Privatlivserklæring

Polar respekterer dit privatliv og bestræber sig på at give dig en sikker kundeoplevelse. Med denne Privatlivserklæring vil vi fortælle dig, hvilke data vi indsamler, når du bruger vores produkter og tjenester, og hvordan vi bruger og håndterer disse data. Vi fortæller dig også, hvor du kan finde flere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med disse oplysninger.

"Polar" henviser til Polar Electro Oy og dets datterselskaber. Det betyder, at når du bruger Polars tjenester eller produkter, kan dine oplysninger blive brugt og håndteret af en eller flere af Polars virksomheder.

Indhold:

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

Sikkerhed

Sådan håndterer vi følsomme personlige oplysninger

Håndtering af personlige oplysninger og overførsel af dem uden for EU

Opbevaring og nøjagtighed af oplysninger

Dine rettigheder

Cookies

Fejllogger

Brugere under 13 år

Ændringer af Privatlivserklæringen

Polar Flow og Flow-app

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Support/kundeservice

Polar.com

Onlinebutik

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team-løsninger

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Politik vedrørende cookies

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

Når du opretter en brugerkonto til Polar-tjenester, beder vi om nogle personlige oplysninger (f.eks. dit navn, din e-mailadresse, dit køn og din alder). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne give dig en personlig oplevelse, når du bruger vores tjenester. Vi bruger f.eks. oplysningen om din alder til at give dig en mere nøjagtig beregning af antallet af forbrændte kalorier. Vi stoler på, at alle de oplysninger, du giver os, er nøjagtige.

Vi indsamler muligvis nogle oplysninger om dig, når du køber produkter i vores onlinebutik, bruger Polars tjenester eller kontakter vores Kundeservice. Hvis du kun abonnerer på Polars nyhedsbrev, er din e-mailadresse den eneste oplysning, vi beder om. Vi behandler kun personlige oplysninger i forbindelse med de formål, der er angivet i denne Privatlivserklæring, og i forbindelse med de tjenestespecifikke formål, som du kan finde flere oplysninger om ved at klikke på de anførte links. Du kan også kontakte vores Kundeservice for at få flere oplysninger om håndteringen af dine personlige oplysninger i forbindelse med hver enkelt tjeneste.

Når du bruger Polar-produkter eller -tjenester, indsamler Polar oplysninger om dig og kan kombinere disse oplysninger med andre personlige oplysninger, som Polar har indsamlet om dig til det samme formål. Hvis vi har indsamlet oplysninger om dig til andre formål, kombinerer vi ikke disse oplysninger. Derudover kan vi også bruge dine personlige oplysninger til at sikre, at Polars produkter fungerer korrekt og sikkert, til at bekræfte din identitet og til at undersøge svindel eller anden misbrug af produkterne. Vi kan også behandle dine oplysninger som et led i vores forsknings- og produktudviklingsaktiviteter – vi udvikler løbende nye funktionaliteter og forbedrer de eksisterende. I forbindelse med disse aktiviteter anonymiseres dine oplysninger altid, og de vil ikke kunne forbindes med dig.

Hvis du bruger nogen af vores gebyrbaserede tjenester, kan vi med din tilladelse gemme dine betalingskortoplysninger for at gøre det nemmere for dig at betale i fremtiden. Disse oplysninger gemmes i krypteret format i et tredjepartssystem. Vi udvælger omhyggeligt vores serviceudbydere og sørger for, at de overholder de krav til sikker og pålidelig håndtering af oplysninger, som er vedtaget for den pågældende sektor. Ved behandling af betalingsoplysninger overholder vi den gældende lovgivning og de vilkår og betingelser, der er vedtaget og overvåges af udbydere af betalingstjenester.

Hvis du ønsker det, kan du også dele oplysninger fra Polars tjenester til systemer eller tjenester, der tilbydes af tredjeparter, som f.eks. Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for nogen oplysninger, der deles andre steder, eller for nøjagtigheden af oplysningerne uden for Polars system. Den enkelte serviceudbyders informationssikkerhed og privatlivspraksisser gælder for sådanne oplysninger.

Sikkerhed

Der er altid risici forbundet med at udlevere sine personlige data, uanset om det sker ved personligt fremmøde, pr. telefon eller via internettet eller andre teknologier, og ingen systemer eller teknologier er fuldkommen sikre eller helt beskyttet mod "manipulation"/"hacking". Polar træffer rimelige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til og forkert brug af dine personlige data. Polar bruger f.eks. krypterings- og firewallteknologi ved indsamling af personlige data. Hvis Polar-websites understøtter onlinetransaktioner, vil de bruge sikkerhedsforanstaltninger af industristandard til at beskytte fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med disse transaktioner. Vi bruger sikkerhedsforanstaltninger af industristandard, som f.eks. SSL-godkendelse, til at sikre, at dine kreditkortoplysninger samt andre personlige data, der indsendes som en del af købsprocessen, er beskyttet på passende vis mod at blive opsnappet af tredjepart.

