, og uden dem kan tjenesten ikke leveres.

Vi beder også om dit samtykke til at overføre dine data til andre lande end dit hjemland. Polar bruger servere, der er stillet til rådighed af en tredjepart, til Polar Flow-tjenesten. Disse servere kan være placeret inden for eller uden for EU. De faktiske brugerdata gemmes på servere i EU, men oplysninger, som f.eks. systemets overvågningsdata eller data om automatiske e-mailadviseringer, gemmes på servere hos serviceudbydere, som er placeret uden for EU. Disse data kan omfatte din e-mailadresse eller dit bruger-id. Du kan læse mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her .

For personer under 13 år anmoder vi en værge om samtykke til håndtering af data.

Polar anvender Google reCaptcha i visse Polar Flow-processer. Læs mere her .

Når du har registreret dig, sender vi en meddelelse for at bekræfte e-mailadressen og for at sikre, at kontoen blev oprettet forsætligt. Kontoen skal bekræftes inden for 30 dage. Hvis den ikke bekræftes inden for denne tidsramme, låses kontoen og kan ikke benyttes. Kontoen slettes efter 210 dage. I løbet af perioden på 210 dage kan du når som helst bekræfte din e-mailadresse eller få tilsendt bekræftelses-e-mailen igen.

Når du opretter en brugerkonto, er dine privatlivsindstillinger som standard indstillet til Privat, og dine oplysninger vises ikke til andre brugere. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger. Du kan vælge om din profil, dine trænings- og ruteoplysninger samt de oplysninger om din aktivitet, der gemmes i Polar Flow-tjenesten, skal vises til andre brugere. Hvis du ønsker det, kan du også dele oplysninger om Polars tjenester med en tredjepartsystemer, som f.eks. Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for data, som brugeren deler, når de føres ud af Polars system, og vi ikke længere har indflydelse på dataene. Du er ansvarlig for at administrere de oplysninger, du deler eller fører ud af systemet. Derfor skal du læse privatlivserklæringer fra tredjeparter grundigt.

Eftersom Polar bestræber sig på at udvikle sine tjenester løbende, bruges de træningsdata, du gemmer i Polar Flow-tjenesten, muligvis til at realisere Polars legitime interesser i forskning og produktudvikling. Til dette formål anvendes kun massedata i anonymiseret form, og individuelle brugere kan ikke identificeres. Oplysningerne kan også bruges til at sende markedsføringsmeddelelser, hvis du har givet tilladelse til dette, enten i forbindelse med tilmelding eller på et senere tidspunkt. Disse markedsføringsmeddelelser er som regel målrettet en bestemt aldersgruppe eller en geografisk placering, bestemte sportsgrupper eller brugere af bestemte Polar-produkter.

På nuværende tidspunkt gemmes oplysningerne i Polar Flow-tjenesten, indtil du beslutter dig for at slette din konto. Din konto låses i 180 dage, hvis du trækker et obligatorisk samtykke tilbage, eller hvis du ikke bekræfter din e-mailadresse. Herefter flyttes den til en slette-fase, hvor din konto og alle dine data slettes permanent efter 30 dage. Vi giver dig besked, hvis vi ændrer vores perioder for datalagring.

Polar Flow-mobilapp

Opret en Polar Flow-konto for at bruge Polar Flow-appen. Derefter kan du bruge dit Polar Flow-brugernavn til at logge på Polar Flow-appen. Alle dine træningsdata overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server, og der gemmes ingen oplysninger i Polar Flow-appen. Polar Flows erklæring om beskyttelse af privatlivets fred følges i forbindelse med håndtering af data.

Nogle indstillinger, der kan påvirke dit privatliv, når du bruger Polar Flow-appen, er relateret til din telefon. Et godt eksempel er meddelelser: Hvis du ønsker at aktivere dem på din enhed på håndleddet, skal indstillingerne på telefonen tillade dette. Gennemse indstillingerne på telefonen, og vælg de indstillinger, der fungerer bedst for dig.

Polar anvender tredjepartsværktøjer til indsamling af data om brugen af vores apps i vores legitime interesse. Det gør vi for at forbedre vores produkter og tjenester, for at forbedre din kundeoplevelse og for at reagere hurtigere på evt. stabilitetsproblemer, der måtte opstå. Disse data er analytiske af natur og indeholder ikke nogen personlige data.

