check tag wrench cart

KÄYTTÖEHDOT

Polar www-sivujen ja Polar-nettipalveluiden käyttöehdot ja rekisteriseloste


Ole hyvä ja lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin alat käyttää näitä Sivuja. Katso myös
Rekisteriseloste.
Polar Electro Oy ("Polar") ylläpitää näitä sivuja ("Sivut") ja kaikkea niillä olevaa tietoa, kommunikaatiota, tietokoneohjelmia, kuvia, videoita, tekstejä, musiikkia ynnä muita materiaaleja ja palveluja ("Sisältö") Polarin asiakkaita ja yleisöä varten ja sallii niiden käytön ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.

Ehtojen hyväksyminen ja sovellettava laki

Sisällön käyttörajoitukset

Sivuille toimitettava materiaali

Muutokset

Kolmansien osapuolten linkit

Polar-verkkokaupan lahjakortti

Disclaimer

Vastuunrajoitus

Tavaramerkit

Rekisteriseloste

Yleiset ehdot ja säännöt

Ehtojen hyväksyminen ja sovellettava laki
Avaamalla nämä Sivut, selaamalla näitä Sivuja ja/tai käyttämällä näitä Sivuja hyväksyt nämä käyttöehdot ("Ehdot") ja sitoudut noudattamaan soveltuvia lakeja sekä muita säännöksiä. Takaat, että sinä voit hyväksyä nämä ehdot omasta puolestasi tai edustamasi tahon puolesta. Jos joku näiden Ehtojen kohta katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei tällä ole vaikutusta muiden Ehtojen kohtien pätevyyteen.
Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä Ehtoja.

Huomaa, että osaan näistä Sivuista voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin niihin osiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi näitä erillisiä ehtoja.

Näitä Sivuja operoidaan Polarin toimesta Suomessa. Hyväksyt, että näihin Ehtoihin liittyviin kysymyksiin sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Polar ei anna mitään takuuta näiden Sivujen Sisällöstä tai saatavuudesta muualla kuin Suomessa. Muualla Sivuille tulevat henkilöt tekevät sen omalla vastuullaan ja ovat yksin vastuussa siitä, että he noudattavat soveltuvaa paikallista lainsäädäntöä. Huomaa, että Polar voi vapaasti ja milloin tahansa estää tai keskeyttää kenen tahansa pääsyn näille Sivuille.

Sisällön käyttörajoitukset
Sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Polar Electro Oy 2010. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. ja suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sisältö tai sen jokin osa voi olla patentoitu, tai kyseinen patentointi voi olla vireillä. Sisällön tai sen osankaan kopioiminen (linkittämällä suoraan tai kehyksien, frames, kautta tai muulla tavalla), siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Polarin etukäteen antamaa kirjallista lupaa näissä Ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Näitä Sivuja saa katsella ja niistä saa tallentaa sekä tulostaa osia käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilta tallennetussa materiaalissa olevia omistusoikeutta ilmaisevia merkintöjä ei saa muuttaa tai poistaa.

Sivuille toimitettava materiaali
Polarille näiden Sivujen välityksellä tai sähköpostitse toimittamiasi viestejä ja materiaalia EI katsota luottamuksellisiksi. Hyväksyt ja vahvistat, että lähettämäsi viestit ja materiaali eivät sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta aineistoa, että ennen lähettämistä käytät kohtuullisia keinoja löytääksesi ja poistaaksesi aineistossa mahdollisesti olevat virukset ja muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet, ja että omistat aineiston tai sinulla on muuten rajoittamaton oikeus toimittaa se Polarille. Polar saa vapaasti kopioida, julkistaa tai muuten käyttää tätä aineistoa millä tahansa tavalla ja mihin tarkoitukseen tahansa. Erityisesti Polarilla on oikeus veloituksetta käyttää tällaisen aineiston sisältöä, mukaan lukien kaikkia ideoita, keksintöjä, konsepteja, tekniikoita ja tietotaitoa, mihin tahansa tarkoitukseen. Hyväksyt ja vahvistat, ettet tule esittämään Polaria vastaan lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita, ja että tulet hyvittämään Polarille kulut, jotka sille voi syntyä toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.
Huomaa, että Polar ei voi tarkastaa kaikkea Sivujen käyttäjien lähettämää aineistoa. Polar ei ole vastuussa tällaisesta aineistosta eikä sen sisältämästä tiedosta. Polar voi harkintansa mukaan ja milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston Sivuilta.

Muutokset
Polarilla on oikeus muuttaa tai poistaa Sisältö tai sen jokin osa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Huomaa erityisesti, että Polar voi muuttaa myös näitä Ehtoja aika ajoin. Käyttämällä näitä Sivuja hyväksyt ja vahvistat, että sinua sitoo myös nämä muutokset, ja että tulet aika ajoin katsomaan Ehtojen kulloisenkin sisällön.

