check tag wrench cart

JURIDISK INFORMASJON

Vennligst les følgende vilkår nøye før bruk av denne siden. Se også våre Retningslinjer for personvern

Polar Electro Oy ("Polar") vedlikeholder dette nettstedet (”Siden”) og all informasjon, kommunikasjon, software, fotografier, scripting, videoer, tekst, musikk, grafikk, lyd, bilder og annet materiale og tjenester funnet på Siden (samlet ”Innhold”), for bruk for sine kunder og medlemmer av allmennheten, men kun for de rettmessige formål beskrevet under.

Aksept av vilkår; gjeldende lov

Begrensininger på bruk av Innhold

Innsendelser

Revisjoner

Tredjeparts lenker

Gavekort til Polars nettbutikk

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsbegrensning

Varemerker

PERSONVERN

Standard vilkår og betingelser

Aksept av vilkår; gjeldende lov
Ved å søke tilgang til, gjennomgå og/eller bruke Siden aksepterer du følgende vilkår (”Vilkår”), og å følge all nasjonal regulering og lovgivning relevant for bruk der du befinner deg. Du garanterer at du har rettsevne etter nasjonal lovgivning der du befinner deg til å akseptere de følgende Vilkår på vegne av deg selv eller andre du måtte representere. Dersom ett eller flere av de følgende vilkår settes til side som ugyldige etter nasjonal lovgivning, kjennelse, forvaltningsavgjørelse, eller rettskraftig dom, skal slik ugyldighet ikke få virkning for de øvrige Vilkår etter denne avtale.

Dersom du ikke godtar disse Vilkår, vennligst merk at du ikke har tillatelse til bruk av Siden.

Enkeltdokumenter på Siden kan være underlagt spesielle vilkår eller forbehold. Dette vil fremkomme i de aktuelle dokumenter.

Siden er kontrollert og drevet av Polar fra deres kontorer i Finland. Ved å søke tilgang til Siden godtar du at FINSK RETT, uten hensyn til lovvalgsprinsipper ved internasjonal privatrett, skal gjelde for bruk av Siden. Polar pretenderer ikke at materialet på Siden er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder, og tilgang til Siden fra områder hvor innholdet er ulovlig er ikke tillat. De som bruker siden er selv ansvarlige for at dette er i henhold til nasjonal lovgivning, og gjør dette på egen risiko. Du godkjenner at Polar kan nekte deg tilgang, eller på et hvilken som helst tidspunkt trekke tilbake tilgang, utelukkende basert på eget skjønn.

Begrensininger på bruk av Innhold
Innholdet på Siden er beskyttet mot kopiering uten tillatelse fra Polar (Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT) Innholdet er beskyttet ved lovgivning om immaterielle rettigheter, internasjonale traktater som beskytter åndsverk og all nasjonal lovgivning relevant for spørsmålet. Det er ikke tillatt å reprodusere (uavhengig av hvorvidt dette skjer i form av lenker, framing eller noen annen metode), overføre, distribuere eller lagre deler eller hele Innholdet uten at skriftlig samtykke på forhånd er innhentet fra Polar med unntak for de tilfeller hvor dette skjer i samsvar med de følgende Vilkår. Polar godkjenner at du fremviser, laster ned eller skriver ut deler av materialet fra ulike områder på Siden hvor dette skjer utelukkende for ditt eget ikke-kommersielle formål. Det er ikke tillat å endre eller slette proprietære merknader der disse måtte fremkomme på Innhold nedlastet fra Siden.

Innsendelser
All kommunikasjon eller materiale du sender til Polar via Siden eller e-post vil bli ansett for å IKKE være konfidensiell. Du garanterer at kommunikasjon og materiale ikke inneholder innhold som er ulovlig eller på andre måter ikke passende for offentliggjøring, at du etter beste evne har skannet og forsøkt å fjerne virus eller på andre måter skadelig innhold før dette sendes og at du eier materialet eller har en ubeskåret rett til å overlevere dette til Polar. Polar står fritt til å reprodusere, offentliggjøre eller på andre måter bruke kommunikasjonen eller materialet på noen måte eller for noe formål. Polar står fritt til å bruke innholdet i slike kommunikasjoner og materiale, inkludert enhver idé, oppfinnelse, konsept, teknikk eller know-how omtalt i disse for ethvert formål inkludert utvikling, tilvirkning og/eller markedsføring av varer eller tjenester, uten kompensasjon for innsender av materialet. Du samtykker til ikke å iverksette sak mot Polar relatert til materiale du sender, og du aksepterer å erstatte Polar hvis en tredjepart anlegger sak mot Polar knyttet til materialet du sender. Polar kan ikke vurdere innholdet i meldinger fra brukere på Siden. Polar er ikke ansvarlig for innhold og informasjon som finnes der, inkludert dens sannferdighet og nøyaktighet. Polar kan når som helst og etter eget skjønn velge å fjerne ethvert innhold innsendt av brukere.

