check tag wrench cart

בדיקת ביצועי רכיבה

בדיקת ביצועי רכיבה

בדקו את ביצועיכם והתוודעו ל FTPשלכם ( functional threshold power)

הבינו את רמת ביצועי הרכיבה שלכם, וגלו את מדד ה-FTP האישי שלכם. בדיקת ביצועי הרכיבה מציידת אתכם בנתונים הדרושים להתאמה אישית של אזורי הכוח (הספק) שלכם, ולהפקת המיטב מכל רכיבה.

לא קשה מדי, לא קל מדי

הכרת ה-FTP שלכם תאפשר לכם לתכנן את האימונים כך שתמיד תוכלו להפיק מהם תועלת.

חוזרים על הבדיקה בקביעות, ורואים את ההתקדמות

קל לחזור על בדיקת ביצועי הרכיבה. כך אפשר להשגיח על התקדמות הביצועים האירוביים.

בוחרים משך בדיקה מתאים, וחוזרים על הפעולה

ניתן לבחור בדיקה בת 20, 30, 40 או 60 דקות. לקבלת תוצאות השוואה מיטביות, הגדירו את אותו משך בדיקה בכל פעם.

מגבירים את אזור הכוח (הספק), ושומרים עליו

במהלך הבדיקה, זהו את רף הכוח (הספק) המקסימלי שלדעתכם תוכלו לשמור עליו לכל אורך הבדיקה. אנחנו נדאג לכל היתר.

דוושות כוח (הספק) ותנאים מבוקרים

לצורך הבדיקה יש להשתמש בדוושות כוח (הספק). אופניים נייחים בחדר מקורה הם הדרך הטובה ביותר לביצוע הבדיקה, עקב התנאים המבוקרים ומשום שאין גבעות או נסיבות אחרות שעלולות להשפיע על הביצועים.

המדע

בדיקת ביצועי הרכיבה מבוססת על הספר Training and Racing (אימון ורכיבה) של Hunter Allen ו-Andrew Coggan, ועל פרוטוקול FTP של מד וואטים.

אתם מוזמנים לקרוא את הסקירה הטכנית שלנו בנושא.

קרא עוד

איך זה עובד

התחילו את הבדיקה בנוחות מתוך השעון, בתפריט 'בדיקות'.

בתפריט יופיעו הנחיות, וכן התוצאות הקודמות שלכם.

הקפידו תמיד לערוך את הבדיקה בתנאים דומים.

למידע נוסף

אביזרים מתאימים

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.