Sådan håndterer vi følsomme personlige oplysninger

Størsteparten af Polars tjenester er baseret på data, der indsamles i vores produkter. Nogle af de indsamlede data (som f.eks. pulsdata) er af en sådan art, at vi skal bede om din tilladelse til at indsamle eller behandle dem. Vi anmoder om denne tilladelse separat for hver enkelt tjeneste, som behandler data, der kræver specifik tilladelse.

Håndtering af personlige oplysninger og overførsel af dem uden for EU

Polars tjenester og produkter kan blive leveret ved hjælp af ressourcer og servere, der er placeret i forskellige lande (som f.eks. Finland og USA). Det betyder, at dine oplysninger kan blive behandlet uden for det land, som den tjeneste, du bruger, er placeret i. Det omfatter også lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor standarden for beskyttelse af privatliv ikke overholder de krav, der er fastsat af Europa-Kommissionen (som f.eks. USA). Når du tilmelder dig en tjeneste (f.eks. Polar Flow), som kræver, at oplysninger overføres til behandling i et andet land, anmoder vi om din tilladelse til overførslen. I forbindelse med overførsel af oplysninger overholder vi alle gældende love, så vi kan garantere tilstrækkelig beskyttelse af dit privatliv. Generelt gælder det, at når vi overfører dine personlige data fra ét land til et andet, anvender vi vilkårene i lovene om hhv. EU og USA's og Schweiz og USA's værn om privatlivets fred baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger om overførslen af oplysninger og de relaterede sikkerhedsforanstaltninger i afsnittet Ofte stillede spørgsmål. Du kan også kontakte os via kontaktoplysningerne herunder.

I overensstemmelse med ovennævnte principper kan dine oplysninger blive overført, eller der kan blive givet adgang til dem for Polars underleverandører, som udfører opgaver, der har relation til Polars website, produkter og tjenester (f.eks. leverandøren af vores kundeservicesystem). Vores underleverandører er ikke autoriserede til at bruge de personlige oplysninger til noget andet formål, og Polars underleverandørers tjenester er altid omfattet af en fortrolighedsklausul.

Polar videregiver aldrig nogen af dine personlige oplysninger uden en særskilt tilladelse fra dig, medmindre det er nødvendigt for at behandle din ordre, udføre din anmodning eller administrere vores interaktive kundeprogrammer. Oplysninger kan imidlertid blive videregivet, hvis det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, en retskendelse eller en bestemmelse eller anmodning, der er udstedt af myndighederne.

Til statistiske formål kan Polar levere indsamlede, anonymiserede statistiske data vedrørende deres kunder, salg, trafiktyper, træningsoplysninger og lignende websiteoplysninger til velrenommerede tredjeparter. Disse statistikker indeholder ikke personligt identificerbare oplysninger.

Opbevaring og nøjagtighed af oplysninger

Vi ønsker at holde vores database opdateret, og vi sletter med jævne mellemrum forældede og unødvendige personlige oplysninger. Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til, eller så længe det kræves i henhold til lovgivningen. Du kan finde flere oplysninger om opbevaringstiderne i de tjenestespecifikke afsnit. Du kan også kontakte os via kontaktoplysningerne herunder.

I nogle af Polars tjenester kan du selv administrere dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du af og til kontrollerer nøjagtigheden af dine oplysninger og korrigerer dem, hvis det er nødvendigt. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, du angiver.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. I nogle af tjenesterne er det muligt at få direkte adgang, og hvis det er nødvendigt, kan vores Kundeservice hjælpe dig og sende en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger der er indsamlet om dig, hvad disse oplysninger bruges til, og de parter (om nogen), som oplysningerne er videregivet til. For at bekræfte dine oplysninger, så vi kan imødekomme din anmodning, kan vi være nødt til at bede om yderligere oplysninger.

Polar har ret til at håndtere dine personlige oplysninger, når håndteringen er baseret på en legitim interesse. Vi bruger i visse tilfælde dette retsgrundlag til vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, da vi løbende ønsker at udvikle og forbedre vores tjenester. Du har ret til at modsætte dig håndteringen af dine personlige oplysninger til disse formål. I forbindelse med vores forsknings- og udviklingsaktiviteter anonymiseres dine personlige oplysninger altid, og de vil derfor ikke kunne forbindes med dig.

