Personvernerklæring

Polar overholder personvernet, og tilstreber å gi deg en trygg kundeopplevelse. Med denne personvernerklæringen vil vi fortelle deg hvilke opplysninger vi innhenter når du bruker produktene og tjenestene våre, og hvordan vi bruker og behandler denne informasjonen. Vi vil også fortelle deg hvor du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har angående denne informasjonen.

«Polar» viser til Polar Electro Oy inkludert datterselskaper. Dette betyr at informasjonen du oppgir ved bruk av Polars tjenester eller produkter, kan brukes og behandles av én eller flere av Polars virksomheter.

Innhold:

Kort om bruk av Polars tjenester

Slik behandler vi personopplysningene dine

Sikkerhet

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

Behandling av personopplysninger og overføring av disse utenfor EU

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Dine rettigheter

Informasjonskapsler

Bruk av kundeopplysninger i markedsføring

Feillogger

Brukere under 13 år

Endringer av personvernerklæringen

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Kundestøtte/-pleie

Polar.com

Nettbutikk

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Informasjonskapselpolicy

Kort om bruk av Polars tjenester

Når du bruker Polars tjenester, kan vi hente inn personopplysninger om deg. Disse opplysningene brukes kun til å gi deg den aktuelle tjenesten, og ingenting annet. Polar hverken deler, gir eller selger opplysningene dine til noen andre, med mindre dette er pålagt oss ved lov. Vi kan bruke enkelte av opplysningene til forskning og utvikling for å forbedre tjenestene våre, men vi vil i så fall bruke opplysningene fullt anonymisert, og det vil ikke være mulig å spore opplysningene tilbake til enkeltpersoner.

Polar er en global virksomhet med kunder over hele verden. Dette innebærer at opplysningene dine som regel overføres ut av det landet du bor i. Opplysningene oppbevares i Polars økosystem-servere som befinner seg i EU/EØS-området. E-postadressen eller bruker-ID-en din kan bli overført til våre tjenesteleverandørers servere utenfor EU/EØS i forbindelse med automatiske varslinger eller feilrapportering. Selv i disse tilfellene vil ikke tjenesteleverandørene ha tilgang til dine opplysninger.

Opplysninger overføres utelukkende for at vi skal kunne tilby tjenesten. Opplysningene hverken deles eller gis videre til andre virksomheter; opplysningene er hele tiden styrt og eiet av Polar.

Slik behandler vi personopplysningene dine

Når du oppretter en brukerkonto for Polar-tjenester, ber vi deg oppgi noen personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresse, kjønn og alder). Vi trenger denne informasjonen for å gi deg en persontilpasset opplevelse når du bruker tjenestene våre. Eksempelvis bruker vi alder for å kunne beregne forbrente kalorier mer nøyaktig. Vi stoler på at du gir oss riktig informasjon.

Vi kan innhente en del informasjon om deg når du kjøper produkter fra nettbutikken vår, bruker Polar-tjenester eller kontakter Kundepleie. Hvis du bare abonnerer på Polar-nyhetsbrevet, spør vi bare om e-postadressen din. Vi bruker personopplysningene dine bare til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og de tjenestespesifikke formålene som du kan finne mer informasjon om ved å klikke på de tilhørende lenkene. Du kan også kontakte Kundepleie (Customer Care) for å få nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med hver enkelt tjeneste.

Når du bruker Polar-produkter eller -tjenester, innhenter Polar informasjon om deg, og kan kombinere enkelte opplysninger med andre personopplysninger Polar har innhentet om deg for det samme formålet. Hvis vi har innhentet informasjon om deg for andre formål, kombinerer vi ikke disse opplysningene. I tillegg kan vi bruke personopplysningene dine for å være sikker på at Polar-produktene fungerer riktig og trygt, til å verifisere identiteten din og til å etterforske svindel og annen feilbruk av produktene våre. Vi kan også behandle informasjonen som en del av vår forsknings- og produktutviklingsaktivitet – vi utvikler kontinuerlig nye funksjoner og forbedrer de eksisterende. Informasjonen som brukes i disse aktivitetene, er alltid anonymisert og kan ikke kobles til deg.

Hvis du bruker noen av våre gebyrbelagte tjenester, kan vi med din tillatelse lagre betalingskortinformasjonen for å gjøre senere betalinger enklere for deg. Denne informasjonen lagres i kryptert format i et tredjepartssystem. Vi velger tjenesteleverandørene våre nøye for å sikre at de oppfyller kravene til sikker og pålitelig behandling av informasjon bestemt for den aktuelle sektoren. Når vi behandler betalingsinformasjon, overholder vi relevant lovgivning og betingelsene som er angitt og overvåket av tjenesteleverandørene.

Hvis du ønsker det, kan du også dele informasjon fra Polars tjenester til systemer eller tjenester som tilbys av andre tjenesteleverandører, som for eksempel Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for opplysninger overført til andre systemer, eller for at informasjon utenfor Polar-systemet er nøyaktig. Den enkelte tjenesteleverandørs rutiner for informasjonssikkerhet og personvern gjelder for denne informasjonen.