De data, vi indsamler, indeholder oplysninger om synkroniseringsvarighed, og om synkronisering lykkedes eller ej, oplysninger om de funktioner, der bruges i selve appen, oplysninger om evt. nedbrud af appen og nye produktregistreringer. Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar Flow-registret.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach er en gratis skybaseret tjeneste, der giver holdtrænere og personlige trænere nem adgang til deres klienters træningsdata. Trænere kan følge med i deres klienters fremskridt via forskellige funktioner, som f.eks. træningsdagbøger, planlægningsværktøjer, rapporter og statistikker over præstationer, og dermed give dem vejledning i realtid.

Atleterne skal give trænerne adgang til deres data, og forholdet mellem træneren og atleten er baseret på den aftale, der er indgået mellem parterne. Atleterne kan til enhver tid afvise at give træneren adgang til deres data. Alle dine træningsdata overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server. Polar Flows erklæring om beskyttelse af privatlivets fred følges i forbindelse med håndtering af data. Du kan få flere oplysninger i afsnittet om Polar Flow .

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar Flow-registret.

Polar Beat

Polar Beat er en gratis fitness- og træningsapp til mobilenheder. Med Polar Beat kan du træne med aktuel puls (når du bruger en Polar-pulsmåler) og stemmevejledning i realtid, følge din rute og distance samt få personlig feedback om hvert enkelt træningspas.

De oplysningerne, du tilføjer i appen, og dine seneste træningsdata forbliver på enheden. Vi anbefaler, at du også opretter en Polar Flow-konto, for at få mest muligt ud af Polar Beat. Polar Flow giver dig adgang til en lang række værktøjer til at analysere din træning med. Når du bruger Polar Beat sammen med Polar Flow, gemmes dine træningsdata også i Polar Flow-tjenesten. Alle dine træningsdata overføres direkte til Flow-tjenestens servere, efter du er logget på. Flow-tjenestens erklæring om beskyttelse af privatlivets fred følges i forbindelse med håndtering af data. Du kan få flere oplysninger i afsnittet om Polar Flow.

Nogle indstillinger, der kan påvirke dit privatliv, når du bruger Polar Flow-appen, er relateret til din telefon. Et godt eksempel er meddelelser: Hvis du ønsker at aktivere dem på din enhed på håndleddet, skal indstillingerne på telefonen tillade dette. Gennemse indstillingerne på telefonen, og vælg de indstillinger, der fungerer bedst for dig.

Polar anvender tredjepartsværktøjer til indsamling af data om brugen af vores apps i vores legitime interesse. Det gør vi for at forbedre vores produkter og tjenester, for at forbedre din kundeoplevelse og for at reagere hurtigere på evt. stabilitetsproblemer, der måtte opstå. Disse data er analytiske af natur og indeholder ikke nogen personlige data.

De data, vi indsamler, indeholder oplysninger om synkroniseringsvarighed, og om synkronisering lykkedes eller ej, oplysninger om de funktioner, der bruges i selve appen, oplysninger om evt. nedbrud af appen, oplysninger om den anvendte enhed (model, hardware, operativsystem) og nye produktregistreringer. Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar Flow-registret.

Support/kundeservice

Polars kundeservice hjælper dig med eventuelle problemer, du måtte have i forbindelse med brug af vores produkter eller tjenester. Vores kundeservice har to registre: En kontakt os-formular og service. Oplysninger gemmes i begge disse registre via websitet Polar.com. Kunder udfylder selv de nødvendige oplysninger i formularen. De oplysninger, der sendes i formularen, gemmes i et kundeservicesystem hos en tredjepart. I dette tilfælde tredjeparten kun tjenesteudbyder: Det er Polar, der bruger kundeservicesystemet og de tilknyttede oplysninger. De data, der lagres i Polars systemer, gemmes muligvis på servere, der er placeret i Finland, eller på servere hos Polars serviceudbydere, der kan være placeret inden for eller uden for EU. Læs mere om overførsel af data og relaterede beskyttelsesmekanismer her . Polars kundeservice har aktiviteter i forskellige lande verden over. På den måde sikrer vi, at vi kan tilbyde supporttjenester i mange lande og tidszoner.

