Personvernerklæring

Polar overholder personvernet, og tilstreber å gi deg en trygg kundeopplevelse. Med denne personvernerklæringen vil vi fortelle deg hvilke opplysninger vi innhenter når du bruker produktene og tjenestene våre, og hvordan vi bruker og behandler denne informasjonen. Vi vil også fortelle deg hvor du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har angående denne informasjonen.

«Polar» viser til Polar Electro Oy inkludert datterselskaper. Dette betyr at informasjonen du oppgir ved bruk av Polars tjenester eller produkter, kan brukes og behandles av én eller flere av Polars virksomheter.

Innhold:

Kort om bruk av Polars tjenester

Slik behandler vi personopplysningene dine

Sikkerhet

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

Behandling av personopplysninger og overføring av disse utenfor EU

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Dine rettigheter

Informasjonskapsler og tredjeparter

Bruk av kundeopplysninger i markedsføring

Bruk av kundeopplysninger til forskning og produktutvikling

Feillogger

Telemetriske datalogger

Brukere under 13 år

Endringer i personvernerklæringen

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Kundestøtte/kundeservice

Polar.com

Account.polar.com

Nettbutikk og elektronisk betaling

Polars nettbutikker for forhandlere og distributører

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Informasjonskapselpolicy

Kort om bruk av Polars tjenester

Når du bruker Polars tjenester, kan vi hente inn personopplysninger om deg. Disse opplysningene brukes kun til å gi deg den aktuelle tjenesten, og ingenting annet. Polar hverken deler, gir eller selger opplysningene dine til noen andre, med mindre dette er pålagt oss ved lov. Vi kan bruke enkelte av opplysningene til forskning og produktutvikling for å forbedre tjenestene våre, men i disse tilfellene vil slike opplysninger slettes for identifiserende informasjon i størst mulig grad.

Polar er en global virksomhet med kunder over hele verden. Dette innebærer at opplysningene dine som regel overføres ut av det landet du bor i. Opplysningene oppbevares i Polars økosystem-servere som befinner seg i EU/EØS-området. E-postadressen eller bruker-ID-en din kan i sjeldne tilfeller bli overført til våre tjenesteleverandørers servere utenfor EU/EØS i forbindelse med automatiske varslinger eller feilrapportering. Selv i disse tilfellene vil ikke tjenesteleverandørene ha tilgang til dine opplysninger.

Opplysninger overføres utelukkende for at vi skal kunne tilby tjenesten. Opplysningene hverken deles eller gis videre til andre virksomheter; opplysningene er hele tiden styrt og eiet av Polar.

Slik behandler vi personopplysningene dine

Når du oppretter en brukerkonto for Polar-tjenester, ber vi deg oppgi noen personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresse, kjønn og alder). Vi trenger denne informasjonen for å gi deg en persontilpasset opplevelse når du bruker tjenestene våre. Eksempelvis bruker vi alder for å kunne beregne forbrente kalorier mer nøyaktig. Hvis du oppgir uriktige opplysninger om kjønn, alder, høyde eller vekt er algoritmene våre ute av stand til å beregne korrekte resultater for deg, og vi stoler derfor på at alle opplysningene du gir oss, er nøyaktige.

Vi kan innhente en del informasjon om deg når du kjøper produkter fra nettbutikken vår, bruker Polar-tjenester eller kontakter Kundeservice . Hvis du bare abonnerer på Polar-nyhetsbrevet, spør vi bare om e-postadressen din. Vi bruker personopplysningene dine bare til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og de tjenestespesifikke formålene som du kan finne mer informasjon om ved å klikke på de tilhørende lenkene. Du kan også kontakte vår Kundeservice for å få nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med hver enkelt tjeneste.

Når du bruker Polar-produkter eller -tjenester, innhenter Polar informasjon om deg, og kan kombinere enkelte opplysninger med andre personopplysninger Polar har innhentet om deg for det samme formålet. Hvis vi har innhentet informasjon om deg for andre formål, kombinerer vi ikke disse opplysningene. I tillegg kan vi bruke personopplysningene dine for å være sikker på at Polar-produktene fungerer riktig og trygt, til å verifisere identiteten din og til å etterforske svindel og annen feilbruk av produktene våre. Vi kan også behandle informasjonen som en del av vår forsknings- og produktutviklingsaktivitet – vi utvikler kontinuerlig nye funksjoner og forbedrer de eksisterende.

Hvis du bruker noen av våre gebyrbelagte tjenester, kan vi med din tillatelse lagre betalingskortinformasjonen for å gjøre senere betalinger enklere for deg. Denne informasjonen lagres i kryptert format i et tredjepartssystem. Vi velger tjenesteleverandørene våre nøye for å sikre at de oppfyller kravene til sikker og pålitelig behandling av informasjon bestemt for den aktuelle sektoren. Når vi behandler betalingsinformasjon, overholder vi relevant lovgivning og betingelsene som er angitt og overvåket av tjenesteleverandørene.

Hvis du ønsker det, kan du også dele informasjon fra Polars tjenester til systemer eller tjenester som tilbys av andre tjenesteleverandører, som for eksempel Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for opplysninger overført til andre systemer, eller for at informasjon utenfor Polar-systemet er nøyaktig. Den enkelte tjenesteleverandørs rutiner for informasjonssikkerhet og personvern gjelder for denne informasjonen.

Sikkerhet

Det er alltid risiko forbundet med å oppgi personopplysninger, enten du gjør det personlig, via telefon, Internett eller annen teknologi, og det finnes ikke noe system eller teknologi som er 100 % trygt og innbruddsikkert. Polar bruker behørige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (som kryptering) og forholdsregler for å samle inn og behandle opplysninger for å unngå uautorisert tilgang til og upassende bruk av personopplysningene dine. Hvis et Polar-nettsted støtter transaksjoner, brukes bransjens standard sikkerhetstiltak for å sikre disse transaksjonene og beskytte deres fortrolighet. Vi bruker bransjens standard sikkerhetstiltak, deriblant SSL-autentisering, for å sikre at kredittkortinformasjon og andre personopplysninger som inngår i kjøpsprosessen, sendes på en forsvarlig måte og er sikret mot innsyn fra utenforstående.

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

De fleste av Polars tjenester er basert på opplysninger innhentet via produktene våre. Noen av opplysningene som hentes inn (for eksempel pulsdata) er av en slik natur at vi må be om din tillatelse før vi kan innhente eller behandle dem. Vi vil be om tillatelse til dette for hver enkelt tjeneste hvor vi behandler opplysninger som krever din tillatelse.