Sikkerhet

Det er alltid risiko forbundet med å oppgi personopplysninger, enten du gjør det personlig, via telefon, Internett eller annen teknologi, og det finnes ikke noe system eller teknologi som er 100 % trygt og innbruddsikkert. Polar tar alle behørige forholdsregler for å unngå uautorisert tilgang til og upassende bruk av personopplysningene dine. Eksempelvis bruker Polar kryptering og brannmurteknologi når personopplysninger innhentes. Hvis et Polar-nettsted støtter transaksjoner, brukes bransjens standard sikkerhetstiltak for å sikre disse transaksjonene og beskytte deres fortrolighet. Vi bruker bransjens standard sikkerhetstiltak, deriblant SSL-autentisering, for å sikre at kredittkortinformasjon og andre personopplysninger som inngår i kjøpsprosessen, sendes på en forsvarlig måte og er sikret mot innsyn fra utenforstående.

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

De fleste av Polars tjenester er basert på opplysninger innhentet via produktene våre. Noen av opplysningene som hentes inn (for eksempel pulsdata) er av en slik natur at vi må be om din tillatelse før vi kan innhente eller behandle dem. Vi vil be om tillatelse til dette for hver enkelt tjeneste hvor vi behandler opplysninger som krever din tillatelse.

Behandling av personopplysninger og overføring av disse utenfor EU

Polars tjenester og produkter kan leveres ved hjelp av ressurser og servere lokalisert i ulike land (deriblant Finland og USA). Derfor kan opplysningene dine bli behandlet utenfor landet hvor tjenesten du bruker er basert, inkluder land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvor standarden for personvern ikke oppfyller kravene som er angitt av EU-kommisjonen (for eksempel USA). Når du registrer deg for en tjeneste (for eksempel Polar Flow) som forutsetter at opplysningene dine blir overfør til et annet land for behandling, ber vi om din tillatelse før overføring. Når vi overfører informasjon, overholder vi alle gjeldende lover for å garantere tilstrekkelig personvern. Generelt, ved overføring av personopplysninger om deg til land utenfor EU/EØS, følger vi kravene i EU-US Privacy Shield- og Swiss-US Privacy Shield-rammeavtalene eller avtaler som er basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. Opplysninger overføres utelukkende for at vi skal kunne tilby tjenesten. Opplysningene hverken deles eller gis videre til andre virksomheter; opplysningene er hele tiden styrt og eiet av Polar. Du finner mer informasjon om overføring av informasjon og tilhørende sikkerhetstiltak i avsnittet Vanlige spørsmål om personvern. Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

I tråd med de ovennevnte prinsippene, kan opplysningene dine overføres eller gis tilgang til for Polars underleverandører (som leverandøren av Kundepleiesystemet vårt) som utfører oppgaver tilknyttet Polars nettsted, produkter og tjenester. Våre underleverandører har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål, og tjenestene som Polars underleverandører yter, omfattes alltid av en fortrolighetsklausul.

Polar deler aldri noen av personopplysningene dine uten uttrykkelig tillatelse fra deg, med mindre det er nødvendig for å behandle bestillingene dine, svare på henvendelser fra deg eller behandle de interaktive kundeprogrammene våre. Imidlertid kan informasjonen eventuelt deles som følge av lov, en rettskjennelse eller på grunnlag av forskrifter eller forespørsler utstedt av myndighetene.

For statistiske formål kan Polar levere anonymiserte data om kunder, salg, trafikktyper, treningsinformasjon og lignende som er innhentet fra nettstedet, til andre pålitelige virksomheter. Dette er rene statistikkdata som ikke inneholder identifiserbare personopplysninger.

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Vi ønsker å holde databasen vår oppdatert, og vi sletter utdaterte og unødvendige personopplysninger regelmessig. Vi lagrer opplysningene kun så lenge de er nødvendige for å utføre oppgavene de ble innhentet for, eller hva som er lovpålagt. Du finner mer informasjon om lagringstid i de tjenestespesifikke avsnittene. Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Enkelte av Polars tjenester lar deg håndtere personopplysningene dine selv. Vi anbefaler at du kontrollerer opplysningene av og til for å se om de er riktige, og korrigerer dem ved behov. Du er selv ansvarlig for å oppgi nøyaktige opplysninger.

Dine rettigheter

Du har alltid rett til å se personopplysningene dine. I enkelte av tjenestene kan du få direkte tilgang, og ved behov kan du be Kundepleie om å gi deg en kopi av personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har innhentet om deg, hva de brukes til og hvilke andre virksomheter de eventuelt er delt med. For å bekrefte din identitet i forbindelse med en forespørsel fra deg, kan vi be om tilleggsinformasjon.

Polar har tillatelse til å behandle personopplysningene dine når dette er basert på en legitim interesse. I noen tilfeller bruker vi dette juridiske grunnlaget for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, fordi vi hele tiden ønsker å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du har rett til å nekte at personopplysningene dine blir brukt til disse formålene. Men retten til å nekte er ikke absolutt. Opplysningene vi bruker til forskning og utvikling er anonymiserte og kan ikke kobles til deg. Denne typen behandling av anonymiserte opplysninger er helt avgjørende for at Polar skal kunne utvikle og tilby deg bedre funksjoner og det nyeste innen teknisk ekspertise.