Kontakt os-formularen : De oplysningerne, der angives i denne formular, overføres til et kundeservicesystem hos en tredjepart, som Polar bruger. Systemet er tilgængeligt for alle Polars kundeservicemedarbejdere. De data, der gemmes i systemet, lagres på serviceudbyderens servere i EU. I denne formular bliver du bedt om at angive dine kontaktoplysninger (som f.eks. e-mailadresse og land), så vi har mulighed for at svare på din forespørgsel. Dine oplysninger behandles fortroligt, og serviceudbyderen har ikke adgang til de faktiske data. Oplysningerne lagres i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de lagres i længere tid, eller du anmoder om at få slettet dataene.

Polar anvender Google reCaptcha i formularen Kontakt os. Læs mere her .

Service : De oplysninger, der angives i denne formular, bruges til at forbinde enheden med dens ejer, levering en repareret enhed eller bestilt reservedel til kunden, fakturering og håndtering af betalinger, udsendelse af adressemærkater til returneringer, udsendelse af automatiske e-mailmeddelelser vedrørende status på og færdiggørelse af reparation, udsendelse af yderligere anmodninger vedrørende service samt angivelse af prisestimat for reparationen. Dataene fra serviceformularen overføres til Polars globale servicesystem. Adresseoplysninger overføres også til eksterne postvæsner i forbindelse med levering af produkterne. Oplysningerne lagres i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de lagres i længere tid.

Afsendelse af din enhed til reparationsservice

Når du sender din enhed til Polar til reparationsservice, bliver medarbejderne hos Polars reparationsservice muligvis nødt til at se træningshistorikken på den pågældende enhed. Dette vil også nogle gange kræve, at de kigger på de træningspas, der er registreret med den pågældende enhed på din Flow-konto. Vores medarbejdere hos reparationsservice kigger ikke på dine personlige oplysninger, kun på de træningspas, der volder problemer. Alle vores medarbejdere er godt uddannet inden for beskyttelse af personlige oplysninger, og de behandler dine data med den største omtanke og respekt.

Hvis du sender din enhed til reparationsservice via en Polar-forhandler, bliver dine personlige oplysninger kun brugt til at udføre den pågældende reparation og til at returnere enheden til dig.

Opkald til vores kundeservice

I nogle lande optages opkald til Polars kundeservice. Nummeret, du ringer fra, registreres i vores kundeservice- og telefonsystemer. Logføringsoplysningerne lagres i seks måneder.

Du kan også kontakte Polars kundeservice via sociale medier (Twitter, Facebook og Google Play) og via en chattjeneste (ikke tilgængelig i alle lande). Denne form for kontakt gemmes i kundeservicesystemet.

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om kontakt os-formularen og serviceregistre.

Vi sender dig muligvis et NPS-spørgeskema (Net Promoter Score), efter du har været i kontakt med vores kundeservice eller reparationsservice og givet os din e-mailadresse. Vi udsender NPS-spørgeskemaer for at få feedback fra vores kunder. Vi bruger kundefeedbacken til at granske og forbedre vores tjenester.

Polar.com

Websitet Polar.com er en offentlig side med oplysninger om Polar og vores produkter, tjenester og samarbejdspartnere. Du behøver ikke at registrere dig eller udlevere oplysninger om dig selv for at benytte websitet. Men bemærk, at Polar bruger cookies til at indsamle oplysninger om trafik på hjemmesiden. Læs mere om cookies her .

Du kan tilmelde dig Polars nyhedsbrev på websitet Polar.com, hvor du skal angive din e-mailadresse. Du kan afmelde dig nyhedsbrevet når som helst ved at følge vejledningen i nyhedsbrevet. Du kan også købe Polars produkter via de links, der er angivet på websitet Polar.com. Læs mere om Polars webbutik her .