Behandling av personopplysninger og overføring av disse utenfor EU

Polars tjenester og produkter kan leveres ved hjelp av ressurser og servere lokalisert i ulike land. De faktiske dataene for tjenesten (kontoopplysninger og opplysninger fra Polar-enheter) lagres på servere i EU-/EØS-området: Irland, Finland og Sverige, men ved noen overvåkings- og tilleggsaktiviteter i Polar-systemet (for eksempel sending av automatiske meldinger), kan kunders e-postadresse eller ID overføres til tjenesteleverandørers servere utenfor EU.

Derfor kan opplysningene dine bli behandlet utenfor landet hvor tjenesten du bruker er basert, inkludert land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvor standarden for personvern ikke nødvendigvis oppfyller kravene som er angitt av EU-kommisjonen (for eksempel USA).

Når du registrer deg for en tjeneste (for eksempel Polar Flow) som forutsetter at opplysningene dine blir overfør til et annet land for behandling, ber vi om din tillatelse før overføring. Når vi overfører informasjon, overholder vi alle gjeldende lover for å garantere tilstrekkelig personvern. Generelt, ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, følger vi kravene i avtaler som er basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler.

Når data overføres, er formålet med overføringen bare å levere tjenesten. Personopplysningene dine blir ikke fremlagt eller videreformidlet til noen tredjepart; de er fremdeles under Polars kontroll og det er bare du som eier dem. Du kan se alle Polars tjenestetilbydere og hvor de befinner seg her . Mer informasjon om overføring av informasjon og tilhørende sikkerhetstiltak finner du i avsnittet Vanlige spørsmål om personvern . Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

I tråd med de ovennevnte prinsippene, kan opplysningene dine overføres eller gis tilgang til for Polars underleverandører (som leverandøren av kundeservicesystemet vårt) som utfører oppgaver tilknyttet Polars nettsted, produkter og tjenester. Våre underleverandører har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål, og tjenestene som Polars underleverandører yter, omfattes alltid av en fortrolighetsklausul.

Polar deler aldri noen av personopplysningene dine uten uttrykkelig tillatelse fra deg, med mindre det er nødvendig for å behandle bestillingene dine, svare på henvendelser fra deg eller behandle de interaktive kundeprogrammene våre. Imidlertid kan informasjonen eventuelt deles som følge av lov, en rettskjennelse eller på grunnlag av forskrifter eller forespørsler utstedt av myndighetene.

For statistiske formål kan Polar levere anonymiserte data om kunder, salg, trafikktyper, treningsinformasjon og lignende som er innhentet fra nettstedet, til andre pålitelige virksomheter. Dette er rene statistikkdata som ikke inneholder identifiserbare personopplysninger.

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Vi ønsker å holde databasen vår oppdatert, og vi sletter utdaterte og unødvendige personopplysninger regelmessig. Vi lagrer opplysningene kun så lenge de er nødvendige for å utføre oppgavene de ble innhentet for, eller hva som er lovpålagt. Du finner mer informasjon om oppbevaringstid i de tjenestespesifikke avsnittene. Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

De fleste av Polars tjenester lar deg håndtere personopplysningene dine selv. Vi anbefaler at du kontrollerer opplysningene av og til for å se om de er riktige, og korrigerer dem ved behov. Du er selv ansvarlig for å oppgi nøyaktige opplysninger.

Dine rettigheter

Du har alltid rett til å se personopplysningene dine . I de fleste tjenestene kan du få direkte tilgang, og ved behov kan du be Kundeservice om å gi deg en kopi av personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har innhentet om deg, hva de brukes til og hvilke andre virksomheter de eventuelt er delt med. For å bekrefte din identitet i forbindelse med en forespørsel fra deg, kan vi be om tilleggsinformasjon.

Polar har tillatelse til å behandle personopplysningene dine når dette er basert på en legitim interesse. I noen tilfeller bruker vi dette juridiske grunnlaget for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, fordi vi hele tiden ønsker å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du har rett til å nekte at personopplysningene dine blir brukt til disse formålene. Men retten til å nekte er ikke absolutt. Denne typen behandling av opplysninger er helt avgjørende for at Polar skal kunne utvikle og tilby deg bedre funksjoner og det nyeste innen teknisk ekspertise.

Du har alltid rett til å forby direkte markedsføring . Hvis du har samtykket til å motta markedsføringsmeldinger fra Polar, kan du stoppe dem ved å følge anvisningene for «si opp abonnementet» som står i all vår e-postkommunikasjon. Hvis du har opprettet en brukerkonto, kan du gjøre dette direkte via tjenesten vår. Polar hverken videresender eller deler adresselister med andre virksomheter for markedsføringsformål. Tjenesterelaterte e-postmeldinger (for å bekrefte kjøp osv.) har normalt ikke noen mulighet for å si opp abonnementet, fordi disse e-postene er nødvendige for å levere tjenesten du har bedt om. Slike e-postmeldinger inkluderer også varsler om endringer av personvernerklæringen og bruksvilkårene våre.

Du har rett til å korrigere eller slette opplysningene dine helt eller delvis ved enten å gjøre det selv i tjenestene fra Polar eller i account.polar.com, eller sende en forespørsel til Kundeservice . Hvis du ønsker at opplysningene dine skal bli slettet, vil vi slette brukerlegitimasjonen din og all informasjon og alle opplysninger som har med deg å gjøre. Dette inkluderer alle data i de tjenestene fra Polar som du har benyttet deg av (f.eks. Polar Flow og supporttjenester). Opplysninger som slettes kan ikke gjenopprettes. Etter at vi har slettet opplysningene dine, må du opprette en ny brukerkonto for å kunne bruke tjenestene. Enkelte opplysninger, som f.eks. kjøpsopplysninger, vil bli oppbevart i en gitt periode i henhold til lovpålagte krav.

I henhold til lov har du rett til å avslå profilering og automatisert beslutningstaking. Vi kan kategorisere data når vi for eksempel målretter markedsføringsmeldinger til deg med ditt samtykke. En slik form for profilering har imidlertid ingen store betydninger for deg, så det kvalifiseres ikke som profilering slik det for eksempel er definert i Personvernforordningen av EU 2016/679 (GDPR). Vi utfører heller ingen automatiske beslutninger om deg eller din brukeratferd. Du kan også forlange begrenset behandling av opplysningene dine ; dette gjelder også hvis du har nedlagt forbud mot behandling av opplysningene dine og vurderingen av det rettslige grunnlaget for dette ikke er ferdig.