Du har alltid rett til å forby direktemarkedsføring. Hvis du vil slutte å motta e-poster fra Polar, følger du anvisningene for «si opp abonnementet» som står i all vår e-postkommunikasjon. Hvis du har opprettet en brukerkonto, kan du gjøre dette direkte via tjenesten vår. Polar hverken videresender eller deler adresselister med andre virksomheter for markedsføringsformål. Tjenesterelaterte e-postmeldinger (for å bekrefte kjøp osv.) har normalt ikke noen mulighet for å si opp abonnementet, fordi disse e-postene er nødvendige for å levere tjenesten du har bedt om. Slike e-postmeldinger inkluderer også varsler om endringer av personvernerklæringen og bruksvilkårene våre.

Du har rett til å korrigere eller slette opplysningene dine helt eller delvis ved enten å gjøre det selv i tjenestene fra Polar eller i account.polar.com, eller sende en forespørsel til Kundepleie. Hvis du ønsker at opplysningene dine skal bli slettet, vil vi slette brukerlegitimasjonen din og all informasjon og alle opplysninger som har med deg å gjøre. Dette inkluderer alle data i de tjenestene fra Polar som du har benyttet deg av (f.eks. Polar Flow og supporttjenester). Opplysninger som slettes kan ikke gjenopprettes. Etter at vi har slettet opplysningene dine, må du opprette en ny brukerkonto for å kunne bruke tjenestene. Enkelte opplysninger, som f.eks. kjøpsopplysninger, vil bli oppbevart i en gitt periode i henhold til lovpålagte krav.

I henhold til lov har du rett til å avslå profilering og automatisert beslutningstaking. Polar utfører ikke den typen profilering som det henvises til i loven. Vi utfører heller ingen automatiske beslutninger om deg eller din brukeratferd. Du kan også forlange begrenset behandling av opplysningene dine; dette gjelder også hvis du har nedlagt forbud mot behandling av opplysningene dine og vurderingen av det rettslige grunnlaget for dette ikke er ferdig.

I enkelte av våre tjenester vil vi be om ditt samtykke. Vi ber kun om ditt samtykke når dette er nødvendig for å kunne tilby deg tjenesten. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når du måtte ønske. Samtykket kan tilbakekalles innen tjenesten. Vær oppmerksom på at for enkelte tjenester vil tilbakekalling av samtykke bety at vi ikke lenger kan tilby deg den aktuelle tjenesten.

Du har rett til å få tilsendt opplysningene dine fra Polars systemer i et maskinlesbart format når behandlingen av disse opplysningene er basert på ditt samtykke eller på gjennomføringen av en avtale. Informasjonsoverføringen kan for eksempel gjennomføres direkte via Flow-tjenesten. Du kan også be om å få opplysningene dine overført til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for at tredjepartens datasystemer kan behandle informasjonen i formatet som brukes ved overføringen.

Hvis du mistenker at opplysningene dine er misbrukt, kan du sende en klage til Datatilsynet eller en lignende instans. Kontaktinformasjon for datatilsyn i de forskjellige landene er tilgjengelig på vår side om Vanlige spørsmål om personvern.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan lese mer om dem i vår Informasjonskapselpolicy.

Bruk av kundeopplysninger i markedsføring

Når du abonnerer på et nyhetsbrev eller registrerer deg i Polars tjenester, blir du bedt om å samtykke i å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra Polar. Hvis du samtykker i dette, vil du motta meldinger fra Polar i form av for eksempel nyhetsbrev, informasjon om nye produkter og tjenester, målrettede annonser i sosiale medier, målrettede NPS (Net Promoter Score)-spørreskjemaer som er markedsføringsrelaterte samt annet materiell. Vi kan målrette noe materiell mot gitte brukergrupper basert på for eksempel foretrukket idrett eller produktet de bruker. Noe materiell er målrettet mot gitte geografiske områder.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om markedsføring enten direkte i de markedsføringsrelaterte meldingene du mottar fra Polar eller i Polars tjenester. Tilbaketrekking av ditt samtykke vil resultere i at navnet ditt slettes i alle markedsføringsrelaterte lister hos Polar hvor navnet ditt er oppført. Polar hverken selger eller deler kundeopplysninger med noen andre.

Feillogger

For å gi deg best mulig hjelp dersom det skulle oppstå et problem, lagrer vi data om eventuelle feil i en feillogg («Error log») på enhetene våre. Når du synkroniserer enheten din med Polar-tjenesten, kopieres feilloggen til serveren vår. Feilloggen lagres i opptil to måneder for å sikre at vi har dataene tilgjengelig hvis du kontakter oss via Kundepleie som følge av en feil eller et problem.

Brukere under 13 år

Prinsipielt anmoder vi om at mindreårige (under 13 år) ikke foretar kjøp eller deltar i andre rettslige handlinger på Polars nettsteder uten samtykke fra foreldre eller verge. Eksempelvis kreves det tillatelse fra en verge hvis en bruker under 13 år vil opprette en brukerkonto for en Polar-tjeneste.

Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble oppdatert den 27. februar 2019. Du kan se de forrige versjonene her. Vi gjør av og til endringer av denne personvernerklæringen, og vi varsler kundene våre om slike endringer via e-post eller via tjenestene våre. Ta kontakt med Kundepleie hvis du har spørsmål vedrørende Polars tjenester eller produkter. Du finner også informasjon om personvern under Vanlige spørsmål om personvern. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om Polars personvernrutiner, send gjerne en e-post til privacy@polar.com.