Webbutik og online betalinger

Polars webbutik er en offentlig detailhandelstjeneste, hvor du kan købe produkter enten som registreret kunde eller som gæst. For at kunne levere produktet gemmer vi dine angivne adresseoplysninger og din e-mailadresse, så vi kan holde dig opdateret om din forsendelses leveringsstatus. Vi kontakter dig desuden via din e-mailadresse for at bede om feedback på din kundeoplevelse. Det hjælper os med at forbedre vores tjenester. Hvis du opretter en kundekonto i forbindelse med et køb, gemmer vi disse data for at kunne hjælpe dig med fremtidige køb. Selve betalingen foregår via et betalingssystem, der leveres af en tredjepart. De eneste betalingsoplysninger, der gemmes i Polars system i forbindelse med betalingen, er valget af betalingsmetode. Ved køb af B2B-produkter (Polar Club, Polar Team Pro) gemmes kreditkortnummeret desuden i et tokeniseret format. I forbindelse med betalinger relateret til Polar Club og Polar Team Pro beder vi om dit samtykke til at gemme kreditkortoplysningerne. Polar gemmer nogle oplysninger i sit system i en rum tid, som f.eks. den IP-adresse, du bruger. Dette sker på baggrund af legitime interesser i at sørge for, at tjenesten er sikker.

Købsoplysningerne lagres i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de lagres i længere tid.

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om webbutikkens register.

Polar Retail-webbutik

Polar Retail-webbutik er en platform, hvor Polar-forhandlere kan afgive deres bestillinger. For at kunne bruge Polar Retail-webbutikken kan forhandlerne oprette en eller flere brugerkonti. De eneste indsamlede personlige oplysninger er navnet og e-mailadressen på forhandlerens kontaktperson, som er forbundet med hver brugerkonto.

Hver forhandler kan selv administrere deres brugerkonti i Polar Retail-webbutikken: Dette omfatter oprettelse og deaktivering af deres brugerkonti.

Polar Club

Polar Club er en fitness- og træningsapp, baseret på pulsmålinger, som giver mulighed for at følge og vise klubmedlemmers præstationsdata i realtid (f.eks. puls, intensitet og forbrændte kalorier under en holdtræning). Deltagernes træningsoversigter uploades automatisk til Polar Flow, hvor deltagerne kan holde øje med deres fremskridt og nå deres mål. Når en fitnessklub køber Polar Club, underskriver de en aftale med Polar. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens klubben er dataansvarlig. Klubben er ansvarlig for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Klubben er også ansvarlig for nøjagtigheden af brugernes oplysninger og de datarelaterede anmodninger, som indsendes af brugerne (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne).

Oplysningerne om de klubber, der bruger tjenesten, er samlet i Polar Club-registret. Der oprettes et brugernavn til den administrator, som er udpeget af klubben (Club-administrator). Personens e-mailadresse gemmes til dette formål.

Oplysninger om holdtræninger gemmes på klubbens iPad i en måned. Andre data, der gemmes på enheden, omfatter deltagernes træningsrelaterede data og en elektronisk id-kode til at identificere hver enkelt deltager, som kan bruges til at tilknytte brugernavnet fra registreringen til Flow-databasen. Deltagerne kan bruge denne id-kode til at overføre deres træningsdata til deres personlige Flow-konto. Klubbens personale kan ikke identificere brugere ud fra disse id-koder. Instruktørens id-data gemmes også på iPad'en. Deltagernes faktiske Flow-brugernavne gemmes ikke på iPad'en. Alle brugeroplysninger, der er gemt under Flow-brugernavnet, findes i Flow-tjenesten , og klubben har ikke adgang til disse konti. Polar Flow-tjenestens data gemmes på servere hos Polars serviceudbydere. Disse servere kan være placeret inden for eller uden for EU. Læs mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her .

Kunder kan deltage i træningstimer via deres eksisterende Flow-konto, ved at oprette en konto i forbindelse med tilmelding til et hold eller ved at tilmelde sig som Gæst.

Kunder, der har en Flow-konto:

Kunden kan tilmelde sig en Club-holdtræning ved hjælp af en eksisterende Flow-konto. Alternativt kan brugeren oprette en Flow-konto i forbindelse med tilmelding. Ingen af de personlige oplysninger, der angives i forbindelse med oprettelsen af Flow-kontoen, gemmes på iPad'en. De eneste oplysninger, der gemmes på iPad'en, er deltagernes elektroniske id og deres træningsdata. Træningsdataene for de kunder, der tilmelder sig et hold via deres Flow-konto, overføres automatisk fra klubbens iPad til Polar Flow-tjenesten ved hjælp af id-koden.