Du har altid ret til at forbyde direkte markedsføring. Hvis du vil stoppe med at modtage e-mails fra Polar, skal du følge anvisningen for "afmelding" i hver e-mailbesked. Hvis du har oprettet en brugerkonto, kan du afmelde direkte via vores tjeneste. Polar udleverer eller deler ikke mailinglister med tredjeparter til reklameformål. E-mails vedrørende tjenester (for at bekræfte et køb osv.) indeholder generelt ikke en mulighed for afmelding, da de er nødvendige for at levere den tjeneste, du har anmodet om. Sådanne e-mails indeholder også meddelelser om ændringer af vores Privatlivserklæring og Brugsbetingelser.

Du har ret til at få enhver af dine oplysninger rettet eller slettet enten ved selv at gøre det direkte eller ved at sende en anmodning til vores Kundeservice. Hvis du vil have slettet dine oplysninger, sletter vi dine brugeroplysninger og alle oplysninger og data, der vedrører dig. Når vi har slettet dine oplysninger, kan du kun bruge tjenesten ved at oprette en ny brugerkonto.

I henhold til lovgivningen har du ret til at afvise profilering og automatisk beslutningstagning. Du kan også anmode om, at håndteringen af dine oplysninger begrænses. Det gælder også, når du har forbudt håndtering af dine oplysninger, og vurderingen af retsgrundlaget for håndteringen af dine oplysninger ikke er gennemført.

Du har desuden ret til at tilbagekalde dit samtykke til håndtering af dine oplysninger i hver enkelt tjeneste, hvor vi har anmodet om dit samtykke. Samtykket kan tilbagekaldes i selve tjenesten. Bemærk, at for visse tjenester forhindrer tilbagekaldelsen af samtykket, at vi leverer tjenesten til dig.

Du har ret til at modtage dine oplysninger fra Polars systemer i et maskinlæsbart format, når håndteringen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke eller på håndhævelsen af en aftale. Det er muligt at overføre oplysninger direkte via f.eks. tjenesten Flow. Du kan også anmode om, at dine oplysninger overføres til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for, om tredjepartens system kan behandle oplysningerne i det format, der bruges til overførslen.

Hvis du har mistanke om, at oplysningerne misbruges, kan du sende en klage til ombudsmanden for databeskyttelse eller en lignende myndighed. Du kan finde kontaktoplysninger for ombudsmænd for databeskyttelse i forskellige lande på siden Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af privatliv.

Cookies

Vi bruger cookies på vores website. Du kan læse mere om dem i vores politik vedrørende cookies.

Fejllogger

For at kunne tilbyde den bedst mulige service i tilfælde af, at der opstår et problem, opbevarer vi fejldata på vores enheder ("Fejllog"). Når du synkroniserer din enhed med Polars tjeneste, kopieres fejlloggen til vores server. Fejllogdataene opbevares højst i to måneder for at sikre, at vi har adgang til dataene, hvis du kontakter vores Kundeservice på grund af en fejl eller et problem.

Brugere under 13 år

Det er vores politik at anmode om, at kunder under 13 år ikke foretager køb eller deltager i andre juridiske handlinger på Polar-websites uden samtykke fra forældre eller værge. En brugerkonto til en Polar-tjeneste kan f.eks. kun oprettes for en bruger under 13 år med tilladelse fra en værge.

Ændringer af Privatlivserklæringen

Denne Privatlivserklæring er opdateret den 15. maj 2018. Du kan se de tidligere versioner her. Vi kan af og til foretage ændringer af denne Privatlivserklæring, og vi informerer vores kunder om sådanne ændringer via e-mail eller via vores tjenester. Hvis du har spørgsmål vedrørende Polars tjenester eller produkter, kan du kontakte vores Kundeservice. Du kan også finde oplysninger om beskyttelse af privatliv under Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af privatliv. Hvis du har spørgsmål eller feedback vedrørende Polars praksis vedrørende beskyttelse af privatliv, kan du kontakte os på privacy@polar.com.

Kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Databeskyttelsesansvarlig:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow og Flow-app

Polar Flow er en gratis skybaseret konditions- og træningsapp og webtjeneste, der kan hjælpe dig med at holde styr på dine trænings-, aktivitets- og søvndata samt analysere dine fremskridt. Den samarbejder med dine Polar-produkter og fungerer som din automatiske træningsdagbog: Alle dine trænings-, aktivitets- og søvndata synkroniseres fra dit produkt til din Polar Flow-konto. Inden du tilmelder dig Polar Flow, skal du læse brugsbetingelserne for tjenesten og Polars Privatlivserklæring. Du vil blive bedt om at godkende brugsbetingelserne for tjenesten. Ved at godkende brugsbetingelserne indgår du en aftale med Polar. Vi beder dig også om at angive, at du har læst Polars Privatlivserklæring.

