check tag wrench cart

Jogi Nyilatkozat

Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa a következő feltételeket. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot is

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt, kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, zenét, grafikát, hangot, képet és más anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: Tartalom) a Polar Electro Oy (a továbbiakban: Polar) üzemelteti termékei vagy szolgáltatásai felhasználóinak és a nyilvánosság tagjai számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra. A Polar személyes azonosításra nem alkalmas adatokat gyűjthet a böngészéséről, mint például az oldalon belül meglátogatott URL-ek. Ezeket az adatokat olyan információk gyűjtésére használjuk fel, mint a látogatások száma, az oldalon töltött átlagos idő, megtekintett aloldalak száma és egyéb technikai jellgeű információ. Felhasználjuk tovább az oldal megtekintések monitorozására, a minőség és a felhasználói élmény javítására, illetve a keresési célok megfigyelésével hirdetési célokra is felhasználjuk, beleértve a demográfiai szűrést, és az érdeklődési kört.

Feltételek elfogadása; vonatkozó jog

A tartalom használatára vonatkozó korlátozások

Üzenetküldések

Módosítások

Külső hivatkozások

Felelősség kizárása

Felelősség korlátozása

Védjegyek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános Szerződési Feltételek

Feltételek elfogadása; vonatkozó jog
A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt.

A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket az adott dokumentum közli.

A Polar ezt a Weboldalt finnországi irodáiból ellenőrzi és működteti. A Weboldal megnyitásával elfogadja, hogy a nemzetközi magánjog elveit figyelmen kívül hagyva a Weboldal használatával kapcsolatos minden vitás kérdésben a FINN az irányadó JOG. A Polar nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Weboldal Tartalma más országból való használatra megfelelő és elérhető, és megnyitása tilos minden olyan országból, ahol a Weboldal tartalma illegális. A Weboldalt más országból megnyitó látogatók saját kockázatukra teszik azt, és ők felelősek a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért. Elfogadja, hogy a Polar saját döntése alapján bármikor elutasíthatja vagy megszüntetheti a látogatók hozzáférését a Weboldalhoz.

A tartalom használatára vonatkozó korlátozások
A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright © Polar Electro Oy 2014. MINDEN JOG FENNTARTVA. A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi. A Polar előzetes írásbeli engedélye nélküli a Tartalom sem részben, sem egészben nem reprodukálható (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható. A Polar mindazonáltal engedélyezi, hogy saját, nem kereskedelmi célú használatra megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. A Weboldalról letöltött anyagokban nem módosíthatja a tulajdonjogra vonatkozó információkat, és nem törölheti ki azokat. A Polar nem személyes jellegű adatgyűjtést végezhet böngészése során az IP cím aktivitása alapján, beleértve az aktuálisan megtekintett URL-eket. Ezen adatok olyan statisztikák elemzésére kerülnek felhasználásra, mint a látogatások száma, az oldalon töltött átlagos idő, megtekintett aloldalak száma, illetve egyéb adatok. Ezen adatok alapján történik az oldal ellenőrzése, illetve az általános minőség javítása. A statisztikai adatgyűjtés mellett az oldalról való letöltést, és reklám célú információkat is figyelemmel követi a rendszer, beleértve az oldal látogatóinak érdeklődési körét és demográfiai adatait.

Üzenetküldések
Az oldalon keresztül vagy elektronikus levélben a Polarnak küldött semmilyen kommunikáció vagy anyag NEM tekinthető bizalmasnak. Vállalja, hogy a kommunikáció vagy anyag nem tartalmaz törvénytelen vagy megjelentetésre más módon alkalmatlan tartalmat; hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy bármilyen kommunikáció vagy anyag küldése előtt eltávolítsa abból a vírusokat vagy egyéb károkozásra alkalmas elemeket; illetve hogy a küldeni kívánt anyag a tulajdonában van vagy korlátlan használati joggal rendelkezik ahhoz, hogy elküldje a Polarnak. A Polar nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. A Polar bármilyen célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna. Vállalja, hogy semmilyen jogi lépéseket nem tesz a Polarral szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja a Polart, amennyiben harmadik fél az ön által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz a Polarral szemben. A Polar nem képes a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. A Polar nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és pontosságáért. A Polar saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által közzétett bármely tartalmat.

Módosítások
A Polar bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja vagy eltávolíthatja a Tartalmat. A Polar az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja jelen Feltételeket. A Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen Feltételeket köteles betartani.