I enkelte av våre tjenester vil vi be om ditt samtykke. Vi ber kun om ditt samtykke når dette er nødvendig for å kunne tilby deg tjenesten. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når du måtte ønske. Samtykket kan tilbakekalles innen tjenesten. Vær oppmerksom på at for enkelte tjenester vil tilbakekalling av samtykke bety at vi ikke lenger kan tilby deg den aktuelle tjenesten.

Du har rett til å få tilsendt opplysningene dine fra Polars systemer i et maskinlesbart format når behandlingen av disse opplysningene er basert på samtykke fra deg eller på gjennomføringen av en avtale. Du kan laste ned opplysningene dine direkte fra account.polar.com.

Retten til dataportabilitet gjelder bare opplysningene som er oppgitt av deg, ikke avledede data du ser i Polar Flow-tjenesten, som har vært gjennom Polars algoritmer. Du kan lese mer om nedlasting av data på siden Vanlige spørsmål om personvern .

Du kan også be om å få opplysningene dine overført til en tredjepart . Polar er ikke ansvarlig for at tredjepartens datasystemer kan behandle informasjonen i formatet som brukes ved overføringen.

Hvis du mistenker at opplysningene dine er misbrukt, kan du sende en klage til Datatilsynet eller en lignende instans. Kontaktinformasjon for datatilsyn i de forskjellige landene er tilgjengelig på vår side om Vanlige spørsmål om personvern .

Informasjonskapsler og tredjeparter

Polar bruker sporingsteknikker for nett og mobil, og målrettet reklame. Når du går inn på nettsteder under Polar.com-domenet, blir du bedt om å samtykke til informasjonskapsler og andre sporingsmetoder. Hvis du gir oss ditt samtykke, brukes disse metodene til å samle inn enhets- og nettverksinformasjon, spore bruken av tjenestene våre og muligvis gi deg målrettet reklame på de andre nettstedene våre eller via reklamepartnere. Analysedataene blir også brukt for å forbedre tjenestene våre. Du kan lese mer om Polars bruk av informasjonskapsler i vår Informasjonskapselpolicy .

Polar bruker verktøy levert av Google, Facebook (som Pixel, Conversion API, Custom Audience API), LinkedIn og Criteo. Likevel deles ingen Polar-relaterte personopplysninger med disse tjenesteleverandørene uten din tillatelse. Les mer her: Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre , Retningslinjer for data (Facebook) , Hva er personvernforordningen (GDPR)? (Facebook) .

Polar bruker Google reCaptcha i en berettiget interesse av å forhindre misbruk av tjenestene våre. Bruken av reCaptcha spiller en sentral rolle for sikkerheten til Polar-tjenestene. reCaptchas programmeringsgrensesnitt (API) sender maskinvare- og programvareinformasjon, inkludert enhets- og programdata, tilbake til Google for analyse. Google bruker på sin side dataanalysen til å bekjempe søppelpost og misbruk. Les mer under Googles personvernregler .

Noen nettlesere har en antisporingsfunksjon ("Do Not Track"). Når denne funksjonen brukes, sendes det et signal til nettjenesten om at brukeren ikke ønsker å spores. Polar-tjenester reagerer ikke på "Do Not Track"-signaler, men besøkende på nettstedet vårt kan alltid manuelt velge ikke å godta informasjonskapsler under besøket.

Bruk av kundeopplysninger i markedsføring

Når du abonnerer på et nyhetsbrev eller registrerer deg i Polars tjenester, blir du bedt om å samtykke i å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra Polar. Hvis du samtykker til dette, vil du motta meldinger fra Polar i form av for eksempel nyhetsbrev, informasjon om nye produkter og tjenester, målrettede annonser i sosiale medier. Du kan også bli lagt til i tilpassede grupper på Facebook eller du kan motta målrettede NPS (Net Promoter Score)-spørreskjemaer som er markedsføringsrelaterte, samt annet materiell. Vi kan målrette noe materiell mot gitte brukergrupper basert på for eksempel foretrukket idrett eller produktet de bruker. Noe materiell er målrettet mot gitte geografiske områder.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om markedsføring enten direkte i de markedsføringsrelaterte meldingene du mottar fra Polar eller i Polars tjenester. Tilbaketrekking av ditt samtykke vil resultere i at navnet ditt slettes i alle markedsføringsrelaterte lister hos Polar hvor navnet ditt er oppført.

Polar hverken selger eller gir kundeopplysninger til noen tredjepart i markedsføringsøyemed.

Bruk av kundeopplysninger til forskning og produktutvikling

Idrettsforskning har en sentral posisjon i alt vi gjør hos Polar. Vi har vårt eget forskningssenter som består av eksperter innen biosignalteknologi, fysiologi, sportstrening, helse- og dataforskning, og vi gjennomfører innovative studier relatert til bærbar teknologi, sportstrening, fysisk aktivitet og søvn.

Forskjellige treningstyper

Polar gjennomfører alltid egne forskningsprosjekter for å utvikle nye teknologier, produkter og tjenester og for å forbedre eksisterende produkter og tjenester. Nye algoritmer utvikles og testes, og kundemassen benyttes til for eksempel å finne uregelmessigheter i funksjoner eller for å finne enheter som ikke fungerer som de skal. Resultatene av dette arbeidet deles ikke med noen utenfor selskapet, og de publiseres heller ikke. De brukes kun til å størte vår egen utvikling.

Noe av denne forskningen gjennomføres i samarbeid med tredjeparter. Formålet med slike forskningssamarbeid er å produsere en vitenskapelig publikasjon med resultatene, og det faktiske forskningsarbeidet utføres i henhold til en forskningsprotokoll det er enighet om, og obligatoriske etiske hensyn som gjelder studien. I disse studiene blir ingen personopplysninger gitt til noen tredjepart. I stedet blir alle opplysninger behandlet innenfor Polar av et av Polars forskningsteam. Hvis noen form for personopplysninger blir brukt i forskningen, blir kundene bedt om å gi informert samtykke til at personopplysningene deres brukes i spesifiserte forskningsprosjekter.

Markedsføringsforskning har som formål å oppnå en bedre forståelse av de forskjellige brukergruppene av Polars enheter og tjenester, hvordan disse enhetene brukes og hvilke nye ønsker disse gruppene måtte ha. Markedsføringsforskning gjennomføres ved hjelp av opplysninger fra brukere som har gitt samtykke til markedsføring. Resultater fra markedsføringsforskning (for eksempel trender i kundeatferd og favorittidretter) kan også bli brukt når vi skal lage innhold til sosiale medier, for eksempel innlegg på Polar-bloggen. For å kunne tilby kundene våre ny kunnskap i form av enheter og tjenester trenger vi opplysninger fra kundene. Kundeopplysningene som blir brukt til forskning og produktutvikling, slettes for identifiserende informasjon i størst mulig grad.