Kunder, der tilmelder sig som Gæst:

Kunder kan også tilmelde sig Club-holdtræninger som Gæst. Her angiver deltagerne et navn, som de vil have vist på skærmen i løbet af holdet, som f.eks. et kælenavn eller et andet id (f.eks. et ord eller en streng bestående af tegn). Der indsamles og gemmes ingen personlige oplysninger. Deltagere, der har tilmeldt sig som Gæst, kan gemme deres træningsdata efter holdet ved at oprette en Flow-konto eller ved at bruge en eksisterende Flow-konto.

Polar Club-løsningen giver også klubber og deres kunder et sted, hvor de kan diskutere holdtræningerne og andre lignende emner inden for klubbens eget fællesskab. Fællesskabstjenesten findes i afsnittet Fællesskab – Klubber i Flow. Brugere, der deltager i diskussioner via tjenesten, kan dele personlige oplysninger, hvis de ønsker. Det er klubbens ansvar at overvåge diskussionerne, hvis det er nødvendigt.

Du kan kontakte vores kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Club-registret.

Polar Team-løsninger

Polar Team Pro

Polar Team Pro er en løsning til overvågning af spillere på professionelle sportshold. Løsningen kombinerer data fra GPS- og træningsovervågning med pulsoplysninger. Polar Team Pro giver træneren mulighed for at overvåge holdets træningspas via en iPad (skal købes separat) uden brug af basisstation eller antenne. Træningsdata kan også indsamles efter træning ved at synkronisere Team Pro-sensorerne via Team Pro-docken. Overvågning af spillernes præstationer kan give værdifulde og nøjagtige oplysninger, som kan hjælpe trænerteamet i deres analysearbejde.

Når et hold køber Polar Team Pro, underskriver det en aftale med Polar om brug af tjenesten. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens holdet er dataansvarlig. Holdet er ansvarligt for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Holdet er også ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne og de datarelaterede anmodninger, som indsendes af spillerne (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne).

Polar Team Pro indsamler data om de hold, der bruger tjenesten, og om deres medlemmer. Der oprettes et brugernavn til den administrator, som er udpeget af holdet (Team Pro-administrator). Personens e-mailadresse gemmes til dette formål. Vi sender en meddelelse for at bekræfte e-mailadressen og for at sikre, at kontoen blev oprettet forsætligt. Kontoen skal bekræftes inden for 30 dage, før Polar Team Pro kan tages i brug. Administratoren opretter et hold i systemet ved at tilføje holdmedlemmernes oplysninger (som f.eks. spillernummer, navn og fødselsdato) i Team Pro-tjenesten. Dataene gemmes på serveren hos Polars serviceudbyder. Træningsdata gemmes på holdets iPad i højst to måneder, og overføres derfra til Team Pro-tjenesten. Individuelle spilleres personlige Polar Flow-konti kan knyttes til Team Pro-tjenesten, hvor de kan ses af træneren. De individuelle Polar Flow-konti findes i Polar Flow-tjenesten og gemmes på servere hos Polars serviceudbydere. Disse servere kan være placeret inden for eller uden for EU. Læs mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her .

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar Team Pro-registret.

Polar Team

Polar Team-appen er en løsning til overvågning af spillere, der viser pulsdata i realtid for indendørsholdsport ved hjælp af Polar-pulsmålere og en iPad (skal købes separat).

Polar indsamler og gemmer ikke nogen personlige oplysning via Polar Team. Alle data gemmes på iPad'en.

Polar Team Pro-API

Polar Team Pro-API er en grænseflade, der kan overføre Team Pro-data til et tredjeparts-system. Administratorbrugere af Team Pro kan forbinde Team Pro-tjenesten med en tredjepartsplatform for at overføre data mellem tjenesterne. Dataene kan være spilleres personlige træningsdata samt data fra holdtræningspas.

Polar GoFit

Polar GoFit er udviklet til at give elever, lærere og skolepersonale mulighed for at se og overvåge elevernes puls og fysiske aktivitetsniveau samt udføre målinger af elevernes fysiske evner på skolerne. Polar GoFit-tjenesten består af Polar GoFit-appen, Polar GoFit-websitet (www.polargofit.com) samt Polars puls- og aktivitetsenheder, der er kompatible med GoFit.