Külső hivatkozások
Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, a Polar különböző külső weboldalakra hivatkozhat a Weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit. Elfogadja, hogy a Polar még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll a Polarral, és a Polar semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

Felelősség kizárása
A Polar „as is” (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára. A Polar a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget, hallgatólagos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, nem kizárólagos módon beleértve a jogtisztasági jótállást vagy a forgalomképességet vagy adott célra való megfelelőséget. Ezen túlmenően a Polar nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Weboldal zavartalanul és hibamentesen működik, a hibákat kijavítják, illetve a Weboldal és az oldalakat elérhetővé tevő szerver vírusoktól és már károkozóktól mentes. A vonatkozó jogszabályok nem feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások önre nem érvényesek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a polarpersonaltrainer.com oldalon található információ, edzésprogramok és/vagy útmutatók nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek vagy orvosok szolgáltatásait. A Polar az alábbi böngészők használatát javasolja a Weboldalhoz: Internet Explorer 11.0 vagy újabb, Mozilla Firefox 43 vagy újabb, Safari 8 vagy újabb és Google Chrome 47 vagy újabb. A www.polarpersonaltrainer.com webes szolgáltatáshoz ajánlott böngésző: Internet Explorer 6.0 vagy újabb és Mozilla Firefox 1.5 vagy újabb.

Felelősség korlátozása
A Polar semmilyen felelősséget nem vállal az oldal eléréséből, használatából vagy használhatatlanságából, illetve a tartalomban levő hibákból vagy hiányosságokból eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elvesztett nyereségért vagy az üzletmenet leállásáért, akkor sem, ha Polarnak tudomása lehet ilyen károk előfordulásának lehetőségéről. A vonatkozó jogszabályok nem feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások önre nem érvényesek.

Védjegyek
A Polar logó a Polar bejegyzett védjegye. Minden terméknév a Polar bejegyzett védjegye vagy védjegye. A többi márkanév vagy védjegy harmadik fél márkaneve vagy védjegye. Sem licencet, sem jogot nem szerez a Weboldalon megjelenő bármely kereskedelmi jel vagy jegy használatára.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. MINDEN JOG FENNTARTVA.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat erre és más általános, információs Polar web/mobil oldalakra (továbbiakban: Weboldal) vonatkozik, azonban egyes oldalakra speciális feltételek lehetnek érvényesek. Az adatvédelem a Polar Electro Oy (továbbiakban: Polar) által Önről gyűjtött adatokra és azok üzletmenetünk során történő felhasználására vonatkozik. Ha nem fogadja el jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, kérjük, ne használja a Weboldalt.

Nem személyes információ
A Polar többféleképpen gyűjthet önről személyes azonosításra nem alkalmas információt, például IP-címe vagy a legutóbb meglátogatott URL-ek alapján figyelve böngészését. Az ilyen információkat összesítve mérjük a látogatások számát, a Weboldalon töltött idő átlagos hosszút, a megtekintett oldalakat stb. Arra használjuk az ilyen adatokat, hogy mérjük a Weboldal használatát és fejlesszük a tartalmát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket az adatokat bizonyos harmadik fél számára átadhatjuk, ám tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információt.

Személyes információ
Hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsunk a Weboldalon, személyes adatokat kérünk. Marketing és promóciós célra használhatjuk ezeket az információkat. Ha bármilyen okból megtiltja az ilyen célú használatot, írásbeli kérésével bármikor leállíthatja azt. Kérését a webmaster@polar.fi címre küldje. Engedélye nélkül az országában működő Polar viszonteladó kivételével harmadik félnek nem adjuk át ezeket a személyes információkat, kivéve, ha azt ön kifejezetten kéri.

Biztonság
A Polar minden tőle elvárható intézkedést megtett a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok használatának és pontatlanságának megakadályozására

A gyűjtött információk pontossága
A Polar saját kezdeményezésére kijavítja vagy törli a hiányos, pontatlan vagy használati céljára elavult személyes információkat. Bármikor jogosult az ön által megadott személyes információkhoz hozzáférni és azokat módosítani, sőt kérjük, hogy személyes fiókját megnyitva gondoskodjon elérhetőségi adatainak és a megadott más információknak a pontosságáról, teljességéről és naprakész állapotáról.


Cookie-k
Amikor megnyitja a Weboldalt, szerverünk egy kis szöveges fájlt – egy cookie-t – helyez el merevlemezén. Azzal, hogy megmutatja nekünk, vendégeink hogyan és mikor használják a Weboldalt, segít bennünket fejleszteni azt. Fontos megjegyeznünk, hogy a cookie-k biztonságosak. Nem futtathatók kódként és nem használhatók vírus továbbítására, személyes információk gyűjtésére vagy tárolására nem alkalmasak. Ha nem kíván cookie-kat fogadni vagy értesítést szeretne kapni elhelyezésükről, böngészőjében beállíthatja ezt, amennyiben a böngésző képes erre a funkcióra.

Kiskorúak
A Polar kéri, hogy – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – „Kiskorúak” jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelési nyilatkozat
Az adatkezelési nyilatkozat here.

Általános Szerződési Feltételek
Jelen versenyszabályok a Polar Electro Oy vállalattal való kapcsolatodra vonatkoznak bármely versenyre vagy kampányra való nevezés esetén. Az alábbi definíciók minden online versenyünkre és kampányunkra egyformán érvényesek. Az egyes versenyek/kampányok egyedi szabályainak megtekintéséhez kövesd a webhely megfelelő oldalán található hivatkozásokat.