Kontaktinformasjon:

Datakontroller:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Ansvarlig for databeskyttelse:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow er en gratis sky-basert app- og web-tjeneste for fitness og trening som hjelper deg å spore data om trening, aktivitet og søvn samt å analysere fremgangen din. Tjenesten er integrert med Polar-produktet ditt og fungerer som din automatiske treningsdagbok: alle data om trening, aktivitet og søvn synkroniseres fra produktet til Polar Flow-kontoen din.

Før du kan ta tjenesten i bruk, må du opprette en konto gjennom å registrere deg i tjenesten. I registreringsprosessen ber vi deg om å godkjenne brukervilkårene samt ditt samtykke til enkelte obligatoriske aktiviteter i forbindelse med behandlingen. Det er en grunn til at disse aktivitetene er obligatoriske: de er nødvendige for å kunne levere tjenesten til deg. Vi ber også om dette samtykket for å oppfylle lovpålagte krav i flere lovområder som angår personvern. Hvis du ikke vil gi samtykke til en eller flere obligatoriske aktiviteter, kan vi dessverre ikke levere tjenesten til deg. Et samtykke er ikke allmenngyldig. Ved å gi et spesifikt samtykke, gir du Polar tillatelse til å behandle dine data utelukkende for det spesifikke formålet, og ingenting annet.

Før du registrerer deg for Polar Flow, må du lese tjenestens bruksvilkår og Polars personvernerklæring. Du vil bli bedt om å godkjenne tjenestens bruksvilkår. Ved å godkjenne bruksvilkårene inngår du en avtale med Polar. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest Polars personvernerklæring.

Vi ønsker å holde deg oppdatert med alle våre nyheter, tilbud og oppdateringer, så vi vil også be deg om å samtykke i å motta markedsføringsmeldinger. Avslag er alltid standardinnstillingen for denne forespørselen. Du kan når som helst endre valgene dine i kontoinnstillingene. Les mer om hvordan vi bruker opplysningene dine i markedsføring her.

Vi ber deg om tillatelse til å behandle din personlige informasjon. Denne informasjonen består av de opplysningene du oppgir ved registrering: e-postadresse, navn, alder, høyde, kjønn, treningsbakgrunn og sted. Disse opplysningene benyttes for å gi deg nøyaktige og personlige beregninger som blant annet forbrente kalorier og tilbakemelding om treningsutbytte. Du trenger ikke å oppgi ditt ekte navn, men navnet du oppgir er det som vil bli brukt dersom du deler øvelser eller skriver kommentarer på våre fora. Vi bruker stedsinformasjonen hovedsakelig til å gjenkjenne språket ditt. Stedsinformasjonen brukes også til å sende dine forespørsler til Kundepleie til det rette Kundepleie-stedet, slik at du kan få support på riktig språk. E-postadressen din brukes som kontonavn, og vi kan bruke e-postadressen din for å identifisere deg på et senere tidspunkt hvis du kontakter Kundepleie. Vi vil dessuten sende alle viktige e-poster til den e-postadressen. Du kan når som helst endre e-postadressen din, så du er ikke for alltid låst til den e-postadressen du oppgir når du registrerer deg.

Vi ber om ditt samtykke til å behandle sensitive personopplysninger. I forbindelse med Polar er sensitive opplysninger ensbetydende med opplysninger om pulsen din, opplysninger som vi mottar fra enheten eller sensoren du bruker. Tjenesten Polar Flow basers hovedsakelig på disse opplysningene, og uten disse opplysningene vil vi ikke kunne levere tjenesten til deg.

Vi ber også om ditt samtykke til å overføre opplysningene dine til et annet land enn det landet du bor i. Polar benytter servere levert av andre leverandører i tjenesten Polar Flow, og disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. De faktiske brukerdataene lagres på servere som er lokalisert innenfor EU, men annen informasjon, for eksempel systemets overvåkningsdata eller opplysninger om e-postvarsling, lagres på servere hos en tjenesteleverandør som er lokalisert utenfor EU. Disse opplysningene kan inkludere din e-postadresse eller bruker-ID. Du kan lese mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

For personer under 13 år ber vi om at vergen samtykker i at vi behandler opplysningene.

Etter at du har registrert deg, vil du motta en melding for å verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager. Hvis den ikke verifiseres innen denne fristen, blir kontoen låst og vil ikke kunne brukes. Kontoen slettes etter 210 dager. I løpet av denne 210-dagersperioden kan du verifisere e-postadressen din eller når som helst få verifiserings-e-posten sendt til deg på nytt.

Når du oppretter en brukerkonto, er personverninnstillingene satt til privat som standardverdi, slik at opplysningene dine ikke vises til andre brukere. Du kan når som helst endre disse innstillingene. Du kan velge om informasjon om din profil, dine øvelser eller dine ruter og aktiviteter som lagres i tjenesten Polar Flow skal være synlige for andre brukere. Hvis du ønsker dette, kan du også dele informasjon i Polars tjenester i andre tjenesteleverandørers systemer som blant andre Facebook og Strava. Polar er ikke ansvarlig for informasjonen når den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Du er selv ansvarlig for å håndtere informasjonen du deler eller overfører ut av systemet, så husk å lese utenforstående tjenesteleverandørers personvernerklæringer nøye.

