check tag wrench cart

Co je aerobní a anaerobní práh?

Znalost pojmů aerobní a anaerobní práh je užitečná pro všechny sportovce, kteří usilují o zvýšení výkonnosti. Tyto hodnoty souvisí se změnami metabolismu při cvičení, a proto mají vliv na to, jak užitečný je váš trénink. Pochopíte-li výhody tréninku v zónách intenzity stanovených prahovými hodnotami, dokážete trénovat efektivněji a dříve dosáhnete svých cílů.

Co je aerobní práh?

Aerobní práh značí intenzitu cvičení, kdy se v krvi poprvé začíná zvyšovat hladina laktátu. Úroveň aerobní kondice každého jednotlivce určuje skutečnou tepovou frekvenci při dosažení aerobního prahu. Například lidé s nízkou aerobní kondicí mívají aerobní práh kolem 60 % své maximální tepové frekvence, zatímco trénovaní sportovci mají tento práh posunutý až na 85 % maximální tepové frekvence.

Vyšší aerobní práh umožňuje trénovat s vyšší intenzitou, aniž by docházelo k hromadění laktátu. Chcete-li zvýšit svůj aerobní práh, je důležité upřednostňovat tréninky s nízkou intenzitou. Díky hustší síti kapilár a posílení metabolismu mastných kyselin tělo lépe zvládá vyšší intenzitu tréninku, aniž by docházelo k tak velkému hromadění laktátu, které již tělo nedokáže odbourat. V praxi to znamená, že dokážete delší dobu trénovat s vyšší intenzitou.

Co je anaerobní práh?

Anaerobní práh je nejvyšší intenzita cvičení, kterou můžete udržovat po delší dobu, aniž by docházelo k podstatnému zvýšení hladiny laktátu v krvi. Při překročení anaerobního prahu se zvyšuje anaerobní metabolismus a v krvi se začíná hromadit laktát, což způsobuje tuhnutí svalů.

Stejně jako aerobní práh lze i anaerobní práh tréninkem zvýšit. V takovém případě byste měli trénovat lehce pod úrovní anaerobního prahu a občas jej překročit. Jakmile se váš anaerobní práh zvýší, budete moci trénovat s vyšší intenzitou, aniž by laktát způsoboval tuhnutí svalů.

Jak zjistit své individuální prahy

Úroveň anaerobního a aerobního prahu lze zjistit několika způsoby. Jedním z nejoblíbenějších je tréninkový test, při němž se postupně zvyšuje úroveň intenzity a z prstu jsou odebírány vzorky krve, z nichž se určují změny koncentrace laktátu v krvi. Proto se aerobnímu a anaerobnímu prahu někdy říká laktátové prahy (první a druhý LT, neboli LT1 a LT2).

Zvýšení hladiny laktátu v krvi vede k hlubšímu dýchání a vyšší produkci CO2. Aerobní a anaerobní práh tedy lze stanovit také z objemu vdechovaného kyslíku a poměru výdechových plynů. V praxi to znamená tréninkový test s maskou, při kterém se měří příjem kyslíku a objem CO2 ve vydechovaném vzduchu. Tyto prahy se nazývají také ventilační prahy (VT1 a VT2).

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.