Feillogger

For å gi deg best mulig hjelp dersom det skulle oppstå et problem, lagrer vi data om eventuelle feil i en feillogg («Error log») på enhetene våre. Når du synkroniserer enheten din med Polar-tjenesten, kopieres feilloggen til serveren vår og lagres der i en periode på maksimalt to år.

Feilloggen brukes bare til feilanalyse og statistiske formål basert på våre legitime interesser. Den kan for eksempel brukes når du kontakter Polar Kundeservice om en feil på enheten eller en krasj. Den eneste personlige identifikatoren i feilloggen er enhets-ID-en, som kreves for å forbinde loggen med den riktige enheten.

Telemetrilogger

Enkelte Polar-enheter kan samle inn telemetriske data fra enheten. Det juridiske grunnlaget for innsamlingen av telemetriske data er vår legitime interesse. Telemetriske data omfatter data om funksjonene og statusen til enheten, som batterikapasitet, statistiske data om synkronisering, statistikk om USB-tilkoblinger, skjerm, bruk av optisk pulsmåling osv. Den eneste personlige identifikatoren i telemetriloggen er Enhets-ID-en. Dataene som samles inn i telemetriloggen, brukes i Polars utvikling for å forbedre ytelsen til Polar-enheter og for å få en bedre forståelse av hvordan den gjennomsnittlige brukeren bruker enhetene. Telemetriloggen kan, i likhet med feilloggen, brukes ved reparasjon eller i andre feiladministreringssituasjoner av kundeservice. Telemetriloggene sendes til Polars servere under datasynkronisering med tjenesten. Enhets-ID-en hashes (énveis) slik at det ikke finnes noen åpenbare identifikatorer i dataene som behandles av Polar. Dataene lagres i 60 dager før de blir slettet automatisk. Disse dataene kan ikke slettes på forespørsel, kun via automatisering. Hvis denne funksjonen brukes på enheten din, kan du velge å nekte innsending av telemetrilogger på account.polar.com.

Brukere under 13 år

Prinsipielt anmoder vi om at mindreårige (under 13 år) ikke foretar kjøp eller deltar i andre rettslige handlinger på Polars nettsteder uten samtykke fra foreldre eller verge. Eksempelvis kreves det tillatelse fra en verge hvis en bruker under 13 år vil opprette en brukerkonto for en Polar-tjeneste.

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen ble oppdatert 30. juni 2021. Du kan se de forrige versjonene her . Vi gjør av og til endringer av denne personvernerklæringen, og vi varsler kundene våre om slike endringer via e-post eller via tjenestene våre. Ta kontakt med Kundeservice hvis du har spørsmål vedrørende Polars tjenester eller produkter. Du finner også informasjon om personvern under Vanlige spørsmål om personvern . Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om Polars personvernrutiner, send gjerne en e-post til privacy@polar.com .

Kontaktinformasjon:

Datakontroller:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Ansvarlig for databeskyttelse:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow er en gratis sky-basert app- og web-tjeneste for fitness og trening som hjelper deg å spore data om trening, aktivitet og søvn samt å analysere fremgangen din. Tjenesten er integrert med Polar-produktet ditt og fungerer som din automatiske treningsdagbok: alle data om trening, aktivitet og søvn synkroniseres fra produktet til Polar Flow-kontoen din.

Før du kan ta tjenesten i bruk, må du opprette en konto gjennom å registrere deg i tjenesten. I registreringsprosessen ber vi deg om å godkjenne brukervilkårene samt ditt samtykke til enkelte obligatoriske aktiviteter i forbindelse med behandlingen. Det er en grunn til at disse aktivitetene er obligatoriske: de er nødvendige for å kunne levere tjenesten til deg. Vi ber også om dette samtykket for å oppfylle lovpålagte krav i flere lovområder som angår personvern. Hvis du ikke vil gi samtykke til en eller flere obligatoriske aktiviteter, kan vi dessverre ikke levere tjenesten til deg. Med få unntak (sensorer og enkelte gamle enheter) kan du velge å bruke enheten i frittstående modus. Et samtykke er ikke allmenngyldig. Ved å gi et spesifikt samtykke, gir du Polar tillatelse til å behandle dine data utelukkende for det spesifikke formålet, og ingenting annet.

Før du registrerer deg for Polar Flow, må du lese tjenestens bruksvilkår og Polars personvernerklæring. Du vil bli bedt om å godkjenne tjenestens bruksvilkår. Ved å godkjenne bruksvilkårene inngår du en avtale med Polar. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest Polars personvernerklæring.

Vi ønsker å holde deg oppdatert med alle våre nyheter, tilbud og oppdateringer, så vi vil også be deg om å samtykke i å motta markedsføringsmeldinger. Avslag er alltid standardinnstillingen for denne forespørselen. Du kan når som helst endre valgene dine i kontoinnstillingene. Les mer om hvordan vi bruker opplysningene dine i markedsføring her .

Vi ber deg om tillatelse til å behandle personopplysningene dine. Denne informasjonen består av de opplysningene du oppgir ved registrering: e-postadresse, navn, alder, høyde, kjønn, treningsbakgrunn og sted. Disse opplysningene benyttes for å gi deg nøyaktige og personlige beregninger som blant annet forbrente kalorier og tilbakemelding om treningsutbytte. Du trenger ikke å oppgi ditt ekte navn, men navnet du oppgir er det som vil bli brukt dersom du deler øvelser eller skriver kommentarer på våre fora. Vi bruker stedsinformasjonen hovedsakelig til å gjenkjenne språket ditt. Stedsinformasjonen brukes også til å sende forespørslene dine til Kundeservice til det rette Kundeservice-stedet, slik at du kan få støtte på riktig språk. E-postadressen din brukes som kontonavn, og vi kan bruke e-postadressen din for å identifisere deg på et senere tidspunkt hvis du kontakter Kundeservice. Du bør bruke en e-postadresse som du har tilgang til og er i bruk (ikke et alias), til dette formålet. Vi vil dessuten sende alle viktige e-poster til den e-postadressen. Du kan når som helst endre e-postadressen din, så du er ikke for alltid låst til den e-postadressen du oppgir når du registrerer deg.