Vi vil gerne holde dig opdateret om alle vores nyheder, tilbud og opdateringer, så vi beder dig også om samtykke til at modtage marketingmeddelelser. Afvisning er altid standardindstillingen for denne anmodning. Du kan til enhver tid ændre dine valg i dine kontoindstillinger.

Under registreringen beder vi også om dit samtykke i forbindelse med nogle spørgsmål vedrørende datahåndtering. Vi beder om disse samtykker for at overholde de krav til beskyttelse af privatliv, som er fastsat af forskellige lande: Samtykke til håndtering af personlige oplysninger, samtykke til håndtering af følsomme personlige oplysninger (herunder pulsdata) og samtykke til overførsel af data til et andet land end dit hjemland (Polar bruger servere leveret af tredjepart til at producere sin Flow-tjeneste). Disse servere kan være placeret i eller uden for EU. De faktiske brugerdata opbevares på servere, der er placeret i EU, men oplysninger som f.eks. systemets overvågningsdata gemmes på serviceudbyderes servere, som er placeret uden for EU. Du kan læse mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her.

For personer under 13 år anmoder vi om samtykke til håndtering af data fra en værge.

Efter registreringen vil du få tilsendt en meddelelse, hvor du skal bekræfte din e-mailadresse, samt at kontoen er oprettet bevidst. Kontoen skal bekræftes inden for 30 dage.

Du kan vælge, om de trænings- og ruteoplysninger, du gemmer i Polar Flow-tjenesten, må vises til andre brugere. Når du opretter en brugerkonto, er dine privatlivsindstillinger som standard indstillet til Privat, og dine oplysninger vises ikke til andre. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger. Hvis du ønsker det, kan du også dele oplysninger om Polars tjenester i en tredjeparts systemer, som f.eks. Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for data, når de er ført ud af Polars system, og vi ikke længere har indflydelse på dataene. Du er ansvarlig for at administrere de oplysninger, du deler eller fører ud af systemet.

Da Polar bestræber sig på løbende at udvikle sine tjenester, kan de træningsdata, du gemmer i Polar Flow-tjenesten, blive brugt til at realisere Polars legitime interesser i forskning og produktudvikling. Til dette formål anvendes dataene i et anonymiseret format, og individuelle brugere kan ikke identificeres. Oplysningerne kan også blive brugt i forbindelse med udsendelse af marketingmeddelelser, hvis du har givet tilladelse til dette enten i forbindelse med tilmelding eller på et senere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt lagres oplysningerne i Polar Flow-tjenesten, indtil du beslutter dig for at slette din konto. Hvis vi foretager ændringer i vores opbevaringsperioder for data, giver vi dig besked om det.

Polar Flow-mobilapp

Hvis du vil bruge Polar Flow-appen, skal du først oprette en Polar Flow-konto. Derefter kan du logge ind på Polar Flow-appen med dit brugernavn til Polar Flow. Alle dine træningsdata overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server, og ingen oplysninger gemmes i Flow-appen. Polar Flows Privatlivserklæring gælder for håndteringen af data.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Flow-registreret.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach er en gratis skybaseret tjeneste, der giver trænere og personlige trænere nem adgang til deres klienters træningsdata. Via flere forskellige funktionaliteter som f.eks. træningsdata, planlægningsværktøjer, rapporter og præstationsstatistikker kan trænere holde øje med deres klienters fremskridt og give dem øjeblikkelig vejledning i realtid.

Atleterne giver træneren adgang til deres data, og forholdet mellem træneren og atleten er baseret på aftalen mellem parterne. Atleterne kan til enhver tid afvise at give træneren adgang til deres data. Alle dine træningsdata overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server. Polar Flows Privatlivserklæring gælder for håndteringen af data. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om Polar Flow.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Flow-registreret.

Polar Beat

Polar Beat er en gratis konditions- og træningsapp til mobilenheder. Med Polar Beat kan du træne med aktuel puls (når du bruger en Polar-pulsmåler) og stemmevejledning i realtid, spore din rute og distance og få personlig feedback på hver træning.

De oplysninger, du tilføjer i appen, og dine seneste træningsdata forbliver på enheden. Vi anbefaler, at du også opretter en Polar Flow-konto, så du kan få mest muligt ud af Polar Beat. Med Polar Flow kan du få et omfattende udvalg af værktøjer til analyse af din træning. Når du bruger Polar Beat sammen med Polar Flow, gemmes dine træningsdata også i Polar Flow-tjenesten. Alle dine træningsdata overføres direkte til Flow-tjenestens servere, når du har logget ind. Flow-tjenestens Privatlivserklæring gælder for håndteringen af data. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om Polar Flow.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Flow-registreret.

