check tag wrench cart

REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek)

REACH je směrnice Evropské unie (EC/2006/1907), která vstoupila v platnost v červnu 2007. REACH upravuje výrobu a použití chemických látek a jejich potenciální vliv na lidské zdraví a životní prostředí. REACH stanovuje regulace pro dovoz látek, materiálů a výrobků do Evropské unie.


Prohlášení firmy Polar o shodě s deklarací REACH a dalšími environmentálními normami najdete zde.

Více informací o směrnici REACH najdete na webu https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
 

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.