VANLIGE SPØRSMÅL OM PERSONVERN

Hva er EU GDPR?

Er det noe jeg må gjøre?

Hvorfor må jeg bekrefte e-postadressen min? Hva skjer hvis jeg ikke gjør det?

Hvilke samtykker må jeg gi?

Hva skjer hvis jeg ikke gir samtykke til å bruke personopplysningene mine?

Hvorfor må jeg krysse av på så mye og gi så mange samtykker for å kunne bruke Flow/polarpersonaltrainer.com?

Har måten Polar bruker kundedata på, endret seg nå som personvernforordningen er trådt i kraft?

Kan jeg få bekreftelse på at dataene mine ikke selges, eller er de noen gang blitt solgt til tredjepart?

Samler Polar inn data om meg, og hva brukes de i tilfelle til?

Jeg ønsker å benytte retten til å motsette meg at personopplysningene mine brukes til forsknings- og utviklingsformål. Hvordan gjør jeg det?

Jeg vil avvise automatiserte beslutningsprosesser / be om begrensning i håndtering av personopplysninger Hvordan gjør jeg det?

Jeg ønsker å benytte retten til å motsette meg profilering. Hvordan gjør jeg det?

Hvor er personopplysningene mine lagret? Kan dere si meg hvor firmaets skytjeneste finnes?

Er det trygt å overføre personopplysninger utenfor Europa?

Hvordan er personopplysningene beskyttet? Hva gjør dere for å beskytte personopplysningene?

Hvor mange registrerte Flow-brukere er det?

Hvem kan behandle dataene mine? Hvem har tilgang til brukernes personopplysninger? Hvor mange personer har tilgang til brukernes personopplysninger? Hvordan deles personopplysningene med tredjeparter?

Er passordet til kontoen min kryptert, og hvilke algoritmer er blitt brukt?

Hvilken informasjon har dere om meg?

Hvorfor fikk jeg nyhetsbrev om endringer i personvernerklæringen til tross for at jeg ikke abonnerer?

Hvordan kan jeg si opp abonnementet på nyhetsbrevet?

Hva er en Polar-konto?

Hvordan kan jeg fjerne alle dataene mine fra databasen deres og avslutte kontoen min?

Hvordan gjennomgår jeg dataene dere har om meg?

Hvordan eksporterer jeg dataene mine fra Flow?

Hvordan eksporterer jeg dataene mine fra polarpersonaltrainer.com?

Blir personopplysningene mine kryptert når de lagres og overføres? Støtter dere «Perfect Forward Secrecy»-protokollen

Hvis jeg har valgt personverninnstillingen «Privat» for profilen min / treningen min / aktivitetssammendragene mine, betyr det at informasjonen jeg for eksempel har delt på Facebook også er privat?

Jeg godtar ikke vilkårene for bruk eller personvernerklæringen og vil bare bruke noen av tjenestene. Er dette mulig?

Hva slags personopplysninger overføres utenfor EU/EØS?

Ble personopplysninger overført utenfor EU/EØS da den forrige personvernerklæringen var i bruk?

Hvis jeg ber om at personopplysningene mine blir fjernet fra Polars tjenester, kan dere garantere at de blir fjernet fra alle steder hvor de er blitt overført fra Polars tjenester, inkludert systemer som tilhører tredjeparter?

Hva innebærer det å beskytte personopplysninger?

Hvilken betydning har de ulike beskyttelsesmetodene?

Hvilke datterselskaper og underleverandører har Polar?

Hvor kan jeg finne kontaktinformasjon til datatilsynet?

 

 

Hva er EU GDPR?

EU GDPR er en forkortelse for «European Union General Data Protection Regulation» og kalles personvernforordningen på norsk. Personvernforordningen regulerer beskyttelse av personopplysninger, og trådte i kraft i mai 2018. Formålet med forordningen er å harmonisere metodene for beskyttelse av personopplysninger i Norge, de øvrige EØS/EFTA-landene og EU samt organisasjoner som arbeider i disse landene, og forbedre innbyggernes datasikkerhet.