Ettersom Polar hele tiden jobber med å utvikle tjenestene sine, kan treningsdata du lagrer i tjenesten Polar Flow brukes til å realisere Polars legitime interesser når det gjelder forskning og produktutvikling. Til dette formålet benytter vi utelukkende massedata i et anonymisert format, slik at individuelle brukere ikke kan identifiseres. Opplysningene dine kan også brukes til å sende markedsføringsrelaterte meldinger hvis du har samtykket i dette, enten i forbindelse med registreringen eller ved en senere dato. Disse markedsføringsrelaterte meldingene er normalt målrettet mot en gitt aldersgruppe eller en geografisk begrenset målgruppe, spesifikke idretter eller brukere av spesifikke produkter fra Polar.

For tiden lagres opplysningene dine i tjenesten Polar Flow helt til du sletter kontoen. Hvis du trekker tilbake et obligatorisk samtykke eller ikke verifiserer e-postadressen din, vil kontoen bli låst i 180 dager, og deretter flyttet over i en rutinemessig slettingsprosess hvor alle opplysningene vil bli slettet permanent etter 30 dager. Hvis vi foretar endringer av datalagringsperioder, vil vi opplyse deg om dette.

Polar Flow-mobilappen

For å bruke Polar Flow-appen må du først opprette en Polar Flow-konto. Deretter bruker du Polar Flow-brukernavnet ditt for å logge deg inn i Polar Flow-appen. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server; det lagres ingen opplysninger i Polar Flow-appen. Personvernerklæringen for Polar Flows gjelder for all behandling av brukeropplysninger.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach er en gratis sky-basert tjeneste som gir coacher og personlige trenere enkel tilgang til brukerens treningsdata. Ved hjelp av en rekke funksjoner, blant annet treningsdagbok, planleggingsverktøy, rapporter og prestasjonsstatistikk, kan coacher følge med på brukerens fremgang og veilede dem i sanntid.

Idrettsutøverne gir coachen tilgang til sine data, og forholdet dem imellom baseres på avtalen mellom partene. Idrettsutøverne kan når som helst nekte coachen tilgang til sine data. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server. Personvernerklæringen for Polar Flows gjelder for all behandling av brukeropplysninger. Du finner mer informasjon i avsnittet om Polar Flow.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Beat

Polar Beat er en gratis fitness- og treningsapp for mobilenheter. Med Polar Beat kan du trene med virkelig puls (når du bruker en pulssensor fra Polar) og få taleveiledning i sanntid, spore ruten og måle distansen, og få persontilpasset tilbakemelding for hver treningsøkt.

Opplysningene du legger inn i appen, forblir i enheten sammen med de siste treningsdataene. For å få mest mulig ut av Polar Beat, anbefaler vi at du også oppretter en Polar Flow-konto. Polar Flow hjelper deg med å sette sammen en omfattende samling av verktøy for treningsanalyse. Når du bruker Polar Beat sammen med Polar Flow, lagres treningsdataene dine også i Polar Flow-tjenesten. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens servere etter innlogging. Personvernerklæringen for Flow-tjenesten gjelder for all behandling av brukeropplysninger. Du finner mer informasjon i avsnittet om Polar Flow.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Kundestøtte/-pleie

Polars Kundepleie hjelper deg med alle problemer du måtte ha når det gjelder produktene og tjenestene våre. Kundepleie fører to registre: Kontakt oss-skjemaet og Service. Informasjon lagres til begge disse via nettstedet Polar.com. Kundene fyller ut opplysningene i skjemaene selv, og opplysningene som sendes inn med dette skjemaet lagres i et servicesystem hos en underleverandør. Underleverandøren er i dette tilfellet kun en tjenesteleverandør: det er Polar som bruker kundeservicesystemet og opplysningene som ligger i systemet. Opplysninger som lagres i Polars systemer, kan oppbevares på servere i Finland eller på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører i og utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. Polars Kundepleie betjener hele verden for å gi støttetjenester i mange land og tidssoner.

Kontakt oss-skjemaet: Opplysningene som registreres i dette skjemaet, blir overført til et Kundepleie-system som brukes av Polar og driftes av en underleverandør. Dette systemet er tilgjengelig for alle ansatte i Polars Kundepleie. Opplysningene som registreres i systemet oppbevares i tjenesteleverandørens servere innen EU. På dette skjemaet blir du spurt om å oppgi kontaktinformasjon (for eksempel en e-postadresse og land), slik at vi kan svare på forespørselen din. Opplysningene dine behandles fortrolig, og tjenesteleverandøren har ikke tilgang til de faktiske opplysningene. Informasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring, eller du ber om at opplysningene skal slettes.

Service: Opplysningene som registreres i dette skjemaet, brukes til å koble en enhet sammen med sin eier, levere en reparert enhet eller bestilte reservedeler til kunden, fakturering og betalingsbehandling, sende ut adresseetiketter for returer, sende automatiske e-postmeldinger med henblikk på serviceframdrift og -fullføring, sende tilleggsforespørsler tilknyttet service og anslå hva en service vil koste. Opplysninger fra serviceskjemaet overføres til Polars globale servicesystem. Det overføres også adresseinformasjon til eksterne posttjenester for levering av produktene. Informasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Ringe til Kundepleie

I enkelte land kan det gjøres lydopptak av din samtale med Polars Kundepleie. Nummeret du ringer fra registreres i Kundepleie-systemet og telefonsystemet. Logginformasjonen lagres i seks måneder.