Kolmansien osapuolten linkit
Polar voi laittaa Sivuille linkkejä kolmansien osapuolien sivuille. Siirtyessäsi tällaiselle sivulle sinun tulee lukea ja hyväksyä sen käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Ymmärrät ja hyväksyt, että vaikka kolmas osapuoli olisi jotenkin yhteydessä Polariin, nämä sivut eivät ole Polarin hallinnassa, ja että Polar ei ole vastuussa näillä sivuilla olevasta aineistosta. Kaikki linkitykset muille sivuille on lisätty ainoastaan näiden Sivujen käyttäjien palvelemiseksi.

Polar-verkkokaupan lahjakortti
Lahjakorttia ei voi palauttaa tai vaihtaa rahaan. Lahjakortti on voimassa enintään kuusi kuukautta ja sen voi käyttää siinä Polar-verkkokaupassa, josta se ostettiin. Lahjakortin voi käyttää vain kerran ja sillä voidaan maksaa tuotteet kokonaan tai osittain. Lahjakortilla maksaessa ei voi käyttää muita alennuksia

Disclaimer
Polar toimittaa Sivut "sellaisina kuin ne ovat" ja "kun ne ovat saatavilla". Polar ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, niiden sisällöstä eikä Sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Polar ei myöskään takaa, että Sivut ovat häiriöttömät ja virheettömät, että virheet tullaan korjaamaan, eikä että Sivut tai niiden toiminnan mahdollistava palvelin ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Edellä oleva koskee myös sivuja, joihin on linkit Sivuilla ja sivuja, jotka sisältävät linkin näille Sivuille. Huomaa myös, että Sivuilla oleva tieto, harjoitusohjelmat tai -oppaat ja Polar Personal Trainer eivät voi korvata terveysalan ammattilaisten tai lääkärien tarjoamia palveluita. Polar suosittelee käyttämään seuraavia selaimia www.polar.fi sivuilla: Internet Explorer 11.0 tai uudempi, Mozilla Firefox 43 tai uudempi, Safari 8. tai uudempi ja Google Chrome 47 tai uudempi. Selainsuositus www.polarpersonaltrainer.com sivuille on: Internet Explorer 6.0 tai uudempi ja Mozilla Firefox 1.5 tai uudempi.

Vastuunrajoitus
Polar ei ole vastuussa mistään Sivuille pääsyn, Sivujen käytön tai Sivujen käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Polarille. Polarin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Tavaramerkit
Polar-logo on Polarin rekisteröity tavaramerkki. Kaikkien tuotteiden nimet ovat Polarin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut Sivuilla esiintyvät nimet saattavat olla kolmansien osapuolien suojattuja tunnuksia. Sinulle ei myönnetä käyttöoikeutta mihinkään Sivuilla olevaan merkkiin, eikä pääsyäsi Sivuille voida tulkita epäsuorasti sellaiseksi.

TIETOSUOJAPOLITIIKKA JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAPERIAATTEET
Tätä tietosuojapolitiikkaa sovelletaan sekä tähän että muihin Polarin ylläpitämiin yleisiin internet-sivustoihin ("Sivustot"). Joillakin Sivustoilla voidaan kuitenkin soveltaa omia, mainituilla sivustoilla kerrottuja erityisehtojaan.

"Polar" viittaa Polar Electro osakeyhtiöön ja sen tytäryhtiöihin.

Tässä politiikassa yksityisyyden suojasta ja henkilötiedoista puhuttaessa viitataan tietoihin joita Polar kerää sinusta sekä siihen miten tällaisia tietoja käytetään Polarin liiketoiminnassa.

Jatkamalla tämän sivuston käyttöä tai toimittamalla Polarille henkilötietojasi sitoudut siihen, että tietojasi voidaan käyttää tässä tietosuojapolitiikassa kuvatulla tavalla.

Jos et hyväksy tätä tietosuojapolitiikkaa, ole hyvä ja lopeta sivuston käyttö välittömästi äläkä toimita Polarille henkilötietojasi.