I forbindelse med ikrafttredelsen av personvernforordningen ønsker vi å gjøre virksomheten vår mer gjennomsiktig. Vi har fornyet personvernerklæringen og bruksvilkårene våre for å gi deg mer informasjon om hvordan og for hvilke formål brukerinformasjonen din brukes.

 

Er det noe jeg må gjøre?

Det er tre ting vi ber deg om å gjøre.

 1. Les den reviderte personvernerklæringen og bruksvilkårene. Når du logger inn på Polar Flow, ber vi deg bekrefte at du har lest personvernerklæringen og at du godtar de nye vilkårene for bruk.
 2. Bekreft e-postadressen din. Vi vil sende deg en e-post med en verifikasjonslenke. Vi gjør dette for å være sikker på at e-postadressen din ikke er misbrukt og at personen bak denne e-postadressen virkelig er deg. Åpne e-postmeldingen så snart du får den, og klikk på verifikasjonslenken.
 3. Gi visse samtykker for å bruke tjenestene våre. Les mer om samtykker her.

Du kan når som helst endre samtykkene dine på innstillingssiden i tjenesten vår eller på account.polar.com. Hvis du endrer dem, vil du imidlertid ikke lenger kunne bruke tjenestene våre, og etter seks måneder blir kontoen og dataene dine slettet.

 

Hvorfor må jeg bekrefte e-postadressen min? Hva skjer hvis jeg ikke gjør det?

Ved å bekrefte e-postadressen din sikrer du at ingen andre bruker denne e-postadressen bak ryggen din, og at det virkelig er du som bruker Polar-tjenestene. Dessuten er det krav om brukeridentifikasjon i mange lands personvernlover.

Så snart du mottar bekreftelsesmeldingen, har du 30 dager på deg til å verifisere e-postadressen din. Hvis du ikke bekrefter e-postadressen din innen tidsrammen på 30 dager, låses kontoen din, og du kan ikke lenger logge inn på kontoen. Du kan imidlertid fortsatt synkronisere data fra Polar-produktet ditt til kontoen din.

Hvis du ikke mottar bekreftelsesmeldingen, kan du logge inn til Polar Flow-tjenesten eller andre Polar-tjenester du bruker, og be om en ny bekreftelsesmelding. Du kan også sjekke om meldingen har havnet i søppelpostmappen. Hvis du ikke mottar bekreftelsesmeldingen selv etter å ha bedt om en ny melding, må du ta kontakt med Kundepleie.

Når 30-dagersfristen for e-postverifisering er utløpt, blir først kontoen din låst, og etter sju måneder slettes den. Det gis en seks måneders henstandsperiode der du fremdeles kan verifisere e-postadressen din og stoppe kontoslettingsprosessen. Hvis du ikke foretar deg noe, starter den faktiske sletteperioden på én måned. Samlet tar denne prosessen sju måneder.

 

Hvilke samtykker må jeg gi?

Disse samtykkene er ikke bare nødvendige ifølge standardene for personopplysninger i mange land, men de hjelper deg også med å forstå hvordan vi bruker personopplysningene dine.

Samtykkene er inndelt i to grupper. Først kommer de obligatoriske samtykkene som av juridiske årsaker er inndelt i mindre enheter. Du må gi disse samtykkene for å kunne bruke Polars tjenester. Du kan også tilbakekalle dem når som helst, men du må være klar over at dette vil hindre deg fra å bruke Polars tjenester, og etter seks måneder blir alle dataene dine slettet permanent. Vi varsler deg på e-post to uker før slettingen, og du har fremdeles sjansen til å gi samtykkene og kansellere slettingen.