Support/kundeservice

Polars Kundeservice kan hjælpe dig med eventuelle problemer, du måtte have med vores produkter eller tjenester. Vores Kundeservice vedligeholder to registre: Kontakt os-formular og Service. Oplysninger gemmes i begge disse registre via websitet Polar.com. Kunderne udfylder selv formularen med de nødvendige oplysninger, og oplysningerne overføres derefter til Polars systemer. De data, der er lagret i Polars systemer, kan blive gemt på servere, der er placeret i Finland, eller på Polars serviceudbyderes servere enten i eller uden for EU. Læs mere om overførslen af data og relaterede beskyttelsesmekanismer her. Polars Kundeservice har aktiviteter i forskellige lande over hele verden for at sikre, at vi kan tilbyde supporttjenester i mange lande og tidszoner.

Kontakt os-formularen: De oplysninger, der registreres i denne formular, overføres til et kundeservicesystem fra tredjepart, som Polar bruger. Dette system er tilgængeligt for alle Polars kundeservicemedarbejdere. De data, der registreres i systemet, gemmes på serviceudbyderens servere, som er placeret i EU. I denne formular bliver du bedt om at angive dine kontaktoplysninger (som f.eks. e-mailadresse og land), så vi har mulighed for at svare på din forespørgsel. Dine oplysninger behandles fortroligt, og serviceudbyderen har ikke adgang til de faktiske data. Oplysningerne gemmes i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de opbevares i længere tid.

Service: De oplysninger, der registreres i denne formular, bruges til at forbinde enheden med dens ejer, levere en repareret enhed eller bestilt reservedel til kunden, fakturering og håndtering af betalinger, udsendelse af adressemærkater til returneringer, udsendelse af automatiske e-mailmeddelelser vedrørende status for og færdiggørelse af reparation, udsendelse af yderligere anmodninger vedrørende tjenesten samt angivelse af prisestimat for reparation. Data fra formularen Service overføres til Polars globale Service-system. Adresseoplysninger overføres også til eksterne posttjenester i forbindelse med levering af produkterne. Oplysningerne gemmes i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de opbevares i længere tid.

Opkald til vores Kundeservice

Opkald til Polars Kundeservice kan blive registreret i nogle lande. Det nummer, du ringer fra, registreres i vores Kundeservice-system og i telefonsystemet. Logoplysningerne gemmes i seks måneder.

Du kan også kontakte Polars Kundeservice via sociale medier (Twitter, Facebook og Google Play) og via en chattjeneste (ikke tilgængelig i alle lande). Disse kontakthændelser registreres i Kundeservice-systemet.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om registrene Kontakt os-formular og Service.

Polar.com

Websitet Polar.com er et offentligt website, der tilbyder oplysninger om Polar og deres produkter, tjenester og samarbejdspartnere. Du behøver ikke at registrere dig eller angive nogen oplysninger om dig selv for at benytte websitet. Polar bruger imidlertid cookies til at indsamle oplysninger om trafik på websitet. Læs mere om cookies her.

Du kan abonnere på Polars nyhedsbrev på websitet Polar.com, hvor du skal angive din e-mailadresse. Du kan afmelde nyhedsbrevet når som helst ved at følge vejledningen i nyhedsbrevet. Du kan også købe Polars produkter via de links, der er angivet på websitet Polar.com. Læs mere om Polars onlinebutik her.

Onlinebutik

Polars onlinebutik er en offentlig detailhandelstjeneste, hvor du kan købe et produkt enten som registreret kunde eller som gæst. For at kunne levere produktet gemmer vi de adresseoplysninger, du angiver, samt din e-mailadresse, så vi kan holde dig opdateret om status for leveringen. Vi kontakter dig desuden via din e-mailadresse for at bede om feedback på din kundeoplevelse. Dette hjælper os med at forbedre vores service. Hvis du opretter en kundekonto i forbindelse med, at du afgiver en bestilling, gemmer vi disse data som en hjælp til fremtidige køb. Den faktiske betaling foretages via et betalingssystem fra tredjepart. De eneste oplysninger, der gemmes i Polars system i forbindelse med betalingen, er oplysninger om betalingsmetoden. For business-to-business-produkter gemmes desuden kreditkortnummeret, som er behandlet med såkaldt "tokenization". Polar gemmer visse oplysninger, som f.eks. den IP-adresse du bruger, i sit system i et stykke tid på baggrund af legitim interesse for at kunne sørge for, at tjenesten er sikker.