Du kan også kontakte Polars Kundepleie via sosiale medier (Twitter, Facebook og Google Play) og via en nettpratetjeneste (ikke tilgjengelig i alle land). Disse kontakthendelsene registreres i Kundepleie-systemet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Kontakt oss-skjemaet og tjenesteregistrene.

Når du har vært i kontakt med vår kundepleie og du oppgir din e-postadresse til oss, kan vi sende deg et NPS (Net Promoter Score)-spørreskjema i etterkant av kontakten. Vi sender deg et NPS-spørreskjema for å be om tilbakemelding fra kundene våre. Med hjelp fra kundene våre kan vi gå servicen vår nøyere etter i sømmene og forbedre opplevelsen.

Polar.com

Nettstedet Polar.com er et offentlig nettsted som tilbyr informasjon om Polar og selskapets produkter, tjenester og samarbeidspartnere. Du trenger ikke registrere deg eller oppgi noen opplysninger om deg selv for å bruke nettstedet. Men Polar benytter informasjonskapsler for å innhente informasjon om trafikken på nettstedet. Lær mer om informasjonskapsler her.

Du kan abonnere på Polars nyhetsbrev på nettstedet Polar.com, og da må du oppgi e-postadressen din. Du kan når som helst si opp abonnementet ved å følge anvisningene i nyhetsbrevet du får tilsendt. Du kan også kjøpe Polar-produkter via lenkene på nettstedet Polar.com. Les mer om Polars nettbutikk her.

Nettbutikk

Polars nettbutikk er et åpent utsalgssted hvor du kan kjøpe et produkt enten som registrert kunde eller som gjest. For å kunne levere produktet må vi lagre adresseinformasjonen du oppgir, og e-postadressen bruker vi til å holde deg oppdatert om detaljer ved leveransen. Vi vil også kontakte deg via e-post for å be om tilbakemelding når det gjelder kundeopplevelsen. Dette hjelper oss med å forbedre tjenesten. Hvis du oppretter en kundekonto i forbindelse med bestillingen, lagrer vi disse opplysningene for å forenkle senere kjøp. Den aktuelle betalingen foretas via et betalingssystem som driftes av en underleverandør. Den eneste informasjonen som lagres i Polar-systemet om betalingen, er opplysninger om betalingsmetode og, for B2B-produkter, også det tokeniserte kredittkortnummeret. Polar lagrer enkelte opplysninger, blant annet IP-adressen du bruker, i systemet en stund for å ivareta tjenestens sikkerhet på en legitim måte.

Kjøpsinformasjonen lagres i ti år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om nettbutikkens register.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com er en gratis nettjeneste for fitness og trening beregnet på Polar-produkter fra forrige generasjon. Du kan bruke den til å overføre treningsdata til våre online-systemer. Nettjenesten hjelper deg også med å følge fremgangen din og forbedre resultatene dine. Tjenesten vil ikke være tilgjengelig etter 2019.

Før du registrerer deg for å bruke tjenesten polarpersonaltrainer.com, må du lese tjenestens bruksvilkår og Polars personvernerklæring. Du vil bli bedt om å godkjenne tjenestens bruksvilkår. Ved å godkjenne bruksvilkårene inngår du en avtale med Polar. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest Polars personvernerklæring.

Fordi vi ønsker å holde deg oppdatert om alle viktige Polar-nyheter, vil vi også be deg om å samtykke i å motta markedsføringsrelaterte meldinger. Avslag er alltid standardinnstillingen for denne forespørselen. Du kan endre valgene dine senere fra kontoinnstillingene. Les mer om hvordan vi bruker opplysningene dine i markedsføring her.

Når du oppretter brukerkontoen din, ber vi også om samtykke med henblikk på et par saker i forbindelse med databehandling: samtykke til å behandle personopplysninger, samtykke til å behandle sensitive personopplysninger (inkludert pulsdata) og samtykke til å overføre data til et land utenfor hjemlandet (Polar bruker tredjepartsservere for å yte polarpersonaltrainer.com-tjenesten). Disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. De faktiske brukeropplysningene lagres på servere som er lokalisert i EU, men annen informasjon, for eksempel systemets overvåkningsdata, lagres på servere hos tjenesteleverandører som er lokalisert utenfor EU. Du kan lese mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. For kunder under 13 år, ber vi om at vergen samtykker i at vi behandler dataene. Etter at du har registrert deg, vil du motta en melding for å verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager.

Hvis du ønsker dette, kan du også dele informasjon i Polars tjenester i andre tjenesteleverandørers systemer som blant andre Facebook og Strava. Polar er ikke ansvarlig for informasjonen når den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Du er selv ansvarlig for håndteringen av informasjonen du deler eller overfører ut av systemet.

Ettersom Polar hele tiden jobber med å utvikle tjenestene sine, kan treningsdata du lagrer i tjenesten polarpersonaltrainer.com brukes til å realisere Polars legitime interesser når det gjelder forskning og produktutvikling. Data som brukes til dette formålet, er i et anonymisert format slik at individuelle brukere ikke kan identifiseres. Opplysningene dine kan også brukes til å sende markedsføringsrelaterte meldinger hvis du har samtykket i dette, enten i forbindelse med registreringen eller ved en senere dato.