Dette er de obligatoriske samtykkene:

 • Samtykke til å bruke personopplysningene dine: e-post, alder og bosted. Dette er opplysninger du må gi oss når du oppretter en Polar-konto. Vi bruker dem til å gi deg nøyaktige, personlige beregninger, som forbrente kalorier og tilbakemelding om treningsfordeler.
 • Samtykke til å behandle de sensitive personopplysningene dine. Sensitive persondata utgjør sammen med personopplysninger det grunnlaget som algoritmene våre trenger for å gi deg individuell service. Med sensitive personopplysninger mener Polar pulsdata, aktivitetsdata og søvndata – med andre ord helsedata som produktene og tjenestene våre henter fra deg.
 • Samtykke til å overføre personopplysningene dine til utlandet. Polar er et globalt selskap som tilbyr og støtter tjenester over hele verden. De fleste kundedataene lagres på servere i EU (for eksempel Finland). Imidlertid forekommer en del overvåkning og eksternt arbeid andre steder. Vi bruker svært godt ansette og sikre lagringplattformer av verdensklasse. Alle partnere som er med på å gi Polar-tjenester til kundene våre, er omhyggelig utvalgt.
 • Samtykke fra verge hvis du er ung (under 13 år). Kunder som ikke har fylt 13 år må ha samtykke fra vergen sin for å kunne bruke Polars tjenester.

Dernest er det et frivillig samtykke for markedsføringsformidling. Hvis du velger å ikke gi dette samtykket, vil det ikke påvirke bruken av Polar-produkter og -tjenester:

 • Samtykke til å sende markedsføringsmeldinger. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på nye funksjoner, systemforbedringer, oppdateringer og måter å få mest mulig ut av Polar-produktene dine, og i tillegg informere deg om nye Polar-produkter og eksklusive tilbud til Polar-kunder. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst, og det vil ikke ha noen virkning på bruken av Polar-produktene og Polar-kontoen din.
 • Som bruker av Polars tjenester og produkter kan du også fra tid til annen motta viktige meldinger om disse. Disse viktige meldingene som gjelder bruken av produktene og tjenestene er ikke markedsføringsmeldinger, men essensiell informasjon om produktene og tjenestene våre og bruken av dem. Derfor er det ikke mulig å velge å la være å motta dem. Vi informerer også alle kundene våre – inkludert dem som har valgt å la være å motta markedsføringsmeldinger – om eventuelle endringer i Polars vilkår for bruk eller personvernerklæring. Vi håper du leser disse meldingene, fordi de kan inneholde viktig informasjon som angår deg.

 

Hva skjer hvis jeg ikke gir samtykke til å bruke personopplysningene mine?

Hvis du tilbakeholder noen av de obligatoriske samtykkene, vil du ikke lenger kunne bruke tjenestene våre, og etter seks måneder blir kontoen og dataene dine slettet. Vi varsler deg på e-post to uker før slettingen, og du har fremdeles sjansen til å gi samtykkene og kansellere slettingen.

Hvis du ønsker å tilbakekalle noen av samtykkene etter at du har gitt dem, kan du alltid gjøre dette på innstillingssiden i Polar Flow eller på account.polar.com. Du må imidlertid være oppmerksom på at dette vil hindre deg fra å bruke tjenestene våre.

Samtykket til å motta markedsføringsmeldinger er frivillig, og det påvirker ikke bruken av produktene eller tjenestene våre.

 

Hvorfor må jeg krysse av på så mye og gi så mange samtykker for å kunne bruke Flow/polarpersonaltrainer.com?

Samtykkene og bekreftelsene på at du godtar de nye vilkårene for bruk er der for å sikre at du som Polar-kunde skal kunne føle at dataene dine behandles trygt. Vi ber ikke om samtykke til personvernerklæringen, vi vil bare du skal merke av for at du har lest personvernerklæringen som forklarer hva vi gjør med dataene dine.