A Polar Electro Oy, valamint ügynökeinek, partnereinek, leányvállalatainak és anyavállalatainak alkalmazottai, értékesítési képviselői, marketing partnerei és egyéb partnerei, forgalmazói, reklám és promóciós ügynökségei, valamint ezek közvetlen családtagjai nem pályázhatnak a díjakra. A támogatónak meg kell fizetnie minden vonatkozó szerencsejáték-adót, ha vannak ilyenek. A díj nyertese felelős a díj elnyerésével kapcsolatos minden egyéb adó megfizetéséért. A részvételhez nincs szükség vásárlásra vagy belépési díjra. A verseny támogatója a Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

A "Verseny" kifejezés minden online versenyünket takarja; a "mi", "minket", "miénk" kifejezések a Polar Electro Oy (Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland) vállalatra utalnak; a "weboldal" olyan weboldalt takar, ahol online verseny zajlik.

1. A résztvevők bármely versenyünkön való részvétellel elfogadják a jelen szabályokat (melyeket időről időre módosíthatunk vagy kiegészíthetünk) és döntéseinket, melyek a versennyel kapcsolatos minden ügyben véglegesnek tekintendők.
2. A nyeremények nem átruházhatók, és nem válthatók át készpénzre. A nyeremények teljesítését mi végezzük. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint a nyereményeket azokkal egyenértékű díjakra cseréljük fel. Minden nyereményre vonatkoznak a gyártó vagy a beszállító feltételei és kikötései.
3. A nyereményre való jogosultsághoz a nyertes (és vendég, ha alkalmazható) beleegyezik, hogy (1) szükség esetén aláír egy alkalmassági nyilatkozatot; (2) a versennyel, a nyeremény használatával vagy elfogadásával kapcsolatban felmerülő személyi sérülés és/vagy kár, lopás vagy veszteség esetén mentesít bennünket minden felelősség, kereset vagy követelés alól, kivéve ha a kár a mi hanyagságunk miatt történt; és (3) aláír egy promóciós engedélyt, mely feljogosít minket arra, hogy a nevét és képét további kompenzáció nélkül felhasználhassuk reklám- és hirdetési célokra. A versenyben való részvétellel a nyertes beleegyezik az ilyen engedélyek aláírásába. A nyertesnek (és vendégnek, ha alkalmazható) minden jogi dokumentumot ki kell töltenie, és a kézhezvételt követő tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie. Amennyiben a nyertes nem tesz eleget ezeknek a feltételeknek, az a versenyből történő kizárást és új nyertes választását eredményezi.
4. A verseny nyereményeit a nyertes csak akkor veheti át, ha minden vonatkozó törvénynek, szabályozásnak és rendeletnek megfelelt. Kizárólag a nyertes felelős minden biztosítási költségért, vonatkozó adókért és minden, a nyeremény leírásában nem említett egyéb költségért.
5. Fenntartjuk a jogot korhatár megszabására, amennyiben szükséges. A 15 éves (az USA területén 18 éves) vagy annál fiatalabb résztvevőknek a versenyben való részvétel előtt szülői vagy nevelői engedélyt kell kérniük. A versenyben nem vehetnek részt a Polar Electro Oy vagy leányvállalatai és partnerei, valamint szponzorainak alkalmazottai vagy közvetlen hozzátartozóik. Emellett fenntartjuk azt a jogot is, hogy a részvételi jogot földrajzi határokhoz kössük.
6. A versenyben való részvétellel a résztvevők átruháznak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a weboldalra feltöltött kreatív anyagokat illetően.
7. Ha meg szeretné ismerni a győztes(ek) nevét, kérjük, a verseny lezárulását követő egy (1) hónapon belül küldjön felbélyegezett és megcímzett levelet a Polar Electro Oy Internetes Marketing osztályának (cím: Professorintie 5, 90440 Kempele, Finnország), melyben megjelöli a szóban forgó versenyt.
8. A nyertes beleegyezik abba, hogy a Polar Electro Oy, annak leányvállalatai, partnerei, társvállalatai és alkalmazottai, valamint a szponzorok nem vállalnak felelősséget a nyeremények elfogadását vagy használatát illetően. Fenntartjuk a jogot, hogy egy résztvevőt és/vagy nyertest saját kizárólagos döntésünk alapján kizárjunk a versenyből.
9. A versenyre való nevezéssel a birtokunkba kerülő személyes információkat, többek között a versenyző nevét, korát, lakcímét, telefonszámát és/vagy e-mail címét a versenyző beleegyezésével felhasználhatjuk, és marketing, piackutatási, elemzése vagy hasonló célokból harmadik feleknek átadhatjuk. Ha többet szeretne megtudni a személyes adatok felhasználásáról, és arról, hogy hogyan távolíthatja el személyes adatait adatbázisunkból, látogasson el a http://www.polar.fi/legal_notice oldalra.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.