Revisjoner
Polar kan revidere eller trekke innholdet, helt eller delvis, når som helst og uten varsel. Polar kan revidere disse vilkårene fra tid til annen ved å oppdatere dette oppslaget. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av slike revisjoner og du aksepterer å regelmessig besøke denne siden for å fastslå de til enhver tid gjeldende Vilkår du er bundet av.

Tredjeparts lenker
I et forsøk på å gi økt nytte til våre besøkende kan Polar velge diverse tredjeparts nettsteder å lenke til fra Siden. Du er selv ansvarlig for å lese og godta nettstedets vilkår for bruk før du bruker et slikt område. Du godtar også at selv om tredjemann er tilknyttet Polar har Polar ingen kontroll over disse linkede nettsteder, og kan ikke påta seg noe ansvar for materiale laget eller publisert av slike tredjeparts nettsteder. Eventuelle lenker til andre nettsteder er kun ment som en tjeneste til brukerne av dette området.

Gavekort til Polars nettbutikk
Gavekort kan ikke returneres eller byttes i kontanter. Gavekortet er gyldig i Polar-nettbutikken der det ble kjøpt. Det er gyldig i opptil seks måneder. Andre rabattkoder kan ikke kombineres med dette gavekortet.

Ansvarsfraskrivelse
Polar tilbyr dette nettstedet og dets innhold på "som den er" og "som tilgjengelig" basis, og gir ingen garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold på nettstedet eller andre nettsteder knyttet til eller fra dette nettstedet. Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lover, fraskriver Polar seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om tittel eller ikke-krenkelse eller stilltiende garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. I tillegg fraskriver Polar seg alle garantier om at Siden vil være uten nedetid eller feilfri, at defekter vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør disse sidene tilgjengelige for allmennheten er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Dersom gjeldende rett ikke tillater slike fraskrivelser gjelder nevnte fraskrivelser ikke for deg.

Vær oppmerksom på at Innholdet, treningsprogrammer og/eller veiledere i polarpersonaltrainer.com ikke kan erstatte tjenestene til helsearbeidere og leger. Polar anbefaler å bruke følgende nettlesere med Siden: Internet Explorer 11.0 eller nyere, Mozilla Firefox 43 eller nyere, Safari 8 eller nyere, og Google Chrome 47 eller nyere. Nettleser anbefalt for www.polarpersonaltrainer.com nett-tjenester er: Internet Explorer 6.0 eller nyere og Mozilla Firefox 1.5 eller nyere.

Ansvarsbegrensning
Polar skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldig, spesielle- eller følgeskader eller tapt fortjeneste som følge av driftsavbrudd som en følge av tilgang, bruk og/eller manglende tilgang til å bruke dette nettstedet eller andre feil eller utelatelser i innholdet, selv om Polar har blitt informert om muligheten for slike skader. Dersom gjeldende rett ikke tillater slike begrensninger gjelder nevnte begrensninger ikke for deg./span>

Varemerker
Polar-logoen er et registrert varemerke for Polar. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Polar. Andre merkenavn og varemerker kan være handelsnavn eller varemerker som tilhører tredjeparter. Du er ikke gitt, underforstått eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noen merker som vises på denne websiden.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

PERSONVERN
Disse retningslinjene gjelder for dette og andre Polar informasjons-(web eller mobile)-nettsteder ("Sider"), men for enkelte områder kan spesielle vilkår og betingelser gjelde som angitt.
Personvernet gjelder for informasjon som Polar Electro Oy ( "Polar") samler om deg, og bruk som Polar gjør av dette i sin løpende virksomhet. Hvis du ikke aksepterer disse retningslinjene, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