Samtykkene vi ber om, gir ikke Polar flere rettigheter til å bruke dataene dine enn vi hadde tidligere. De legger snarere flere begrensninger på rettighetene. Så alt dette er for å trygge dataene dine og gi deg mer kontroll over dem. Personvernforordningen inneholder noen bestemte krav til firmaer i forbindelse med bruk av kundedata. Hvis for eksempel samtykke brukes som det juridiske grunnlaget for å behandle visse typer data, kan vi ikke beholde eller behandle dataene dine uten samtykke fra deg. Vi trenger derfor godkjenning fra deg for å gjøre det vi tidligere har gjort, ellers må vi slette dataene dine.

 

Har måten Polar bruker kundedata på, endret seg nå som personvernforordningen er trådt i kraft?

Måten Polar bruker kundedata på, har ikke endret seg. På grunn av kravene i personvernforordningen er vi imidlertid nå pålagt å informere kundene om hva som er det juridiske grunnlaget for vår behandling av forskjellige typer data.

Polar har valgt samtykke som grunnlaget for de fleste behandlingsoperasjoner. Så for å kunne fortsette med det vi har gjort før, må vi nå be om tillatelse fra deg til å gjøre det. Vi trenger også å ha tillatelsene dine lagret i systemene våre.

Loven fastsetter at hvis du ikke gir oss ditt samtykke eller på noe tidspunkt trekker det tilbake, har vi ikke rett til å beholde dataene dine og må slette dem. Vi beholder dataene dine en tid bare for å sikre at du virkelig ikke vil gi oss ditt samtykke og vil ha dataene dine fjernet, og deretter sletter vi dem.

Hvis du brukte Polar-tjenester før personvernforordningen, gav du oss ditt samtykke til å lagre og behandle dataene dine med ett klikk da du godtok våre vilkår for bruk. Nå som personvernforordningen er trådt i kraft, må alle kundene våre på nytt bekrefte at det er i orden for dem at Polar behandler dataene deres – selv om de tidligere har godtatt våre vilkår for bruk. Du kan sammenligne tidligere og gjeldende versjoner av juridiske dokumenter her:

 

Kan jeg få bekreftelse på at dataene mine ikke selges, eller er de noen gang blitt solgt til tredjepart?

Vær trygg på at vi aldri har og aldri kommer til å selge noen av kundedataene våre til tredjepart.

 

Hvor er personopplysningene mine lagret? Kan dere si meg hvor firmaets skytjeneste finnes?

Opplysningene i Polar-kontoen din og alle Polar Flow-dataene dine vedrørende trening og aktivitet lagres i Polar Flow-systemet. Dataene lagres i databaser eid av tjenesteleverandører lokalisert i EU (for eksempel Finland og Irland) og utenfor EU (for eksempel USA). Enkelte av systemets overvåknings- og tilleggsaktiviteter (for eksempel utsending av automatiske meldinger) utføres i land utenfor EU, noe som betyr at dataene dine kan overføres utenfor EU. Uttrykket «overføring» dekker også ekstern bruk av data, så det er mulig at dataene dine kan lagres i EU og behandles utenfor EU. Hvis dataene dine lagres eller behandles utenfor EU, benyttes alltid beskyttelsesmekanismer som er godkjent av EU, som for eksempel EU-US Privacy Shield-rammeavtalen eller avtaler som er basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler.

 

Er det trygt å overføre personopplysninger utenfor Europa?

Hvis Polar overfører data utenfor EU og EØS, er overføringen beskyttet med beskyttelsesmekanisme godkjent av EU. Disse er:

Den virkelige dataoverføringen er alltid kryptert og utføres over en sikker forbindelse.

 

Hvordan er personopplysningene beskyttet? Hva gjør dere for å beskytte personopplysningene?

Polar beskytter personopplysningene ved å bruke tekniske, fysiske og administrative sikkerhetstiltak designet for å unngå uautorisert tilgang til Polars systemer. For eksempel bruker Polar krypteringsteknikker, pseudonymisering/anonymisering og andre sikkerhetsmetoder. Våre servere er beskyttet av brannmurer.

 

Hvor mange registrerte Flow-brukere er det?