Vi ber om ditt samtykke til å behandle sensitive personopplysninger. I forbindelse med Polar er sensitive opplysninger ensbetydende med opplysninger om pulsen din, opplysninger som vi mottar fra enheten eller sensoren du bruker. Tjenesten Polar Flow basers hovedsakelig på disse opplysningene, og uten disse opplysningene vil vi ikke kunne levere tjenesten til deg.

Vi ber også om ditt samtykke til å overføre opplysningene dine til et annet land enn det landet du bor i. Polar benytter servere levert av andre leverandører i tjenesten Polar Flow, og disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. De faktiske brukerdataene lagres på servere som er lokalisert innenfor EU, men annen informasjon, for eksempel systemets overvåkningsdata eller opplysninger om e-postvarsling, lagres på servere hos en tjenesteleverandør som kan være lokalisert utenfor EU. Disse opplysningene kan inkludere din e-postadresse eller bruker-ID. Du kan lese mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her .

For personer under 13 år ber vi om at vergen samtykker i at vi behandler opplysningene.

Polar bruker Google reCaptcha av en berettiget interesse i noen Polar Flow-prosesser. Les mer her .

Etter at du har registrert deg, vil du motta en melding for å verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager. Hvis den ikke verifiseres innen denne fristen, blir kontoen låst og vil ikke kunne brukes. Kontoen slettes etter 210 dager. I løpet av denne 210-dagersperioden kan du verifisere e-postadressen din eller når som helst få verifiserings-e-posten sendt til deg på nytt.

Når du oppretter en brukerkonto, er personverninnstillingene satt til privat som standardverdi, slik at opplysningene dine ikke vises til andre brukere. Hvis du ønsker dette, kan du dele informasjon i Polars tjenester og i andre tjenesteleverandørers systemer, for eksempel Facebook og Strava. Polar er ikke ansvarlig for informasjonen når den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Du er selv ansvarlig for å håndtere informasjonen du deler eller overfører ut av systemet, så husk å lese utenforstående tjenesteleverandørers personvernerklæringer nøye.

Ettersom Polar hele tiden jobber med å utvikle tjenestene sine, kan treningsdata du lagrer i tjenesten Polar Flow brukes til å realisere Polars legitime interesser når det gjelder forskning og produktutvikling. Du kan lese mer om bruk av opplysninger til forskning og produktuvikling her . Opplysningene dine kan også brukes til å sende markedsføringsrelaterte meldinger hvis du har samtykket i dette, enten i forbindelse med registreringen eller ved en senere dato. Disse markedsføringsrelaterte meldingene er normalt målrettet mot en gitt aldersgruppe eller en geografisk begrenset målgruppe, spesifikke idretter eller brukere av spesifikke produkter fra Polar.

For tiden lagres opplysningene dine i tjenesten Polar Flow helt til du sletter kontoen. Hvis du trekker tilbake et obligatorisk samtykke eller ikke verifiserer e-postadressen din, vil kontoen bli låst i 180 dager, og deretter flyttet over i en rutinemessig slettingsprosess hvor alle opplysningene vil bli slettet permanent etter 30 dager. Hvis vi foretar endringer av datalagringsperioder, vil vi opplyse deg om dette.

Polar Flow-mobilappen

For å bruke Polar Flow-appen må du først opprette en Polar Flow-konto. Deretter bruker du Polar Flow-brukernavnet ditt for å logge deg inn i Polar Flow-appen. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server; det lagres ingen opplysninger i Polar Flow-appen. Personvernerklæringen for Polar Flows gjelder for all behandling av brukeropplysninger.

Noen innstillinger som kan påvirke personvernet ditt når du bruker Polar Flow-appen, er telefonrelaterte. Et godt eksempel er varsler: Hvis du vil aktivere dem på den bærbare enheten, må telefoninnstillingene tillate dette. Se hva du kan velge av telefoninnstillinger, og velg det som fungerer best for deg.

Polar bruker tredjepartsverktøy for å samle inn data om bruken av appene våre i vår berettigede interesse. Vi gjør dette for å forbedre produktene og tjenestene våre, for å forbedre kundeopplevelsen din og for å respondere raskere på eventuelle stabilitetsproblemer som kan oppstå. Disse dataene er i seg selv analytiske, og inneholder ingen personopplysninger.

Dataene vi samler inn, inkluderer varigheten av synkronisering og hvorvidt dette lyktes eller mislyktes, funksjonene som brukes i appen, potensiell krasjinformasjon for appen og nye produktregistreringer. Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Flow-appen er tilgjengelig i Google Play Butikk, App Store og AppGallery. Når du laster ned appen fra disse butikkene, er du underlagt butikkleverandørens regler. Polar er ansvarlig for appens egen informasjonsbehandling, ikke for nedlastingen av appen fra butikken.

Når du bruker Polar Flow-appens karttjeneste, kobler du deg til en tjeneste fra en tredjepart. Vær alltid oppmerksom på personvernmeldinger du mottar når du aktiverer eller bruker forbindelsen. Polar bruker bare pålitelige partnere med et godt rykte og et utmerket kvalitetsnivå.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach er en gratis sky-basert tjeneste som gir coacher og personlige trenere enkel tilgang til klientens treningsdata. Ved hjelp av en rekke funksjoner, blant annet treningsdagbok, planleggingsverktøy, rapporter og prestasjonsstatistikk, kan coacher følge med på klientens fremgang og veilede dem i sanntid.

Idrettsutøverne gir coachen tilgang til sine data, og forholdet dem imellom baseres på avtalen mellom partene. Idrettsutøverne kan når som helst nekte coachen tilgang til sine data. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server. Personvernerklæringen for Polar Flows gjelder for all behandling av brukeropplysninger. Du finner mer informasjon i avsnittet om Polar Flow .

Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Beat

Polar Beat er en gratis fitness- og treningsapp for mobilenheter. Med Polar Beat kan du trene med virkelig puls (når du bruker en pulssensor fra Polar) og få taleveiledning i sanntid, spore ruten og måle distansen, og få persontilpasset tilbakemelding for hver treningsøkt.

Opplysningene du legger inn i appen, forblir i enheten sammen med de siste treningsdataene. For å få mest mulig ut av Polar Beat, anbefaler vi at du også oppretter en Polar Flow-konto. Polar Flow hjelper deg med å sette sammen en omfattende samling av verktøy for treningsanalyse. Når du bruker Polar Beat sammen med Polar Flow, lagres treningsdataene dine også i Polar Flow-tjenesten. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens servere etter innlogging. Personvernerklæringen for Flow-tjenesten gjelder for all behandling av brukeropplysninger. Du finner mer informasjon i avsnittet om Polar Flow.

