check tag wrench cart

ANSVARS FRASKRIVELSE

Læs venligst følgende vilkår og betingelser grundigt, før du benytter denne hjemmeside. Se venligst også vor Privacy Policy (politik til beskyttelse af privatlivets fred).

Polar Electro Oy ("Polar") vedligeholder og opdaterer denne hjemmeside ("side") og alle oplysninger, meddelelser, software, fotos, scripts, videoklip, tekst, musik, grafik, lyd, billeder og andet materiale og tjenester, der findes på denne side (samlet kaldet "Indhold"), for brugerne, for Polars kunder og den almindelige befolkning, men kun til lovligt formål som beskrevet nedenfor.

Accept af vilkår og gældende lov

Begrænsninger for anvendelse af indholdet

Kommunikation

Ændringer

Links til tredjepart

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsbegrænsning

Varemærker

PRIVACY POLICY

Standardvilkår og betingelser

Accept af vilkår og gældende lov
Når du besøger, gennemser og/eller benytter vores hjemmeside, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og overholde alle gældende love og regler. Du er indforstået med, at du skal have juridisk autoritet til at acceptere disse vilkår på vegne af dig selv og enhver part, du repræsenterer. Hvis en bestemmelse i disse vilkår erklæres ugyldig (af en lov, regel, et regulativ eller en anden ministeriel forordning eller en endelig afgørelse i hvilken som helst retslig instans), vil det ikke påvirke håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår.

Bemærk venligst, at du ikke er berettiget til at anvende denne side, hvis du ikke kan erklære dig enig i disse vilkår.

Enkelte dokumenter på denne side kan være underlagt yderligere betingelser, der vil være anført i disse dokumenter.

Siden styres og drives af Polar fra Polars kontor i Finland. Når du besøger siden, erklærer du dig indforstået med, at finsk lov er gældende for alle spørgsmål vedrørende brug af denne side (uden hensyntagen til reglerne om løsning af lovkonflikter). Polar påtager sig intet ansvar for, at indholdet på denne side er egnet eller tilgængeligt til at blive anvendt på andre geografiske lokaliteter eller områder, og for at der er adgang til indholdet i områder, hvor sidens indhold er ulovligt eller forbudt. Personer, der anvender denne hjemmeside fra andre områder, gør det på egen risiko og er ansvarlig for, at lokale regler og lover overholdes. Du accepterer, at Polar er frit stillet til at nægte dig adgang eller afslutte din adgang til denne side på ethvert tidspunkt.

Begrænsninger for anvendelse af indhold
Indholdet er omfattet er ophavsret (Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES). Indholdet er ophavsretligt beskyttet af såvel internationalt som nationalt gældende love og regler om ophavsret. Du må ikke gengive (hverken ved at linke, anvende rammer eller på nogen anden måde), overføre, sende eller gemme en del af eller hele indholdet under nogen form uden Polars forudgående skriftlige tilladelse med undtagelse af de tilfælde, der er beskrevet i følgende vilkår. Polar giver tilladelse til, at du kan vise, downloade eller printe dele af materialet fra forskellige områder på disse sider, når det udelukkende er til din egen brug uden forretningsmæssigt formål. Du må ikke ændre eller slette nogen meddelelser om ejendomsrettigheder på materiale, der downloades fra denne side.

Kommunikation
Alle meddelelser eller materiale, der sendes til Polar via siden eller elektronisk post betragtes IKKE som fortroligt. Du anerkender, at meddelelser og materiale ikke indeholder nogle ulovlige elementer eller elementer, der på anden måde er uegnede til offentliggørelse, at du vil gøre dit bedste for at scanne og fjerne virus eller andre inficerende eller destruktive elementer, før du sender meddelelser eller materiale, samt at du ejer materialet og har ubegrænset ret til at sende det til Polar. Polar er ikke forpligtet til at afstå fra at gengive, offentliggøre eller på anden måde anvende meddelelser eller materiale på nogen måde eller til noget formål. Polar må frit anvende indholdet i sådanne meddelelser og sådant materiale, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, som er beskrevet deri, til et hvilket som helst formål herunder udvikling, fremstilling og/eller markedsføring eller tjenester uden at yde afsenderen af meddelelsen kompensation herfor. Du indvilliger i, at du ikke vil sagsøge Polar vedrørende materiale, du sender, og du indvilliger i at betale Polar erstatning, hvis tredjemand sagsøger Polar på grund af det materiale, du sender. Polar kan ikke kontrollere det indhold, brugerne lægger ind på denne hjemmeside. Polar er ikke ansvarlig for indholdet og oplysninger deri, herunder dets troværdighed og korrekthed. Polar forbeholder sig ret til efter eget skøn og til enhver tid at fjerne indhold, der er afsendt af hjemmesidens brugere.