Købsoplysningerne gemmes i 10 år, medmindre den lokale lovgivning kræver, at de opbevares i længere tid.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om onlinebutikkens register.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com er en gratis konditions- og træningsapp, som er udviklet til Polars tidlige produktgeneration. Den giver dig mulighed for at overføre dine træningsdata til vores onlinesystemer. Med appen kan du holde øje med dine fremskridt og forbedre dine resultater. Tjenesten vil ikke være tilgængelig efter 2019.

Inden du tilmelder dig polarpersonaltrainer.com, skal du læse brugsbetingelserne for tjenesten og Polars Privatlivserklæring. Du vil blive bedt om at godkende brugsbetingelserne for tjenesten. Ved at godkende brugsbetingelserne indgår du en aftale med Polar. Vi beder dig også om at angive, at du har læst Polars Privatlivserklæring.

Vi vil gerne holde dig opdateret om alle vigtige Polar-nyheder, så du vil også blive bedt om at give samtykke til at modtage marketingmeddelelser. Afvisning er altid standardindstillingen for denne anmodning. Du kan ændre dine valg senere fra dine kontoindstillinger.

Når du opretter en brugerkonto, beder vi dig også om samtykke vedrørende nogle spørgsmål i forbindelse med datahåndtering: Samtykke til håndtering af personlige oplysninger, samtykke til håndtering af følsomme personlige oplysninger (herunder pulsdata) og samtykke til overførsel af data til et andet land end dit hjemland (Polar bruger servere, der leveres af en tredjepart, til at producere tjenesten polarpersonaltrainer.com). Disse servere kan være placeret i eller uden for EU. De faktiske brugerdata opbevares på servere, der er placeret i EU, men oplysninger som f.eks. systemets overvågningsdata gemmes på serviceudbyderes servere, som er placeret uden for EU. Du kan læse mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her. For kunder under 13 år anmoder vi om samtykke til håndtering af deres data fra en værge. Efter registreringen vil du få tilsendt en meddelelse, hvor du skal bekræfte din e-mailadresse, samt at kontoen er oprettet bevidst. Kontoen skal bekræftes inden for 30 dage.

Hvis du ønsker det, kan du også dele oplysninger om Polars tjenester i en tredjeparts systemer, som f.eks. Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for data, når de er ført ud af Polars system, og Polar ikke længere har indflydelse på dataene. Du er ansvarlig for at administrere de oplysninger, du deler eller fører ud af systemet.

Da Polar bestræber sig på løbende at udvikle sine tjenester, kan de træningsdata, du gemmer i tjenesten polarpersonaltrainer.com, blive brugt til at realisere Polars legitime interesser i forskning og produktudvikling. Til dette formål anvendes dataene normalt i et anonymiseret format, og individuelle brugere kan ikke identificeres. Oplysningerne kan også blive brugt i forbindelse med udsendelse af marketingmeddelelser, hvis du har givet samtykke til dette enten i forbindelse med tilmelding eller på et senere tidspunkt.

Oplysningerne gemmes i tjenesten polarpersonaltrainer.com indtil udgangen af 2019, hvor tjenesten ophører med at fungere. Polar giver sine kunder besked om eventuelle ændringer i opbevaringsperioderne for data.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om registeret i polarpersonaltrainer.com.

Polar Club

Polar Club er en pulsbaseret konditions- og træningsapp for grupper, som gør det muligt at holde øje med og vise klubmedlemmers præstationsdata (f.eks. puls, intensitet og forbrændte kalorier i løbet af en træningstime) i realtid. Deltagernes træningsoversigter uploades automatisk til Polar Flow, hvor de så kan holde øje med deres fremskridt og nå deres mål. Når et træningscenter eller en klub køber Polar Club, underskriver det/den en aftale med Polar. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens træningscenteret/klubben er dataansvarlig. Centeret/klubben er ansvarlig for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Centeret/klubben er også ansvarlig for nøjagtigheden af brugernes oplysninger og datarelaterede anmodninger fra individuelle brugere (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne).

Oplysninger om de centre og klubber, der bruger tjenesten, indsamles i Polar Club-registeret. Der oprettes et brugernavn til den administrator, som er udpeget af klubben (Club-administrator). Til dette formål gemmes personens e-mailadresse i systemet.