Vi kan dessverre ikke røpe denne informasjonen, da den er underlagt selskapets sikkerhetspolicy.

 

Hvem kan behandle dataene mine? Hvem har tilgang til brukernes personopplysninger? Hvor mange personer har tilgang til brukernes personopplysninger? Hvordan deles personopplysningene med tredjeparter?

Bare personer som har bruk for å behandle brukerdata i arbeidet sitt (for eksempel kundeservice), har tilgang til brukerdata. Juridisk sett er behandling et bredt begrep som også dekker lagring av data, tilgang til data (direkte eller eksternt), dataoverføring osv. Sett i stor målestokk behandles brukerdata også av tredjeparter som vi viser til i personvernerklæringen vår. Disse tredjepartene omfatter for eksempel organisasjonene vi bruker til å produsere Flow-plattformen og til å lagre data. I en viss grad bruker vi også underleverandører til planleggings- og utviklingsarbeid. Vi har strenge fortrolighetsavtaler med dem, og de har sjelden tilgang til virkelige brukerdata. Med andre ord deler vi data bare med tredjeparter av hensyn til vedlikehold, overvåkning og utvikling, og vi gir dem ikke tilgang til virkelige brukerdata.

 

Er passordet til kontoen min kryptert, og hvilke algoritmer er blitt brukt?

Av sikkerhetsgrunner røper vi ikke hvilke krypteringsmetoder vi bruker.

 

Hvilken informasjon har dere om meg?

Du kan gjennomgå dataene dine direkte i Polar Flow-tjenesten (https://flow.polar.com) or at polarpersonaltrainer.com. Kontoinformasjonen og alle dataene angående Polar-produktene dine og bruken av tjenestene kommer direkte fra deg. Vi lagrer informasjonen du har levert (for eksempel da du opprettet Polar-kontoen din eller når du redigerer informasjonen) og data som vi henter fra Polar-enhetene dine. Når du synkroniserer en registrert enhet med Flow-tjenesten, lagres dataene i enheten. Du kan også legge til og redigere informasjonen i Flow-tjenesten og Flow-mobilappen. Hvis du ikke ønsker å bruke Flow-tjenesten, kan du be kundeservice om å sende deg kontoinformasjonen din.

Hvis du vil gjennomgå annen informasjon vi måtte ha om deg (som dataene dine på polarpersonaltrainer.com, kjøpshistorikk, historikk for kontakt med kundeservice eller tjenestehistorikk), ta kontakt med kundeservice.

 

Samler Polar inn data om meg, og hva brukes de i tilfelle til?

Vi bruk treningsdataene dine til å gi deg tjenesten du har bedt om. Med andre ord, for å gi deg treningsresultatene dine og for eksempel vise deg hvor aktiv du er i løpet av dagen. Vi bruker dem ikke til noe annet, og vi ser ikke på data fra enkeltkunder uten en brukerforespørsel.

Vi kan bruke anonyme data til statistikk i tillegg til forskning og utvikling. Dataene inneholder imidlertid ingen personopplysninger som kan spores tilbake til enkeltpersoner. Bruken til forskning og utvikling er bare for å forbedre tjenestene våre slik at vi kan gjøre algoritmene vi bruker, enda mer presise, eller utvikle nye funksjoner. Det er ikke mulig å gjøre dette arbeidet uten data.

 

Jeg ønsker å benytte retten til å motsette meg bruk av personopplysningene mine til forsknings- og utviklingsformål. Hvordan gjør jeg det?

Kontakt Kundeservice og gi oss en begrunnelse for hvorfor du vil motsette deg slik bruk. Retten til å motsette seg slik bruk er ikke absolutt, så hvis vi skal begrense bruken av dataene dine til forsknings- og utviklingsformål, trenger vi vektige grunner til at du vil bruke denne retten.

Husk at alle data som brukes til forskning og utvikling, er anonymisert og ikke kan spores tilbake til deg.

 

Jeg vil avvise automatiserte beslutningsprosesser / be om begrensning i håndtering av personopplysninger Hvordan gjør jeg det?