Ændringer
Polar har ret til at ændre eller fjerne indholdet i sin helhed eller en del deraf til enhver tid uden varsel. Polar har ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden ved at opdatere dette indlæg. Når du anvender denne side, erklærer du dig enig i at være bundet af sådanne ændringer, og du indvilliger i regelmæssigt at besøge denne side for at finde ud af, hvilke vilkår der er gældende på det pågældende tidspunkt, og som du er bundet af.

Link til tredjepart
Polar kan vælge at linke fra denne hjemmeside til forskellige hjemmesider tilhørende tredjepart for at give yderligere værdi til dem, der besøger denne side. Når der linkes til sådanne tredjeparts-sider, skal du gennemlæse og anerkende den pågældende hjemmesides betingelser for anvendelse, før du anvender siden. Du er også indforstået med, at selvom tredjeparten skulle være knyttet til Polar, har Polar ingen kontrol over disse linkede sider og kan ikke påtage sig noget ansvar for materiale, der tilvejebringes eller offentliggøres på sådanne tredjeparts-sider. Alle link til andre sider er udelukkende angivet som en ekstra service til hjemmesidens brugere.

Ansvarsfraskrivelse
Polar stiller denne side og dens indhold til rådighed, som den er og forefindes ("as is" og "as available") og giver ingen udtrykkelige eller stiltiende indeståelser eller garantier med hensyn til gyldighed, korrekthed, pålidelighed eller indhold på denne side eller andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side. Polar fralægger sig ethvert ansvar for sådanne udtrykkelige eller stiltiende indeståelser og garantier så vidt som det er muligt ifølge gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, garantier for betegnelser eller for, at der ikke foreligger krænkelse eller indirekte garantier for sortiment og dets egnethed til et særligt formål. Endvidere påtager Polars sig intet ansvar for og garanterer ikke, at denne side er kontinuerlig eller fejlfri, at mangler vil blive rettet, eller at denne side eller serveren, der gør siden tilgængelig, er fri for virus og andre skadelige elementer. Det er muligt, at gældende lov ikke tillader udelukkelse af visse garantier, så ovennævnte udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Bemærk venligst, at oplysninger, øvelser/træningsprogrammer og/eller vejledninger i polarpersonaltrainer.com ikke kan erstatte ydelser fra fagfolk inden for sundhedssektoren eller din egen læge. Polar anbefaler anvendelse af følgende browsere: Internet Explorer 11.0 eller nyere, Mozilla Firefox 43 eller nyere, Safari 8 eller nyere og Google Chrome 47 eller nyere. Browser-anbefalingen for www.polarpersonaltrainer.com webservice er: Internet Explorer 6.0 eller nyere, Opera 8.5 eller nyere, Mozilla Firefox 1.5 eller nyere og Safari 2.0 eller nyere.

Ansvarsbegrænsning
Polar er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige eller særlige skader, tabt fortjeneste eller for forretningsafbrydelse som hidrører fra adgangen til, brugen af eller tillid til indholdet af denne hjemmeside uanset om dette indhold er korrekt eller fuldstændigt, heller ikke selvom Polar er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Det er muligt, at gældende lov ikke tillader begrænsning eller udelukkelse af visse ansvarsbegrænsninger, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Varemærker
Polars logo er et registreret varemærke tilhørende Polar. Alle produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Polar. Andre handelsbetegnelser, firmanavne eller varemærker kan være handelsbetegnelser, firmanavne eller varemærker tilhørende en tredjepart. Intet på denne hjemmeside kan forstås eller fortolkes som stiltiende, indirekte eller anden tildeling af en licens eller ret til at gøre brug af varemærkerne vist på hjemmesiden.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

PRIVACY POLICY
Denne politik til beskyttelse af privatlivets fred ("Privacy Policy") gælder for denne hjemmeside og andre almindelige web/mobil-sider fra Polar, men for nogle sider gælder særlige vilkår og betingelser. Privatlivets fred ("Privacy") henviser til de oplysninger, Polar Electro Oy ("Polar") samler om dig, og den måde, vi anvender dem på i forretningsmæssig sammenhæng. Hvis du ikke kan erklære dig enig i denne politik, anvend venligst ikke denne hjemmeside.

