check tag wrench cart

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) to dyrektywa Unii Europejskiej (EC/2006/1907) obowiązująca od czerwca 2007r. REACH dotyczy produkcji i zastosowania substancji chemicznych oraz ich potencjalnego wpływu naludzkie zdrowie i środowisko. Regulacja ta określa przepisy dotyczące importu artykułów, produktów oraz materiałów na teren Unii Europejskiej.


Zobacz deklarację zgdoności firmy Polar Electro z REACH oraz inne dyrektywy dotyczące ochrony środkowiska tutaj.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji dotyczących REACH, wejdź na stronę https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
 

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.