Muut kuin henkilötiedot
Polar tuotteiden käytön yhteydessä voi syntyä teknisiä tietoja, joita keräämme erilaisilla tavoilla. Tällaisia tietoja ovat mm. aktiviteettiesi jäljittäminen IP-osoitteesi tai viimeksi selaamasi internet-sivuston avulla. Näitä tietoja käytetään kokonaisuutena ja niiden avulla lasketaan sivujen vierailumääriä, keskimääräistä vierailun pituutta,  selailtuja sivuja ja muuta teknistä tietoa. Käytämme tietoja myös valvoaksemme sivujen käyttöä ja kehittääksemme verkkokokemuksen kokonaislaatua ja sisältöä. Lisäksi keräämme kohdennettua markkinointia varten tietoa sivulatauksista ja –hauista, mukaan lukien sivulla vierailevien mahdolliset kiinnostuksen kohteet ja demografiset tiedot. Huomaa, että tällaisia tietoja voidaan luovuttaa myös luotettaville kolmansille tahoille kuitenkin niin, että kenenkään henkilötiedot eivät ole tunnistettavissa.

Henkilötiedot
Voidaksemme tarjota tiettyjä palveluja näiden Sivujen kautta, saatamme kysyä sinulta henkilötietojasi. Saatamme kerätä myös teknistä tietoa ja tietoa liittyen sinun Polar-tuotteeseesi, lisätarvikkeisiin ja ohjelmiin sekä näiden käyttöön. Saatamme käyttää tietoa markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin. Tietoa saatetaan käyttää myös Polar-tuotteisiin liittyvien ohjelmapäivitysten, tuotetuen ja mahdollisten muiden palvelujen tarjoamiseen. Tietoja saatetaan käyttää myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin. Jos vastustat käyttöä mistä tahansa syystä, voit koska tahansa kieltää tietojesi käytön lähettämällä meille kirjallisen pyynnön asiasta. Pyyntö tulee lähettää meille osoitteella webmaster@polar.fi. Emme jaa, ilman sinun lupaasi, antamiasi henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, muualle kuin Polar-maahantuojalle sinun maassasi, jos pyyntösi toteuttaminen sitä edellyttää.

Turvallisuus
Polar käyttää kaikkia tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan keinoja henkilötietojesi suojaamiseksi ja estääkseen oikeudettoman tietoihin käsiksipääsyn ja tietojen sopimattoman käytön.

Tietojen oikeellisuus
Polar pyrkii parhaan kykynsä mukaisesti omatoimisesti korjaamaan tai poistamaan tiedot, jotka Polarin tietojen mukaan ovat epätäydellisiä, vääriä tai vanhentuneita. Sinulla on aina oikeus tarkistaa ja korjata itseäsi koskevat tiedot. Kehotamme sinua aika ajoin varmistamaan Polarin asiakassivuston kautta, että toimittamasi yhteys- ja muut tiedot ovat oikeat ja ajan tasalla.

Evästeet
Selatessasi Sivustoja Polarin servereiltä voidaan lähettää päätelaitteeseesi ns.evästeitä, joiden avulla tyypillisesti kerätään päätelaitettasi koskevia tietoja. Evästeitä käytetään voidaksemme parantaa Sivustojamme. On tärkeää tietää, että evästeet ovat turvallisia. Evästeet eivät ole itsenäisesti toimivia ohjelmia eikä niitä voida käyttää virusten levittämiseen. Evästeisiin ei talleteta eikä niistä kerätä henkilötietoja. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle kerrotaan evästeiden lähettämisestä päätelaitteeseesi, voit mahdollisesti valita tällaiset toiminnot selainohjelmastasi.

Alaikäiset
Ellei sovellettava laki toisin määrää, Polar edellyttää että alaikäiset (sovellettavan lain määrittämä ikäraja, Suomessa 18 vuotta) eivät tee mitään oikeustoimia (esim. osta tuotteita tai tee mitään muitakaan oikeustoimia) Sivustojen kautta ilman vanhemman tai laillisen holhoojan suostumusta.

Asiakastietokanta ja rekisteriseloste
Sinua koskevat henkilötiedot tallennetaan asiakastietokantaamme, jota koskeva rekisteriseloste löytyy täältä.

Yleiset ehdot ja säännöt
Näitä kilpailusääntöjä sovelletaan osallistujan ja Polar Electro Oy:n väliseen suhteeseen osallistujan osallistuessa mihin tahansa Polar Electro Oy:n kilpailuun tai kampanjaan. Seuraavat määritykset koskevat kaikkia verkossa järjestettäviä kilpailujamme ja kampanjoitamme. Yksittäisen kilpailun/kampanjan tapauksessa osallistujan on seurattava verkkosivuston asianmukaisella sivulla olevia linkkejä kyseisen kilpailun/kampanjan erityisiin sääntöihin.

Polar Electro Oy:n työntekijät sekä yrityksen edustajien, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden ja emoyhtiön, myyntiedustajien, markkinointiyhtiöiden ja -yhteistyökumppaneiden, jälleenmyyjien, mainos- ja markkinointiyhtiöiden työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä ja samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät voi saada palkintoja. Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron. Palkinnon voittaja maksaa muut palkinnon voittamisesta aiheutuvat verot. Osallistuminen ei edellytä tuotteen ostoa tai osallistumismaksua. Kilpailun järjestää Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele.