Ikke-personlige oplysninger
Polar kan indsamle ikke-personlige, identificerbare oplysninger om dig på forskellige måder, f.eks. ved at spore dine aktiviteter via din IP-adresse eller senest besøgte URL. Disse oplysninger samles for at måle antal besøgende, den gennemsnitlige tid brugt på siden, besøgte sider og andre tekniske data. Vi anvender disse oplysninger til at måle anvendelsen af siden og til at forbedre sidens kvalitet og indhold. udover indsamling af denne type oplysninger indsamler vi data om webstedets downloads og forespørgsler til målrettede reklamer,Bemærk venligst, at vi kan videregive disse oplysninger til pålidelige tredjeparter, men disse oplysninger vil ikke omfatte nogen personligt identificerende oplysninger.

Personlige oplysninger
For at kunne give dig visse ydelser via denne side, kan vi bede dig om personlige oplysninger. Vi kan også indsamle tekniske data og information relateret til dit personlige Polar produkt, tilbehør og relateret software og deres benyttelse. Vi kan vælge anvende disse oplysninger i markedsførings- og salgsfremmende øjemed. Information kan også benyttes I forbindelse med tilbud om software opdateringer, produkt support og anden mulig service relateret til Polar produkterne. Information kan benyttes til undersøgelser og udviklings formål. Hvis du af en eller anden grund har noget at indvende imod dette, kan du til enhver tid frabede dig denne anvendelse ved en skriftlig henvendelse. Du kan skrive til webmaster@polar.fi. Vi vil ikke uden din tilladelse videregive disse personlige oplysninger til anden tredjepart end din lokale Polar-forhandler, med undtagelse af, hvis det er nødvendigt for at efterkomme dine forespørgsler.

Sikkerhed
Polar har taget alle hensigtsmæssige forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til, upassende anvendelse af og ufuldstændighed med hensyn til dine personlige oplysninger.

Indsamlede oplysningers rigtighed
Polar retter eller sletter på eget initiativ alle personlige oplysninger, som er ufuldstændige, ukorrekte eller forældede i forhold til det formål, de anvendes til. Du har altid ret til at få adgang til og rette de personlige oplysninger, som du har opgivet. Du opfordres til at sikre dig, at dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som du har opgivet, er korrekte, fuldstændige og opdaterede, ved at besøge din konto/profil på Polars hjemmeside.


Cookies
Når du besøger denne side, kan vores server tilknytte en lille tekstfil til din harddisk - en cookie. Ved at vise hvordan og hvornår vores brugere anvender denne side, kan disse oplysninger hjælpe os med at forbedre siden. Det er vigtigt at bemærke, at cookies er sikre. De kan ikke køres som kode eller anvendes til at overføre virus, der indsamles eller gemmes ingen personlige oplysninger fra dem eller på dem. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies eller gerne vil have besked, når de placeres på din computer, kan du indstille din webbrowser til at give besked, hvis dens opsætning tillader det.

Mindreårige

Medmindre andet er angivet af gældende lov, henstiller Polar til at "Mindreårige" (som fastlagt ifølge dansk lov) ikke forpligter sig til nogen juridiske handlinger (køb eller andre handlinger) uden samtykke fra forældre eller værge.

Beskrivelse af den personlige datafil

Beskrivelse af den personlige datafil kan findes her.

Standardvilkår og betingelser
Disse konkurrenceregler gælder for forholdet mellem Polar Electro Oy og dig, når du deltager i en eller flere af vores konkurrencer eller kampagner. De nedenstående definitioner er fælles for alle vores onlinekonkurrencer og -kampagner. I forbindelse med en specifik konkurrence/kampagne bør du følge linkene på webstedets relevante side til de særlige regler for den bestemte konkurrence/kampagne.