Noen innstillinger som kan påvirke personvernet ditt når du bruker Polar Flow-appen, er telefonrelaterte. Et godt eksempel er varsler: Hvis du vil aktivere dem på den bærbare enheten, må telefoninnstillingene tillate dette. Se hva du kan velge av telefoninnstillinger, og velg det som fungerer best for deg.

Polar bruker tredjepartsverktøy for å samle inn data om bruken av appene våre i vår berettigede interesse . Vi gjør dette for å forbedre produktene og tjenestene våre, for å forbedre kundeopplevelsen din og for å respondere raskere på eventuelle stabilitetsproblemer som kan oppstå. Disse dataene er i seg selv analytiske, og inneholder ingen personopplysninger.

Dataene vi samler inn, inkluderer varigheten av synkronisering og hvorvidt dette lyktes eller mislyktes, funksjonene som brukes i appen, potensiell krasjinformasjon for appen, informasjon om enheten som ble brukt (modell, maskinvare, operativsystem) og nye produktregistreringer. Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Kundestøtte/kundeservice

Polar Kundeservice hjelper deg med alle problemer du måtte ha når det gjelder produktene og tjenestene våre. Kundeservice fører to registre: Kontakt oss-skjemaet og Service. Informasjon lagres til begge disse via nettstedet Polar.com. Kundene fyller ut opplysningene i skjemaene selv, og opplysningene som sendes inn med dette skjemaet lagres i et servicesystem hos en underleverandør. Underleverandøren er i dette tilfellet kun en tjenesteleverandør: det er Polar som bruker kundeservicesystemet og opplysningene som ligger i systemet. Opplysninger som lagres i Polars systemer, kan oppbevares på servere i Finland eller på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører i og utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her . Polar Kundeservice betjener hele verden for å gi støttetjenester i mange land og tidssoner.

Kontakt oss-skjemaet : Opplysningene som registreres i dette skjemaet, blir overført til et kundeservicesystem som brukes av Polar og driftes av en underleverandør. Dette systemet er tilgjengelig for alle ansatte i Polar Kundeservice. Opplysningene som registreres i systemet oppbevares i tjenesteleverandørens servere innen EU. På dette skjemaet blir du spurt om å oppgi kontaktinformasjon (for eksempel en e-postadresse og land), slik at vi kan svare på forespørselen din. Opplysningene dine behandles fortrolig, og tjenesteleverandøren har ikke tilgang til de faktiske opplysningene. Informasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring, eller du ber om at opplysningene skal slettes.

Polar bruker Google reCaptcha i Kontakt oss-skjemaet. Les mer her .

Service : Opplysningene som registreres i dette skjemaet, brukes til å koble en enhet sammen med sin eier, levere en reparert enhet eller bestilte reservedeler til kunden, fakturering og betalingsbehandling, sende ut adresseetiketter for returer, sende automatiske e-postmeldinger med henblikk på serviceframdrift og -fullføring, sende tilleggsforespørsler tilknyttet service og anslå hva en service vil koste. Opplysninger fra serviceskjemaet overføres til Polars globale servicesystem. Det overføres også adresseinformasjon til eksterne posttjenester for levering av produktene. Informasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Sende inn enheten til reparasjon

Når du sender enheten din til Polar for reparasjon, kan det hende reparasjonsmedarbeideren trenger å se treningshistorikken på den aktuelle enheten. Noen ganger vil det også være påkrevd å se på treningsøktene som er registrert med den aktuelle enheten på Flow-kontoen. Reparasjonsmedarbeideren ser ikke på personopplysningene dine, bare på treningsøktene som kan være årsaken til problemene. Alle medarbeiderne våre er godt opplært innen personvern, og behandler opplysningene dine med største omtanke og respekt.

Hvis du sender enheten din til reparasjon via en Polar-forhandler, blir personopplysningene dine bare brukt for å utføre reparasjonen og for å returnere enheten til deg.

Ringe til Polar Kundeservice

I enkelte land kan det gjøres lydopptak av din samtale med Polar Kundeservice. Nummeret du ringer fra registreres i kundeservicesystemet og telefonsystemet. Logginformasjonen lagres i seks måneder.

Du kan også kontakte Polar Kundeservice via sosiale medier (Twitter, Facebook og Google Play) og via en nettpratetjeneste (ikke tilgjengelig i alle land). Disse kontakthendelsene registreres i kundeservicesystemet.

Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Kontakt oss-skjemaet og tjenesteregistrene.

Når du har vært i kontakt med Polar Kundeservice eller våre reparasjonstjenester og har oppgitt e-postadressen din, kan vi sende deg et NPS (Net Promoter Score)-spørreskjema etterpå. Vi sender deg et NPS-spørreskjema for å be om tilbakemelding fra kundene våre. Med hjelp fra kundene våre kan vi gå servicen vår nøyere etter i sømmene og forbedre opplevelsen.

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger i kundestøtte og kundebehandling ligger i å leve opp til kravene i en kontrakt.

Polar.com

Nettstedet Polar.com er et offentlig nettsted som tilbyr informasjon om Polar og selskapets produkter, tjenester og samarbeidspartnere. Du trenger ikke registrere deg eller oppgi noen opplysninger om deg selv for å bruke nettstedet. Men Polar benytter informasjonskapsler for å innhente informasjon om trafikken på nettstedet. Lær mer om informasjonskapsler her .

Du kan abonnere på Polars nyhetsbrev på nettstedet Polar.com, og da må du oppgi e-postadressen din. Du kan når som helst si opp abonnementet ved å følge anvisningene i nyhetsbrevet du får tilsendt. Du kan også kjøpe Polar-produkter via lenkene på nettstedet Polar.com. Les mer om Polars nettbutikk her .

Account.polar.com

Hvis du har registrert deg for en Polar-tjeneste, kan du også administrere kontoinnstillingene dine på account.polar.com. Der kan du administrere samtykkene dine og innstillinger for informasjonskapsler. Du kan også endre e-postadresse og passord der. Account.polar.com byr også på verktøy du kan bruke for å eksportere opplysninger og slette kontoen din. Denne tjenesten er ikke et separat lagringssted for opplysninger. Det er ganske enkelt et verktøy som har direkte tilgang til innstillingene for Polars tjenester, så personopplysninger flyttes eller kopieres ikke noe sted når du bruker account.polar.com.