Informasjonen lagres i tjenesten polarpersonaltrainer.com til utgangen av 2019 når tjenesten opphører. Polar varsler kundene sine om alle endringer i datalagringsperioder.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om polarpersonaltrainer.com-registret.

Polar Club

Polar Club er en fitness- og treningsapp basert på puls for grupper som kan bruke appen til å spore og vise data om klubbmedlemmenes prestasjoner i sanntid, deriblant puls, intensitet og kaloriforbrenning, i løpet av en treningstime. Deltakernes treningssammendrag lastes automatisk opp til Polar Flow hvor de kan følge med på fremdriften og nå sine mål. Når en fitnessklubb kjøper Polar Club, inngås en avtale med Polar. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens klubben er datakontroller. Klubben er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Klubben er også ansvarlig for at brukernes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuell brukere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Informasjon om klubben som bruker tjenesten, lagres i Polar Club-registret. Det opprettes et brukernavn for klubbens nominerte administrator (Club Admin). Til dette formålet blir den aktuelle personens e-postadresse lagret i systemet.

Informasjon om treningstimer lagres på klubbens iPad i én måned. Andre data som lagres på enheten, inkluderer deltakernes treningsrelaterte data og en elektronisk ID-kode for å identifisere hver enkelt person, som kan brukes til å koble det registrerte brukernavnet til Flow-databasen. Ved hjelp av denne ID-koden kan deltakernes treningsdata overføres til hver enkelts personlige Flow-konto. Klubbens administrasjon kan ikke identifisere brukere på grunnlag av disse ID-kodene. Instruktørens ID-data lagres også på iPad-en. Deltakernes virkelige Flow-brukernavn lagres ikke på iPad-en. Flow-brukernavn med tilhørende brukeropplysninger lagres kun i Flow-tjenesten, og klubben har ikke tilgang til disse kontoene. Dataene i tjenesten Polar Flow lagres på Polars tjenesteleverandørers servere. Disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

Kunder kan delta på treningstimer via sin eksisterende Flow-konto, ved å opprette en konto samtidig med at de registrerer seg som deltaker eller som Gjest.

Kunder med Flow-konto:

Kunden kan registrere seg på en treningstime i klubben ved å bruke en eksisterende Flow-konto. Alternativt kan brukeren opprette en Flow-konto samtidig med registreringen. Det lagres ingen personopplysninger på iPad-en når Flow-kontoen opprettes. De eneste opplysningene som lagres på iPad-en, er deltakernes elektroniske ID og treningsdata. Treningsdata for kunder som bruker Flow-kontoen til å registrere seg som deltaker på treningen, overføres automatisk fra klubbens iPad til tjenesten Polar Flow ved hjelp av ID-koden.

Kunder som registrerer seg som Gjest:

Kunder kan også registrere seg på en treningstime i klubben som Gjest. De må da oppgi et deltakernavn som skal vises på skjermen under treningen, for eksempel et kallenavn eller en annen unik ID (som et tilfeldig ord eller en tegneseriefigur). Ingen personopplysninger blir innhentet eller lagret. Deltakere som registrerer seg som Gjest, kan lagre sine treningsdata etter timen ved å opprette en Flow-konto eller bruke en eksisterende Flow-konto.

Polar Club-løsningen gir dessuten klubbene og kundene deres en kanal hvor de kan diskutere treningstimer og andre emner av interesse innenfor klubbens eget fellesskap. Denne fellesskapstjenesten finner du i avsnittet om Flows Fellesskap – Klubber. Når du deltar i diskusjoner i tjenesten, kan du dele informasjon som er felles for deltakerne. Klubben er ansvarlig for å moderere diskusjonen ved behov.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Club-registeret.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

Polar Team Pro er en løsning for overvåkning av spillere for profesjonelle idrettslag. Den kombinerer overvåkningsdata basert på GPS og bevegelser med pulsinformasjon. Ved hjelp av Polar Team Pro kan coachen overvåke laget under treningsøkten via en iPad (må kjøpes separat) uten en basestasjon eller antenne. Treningsdata kan også innhentes etter trening ved å synkronisere Team Pro-sensorene ved hjelp av dockingstasjonen Team Pro. Overvåking av spillernes prestasjoner gir verdifull og nøyaktig informasjon som kan hjelpe coachteamet i sitt analysearbeid.

Når et idrettslag kjøper Polar Team Pro, inngås en avtale med Polar om bruken av tjenesten. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens laget er datakontroller. Laget er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Laget er også ansvarlig for at informasjonen er nøyaktig og at datarelevante forespørsler fra individuelle spillere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Polar Team Pro innhenter data om lagene og medlemmene som bruker tjenesten. Det opprettes et brukernavn for lagets nominerte administrator (Team Pro Admin). Til dette formålet blir den aktuelle personens e-postadresse lagret i systemet. Vi vil sende en melding så du kan verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager for å kunne bruke Polar Team Pro. Administratoren oppretter et lag i systemet ved å legge inn opplysninger om medlemmene (som spillernes nummer, navn og fødselsdato) i Team Pro-tjenesten. Dataene lagres på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Treningsdata lagres på lagets iPad i maksimalt to måneder, og overføres derfra til Team Pro-tjenesten. Individuelle spilleres personlige Polar Flow-kontoer kan kobles til Team Pro-tjenesten, hvor coachen kan se dem. De individuelle Polar Flow-kontoene er lokalisert i Polar Flow-tjenesten, og derfra lagres dataene på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Disse serverne kan være lokalisert enten i eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Team Pro-registret.

