check tag wrench cart

Tréninková zátěž

Tréninková zátěž

Sledujte zátěž při tréninku

Tréninková zátěž poskytuje odhad, jaký účinek bude mít trénink na vaše tělo, a pomáhá při porovnávání zátěže při různých typech tréninku. Vychází z pohybů zápěstí a výdeje energie.

Průběžné sledování tréninkové zátěže vám pomůže přizpůsobit intenzitu tréninku a jeho délku trvání stanoveným cílům.

Porovnávejte své tréninky

Tréninková zátěž vám umožní lépe pochopit, kolik úsilí věnujete tréninku. Můžete také porovnávat krátké intenzivní tréninky s dlouhými tréninky s nízkou intenzitou. Například dlouhou jízdu na kole s nízkou intenzitou a krátký intenzivní běh.

Vědecky podloženo

Tréninková zátěž vychází informací o tepové frekvenci a pohybech zápěstí. Platnost výpočtu výdeje energie během cvičení a specifické algoritmy společnosti Polar byly uvedeny v několika vědeckých publikacích.

Princip a platnost výpočtu výdeje energie na bázi akcelerometru byly uvedeny v řadě dalších studií.

Jak funguje tréninková zátěž

Tréninková zátěž poskytuje textovou zpětnou vazbu k náročnosti jednotlivých tréninků. Vypočítává se pro každý trénink na základě tepové frekvence, intenzity a délky trvání a je založena na spotřebě uhlohydrátů a bílkovin během cvičení.

Hodnota tréninkové zátěže vyjadřuje přibližný odhad potřebné délky regenerace ve dnech a hodinách, což umožňuje podrobnější porovnání tréninků.

Další informace

Kompatibilní sporttestery

Related blog posts

Training Load

So, you have training plan, but do you know if it's working? Training Load helps you track your progress and monitor the intensity of your workouts.

Read story

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.