Denne retten er ikke absolutt og kan brukes hvis disse prosessene fører til rettsvirkninger eller vesentlig påvirker deg. Polar benytter ikke automatiserte beslutningsprosesser av noen type som kan påvirke deg i vesentlig grad.

Hvis du vil begrense bruken av dine personlige data, ber vi deg sende en begrunnelse til Kundeservice.

 

Jeg ønsker å benytte retten til å motsette meg profilering. Hvordan gjør jeg det?

Denne retten er ikke absolutt og kan brukes hvis disse prosessene har rettsvirkning for, eller i betydelig grad påvirker deg. Polar foretar ikke denne typen profilering og kan derfor ikke etterkomme slike forespørsler.

Ifølge personvernforordningen er den typen profilering du som registrert har rett til å motsette deg, følgende:
«Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende.»

Profileringen som Polar foretar, er fullstendig forskjellig. Vi bruker anonymiserte datamasser til for eksempel å finne kundegrupper med lignende mål eller treningsinteresser (osv.) for å sende dem artikler de kan finne interessante hvis de har gitt samtykke til markedsføringsmeldinger. Denne typen profilering har ingen rettsvirkning for, og kan ikke i betydelig grad påvirke kundenes liv.

Vi har ført opp «rett til å avslå profilering og automatisert beslutningstaking» sammen med de andre rettighetene i personvernerklæringen vår fordi vi vil at kundene våre skal kjenne til rettighetene som er angitt i loven. Du har altså denne retten, og hvis vi foretok den typen profilering loven viser til, ville vi sluttet med det.

 

Hvorfor fikk jeg nyhetsbrev om endringer i personvernerklæringen til tross for at jeg ikke abonnerer?

Meldingen du fikk er ikke et nyhetsbrev. I enkelte situasjoner er Polar rettslig forpliktet til å informere alle brukere om endringer, for eksempel i bruksvilkårene eller personvernerklæringen vår. Disse meldingene sendes til alle brukere, ikke bare til de som abonnerer på nyhetsbrevet.

 

Hvordan kan jeg si opp abonnementet på nyhetsbrevet?

Det er et valg om å si opp nyhetsbrevabonnementet på slutten av alle nyhetsbrev fra Polar. Du kan også avslå markedsføringsmeldinger i innstillingene til Polar Flow-tjenesten eller på account.polar.com. Du kan gjør dette (eller se etter om denne innstillingen allerede er aktivert) ved å logge på Flow-tjenesten. Klikk på navnet ditt for å redigere profilen. Velg Innstillinger – Personvern og kontroller at Nyhetsbrev ikke er valgt.

 

Hva er en Polar-konto?

Det er brukerkontoen du bruker til å logge deg på Polar Flow og polarpersonaltrainer.com. Brukernavnet er det samme som e-postadressen din, og du kan bare opprette én Polar-konto med samme e-postadresse.

I tillegg til Polar Flow og polarpersonaltrainer.com fungerer Polar-kontoen også med abonnement på Polars nyhetsbrev og Polar Club. Dette betyr at hvis du på noe tidspunkt har abonnert på Polars nyhetsbrev eller brukt Polar Club, så opprettet du samtidig en Polar-konto.

Vær oppmerksom på at du ikke kan logge på Polars nettbutikk med Polar-kontoen. Kontoen for Polars nettbutikk og Polar-kontoen er to forskjellige kontoer.

 

Hvordan kan jeg fjerne alle dataene mine fra databasen deres og avslutte kontoen min?

Du kan slette kontoen din selv på account.polar.com. Logg inn med brukernavnet og passordet ditt og klikk på "Avslutt kontoen din" til venstre for å få tilgang til Avslutt konto-knappen. Klikk på knappen for å fortsette, og portalen veileder deg gjennom prosessen. Denne prosedyren fjerner kontoen for Polar Flow og/eller polarpersonaltrainer.com og tilhørende data.