Nettbutikk og elektronisk betaling

Polars nettbutikk er et åpent utsalgssted hvor du kan kjøpe et produkt enten som registrert kunde eller som gjest. Polar følger kravene til Payment Card Industry Data Security Standard-programmet (PCI DSS) for infrastrukturen til nettbutikkene. For å kunne levere produktet må vi lagre adresseinformasjonen du oppgir, og e-postadressen bruker vi til å holde deg oppdatert om detaljer ved leveransen. Vi vil også kontakte deg via e-post for å be om tilbakemelding når det gjelder kundeopplevelsen. Dette hjelper oss med å forbedre tjenesten. Hvis du oppretter en kundekonto i forbindelse med bestillingen, lagrer vi disse opplysningene for å forenkle senere kjøp.

Den aktuelle betalingen foretas via et betalingssystem som driftes av en underleverandør. Betalinger på nett gjøres direkte av kunden, som bruker Internett-betalingstjenester som er skaffet til veie av leverandøren(e) av betalingssystmet. Ansatte i Polar involveres aldri på noe sted i prosessen med å akseptere betalinger via denne metoden. Den eneste informasjonen som lagres i Polar-systemet om betalingen, er opplysninger om betalingsmetode og, for B2B-produkter (Polar Club, Polar Team Pro), også det tokeniserte kredittkortnummeret. Når en betaling er relatert til Polar Club og Polar Team Pro, ber vi om ditt samtykke til å lagre kredittkortopplysningene.

Polar lagrer enkelte opplysninger, blant annet IP-adressen du bruker, i systemet en viss tid på grunnlag av en berettiget interesse for å iverate sikkerheten til tjenesten. Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger i nettbutikken til Polar eller i forbindelse med andre nettbetalinger ligger i å leve opp til kravene i en kontrakt.

Kjøpsinformasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om nettbutikkens register.

Polars nettbutikker for forhandlere og distributører

Polars nettbutikker for forhandlere og distributører er plattformer der Polars forhandlere og distributører kan legge inn bestillinger. For å bruke Polars nettbutikk for forhandlere eller distributører mottar forhandlere eller distributører kontoopplysninger fra Polar, eller så kan de opprette én eller flere brukerkontoer selv. De eneste personopplysningene som innsamles, er forhandler- eller distributørkontaktens navn og e-postadresse tilknyttet hver enkelt brukerkonto.

Hver forhandler og distributør kan administrere sine egne brukerkontoer selv i Polars nettbutikk for forhandlere eller distributører: Dette omfatter å opprette og deaktivere brukerkontoer. Det juridiske grunnlaget for å behandle de ovennevnte personopplysningene ligger i leve opp til en kontrakt.

Polar Club

Polar Club er en fitness- og treningsapp basert på puls for grupper som kan bruke appen til å spore og vise data om klubbmedlemmenes prestasjoner i sanntid, deriblant puls, intensitet og kaloriforbrenning, i løpet av en treningstime. Deltakernes treningssammendrag lastes automatisk opp til Polar Flow hvor de kan følge med på fremdriften og nå sine mål. Når en fitnessklubb kjøper Polar Club, inngås en avtale med Polar. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens klubben er datakontroller. Klubben er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Klubben er også ansvarlig for at brukernes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuell brukere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Informasjon om klubben som bruker tjenesten, lagres i Polar Club-registret. Det opprettes et brukernavn for klubbens nominerte administrator (Club Admin). Til dette formålet blir den aktuelle personens e-postadresse lagret i systemet.

Informasjon om treningstimer lagres på klubbens iPad i én måned. Andre data som lagres på enheten, inkluderer deltakernes treningsrelaterte data og en elektronisk ID-kode for å identifisere hver enkelt person, som kan brukes til å koble det registrerte brukernavnet til Flow-databasen. Ved hjelp av denne ID-koden kan deltakernes treningsdata overføres til hver enkelts personlige Flow-konto. Klubbens administrasjon kan ikke identifisere brukere på grunnlag av disse ID-kodene. Instruktørens ID-data lagres også på iPad-en. Deltakernes virkelige Flow-brukernavn lagres ikke på iPad-en. Flow-brukernavn med tilhørende brukeropplysninger lagres kun i Flow-tjenesten , og klubben har ikke tilgang til disse kontoene. Dataene i tjenesten Polar Flow lagres på Polars tjenesteleverandørers servere. Disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her .

Kunder kan delta på treningstimer via sin eksisterende Flow-konto, ved å opprette en konto samtidig med at de registrerer seg som deltaker eller som Gjest.

Kunder med Flow-konto:

Kunden kan registrere seg på en treningstime i klubben ved å bruke en eksisterende Flow-konto. Alternativt kan brukeren opprette en Flow-konto samtidig med registreringen. Det lagres ingen personopplysninger på iPad-en når Flow-kontoen opprettes. De eneste opplysningene som lagres på iPad-en, er deltakernes elektroniske ID og treningsdata. Treningsdata for kunder som bruker Flow-kontoen til å registrere seg som deltaker på treningen, overføres automatisk fra klubbens iPad til tjenesten Polar Flow ved hjelp av ID-koden.

Kunder som registrerer seg som Gjest:

Kunder kan også registrere seg på en treningstime i klubben som Gjest. De må da oppgi et deltakernavn som skal vises på skjermen under treningen, for eksempel et kallenavn eller en annen unik ID (som et tilfeldig ord eller en tegneseriefigur). Ingen personopplysninger blir innhentet eller lagret. Deltakere som registrerer seg som Gjest, kan lagre sine treningsdata etter timen ved å opprette en Flow-konto eller bruke en eksisterende Flow-konto.

Polar Club-løsningen gir dessuten klubbene og kundene deres en kanal hvor de kan diskutere treningstimer og andre emner av interesse innenfor klubbens eget fellesskap. Denne fellesskapstjenesten finner du i avsnittet om Flows Fellesskap – Klubber . Når du deltar i diskusjoner i tjenesten, kan du dele informasjon som er felles for deltakerne. Klubben er ansvarlig for å moderere diskusjonen ved behov.

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger ligger i leve opp til en kontrakt. Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Club-registeret.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

Polar Team Pro er en løsning for overvåkning av spillere for profesjonelle idrettslag. Den kombinerer overvåkningsdata basert på GPS og bevegelser med pulsinformasjon. Ved hjelp av Polar Team Pro kan coachen overvåke laget under treningsøkten via en iPad (må kjøpes separat) uten en basestasjon eller antenne. Treningsdata kan også innhentes etter trening ved å synkronisere Team Pro-sensorene ved hjelp av dockingstasjonen Team Pro. Overvåking av spillernes prestasjoner gir verdifull og nøyaktig informasjon som kan hjelpe coachteamet i sitt analysearbeid.