Polar Team

Polar Team-appen er en løsning for overvåkning av spillere. Appen gir pulsdata i sanntid for innendørs lagidretter, og brukes med Polars pulssensorer og en iPad (må kjøpes separat).

Polar verken innhenter eller lagrer personopplysninger via Polar Team. Alle data lagres på iPad-en.

Polar Team Pro API

Polar Team Pro API er et grensesnitt som gjør det mulig å overføre data fra Team Pro til systemer fra andre leverandører. Admin-brukeren i Team Pro kan koble Team Pro-tjenesten med en plattform fra en annen leverandør for å åpne for at det kan overføres data mellom tjenestene. Disse dataene kan blant annet være personlige treningsdata samt data fra lagets treningsøkter.

Polar GoFit

Polar GoFit er designet for elever, lærere og skoleadministrasjon. Denne tjenesten gjør det mulig for skoler å se og lagre data for elevenes puls og fysiske aktivitet med sikte på måling av fysisk evne. Polar GoFit-tjenesten består av Polar GoFit-appen, nettstedet Polar GoFit (www.polargofit.com) og Polars puls- og aktivitetsenheter som er kompatible med GoFit.

Når en skole kjøper GoFit, inngås en avtale med Polar eller selskapets representant. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens skolen er datakontroller. I egenskap av datakontroller er skolen ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Skolen er også ansvarlig for at elevenes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuelle elever (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte. Skolen er også ansvarlig for å innhente tillatelse fra hver enkelt elev – eller verge når det gjelder mindreårige – før eleven legges til tjenesten.

Opplysninger om lærere og elever som bruker tjenesten, lagres i GoFit-registeret. Det opprettes et brukernavn for skolens oppnevnte kontaktlærer (og eventuelt for flere lærere). Dette krever at personens navn og e-postadresse lagres i systemet. Læreren legger inn elevens brukerinformasjon som blant annet navn, fødselsdato, høyde, vekt, kjønn og klasse i systemet etter å ha innhentet behørig tillatelse. Alle disse opplysningene er nødvendige for at systemet og dets algoritmer skal kunne fungere som tiltenkt. Ved bruk av systemet henter Polar-enheter eller -sensorer inn treningsdata som sendes til GoFit-serveren. Dataene benyttes til å beregne informasjon som blant annet kaloriforbrenning og aktivitet. I enkelte tilfeller kan læreren velge hvilke opplysninger som skal være synlige for brukerne. Kalorier kan for eksempel skjules i skjermvisningen i både GoFit-appen og nettjenesten, men opplysningene lagres likevel sammen med de andre treningsdataene i databasen. Læreren kan dessuten velge om elevens navn eller elev-ID skal vises i GoFit-appen. Elev-ID-en fastsettes av skolen og kan bestå av både bokstaver og tall. Elever kan bruke kontoen sin uavhengig av skolen hvis de for eksempel vil se egne treningsdata.

GoFit-treningsdata lagres på tjenesteleverandørens servere. Disse serverne kan være plassert i EU eller i USA. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. Ved behov og med tillatelse fra eleven – eller vergen når det gjelder mindreårige – kan opplysningene deles til en tredjepart innenfor skolemiljøet. Ved behov kan opplysningene deles med en annen leverandør for formål som avtales særskilt.

Informasjonen slettes fra GoFit-systemet når avtalen mellom Polar og skolen utløper.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar GoFit-registret.

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink er Polars proprietære grensesnitt for programmering av applikasjoner (API) med lenker for direkte deling av data mellom Polar-systemet og andre leverandørers systemer. Ved hjelp av Polar Open AccessLink kan kundene våre overføre data tilknyttet person, trening og fysisk aktivitet fra Polar-enheter og Polar Flow-systemet til andre leverandørers systemer som vises i listen over tilgjengelige systemer, deriblant andre fitness- og treningsapper. Polar-kunder kan også overføre lignende data fra andre leverandørers systemer til Polar-enheter og Polar Flow. (Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når denne versjonen av personvernerklæringen gjøres gjeldende.)

For tredjepartsutviklere:

Polar tilbyr Polar Open AccessLink-grensesnittet med bruksanvisning for tredjepartssystemer. Dette gjør det mulig for tredjeparter å registrere sin egen applikasjon i Polar-systemet og utvikle en funksjon for å motta data.

Utviklere bruker Polar Flow-brukernavnet sitt for innlogging til Polar API/Polar Open AccessLink-tjenesten. En ny applikasjon registreres ved å gi informasjon om applikasjonen og firmaet. Godkjenning av bruksvilkårene er obligatorisk. Ingen personopplysninger innhentes i forbindelse med registrering; applikasjonen kobles i stedet til Flow-kontoen som brukes ved registreringen. Det kan kobles flere apper til den samme Flow-kontoen.

Brukeren er ansvarlig for å koble ønskede tredjepartstjenester til sin Polar Flow-konto. Informasjonen mottas via tredjepartstjenestene eller sendes av Polar Electro når brukeren synkroniserer data med Polar Flow-tjenesten eller sender sensordata til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for informasjonen når den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Brukere er selv ansvarlig for håndteringen av informasjonen de deler eller overfører ut av systemet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.