Oplysninger om træningstimer gemmes på klubbens iPad i en måned. Andre data, der gemmes på enheden, omfatter deltagernes træningsrelaterede data og en elektronisk id-kode til at identificere personerne, som kan bruges til at tilknytte det brugernavn, der bruges ved registreringen til Flow-databasen. Med denne id-kode kan deltagernes træningsdata overføres til deres personlige Flow-konto. Klubbens personale kan ikke identificere brugere ud fra disse id-koder. Instruktørens id-data gemmes også på iPad'en. Deltagernes faktiske Flow-brugernavne gemmes ikke på iPad'en. Alle de brugeroplysninger, der er gemt under Flow-brugernavnet, findes i Flow-tjenesten, og klubben har ikke adgang til disse konti. Polar Flow-tjenestens data gemmes på Polars serviceudbyderes servere. Disse servere kan være placeret i eller uden for EU. Læs mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her.

Kunder kan deltage i træningstimer via deres eksisterende Flow-konto, ved at oprette en konto i forbindelse med tilmelding til timen eller ved at tilmelde sig som Gæst.

Kunder, der har en Flow-konto:

Kunden kan tilmelde sig en Club-træningstime ved hjælp af en eksisterende Flow-konto. Alternativt kan brugeren oprette en Flow-konto i forbindelse med tilmeldingen til timen. Ingen af de personlige oplysninger, der angives i forbindelse med oprettelsen af Flow-kontoen, gemmes på iPad'en. De eneste oplysninger, der gemmes på iPad'en er deltagernes elektroniske id og deres træningsdata. Træningsdata for de kunder, der tilmelder sig timen via deres Flow-konto, overføres automatisk fra klubbens iPad til Polar Flow-tjenesten ved hjælp af id-koden.

Kunder, der tilmelder sig som Gæst:

Kunder kan også tilmelde sig Club-træningstimer som Gæst. I det tilfælde angiver deltagerne et navn, som de vil have vist på skærmen i løbet af timen. Det kan være et kælenavn eller et andet id (f.eks. et ord eller en streng bestående af tegn). Der indsamles og gemmes ingen personlige oplysninger. Deltagere, der har tilmeldt sig som Gæst, kan gemme deres træningsdata efter timen ved at oprette en Flow-konto eller bruge en eksisterende Flow-konto.

Polar Club-løsningen giver også klubber og deres kunder en kanal til diskussion af træningstimerne og andre lignende emner inden for klubbens eget fællesskab. Fællesskabstjenesten findes i afsnittet Fællesskab – Klubber i Flow. Når brugerne deltager i diskussioner i tjenesten, kan de dele oplysninger med relation til dem selv, hvis de ønsker det. Om nødvendigt er klubben ansvarlig for at overvåge diskussionerne.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om registeret i Polar Club.

Polar Team-løsninger

Polar Team Pro

Polar Team Pro er en løsning til overvågning af spillere, som er tiltænkt professionelle sportshold. Den kombinerer GPS- og bevægelsesovervågningsdata med pulsoplysninger. Med Polar Team Pro kan træneren overvåge holdets træningspas via en iPad (skal købes separat) uden en basestation eller antenne. Træningsdata kan også indsamles efter træning ved, at man synkroniserer Team Pro-sensorerne via Team Pro Dock. Overvågning af spillernes præstationer giver værdifulde og nøjagtige oplysninger, som kan hjælpe trænerteamet med deres analysearbejde.

Når et hold køber Polar Team Pro, underskriver det en aftale med Polar om brugen af tjenesten. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens holdet er dataansvarlig. Holdet er ansvarligt for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Holdet er også ansvarligt for nøjagtigheden af oplysningerne og datarelaterede anmodninger fra individuelle spillere (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne).

Polar Team Pro indsamler data om de hold, der bruger tjenesten, samt om deres medlemmer. Der oprettes et brugernavn til den administrator, som er udpeget af holdet (Team Pro-administrator). Til dette formål gemmes personens e-mailadresse i systemet. Vi sender en meddelelse om at bekræfte e-mailadressen og bekræfte, at kontoen er oprettet bevidst. Kontoen skal bekræftes inden for 30 dage, for at man kan bruge Polar Team Pro. Administratoren opretter et hold i systemet ved at tilføje holdmedlemmernes oplysninger (som f.eks. spillernummer, navn og fødselsdato) i Team Pro-tjenesten. Dataene gemmes på serveren hos Polars serviceudbyder. Træningsdata gemmes på holdets iPad i højst to måneder og overføres derfra til Team Pro-tjenesten. Individuelle spilleres personlige Polar Flow-konti kan knyttes til Team Pro-tjenesten, hvor træneren kan se dem. De individuelle Polar Flow-konti findes i Polar Flow-tjenesten, og herfra gemmes dataene på Polars serviceudbyderes servere. Disse servere kan være placeret i eller uden for EU. Læs mere om dataoverførsel og relaterede beskyttelsesmekanismer her.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Team Pro-registeret.