"Kilpailu" tarkoittaa mitä tahansa verkossa järjestämäämme kilpailua, "järjestäjä" tai "me" eri taivutusmuodoissaan tarkoittavat Polar Electro Oy:tä, jonka osoite on Professorintie 5, 90440 Kempele, ja "verkkosivusto" tarkoittaa mitä tahansa verkkosivustoa, jolla kilpailu järjestetään verkossa.

1. Osallistumalla Kilpailuihimme osallistujat hyväksyvät nämä säännöt (joita voidaan täydentää tai muuttaa ajoittain) ja järjestäjän päätökset, jotka ovat lopullisia kaikissa Kilpailua koskevissa asioissa.
2. Palkintoja ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä niitä voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä vastaa palkinnon toteuttamisen edellyttämistä valmisteluista. Järjestäjä pidättää oikeuden korvata minkä tahansa palkinnon toisella, samanarvoisella palkinnolla oman harkintansa mukaan. Kaikkiin palkintoihin sovelletaan valmistajan tai toimittajan ehtoja ja sääntöjä.
3. Voidakseen vastaanottaa palkinnon voittajan tai voittajien (ja mahdollisten vieraiden) on (1) allekirjoitettava tarvittaessa valaehtoinen todistus osallistumiskelpoisuudesta, (2) vapautettava järjestäjä kaikesta vastuusta, vaateista, vaatimuksista ja kanteen perusteluista, jotka aiheutuvat Kilpailuun tai palkinnon tai sen osan käyttämiseen tai vastaanottamiseen liittyvistä henkilövahingoista ja/tai vaurioista, varkauksista tai menetyksistä lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne johtuvat järjestäjän laiminlyönnistä, ja (3) allekirjoitettava mainontalupa, jossa voittajat (ja mahdolliset vieraat) antavat järjestäjälle luvan käyttää nimeään ja kuvaansa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä korvausta. Osallistuminen Kilpailuun tarkoittaa, että voittaessaan osallistuja allekirjoittaa nämä luvat. Voittajan tai voittajien (ja mahdollisen vieraan) on täytettävä kaikki lakisääteiset asiakirjat ja toimitettava ne järjestäjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos voittaja ei noudata näitä ehtoja, voittaja hylätään ja tilalle valitaan uusi voittaja.
4. Kilpailun palkintojen ja niiden osien vastaanottaminen edellyttää kaikkien sovellettavien lakien, säännöksien ja määräysten noudattamista. Voittajat ovat yksinomaisessa vastuussa kaikista vakuutuksista, sovellettavista veroista ja mahdollisista kustannuksista, joita ei määritetä palkinnon kuvauksessa.
5. Järjestäjä pidättää oikeuden määrittää tarvittaessa ikärajoja. 15-vuotiaiden ja sitä nuorempien (Yhdysvalloissa 18-vuotiaiden ja sitä nuorempien) on saatava vanhempansa tai huoltajansa lupa ennen kilpailuun osallistumista. Polar Electro Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden sekä kilpailun sponsoreiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Järjestäjä pidättää oikeuden asettaa myös maantieteellisiä osallistumisrajoituksia.
6. Osallistumalla Kilpailuun osallistujat luovuttavat kaikki oikeudet ja omistusoikeudet kaikkeen sivustolle ladattuun luovaan materiaaliin ja siitä aiheutuvat edut.
7. Voit halutessasi tiedustella voittajia yhden (1) kuukauden ajan kilpailun päätyttyä lähettämällä palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjeen osoitteeseen Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele. Kirjoita kirjeeseen myös tunniste Kilpailu.
8. Voittajat hyväksyvät, että Polar Electro Oy, sen sivuliikkeet, tytäryhtiöt, sidosyritykset ja työntekijät tai muut tukijat eivät ole vastuussa mistään palkintojen vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvästä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kenet tahansa osallistujan ja/tai voittajan yksinomaisella päätöksellään.
9. Osallistujan Kilpailuun osallistuessaan ilmoittamia tietoja, mukaan lukien rajoituksetta osallistujan nimi, ikä, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, voidaan osallistujan suostumuksella käyttää järjestäjän markkinointi-, markkinatutkimus- ja analyysitarkoituksiin sekä luovuttaa kolmansille osapuolille näihin tarkoituksiin. Lue lisätietoja henkilötietojen käytöstä ja oikeudestasi poistaa tietosi järjestäjän tietokannasta osoitteesta http://www.polar.fi/legal_notice.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.