Ikke-personlig informasjon
Polar kan samle inn ikke-personlig og ikke-identifiserbar informasjon om deg på en rekke måter, inkludert spore din aktivitet gjennom bruk av din IP-adresse eller mest nylig besøkte URLer. Denne informasjonen samles for å måle antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på Siden, hvilke sider som er sett og andre tekniske data. Vi bruker også denne informasjonen til å følge bruken av Siden og for å forbedre kvaliteten og innholdet på nettstedet. I tillegg til å samle denne type informasjon samler vi også data på forespørsler og nedlastninger fra Siden, for målrettede reklameformål. Dette kan inkludere interesser og demografisk data på besøkende til Siden. Vær oppmerksom på at vi kan gi denne informasjonen til anerkjente tredjeparter, men denne informasjonen vil da ikke inkludere personopplysninger.

Personlig informasjon
For å kunne tilby deg visse tjenester gjennom dette området, kan vi be deg oppgi personlige opplysninger. Vi kan også samle tekniske data og informasjon knyttet til din personlige Polar enhet, tilbehør og tilhørende programvare og bruk av denne. Vi kan bruke denne informasjonen til markedsføring og reklameformål. Informasjonen kan også brukes for å tilby programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester relatert til Polarprodukter. Informasjonen kan brukes til forskning- og utviklingsformål. Hvis du ikke samtykker til slik bruk kan du til enhver tid stoppe slik bruk ved skriftlig henvendelse. Henvendelsen sendes til oss på webmaster@polar.fi. Polar vil ikke, uten din tillatelse, gi denne personlige informasjonen til andre tredjeparter enn Polars distributør i ditt land, unntatt det som er nødvendig for å oppfylle dine forespørsler.

Sikkerhet
Polar har satt i verk alle nødvendige tiltak for å hindre uautorisert tilgang til, upassende bruk av, og feil i din personlige informasjon.

Nøyaktighet på innhentet informasjon
Polar vil på eget initiativ korrigere eller slette personlige data som er ufullstendige eller utdaterte for de formål som de brukes til. Du har alltid rett til å få tilgang til og til å korrigere de personopplysningene du har gitt, og du oppfordres til å sikre at din kontaktinformasjon og annen informasjon er korrekt, fullstendig og oppdatert ved å besøke Polars kontoside.
Informasjonskapsler
Når du oppretter forbindelse med Siden vil vår server legge ved en liten tekstfil på harddisken din - en informasjonskapsel. Ved å vise hvordan og når våre brukere benytter dette området, bidrar denne informasjonen til å forbedre Siden. Det er viktig å merke seg at informasjonskapsler er trygge. De kan ikke utføres som kode eller brukes til å levere et virus, personlige opplysninger kan ikke samles inn eller lagres på dem. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller ønsker å bli varslet om at de er blitt plassert, kan du sette din nettleser til å gjøre dette. MindreårigeMed mindre gjeldende rett tillater dette ber Polar om at "Mindreårige" (som bestemmes av gjeldende rett på ditt bosted) ikke deltar i noen rettstiftelser (kjøp eller andre rettstiftelser) uten samtykke fra verge.

Beskrivelse av filen med personlige dataBeskrivelse av filen med personlige data kan bli funnet her.

Standard vilkår og betingelser
Disse konkurransereglene gjelder forholdet mellom deg og Polar Electro Oy når du melder deg på én av konkurransene eller kampanjene våre. Definisjonene nedenfor er felles for alle våre nettbaserte konkurranser og kampanjer. Hvis det gjelder en spesifikk konkurranse/kampanje, følger du linkene på den relevante siden på nettstedet for å gå til reglene som gjelder for den bestemte konkurransen/kampanjen.

Ansatte i Polar Electro Oy og deres respektive agenter, tilknyttede parter, datterselskaper og morselskaper, salgsrepresentanter, tilknyttede parter og partnere innenfor markedsføring, distributører, annonse- og markedsføringsagenter og medlemmer av nær familie eller husholdning til hver av disse er ikke kvalifisert for premiene. Arrangøren skal betale for alle lotteriskatter, hvis slike pålegges. Premievinneren er ansvarlig for å betale alle andre skatter og avgifter i tilknytning til premien. Det er ingen krav om kjøps- eller deltakeravgift for å delta. Arrangøren av konkurransen er Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

"Konkurransen" skal forstås som alle våre nettbaserte konkurranser; "vi", "oss", "vår" skal forstås som Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland; og "nettsted" skal forstås som alle nettsteder der konkurransen er lagt ut.