Medarbejdere hos Polar Electro Oy og deres respektive repræsentanter, koncernselskaber, datterselskaber og moderselskaber, salgsrepræsentanter, marketingselskaber og -partnere, distributører, reklameselskaber og medlemmer af de nærmeste familier eller husholdninger for hver enkelt er ikke berettigede til præmierne. Udbyderen skal betale for den gældende lotteriskat, hvis det er relevant. Præmievinderen er ansvarlig for at betale alle andre skatter i forbindelse med den vundne præmie. Der er intet krav om køb eller deltagelsesgebyr for at kunne deltage. Konkurrenceudbyderen er Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

"Konkurrence" betyder en hvilken som helst af vores onlinekonkurrencer, "vi", "os", "vores" betyder Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland; og "websted" betyder et hvilket som helst websted, hvor konkurrencen er online.

1. Når de deltager i en eller flere af vores konkurrencer, indvilliger deltagerne i at være underlagt disse regler (som kan ændres eller varieres med tiden af os) og vores beslutninger, som er endelige i alle anliggender relateret til konkurrencen.
2. Ingen præmier kan overføres, og der vil ikke blive tilbudt kontanter som alternativ. Aftaler om indfrielsen af præmierne vil blive arrangeret af os. Vi forbeholder os retten til, efter egen skønsmæssig vurdering, at erstatte en hvilken som helst og alle præmier med præmier af tilsvarende værdi. Alle præmier er omfattet af producentens eller leverandørens betingelser og vilkår.
3. For at være berettiget til præmier skal vinderen/vinderne (og gæsten, hvis relevant) indvillige i at (1) underskrive en edsvoren erklæring om berettigelse, hvis de anmodes derom; (2) fritage os fra en hvilken som helst og alle forpligtelser, erstatningsansvar, krav og årsager til søgsmål for personskade og/eller beskadigelse, tyveri eller tab i forbindelse med konkurrencen eller brugen eller godkendelsen af præmien eller del(e) heraf, undtagen hvor dette sker som resultat af vores uagtsomhed; og (3) underskrive en promoveringsmeddelelse, der giver os ret til at bruge deltagerens navn og lignende til reklamemæssige formål uden yderligere kompensation. Bidrag til konkurrencen indebærer vinderens/vindernes indvilligelse til at underskrive sådanne meddelelser. Vinderen/vinderne (og gæsten, hvis relevant) skal udfylde alle juridiske dokumenter og levere dem tilbage til os inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen fra os. Hvis disse betingelser ikke overholdes, bliver vinderen/vinderne diskvalificeret, og der vil blive valgt en alternativ vinder.
4. Modtagelsen af enhver del af præmien i konkurrencen er betinget af overholdelsen af enhver og alle gældende love, regler og bestemmelser. Vinderen/vinderne er selv ansvarlige for al forsikring, gældende skatter og eventuelle udgifter, der ikke er angivet i præmiebeskrivelsen.
5. Vi forbeholder os ret til at indføre alderskrav, hvor det er nødvendigt. Deltagere på 15 år (18 år i USA) eller derunder skal have samtykke fra deres forældre eller værge inden konkurrencetilmeldingen. Konkurrencer er ikke åbne for medarbejdere, eller deres nærmeste familier, hos Polar Electro Oy, associerede selskaber og datterselskaber eller sponsorer. Vi forbeholder os desuden retten til geografiske begrænsninger for deltagelsesrettigheder.
6. Når de tilmelder sig konkurrencen, overdrager alle deltagere alle rettigheder, benævnelsen og interessen i al kreativ materiale, der uploades til webstedet.
7. Du kan få navnet/navnene på vinderen/vinderne i op til én (1) måned efter konkurrencens afslutning ved at sende en frankeret svarkuvert til Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland med angivelse af konkurrencen.
8. Vinderen/vinderne indvilliger i, at Polar Electro Oy, dens datterselskaber, koncernselskaber, relaterede virksomheder og medarbejdere samt andre sponsorer ikke skal stilles til ansvar i forbindelse med godkendelsen eller brugen af præmier, der uddeles heri. Vi forbeholder os retten til at diskvalificere enhver deltager og/eller vinder efter eget skøn.
9. Alle personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, deltagerens navn, alder, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse, som opnås i kraft af deltagernes tilmelding til konkurrencen, må, med deltagerens samtykke, bruges af os eller videregives til tredjeparter med henblik på visse marketings-, markedsundersøgelses- og analyseformål og andre relaterede formål. Gå ind på adressen http://www.polar.fi/legal_notice for at få flere oplysninger om brugen af personoplysninger og din ret til at fjerne dine personlige oplysninger fra vores database.


Copyright © Polar Electro Oy 2015. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.