check tag wrench cart

Czym jest próg tlenowy i beztlenowy?

Próg tlenowy i beztlenowy to pojęcia przydatne dla każdego sportowca, którego celem jest poprawa wyników. Są one związane ze zmianami, które zachodzą w metabolizmie podczas ćwiczeń, a tym samym mają wpływ na korzyści, jakie możesz uzyskać w wyniku sesji treningowej. Poznanie korzyści płynących z treningu w strefach intensywności wyznaczanych przez te progi, umożliwi bardziej skuteczny trening prowadzący do osiągania wyznaczonych celów.

Czym jest próg tlenowy?

Próg tlenowy to próg, po przekroczeniu którego poziom mleczanu we krwi po raz pierwszy zaczyna wzrastać. Indywidualny poziom wydolności tlenowej wyznacza wartość tętna, która faktycznie występuje na progu tlenowym. Na przykład próg tlenowy osób o słabej kondycji może wynosić 60% tętna maksymalnego, natomiast w przypadku wytrenowanych sportowców może wynosić nawet 85% tętna maksymalnego.

Wyższy próg tlenowy pozwala na trenowanie z większą intensywnością bez wzrostu poziomu mleczanu. Jeśli Twoim celem jest podwyższenie progu tlenowego, kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningu o niskiej intensywności. Rozwój sieci naczyń włosowatych i metabolizmu kwasów tłuszczowych poprawiają zdolność organizmu do treningu z wyższą intensywnością bez podwyższania poziomu mleczanu tak bardzo, że organizm nie będzie w stanie go już rozkładać. W praktyce oznacza to, że możesz dłużej ćwiczyć z większą intensywnością.

Czym jest próg beztlenowy?

Próg beztlenowy to najwyższy poziom intensywności treningu, który możesz utrzymać przez dłuższy czas bez znacznego wzrostu stężenia mleczanu we krwi. Kiedy przekraczasz próg beztlenowy, wzrasta metabolizm beztlenowy i zaczyna się wzrost stężenia mleczanu we krwi, co powoduje sztywnienie mięśni.

Podobnie jak w przypadku progu tlenowego, próg beztlenowy można podnieść, przez systematyczny wysiłek. Oznacza to trening prowadzony tuż poniżej tego progu, z przechodzeniem przez niego co pewien czas. Dzięki podwyższeniu progu beztlenowego, będzie możliwy trening z większą intensywnością bez sztywnienia mięśni powodowanego mleczanem.

Jak poznać swoje progi

Istnieje kilka sposobów ustalenia własnego progu beztlenowego i tlenowego Jednym z najpopularniejszych sposobów jest próba wysiłkowa, podczas której poziom intensywności ćwiczeń jest stopniowo zwiększany, a z palca pobierane są próbki krwi w celu monitorowania zmian w stężeniu mleczanu. Z tego powodu próg tlenowy i beztlenowy często określa się mianem progów mleczanowych (dolny i górny LT lub LT1 i LT2).

Ponieważ wzrost poziomu mleczanu we krwi prowadzi do zwiększenia wentylacji i powstawania CO2, próg tlenowy i beztlenowy można również określić na podstawie wentylacji i składu gazów oddechowych. W praktyce oznacza to wykonanie próby wysiłkowej w masce, która mierzy pobór tlenu oraz ilość CO2 w wydychanym powietrzu. Progi te można również nazywać progami wentylacyjnymi (VT1 i VT2).

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.