Når en skole køber GoFit, indgår den en aftale med Polar eller Polars repræsentant. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens skolen er dataansvarlig. Som dataansvarlig er skolen ansvarlig for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Skolen er ansvarlig for nøjagtigheden af elevernes oplysninger og de datarelaterede anmodninger, som indsendes af eleverne (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne). Skolen er også ansvarlig for at bede om tilladelse fra eleven eller en værge (hvis eleven er mindreårig), inden eleven føjes til tjenesten.

Oplysninger om de lærere og elever, der bruger tjenesten, gemmes i GoFit-registret. Der oprettes et brugernavn til den administrator/kontaktlærer, som er udpeget af skolen (og til eventuelle ekstra lærere). Personens e-mailadresse gemmes til dette formål. Når forælder eller værge har givet tilladelse, tilføjer læreren elevens brugeroplysninger i systemet, som f.eks. navn, fødselsdato, højde, vægt, køn og klasse. Alle disse data er nødvendige for, at systemet og algoritmerne kan køre korrekt. Når systemet bruges, indsamler Polar-enheder eller -sensorer træningsdata, som sendes til GoFit-serveren. Disse data bruges til at beregne oplysninger som f.eks. antal forbrændte kalorier og aktivitet. I nogle tilfælde kan læreren have indflydelse på, hvilke data der er synlige for brugerne. For eksempel kan kalorieforbrænding skjules på skærmen på såvel GoFit-appen og webtjenesten, mens oplysninger stadig gemmes sammen med de andre træningsoplysninger i databasen. Læreren kan også vælge, om elevernes navn eller elev-ID skal vises i GoFit-appen. Elev-ID bestemmes af skolen og kan bestå af bogstaver og tal. Elever kan også selv bruge deres konti, f.eks. til at se deres træningsdata.

GoFit-træningsdata gemmes på serviceudbyderens servere. Disse servere er enten placeret i EU eller USA. Læs mere om overførslen af data og relaterede beskyttelsesmekanismer her . Når det er nødvendigt, og med tilladelse fra eleven eller (hvis der er tale om en mindreårig) dennes forælder eller værge, kan oplysninger videregives til en tredjepart inden for skolemiljøet. Når det er nødvendigt, kan oplysninger videregives til en tredjepart i forbindelse med formål, der er aftalt separat.

Oplysningerne slettes fra GoFit-systemet, når aftalen mellem Polar og skolen udløber.

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar GoFit-registret.

Polar-API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink er Polars egen API (Application Programming Interface), som udgør et direkte link til informationsdeling mellem Polar-økosystemet og tredjepartsdatasystemer. Med Polar Open AccessLink kan vores kunder overføre data relateret til deres personlige oplysninger, træning og fysiske aktivitet fra Polar-enheder og Polar Flow-systemet til et tredjepartssystem, der er angivet på listen over tilgængelige systemer. Det kan f.eks. være andre fitness- og træningsapps. Polar-kunder kan også overføre lignende data fra tredjepartssystemer til Polar-enheder og Polar Flow (denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på det tidspunkt, hvor denne version af vores erklæring om beskyttelse af privatlivets fred træder i kraft).

Til tredjepartsudviklere:

Polar tilbyder tredjepartssystemer grænsefladen Polar Open AccessLink med tilhørende vejledning, der giver tredjeparten mulighed for at registrere sin egen app i Polar-systemet og udvikle en funktion til modtagelse af data.

Udviklere bruger deres Polar Flow -brugernavne til at logge på tjenesten Polar-API/Polar Open AccessLink. Nye apps registreres ved at angive oplysninger om appen og virksomheden. Godkendelse af brugsbetingelserne er påkrævet. Der indsamles ingen personlige oplysninger i forbindelse med registreringen. Appen knyttes i stedet til den Flow-konto, der blev brugt til registreringen. Der kan knyttes flere apps til den samme Flow-konto.

Brugere er selv ansvarlige for at tilknytte de tredjepartstjenester, de ønsker at benytte sammen med deres Polar Flow-konto. Oplysningerne hentes af tredjepartstjenesten eller sendes af Polar Electro, når brugen synkroniserer data med Polar Flow-tjenesten, eller når brugen sender sensordata til tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for data, når de er ført ud af Polars system, og vi ikke længere har indflydelse på dataene. Brugerne er ansvarlige for at administrere de oplysninger, de deler eller fører ud af systemet.

Du kan kontakte vores kundeservice for at få flere oplysninger om Polar Flow-registret.