Hvis du også for eksempel har hatt enheten på reparasjon eller service, gjort innkjøp fra Polars nettbutikk eller vært i kontakt med Kundeservice, og du vil ha alle data relatert til dette fjernet, ber vi deg kontakte Polar Kundeservice slik at vi kan starte sletteprosessen. Sletting av alt skjer i to trinn.

 1. Sletting av kontoen for Polar Flow / polarpersonaltrainer.com er en prosess som tar én måned fra begynnelse til slutt. To uker etter sletteforespørselen får du et automatisk varsel som minner deg på at den endelige slettingen skjer om to uker. På det tidspunktet kan du fremdeles kansellere sletteprosessen. Hvis du ikke foretar deg noe, blir kontoen din og alle treningsdataene dine slettet permanent.
 2. Alle de andre dataene dine, som servicehistorikk for enheten, kjøpshistorikk og kontaktdata for Kundeservice, blir slettet separat med mindre gjeldende lov krever at de beholdes. Polar Kundeservice varsler deg når disse dataene er slettet.

Vær oppmerksom på at tjenestene Polar Flow og polarpersonaltrainer.com samt enkelte av funksjonene i Polar-produktet ditt blir utilgjengelige etter at vi har slettet kontoen. Du vil ikke kunne synkronisere dataene dine med tjenesten vår eller oppdatere enhetens fastvareversjon.

 

Hvordan gjennomgår jeg dataene dere har om meg?

Du kan gjennomgå dataene direkte i nettjenestene på https://flow.polar.com eller polarpersonaltrainer.com eller account.polar.com. Hvis du vil gjennomgå annen informasjon (som kjøpshistorikk, historikk for kontakt med kundeservice eller tjenestehistorikk), ta kontakt med kundeservice.

 

Hvordan eksporterer jeg dataene mine fra Flow?

Du kan laste ned dataene dine på account.polar.com ved hjelp av knappen Last ned dataene dine. Vær oppmerksom på at eksporten inneholder alle Polar Flow-dataene som opprinnelig ble gitt av deg (for eksempel data du oppgav under kontoregistreringen), og det meste av dataene som kommer fra Polar-enhetene eller Polar-appene du bruker. Eksporten inkluderer ikke data som er utledet ved hjelp av Polar-algoritmer fra data oppgitt av deg. For eksempel er ikke informasjon om aktivitet og søvn med i eksportfilen.

Funksjonaliteten for datanedlasting gir ikke massenedlasting av øvelser, selv om alle øvelsene dine er inkludert. Skal du laste ned fullstendige øvelser, må du logge på Flow og eksportere treningsøktene dine derfra. Du finner instruksjoner på https://support.polar.com/en/support/how_do_i_export_individual_training_sessions_from_polar_flow_web_service.

 

Hvordan eksporterer jeg dataene mine fra polarpersonaltrainer.com?

Se instruksjoner her

 

Blir personopplysningene mine kryptert når de lagres og overføres? Støtter dere «Perfect Forward Secrecy»-protokollen?

En del av dataene er kryptert ved lagring, men ikke alle. Alle dataene er kryptert når de overføres, for eksempel når du synkroniserer data fra armbåndsenheten til Flow-mobilappen eller via FlowSync til Flow-tjenesten. Perfect Forward Secrecy-protokollen støttes ikke for tiden, men vi planlegger å støtte den i fremtiden.

 

Hvis jeg har valgt personverninnstillingen «Privat» for profilen min / treningen min / aktivitetssammendragene mine, betyr det at informasjonen jeg for eksempel har delt på Facebook også er privat?

«Privat»-innstillingen påvirker bare Flow-kontoen din og hindrer Flow fra å dele dataene dine med tredjeparter. Hvis du selv deler informasjon i tredjepartsapplikasjoner, eller for eksempel skriver noe i diskusjonsavsnittet som er bestemt for klubben i Club-applikasjonen, kan andre brukere som regel se denne informasjonen selv om personverninnstillingen i Flow er «Privat». Du finner omfattende veiledning om personverninnstillingene våre på https://support.polar.com/en/support/how_to_manage_privacy_in_the_flow_web_service.