1. Ved å delta i én av konkurransene våre godtar deltakerne å være bundet av disse reglene (som når som helst kan endres eller varieres av oss) og av våre beslutninger, som er endelige i alle anliggender knyttet til konkurransen.
2. Premiene kan ikke overdras, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i kontanter. Alle tiltak for oppfyllelse/utdeling av premier vil bli gjennomført av oss. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å erstatte en hvilken som helst premie med en premie av sammenlignbar verdi. Alle premiene er gjenstand for vilkårene og betingelsene til produsenten eller leverandøren.
3. For å kvalifisere seg til premien godtar vinneren/vinnerne (og gjest hvis dette er aktuelt) å (1) om nødvendig undertegne en erklæring; (2) frafalle ethvert og alle krav om erstatning, skadeserstatning, krav og saksgrunnlag knyttet til personskade, tyveri eller tap som har oppstått i forbindelse med konkurransen eller bruk eller aksept av premien eller deler av premien, bortsett fra i tilfeller der dette skyldes uaktsomhet fra vår side; og (3) undertegne en fullmakt som gir oss rett til å bruke personens navn og bilde til formål knyttet til annonsering og reklame uten ytterligere kompensasjon. Påmelding til konkurransen anses som vinnerens samtykke til å undertegne slike fullmakter. Vinneren/vinnerne (og gjest hvis dette er aktuelt) må fylle ut alle juridiske dokumenter og sende dem tilbake til oss innen fjorten (14) dager etter mottak. Hvis du ikke overholder dette vil det føre til diskvalifikasjon av vinneren/vinnerne og en alternativ vinner vil bli valgt ut.
4. Mottak av konkurransens premiekomponenter forutsetter overholdelse av alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Vinneren/vinnerne har selv det hele og fulle ansvar for alle forsikringer, gjeldende skatter eller avgifter og alle kostnader som ikke er angitt i premiebeskrivelsen.
5. Vi forbeholder oss retten til å implementere alderskrav der dette er nødvendig. Deltakere som er 15 år eller yngre (18 år eller yngre i USA), må innhente samtykke fra foreldre eller formyndere før påmelding til konkurransen. Konkurransene er ikke åpne for ansatte i Polar Electro Oy eller deres nære familie, tilknyttede selskaper eller datterselskaper, og alle sponsorer. Vi forbeholder oss også retten til å innføre geografiske begrensninger på deltakernes rettigheter.
6. Ved å melde seg på konkurransen overdrar alle deltakere alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i alt reklamemateriale som lastes opp til nettstedet.
7. For å få oppgitt navnene på vinner/vinnerne ber vi deg. i inntil en (1) måned etter at Konkurransen avsluttes, sende en SAE til Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland og merk meldingen Competition.
8. Vinneren/vinnerne godtar at Polar Electro Oy, dets datterselskaper, samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper og ansatte og alle andre sponsorer ikke skal stilles til ansvar i forbindelse med aksept eller bruk av premiene som omfattes av dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere enhver deltaker og/eller vinner etter eget skjønn.
9. All personlig informasjon, innbefattet deltakerens navn, alder, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse som vi får tilgang til som følge av deltakerens påmelding til konkurransen, kan med deltakerens samtykke brukes av oss eller videreformidles til tredjeparter for bestemte formål knyttet til markedsføring, markedsundersøkelser, analyse og annet. Se på http://www.polar.fi/legal_notice for mer informasjon om bruk av slik personlig informasjon og din rett til å fjerne slik informasjon fra vår database.


Copyright © Polar Electro Oy 2015. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

REGISTRER DEG OG FÅ 10% AVSLAG

Sørg for at du får invitasjonen til Polar-familien vår. Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på alle våre gode nyheter og tilbud! Du får 10% avslag på ett kjøp.

Når du klikker på Abonner, godtar du å motta e-post fra Polar, og bekrefter at du har lest personvernerklæringen vår