Når et idrettslag kjøper Polar Team Pro, inngås en avtale med Polar om bruken av tjenesten. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens laget er datakontroller. Laget er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Laget er også ansvarlig for at informasjonen er nøyaktig og at datarelevante forespørsler fra individuelle spillere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Polar Team Pro innhenter data om lagene og medlemmene som bruker tjenesten. Det opprettes et brukernavn for lagets nominerte administrator (Team Pro Admin). Til dette formålet blir den aktuelle personens e-postadresse lagret i systemet. Vi vil sende en melding så du kan verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager for å kunne bruke Polar Team Pro. Administratoren oppretter et lag i systemet ved å legge inn opplysninger om medlemmene (som spillernes nummer, navn og fødselsdato) i Team Pro-tjenesten. Dataene lagres på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Treningsdata lagres på lagets iPad i maksimalt to måneder, og overføres derfra til Team Pro-tjenesten. Individuelle spilleres personlige Polar Flow-kontoer kan kobles til Team Pro-tjenesten, hvor coachen kan se dem. De individuelle Polar Flow-kontoene er lokalisert i Polar Flow-tjenesten, og derfra lagres dataene på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her .

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger ligger i leve opp til en kontrakt. Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Team Pro-registret.

Polar Team

Polar Team-appen er en løsning for overvåkning av spillere. Appen gir pulsdata i sanntid for innendørs lagidretter, og brukes med Polars pulssensorer og en iPad (må kjøpes separat).

Polar verken innhenter eller lagrer personopplysninger via Polar Team. Alle data lagres på iPad-en.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API er et grensesnitt som gjør det mulig å overføre data fra Team Pro til systemer fra andre leverandører. Admin-brukeren i Team Pro kan koble Team Pro-tjenesten med en plattform fra en annen leverandør for å åpne for at det kan overføres data mellom tjenestene. Disse dataene kan blant annet være personlige treningsdata samt data fra lagets treningsøkter.

Polar GoFit

Polar GoFit er designet for elever, lærere og skoleadministrasjon. Denne tjenesten gjør det mulig for skoler å se og lagre data for elevenes puls og fysiske aktivitet med sikte på måling av fysisk evne. Polar GoFit-tjenesten består av Polar GoFit-appen, nettstedet Polar GoFit (www.polargofit.com) og Polars puls- og aktivitetsenheter som er kompatible med GoFit.

Når en skole kjøper GoFit, inngås en avtale med Polar eller selskapets representant. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens skolen er datakontroller. I egenskap av datakontroller er skolen ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Skolen er også ansvarlig for at elevenes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuelle elever (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte. Skolen er også ansvarlig for å innhente tillatelse fra hver enkelt elev – eller verge når det gjelder mindreårige – før eleven legges til tjenesten.

Opplysninger om lærere og elever som bruker tjenesten, lagres i GoFit-registeret. Det opprettes et brukernavn for skolens oppnevnte kontaktlærer (og eventuelt for flere lærere). Dette krever at personens navn og e-postadresse lagres i systemet. Læreren legger inn elevens brukerinformasjon som blant annet navn, fødselsdato, høyde, vekt, kjønn og klasse i systemet etter å ha innhentet behørig tillatelse. Alle disse opplysningene er nødvendige for at systemet og dets algoritmer skal kunne fungere som tiltenkt. Ved bruk av systemet henter Polar-enheter eller -sensorer inn treningsdata som sendes til GoFit-serveren. Dataene benyttes til å beregne informasjon som blant annet kaloriforbrenning og aktivitet. I enkelte tilfeller kan læreren velge hvilke opplysninger som skal være synlige for brukerne. Kalorier kan for eksempel skjules i skjermvisningen i både GoFit-appen og nettjenesten, men opplysningene lagres likevel sammen med de andre treningsdataene i databasen. Læreren kan dessuten velge om elevens navn eller student-ID skal vises i GoFit-appen. Student-ID-en fastsettes av skolen og kan bestå av både bokstaver og tall. Elever kan bruke kontoen sin uavhengig av skolen hvis de for eksempel vil se egne treningsdata.

GoFit-treningsdata lagres på tjenesteleverandørens servere. Disse serverne kan være plassert i EU eller i USA. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her . Ved behov og med tillatelse fra eleven – eller vergen når det gjelder mindreårige – kan opplysningene deles til en tredjepart innenfor skolemiljøet. Ved behov kan opplysningene deles med en annen leverandør for formål som avtales særskilt.

Informasjonen slettes fra GoFit-systemet når avtalen mellom Polar og skolen utløper.

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger ligger i leve opp til en kontrakt. Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar GoFit-registret.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink er Polars proprietære grensesnitt for programmering av applikasjoner (API) med lenker for direkte deling av data mellom Polar-systemet og andre leverandørers systemer. Ved hjelp av Polar Open AccessLink kan kundene våre overføre data tilknyttet person, trening og fysisk aktivitet fra Polar-enheter og Polar Flow-systemet til andre leverandørers systemer som vises i listen over tilgjengelige systemer, deriblant andre fitness- og treningsapper. Polar-kunder kan også overføre lignende data fra andre leverandørers systemer til Polar-enheter og Polar Flow. (Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når denne versjonen av personvernerklæringen gjøres gjeldende.)

For tredjepartsutviklere:

Polar tilbyr Polar Open AccessLink-grensesnittet med bruksanvisning for tredjepartssystemer. Dette gjør det mulig for tredjeparter å registrere sin egen applikasjon i Polar-systemet og utvikle en funksjon for å motta data.

Utviklere bruker Polar Flow -brukernavnet sitt for innlogging til Polar API/Polar Open AccessLink-tjenesten. En ny applikasjon registreres ved å gi informasjon om applikasjonen og firmaet. Godkjenning av bruksvilkårene er obligatorisk. Ingen personopplysninger innhentes i forbindelse med registrering; applikasjonen kobles i stedet til Flow-kontoen som brukes ved registreringen. Det kan kobles flere apper til den samme Flow-kontoen.

Brukeren er ansvarlig for å koble ønskede tredjepartstjenester til sin Polar Flow-konto. Informasjonen mottas via tredjepartstjenestene eller sendes av Polar Electro når brukeren synkroniserer data med Polar Flow-tjenesten eller sender sensordata til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for informasjonen når den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Brukere er selv ansvarlig for håndteringen av informasjonen de deler eller overfører ut av systemet.

Du kan kontakte Kundeservice for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.