 

Jeg godtar ikke vilkårene for bruk eller personvernerklæringen og vil bare bruke noen av tjenestene. Er dette mulig?

Det er dessverre ikke mulig å bruke Polar Flow eller polarpersonaltrainer.com uten å godta vilkårene for bruk og bekrefte at du har lest personvernerklæringen. Enkelte av enhetene våre kan brukes uten Polar Flow eller polarpersonaltrainer.com, men da vil noen av funksjonene ikke være tilgjengelig. Du vil heller ikke kunne synkronisere dataene dine med tjenesten vår eller oppdatere enhetens fastvareversjon.

 

Hva slags personopplysninger overføres utenfor EU/EØS?

Alle personopplysningene i databasene våre kan sikkerhetskopieres til servere som er lokalisert utenfor EU/EØS ved behov. Treningsdata og persondata lagres primært på servere i EU, og det er hovedsaklig overvåkingsdata og automatiserte meldinger som lagres utenfor EU. Hvis Polar overfører personopplysninger utenfor EU/EØS, beskyttes overføringen med beskyttelsesmekanismer som er godkjent av EU. Disse er:

Den virkelige dataoverføringen er alltid kryptert og utføres over en sikker forbindelse.

 

Ble personopplysninger overført utenfor EU/EØS da den forrige personvernerklæringen var i bruk?

Muligheten for dataoverføring var nevnt også i den forrige personvernerklæringen (retningslinjer for personvern), men dette er beskrevet mer detaljert i den nye personvernerklæringen. Den nye versjonen inneholder også nærmere informasjon om beskyttelsesmekanismene som brukes.

 

Hvis jeg ber om at personopplysningene mine blir fjernet fra Polars tjenester, kan dere garantere at de blir fjernet fra alle steder hvor de er blitt overført fra Polars tjenester, inkludert systemer som tilhører tredjeparter?

Polar følger detaljerte prosesser ved sletting av personopplysninger for å sikre at de blir fjernet fra alle steder hvor de kan være oppbevart. Polar har imidlertid ikke tilgang til systemer som tilhører tredjeparter hvor du selv har delt personopplysninger (for eksempel Strava), så du må selv kontakte dem og be om at dataene blir fjernet.

 

Hva innebærer det å beskytte personopplysninger?

Beskyttelse av personopplysninger er en elementær del av retten til privatliv. Personopplysninger inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere deg. Det å beskytte personopplysningene omfatter metoder og prosesser for å ivareta deres sikkerhet. Personopplysninger skal behandles slik at de alltid er under beskyttelse.

 

Hvilken betydning har de ulike beskyttelsesmetodene?

Beskyttelsesteknikker handler om programvare og metoder som brukes til å beskytte data. Av sikkerhetsgrunner kan Polar ikke spesifisere hvilken programvare som brukes. Beskyttelsesteknikker omfatter også metoder for å behandle data, regler angående hvem som kan behandle data, det å ivareta sikkerhet og pålitelighet ved samarbeide med tredjeparter osv.

 

Hvilke datterselskaper og underleverandører har Polar?

Polar-gruppen omfatter mange forskjellige selskaper rundt omkring i verden, de fleste i EU. Ved hjelp av datterselskapene kan Polar for eksempel levere mer omfattende tjenester i en rekke språkområder. I Polar samarbeider alle datterselskapene med morselskapet til fordel for kundene. Polar bruker også underleverandører i et visst omfang, for eksempel til å produsere tjenester, tjenesteinfrastruktur osv. Vi bruker bare pålitelige partnere som er bundet av fortrolighetsavtale.

 

Hvor finner jeg kontaktinformasjonen til datatilsynet?

For EU-land kan denne informasjonen finnes på EU-nettstedet: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).