Polar Team

Polar Team-appen er en spillerovervågningsløsning, der giver pulsdata i realtid i forbindelse med indendørs holdsport ved hjælp af Polar-pulsmålere og en iPad (skal købes separat).

Polar indsamler og gemmer ikke nogen personlige oplysninger via Polar Team. Alle data gemmes på iPad'en.

Polar GoFit

Polar GoFit er udviklet til elever, lærere og skolepersonale for at give dem mulighed for at se og måle elevernes puls og fysiske aktivitetsniveau og til at foretage målinger af fysiske evner på skoler. Polar GoFit-tjenesten består af Polar GoFit-appen, Polar GoFit-websitet (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) og Polars puls- og aktivitetsenheder, der er kompatible med GoFit.

Når en skole køber GoFit, indgår den en aftale med Polar eller Polars repræsentant. I henhold til denne aftale er Polar databehandler, mens skolen er dataansvarlig. Som dataansvarlig er skolen ansvarlig for, hvilke oplysninger der gemmes i systemet, og hvordan de håndteres. Skolen er også ansvarlig for nøjagtigheden af elevernes oplysninger og datarelaterede anmodninger fra individuelle elever (f.eks. anmodninger om at slette oplysningerne). Skolen er også ansvarlig for at anmode om tilladelse fra eleven eller (hvis eleven er mindreårig) dennes forældre eller værge, inden en elev tilføjes i tjenesten.

Oplysninger om de lærere og elever, der bruger tjenesten, gemmes i GoFit-registeret. Der oprettes et brugernavn til den administrator, som er udpeget af skolen (og til eventuelle ekstra lærere). Til dette formål gemmes personens e-mailadresse i systemet. Læreren tilføjer elevens brugeroplysninger (f.eks. navnet) i systemet, når forældrene eller værgen har givet tilladelse. Eleverne kan også selv bruge deres konti til f.eks. at se deres træningsdata. GoFit-træningsdata gemmes på serviceudbyderens servere. Disse servere er placeret enten i EU eller i USA. De oplysninger, der vedrører vores kinesiske GoFit-kunder, gemmes på en serviceudbyders server, som er placeret i Kina. Læs mere om overførslen af data og relaterede beskyttelsesmekanismer her. Når det er nødvendigt og med tilladelse fra eleven eller (hvis der er tale om en mindreårig) dennes forældre eller værge, kan oplysninger videregives til en tredjepart inden for skolemiljøet. Når det er nødvendigt, kan oplysninger videregives til en tredjepart i forbindelse med formål, som er aftalt separat.

Oplysningerne slettes fra GoFit-systemet, når aftalen mellem Polar og skolen udløber.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar GoFit-registeret.

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink er Polars egen API (Application Programming Interface), som udgør et direkte link til informationsdeling mellem Polar-økosystemet og tredjepartsdatasystemer. Med Polar Open AccessLink kan vores kunder overføre data relateret til deres personlige oplysninger, træning og fysiske aktivitet fra Polar-enheder og Polar Flow-systemet til et tredjepartssystem, der er angivet på listen over tilgængelige systemer. Det kan f.eks. være andre konditions- og træningsapps. Polar-kunder kan også overføre lignende data fra tredjepartssystemer til Polar-enheder og Polar Flow (denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på det tidspunkt, hvor denne version af Privatlivserklæringen bliver aktiv).

Til tredjepartsudviklere:

Til tredjepartssystemer tilbyder Polar grænsefladen Polar Open AccessLink med tilhørende vejledning, der giver tredjeparten mulighed for at registrere sin egen app i Polar-systemet og udvikle en funktion til modtagelse af data.

Udviklerne bruger deres Polar Flow-brugernavne til at logge ind på Polar API/Polar Open AccessLink-tjenesten. En ny app registreres ved at angive oplysninger om appen og virksomheden. Godkendelse af Brugsbetingelserne er påkrævet. Der indsamles ingen personlige oplysninger i forbindelse med registreringen. Appen knyttes i stedet til den Flow-konto, som bruges til registreringen. Der kan knyttes flere apps til den samme Flow-konto.

Brugerne er ansvarlige for at knytte de tredjepartstjenester, de vil bruge, til deres Polar Flow-konto. Oplysningerne hentes af tredjepartstjenesterne eller sendes af Polar Electro, når brugeren synkroniserer data med Polar Flow-tjenesten, eller når brugeren sender sensordata til tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for data, når de er ført ud af Polars system, og Polar ikke længere har indflydelse på dataene. Brugerne er ansvarlige for at administrere de oplysninger, de deler eller fører ud af systemet.

Du kan kontakte vores Kundeservice for at få yderligere oplysninger om Polar Flow-registreret.